XXI Niedziela zwykła
22 sierpnia 2016r.

Pan Bóg wszystkich nas powołuje do wspólnoty ze sobą, powołuje do zbawie1443bnia. Ten dar, który jest ofiarowany każdej i każdemu z nas, staje się jednocześnie zadaniem, misją do wypełnienia. Trzeba nam wciąż „wchodzić przez ciasne drzwi”, nieustannie podejmować trud życia zgodnego z Chrystusową Ewangelią. Wytrwale módlmy się o łaskę wierności i o potrzebne siły.

Zachęcamy do udziału we Mszach Świętych w tygodniu. Znajdźmy czasu, by przyjść na Eucharystię i karmić się Bożym słowem i Ciałem Pańskim.

Wpobrane tym tygodniu towarzyszy nam szczególne wstawiennictwo Maryi, naszej Matki i Królowej. Jutro, w poniedziałek, 22 sierpnia przypada wspomnienie NMP Królowej, a w piątek, 26 sierpnia uroczystość NMP Częstochowskiej. Msze święte o godz. 9.00 i 18.00.

W piątek, z racji uroczystości, nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. W środę, 24 sierpnia obchodzimy święto Świętego Bartłomieja, Apostoła.

We wtorek, w kolejną rocznicę podpisania paktu Ribbentrop-Mołotow, odzien_pamiecibchodzimy ustanowiony przez Parlament Europejski Dzień Pamięci Ofiar Reżimów Totalitarnych. To dobra okazja, aby modlić się o pokój na świecie oraz za tych, którzy ucierpieli wskutek nazistowskiej i komunistycznej ideologii oraz by ludzkość została zachowana od podobnych zagrożeń.

Choć większość czasu wakacji już poza nami, to wszystkim, którzy korzystają z wypoczynku, pragniemy życzyć, by był on piękny i bezpieczny.

W dzisiejszą niedzielę są Dożynki Gminne o godz. 11.00 w Zatorach.

Dzisiaj odpust w Sadykszu parafii Obryte.

W przyszłą niedzielę na Mszy św. o godz. 11.00 Dożynki w naszej parafii, jako dziękczynienie Panu Bogu za tegoroczne zbiory.

PODZIĘKOWANIE:
Dziękujemy za ofiarę na kościół P. Jadwidze Deluga z Lutobroku Folwark 100 zł.

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
24 VIII – św. Bartłomiej, Apostoł, Natanael z Kany Galilejskiej, który według tradycji głosił Dobrą Nowinę w Indiach i tam poniósł śmierć męczeńską obdarty ze skóry;
27 VIII – św. Monika, matka św. Augustyna, jej łzy, a nade wszystko gorliwa i wytrwała modlitwa oraz święte życie doprowadziły do nawrócenia męża i syna. Pozostała do końca życia wdową pochłoniętą troską o dzieci. Miała ich troje: syna Nawigiusza, córkę, której imienia nie znamy, oraz syna Augustyna. Wielka jest siła miłości matki.

3 września organizowana jest autokarowa pielgrzymka do Torunia. Będzie to dzień dziękczynienia za Boże Łaski. Koszt wyjazdu 50 zł. Zainteresowanych prosimy o kontakt pod nr tel.: 517 776 231.

CZY ZALEŻY NAM NA ZBAWIENIU?
Nie tak dawno w prasie opublikowano wyniki ankiety dotyczącej sensu życia, którą przeprowadzono wśród Polaków. Cóż się okazało? W tej swoistej hierarchii pierwsze miejsce zajęło udane życie rodzinne. 70% respondentów, których CBOS poprosił o wskazanie pięciu kluczowych dla nich wartości, wybrało małżeństwo, dzieci. Twierdzą oni, że życie rodzinne stanowi o jakości życia. Drugie miejsce zajęło zdrowie własne i rodziny. Ten wybór potwierdziło 67%, w tym wielu ludzi starszych.
Okazuje się, że dla 54% Polaków najważniejsza jest miłość i przyjaźń. Kolejne miejsce zajęła praca. Posiadanie stałego zatrudnienia ważne jest dla 43% rodaków. Wiara w Boga i życie zgodne z wiarą najważniejsze jest tylko dla 40% Polaków. Można więc w kontekście tych badań zapytać: Czy wiara i religijność są jeszcze wartościami uniwersalnymi? Czy zbawienie i życie wieczne są jeszcze dla nas ważne? Czy ktoś przejmuje się tym, co będzie po śmierci? Czy ktoś przejmuje się sądem ostatecznym, na którym Bóg zapyta o naszą hierarchię wartości?
Dzisiejszy fragment Ewangelii podpowiada nam ważne wskazanie Chrystusa: zadbaj o swoje zbawienie! Przecież nie możesz poprzestać na minimalizmie! Współczesny świat nie sprzyja wybieraniu trudnych rozwiązań. Jakże wiele osób mówi: „Ja nic złego nie robię: nikogo nie zabiłem, nic nie ukradłem. Nie mam wielkich grzechów! Cóż mogę jeszcze uczynić?”.
Dziś Chrystus poucza nas wszystkich, jak zadbać o swoje zbawienie. Z naciskiem mówi: „Odstąpcie ode Mnie wszyscy dopuszczający się niesprawiedliwości”. Niesprawiedliwość oznacza niewierność. Nie chodzi tylko o niewierność zewnętrzną. Można to zilustrować stwierdzeniem: „Prowadzę się dobrze, przez sąsiadów czy znajomych jestem odbierany jako dobry człowiek”. Chrystus mówi także o niewierności wewnętrznej. W dzisiejszej przypowieści uczniowie mówili: „przecież jadaliśmy”. Uczniowie bronili się, mówiąc o swojej aktywności, gorliwości. A wydźwięk nauki Chrystusa jest zupełnie inny – nie chodzi o to, aby czynić coś na pokaz. Nie chodzi o to, aby sąsiad czy znajomy widział szlachetne postępowanie. Są takie małżeństwa, które na zewnątrz sprawiają wrażenie poprawnych, a nawet idealnych, ale gdy bliżej przyjrzymy się ich życiu, to zauważymy wiele skrywanych łez i cichych dramatów.
Jeśli więc mamy zadbać o swoje zbawienie, trzeba popatrzeć na swoją niewierność. Chrystus jednak mówi także dziwne, kontrowersyjne słowa: „Tak oto są ostatni, którzy będą pierwszymi, i są pierwsi, którzy będą ostatnimi”.
W tym zdaniu zawarte jest przesłanie Mistrza
z Nazaretu: Jeśli chcesz zadbać o swoje zbawienie, zweryfikuj własną hierarchię wartości. Ernest Hemingway pisał przed laty: „Teraz nie pora myśleć o tym, czego ci brak. Lepiej pomyśl, co możesz zrobić z tym, co masz”. Może lepiej nie narzekać, że inni mają lepiej, są zdrowsi, mają więcej pieniędzy. Trzeba na nowo ustawić własną hierarchię wartości, odpowiedzieć na pytanie: „Co mogę zrobić ze swoim życiem,
z tym, co posiadam?”. Chodzi więc o to, aby nauczyć się dzielić tym, co się ma; cieszyć się tymi, z którymi się mieszka pod jednym dachem.
Kiedy dziś Chrystus mówi: „Zadbaj o swoje zbawienie”, brzmi to szczególnie dramatycznie, bowiem życie ludzkie staje się jeszcze bardziej kruche. Trzeba więc przejąć się tym apelem. Kardynał Stefan Wyszyński mówił do nas, Polaków: „Z drobiazgów życiowych wykonywanych wielkim sercem powstaje wielkość człowieka”. Może więc wystarczy uśmiech, przyjazny gest, dobre słowo. Oby także w naszym życiu nie zabrakło ludzi, którzy nas dostrzegą.
Módlmy się więc razem z bł. matką Teresą z Kalkuty, abyśmy znaleźli ludzi, którzy pomogą nam zadbać o nasze zbawienie:
Panie, kiedy jestem głodny, poślij mi kogoś, kogo mógłbym nakarmić!
Kiedy jestem spragniony, poślij mi kogoś, kogo mógłbym napoić!
Kiedy jest mi zimno, poślij mi kogoś, kogo mógłbym ogrzać!
Kiedy jestem smutny, poślij mi kogoś, kogo mógłbym pocieszyć!
Kiedy jestem biedny, poślij mi kogoś jeszcze bardziej ubogiego ode mnie!
Kiedy nie mam czasu, poślij mi kogoś, kogo powinienem wysłuchać!
Kiedy jestem upokarzany, poślij mi kogoś, kogo mógłbym pochwalić!
Kiedy jestem zniechęcony, poślij mi kogoś, komu mógłbym dodać odwagi!
Kiedy czuję się niezrozumiany, poślij mi kogoś, kogo mógłbym do siebie przytulić!
Kiedy nie czuję się kochany, poślij mi kogoś, kogo powinienem pokochać!
ks. Janusz Mastalski

INTENCJE MSZY ŚWIĘTEJ

Poniedziałek 22 sierpnia
7.30 1. Za † Bożenę Rogalińską z ofiar uczestników pogrzebu.                                                           2. Za † Ryszarda Rogalińskiego z ofiar uczestników pogrzebu.                                                   3. Za † Mariannę Kacperską z ofiar uczestników pogrzebu.
18.00 1. Za † Henryka Machnowskiego.                                                                                                   2. Za † Józefę Czubkowską zamiast kwiatów od wnuczki z mężem i córką.                             3. Za † Zygmunta Malika z ofiar uczestników pogrzebu.

Wtorek 23 sierpnia
7.30 1. Za † Józefę Kaczyńską z ofiar uczestników pogrzebu.                                                             2. Za † Mariannę Krawczyk z ofiar uczestników pogrzebu.                                                         3. Za † Jerzego Skwarę z ofiar uczestników pogrzebu.
18.00 1. Za † Stanisława Ickiewicza, Mariannę i Franciszka Szczubeł.                                                   2. Za † Józefa Mroza z ofiar uczestników pogrzebu.                                                                    3. Za † Wiktora Dana z ofiar uczestników pogrzebu.

Środa 24 sierpnia
7.30 1. Za † Jacka Gorczyńskiego z ofiar uczestników pogrzebu.                                                       2. Za † Zygmunta Milczarczyka z ofiar uczestników pogrzebu.                                                   3. Za † Maksymiliana Dana z ofiar uczestników pogrzebu.
18.00 1. Dziękczynna o Boże bł. i zdrowie dla Elżbiety i Janusza i córki Ewy oraz o                               szczęśliwe rozwiązanie.                                                                                                                 2. Za † Edmunda Tyburskiego z ofiar uczestników pogrzebu.

Czwartek 25 sierpnia
7.30 1. Za † Czesława Wielgolewskiego z ofiar uczestników pogrzebu.                                             2. Za † Stefanię Błaszczyk z ofiar uczestników pogrzebu.
18.00 1. Za † Henryka Śliwkę w 2 rocznicę śmierci, Czesławę i Kazimierza Śliwka.                             2. Za † rodzinę Falbów i Drążewskich.

Piątek 26 sierpnia
9.00 1. Za † Stanisława Światkowskiego z ofiar uczestników pogrzebu.                                           2. Za † Czesławę Szczerba z ofiar uczestników pogrzebu.
18.00 1. Za † Mariannę Oleksiak z ofiar uczestników pogrzebu.                                                          2. Za † rodzinę Witkowskich, Mielczarczyków i Murzów.

Sobota 27 sierpnia
16.00 Ślub Bożena Krzyżewska i Rafał Fijak.
17.00 Ślub- Ewa Kaczmarczyk i Mariusz Barszcz.
18.00 1. Dziękczynna o Boże błogosławieństwo i łaski dla Jana i Teresy Burawskich w 35                   rocznicę ślubu od córek zięciów i wnuków.                                                                                2. O łaskę uzdrowienia dla córki Joanny i zdrowie Boże błogosławieństwo dla                            wszystkich swoich dzieci ich rodzin intencja matki.                                                              3. Za † Henryka Kamińskiego w rocznicę śmierci, Czesławę i Władysława
Kowalskich.

Niedziela 28 sierpnia
9.00 1. Dziękczynna o Boże bł. dla Dawida Mościńskiego w 18 rocznicę urodzin.                             2. Za † Kazimierza Deptułę z ofiar uczestników pogrzebu.
11.00 1. W intencji parafian. Dożynki.                                                                                                       2. Dziękczynna o Boże bł. i zdrowie dla Krystyny i Jerzego Sokołowskich w 35                          rocznicę ślubu
16.00 1. Dziękczynna o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Agnieszki i Sławomira w 25                 rocznicę ślubu.                                                                                                                                2. Za † Krystynę i Jana Sosnowicz.

XIX i XX Niedziela zwykła
7-21 sierpnia 2016r.

Jesteśmy wzywani do czujności i modlitwy. Pan Jezus nieustannie zapewnia nas Obraz1o nagrodzie dla tych, którzy są Mu wierni. Prośmy Go, aby umacniał naszą wiarę i zaufanie. W sierpniu możemy ćwiczyć naszą wytrwałość przez ascezę i wstrzemięźliwość od alkoholu. Zachęcamy do podejmowania zobowiązania abstynenckiego. Wyłożona jest nasza Parafialna Księga Trzeźwości.

Dzisiaj obchodzimy XIX niedzielę zwykłą.

Pierwsza Niedziela miesiąca - po sumie Adoracja Najświętszego Sakramentu i procesja Eucharystyczna. Prosimy asystę w pełnym składzie.

images
Od 6 do 15 sierpnia o godz. 21.00 Apele Maryjne Pielgrzymkowe. Zapraszamy. 

Taca z przyszłej niedzieli przeznaczona będzie na rzecz Diecezji.

W sobotę, z racji 13. dnia miesiąca, zapraszamy po Mszy św. o 18.00 na Nabożeństwo i procesję Fatimską.

Przeżyliśmy wielkie i piękne dni, poczuliśmy się naprawdę wspólnotą podczas Światowych Dni Młodzieży, podczas papieskiej pielgrzymki do naszej Ojczyzny. Niech one przyniosą w życiu każdej i każdego z nas,
w życiu całego narodu obfite i trwałe owoce.

We wtorek, 9 sierpnia przypada święto Świętej Teresy Benedykty od Krzyża, patronki Europy, a w środę, 10 sierpnia Świętego Wawrzyńca, diakona i męczennika. Zachęcamy do udziału we Mszach Świętych ku ich czci i wspólnej modlitwy.

Zimages (1)a tydzień rozpoczynamy zbiórkę przyborów szkolnych dla potrzebujących dzieci. Przybory, tj. zeszyty, kredki, bloki itp. będzie można przynosić do kościoła. Kosz będzie wystawiony od następnej niedzieli.

Za tydzień obchodzimy XX niedzielę zwykłą.

Natomiast w przyszły poniedziałek, 15 sierpnia będziemy obchodzić uroczystość Wniebowzięcia NMP. Przypominamy, że jest to święto nakazane, w kpobranetóre jesteśmy zobowiązani do uczestnictwa w Eucharystii. Msze Święte w tym dniu tak jak w każdą niedzielę, godz. 9.00, 11.00 i 16.00. Po mszy św. błogosławieństwo ziół i kwiatów.

15 sierpnia to także rocznica Bitwy Warszawskiej z 1920 roku, tzw. Cud nad Wisłą i święto Wojska Polskiego. W naszych modlitwach pamiętajmy o polskich żołnierzach pełniących pokojowe misje w różnych zakątkach świata.

13 sierpnia organizowany jest wyjazd do Częstochowy. Wyjazd spod remizy strażackiej w Komorowie o godz. 19.00. Zapisy pod nr tel.: 518 223 255.

3 września organizowana jest autokarowa pielgrzymka do Torunia. Będzie to dzień dziękczynienia za Boże Łaski. Koszt wyjazdu 50 zł. Zainteresowanych prosimy o kontakt pod nr tel.: 517 776 231.

14 sierpnia będzie w naszej parafii akcja honorowego oddawania krwi w godz.
10 – 14. Krew będą mogły oddawać osoby od 18akcja_krew do 65 roku życia. Warunki:
-Do oddawania krwi dopuszcza lekarz.
-Na 24 godziny przed oddaniem krwi nie pić alkoholu.
-Przed oddaniem krwi nie pić kawy.
-Osoby chore na choroby zakaźne nie mogą oddawać krwi.
-Trzeba mieć ze sobą dowód osobisty.

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
8 VIII – św. Dominik, wybitny kaznodzieja, który owocnie zwalczał szerzące się
w ówczesnej Europie herezje; założył Zakon Kaznodziejski;
9 VIII – św. Teresa Benedykta od Krzyża (Edyta Stein), patronka Europy; dzięki filozoficznym poszukiwaniom odnalazła wiarę w Boga, a jej poszukiwania zaowocowały traktatem teologicznym pt. Wiedza krzyża;
10 VIII – św. Wawrzyniec, diakon i męczennik, którego życie, świętość i męczeństwo były opiewane przez wielu Ojców Kościoła;
11 VIII – św. Klara, która zachęcona przykładem św. Franciszka z Asyżu poświęciła się całkowicie na służbę Bożą; habit zakonny otrzymała z rąk Biedaczyny z Asyżu.
14 VIII – św. Maksymilian Maria Kolbe, franciszkanin, misjonarz w Japonii, założył klasztor w Niepokalanowie pod Warszawą, gdzie prowadził działalność wydawniczą; oddał swoje życie za współwięźnia w obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu;
17 VIII – św. Jacek Odrowąż, duchowy syn św. Dominika, który od niego otrzymał zakonny habit;
20 VIII – św. Bernard z Clairvaux, człowiek wielkiej wiedzy, modlitwy i kontemplacji.

INTENCJE MSZALNE

Poniedziałek 8 sierpnia
7.30 Za † Jana Dereskiego, rodzinę Stefana i Mariannę Łukasiak i całą rodzinę            Niecieckich.
18.00 1. Za † Tadeusza Kaszę w 19 rocznicę śmierci, siostrę Halinę Dymer
w 1 rocznicę śmierci.                                                                                                                   2. Za † Genowefę Kmiołek z ofiar uczestników pogrzebu.
21.00 APEL.

Wtorek 9 sierpnia
7.30 Za † Zygmunta Malika w 1 rocznicę śmierci.
18.00 Dziękczynna o Boże błogosławieństwo o opiekę Matki Bożej i zdrowie dla            Ewy i Przemysława Winniewskich i dla ich córek w 15 rocznicę śmierci                   Kasi.
21.00 APEL.
Środa 10 sierpnia
18.00 Dziękczynna o Boże błogosławięństwo i opiekę Matki Bożej oraz
szczęśliwe zbiory z Placusina intencja z majowego.
21.00 APEL.

Czwartek 11 sierpnia
7.30 Za † Kazimierza Nowosielskiego od rodziny Szuleckich zamiast kwiatów.
18.00 1. Za † Annę i Bartosza Siebierskich intencja mieszkańców z Mystkówca                   Szczucina.                                                                                                                                  2. Za † Władysława Jeża w 3 rocznicę śmierci, intencja żony z rodziną.
21.00 APEL.

Piątek 12 sierpnia
7.30 1. Za † brata Jana i rodziców Mrozów intencja córki Genowefy.                                2. Za † Wiktora Dana z ofiar uczestników pogrzebu.
18.00 1. Za † Romana, Krzysztofa i Irenę Ickiewicz, Ewę i Józefa Jabłońskich.                  2. Za † Zygmunta Malika z ofiar uczestników pogrzebu.
21.00 APEL.

Sobota 13 sierpnia
7.30 Za † Leokadię w 20 rocznicę śmierci i Mariannę Piątek.
18.00 1. Za † Henryka Prusa w 6 rocznicę śmierci.                                                                       2. Za † Mieczysława w 2 rocznicę śmierci i Krystynę Szczubłów, Zdzisława                  Makowskiego rodziców Osowieckich i Szczubłów.
21.00 APEL.

Niedziela 14 sierpnia
9.00 Dziękczynna o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Stefani Pikora w 80              rocznicę urodzin, intencja dzieci i wnuków.
11.00 W intencji parafian. Chrzty.
16.00 1. Za † Stanisława Bednarczyka w 3 rocznicę śmierci, intencja żony.                     2. Za † Henryka Kalinowskiego w 15 rocznicę śmierci, zmarłych z rodziny                  Kalinowskich i Przygockich.
21.00 APEL.

Poniedziałek 15 sierpnia
9.00 Za † Jerzego Wierzchonia intencja urodzinowa.
11.00 Za † Juliana i Zofię Ostaszewskich.
16.00 1. Za † Mariannę Czajkowską intencja imieninowa.                                                       2. Za † Jan w 13 rocznicę śmierci i Janinę Sieńkowskich intencja rodziny.
21.00 APEL.

Wtorek 16 sierpnia
7.30 Za † Waldemara Pogłód w 28 rocznicę śmierci, rodziców Pogłodów, braci              Mariana i Stanisława, rodziców Świdwów i brata Zdzisława.
18.00 Dziękczynna o Boże błogosławieństwo o opiekę Matki Bożej i zdrowie dla            Agnieszki i Bogdana Witkowskich z Gładczyna bl. w 30 rocznicę ślubu                       intencja rodziców z Pniewa.

Środa 17 sierpnia
7.30 Za † Jana w rocznicę śmierci i Henrykę Śliwka.
18.00 Za † Lucynę w 15 rocznicę śmierci i Henryka Samsel i rodzinę                                     Kamińskich.

Czwartek 18 sierpnia
7.30 Za † Józefa Mroz z ofiar uczestników pogrzebu.
18.00 Za † Kazimierza Wiśniewskiego, rodziców Jaskulskich i                                                 teściów Wiśniewskich.

Piątek 19 sierpnia
7.30 Za † Edmunda Tyburskiego z ofiar uczestników pogrzebu.
18.00 Za † Bolesława Pochmarę i Stanisława Ambroziaka.

Sobota 20 sierpnia
7.30 Za † Jacka Gorczyńskiego z ofiar uczestników pogrzebu.
17.00 Ślub- Izabela Drążewska i Michał Remiasz.
18.00 1. Za † Lucjana Gołębiewskiego w 15 rocznicę śmierci.                                                  2. Za † Mateusza Chełchowskiego intencja urodzinowa.

Niedziela 21 sierpnia
9.00 1. Za † Kazimierza Mroczkowskiego w 4 rocznicę śmierci.                                            2. Za † Mariannę w 42 rocznicę śmierci i Jana Kaczmarczyk.
11.00 1. W intencji parafian.                                                                                                                2. Za † Zofię i Mariana Król intencja Jerzego Króla.
16.00 1. Za † Mariana Koczarę, rodziców Koczarów i Sitków, brata Józefa.                        2. Za † Andrzeja Machnowskiego w 6 rocznicę śmierci, intencja rodziny.

ZObraz1apowiedzi przedślubne:

Paulina Wałowska z Leman i  Marcin Łukasz Olszyński z Łodzi
zapowiedz II

Izabela Drążewska z Mierzęcina i Michał Piotr Remiasz z Łodzi
zapowiedz II

Patrycja Archacka z Komorowa i Kamil Krawczyk z Rząśnika
zapowiedz II

Sylwia Samuel z Topolnicy i Marcin Płochocki z Rybienka Leśnego
zapowiedź I

Ktokolwiek znałby przeszkody między tymiosobami zobowiązany jest powiadomićKancelarię Parafialną.

XVIII Niedziela zwykła
31 lipca 2016r.

Dobiega końca piękny festiwal wiary i młodości, jaki przez ostatnie 10 dni przeżywpobranealiśmy w naszej Ojczyźnie podczas XXXI Światowych Dni Młodzieży i wizyty Ojca Świętego. Dziś przypada kulminacyjny moment dni młodzieży – tzw. Msza posłania pod przewodnictwem papieża.

Jutro będziemy przeżywać kolejną rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Niech wspomnienie tego patriotycimagesznego zrywu przypomina nam nieustannie o potrzebie modlitwy za naszą umiłowaną Ojczyznę, za tych, którzy za jej wolność oddali życie, oraz za tych, którym powierzono odpowiedzialne stanowiska.

Również jutro rozpoczyna się sierpień, miesiąc wielu ważnych wydarzeń w hispobrane (1)torii naszej Ojczyzny, miesiąc pieszych pielgrzymek do tronu Jasnogórskiej Madonny oraz miesiąc wytężonej pracy przy żniwach. Wesprzyjmy modlitwą nasz kraj i podejmujących trudy pielgrzymki bądź pracy na polu. Niech będzie to również dar całkowitej lub czasowej abstynencji od wszelkich używek, zwłaszcza od alkoholu.

Święty Franciszek z Asyżu żywił wyjątkową miłość do Maryi. Opieką otoczył kaplicę pw. Matki Bożej Anielskiej, zwanej Porcjunkulą, której rocznica poświęcenia przypada 2 sierpnia. W tej kaplicy Święty Franciszekpobrane otrzymał słynny odpust, który papieże zatwierdzili i którym objęli cały Kościół właśnie na dzień rocznicy jej poświęcenia.
Warunkiem jego uzyskania jest nawiedzenie kościoła parafialnego i odmówienie w nim Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo i Wierzę w Boga oraz wypełnienie zwykłych warunków odpustu, czyli stan łaski uświęcającej, modlitwa w intencjach wyznaczonych przez papieża oraz wyzbycie się przywiązania do grzechu, nawet lekkiego. Odpust można zyskać od południa dnia 1 sierpnia do północy 2 sierpnia i ofiarować za siebie lub za kogoś ze zmarłych. Korzystajmy z tej łaski darowania kar doczesnych za grzechy już odpuszczone nam w sakramencie pojednania.

W tym tygodniu przypadają: pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca.

W pierwszy czwartek w liturgii Kościoła wspominamy Świętego proboszcza z Ars. Naszą modlitwę ofiarujemy za powołanych do służby Bożej oraz o nowe i święte powołania. Prywatna adoracja od godziny 17.00.

W pierwszy piątek miesiąca spowiedź od 17.30 do 18.00. Po Mszy św. porannej wyjazdy do chorych.
W pierwszą sobotę miesiąca będziemy obchodzić święto Przemienienia Pańskiego. Zapraszamy w tym dniu na Msze Święte o godz. 9.00, 11.00 i 18.00. Warto uświadomić sobie, że każda Eucharystia jest naszym wejściem na górę Przemienienia i kontemplacją Chrystusowego oblicza. Po Mszy św. o godz. 9.00 różaniec poprowadzi KŻR z Gładczyna Bloki.

Pierwsza Niedziela miesiąca – po sumie Adoracja Najświętszego Sakramentu i procesja Eucharystyczna. Prosimy asystę w pełnym składzie.

Możemy zapisywać się na pieszą i duchową Pielgrzymkę do Częstochowy.

Karty pielgrzymki można wydrukować także z Internetu.

Spotkanie dla pielgrzymów jest dzisiaj w Kościele Szkolnym w Pułtusku o godz. 17.00.

Jest zamówiony autokar na przejazd pielgrzymów z Pniewa do Płocka. Zbiórka 6 sierpnia przed Kościołem o godz. 3:15, wyjazd o 3:30. Koszt przejazdu 30 zł. Proszę o zapisywanie się u ks. Proboszcza.
Od 6 do 15 sierpnia o godz. 21.00 Apele Maryjne Pielgrzymkowe. Serdecznie
zapraszamy.

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
1 sierpnia – św. Alfons Maria Liguori, biskup i doktor Kościoła, założyciel zgromadzenia redemptorystów; urodził się w bogatej, szlacheckiej rodzinie w 1696 roku.
„Kto się modli, ten się zbawi; kto się nie modli, ten się potępi”
4 sierpnia – św., Jan Maria Vianney, patron proboszczów, który przez swoją ascezę i gorliwą działalność duszpasterską odrodził duchowo i moralnie parafię w Ars, do której został posłany.

PODZIĘKOWANIA:
Ofiary na wywóz śmieci z cmentarza złożyli: Adam Skoczeń z Wielątek Rosochatych, Małgorzata i Ryszard Wielgolewscy z Lutobroku , Marianna Piórkowska z Komorowa po 30 zł., Chodyna Władysław – 30 zł. na śmieci i 50 zł na kościół. Bóg zapłać
14 sierpnia będzie w naszej parafii akcja honorowego oddawania krwi w godz.
10 – 14. Krew będą mogły oddawać osoby
od 18 do 65 roku życia.

Zbyt mało jest ludzi szczęśliwych (Phil Bosmans), czyli…
DLACZEGO WARTO IŚĆ NA PIELGRZYMKĘ DO CZĘSTOCHOWY?
Wartość pielgrzymek podkreśla już Stary Testament, ukazując Izraelitów wędrujących do Ziemi Obiecanej. Co więcej, dla Żydów to był obowiązek. Trzy razy do roku winni byli wędrować do Świętego Miasta. Jezus Chrystus nadał pielgrzymkom nowy sens. Celem już nie była świątynia murowana, określone miejsce tutaj na ziemi, ale świątynia rozumiana jako dom Ojca. Dla nas ważne w tym względzie jest pouczenie Soboru Watykańskiego II. Jest tam ukazana teologia pielgrzymowania. Przedstawia on Kościół jako wspólnotę w drodze, wspólnotę pielgrzymującą. Pielgrzymka staje się obrazem życia ludzkiego, które jest codziennym pielgrzymowaniem drogami tej ziemi do wieczności. Sobór też podkreśla wspólnotowy charakter pielgrzymowania. Nie idę sam, idę z innymi, ze wspólnotą, z Kościołem.
Aby pielgrzymka nie była tylko wycieczką, trzeba pamiętać o kilku sprawach. Wyruszając na pielgrzymi szlak, warto mieć intencję. Ponieważ każda pielgrzymka ma charakter pokutny, trzeba się liczyć z trudem, zmęczeniem, niedogodnościami. To wszystko także warto ofiarować Bogu
w jakiejś intencji. W czasie pielgrzymki jest też sporo modlitwy. Dla jednych to będzie czas nauki modlitwy, dla innych przeznaczenie większej ilości czasu na rozmowę
z Bogiem. Nie bez znaczenia jest fakt, że na pielgrzymce zawiązują się przyjaźnie, bo zasadniczo wszyscy mają podobne oczekiwania, cele i ideały. I jeszcze jedno: kiedy raz pójdziesz na pielgrzymkę, to będziesz chciał iść ponownie, a w ciągu roku zatęsknisz za tym czasem i spotkanymi na pielgrzymim szlaku osobami.
Pielgrzymka nie jest dla każdego. Jest dla ludzi wyjątkowych.
I jeszcze jedno. W oczach Bożych KAŻDY człowiek jest wyjątkowy.

INTENCJE MSZY ŚWIĘTEJ

Poniedziałek 1 sierpnia
7.30 1. Za † Krystynę Śliwka w 17 rocznicę śmierci i Mieczysława Śliwka.                        2. Za † Ryszarda Rogalińskiego z ofiar uczestników pogrzebu.
18.00 1. Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo dla Magdaleny i                            Marcina Izbickich w 1 rocznicę ślubu.                                                                               2. Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo dla Haliny i Henryka                      Kisiel w 35 rocznicę ślubu.

Wtorek 2 sierpnia
7.30 1. Za † Tadeusza Borkowskiego z ofiar uczestników pogrzebu.                                  2. Za † Henryka Machnowskiego z ofiar uczestników pogrzebu.
18.00 1. Za † Stefanię, Ignacego, Andrzeja Kowalczyków i Janinę Linka.                            2. Za † Stanisławę Jackiewicz z ofiar uczestników pogrzebu.

Środa 3 sierpnia
7.30 1. O Boże błogosławieństwo dla mieszkańców Wólki Przekory z racji                           zakończenia Nabożeństwa Majowego.                                                                             2. Za † Jana Bereskiego z ofiar uczestników pogrzebu.
18.00 1. Intencja dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo dla Lilianny                     Rakowskiej w 1 rocznicę urodzin.                                                                                       2. Za † Stanisława Barszcz z ofiar uczestników pogrzebu.

Czwartek 4 sierpnia
7.30 1. Za † Mariannę Linkę z ofiar uczestników pogrzebu.                                                  2. Za † Jana Szurawskiego z ofiar uczestników pogrzebu.
18.00 1. Za † Jana Sieńkowskiego i Sławomira Sieńkowskiego w 4 rocznicę                          śmierci.                                                                                                                                        2. Za † Wacława Wróbla z ofiar uczestników pogrzebu.

Piątek 5 sierpnia
7.30 1. Za † Kazimierza Borka w 5 rocznicę śmierci i jego rodziców Katarzynę i               Adama.                                                                                                                                          2. Za † Ryszarda Spodka z ofiar uczestników pogrzebu.
18.00 1. Za † rodziców Przychodzkich i Czajkowskich i Stanisławę Urbaniak.                   2. Za † Stanisława Ciok z ofiar uczestników pogrzebu.

Sobota 6 sierpnia
9.00 Za † Mariannę Brzezińską z ofiar uczestników pogrzebu.
11.00 Za † Jana Kaczmarczyka z ofiar uczestników pogrzebu.
17.00 Ślub Magdaleny Kisiel i Michała Doktorskiego.
18.00 Za † Janinę i Franciszka Zawadzkich.

Niedziela 7 sierpnia
9.00 Za † Tadeusza Łojka, rodzinę Łojków, rodzinę Sobolewskich i o zdrowie                          dla Henryki i Jana.
11.00 W intencji parafian.
16.00 1. Za † Andrzeja Młynarczyka w 6 rocznicę śmierci.                                                       2. Dziękczynna z prośbą o Boże łaski dla Jana Brzezińskiego w 70 rocznicę                urodzin i dla rodziny.

XVII Niedziela zwykła
24.07.2016r.

Dzisiaj obchodzimy XVII niedzielę zwykłą.

27 lipca przybywa do naszej Ojczyzny Ojciec Święty Franciszek aby przewodniczyć 31 Światowym Dniom Młodzieżyimages. Papież oprócz Krakowa odwiedzi Jasną Górę i Obóz Koncentracyjny w Oświęcimiu. Otoczmy Papieża i młodzież naszą modlitwą i prośmy o jak największe owoce tej pielgrzymki, by przyniosła jak najwięcej dobra.

25 lipca, w poniedziałek obchodzimy wspomnienie św. Krzysztofa, patrona kierowców i podróżujących. W związku z tym po każdej Mszy św. zostaną poświęcone pojazdy, aby można było się nimi szczęśliwie i bezpiecznie poruszać.

Trwają zapisy się na pieszą Płocką i duchową pielgrzymkę do Częstochowy.

Polecamy Bogu zmarłą Józefę Kaczyńską z Komorowa. Przeżyła 90 lat. W jej intencji zostaną odprawione 3 Msze św. z ofiar uczestników pogrzebu.

Ofiary na wywóz śmieci z cmentarza złożyli: Marianna i Kazimierz Melion z Wypych Nowych – 30 zł.

Zapowiedzi:
Obraz1Sakrament małżeństwa mają zamiar przyjąć:
Milena Budna z Długosiodła, ul. Spokojna 7
i Jarosław Juźwiak z Lutobroku Folwark 26
Zapowiedź II

Sylwia Szerewicz z Gródka Rządowego 93
i Kamil Linka z Pniewa, ul. 18 Maja 51
Zapowiedź II

Ewelina Kmiołek z Lutobroku 39A
i Łukasz Mariusz Kwiatkowski z ul. Willowa 63, 05-300 Podrudzie
Zapowiedź II
Milena Mariola Osowiecka z Mystkówca Kalinówki 18
Adam Salwin z Woli Mystkowskiej 38A/1
Zapowiedź I

Ewa Kaczmarczyk z Gładczyna 2/9
Mariusz Barszcz z Gródka Nowego 1
Zapowiedź I
Ktokolwiek znałby przeszkody między tymi osobami zobowiązany jest powiadomić Kancelarię Parafialną.

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:

  • 25 VII – św. Jakub, Apostoł, zwany Starszym lub Większym, brat św. Jana Apostoła i Ewangelisty, który jako pierwszy z Apostołów poniósł śmierć męczeńską;

  • 25 VII – św. Krzysztof, którego imię oznacza „niosący Chrystusa”; patron kierowców i podróżujących;

  • 26 VII – święci Anna i Joachim, rodzice NMP i dziadkowie Pana Jezusa;

  • 29 VII – św. Marta, siostra Marii i Łazarza z Betanii; patronka życia domowego: gospodyń, kucharek, służących, pomocy domowych, hotelarzy.

INTENCJE MSZALNE

Poniedziałek 25 lipca
7.30 1. Za † Józefę Czubkowską od rodziny Góreckich zamiast kwiatów.                          2. Za † Maksymiliana Dana. pog.
18.00 1. Za † Aleksandrę, Jana i Stanisława Wiśniewskich.                                                      2. Za † Zygmunta Milczarczyka. pog.

Wtorek 26 lipca
7.30 1. Za † Mieczysława Gorczyńskiego w 12 rocznicę śmierci, od żony.                          2. Za † Stefanię Błaszczyk. pog.
18.00 1. Za † Józefa Piątka w 40 rocznicę śmierci, jego rodziców Annę i                                  Antoniego Piątek i za zmarłych z rodziny Suskich i Rudnickich.                            2. Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo dla Stanisława i Zofii                    Puławskich i ich dzieci, intencja od matki.

Środa 27 lipca
7.30 1. Za † Waldemara Mościńskiego w 12 rocznicę śmierci, rodziców                                Mościńskich i Mieczysława Mościńskiego.                                                                      2. Za † Stanisława Światkowskiego. pog.
18.00 1. Za † Edwarda Jackowskiego w 18 rocznicę śmierci.                                                     2. Za † Janinę Groszkowską. pog.

Czwartek 28 lipca
7.30 1. Za † Czesława Fijałkowskiego i jego rodziców i dziadków.                                        2. Za † Czesławę Szczerba. pog.
18.00 1. Za † Wiktorię i Ignacego Puławskich, Czesławę i Stanisława                                       Puchalskich, od rodziny.                                                                                                      2. Za † Bożenę Rogalińską. pog.

Piątek 29 lipca
7.30 1. Za † Jana i Sabinę w 19 rocznicę śmierci Drążewskich.                                              2. Za † Mariannę Kacperską. pog.
18.00 1. Za † Mariannę Oleksiak w 1 rocznicę śmierci, od rodziny.                                        2. Za † Włodzimierza Korytkowskiego. pog.

Sobota 30 lipca
7.30 1. Za † Danutę Wielgolewską.                                                                                                   2. Za † Mariannę Krawczyk. pog.
18.00 1. Za † Władysławę w 1 rocznicę śmierci i Stefana Linkę.                                               2. Za †Henryka Nowosielskiego. pog.

Niedziela 31 lipca
9.00 Za † Andrzeja Machnowskiego.
11.00 W intencji parafian.
16.00 1. Za † Mariannę Czajkowską, rodziców Czajkowskich i Salwinów.                          2. Za † Władysława i Władysławę Rogulskich, Janinę Świercz i Zofię                              Kostrzewską.

XVI Niedziela zwykła
17 lipca 2016r.

Dzisiaj obchodzimy XVI niedzielę zwykłą.

Jakże ważne jest w naszym życiu rozpoznawanie przychodzącego Boga. Przypominają o tym dzisiejsze czytania mszalne. Prośmy Pana, byśmy z Jego obecności i bliskości czerpali siłę do codziennego działania, by On nam udzielał potrzebnych darów.

Komunikat Biskupa Płockiego w sprawie poparcia inicjatywy ustawodawczej ustawy o ograniczeniach handlu w niedzielę.

Możemy zapisywać się na pieszą i duchową pielgrzymkę do Częstochowy.

28 lipca rozpoczynają się Światowe Dni Młodzieży w Krakowpobraneie. Naszą modlitwą ogarnijmy Ojca Świętego Franciszka i prośmy o spokojny i szczęśliwy przebieg tego spotkania papieża z młodzieżą całego świata.

W przypatron fotoszłą niedzielę po wszystkich Mszach Świętych pobłogosławimy mechaniczne pojazdy i ich użytkowników z racji przypadającego w poniedziałek, 25 lipca wspomnienia Świętego Krzysztofa, patrona kierowców.

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
• 20 VII – bł. Czesław, jeden z pierwszych polskich dominikanów, który zakonny habit otrzymał od samego założyciela zakonu;
• 22 VII – św. Maria Magdalena, uczennica Pańska, jedna z pierwszych zwiastunek radosnej nowiny o zmartwychwstaniu Pana Jezusa;
• 23 VII – św. Brygida Szwedzka, wzorowa żona i matka, a także zakonnica i mistyczka, która spisała swoje mistyczne spotkania z Jezusem, stanowiące i dziś inspirację dla wielu chrześcijan.

Zapowiedzi:
Sakrament małżeństwa mają zamiar przyjąć:
Milena Budna z Długosiodła, ul. Spokojna 7                                                                 Jarosław Juźwiak z Lutobroku       Folwark 26
Zapowiedź I
Sylwia Szerewicz z Gródka Rządowego 93                                                                Kamil Linka z Pniewa, ul. 18 Maja 51
Zapowiedź I
Ewelina Kmiołek z Lutobroku 39A
Łukasz Mariusz Kwiatkowski z ul. Willowa 63, 05-300 Podrudzie
Zapowiedź I

Ktokolwiek znałby przeszkody między tymi osobami zobowiązany jest powiadomić Kancelarię Parafialną.

INTENCJE MSZY ŚWIĘTEJ

Poniedziałek 18 lipca
7.30 Za † Irenę i Stanisława Burawskich w 15 rocznicę śmierci i Mariannę i                  Konstantego Burawskich.
18.00 Za † Dariusza Chmielewskiego.

Wtorek 19 lipca
7.30 Za † Małgorzatę i Józefa Frąckiewiczów.
18.00 Za † Krystynę Fraszek z ofiar uczestników pogrzebu.

Środa 20 lipca
7.30 Za † Czesławę Makowską w 5 rocznicę śmierci, Antoniego i Edmunda                     Tyburskich.
18.00 1. Za † Andrzeja Delugę z ofiar uczestników pogrzebu.                                                   2. Za † Wiktora Dana z ofiar uczestników pogrzebu.

Czwartek 21 lipca
7.30 1. Za † Hannę Lewartowską, Genowefę i Eugeniusza Ickiewiczów.                            2. Za † Józefa Mroza z ofiar uczestników pogrzebu.
18.00 1. Za † Edmunda Tyburskiego z ofiar uczestników pogrzebu.                                      2. Za † Józefa Krzyżewskiego w 15 rocznicę śmierci od żony i dzieci.

Piątek 22 lipca
7.30 1. Za † ks. Henryka Dąbkowskiego i jego rodziców, rodziców Mariannę i                     Jana Kalinowskich i rodziców Katarzynę i Władysława Dąbkowskich.                2. Za † Jacka Gorczyńskiego z ofiar uczestników pogrzebu.
18.00 1. Za † Janinę Szczesną w 17 rocznicę śmierci, Czesława i Jana Szczesnych                 i Jarosława Ujazdowskiego.                                                                                                   2. Za † Kazimierza Deptułę z ofiar uczestników pogrzebu.

Sobota 23 lipca
7.30 1. Za † rodzinę Orłowskich, Kostrzewskich i Małgorzatę Kostrzewską.
16.00 Ślub Daria Kasińska i Łukasz Wieczorek.
17.00 1. Za † Antoniego Osowieckiego w 4 rocznicę śmierci i bratową Mariannę                Osowiecką w 4 rocznicę śmierci od żony i dzieci.                                                            2. Za † Jerzego Zacharskiego.

Niedziela 24 lipca
9.00 Za † Henryka Bednarskiego w 10 rocznicę śmierci i rodziców Bednarskich i                    Grabowskich.
11.00 W intencji parafian.
16.00 1. Za † Czesławę i Mariana Borek od syna Stanisława.                                                   2. Intencja dziękczynna z prośbą o Boże Błogosławieństwo i szczęśliwe                        zbiory dla Mystkówca Starego z majowego i czerwcowego.

XV Niedziela zwykła
10 lipca 2016r.

Jezus przypomina dziś w Ewangelii o największym przykazaniu − przykazaniu miłości 03oraz w prosty sposób wyjaśnia, jak należy je wypełniać. W każdym człowieku należy dostrzegać brata, który może potrzebować naszej pomocy. Już za 10 dni będziemy mieli okazję zaoferować chrześcijańską gościnność i życzliwość wobec młodych, którzy przybędą do naszego kraju na wspólne spotkanie i modlitwę.

W poniedziałek przypada święto Świętego Benedykta, opata i patrona Europy. Zapraszamy w tym dniu na Msze Święte i do wspólnej modlitbenedykt_europawy za kontynent europejski, by Europejczycy nie odwracali się od swoich chrześcijańskich korzeni i chcieli budować swoją przyszłość na wartościach płynących z Ewangelii.

W środę 13 lipca po Mszy św. o godz. 18.00 NABOŻEŃSTWO FATIMSKIE.

W sobotę, 16 lipca przypada wspomnienie NMP z Góry Karmel. Góra Karmel mid_2053znana jest nam ze Starego Testamentu. Jest miejscem obrony wiary w jedynego Boga przez proroka Eliasza.
W średniowieczu powstał na niej zakon karmelitański. Z tym dniem i z rodziną karmelitańską zakonną wiąże się również tradycja noszenia szkaplerza. Matka Boża w objawieniach danych Szymonowi Stockowi, przełożonemu generalnemu karmelitów, obiecała noszącym szkaplerz ochronę przed ogniem piekielnym i innym niebezpieczeństwem. Niech będzie on zawsze znakiem naszej religijności i chrześcijańskiej tożsamości. Znakiem, że chcemy naśladować Maryję w Jej zawierzeniu Bożemu słowu i obietnicom.

Pozdrawiamy korzystających z wakacji i urlopów, życząc pięknego i bezpiecznego wypoczynku. Solenizantom i jubilatom tygodnia składamy najserdeczniejsze życzenia. Zmarłych polecamy Bożemu miłosierdziu.

14 sierpnia będzie w naszej parafii akcja honorowego oddawania krwi w godz.
10 – 14. Krew będą mogły oddawać osoby od 18 do 65 roku życia.

Możemy zapisywać się na pieszą i duchową Pielgrzymkę do Częstochowy.

PODZIĘKOWANIE:
Podziękowania dla mieszkańców Komorowa za zorganizowanie posiłków dla pielgrzymów.

Świetlica dla dzieci przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Pniewie będzie czynna od 18 lipca do 31 sierpnia w godzinach 9.00-14.00. Zapraszamy.

16 lipca organizowany jest wyjazd do Obór, gdzie odbędą się konferencje Ojca Jamesa Maniakala. Koszt pielgrzymki 50 zł. Zapisy pod numerem tel.: 517 776 231. Serdecznie zapraszamy.

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
11 VII – św. Benedykt, opat i patron Europy, autor słynnej Reguły, uważany
za duchowego ojca mnichów Kościoła Zachodniego;
12 VII − św. Bruno Bonifacy z Kwerfurtu, biskup i męczennik, autor żywota św. Wojciecha i Pięciu Braci Męczenników, przyjaciel Polski, występujący w jej obronie u cesarza Henryka II;
13 VII − święci pustelnicy Andrzej Świerad i Benedykt, którzy jako drogę swojego uświęcenia obrali surowe życie w odosobnieniu i liczne praktyki ascetyczne;
15 VII – św. Bonawentura, biskup i Doktor Kościoła, duchowy syn św. Franciszka z Asyżu, który ułożył pierwsze konstytucje dla zakonu jako wykładnię reguły Ojca Założyciela, co dało mu tytuł drugiego „Ojca
Zakonu”.

INTENCJE MSZY ŚWIĘTEJ

Poniedziałek 11 lipca
7.30 1. Za † Jana Kaczmarczyka od KŻR mężczyzn z Komorowa.                                                             2. Za † Zygmunta Malika z ofiar uczestników pogrzebu.
18.00 1. Za † Tadeusza Spodka w 30 rocznicę śmierci, intencja żony i dzieci oraz Ryszarda                 Spodka.                                                                                                                                              2. Za † Mariannę Oleksiak z ofiar uczestników pogrzebu.

Wtorek 12 lipca
7.30 1. Za † Stanisława Wielgolewskiego z ofiar uczestników pogrzebu.                                               2. Za † Andrzeja Kamińskiego z ofiar uczestników pogrzebu.
18.00 1. Dziękczynna, o Boże błogosławieństwo o opiekę Matki Bożej i zdrowie dla Jana i                      Urszuli Masłowskich w 30 rocznicę ślubu.                                                                                      2. Za † Karola, Józefę i Aleksandra Szumertów.

Środa 13 lipca
7.30 1. Za † Romana Jarosika intencja rodziny Milczarczyków zamiast kwiatów.                                   2. Za † Wiktora Dana z ofiar uczestników pogrzebu.
18.00 1. Za † Teresę Wróbel w 4 rocznicę śmierci.                                                                                    2. Dziękczynna o Boże błogosławieństwo i szczęśliwe zbiory z Wólki Folwark intencja z                  majowego i czerwcowego.

Czwartek 14 lipca
7.30 1. Za † Jana Szurawskiego i rodzinę Kacperskich.                                                                           2. Za † Józefa Mroza z ofiar uczestników pogrzebu.
18.00 1. Za † Henryka Kowalskiego z ofiar uczestników pogrzebu.                                                           2. Za † Edmunda Tyburskiego z ofiar uczestników pogrzebu.

Piątek 15 lipca
7.30 1. Za † Janinę Kostrzewską w 10 r. śmierci, Jana, Ignacego, Wiesława i Zofię                                     Kostrzewskich, Mariannę, Wacława, Stefana i Władysławę Linków.                                           2. Dziękczynna, o Boże błogosławieństwo, zdrowie dla Zofii Kisiel w 94 rocznicę urodzin,               intencja dzieci i męża oraz Krzysztofa Końskiego z okazji urodzin.
18.00 1. Za † ks. Henryka Wintera, Mariannę Krawczyk i zmarłych z rodziny Winterów i                           Krawczyków.                                                                                                                                   2. Za † Jacka Gorczyńskiego z ofiar uczestników pogrzebu.

Sobota 16 lipca
7.30 1. Za † Rozalię, Stanisława, Kazimierza, Edwarda Wiśniewskich oraz Stanisława Skocznia             i Henryka Zdunka.                                                                                                                           2. Za † Zygmunta Milczarczyka z ofiar uczestników pogrzebu.
18.00 1. Dziękczynna, o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Małgorzaty Kmiołek w 90 r.                       urodzin, intencja dzieci.                                                                                                                 2. Za † Kazimierza Deptułę z ofiar uczestników pogrzebu.

Niedziela 17 lipca
9.00 Za † Czesława Kowalczyka w 20 rocznicę śmierci.
11.00 W intencji parafian.
16.00 Za † Aleksandrę i Jana, Marię i Eugeniusza Bocian.

Sakrament małżeństwa mają zamiar przyjąć:
BObraz1ożena Krzyżewska z Suwina i Rafał Fijał z Leszczydołu Nowiny
zapowiedź II
Ewelina Kuchta z Suwina i Kamil Bednarski z Wielątek Rosochatych
zapowiedź II
Ktokolwiek znałby przeszkody między tymi osobami zobowiązany jest powiadomić Kancelarię Parafialną.

XIV Niedziela zwykła
3 lipca 2016r.

Ewangelia opowiada o posłaniu 72 uczniów, którzy mają nieść pokój, dobro, radość i miłość. Dziś to my jesteśmy posyłani, aby przypominpobraneać światu, że trzeba nieustannie budować i troszczyć się o królestwo Boże. Zbliżają się dni, w czasie których z orędziem Bożego królestwa do naszej Ojczyzny przybędą młodzi z całego świata. Chciejmy to spotkanie, można powiedzieć, te wielkie rekolekcje dla młodych i dla wszystkich Polaków, otoczyć naszą modlitwą.

Dziś Pierwsza Niedziela Miesiąca. Po sumie Adoracja Najświętszego Sakramentu i Procesja Eucharystyczna.

Dzisiaj po Mszach św. będzie zbiórka do puszek na zorganizowanie posiłku dla pielgrzymów przechodzących przez Komorowo.

Rozpoczęły się wakacje. Niektórzy nasi parafianie korzystają już z tego czasu wypoczynku. Wielu jednak nie będzie mogło pozwolić sobie choćby na kilka dni wyjazdu.
Wakacyjne miesiące to także czas wytężonej pracy na polach. Wypraszajmy u Pana Boga dar sprzyjającej pogody na czas żniw oraz obfite plony.

W środę z okazji patronalnego święta Apostolstwa Cha93f5696c42c446a9ed1771c8fbcdd52_700x700orych, w dniu liturgicznego wspomnienia bł. Marii Teresy Ledóchowskiej, modlitwie powierzajmy tych wszystkich, którzy duchowo solidaryzują się z chorymi i którzy w różny sposób spieszą im z pomocą.

W Pierwszy Czwartek miesiąca wystawienie Najświętszego Sakramentu i prywatna adoracja od godz. 17.00.

Niech wakacyjny wypoczynek będzie dla wszystkich czasem bezpiecznym, pogodnym i radosnym. Nie zapominajmy o codziennej modlitwie i niedzielnej Eucharystii. Pozdrawiamy wszystkich, którzy wypoczywają w naszej parafii. Naszą życzliwość kierujemy również wobec wszystkich, którzy w tym tygodniu świętować będą swoje imieniny czy urodziny. Zmarłych polecamy dobroci i miłosierdziu Boga.

PODZIĘKOWANIE:
Na wywóz śmieci z cmentarza dla
P. Jadwigi Budzińskiej z Cieńszy 30 zł.
Zespół charytatywny Parafii Pniewo składa serdeczne podziękowania wszystkim, którzy wspomogli i włączyli się w przygotowanie degustacji, która odbyła się na odpuście. Bóg zapłać wszystkim ofiarodawcom.

Świetlica dla dzieci przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Pniewie będzie czynna od 18 lipca do 31 sierpnia w godzinach 8.00-14.00. Zapraszamy.

16 lipca organizowany jest wyjazd do Obór, gdzie odbędą się konferencje Ojca Jamesa Maniakala. Koszt pielgrzymki 50 zł. Zapisy pod numerem tel.: 517 776 231. Serdecznie zapraszamy.

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
3 VII − św. Tomasz Apostoł, należał do grona Apostołów; Pan Jezus nakazał mu włożyć ręce w swój bok i w miejsce gwoździ; wyznał wiarę w Zmartwychwstałego słowami; „Pan mój i Bóg mój”;
6 VII – bł. Maria Teresa Ledóchowska, patronka dzieł misyjnych w Polsce; swoje talenty i zdolności poświęciła dziełu misyjnemu Kościoła, zwłaszcza dla rozkrzewiania wiary w Afryce;
8 VII – św. Jan z Dukli - urodził się w Dukli, w rodzinie mieszczańskiej około 1414 r. pustelnik, a później franciszkański kapłan, który zasłynął jako wybitny spowiednik i kaznodzieja. Uczył się w rodzinnym mieście, jak też później w Krakowie. Jako młodzieniec przez pewien czas przebywał na pustelni w pobliskich Dukli lasach pod górą Cergową

PAN BÓG JEDZIE Z NAMI NA WAKACJE, ALE POD WARUNKIEM ŻE ZAMIAST ZOSTAWIĆ GO W DOMU, ZABIERZEMY GO ZE SOBĄ.

Pewnego razu, w czasie kazania do dzieci na temat wakacji, ośmioletni Piotrek zapytał: „Czy Pan Bóg jeździ na wakacje?”. Wywołało to falę śmiechu w całym kościele. Koledzy i koleżanki Piotrka śmiali się tak głośno i długo, że nie można było kontynuować kazania. Ubawieni byli nawet rodzice obecni na Mszy św. Tylko kolega Piotrka, dziewięcioletni Łukasz, kiedy wszyscy się śmiali, podniósł rękę080464_gn29s34a_34. Podałem mu więc mikrofon, a on stwierdził, że pytanie, które zadał Piotrek, nie jest wcale takie śmieszne. Co więcej, stanowczym głosem oznajmił, że zna odpowiedź. W całym kościele zaległa cisza. Wszyscy byli zdumieni i zastanawiali się, co też powie dziewięciolatek. Tymczasem Łukasz nabrał w płuca powietrza i z całych sił, głośno i odważnie udzielił odpowiedzi, mówiąc: „Owszem, Pan Bóg jedzie na wakacje, ale pod warunkiem że my Go ze sobą zabierzemy, a nie zostawimy w domu!”. W całym kościele wszyscy pospuszczali głowy i trwała cisza. Tylko rodzice Łukasza byli dumni, że mają tak mądrego syna. Choć pozornie pytanie mogło wydawać się śmieszne, to już odpowiedź na nie może zmusić nas do zastanowienia.
„Idźcie i odpocznijcie nieco”
Na koniec czerwca dzwonek w szkołach obwieścił wakacje! A więc czas bez szkoły, bez nauki, bez książek, bez pracy domowej, bez dźwigania każdego ranka ciężkiego plecaka, bez porannego wstawania. Pewnie każdy zgodzi się, że te ponad 60 dni bez nauki to chyba pomysł Pana Boga. Dobrze to sobie zaplanował, że po całorocznym wysiłku należy się odpoczynek. Łatwo wtedy cytować słowa Jezusa z szóstego rozdziału Ewangelii wg św. Marka: „Idźcie i odpocznijcie nieco”. Apostołowie, po trudzie ewangelizowania, wrócili do Jezusa i opowiadali o swoich osiągnięciach. Mimo entuzjazmu musieli wyglądać na zmęczonych, skoro Jezus odsyła ich, aby poszli odpocząć. Kiedy uczeń wraca ostatniego dnia ze szkoły, niesie w ręku swoje świadectwo, wie też, że czeka go zasłużony odpoczynek. Eksplozja szczęścia niesie go na górskie szlaki, nadmorskie plaże. Różne mamy pomysły na wakacje i w różne miejsca jedziemy. Wakacje to taki piękny czas mający jedną wadę – kiedyś muszą się skończyć. Wtedy wracamy do naszej codzienności. Warto już na samym początku wakacji pomyśleć o tym, co mówili Piotrek i Łukasz: czy Pan Bóg też jedzie na wakacje? Owszem, Pan Bóg jedzie na wakacje, ale pod warunkiem że my Go ze sobą zabierzemy!
Wcale nie zamykają kościołów
Pakując wakacyjne plecaki czy torby podróżne, pamiętajmy, że chce z nami jechać też Bóg. Nie chce On, abyśmy zostawili Go na długie dwa miesiące samego. On chce być z nami i przeżywać wszystkie chwile naszych radości. No dobrze, ale co znaczy zabrać Go ze sobą na wakacje? To proste! Chodzi o to, abyśmy nie zapomnieli o Bogu, który jest naszym Ojcem, Przyjacielem, Przewodnikiem… Mamy pamiętać, że na czas wakacji wcale nie zamykają kościołów i tak jak zawsze, każdego dnia jest sprawowana Msza św. Również w wakacje należy pamiętać o spowiedzi, Pierwszym Piątku, chwili adoracji czy czytaniu Pisma Świętego. Zabrać ze sobą Boga na wakacje, to na pewno rozmawiać z Nim na modlitwie każdego dnia; dziękować Mu za słońce, piękno krajobrazu, który odkrywamy; za dobroć ludzi, której doświadczamy; za wiele chwil radości, które nas spotkają! Ks. Jan Twardowski w swoim wierszu pisał: „Czy możemy powiedzieć, że żyjemy dla Boga? Czy nie żyjemy dla siebie, dla swoich ambicji, dla pieniędzy, dla własnego szczęścia? Każdą chwilę dostajemy od Boga i każą chwilę oddajmy Jemu”. Każda chwila wakacyjnej radości czy szczęścia może być ofiarowana Panu Bogu.

INTENCJE MSZY ŚWIĘTEJ

Poniedziałek 4 lipca
7.30 Za † Jana Szurawskiego od pracowników Kas-Makro.
18.00 1. Dziękczynna o Boże błogosławieństwo dla Zosi Wróbel w 4 rocznicę urodzin, Antosia               i rodziców.                                                                                                                                       2. Dziękczynna o Boże błogosławieństwo i wszelkie łaski dla Felicji Kornelii Salwin w 18               r. urodzin in. rodziców i brata .

Wtorek 5 lipca
7.30 Za † Stefana i Antoninę oraz Jana Szurawskich.
18.00 1. Za † Antoniego Osowieckiego w dzień urodzin i imienin, brata Jana i ich rodziców                     Mariannę i Władysława Osowieckich.                                                                                           2. Za † Władysławę Linkę z ofiar uczestników pogrzebu.

Środa 6 lipca
7.30 1. Za † Stanisława, Aleksandrę i Mariana Skoczniów, Annę i Jana Ciesielskich.                             2. Za † Mariannę Łukasiak z ofiar uczestników pogrzebu.
18.00 1. Za † Zofię Cichomską w 10 rocznicę śmierci, intencja sąsiadów.                                               2. Dziękczynna o Boże błogosławieństwo i szczęśliwe zbiory z Placusina intencja z                          majowego.

Czwartek 7 lipca
7.30 1. Za † rodziców Mariannę i Józefa Kisiel, Małgorzatę i Aleksandra Nasiadka i Stefana                   Kisiela.                                                                                                                                              2. Za † Zygmunta Malika z ofiar uczestników pogrzebu.
18.00 1. O Boże błogosławieństwo, zdrowie i szczęśliwe zbiory dla mieszkańców z Komorowa                 Parcele i Kresy.                                                                                                                               2. Za † rodziców Eugeniusza i Mariannę Osowieckich, dziadków Osowieckich i Murzów.

Piątek 8 lipca
7.30 1. Za † Jana Kaczmarczyka intencja rodziny Przybyszów i Piórkowskich zamiast kwiatów.           2. Za † Stanisława Wielgolewskiego z ofiar uczestników pogrzebu.
18.00 1. Za † Wacława Wróbla z ofiar uczestników pogrzebu.                                                                 2. Za † Wacława Wróbla zamiast kwiatów i zmarłych z rodziny Wróbel.

Sobota 9 lipca
7.30 Za † Kazimierza Nowosielskiego z ofiar uczestników pogrzebu.
17.00 Ślub – Archacki Kamil i Strzelińska Wioleta.
18.00 1. Za † Stanisławę i Romana Wasik i syna Romana w 1 rocznicę śmierci.                                     2. Dziękczynna o Boże bł., Dary Ducha Św. i zdrowie dla Mateusza Milczarczyka w 18                    rocznicę urodzin.

Niedziela 10 lipca
9.00 Za † Janinę w 7 rocznicę śmierci i Kazimierza Król.
11.00 W intencji parafian. Chrzty.
16.00 1. Za † Jerzego Wierzchonia w 10 rocznicę śmierci.                                                                         2. Dziękczynna o Boże błogosławieństwo, Dary Ducha Św. opiekę Matki Bożej i zdrowie                 dla Pawła Petrykowskiego z okazji 18 rocznicy urodzin intencja rodziców.

Obraz1

Sakrament małżeństwa mają zamiar przyjąć:

Bożena Krzyżewska z Suwina i Rafał Fijał z Leszczydołu Nowiny
zapowiedź I

Ewelina Kuchta z Suwina Kamil Bednarski z Wielątek Rosochatych
zapowiedź I

Ktokolwiek znałby przeszkody między tymiosobami zobowiązany jest powiadomićKancelarię Parafialną.

XIII Niedziela zwykła
26 czerwca 2016r.

W pierwszą wakacyjną niedzielę w tekstach biblijnych pojawia się temat powoławakacje-crop21nia. Czy nie stanowi to dla nas wyzwania, że w czasie odpoczynku mamy być świadkami Bożej obecności i działania w świecie? Prośmy o siłę w dawaniu wiarygodnego świadectwa i o to, byśmy w wolnym czasie nie zaniedbywali naszych chrześcijańskich obowiązków.

Dzisiaj po Mszach św. zbiórka do puszek Caritas „Pola Nadziei”. Jest to ogólnopolska i międzynarodowa akcja niesienia pomocy podopiecznym hospicjów.

Rozpoczął się ostatni tydzień czerwca. Jeszcze raz pragniemy zachęcić do wspólnej modlitwy do Jezusowego Serca.

W środę świętować będziemy uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła. To dwa filary, na których opiera się cała nasza kościelna wsObraz3pólnota. Zapraszamy na wspólną modlitwę w intencji całego Kościoła, papież, jako jego widzialnej głowy, a także nas samych, byśmy stawali się apostołami Chrystusa w miejscu naszej pracy, nauki i odpoczynku. W naszej parafii dorocznyObraz2

Mszę św. odprawi i kazanie wygłosi ks. prałat Kazimierz Ziółkowski z Mławy. Prosimy Asystę w pełnym składzie. Taca z Uroczystości św. Apostołów przeznaczona jest na tzw. Świętopietrze.

Po Mszach świętych zapraszamy wszystkich parafian i gości na domowe ciasta, kompot i napoje. Ofiary składane przy degustacji przeznaczone będą dla najbardziej potrzebujących dzieci z naszej parafii.

Pierwsze dni lipca to pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca.
W czwartek, podczas ostatniego czerwcowego nabożeństwa, pomodlimy się za wszystkich powołanych do służby Bożej, a także o nowe i święte powołania.

W pierwszy piątek po mszy porannej wyjazdy do chorych i spowiedź od 17.30. do 18.00.

W sobotę pierwszą miesiąca po mszy św. o godz. 9.00 różaniec poprowadzą KŻR z Drwał i Mierzęcina.

W środę 22 czerwca o godz. 20.00 w kościele pw. Miłosierdzia Bożego w Pułtusku na Popławach, jako parafia, wzięliśmy udział we Mszy św. i Koronce do Bożego Miłosierdzia, w kościele stacyjnym aby uzyskać Odpust Zupełny z racji Jubileuszu Miłosierdzia Bożego ogłoszonego przez Papieża Franciszka. Bóg zapłać wszystkim włączającym się czynnie w liturgię, chórowi parafialnemu z p. organistą.

W piątek, 24 czerwca podczas Mszy Świętej o godz. 8.00 podziękowaliśmy za rok pracy i nauki oraz prosiliśmy o bezpieczne i szczęśliwe wakacje.

Bierzmowani mogą odebrać od ks. Prefekta Dyplomy Bierzmowanych.

Za tydzień Pierwsza Niedziela Miesiąca. Po sumie Adoracja Najświętszego Sakramentu i Procesja Eucharystyczna. Prosimy Asystę w pełnym składzie.

Za wywóz śmieci z cmentarza zapłaciliśmy 3 600 zł. (trzy tysiące sześćset złotych).

7 lipca przez Komorowo będzie przechodziła Pielgrzymka z Ostrołęki do Niepokalanowa w intencji Trzeźwości Narodu. Pielgrzymi zatrzymają się na odpoczynek i śniadanie właśnie w Komorowie. Za tydzień po Mszach św. będzie zbiórka do puszek na zorganizowanie posiłku dla pielgrzymów.

16 lipca organizowany jest wyjazd do Obór, gdzie odbędą się konferencje Ojca Jamesa Maniakala. Koszt pielgrzymki 50 zł. Zapisy pod numerem tel.: 517 776 231.Serdecznie zapraszamy.

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
28 VI – św. Ireneusz z Lyonu, biskup i męczennik, który odegrał ważną i wybitną rolę w dziejach Kościoła, bo dzięki jego dziełu Adversus hæreses możemy poznać błędy, jakie nękały pierwotne chrześcijaństwo, oraz wykład autentycznej wiary. Pochowany został w Lyonie, w kościele św. Jana, który później otrzymał jego imię.
29 VI – święci Apostołowie Piotr i Paweł nazywani dla podkreślenia ich wyjątkowych zasług dla Kościoła „Książętami Apostołów”.

Obraz5

Rozpoczynają się wakacje, czas urlopów, wyjazdów i odpoczynku. Kiedy mowa o wakacjach, wielu ludzi postanawia nic nie robić. Wielu postanawia po prostu leniuchować. Ale czy powinniśmy leniuchować – oczywiście, że nie. Wakacje? To przede wszystkim zmiana zajęć. Koniec ze szkołą, koniec z lekcjami, przerwa w pracy, mniej wysiłku a nie zaprzestanie wszystkiego. W końcu, nie przestajemy jeść, albo spać. Wakacje to czas, w którym nie należy zapominać o najważniejszym, o Bogu. Jest wielu ludzi, którzy podczas wakacji zaprzestają rzeczy najważniejszych. Nie zajmują się swoją duszą. Niektórzy ledwie się wtedy modlą. Inni prawie się nie spowiadają przez te dwa miesiące. Nie myślą o tym, że zapomnieć o Bogu to przecież o wiele gorsze niż zapomnieć o jedzeniu!
Tymczasem wakacje mogą być dla chrześcijanina czasem pogłębienia wiary w Boga, czasem nawiązania bliższej przyjaźni z naszym Stwórcą. Przecież wtedy właśnie mamy najlepszą okazję do podziwiania tego wszystkiego, co On stworzył i co Jemu zawdzięczamy. Cudowne góry, w których jesteśmy jakby bliżsi niebu i błękitne wody, w których kipi życie, to kolejne dowody istnienia „Wspaniałego Stwórcy”, który zbudował i reguluje ten wspaniały mechanizm świata. Czas odpoczynku to dobry czas wzbogacenia własnej duszy. Bóg cieszy się z tego, że będziesz miał okazję do wytchnienia. Ale każdego wieczoru powinniśmy zapytać samych siebie „A jeśli Bóg wezwałby mnie tej nocy przed swój trybunał, czy mógłbym bez obawy ofiarować Mu wszystkie moje uczynki?”. Tylko wtedy, gdy odpowiemy pozytywnie na takie pytanie spędzimy spokojnie i szczęśliwie wakacje, albowiem pokój serca i miłość Boga przerastają wszystko to, czego najbardziej pragniemy. Warto więc przypomnieć dekalog wakacyjny, którego przestrzegając będziemy mieli szczęśliwy i piękny czas odpoczynku od codzienności.
1. Pożegnaj się z rodzicami, ale nie z Panem Bogiem.
2. Nie zapomnij plecaka, a w nim książeczki do nabożeństwa i różańca.
3. Zabierz dobre buty, abyś na wakacjach doszedł do kościoła.
4. Rozmawiaj nie tylko z ludźmi, ale i z Panem Bogiem – módl się!
5. Kieruj się w drodze kompasem i przykazaniami, a nie zbłądzisz.
6. Miej zawsze syty żołądek, a nigdy puste serce – przystępuj do Komunii Świętej!
7. Nałóż ciemne okulary, ale nie zasłoń sobie Pana Boga.
8. Nie śmieć na postojach, ani we własnej duszy.
9. Nie rzucaj na drodze kamieniami, lecz uśmiechem.
10. Po wakacjach wróć zdrowy, lepszy,
i zgłoś się znowu na katechizację; oraz na systematyczne spotykanie się z Panem Bogiem we Mszy Świętej.
Nasz wakacyjny odpoczynek będzie piękny, tylko z Bożą pomocą. Prośmy więc Boga przez wstawiennictwo Matki Najświętszej o łaski potrzebne do pięknego
i Bożego przeżycia czasu wakacji.

INTENCJE MSZY ŚWIĘTEJ

Poniedziałek 27 czerwca
7.30 1. Za † Piotra Kowalczyka, Stanisława i Mariannę Lewandowskich.                                               2. Za † Jana Sieńkowskiego z ofiar uczestników pogrzebu.                                                             3. Za † Ryszarda Rogalińskiego z ofiar uczestników pogrzebu.
18.00 1. Za † ks. Henryka Wintera, Mariannę Krawczyk, zm. z rodziny Winterów i Krawczyków.           2. Za † Daniela Kmiołek intencja urodzinowa od rodziców.

Wtorek 28 czerwca
7.30 1. Za † Henryka Machnowskiego z ofiar uczestników pogrzebu.                                                     2. Za † Romualda Jarosik intencja Rady Gminy w Zatorach.                                                           3. Za † Mariannę Oleksiak z ofiar uczestników pogrzebu.
18.00 1. Dziękczynna o Boże bł. dla Honoraty i Sławomira w 30 rocznicę ślubu.                                     2. Za † Aleksandra Zadwornego, rodzeństwo i rodziców.                                                               3. Za † Stanisławę Jackiewicz z ofiar uczestników pogrzebu.

Środa 29 czerwca
9.00 1. Za † Piotra, Kazimierza, Józefa i Jacka Kordowskich.                                                                   2. Za † Piotra Turka intencja siostry Marianny.
12.00 Suma Odpustowa za parafian.
16.00 1. Za † Piotra i Jerzego, Jana i Janinę Zdunek.                                                                                   2. Za † Piotra i Małgorzatę Turek, Józefa i Czesławę Osowieckich, siostrę Jadwigę,                           Krystynę, Pawła i Jerzego.

Czwartek 30 czerwca
7.30 1. Za † Annę Siebierską i syna Bartosza intencja sąsiadów Sokołowskich.                                     2. Za † Stanisława Barszcz z ofiar uczestników pogrzebu.                                                            3. Za † Jana Bereskiego z ofiar uczestników pogrzebu.
18.00 1. O boże błogosławieństwo, zdrowie i szczęśliwe zbiory dla mieszkańców z Komorowa                 Nowego i Boże miłosierdzie dla zmarłych, intencja z majowego.                                               2. Za † Piotra Wiszowatego.                                                                                                               3. Za † Wacławę i Czesława Juźwiak, Kazimierza i Krystynę Deptuła.

Piątek 1 lipca
7.30 1. Za † Jana , Czesławę i Henryka Frąckiewicz, intencja Marianny Dana z Pniewa Kolonii.            2. Za † Mariannę Linka z ofiar uczestników pogrzebu.
18.00 1. Za † Stefanię Kowalską w 15 rocznicę śmierci, Kazimierza i Henryka Kowalskich.                   2. Za † Andrzeja Delugę z ofiar uczestników pogrzebu.

Sobota 2 lipca
9.00 Za † Jana Szurawskiego z ofiar uczestników pogrzebu.
17.00 Ślub – Anna Przybysz i Szymon Wasik.
18.00 1. Za † Jana Makowskiego intencja imieninowa.                                                                             2. Za † Eugeniusza i Mariannę Osowieckich, dziadków Osowieckich i Murzów.

Niedziela 3 lipca
9.00 Za † Jana Cholewskiego w 7 rocznicę śmierci, rodzinę Cholewskich i Jechnów.
11.00 1. W intencji parafian.                                                                                                                       2. Dziękczynna o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Honoraty i Jerzego Abramczyków            w 25 rocznicę małżeństwa ich dzieci i wnuczki.
16.00 1. Za † Janusza Kaczmarczyka intencja rodziny.                                                                             2. Za † Mariana Kisiela intencja żony z rodziną.

XII Niedziela zwykła
19 czerwca 2016r.

„Kim dla mnie jest Jezus Chrystus?” − to pytanie trzeba nam zadawać nieustannie i całym życiem udzielać właściwej odpowiedzi, że jest On naszym Panem, Mistrzem i Mesjaszem. Prośmy o potrzebne dary i siłę, by nasza odpowiedź była naprawdę wiarygodna.

Każdego czerwcowego wieczoru zapraszamy na nabożeństwa ku czci Serca Pana Jezusa.

Na dziimageseń 20 czerwca ONZ wyznaczyła Międzynarodowy Dzień Uchodźcy. Chciejmy naszą serdeczną modlitwą otoczyć tych, którzy z powodu prześladowań musieli opuścić swój rodzinny dom i swoich bliskich.

W czwartek o godz. 17.30 spowiedź na zakończenie Roku Szkolnego.

KObraz2olejny rok szkolny i katechetyczny dobiega końca. W piątek, 24 czerwca podczas Mszy Świętej o godz. 8.00 podziękujemy dobremu Bogu za wszystkie otrzymane dary i łaski w ciągu tego czasu pracy i nauki oraz poprosimy o bezpieczne i szczęśliwe wakacje. Zapraszamy na tę liturgię dzieci, młodzież, rodziców, nauczycieli, katechetów i wychowawców. Po mszy św. pójdziemy na zakończenie Roku Szkolnego do Zespołu i innych Szkół.

W piątek przypada uroczystość Narodzenia Świętego Jana Chrzciciela. To poza Jepobrane (1)zusem i Jego Matką, Maryją, jedyny Święty, którego ziemskie narodziny czcimy w liturgii. Przez jego wstawiennictwo pragniemy modlić się o łaskę bycia wiarygodnym świadkiem Jezusa Chrystusa. Zapraszamy do udziału w Eucharystii. Z racji uroczystości nie obowiązuje nas wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.

W środę 22 czerwca o godz. 20.00 w kościele pw. Miłosierdzia Bożego w Pułtusku na Popławach, jako parafia, weźmiemy udział we Mszy św. i Koronce do Bożego Miłosierdzia, w kościele stacyjnym aby uzyskać Odpust Zupełny z racji Jubileuszu Miłosierdzia Bożego ogłoszonego przez Papieża Franciszka.

16 lipca organizowany jest wyjazd do Obór, gdzie odbędą się konferencje Ojca Jamesa Maniakala. Koszt pielgrzymki 50 zł. Zapisy pod numerem tel.: 517 776 231. Serdecznie zapraszamy.

W czwartepobrane (2)k 23 czerwca obchodzimy Dzień Ojca. Wszystkim ojcom dziękujemy za codzienny trud i dawanie świadectwa swoim dzieciom. Pamiętajcie, że jesteście dla dzieci obrazem tego kim Jest Bóg Ojciec.

26 czerwca po Mszach św. będzie zbiórka do puszek Caritas „Pola Nadziei”. Jest to ogólnopolska i międzynarodowa akcja niesienia pomocy podopiecznym hospicjów.

PODZIĘKOWANIE:
Na śmieci Teresa i Kazimierz Skura z Wypych Nowych 30 zł.

INFORMACJA
W dniu 21 czerwca od godz. 10.00 w Kuźni w Pniewie będzie pracował Kowal. Jeśli ktoś ma lemiesze, siekiery lub inne rzeczy do wyklepania to serdecznie zapraszamy zainteresowane osoby.

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
21 VI – św. Alojzy Gonzaga, jezuita pragnący poświęcić się całkowicie Panu Bogu, odznaczający się gorliwością w spełnianiu zakonnych praktyk i pielęgnowaniu chorych. Sława jego świętości była tak duża, że w 1605 roku papież Paweł V ogłosił go błogosławionym. Kanonizował go, razem ze św. Stanisławem Kostką, papież Benedykt XIII w 1726 roku.
24 VI – św. Jan Chrzciciel, prorok, który wskazał Narodowi Wybranemu Baranka Bożego.

Obraz1

W piątek będziemy obchodzić Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela. A to oznacza, że do Wigilii zostało nam pół roku. To znak i sygnał. Że czas pędzi nieubłaganie. Ale i znak, że to właśnie On – prorok wskazywał drogę innym, by rozpoznali Mesjasza. Tbaby-1081047_960_720rochę to dziwne, że w takich okolicznościach wspominamy o Bożym Narodzeniu. Przecież zaraz zaczynają się wakacje i urlopy i raczej słyszymy o zachętach urlopowych i możliwościach miłego spędzenia czasu. Marzymy o wakacjach! A Boże Narodzenie? Na prezenty przyjdzie czas, to inna pora – pomyśli większość. Bo w głowę mamy już nałożone skojarzenie konsupcyjne, że Boże Narodzenie to oznacza dla większości prezenty. Ale może warto przy tej okazji pomyśleć, co stało się z Bożym Narodzeniem. Czym jest Boże Narodzenie, zwłaszcza pomyśleć dzisiaj, kiedy nie ma presji prezentów i magii sentymentalności. Co się stało z tym Bożym Narodzeniem, kiedy oczyścimy je z klimatu tradycji i konsumpcji kupowania i ciekawości oczekiwania i ich - tych prezentów brania. Jak niewiele zostaje w tym sformułowaniu tego co najistotniejsze: BOŻE narodzenie. Że dokonuje się te Boże Narodzenie każdego dnia w sercu – w wierze i w każdej Mszy św. I do tej wiary ktoś musi często podprowadzić. Święty Jan Chrzciciel powinien budzić tę refleksję. Że bez drugiego człowieka często ciężko tego Jezusa rozpoznać i zauważyć. Odczytać Boży plan i intencję. Jan Chrzciciel jest nam dany jako ten, który poprzedzał Jezusa. Wołał na pustyni. Chrzcił. I wskazywał. Nawiązując do miłej wręcz chwili prezentomanii świątecznej, możemy się zapytać, jak dziś my chrześcijanie pokazujemy Jezusa i Jego Narodzenie. Sobą, zachowaniem, tym co jest i wydaje się w sprawie Bożego Narodzenia najważniejsze. Co obiecaliśmy wobec Boga przy chrzcie. Prezent czy serce? Kupowanie czy nawrócenie? Jedzenie czy sakramenty? Pokazywać Jezusa, to znaczy wychowywać, uczyć, wypełniać sobą. Ale czy my mamy taką siłę ducha i odwagę, jak Jan Chrzciciel. czy jak on potrafimy wyjść ze świata na pustynię życia. by wołać i zobaczyć Jezusa? Chyba za wygodni często jesteśmy. A każdy jest prorokiem: na mocy chrztu i bierzmowania wezwany jest do głoszenia Boga. Tylko czy ktoś o tym wie, pamięta i się przejmuje. Że głosi Boga, pokazuje sobą i tym co mówi? Uważa chociażby na swoje słowa, którymi karmi swoje dzieci. Na to co dzieci wchłaniają sobą i jaki poznają świat? Skąd ten świat znają i postrzegają, także jaką mają wiarę?
Nadano imię Jan. To imię coś znaczyło. W ST zawsze miało sens i zawierało przesłanie, często opisywało relację Boga i człowieka, doświadczenie rodziny, rodu, rodziców, powołanie w Bogu. Chrześcijanie przyjmowali imię świętego, by go naśladować a dziś? Co oznacza imię, w imię jakiej intencji się je wybiera? Tu też następuje świadectwo wiary. Początek powołania. Intencja: dlaczego to imię? Dziś również wybiera się imię, bo coś ważnego dla wiary znaczy czy dlatego, że łanie brzmi. Melodyjnie, bogato, bo kojarzy się z sukcesem i dostatkiem? A może urodą? Być modne? I w dziecku – w wyborze imienia realizowane się często niezrealizowane marzenia rodziców (jak piszą socjolodzy): imię jak piosenkarz, celebryta, piłkarz, aktor, a więc imię i jego wybór, które niesie zupełnie inne przesłanie. I inną intencję. Realizują się marzenia. Tęsknoty. Imię wybrać piękne, modne, bogate. A kto zabroni. Niech jest piękne, ale również intencja nadania imienia dziecku, czy dziś jeszcze może być i czy jest  duchowa i chrześcijańska? czy wynika z wiary? Zapewne dziś niewielu ma odwagę o tym przy chrzcie pomyśleć, bo duch serca czy becik raczej staje się najważniejszy do zdjęcia, poza tym wiemy, jak same imię nastręcza tyle problemów a czasem trudnych dyskusji w rodzinie i małżeństwie. Więc my tylko zadajmy sobie pytanie: czy kiedyś sprawdziłem co znaczy moje imię i jakie przesłanie w powołaniu niesie? Nie  z jakim kolorem, kamieniem czy czymś tam jeszcze jest powiązane, ale w znaczeniu duchowym. Dlaczego to imię mam? Co oznacza? To moje imię to czasem mocny znak, punkt wyjścia w powołaniu.

INTENCJE MSZY ŚWIĘTEJ

Poniedziałek 20 czerwca
7.30 1. Za † Władysławę Trzcińską z ofiar uczestników pogrzebu.                                                        2. Za † Ryszarda Spodka od rodziny Pilichowskich i Wandy Jackowskiej zamiast kwiatów.         3. Za † Halinę Marzoch z ofiar uczestników pogrzebu.
18.00 Za † Mariannę i Stanisława Kanownik i dziadków Kanownik.

Wtorek 21 czerwca
7.30 1. Za † Henryka Nowosielskiego z ofiar uczestników pogrzebu.                                                    2. Za † Mariannę Krawczyk z ofiar uczestników pogrzebu.
18.00 Za † Antoniego i Stefanię Petrykowskich.

Środa 22 czerwca
7.30 1. Za † Jerzego Skwarę z ofiar uczestników pogrzebu.                                                                     2. Za † Tadeusza Madydę z ofiar uczestników pogrzebu.
18.00 Za † Jana Zemło intencja domowników.                                                                           20.00 Msza św. dziękczynna w Pułtusku w kościele Miłosierdzia Bożego.

Czwartek 23 czerwca
7.30 1. Za † Józefa Ciskowskiego intencja dzieci.                                                                                     2. Za † Mieczysława Bulwickiego z ofiar uczestników pogrzebu.
18.00 1. Za † Jana Jackowskiego intencja imieninowa.                                                                               2. Za † Janinę Linka.

Piątek 24 czerwca
8.00 1. Msza św. dziękczynna na zakończenie Roku Szkolnego i Katechetycznego.                         2. Za † Jana Szczerbę intencja imieninowa od syna z rodziną.
18.00 1. Za † Jana Petrykowskiego i jego rodziców Stefanię i Antoniego.                                                2. Za † Małgorzatę i Jana Chmielewskich i brata Henryka.

Sobota 25 czerwca
16.00 Ślub- Katarzyna Ickiewicz i Dominik Łaszczych.
17.00 Ślub – Justyna Falba i Michał Wiesiołek.
18.00 1. Za † Jana Światkowskiego intencja żony, dzieci i wnuków.                                                        2. Za † Wandę i Mieczysława Pajewskich.                                                                                        3. Za † Władysławę Linka intencja imieninowa.

Niedziela 26 czerwca
9.00 1 Dziękczynna o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Sylwii i Tomasza w 18 rocznicę                  urodzin.                                                                                                                                           2. Za † Bożenę Rogalińską i Janinę Groszkowską od KŻR z Suwina.
11.00 W intencji parafian.
16.00 1. Za † Janinę i Stanisława Jackowskich.                                                                                           2. Za † Władysławę intencja imieninowa i Stefana Linkę, Stanisławę i Stanisława                                   Mięgoć.                                                                                                                                   3. Za † Jana Małeckiego intencja imieninowa.

Wszystkie kroki człowieka, który idzie, aby wysłuchać Mszy świętej, są ponumerowane przez Anioła i każdemu będzie przyznana najwyższa nagroda w tym i wiecznym życiu.                                                                           Św. Augustyn.

XI Niedziela zwykła
12 czerwca 2016r.

Święty Łukasz Ewangelista nazywany jest piewcą Bożego miłosierdzia. W wielulukasz miejscach swojej Ewangelii przedstawia ten przymiot Pana Boga, m.in. we fragmencie, który dzisiaj usłyszeliśmy. Ufając w nieskończone miłosierdzie Boże, nie bójmy się do niego zbliżać – korzystajmy z tej łaski jak najczęściej. Objawia się ona zwłaszcza w sakramencie spowiedzi świętej, do którego można przystąpić przed i w czasie każdej Mszy Świętej.

Zapraszamy na czerwcowe nabożeństwa ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa.

Jutro, z okazji 13. dnia miesiąca, wspólna modlitwa za wstawiennictwem Pani Fatimskiej. Nabożeństwo fatimskie z procesją po Mszy św. o godz. 18.00.

„Weblog_vp_3801474_4845183_sz_maria15zwanie Maryi nie jest jednorazowe. Jest otwarte ku coraz nowym pokoleniom.
Ku coraz nowym znakom czasu. Trzeba do niego wciąż powracać. Podejmować je wciąż na nowo.”
Jan Paweł II, Fatima 1982 r

Nabożeństwo Fatimskie jest odpowiedzią na dwa wezwania Maryi: do modlitwy różańcowej i do czynienia pokuty za grzeszników. Wyzwala gorącą modlitwę, rodzi radość ze spotkania z Maryją, która prowadzi lud do Swojego Syna. Wieczorna procesja ze świecami i figurą Matki Bożej przypomina Fatimę i to, co się tam działo w czasie objawień Łucji oraz Hiacyncie i Franciszkowi – dziś już błogosławionym.
Nabożeństwo Fatimskie uczy nas codziennego trwania w zjednoczeniu z Chrystusem, poprzez stanie przy Sercu Maryi. Ona ogarnia nas swoim Niepokalanym Sercem i uczy żyć tym, czego pragnie od nas Bóg.

22 czerwca o godz. 20.00 w kościele na Popławach weźmiemy udział we mszy św. i koronce do Bożego miłosierdzia jako parafia, w kościele stacyjnym aby uzyskać Odpust Zupełny z racji Jubileuszu Miłosierdzia Bożego ogłoszonego przez Papieża Franciszka.

16 lipca organizowany jest wyjazd do Obór, gdzie odbędą się konferencje Ojca Jamesa Maniakala. Koszt pielgrzymki 50 zł. Zapisy pod numerem tel.: 517 776 231. Serdecznie zapraszamy.

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
13 VI – św. Antoni z Padwy, choć w ludowej tradycji czczony jest jako patron rzeczy znalezionych, to jest on jednym z najważniejszych świętych franciszkańskich i jednym z najwybitniejszych kaznodziejów średniowiecznych;
14 VI – bł. Michał Kozal, gorliwy duszpasterz i przewodnik seminarzystów, który do końca swoich dni niósł duchowną posługę współwięźniom w nazistowskim obozie koncentracyjnym w Dachau;
15 VI – bł. Jolanta, wzorowa żona i matka, fundatorka wielu franciszkańskich klasztorów, w końcu przykładna klaryska z Sącza i Gniezna, która zmarła w opinii świętości, a jej grób szybko stał się celem pielgrzymek;
17 VI – św. Brat Albert Chmielowski, który w krakowskim nędzarzu zobaczył przede wszystkim potrzebującego człowieka.
Wszystkim przeżywającym w tym tygodniu swoje osobiste święta, składamy najlepsze życzenia. Zmarłych polecajmy Bożemu miłosierdziu.

Obraz1

Czciciele Serca Jezusowego, odmawiając tę litanię, mają zawsze przed oczami głęboką treść teologiczną, którą ona zawiera. Do każdego wezwania dodimagesajemy błagalne: zmiłuj się nad nami, będące wołaniem o miłosierdzie i potrzebne łaski, tak dla poszczególnych osób, jak i całego Kościoła. Dzisiaj w niektórych wspólnotach zamiast zmiłuj się nad nami powtarzanych po poszczególnych wezwaniach, powtarza się słowa: naucz nas kochać. Można niekiedy używać tego nowego wezwania. Wydaje się, że ono pozwoli nam jeszcze głębiej przeżywać litanię do Bożego Serca i nauczy nas takiej miłości, jakiej wzorem jest Serce Jezusa.
Modlitwa końcowa po litanii swoją treścią odpowiada okolicznościom historycznym, w jakich została pierwszy raz publicznie odmówiona. Mieszkańcy Marsylii, dotknięci zarazą, błagają, by Bóg dał się przebłagać przez hołdy i zadośćuczynienia składane w imię Serca Jezusowego.
Kościół, rozciągając tę modlitwę na cały świat i na wszystkie czasy, przypomina, że grzechy ludzi są przyczyną klęsk duchowych, które niekiedy są gorsze od chorób ciała. Dlatego ciągle potrzebne jest wołanie o miłosierdzie dla całego świata i modlitwa wynagradzająca. Grzech bowiem przeciwstawia się miłości Boga do nas i odwraca od Niego ludzkie serca. Grzech jest wielkim złem w całym swoim wielorakim wymiarze, poczynając od pierworodnego, poprzez wszystkie grzechy osobiste każdego człowieka, poprzez grzechy społeczne, grzechy, które obciążają dzieje całej ludzkości” – mówił Ojciec Święty w Elblągu w 1999 roku. Tam też zwrócił się z apelem: Wynagradzajmy Sercu Bożemu za grzechy popełnione przez nas i naszych bliźnich. Wynagradzajmy za odrzucenie dobroci i miłości Boga.
W każdy pierwszy piątek miesiąca i Uroczystość Najświętszego Serca Jezusowego po litanii jest odmawiany akt poświęcenia całego rodzaju ludzkiego Bożemu Sercu. To modlitwa papieża Leona XIII, przez którą poświęcił on całą ludzkość Jezusowi Chrystusowi w nadchodzącym XX wieku. Natomiast w czasie nabożeństw czerwcowych po odmówionej lub odśpiewanej litanii dodajemy jeszcze antyfonę: Do Serca Twojego uciekamy się…

Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych
(Mt 11, 28-29).

INTENCJE MSZY ŚWIĘTEJ

Poniedziałek 13 czerwca
7.30 1. Za † Mariannę Barszcz z ofiar uczestników pogrzebu.                                                              2. Za † Andrzeja Delugę z ofiar uczestników pogrzebu.
18.00 1. Za † Mariana Puławskiego intencja urodzinowa.                                                                         2. Za † Stanisława i Mariannę Nowak, brata Krzysztofa i siostrę Annę.                                        3. Za † Krystynę Piątek z ofiar uczestników pogrzebu.

Wtorek 14 czerwca
7.30 1. Za † Mariannę Kaczmarczyk z ofiar uczestników pogrzebu.                                                       2. Za † Maksymiliana Dana z ofiar uczestników pogrzebu.                                                             3. Za † Zygmunta Malika z ofiar uczestników pogrzebu.
18.00 1. Za † Zygmunta Milczarczyka z ofiar uczestników pogrzebu.                                                       2. Za † Mariannę Oleksiak z ofiar uczestników pogrzebu.                                                               3. Za † Kazimierza Deptułę z ofiar uczestników pogrzebu.

Środa 15 czerwca
7.30 1. Za † Stefanię Błaszczyk z ofiar uczestników pogrzebu.                                                               2. Za † Stanisława Wielgolewskiego z ofiar uczestników pogrzebu.                                               3. Za † Janinę Groszkowską z ofiar uczestników pogrzebu.
18.00 1. Msza św. dziękczynna o Boże błogosławieństwo dla Marii i Jana Szczerbów w 25                       rocznicę ślubu in. dzieci.                                                                                                              2. Za † Małgorzatę i Franciszka Prusinowskich.                                                                                3. Za † Władysławę Linkę z ofiar uczestników pogrzebu.

Czwartek 16 czerwca
7.30 1. Za † Stanisława Światkowskiego z ofiar uczestników pogrzebu.                                                 2. Za † Andrzeja Kamińskiego z ofiar uczestników pogrzebu.
18.00 1. Za † Tadeusza Turka w 12 rocznicę śm. i synów Mirosława i Pawła.                                         2. Za † Czesławę Szczerba z ofiar uczestników pogrzebu.                                                               3. Za † Bożenę Rogalińską z ofiar uczestników pogrzebu.

Piątek 17 czerwca
7.30 1. Za † Włodzimierza Korytkowskiego z ofiar uczestników pogrzebu.                                             2. Za † Wiktora Dana z ofiar uczestników pogrzebu.                                                                      3. Za † Józefa Mroza z ofiar uczestników pogrzebu.
18.00 1. Za † Aleksandrę i Jana Turek intencja syna.                                                                                 2. Za † Jerzego Nowotko z ofiar uczestników pogrzebu.

Sobota 18 czerwca
16.00 Ślub- Nikodemska Sylwia i Borek Mateusz.
17.00 Ślub – Gołębiewska Anna i Bartczak Paweł.
18.00 1. Dziękczynna o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Marii i Janusza Bereda w 20                       rocznicę ślubu.                                                                                                                              2. Za † Piotra Turka, Stanisława i Helenę Kaczmarczyków.                                                              3. Za † Genowefę i Stanisława i córkę Wandę Wielgolewskich.

Niedziela 19 czerwca
9.00 1. Za † Kazimierę Wiszowatą w 3 rocznicę śmierci.                                                                         2. Za † Aleksandrę, Antoniego i Henryka Szczubeł.
11.00 W intencji parafian.
16.00 1. Za † Marię Karłowicz intencja urodzinowa i Stanisława Karłowicza intencja rodziny.             2. Za † Szczepana, Czesławę i Jana Baranowskich.                                                                         3. Za † rodziców Jana i Annę Sieńkowskich, siostrę Zofię i brata Stanisława.