XXIX Niedziela zwykła
16 października 2016r.

Pan Jezus w Ewangelii przypomina o tym, że powinniśmy wytrwale się modlić; że nasza modlitwa winna być ufna, żarliwa, pokorna, szczera, cierpliwa i wytrwała. Wierność modlitwie różańcowej − przesuwaniu pacirozaniec-receorków i powtarzaniu tych samych zdań może nam dopomóc, by nasza modlitwa charakteryzowała się wymienionymi przymiotnikami, bo „modlitwa różańcowa – jak przed laty powiadał Prymas Polski kard. August Hlond – jest modlitwą potężną” i że „każdy Polak powinien odmawiać różaniec”, bo „tą bronią pokonamy zło”. Zatem zapraszamy każdego wieczoru o godz. 17.00 na wspólne różańcowe nabożeństwa. W niedzielę o godz. 16.00.

Dzisiaj powracamy pamięcią do pamiętnych wydarzeń sprzed 38 lat, gdy nasz Rodpobrane-1ak, dziś już nasz Święty orędownik w niebie, Karol Wojtyła został wybrany na papieża i przyjął imię Jana Pawła II. Pragniemy wciąż na nowo odczytywać i rozważać dzieło życia oraz nauczanie papieża Polaka.

Dziś będzie liczenie wiernych na mszach świętych.

We wtpobrane-2orek, 18 października, w liturgiczne święto Świętego Łukasza Ewangelisty, na wieczorną Eucharystię zapraszamy lekarzy i pielęgniarki z okazji przypadającego w tym dniu ich patronalnego święta.

W sobotę, 22 października Kościół w liturgii wspomina Świętego Jana Pawła II. Jest to rocznica inauguracji jego pontyfikatu, podczas której padły słowa zachęty do odwagi i otwarcia drzwi Chrystusowi. Sobotnie rozważania różańcowe, tak jak i te dzisiejsze, będą oparte o myśli naszego wielkiego Rodaka, oraz wokół refleksji Prymasa Polski, kard. Augusta Hlonda, którego 68. rocznica śmierci przypada w tym dniu. We wspólną modlitwę włączymy również prośbę o jego rychłą beatyfikację.

W przyszłą niepobrane-3dzielę będziemy obchodzić Światowy Dzień Misyjny i rozpoczniemy Tydzień Misyjny. W tym dniu naszą modlitwą,a także materialną ofiarą będziemy chcieli wspomóc tych, którzy angażują się w dzieło misyjne Kościoła – misjonarki i misjonarzy świeckich i duchownych oraz ich działalność. Taca przeznaczona będzie na misje.

Możemy zamawiać wypominki i msze św. na następny rok.

PODZIĘKOWANIE:
Na śmieci Marianna Kurowska z Cieńszy 30 zł. Na Kościół Jakub Rudawski z Komorowa 100 zł.
Bóg zapłać

RÓŻANIEC W TYM TYGODNIU POPROWADZĄ NASTĘPUJĄCE WIOSK1411491737_1_f6I:
Poniedziałek KŻR z Lutobroku Folwark tajemnice radosne
Wtorek KŻR z Mystkówca Starego tajemnice bolesne
Środa KŻR z Gładczyna Osiedle tajemnice chwalebne
Czwartek Młodzież Gimnazjalna tajemnice światła
Piątek KŻR z Cieńszy tajemnice bolesne
Sobota KŻR z Wypych Nowych tajemnice radosne
Niedziela Rodziny z Ruchu Duchowości Małżeńskiej (Eguipes Notre-Dam) tajemnice chwalebne

Zaproszenie
23pobrane października o godz. 16.00 modlitwę różańcową poprowadzą małżeństwa z naszej parafii. Rozważania zostały przygotowane przez ruch duchowości małżeńskiej Equipes Notre-Dame (END). Serdecznie zapraszamy wszystkie małżeństwa sakramentalne do wspólnej modlitwy różańcowej.

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
17 X – św. Ignacy Antiocheński, sławny męczennik, drugi po św. Piotrze biskup Antiochii Syryjskiej, autor kilku listów, w których wyłożył naukę o Chrystusie, Kościele i życiu chrześcijańskim;
18 X – św. Łukasz, Ewangelista, uczeń i towarzysz św. Pawła Apostoła, autor Ewangelii i Dziejów Apostolskich, w których opisał życie pierwotnego Kościoła; Św. Łukasz jest patronem Hiszpanii i miasta Achai; introligatorów, lekarzy, malarzy i rzeźbiarzy, notariuszy, rzeźników, złotników
19 X – bł. Jerzy Popiełuszko, kapłan i męczennik, którego biografia i działalność duszpasterska jest wielu z nas dobrze znana,
a której charakterystycznym rysem było przypominanie i realizowanie myśli z Listu do Rzymian: „Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj!”;
20 X – św. Jan Kanty, najpierw student, a następnie profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, kapłan odznaczający się wielkim miłosierdziem dla ubogich, pracowitością i prawdomównością;
21 X – bł. Jakub Strzemię, arcybiskup halicko-lwowski, który odznaczał się wielkim nabożeństwem do Najświętszego Sakramentu i Matki Bożej;
22 X – św. Jan Paweł II, papież, którego pontyfikat jest dobrze nam znany i naznaczony duchowością całkowitego powierzenia się Maryi, o czym przypomina jego zawołanie Totus Tuus.

INTENCJE MSZALNE

Poniedziałek 17 października
7.30 1. Za † Stefanię Archacką w 10 rocznicę śmierci.                                                                           2. Za † Mariannę Krawczyk z ofiar uczestników pogrzebu.                                                        3. Za † Wiktora Dana z ofiar uczestników pogrzebu.
17.00 1. Msza dziękczynna o Boże łaski za wstawiennictwem Matki Bożej dla KŻR i                             mieszkańców Lutobroku Folwark.                                                                                            2. Dziękczynna o Boże błogosławieństwo dla Wioletty i Rafała w 1 rocznicę ślubu,                     intencja rodziców.                                                                                                                        3. Msza św. gregoriańska za † Anielę Czubkowską.

Wtorek 18 października
7.30 1. Za † Maksymiliana Dana z ofiar uczestników pogrzebu.                                                         2. Za † Jacka Gorczyńskiego z ofiar uczestników pogrzebu.                                                       3. Msza św. gregoriańska za † Anielę Czubkowską.
17.00 1. Msza św. dziękczynna o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla KŻR i                     mieszkańców Mystkówca Starego.                                                                                            2. Dziękczynna o zdrowie, wszelkie łaski i Boże błogosławieństwo dla rodziny                          Szczerbów.

Środa 19 października
7.30 1. Za † Zygmunta Milczarczyka z ofiar uczestników pogrzebu.                                                  2. Za † Henryka Machnowskiego z ofiar uczestników pogrzebu.
17.00 1. Msza dziękczynna o Boże łaski za wstawiennictwem Matki Bożej dla mieszkańców               Gładczyna Osiedle i zmarłe siostry KŻR.                                                                                    2. Msza św. gregoriańska za † Anielę Czubkowską.                                                                      3. Za † Edmunda Tyburskiego w 1 rocznicę śmierci, intencja żony.

Czwartek 20 października
7.30 1. Za † Jana Bereskiego z ofiar uczestników pogrzebu.                                                               2. Za † Mariannę Linkę z ofiar uczestników pogrzebu.                                                                 3. Za † Jana Szurawskiego z ofiar uczestników pogrzebu.
17.00 1. Msza św. dziękczynna o Boże łaski za wstawiennictwem Matki Bożej dla Zofii i                     Zenobiusza Król w 53 rocznicę ślubu.                                                                                        2. Za † Krystynę Szustakowską w 3 rocznicę śmierci i jej męża.                                                 3. Msza św. gregoriańska za † Anielę Czubkowską.

Piątek 21 października
7.30 1. Za † Urszulę Krawczyk intencja imieninowa i urodzinowa od matki Haliny.                         2. Za † Wacława Wróbel z ofiar uczestników pogrzebu.                                                               3. Za † Annę i Bartosza Siebierskich z ofiar uczestników pogrzebu.
17.00 1. Msza dziękczynna o Boże łaski za wstawiennictwem Matki Boże dla KŻR i                               mieszkańców Cieńszy.                                                                                                                2. Za † Jerzego Wróbla w 15 rocznicę śmierci.                                                                                3. Msza św. gregoriańska za † Anielę Czubkowską.

Sobota 22 października
7.30 1. Za † Mariannę w 1 rocznicę śmierci i Władysława Kaczmarczyk oraz synów                            Ryszarda i Eugeniusza i córkę Zofię.                                                                                             2. Za † Bożenę Rogalińską z ofiar uczestników pogrzebu.
16.00 Ślub- Regina Senczyszyn i Daniel Budzyński
17.00 1. Msza św. dziękczynna o Boże łaski za wstawiennictwem Matki Boże dla KŻR i                       mieszkańców Wypych Nowych.                                                                                                   2. Dziękczynna o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Genowefy Gorczyńskiej w 85                  rocznicę urodzin intencja dzieci.                                                                                                 3. Msza św. gregoriańska za † Anielę Czubkowską.

Niedziela 23 października
9.00 1. Za † ks. Kazimierza Dawidczyka i jego rodziców oraz rodziców Siedleckich.                         2. Dziękczynna o Boże błogosławieństwo, zdrowie i wszelkie łaski dla Ewy i Andrzeja               w 25 rocznicę ślubu.
11.00 1. W intencji parafian.                                                                                                                        2. Za † Wincentego i Józefę oraz braci Jana, Mariana i Stanisława.
16.00 1. Za † Mariannę i Edwarda Szczerbów, Krystynę i Edwarda Chmielewskich.                           2. Msza św. gregoriańska za † Anielę Czubkowską.

XXVIII Niedziela zwykła
9 października 2016r.

Pan Jezus oczekuje od nas wiary, bo tylko wtedy może dokonywać wielkich dzieł. Muzywa-wiara-foto-mainsimy zapytać samych siebie: czy dostrzegamy to Boże działanie w nas i czy jesteśmy Bogu wdzięczni za otrzymywane łaski? Można powiedzieć, że tego uczymy się przez całe życie. O Bożą pomoc w procesie kształtowania w sobie wiary, ufności pomodlimy się w czasie nabożeństwa różańcowego.

Dzisiaj, już po raz 16., obchodzimy w całym krajuobraz1
To wspaniała okazja, aby zagłębić się w nauczanie naszego wielkiego Rodaka – Świętego Jana Pawła II.fdnt_logo
Po Mszach świętych zbiórka do puszek na Fundacje ,,Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Bóg zapłać za składane ofiary.

Październik to miesiąc różańcowej modlitwy, o której Święty Jan Paweł II mówipobraneł, że to modlitwa, którą bardzo ukochał. My także wzbudźmy w sobie pragnienie umiłowania tej modlitwy. Niech pomoże nam w tym udział w nabożeństwach różańcowych, które odprawiamy każdego dnia o godz. 17.00. W niedzielę o godz. 16.00.

W czwartek, w 13. dzień miesiąca, ostatni w tym roku dzień fatimski. Zapraszamy na różaniec i procesję Fatimską o godz. 17.00.

W piątek, 14 października przypada Dzień Edukacji Narodowej. W naszych modlitwach nie zapominajmy o tych, którzy trudzą się nad przekazywaniem wiedzy i kształtowaniem postaw młodego pokolenia w naszym kraju.

Wszystkim nauczycielom, pedagogom, wychowawcom i pracującymimages
w edukacji składamy serdeczne życzenia: dużo sił zarówno duchowych jak fizycznych, nieustającej cierpliwości
i wyrozumiałości oraz wdzięczności ze strony uczniów
i wychowanków. Przede wszystkim błogosławieństwa Bożego i opieki Matki Bożej Różańcowej na każdy dzień
!

W przyszłą niedzielę będzie liczenie wiernych na mszach świętych.

W Pułtusku trwają obchody ,,70 rocznicy rozbicia więzienia w Pułtusku-żywa lekcja historii”.

W sobotę 15 października o godz. 10.00 w Obrytem z 270-lecia istnienia KŻR jest Dekanalny Zjazd Kół Różańcowych, na który mamy jako parafia zaproszenie. Jest blisko wyjazd jest we własnym zakresie.

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
11 X – św. Jan XXIII, „Papież Dobroci” bądź „Dobry Papież Jan”, który zwołał Sobór Watykański II; patron nuncjuszy apostolskich;
13 X – bł. Honorat Koźmiński, kapłan, zakonnik ze Zgromadzenia Ojców Kapucynów, założyciel zgromadzeń „bezhabitowych”, „męczennik konfesjonału”;
15 X – św. Teresa od Jezusa, wielka mistyczka karmelitańska, reformatorka karmelitańskiej rodziny zakonnej, ogłoszona przez bł. Pawła VI Doktorem Kościoła i nazwana przez niego „doktorem mistycznym”.

Kancelaria Parafialna czynna w dni powszednie od wtorku do soboty w godz. od 16.00 do 17.00.

PODZIĘKOWANIE:
Dziękujemy chórowi parafialnemu z P. Organistą i Asyście procesyjnej za uświetnienie uroczystości odpustowej.
Na wywóz śmieci Jadwiga Deluga z Lutobroku Folwark 30 zł.

RÓŻANIEC W TYM TYGODNIU POPROWADZĄ NASTĘPUJĄCE WIOSKI:
Poniedziałek KŻR z Komorowa Nowego i Działek tajemnice radosne
Wtorek KŻR dzieci ze SzkołyPodstawowej z Pniewa tajemnice bolesne
Środa KŻR z Topolnicy tajemnice chwalebne
Czwartek KŻR z Cisk  tajemnice światła
Piątek KŻR z Mierzęcina tajemnice bolesne
Sobota KŻR z Komorowa Starego, Parceli i Kresów tajemnice radosne
Niedziela KŻR z Suwina tajemnice chwalebne

Różaniec jest najpotężniejszą bronią, jaką możemy się bronić na polu walki.
(Siostra Łucja z Fatimy)

INTENCJE MSZALNE

Poniedziałek 10 października
7.30 1. Dziękczynna o zdrowie, wszelkie łaski i Boże błogosławieństwo dla mieszkańców                Lutobroku Folwark uczestników majowego i czerwcowego.                                                    2. Za † Józefę Kaczyńską z ofiar uczestników pogrzebu.                                                              3. Za † Jana Kazimierza Kaczmarczyka z ofiar uczestników pogrzebu.
17.00 1. Msza dziękczynna o Boże łaski za wstawiennictwem Matki Bożej dla KŻR i                             mieszkańców Komorowa Nowego i Działek.                                                                              2. Msza św. gregoriańska za † Anielę Czubkowską.                                                                     3. Za † Genowefę Końską w 20 rocznicę śmierci, intencja syna i za zmarłych z rodziny                   Przybyłowskich.

Wtorek 11 października
7.30 1. Dziękczynna za szczęśliwe zbiory od mieszkańców Lutobroku Folwark.                               2. Msza św. gregoriańska za † Anielę Czubkowską.
17.00 1. Msza św. dziękczynna o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla KŻR i                     Matki Boże dla KŻR i mieszkańców Placusina.                                                                          2. Za † Genowefę Kmiołek intencja KŻR z Placusina.

Środa 12 października
7.30 1. Za † Jacka Gorczyńskiego z ofiar uczestników pogrzebu.                                                       2. Za † Zygmunta Milczarczyka z ofiar uczestników pogrzebu.
17.00 1. Msza św. dziękczynna o Boże łaski za wstawiennictwem Matki Boże dla KŻR i                       mieszkańców Topolnicy.                                                                                                              2. Msza św. gregoriańska za † Anielę Czubkowską.                                                                     3. Za † Bolesława Pikorę w 15 rocznicę śmierci i zmarłych z rodziny Pikorów,                                        Kołakowskich i Witkowskich, Janinę Bojar intencja rodziny.

Czwartek 13 października
7.30 1. Dziękczynna o Boże błogosławieństwo dla Pawła Falba w 18 rocznicę urodzin.                    2. Za † Stefanię Błaszczyk z ofiar uczestników pogrzebu.                                                            3. Za † Stanisława Światkowskiego z Wielątek Rosochatych z ofiar uczestników                         pogrzebu.
17.00 1. Msza dziękczynna o Boże łaski za wstawiennictwem Matki Bożej dla mieszkańców              Cisk.                                                                                                                                                 2. Za † Józefa Mroza w 1 rocznicę śmierci.                                                                                     3. Msza św. gregoriańska za † Anielę Czubkowską.

Piątek 14 października
7.30 1. Za † Iwonę Lusę intencja rodziców.                                                                                             2. Za † Bożenę Rogalińską z ofiar uczestników pogrzebu.                                                           3. Za † Ryszarda Rogalińskiego z ofiar uczestników pogrzebu.
17.00 1. Msza dziękczynna o Boże łaski za wstawiennictwem Matki Boże dla KŻR i                               mieszkańców Mierzęcina.                                                                                                             2. Za † Helenę i Stanisława Nowosielskich.                                                                                   3. Msza św. gregoriańska za † Anielę Czubkowską.

Sobota 15 października
7.30 1. Za † Franciszka Załogę intencja córki.                                                                                          2. Za † Mariannę Kacperską z ofiar uczestników pogrzebu.                                                        3. Za † Stanisława Światkowskiego z Pniewa z ofiar uczestników pogrzebu.
17.00 1. Msza św. dziękczynna o Boże łaski za wstawiennictwem Matki Boże dla KŻR i                        mieszkańców Komorowa Starego, Parcele i Kresy.                                                                2. Dziękczynna o Boże błogosławieństwo i Dary ducha Św. dla Jakuba Kalinowskiego               w 18 rocznicę urodzin i jego rodzinę.                                                                                         3. Msza św. gregoriańska za † Anielę Czubkowską.

Niedziela 16 października
9.00 Za † Jana Petrykowskiego w 8 rocznicę śmierci oraz Katarzynę i Adama Borków.
11.00 W intencji parafian.
16.00 1. Dziękczynna o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Najświętszej i zdrowie dla                   mieszkańców Suwina.                                                                                                                   2. Za † Annę Rączkowską intencja syna Marcina.                                                                         3. Msza św. gregoriańska za † Anielę Czubkowską.

XXVII Niedziela zwykła
2 października 2016r.

W każdej chwili życia jesteśmy zaproszeni, by pogłębiać naszą wiarę, nasze zaufanie wobec Boga. Dlatego tak jak Apostołowie z dzisiejszej Ewangelii wołamy: „Panie, przymnóż nam wiary!”.

W dzisiejszą niedzielę Odpust w naszej parafii z okazji Wspomnienia

obraz1o godz. 12.00. Uroczystą sumę odprawi i kazanie wygłosi ks. dr Marek Wilczewski Dyrektor Wydziału Katechetycznego w Płocku.

Po sumie Adoracja Najświętszego Sakramentu i Procesja Eucharystyczna. Prosimy Asystę w pełnym składzie.

Dzisiaj o godz. 16.00 różaniec poprowadzą KŻR z Wólki Folwark.

Rozpoczęliśmy październik – miesiąc modlitwy różańcowej, o której Święty Jan Paweł II mówił, że zajmowała ona ważne miejsce w jego życiu duchowym, towarzyszyła mu w chwilach radości i doświadczenia. Papież Franciszek podkreśla, że otwiera ona nas na Pana Boga, pomaga przezwyciężyć egoizm i wnosi pokój w serca, w rodziny, w społeczeństwo i w świat, że to modlitwa, która wspiera nas w zmaganiach ze złem. Zachęceni tymi świadectwami weźmy różaniec i módlmy się, powierzając Panu Bogu naszą codzienność oraz rozważajmy tajemnice z życia Chrystusa i Jego Matki. Zapraszamy na wspólne różańcowe nabożeństwa o godz. 17.00. W niedzielę o godz. 16.00.

RÓŻANIEC W TYM TYGODNIU POPROWADZĄ NASTĘPUJĄCE WIOSKI:pobrane
Poniedziałek KŻR z Mystkówca Kalinówki tajemnice                                                                                     radosne
Wtorek KŻR z Lutobroku     tajemnice bolesne
Środa KŻR z Pniewa Kolonii     tajemnice chwalebne
Czwartek KŻR z Pniewa     tajemnice światła
Piątek Młodzież Gimnazjalna    tajemnice bolesne
Sobota KŻR ze Zdzieborza    tajemnice radosne
Niedziela KŻR z Mystkówca Szczucina    tajemnice chwalebne

W tym tygodniu przypadają pierwszy czwartek i pierwszy piątek miesiąca.
W czwartek szczególną intencją będzie prośba o nowe i święte powołania zakonne i kapłańskie. Prywatna adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 16.00.
W piątek zaś wynagrodzenie zniewag, jakie Serce Jezusowe doświadcza przez oziębłość ludzkich serc. Po mszy porannej wyjazdy do chorych; spowiedź od 16.30.
W piątek także przypada wspomnienie NMP Różańcowej, ustanowione na pamiątkę wyproszonego przez modlitwę różańcową zwycięstwa floty chrześcijańskiej pod Lepanto w 1571 roku. Uświadamia to nam po raz kolejny wielką moc tej modlitwy, zatem nie zaniedbujmy jej.

Wpapi przyszłą niedzielę już po raz 16. będziemy w całym kraju obchodzić Dzień Papieski. To wspaniała okazja, aby zagłębić się w nauczanie naszego wielkiego Rodaka – Świętego Jana Pawła II.

Są karteczki, pamiątki niedzielne dla dzieci ze Szkoły Podstawowej.

W sobotę 8 października IV Diecezjalna Pielgrzymka Kół Żywego Różańca do sanktuarium MB Różańcowej w Smardzewie. Koszt 20 zł. zapisy w zakrystii. Wyjazd sprzed Kościoła w Pniewie o godz. 8.00

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
4 X – św. Franciszek z Asyżu – po burzliwej młodości nawrócił się i wyrzekłszy się wszelkich dóbr, postanowił naśladować Chrystusa w całkowitym ubóstwie; radykalizm jego życia do dziś znajduje wielu naśladowców;
5 X – św. Faustyna Kowalska, apostołka, sekretarka Bożego Miłosierdzia.; jej Dzienniczek jest zaliczany do najwybitniejszych dzieł mistycznych.

Są do nabycia kalendarze rolnicze po 27zł.

PODZIĘKOWANIE:
Kisiel Mieczysław Cieńsza 66 na wywóz śmieci 30 zł.

INTENCJE MSZALNE

Poniedziałek 3 października
7.30 1. Za † Stefanię w 4 rocznicę śmierci i Henryka Burawskich, intencja syna Jana z                        rodziną.                                                                                                                                         2. Msza św. gregoriańska za † Anielę Czubkowską.                                                                     3. Za † Czesława Wielgolewskiego z ofiar uczestników pogrzebu.
17.00 1. Msza dziękczynna o Boże łaski za wstawiennictwem Matki Boże dla KŻR i                               mieszkańców Mystkówca Kalinówki.                                                                                         2. Za † Jerzego Wierzchonia.                                                                                                             3. O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Janiny w 82 rocznicę urodzin i o życie                       wieczne dla Franciszka i Wiktorii i dla siostry Malickiej.

Wtorek 4 października
7.30 1. Za † Stanisława i Mariana, Małgorzatę i Helenę Linków.                                                         2. Za † Konstantego Przybysza, jego rodziców i brata Jana.                                                        3. Za † Zygmunta Milczarczyka z ofiar uczestników pogrzebu.
17.00 1. Msza św. dziękczynna o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla KŻR i                      mieszkańców Lutobroku.                                                                                                            2. Msza św. gregoriańska za † Anielę Czubkowską.                                                                      3. Za † Jacka Gorczyńskiego z ofiar uczestników pogrzebu.

Środa 5 października
7.30 1. Za † Henryka Szczesnego z ofiar uczestników pogrzebu.                                                         2. Za † Mieczysława Bulwickiego z ofiar uczestników pogrzebu.                                               3. Za † Jana Sieńkowskiego z ofiar uczestników pogrzebu.
17.00 1.Msza dziękczynna o Boże łaski za wstawiennictwem Matki Boże dla KŻR i                              mieszkańców Pniewa Kolonii.                                                                                                      2. Msza św. gregoriańska za † Anielę Czubkowską.                                                                      3. Za † Jacka Gorczyńskiego w 1 rocznicę śmierci.

Czwartek 6 października
7.30 1. Dziękczynna o zdrowie, wszelkie łaski i Boże błogosławieństwo w naszym domu                dla Agnieszki, Adama i Pauliny i całej rodziny oraz szczęśliwe rozwiązanie.                          2. Za † Mariannę Łukasiak z ofiar uczestników pogrzebu.                                                          3. Za † Kazimierza Nowosielskiego z ofiar uczestników pogrzebu.
17.00 1. Msza dziękczynna o Boże łaski za wstawiennictwem Matki Boże dla KŻR i                               mieszkańców Pniewa i za śp. Ks. Stefana Siemiątkowskiego od mieszkańców                        Pniewa.                                                                                                                                        2. Msza św. gregoriańska za † Anielę Czubkowską.                                                                      3. Za † Józefę i Kazimierza Orłowskich oraz Kazimierza Jeża intencja rodziny Jeżów z                   Gładczyna Szlacheckiego.

Piątek 7 października
7.30 1. Za † Małgorzatę, Władysława i Bogdana Krajewskich intencja córki.                                     2. Za † Tadeusza Borkowskiego z ofiar uczestników pogrzebu.                                                3. Za † Genowefę Kniołek z ofiar uczestników pogrzebu.
17.00 1. Msza dziękczynna o Boże łaski za wstawiennictwem Matki Boże dla KŻR i                               mieszkańców Gładczyna Szlacheckiego i Malwinowa.                                                            2. Msza św. gregoriańska za † Anielę Czubkowską.                                                                      3. Za † rodzinę Jana i Rozalię, dziadków Koczarów i Skurów oraz Katarzynę i                              Antoniego Dygów.

Sobota 8 października
16.00 Ślub – Patrycja Archacka i Kamil Krawczyk.
18.00 1. Msza dziękczynna o Boże łaski za wstawiennictwem Matki Boże dla KŻR i                                mieszkańców Zdzieborza.                                                                                                           2. Za † Jana Światkowskiego w 1 rocznicę śmierci i jego rodziców intencja żony.                   3. Msza św. gregoriańska za † Anielę Czubkowską.

Niedziela 9 października
9.00 1. Za † Piotra Wiszowatego.                                                                                                             2. Dziękczynna o Boże błogosławieństwo dla pielgrzymów (dzieci komunijnych i                        pozostałych pielgrzymów będących w Licheniu).
11.00 1. W intencji parafian.                                                                                                                       2. Za † Jana Budzińskiego w 25 rocznicę śmierci, intencja żony.
16.00 1. Dziękczynna o Boże bł. opiekę Matki Najświętszej i zdrowie dla mieszkańców                       Mystkówca Szczucina.                                                                                                                  2. Za † Monikę Kmiołek.                                                                                                                  3. Msza św. gregoriańska za † Anielę Czubkowską.

XXVI Niedziela zwykła
25 wrzesień 2016r.

INTENCJE MSZALNE

Poniedziałek 26 września
7.30 Msza św. gregoriańska za † Zofię Kacperską.
18.00 1. Za † Jana Roguskiego w 11 rocznicę śmierci, intencja żony Zofii i c.                          rodziny Jakubowskich i Rogulskich.                                                                                  2. Za † Aleksandra Gościniaka w 6 rocznicę śmierci i brata Wacława                          Grzywacza i zmarłych z rodziny Sokołowskich.

Wtorek 27 września
7.30 Msza św. gregoriańska za † Zofię Kacperską.
18.00 1. Dziękczynna o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla                              Bartłomieja Wiśniewskiego z okazji 18 rocznicy urodzin.                                           2. Za † Józefę Czubkowską intencja wnuczka Michała z rodziną.

Środa 28 września
7.30 Msza św. gregoriańska za † Zofię Kacperską.
18.00 1. Za † Marcina Makowskiego.                                                                                                2. Za † Janinę Piątek w 4 rocznicę śmierci.

Czwartek 29 września
7.30 1. Za † Michała Matuszewskiego.                                                                                            2. Za † Stanisława Osowieckiego w 30 rocznicę śmierci, intencja córki.
18.00 1. Msza św. gregoriańska za † Zofię Kacperską.                                                                 2. Za † rodziców Zofię i Stanisława Siemieniak, brata Jana oraz dziadków                Siemieniaków i Wielgolewskich

Piątek 30 września
7.30 1. Za † Stanisława Kalinowskiego z ofiar uczestników pogrzebu.                              2. Za † Zygmunta, Czesławę i Edmunda Kasińskich.
18.00 1. Dziękczynna o Boże błogosławieństwo i Dary Ducha Św. dla Pawła                        Ciskowskiego z okazji 18 r. urodzin.                                                                                  2. Msza św. gregoriańska za † Zofię Kacperską                                                                  3. Za † Jana Grzechnika i Stefanię i Bartłomieja Myślak.

Sobota 1 października
8.00 Za † Henryka Frąckiewicza in. żony.
16.00 Ślub – Izabela Karasiewicz i Kamil Kaczyński.
17.00 Ślub – Paulina Wałowska i Marcin Olszański.
18.00 1. Dziękczynna o Boże błogosławieństwo KŻR z Wielątek Folwark.                         2. Msza św. gregoriańska za † Anielę Czubkowską.                                                         3. Za † Czesławę Śliwkę w 9 rocznicę śmierci.

Niedziela 2 października
9.00 1. Za † Kazimierza Wiśniewskiego w rocznicę śmierci.                                                     2. Msza św. gregoriańska za † Zofię Kacperską.
12.00 W intencji parafian.Odpust parafialny.
16.00 1. Dziękczynna o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Najświętszej                         i zdrowie dla mieszkańców Wólki Folwark.                                                                    2. Za † Teresę i Wacława Wróbel intencja imieninowa od dzieci i wnuków.            3. Za † Danutę Makać.

XXV Niedziela zwykła
18 września 2016r.

„Nie możecie służyć Bogu i mamonie” – przestrzega nas dzisiaj Pan Jezus. Ta Chrystusowa przestroga każe nam zadać pytanie o nasz system wartości, o priorytety w naszym życiu.

W dzisiejszą niedzielę obchodzimy w naszej Ojczyźnie Dzień Środków Społecznego Przekaz7u. Ogarniamy modlitwą dziennikarzy, reporterów i wszystkich pracujących w różnego rodzaju mediach, by stawali się przekazicielami prawdy i trwałych, nieprzemijających wartości.

Dzisiaj kończymy Triduum ku czci Św. Stanisława Kostki. Były nabożeństwa z ucałowaniem relikwii świętego. Wyjazd na pielgrzymkę do Rostkowa.
W Zespole Szkół w Pniewie odbył się konkurs religijny, który prowadził P. Organista i rozgrywki piłkarskie im. Św. Stanisława Kostki o puchar ks. Proboszcza. Ze Szkoły Podstawowej pierwsze miejsce zajęła kl. V, drugie kl. VI b, i trzecie kl. VI a.
Z Gimnazjum pierwsze miejsce kl. III, drugie kl. II i trzecie kl. I. Gratulujemy zwycięzcom i dziękujemy Dyrekcji naszej Szkoły, nauczycielom, katechetom i wszystkim, którzy pomogli w zorganizowaniu tych zawodów.

Rozpoczynamy także dzisiaj kwartalne dni modlitwy za dzieci, młodzież i wychowawców oraz VI Tydzień Wychowania. Pamiętając, że dzieci i młodzież to przyszłość Kościoła i narodu i że wszyscy jesteśmy zobowiązani do troski o młode pokolenie. Zachęcamy do modlitwy za dzieci i młodzież, za ich rodziców, nauczycieli, katechetów
i wychowawców.

Dziś przy wyjściu z kościoła zbiórka do puszek na KUL.

W czwartek 29 września przypada święto Świętych Archanioł1254685185ów Michała, Gabriela i Rafała. Pan Bóg stworzył Aniołów i powierzył im misję bycia Jego posłańcami i jednocześnie naszymi towarzyszami w ziemskiej pielgrzymce.

W pierwszą sobotę miesiąca 1 października o godz. 18.00, rozpoczynamy Nabożeństwa Różańcowe. Różaniec poprowadzą KŻR z Wielątek Folwark.

W niedzielę 2 października o godz. 16.00 różaniec poprowadzą KŻR z Wólki Folwark.

obraz22 października Pierwsza Niedziela Miesiąca. Odpust w naszej parafii z okazji Wspomnienia Najśw. M20150505001406aryi Panny Różańcowej o godz. 12.00. Uroczystą sumę odprawi i kazanie wygłosi ks. dr Marek Wilczewski Dyrektor Wydziału Katechetycznego w Płocku.
Po sumie Adoracja Najświętszego Sakramentu i Procesja Eucharystyczna. Prosimy Asystę w pełnym składzie.

Są karteczki – pamiątki niedzielne dla dzieci ze Szkoły Podstawowej.

W niedzielę 25 września będzie zbiórka do puszek na poszkodowanych w trzęsieniu ziemi we Włoszech w Accumoli.

W sobotę 8 października IV Diecezjalna Pielgrzymka Kół Żywego Różańca do sanktuarium MB Różańcowej w Smardzewie. Koszt 20 zł. zapisy w zakrystii.

SPOTKANIA:
Dziś po mszy św. o godz. 11.00 spotkanie dla rodziców i dzieci klas czwartych i piątych do generalnej komunii św.. Obecność obowiązkowa.
We wrześniu i w październiku spotkania różańcowe dzieci z koła fatimskiego będą obowiązkowo na nabożeństwach fatimskich. Zapraszamy serdecznie wszystkie dzieci.

PODZIĘKOWANIE:
Ofiara na Telewizję Trwam od mieszkańców Lutobroku Folwark 100 zł. Wysłaliśmy ostatnio na Radio Maryja i Telewizję Trwam 675zł. z ofiar, które składacie przy figurze Matki Bożej Fatimskiej.
P. Janina i Kazimierz Rogulscy z Mystkówca Starego 30 zł na wywóz śmieci
z cmentarza.

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
18 X – św. Stanisław Kostka, jezuicki nowicjusz odznaczający się wielką pobożnością i pragnieniem całkowitego poświęcenia się Bogu, które realizował nawet wbrew woli rodziców; patron nowicjuszy, dzieci i młodzieży oraz naszej Ojczyzny;
20 X – święci męczennicy z Korei; pierwszy koreański kapłan Andrzej Kim Taegon, wybitny apostoł świecki Paweł Chong Hasang oraz ich towarzysze;
21 X – św. Mateusz, Apostoł, powołany przez Chrystusa poborca cła i podatków dla rzymskiego okupanta, autor Ewangelii, która wskazuje ścisły związek między Starym i Nowym Testamentem;
23 X – św. Ojciec Pio, jeden z najbardziej popularnych i znanych świętych minionego stulecia; z jego kapłańskiej posługi, zwłaszcza z sakramentu pojednania i duchowego kierownictwa, korzystało wielu pielgrzymujących do San Giovanni Rotondo, gdzie wypełniał swoje zakonne i kapłańskie obowiązki.
1 X − św. Teresa od Dzieciątka Jezus, francuska karmelitanka odznaczająca się pokorą, prostotą ewangeliczną i wielką ufnością Bogu, patronka misji.

 KOMUNIKAT PREZYDIUM KEP: PRAWO DO WOLNEJ NIEDZIELI

Wolna niedziela jest marzeniem wielu Polaków. Podobnie jak obywatele innych krajów europejskich, także Polacy – bez względu na religię czy światopogląd – winni mieć prawo do wolnej niedzieli. Święty Jan Paweł II pisał o tym w specjalnym dokumencie: „Także w obecnej sytuacji historycznej mamy obowiązek tak działać, aby wszyscy mogli zaznać wolności, odpoczynku i odprężenia, które są człowiekowi niezbędne ze względu na jego ludzka godność oraz związane z nią potrzeby religijne, rodzinne, kulturowe i społeczne, trudne do zaspokojenia, jeśli nie jest zagwarantowany przynajmniej jeden dzień w tygodniu dający wszystkim możliwość wspólnego odpoczynku i świętowania (List Apostolski Dies Domini o świętowaniu niedzieli, 66).
W tym kontekście pragniemy przypomnieć, iż na zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski w czerwcu br. biskupi polscy jednomyślnie poparli obywatelski projekt ustawy zgłoszony przez NSZZ „Solidarność” w sprawie ograniczenia handlu w niedzielę. Ten projekt jest głosem sprzeciwu wobec nadużyć związanych z wykorzystywaniem pracowników a także próbą podkreślenia świątecznego charakteru niedzieli. Powszechnie oczekuje się, że inicjatywa związku zawodowego NSZZ „Solidarność” i znaczące poparcie społeczeństwa nie zostaną zlekceważone, a Parlament Rzeczypospolitej Polskiej przywróci i zabezpieczy narodowi polskiemu niedzielę jako wartość religijną, rodzinną i kulturową.
Warszawa, 13.09.2016 r.

INTENCJE MSZY ŚWIĘTEJ

Poniedziałek 19 września
7.30 Za † rodziców Adama i Mariannę Mięgociów i brata Zdzisława Mięgocia intencja córki                  Danuty.
18.00 Msza św. gregoriańska za † Zofię Kacperską.

Wtorek 20 września
7.30 Msza św. gregoriańska za † Zofię Kacperską.
18.00 Za † Pawła Stelmacha intencja urodzinowa od mamy i rodziny.

Środa 21 września
7.30 Dziękczynna za szczęśliwe zbiory o Boże błogosławieństwo dla mieszkańców                      Zdzieborza.
18.00 Msza św. gregoriańska za † Zofię Kacperską.

Czwartek 22 września
7.30 Za † Jana Wróbla, rodzinę Sieńkowskich, Dudzików i Wróblów.
18.00 Msza św. gregoriańska za † Zofię Kacperską.

Piątek 23 września
7.30 Msza św. gregoriańska za † Zofię Kacperską.
18.00 Za † Czesława i Daniela Kmiołków oraz Lucjana Kmiołek.

Sobota 24 września
7.30 Msza św. gregoriańska za † Zofię Kacperską.
16.00 Ślub – Milena Osowiecka i Adam Salwin.
17.00 Ślub – Ewelina Kmiołek i Łukasz Kwiatkowski.

Niedziela 25 września
9.00 1. Msza św. gregoriańska za † Zofię Kacperską.                                                                            2. Za † Franciszkę i Stanisława Ickiewicz, teściów Antoninę i Stanisława Stelmachów w              rocznicę śmierci, intencja córki i synowej.
11.00 1. W intencji parafian.                                                                                                                       2. Dziękczynna o Miłosierdzie Boże i błogosławieństwo, opiekę Matki Najświętszej i                 zdrowie dla Barbary i Stanisława Jakackich w 60 rocznicę ślubu z dziećmi,                              wnukami i prawnukami.
16.00 1. Dziękczynna o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Anny i Andrzeja Kisiel w 10                   rocznicę ślubu z prośbą o dalsze łaski intencja rodziny.                                                           2. Za † Jana, Feliksa i Adama Kurowskich.

XXIV Niedziela zwykła
11 września 2016r.

Dzisiejsza liturgia Słowa przypomniała nam prawdę o nieskończonym miłosierdziu Boga. Pan Bóg przebacza nasze grzechy, kiedy widzi spokuta-1zczery żal i chęć poprawy i cieszy się z naszego nawrócenia. Pielęgnujmy w sobie pragnienie nieustannego przemieniania naszego życia i korzystajmy jak najczęściej z sakramentu pokuty i pojednania, w którym doświadczamy Bożego miłosierdzia. Codziennie kapłani służą posługą w konfesjonale.

W dzisiejszą niedzielę Poświęcenie tornistrów dla pierwszoklobraz1asistów na mszy św. o godz. 9.00.

Dzisiaj mija 15 lat od tragicznych zamachów terrorystycznych w Nowym Jorku. Pomódlmy się w intencji ofiar terroru i reżimów totalitarnych oraz w intencji pokoju i wzajemnego zrozumienia i poszanowania na całym świecie.

Przyszła niedziela to trzecia niedziela września, która w naszej Ojczyźnie jest Dniem Środkómasowyw Społecznego Przekazu. Towarzyszyć nam będzie modlitwa w intencji dziennikarzy, reporterów i wszystkich pracujących w mediach, by stawali się przekazicielami prawdy i trwałych, nieprzemijających wartości.

Rozpoczniemy też kwartalne dni modlitw za dzieci, młodzież i wychowawców oraz szósty już Tydzień Wychowania. Te dni będą okazją do szczególnej modlitwy za młode pokolenie Polaków, ich rodziców, nauczycieli, katechetów i wychowawców. Pamiętajmy, że dzieci i młodzież to przyszłość Kościoła i narodu i wszyscy jesteśmy zobowiązani do troski o nie.

We wtorek, 13 września kolejny dzień fatimski. Po mszy św.fatima_baner wieczorowej Nabożeństwo i Procesja Fatimska. Zapraszamy do wspólnej modlitwy.

obraz214 września w środę o godz. 16.30 spowiedź i nabożeństwo dla dzieci.
15 września w czwartek rozgrywki piłkarskie im. Św. Stanisława Kostki o puchar ks. Proboszcza.
16 września w piątek o godz.16.30 spowiedź i nabożeństwo dla młodzieży.
W sobotę 17 września o godz. 8.00 wyjazd z przed Kościoła w Pniewie na Pielgrzymkę do Rostkowa. Zapisy u katechetów. Koszt wyjazdu 20 zł.

W środę, 14 września przypada święto Podwyższenia Krzyża Świętego upamikrzyzętniające odnalezienie relikwii krzyża, na którym umarł i dokonał zbawienia świata nasz Pan Jezus Chrystus. W czasach, kiedy symbole naszej wiary są znieważane, miejmy odwagę przyznać się, że jesteśmy chrześcijanami przez pobożne czynienie tego znaku, gdy przechodzimy obok kościoła czy przez okazywanie szacunku przydrożnym kapliczkom i krzyżom.

W czwartek, 15 września Kościół w kalendarzu liturgicznym wspomina Matkę Bożą Bolesną. Msze Święte o zwykłej porze, do udziału w których serdecznie zachęcamy.
Przyszła sobota to wspomnienie 77. rocznicy sowieckiej agresji na Polskę. Pamiętajmy w tym dniu w naszych modlitwach o pomordowanych na Wsc557-akthodzie, o ofiarach Golgoty Wschodu. Prośmy, by trudne i nierozwiązane kwestie wspólnych dziejów polsko-rosyjskich mogły doczekać się sprawiedliwego i zgodnego z historyczną prawdą rozstrzygnięcia.

W przyszłą niedzielę będzie zbiórka do puszek na KUL.

W sobotę 8 października IV Diecezjalna Pielgrzymka Kół Żywego Różańca do sanktuarium MB Różańcowej w Smardzewie. Koszt 20 zł. zapisy w zakrystii.

SPOTKANIA:
Spotkanie dla kandydatów do Bierzmowania dziś po Mszy św. o godz. 16.00.
Obecność obowiązkowa.
Spotkanie dla rodziców i dzieci klas trzecich do Pierwszej Komunii dziś po mszy św. o godz. 11.00.
Spotkanie dla rodziców i dzieci klas czwartych i piątych do generalnej komunii św. będzie w niedzielę 18 września po mszy św. o godz. 11.00. Obecność obowiązkowa.
12 września w przychodni w Pniewie będą badania USG –szczegóły na tablicy ogłoszeń.
We wrześniu i w październiku spotkania różańcowe dzieci z koła fatimskiego będą obowiązkowo na nabożeństwach fatimskich. Zapraszamy serdecznie wszystkie dzieci.

17 września organizowana jest pielgrzymka do Obór na wieczernik. Zapisy pod nr telefonu: 798 199 215.

Dziś o godz. 11.00 w Zambskach Kościelnych będą Uroczystości Upamiętniające Poległych we Wrześniu 1939r.

PODZIĘKOWANIE:
Dziękujemy Asyście za uświetnienie procesji Eucharystycznej w poprzednią
niedzielę.
Dziękujemy wszystkim, którzy wsparli akcje i pomogli wyposażyć plecaki dla dzieci z naszej parafii. Bóg zapłać.

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
13 IX – św. Jan Chryzostom, gorliwy pasterz i wspaniały kaznodzieja; barwne językowo kazania przyniosły mu popularność; nadano mu przydomek „Złotousty”;
16 IX – święci męczennicy: papież Korneliusz i biskup Cyprian, nieugięci obrońcy chrześcijańskiej wiary; złożyli swoje życie
w ofierze podczas cesarskich prześladowań
w połowie III w.

INTENCJE MSZY ŚWIĘTEJ

Poniedziałek 12 września
7.30 1. Za † Stanisława Światkowskiego z Pniewa z ofiar                                                           uczestników pogrzebu.                                                                                                          2. Za † Kazimierza Gorczyńskiego intencja córki.
18.00 1. Msza św. gregoriańska za † Zofię Kacperską.                                                                2. Dziękczynna o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Kariny                                       Kwiatkowskiej z okazji 18 rocznicy urodzin intencja matki chrzestnej.

Wtorek 13 września
7.00 Za † Kazimierza Gorczyńskiego intencja córki.
7.30 1. Dziękczynna o Boże błogosławieństwo dla Pauliny Petrykowskiej
z okazji 18 rocznicę urodzin intencja rodziców i sióstr.                                            2. Msza św. gregoriańska za † Zofię Kacperską.
18.00 1. Za † Aleksandrę, Józefa i Henryka Szczerba.                                                                  2. Za † Stanisława Szumerta w 23 rocznicę śmierci i teściów Czesława
i Zofię Wiśniewskich intencja córki Doroty.

Środa 14 września
7.30 1. Msza św. gregoriańska za † Zofię Kacperską.                                                                2. Za † Kazimierza Gorczyńskiego intencja córki.
17.00 1. Za † Mirosława Turka w 16 rocznicę śmierci i zmarłych z rodziny
Kalinowskich.                                                                                                                         2. Za † Marcina Szuleckiego w 2 rocznicę śmierci.

Czwartek 15 września
7.30 1. Za † Kazimierza Gorczyńskiego intencja córki.                                                            2. Za † Wiktora Dana z ofiar uczestników pogrzebu.
17.00 1. Msza św. gregoriańska za † Zofię Kacperską.                                                                2. Dziękczynna o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Korneli Kisiel
w 18 rocznicę urodzin intencja rodziców.

Piątek 16 września
7.30 1. Za † Małgorzatę i Kazimierza Sobierańskich i dziadków Piątków.                        2. Za † Kazimierza Gorczyńskiego intencja córki.
17.00 1. Msza św. gregoriańska za † Zofię Kacperską.                                                                2. Za † ks. prałata Jana Murziaka w 9 rocznicę śmierci.

Sobota 17 września
7.30 Za † Kazimierza Gorczyńskiego intencja córki.
17.00 Ślub – Ewelina Kuchta i Kamil Bednarski.
18.00 Msza św. gregoriańska za † Zofię Kacperską.

Niedziela 18 września
9.00 Za † Franciszkę, Stanisława Ickiewiczów oraz teściów Antoninę i                              Stanisława Stalmachów.
11.00 1. W intencji parafian.                                                                                                                2. Msza św. gregoriańska za † Zofię Kacperską.
16.00 1. Za † Antoniego Piórkowskiego w 16 rocznicę śmierci i jego rodziców                      Mariannę i Stanisława Mielczarczyków, brata Kazimierza
i Izabelę Karuś.                                                                                                                        2. Za † Mariana Kisiela w 2 rocznicę śmierci, intencja rodziny.                                   3. Za † Czesławę Murziak w 28 rocznicę śmierci.

XXIII Niedziela zwykła
4 września 2016r.

Pan Jezus stawia nam – swoim uczniom − wysokie wymagania. Ma być w naszym życiu na pierwszym miejscu. Od Niego winno brać p18018511oczątek każde działanie i w Nim znajdować swoje dopełnienie. Jako komentarz do słów dzisiejszej Ewangelii niech posłużą słowa Świętego Augustyna: „Jeśli Bóg jest na pierwszym miejscu w twoim życiu, to wszystko jest na właściwym miejscu, ale jeśli Bóg nie jest na pierwszym miejscu w twoim systemie wartości, to w twoim życiu jest bałagan”.

Niech zaskakujące słowa Chrystusa z dzisiejszej Ewangelii pomogą nam już na początku kolejnego roku pracy i nauki poukładać właściwie wszystkie sprawy. Zatroszczmy się o dobre wychowanie młodego pokolenia. Postarajmy się znaleźć czas dla naszych dzieci – żywo interesujmy się ich postępami w szkole, zadbajmy o ich udział w lekcjach religii.

W dzisiejszą niedzielę po sumie procesja Eucharystyczna. W Częstochowie ogólnopolskie Dożynki.

W czw264b296427d571b5aa62c5c4745e5695_th2artek, 8 września przypada święto Narodzenia NMP, w polskiej tradycji nazywane świętem Matki Bożej Siewnej. Zapraszamy na Msze Święte o godz. 9.00 i 18.00, na zakończenie których pobłogosławimy ziarno do jesiennych zasiewów.

W sobotę 8 października IV Diecezjalna Pielgrzymka Kół Żywego Różańca do sanktuarium MB Różańcowej w Smardzewie. Koszt 20 zł. zapisy w zakrystii.

11 września o godz. 11.00 w Zambskach Kościelnych będą Uroczystości Upamiętniające Poległych we Wrześniu 1939r.

Zaproszenie ks. Bpa na Dożynki Diecezjalne do Wieczfni Kościelnej na 11 września na godz. 10.00. Prosimy o zgłoszenie delegacji z wieńcem.

661037771_Hama_Step_By_Step_tornister_szkolny_PrincessPoświęcenie tornistrów dla pierwszoklasistów będzie w niedzielę 11 września na mszy św. o godz. 9.00.

Triduum ku czci Św. Stanisława Kostki i spowiedź na rozpoczęcie Roku Szksw. Stanislaw Kostkaolnego i Katechetycznego będzie 14 września w środę dla dzieci, w czwartek dzień sportu w szkole im. Św. Stanisława Kostki o puchar ks. Proboszcza, i piątek dla młodzieży a w sobotę 17 września wyjazd do Rostkowa na Pielgrzymkę i główne uroczystości do miejsca urodzenia świętego. Koszt wyjazdu 20 zł. Zapisy u katechetów.

SPOTKANIA:

Spotkanie dla kandydatów do Bierzmowania odbędzie się w niedziele 11 września po Mszy św. o godz. 16.00.

Zbiórka ministrantów w sobotę 10 września o godz. 11.00 a dla kandydatów godz.12.15.

Spotkanie dla rodziców i dzieci klas trzecich do Pierwszej Komunii św. będzie 11 września po mszy św. o godz. 11.00.

Spotkanie dla rodziców i dzieci klas czwartych i piątych do generalnej komunii św. będzie w niedzielę 18 września po mszy św. o godz. 11.00.

12 września w przychodni w Pniewie będą badania USG –szczegóły na tablicy ogłoszeń.

SPRAWY GOSPODARCZE:

Mamy ekspertyzę zawilgocenia kościoła, która kosztowała 5.535 zł. (pięć tysięcy pięć set trzydzieści pięć) pozwalającą ocenić zakres prac wewnątrz kościoła.

Również pozwolenie konserwatora na remont okien na wieżach kościoła.

PODZIĘKOWANIE:

Dziękujemy za ofiarę na wywóz śmieci z cmentarza P. Katarzynie Liśkiewicz i P. Mariannie Skrzydel z Komorowa po 30 zł.

MATKA BOŻA SIEWNA

Kościół nie od razu obchodził święto Narodzenia NMP, podobnie zresztą jak Boże Narodzenie. Dopiero po soborze efeskim (431r.) rozwinął się kult maryjny, a maryjność stała się szczególnie charakterystyczna dla Kościoła w Syrii. To właśnie tam zaczęto świętować Narodzenie Najświętszej Maryi Panny. Obchodzono je również w całym Kościele Wschodnim, o czym świadczą homilie św. Jana Damasceńskiego czy św. Germana. W Jerozolimie w V w. wzniesiono bazylikę Narodzenia NMP. Na Zachodzie formalnie święto zostało wprowadzone do liturgii przez papieża św. Sergiusza I w roku 688. Ustanowiono je na 8 września, przejmując datę ze Wschodu. Popularność święta wzrastała powoli, przybierając w chrystianizowanych krajach niejednokrotnie oryginalną formę, łącząc często elementy pochodzące z tradycji ludowej.

W Polsce święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny ma także nazwę Matki Bożej Siewnej. Był bowiem dawny zwyczaj, że dopiero po tym święcie i uprzątnięciu pól zaczynano orkę i siew. Lud chciał najpierw, aby rzucone w ziemię ziarno pobłogosławiła Boża Rodzicielka. Do ziarna siewnego mieszano ziarno wyłuskane z kłosów, które były wraz z kwiatami i ziołami poświęcane w uroczystość Wniebowzięcia Matki Bożej, by uprosić sobie dobry urodzaj. Na Podhalu święto 8 września nazywano Zitosiewną, gdyż tam sieje się wtedy żyto. W święto Matki Bożej Siewnej urządzano także dożynki.

INTENCJE MSZALNE

Poniedziałek 5 września
7.30 1. Za † Józefa Mroza z ofiar uczestników pogrzebu.                                                        2. Za † Jacka Gorczyńskiego z ofiar uczestników pogrzebu.
18.00 1. Za † Zofię Kacperską – Greg.                                                                                                  2. Za † Zygmunta Trzcińskiego intencja urodzinowa od żony i rodziców                       Koczarów.                                                                                                                               3. Za † Mariannę i Józefa Dąbkowskich i ich dzieci: Emilię, Stanisława,                                 Kazimierza, Tadeusza i Mariannę.

Wtorek 6 września
7.30 1. Dziękczynna o Boże bł. i zdrowie dla Bożeny i Edwarda Lasockich                             w 30 rocznicę ślubu intencja dzieci.                                                                                   2. Za † Zygmunta Milczarczyka z ofiar uczestników pogrzebu.                                   3. Za † Maksymiliana Dana z ofiar uczestników pogrzebu.
18.00 1. Za † Zofię Kacperską – Greg.                                                                                                  2. Za † Zdzisława Sieńkowskiego jego rodziców i teściów.                                            3. Za † Stanisława Wróbel i jego rodziców, Włodzimierza Kopczyńskiego i                            Mariannę Kaczmarczyk.

Środa 7 września
7.30 1. Dziękczynna o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Anny i Bogdana                     Fijałkowskich w 25 rocznicę ślubu.                                                                                   2. Za † Stanisława Światkowskiego z ofiar uczestników pogrzebu.                           3. Za † Bożenę Rogalińską z ofiar uczestników pogrzebu.
18.00 1. Za † Zofię Kacperską – Greg.                                                                                                   2. Za † Jana, Tadeusza i Zenona Kucharskich.                                                                   3. Za † Stanisława Dawidczyka.

Czwartek 8 września
9.00 1. Za † Zygmunta Malika z ofiar uczestników pogrzebu.                                                 2. Za † Wiktora Dana z ofiar uczestników pogrzebu.
18.00 1. Za † Zofię Kacperską – Greg.                                                                                                  2. Za † Mariannę i Stanisława Nowak, siostrę Annę i brata Krzysztofa.                  3. Za † Henrykę i Jana Śliwków i całą rodzinę Śliwków.

Piątek 9 września
7.30 1. Dziękczynna za otrzymane łaski o Boże błogosławieństwo, opiekę                           Matki Bożej i zdrowie dla Zofii Malik w 92 rocznicę urodzin.                                   2. Za † Zofię Kacperską – Greg.                                                                                                 3. Za † Stefanię Błaszczyk z ofiar uczestników pogrzebu.
18.00 1. Za † Ryszarda Jankowskiego w 7 rocznicę śmierci i jego rodziców.                        2. Za † Irenę w 39 rocznicę śmierci i Jana Lipińskich.                                                     3. Za † Stanisławę Jackiewicz intencja Dyrekcji i pracowników Zespołu                           Szkół im. AK w Pniewie.

Sobota 10 września
7.30 1. Za † Mariannę, Henryka, Stanisława i Mieczysława Rosińskich.                            2. Za † Zofię Kacperską – Greg.                                                                                                  3. Za † Mariannę Kacperską z ofiar uczestników pogrzebu.
18.00 1. Dziękczynna o Boże błogosławieństwo dla Karoliny Kwiatkowskiej z                    okazji 18 rocznicy urodzin intencja rodziców, siostry i braci.                                   2. Za † Zofię, Genowefę i Tadeusza Markowskich int. córki z dziećmi.                     3. Za † Mikołaja, Kazimierza i Józefa Kisiel.

Niedziela 11 września
9.00 Za † Stanisława Kisiela intencja żony, Zofię i Stanisława i jego rodziców,               Helenę w 31 rocznicę śmierci i Stanisława Burawskich intencja córki.
11.00 W intencji parafian. Chrzty.
16.00 1. Za † Zofię Kacperską – Greg.                                                                                                 2. Dziękczynna o Boże bł. dla Krystyny i Edwarda Deptułów w 40 rocznicę                ślubu intencja dzieci i całej rodziny.

XXII Niedziela zwykła
28 sierpnia 2016r.

To już ostatnia wakacyjna niedziela. Cieszmy się z ostatnich wolnych dni, ze sprzyjającej pogody. Wykorzystajmy je, aby nabrać sił do codziennych obowiązków w nowym roku szkolnym i katechetycznym.

W dzisiejszą niedzielę na Mszy św. o godz. 11.00 Dożynki w naszej parafii,images (2) jako dziękczynienie Panu Bogu za tegoroczne zbiory.

Jutro przypada wspomnienie męczeństwa Świętego Jana Chrzciciela. To, poza Maryją, jedyny Święty, którego w liturgii Kościoła czcimy zarówno w dzień ziemskich, jak i niebiańskich narodzin.

Obraz5

W czwartek, 1 września, dzieci i młodzież rozpoczynają nowy rok szkolny. Zatroszczmy się, by rozpoczęły go w imię Boże. ZapraszObraz2amy najmłodszych parafian, ich rodziców, nauczycieli i katechetów na Eucharystię o godz. 8.00, podczas której będziemy modlić się o światło i dary Ducha Świętego w nowym roku.

W czwartek przypada także 77. rocznica wybuchu największego konfliktu zbrojnego w dziejach świata. Pamiętajmy w tym dniu o wojennych bohatObraz3erach, dzięki którym my możemy teraz żyć w wolnym kraju oraz módlmy się pokój na świecie. Dramat II wojny nie jest tylko doświadczeniem, podręcznikową przeszłością, ale i przestrogą dla przyszłych pokoleń.
Modlić się o pokój oznacza prosić o sprawiedliwość, o zaprowadzenie odpowiedniego porządku wewnątrz państw i w stosunkach pomiędzy nimi; oznacza też prosić o wolność, szczególnie o wolność religijną, która jest fundamentalnym, osobistym i cywilnym, prawem każdej osoby.

To także pierwszy czwartek miesiąca. Od godz. 17.00 do 18.00 prywatna Adoracja Najświętszego Sakramentu. Zapraszamy wieczorem na nabożeństwo eucharystyczne. Poza modlitwą o nowe i święte powołania będziemy prosić za wszystkich, którzy rozpoczęli rok pracy i formacji.

W pierwszy piątek po mszy św. porannej wyjazdy do chorych, a po południu zapraszamy na nabożeństwo wynagradzające i Mszę Świętą wotywną ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa. Spowiedź od 17.30.

Pierwsza Sobota miesiąca po mszy porannej Różaniec poprowadzą KŻR
z Gładczyna Rządowego.

Pierwsza Niedziela miesiąca po sumie procesja Eucharystyczna prosimy asystę w pełnym składzie.

Przekazujemy wszystkim obchodzącym imieniny i urodziny najserdeczniejsze życzenia. Zmarłych pragniemy polecać Bożemu miłosierdziu.

PODZIĘKOWANIE:
Dziękujemy za ofiarę na wywóz śmieci z cmentarza rodzinie Gaszczyńskich ze Zdzieborza 30 zł.

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
28 VIII – św. Augustyn, Doktor i Ojciec Kościoła, początkowo prowadził rozpustne życie, ale nawrócił się pod wpływem wytrwałej modlitwy swej matki, św. Moniki;
29 VIII – św. Jan Chrzciciel; ten, który wskazał Mesjasza, Baranka Bożego i który poprzedził Go również w męczeństwie;
1 IX – bł. Bronisława, dziewica, gorliwa norbertanka, żyła w Krakowie w XIII wieku; była córką Stanisława Odrowąża Prandoty i Anny z Gryffitów-Jaksów na Śląsku opolskim.
3 IX – św. Grzegorz Wielki, papież i Doktor Kościoła, o którym św. Izydor napisał: „Biskup rzymskiej stolicy, pełen bojaźni Bożej i najwyższej pokory, jaśniejący wielkim światłem Ducha Świętego”.

INFORMACJA
Dyrekcja i nauczyciele Zespołu Szkół im. Żołnierzy Armii Krajowej w Pniewie zapraszają uczniów i rodziców na inaugurację roku szkolnego 2016/2017, która odbędzie się 01.09.2016r. (czwartek).
Inauguracja rozpocznie się Mszą św. o godz. 8.00 w parafialnym kościele pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Pniewie.
Uroczystość otwarcia nowego roku szkolnego odbędzie się o godz. 9.00 w Zespole Szkół w Pniewie.
Organizacja dowożenia uczniów w dniu 01.09.2016r.

Obraz1

INTENCJE MSZALNE

Poniedziałek 29 sierpnia
7.30 1. Za † Jana Kaczmarczyka z ofiar uczestników pogrzebu.                                            2. Za † Zygmunta Malika z ofiar uczestników pogrzebu.                                                3. Za † Wiktora Dana z ofiar uczestników pogrzebu.
18.00 1. Dziękczynna o Boże bł. i łaski dla Bogusławy i Mirosława Skoczeń                           w 25 rocznicę ślubu intencja dzieci.                                                                                 2. Za † Stanisława w 7 rocznicę śmierci i jego rodziców Piotra i Mariannę                 Dana od Krystyny Dana.                                                                                                        3. Za † Bożenę Rogalińską z ofiar uczestników pogrzebu.

Wtorek 30 sierpnia
7.30 1. Dziękczynna o Boże bł. dla Krzysztofa Krawczyka z okazji 18 rocznicy                    urodzin intencja rodziny.                                                                                                      2. Za † Józefa Mroza – pogrzebowa.                                                                                        3. Za † Jacka Gorczyńskiego z ofiar uczestników pogrzebu.
18.00 1. Za † Zofię i Władysława Kalinowskich, Jadwigę i Lucjana Kmiołek.                     2. Za † Kazimierza w 3 rocznicę śmierci i Feliksa Mosakowskich, Hannę                       Nożykowską i rodziców Antoniego i Genowefę Mosakowskich.                           3. Za † Kazimierza Deptułę z ofiar uczestników pogrzebu.

Środa 31 sierpnia
7.30 1. Za † Zygmunta Milczarczyka z ofiar uczestników pogrzebu.                                    2. Za † Maksymiliana Dana z ofiar uczestników pogrzebu.                                         3. Za † Stefanię Błaszczyk z ofiar uczestników pogrzebu.
18.00 1. Za † Andzeja Kamińskiego w 1 rocznicę śmierci. Dziękczynna o Boże bł.             i zdrowie dla Elżbiety i Janusza i córki Ewy oraz o szczęśliwe rozwiązanie.            2. Za † Wiktora Dana w 1 rocznicę śmierci, intencja żony.                                            3. Za † Stanisława Światkowskiego od rodziny Deluga zamiast kwiatów.

Czwartek 1 września
8.00 Msza św. na rozpoczęcie Roku Szkolnego i Katechetycznego.
18.00 1. Za † Zofię Kacperską – Greg.                                                                                                 2. Za † rodziców Mariannę i Stanisława Skurów, brata Czesława i siostrę                  Borucką w 4 rocznicę śm. oraz Sławomira i Tadeusza Boruckich.                        3. Za † rodziców Kowalskich i Jackiewiczów, siostry Małgorzatę, Mariannę
i Czesławę, braci Stanisława, Władysława i Kazimierza intencja Józefa                  i Genowefy Kowalskich.

Piątek 2 września
7.30 1. Za † Jacka i Lucjana Gorczyńskich, Jana i Małgorzatę Szymczaków.                   2. Za † Genowefę Kmiołek od Kazimierza Dudzika zamiast kwiatów.
18.00 1. Za † Stefanię Błaszczyk intencja imieninowa od dzieci.                                            2. Za † Zofię Kacperską – Greg.

Sobota 3 września
9.00 1. Za † Stanisława w 9 r. śm. i Adama Chmielewskich rodzc.                                          Chmielewskich i Kaczmarczyków.                                                                                     2. Za † Lucjana Kisiel w 7 r. śm. oraz Małgorzatę w 15 r. śm. i Stefana w 10                 r. śm. Kisiel in. córki i synów.
18.00 1. Za † Zofię Kacperską – Greg.                                                                                                  2. Za † Jana Światkowskiego jego rodziców i braci.                                                         3. Za † Józefę Czubkowską in. rodziny Smolińskich zamiast kwiatów.

Niedziela 4 września
9.00 Za † Stefana in. im. i Władysławę Linka, Mariannę i Antoniego Linków.
11.00 1. W intencji parafian.                                                                                                                2. Za † Zofię Kacperską – Greg.
16.00 1. Dziękczynna o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Haliny i Henryka                   Krawczyk w 45 rocznicę ślubu.                                                                                            2. Dziękczynna za okazane Boże Miłosierdzie i o Boże błogosławieństwo                   i zdrowie dla Izy i Adama Tułowieckich w 15 rocznicę ślubu.

XXI Niedziela zwykła
22 sierpnia 2016r.

Pan Bóg wszystkich nas powołuje do wspólnoty ze sobą, powołuje do zbawie1443bnia. Ten dar, który jest ofiarowany każdej i każdemu z nas, staje się jednocześnie zadaniem, misją do wypełnienia. Trzeba nam wciąż „wchodzić przez ciasne drzwi”, nieustannie podejmować trud życia zgodnego z Chrystusową Ewangelią. Wytrwale módlmy się o łaskę wierności i o potrzebne siły.

Zachęcamy do udziału we Mszach Świętych w tygodniu. Znajdźmy czasu, by przyjść na Eucharystię i karmić się Bożym słowem i Ciałem Pańskim.

Wpobrane tym tygodniu towarzyszy nam szczególne wstawiennictwo Maryi, naszej Matki i Królowej. Jutro, w poniedziałek, 22 sierpnia przypada wspomnienie NMP Królowej, a w piątek, 26 sierpnia uroczystość NMP Częstochowskiej. Msze święte o godz. 9.00 i 18.00.

W piątek, z racji uroczystości, nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. W środę, 24 sierpnia obchodzimy święto Świętego Bartłomieja, Apostoła.

We wtorek, w kolejną rocznicę podpisania paktu Ribbentrop-Mołotow, odzien_pamiecibchodzimy ustanowiony przez Parlament Europejski Dzień Pamięci Ofiar Reżimów Totalitarnych. To dobra okazja, aby modlić się o pokój na świecie oraz za tych, którzy ucierpieli wskutek nazistowskiej i komunistycznej ideologii oraz by ludzkość została zachowana od podobnych zagrożeń.

Choć większość czasu wakacji już poza nami, to wszystkim, którzy korzystają z wypoczynku, pragniemy życzyć, by był on piękny i bezpieczny.

W dzisiejszą niedzielę są Dożynki Gminne o godz. 11.00 w Zatorach.

Dzisiaj odpust w Sadykszu parafii Obryte.

W przyszłą niedzielę na Mszy św. o godz. 11.00 Dożynki w naszej parafii, jako dziękczynienie Panu Bogu za tegoroczne zbiory.

PODZIĘKOWANIE:
Dziękujemy za ofiarę na kościół P. Jadwidze Deluga z Lutobroku Folwark 100 zł.

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
24 VIII – św. Bartłomiej, Apostoł, Natanael z Kany Galilejskiej, który według tradycji głosił Dobrą Nowinę w Indiach i tam poniósł śmierć męczeńską obdarty ze skóry;
27 VIII – św. Monika, matka św. Augustyna, jej łzy, a nade wszystko gorliwa i wytrwała modlitwa oraz święte życie doprowadziły do nawrócenia męża i syna. Pozostała do końca życia wdową pochłoniętą troską o dzieci. Miała ich troje: syna Nawigiusza, córkę, której imienia nie znamy, oraz syna Augustyna. Wielka jest siła miłości matki.

3 września organizowana jest autokarowa pielgrzymka do Torunia. Będzie to dzień dziękczynienia za Boże Łaski. Koszt wyjazdu 50 zł. Zainteresowanych prosimy o kontakt pod nr tel.: 517 776 231.

CZY ZALEŻY NAM NA ZBAWIENIU?
Nie tak dawno w prasie opublikowano wyniki ankiety dotyczącej sensu życia, którą przeprowadzono wśród Polaków. Cóż się okazało? W tej swoistej hierarchii pierwsze miejsce zajęło udane życie rodzinne. 70% respondentów, których CBOS poprosił o wskazanie pięciu kluczowych dla nich wartości, wybrało małżeństwo, dzieci. Twierdzą oni, że życie rodzinne stanowi o jakości życia. Drugie miejsce zajęło zdrowie własne i rodziny. Ten wybór potwierdziło 67%, w tym wielu ludzi starszych.
Okazuje się, że dla 54% Polaków najważniejsza jest miłość i przyjaźń. Kolejne miejsce zajęła praca. Posiadanie stałego zatrudnienia ważne jest dla 43% rodaków. Wiara w Boga i życie zgodne z wiarą najważniejsze jest tylko dla 40% Polaków. Można więc w kontekście tych badań zapytać: Czy wiara i religijność są jeszcze wartościami uniwersalnymi? Czy zbawienie i życie wieczne są jeszcze dla nas ważne? Czy ktoś przejmuje się tym, co będzie po śmierci? Czy ktoś przejmuje się sądem ostatecznym, na którym Bóg zapyta o naszą hierarchię wartości?
Dzisiejszy fragment Ewangelii podpowiada nam ważne wskazanie Chrystusa: zadbaj o swoje zbawienie! Przecież nie możesz poprzestać na minimalizmie! Współczesny świat nie sprzyja wybieraniu trudnych rozwiązań. Jakże wiele osób mówi: „Ja nic złego nie robię: nikogo nie zabiłem, nic nie ukradłem. Nie mam wielkich grzechów! Cóż mogę jeszcze uczynić?”.
Dziś Chrystus poucza nas wszystkich, jak zadbać o swoje zbawienie. Z naciskiem mówi: „Odstąpcie ode Mnie wszyscy dopuszczający się niesprawiedliwości”. Niesprawiedliwość oznacza niewierność. Nie chodzi tylko o niewierność zewnętrzną. Można to zilustrować stwierdzeniem: „Prowadzę się dobrze, przez sąsiadów czy znajomych jestem odbierany jako dobry człowiek”. Chrystus mówi także o niewierności wewnętrznej. W dzisiejszej przypowieści uczniowie mówili: „przecież jadaliśmy”. Uczniowie bronili się, mówiąc o swojej aktywności, gorliwości. A wydźwięk nauki Chrystusa jest zupełnie inny – nie chodzi o to, aby czynić coś na pokaz. Nie chodzi o to, aby sąsiad czy znajomy widział szlachetne postępowanie. Są takie małżeństwa, które na zewnątrz sprawiają wrażenie poprawnych, a nawet idealnych, ale gdy bliżej przyjrzymy się ich życiu, to zauważymy wiele skrywanych łez i cichych dramatów.
Jeśli więc mamy zadbać o swoje zbawienie, trzeba popatrzeć na swoją niewierność. Chrystus jednak mówi także dziwne, kontrowersyjne słowa: „Tak oto są ostatni, którzy będą pierwszymi, i są pierwsi, którzy będą ostatnimi”.
W tym zdaniu zawarte jest przesłanie Mistrza
z Nazaretu: Jeśli chcesz zadbać o swoje zbawienie, zweryfikuj własną hierarchię wartości. Ernest Hemingway pisał przed laty: „Teraz nie pora myśleć o tym, czego ci brak. Lepiej pomyśl, co możesz zrobić z tym, co masz”. Może lepiej nie narzekać, że inni mają lepiej, są zdrowsi, mają więcej pieniędzy. Trzeba na nowo ustawić własną hierarchię wartości, odpowiedzieć na pytanie: „Co mogę zrobić ze swoim życiem,
z tym, co posiadam?”. Chodzi więc o to, aby nauczyć się dzielić tym, co się ma; cieszyć się tymi, z którymi się mieszka pod jednym dachem.
Kiedy dziś Chrystus mówi: „Zadbaj o swoje zbawienie”, brzmi to szczególnie dramatycznie, bowiem życie ludzkie staje się jeszcze bardziej kruche. Trzeba więc przejąć się tym apelem. Kardynał Stefan Wyszyński mówił do nas, Polaków: „Z drobiazgów życiowych wykonywanych wielkim sercem powstaje wielkość człowieka”. Może więc wystarczy uśmiech, przyjazny gest, dobre słowo. Oby także w naszym życiu nie zabrakło ludzi, którzy nas dostrzegą.
Módlmy się więc razem z bł. matką Teresą z Kalkuty, abyśmy znaleźli ludzi, którzy pomogą nam zadbać o nasze zbawienie:
Panie, kiedy jestem głodny, poślij mi kogoś, kogo mógłbym nakarmić!
Kiedy jestem spragniony, poślij mi kogoś, kogo mógłbym napoić!
Kiedy jest mi zimno, poślij mi kogoś, kogo mógłbym ogrzać!
Kiedy jestem smutny, poślij mi kogoś, kogo mógłbym pocieszyć!
Kiedy jestem biedny, poślij mi kogoś jeszcze bardziej ubogiego ode mnie!
Kiedy nie mam czasu, poślij mi kogoś, kogo powinienem wysłuchać!
Kiedy jestem upokarzany, poślij mi kogoś, kogo mógłbym pochwalić!
Kiedy jestem zniechęcony, poślij mi kogoś, komu mógłbym dodać odwagi!
Kiedy czuję się niezrozumiany, poślij mi kogoś, kogo mógłbym do siebie przytulić!
Kiedy nie czuję się kochany, poślij mi kogoś, kogo powinienem pokochać!
ks. Janusz Mastalski

INTENCJE MSZY ŚWIĘTEJ

Poniedziałek 22 sierpnia
7.30 1. Za † Bożenę Rogalińską z ofiar uczestników pogrzebu.                                                           2. Za † Ryszarda Rogalińskiego z ofiar uczestników pogrzebu.                                                   3. Za † Mariannę Kacperską z ofiar uczestników pogrzebu.
18.00 1. Za † Henryka Machnowskiego.                                                                                                   2. Za † Józefę Czubkowską zamiast kwiatów od wnuczki z mężem i córką.                             3. Za † Zygmunta Malika z ofiar uczestników pogrzebu.

Wtorek 23 sierpnia
7.30 1. Za † Józefę Kaczyńską z ofiar uczestników pogrzebu.                                                             2. Za † Mariannę Krawczyk z ofiar uczestników pogrzebu.                                                         3. Za † Jerzego Skwarę z ofiar uczestników pogrzebu.
18.00 1. Za † Stanisława Ickiewicza, Mariannę i Franciszka Szczubeł.                                                   2. Za † Józefa Mroza z ofiar uczestników pogrzebu.                                                                    3. Za † Wiktora Dana z ofiar uczestników pogrzebu.

Środa 24 sierpnia
7.30 1. Za † Jacka Gorczyńskiego z ofiar uczestników pogrzebu.                                                       2. Za † Zygmunta Milczarczyka z ofiar uczestników pogrzebu.                                                   3. Za † Maksymiliana Dana z ofiar uczestników pogrzebu.
18.00 1. Dziękczynna o Boże bł. i zdrowie dla Elżbiety i Janusza i córki Ewy oraz o                               szczęśliwe rozwiązanie.                                                                                                                 2. Za † Edmunda Tyburskiego z ofiar uczestników pogrzebu.

Czwartek 25 sierpnia
7.30 1. Za † Czesława Wielgolewskiego z ofiar uczestników pogrzebu.                                             2. Za † Stefanię Błaszczyk z ofiar uczestników pogrzebu.
18.00 1. Za † Henryka Śliwkę w 2 rocznicę śmierci, Czesławę i Kazimierza Śliwka.                             2. Za † rodzinę Falbów i Drążewskich.

Piątek 26 sierpnia
9.00 1. Za † Stanisława Światkowskiego z ofiar uczestników pogrzebu.                                           2. Za † Czesławę Szczerba z ofiar uczestników pogrzebu.
18.00 1. Za † Mariannę Oleksiak z ofiar uczestników pogrzebu.                                                          2. Za † rodzinę Witkowskich, Mielczarczyków i Murzów.

Sobota 27 sierpnia
16.00 Ślub Bożena Krzyżewska i Rafał Fijak.
17.00 Ślub- Ewa Kaczmarczyk i Mariusz Barszcz.
18.00 1. Dziękczynna o Boże błogosławieństwo i łaski dla Jana i Teresy Burawskich w 35                   rocznicę ślubu od córek zięciów i wnuków.                                                                                2. O łaskę uzdrowienia dla córki Joanny i zdrowie Boże błogosławieństwo dla                            wszystkich swoich dzieci ich rodzin intencja matki.                                                              3. Za † Henryka Kamińskiego w rocznicę śmierci, Czesławę i Władysława
Kowalskich.

Niedziela 28 sierpnia
9.00 1. Dziękczynna o Boże bł. dla Dawida Mościńskiego w 18 rocznicę urodzin.                             2. Za † Kazimierza Deptułę z ofiar uczestników pogrzebu.
11.00 1. W intencji parafian. Dożynki.                                                                                                       2. Dziękczynna o Boże bł. i zdrowie dla Krystyny i Jerzego Sokołowskich w 35                          rocznicę ślubu
16.00 1. Dziękczynna o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Agnieszki i Sławomira w 25                 rocznicę ślubu.                                                                                                                                2. Za † Krystynę i Jana Sosnowicz.

XIX i XX Niedziela zwykła
7-21 sierpnia 2016r.

Jesteśmy wzywani do czujności i modlitwy. Pan Jezus nieustannie zapewnia nas Obraz1o nagrodzie dla tych, którzy są Mu wierni. Prośmy Go, aby umacniał naszą wiarę i zaufanie. W sierpniu możemy ćwiczyć naszą wytrwałość przez ascezę i wstrzemięźliwość od alkoholu. Zachęcamy do podejmowania zobowiązania abstynenckiego. Wyłożona jest nasza Parafialna Księga Trzeźwości.

Dzisiaj obchodzimy XIX niedzielę zwykłą.

Pierwsza Niedziela miesiąca - po sumie Adoracja Najświętszego Sakramentu i procesja Eucharystyczna. Prosimy asystę w pełnym składzie.

images
Od 6 do 15 sierpnia o godz. 21.00 Apele Maryjne Pielgrzymkowe. Zapraszamy. 

Taca z przyszłej niedzieli przeznaczona będzie na rzecz Diecezji.

W sobotę, z racji 13. dnia miesiąca, zapraszamy po Mszy św. o 18.00 na Nabożeństwo i procesję Fatimską.

Przeżyliśmy wielkie i piękne dni, poczuliśmy się naprawdę wspólnotą podczas Światowych Dni Młodzieży, podczas papieskiej pielgrzymki do naszej Ojczyzny. Niech one przyniosą w życiu każdej i każdego z nas,
w życiu całego narodu obfite i trwałe owoce.

We wtorek, 9 sierpnia przypada święto Świętej Teresy Benedykty od Krzyża, patronki Europy, a w środę, 10 sierpnia Świętego Wawrzyńca, diakona i męczennika. Zachęcamy do udziału we Mszach Świętych ku ich czci i wspólnej modlitwy.

Zimages (1)a tydzień rozpoczynamy zbiórkę przyborów szkolnych dla potrzebujących dzieci. Przybory, tj. zeszyty, kredki, bloki itp. będzie można przynosić do kościoła. Kosz będzie wystawiony od następnej niedzieli.

Za tydzień obchodzimy XX niedzielę zwykłą.

Natomiast w przyszły poniedziałek, 15 sierpnia będziemy obchodzić uroczystość Wniebowzięcia NMP. Przypominamy, że jest to święto nakazane, w kpobranetóre jesteśmy zobowiązani do uczestnictwa w Eucharystii. Msze Święte w tym dniu tak jak w każdą niedzielę, godz. 9.00, 11.00 i 16.00. Po mszy św. błogosławieństwo ziół i kwiatów.

15 sierpnia to także rocznica Bitwy Warszawskiej z 1920 roku, tzw. Cud nad Wisłą i święto Wojska Polskiego. W naszych modlitwach pamiętajmy o polskich żołnierzach pełniących pokojowe misje w różnych zakątkach świata.

13 sierpnia organizowany jest wyjazd do Częstochowy. Wyjazd spod remizy strażackiej w Komorowie o godz. 19.00. Zapisy pod nr tel.: 518 223 255.

3 września organizowana jest autokarowa pielgrzymka do Torunia. Będzie to dzień dziękczynienia za Boże Łaski. Koszt wyjazdu 50 zł. Zainteresowanych prosimy o kontakt pod nr tel.: 517 776 231.

14 sierpnia będzie w naszej parafii akcja honorowego oddawania krwi w godz.
10 – 14. Krew będą mogły oddawać osoby od 18akcja_krew do 65 roku życia. Warunki:
-Do oddawania krwi dopuszcza lekarz.
-Na 24 godziny przed oddaniem krwi nie pić alkoholu.
-Przed oddaniem krwi nie pić kawy.
-Osoby chore na choroby zakaźne nie mogą oddawać krwi.
-Trzeba mieć ze sobą dowód osobisty.

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
8 VIII – św. Dominik, wybitny kaznodzieja, który owocnie zwalczał szerzące się
w ówczesnej Europie herezje; założył Zakon Kaznodziejski;
9 VIII – św. Teresa Benedykta od Krzyża (Edyta Stein), patronka Europy; dzięki filozoficznym poszukiwaniom odnalazła wiarę w Boga, a jej poszukiwania zaowocowały traktatem teologicznym pt. Wiedza krzyża;
10 VIII – św. Wawrzyniec, diakon i męczennik, którego życie, świętość i męczeństwo były opiewane przez wielu Ojców Kościoła;
11 VIII – św. Klara, która zachęcona przykładem św. Franciszka z Asyżu poświęciła się całkowicie na służbę Bożą; habit zakonny otrzymała z rąk Biedaczyny z Asyżu.
14 VIII – św. Maksymilian Maria Kolbe, franciszkanin, misjonarz w Japonii, założył klasztor w Niepokalanowie pod Warszawą, gdzie prowadził działalność wydawniczą; oddał swoje życie za współwięźnia w obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu;
17 VIII – św. Jacek Odrowąż, duchowy syn św. Dominika, który od niego otrzymał zakonny habit;
20 VIII – św. Bernard z Clairvaux, człowiek wielkiej wiedzy, modlitwy i kontemplacji.

INTENCJE MSZALNE

Poniedziałek 8 sierpnia
7.30 Za † Jana Dereskiego, rodzinę Stefana i Mariannę Łukasiak i całą rodzinę            Niecieckich.
18.00 1. Za † Tadeusza Kaszę w 19 rocznicę śmierci, siostrę Halinę Dymer
w 1 rocznicę śmierci.                                                                                                                   2. Za † Genowefę Kmiołek z ofiar uczestników pogrzebu.
21.00 APEL.

Wtorek 9 sierpnia
7.30 Za † Zygmunta Malika w 1 rocznicę śmierci.
18.00 Dziękczynna o Boże błogosławieństwo o opiekę Matki Bożej i zdrowie dla            Ewy i Przemysława Winniewskich i dla ich córek w 15 rocznicę śmierci                   Kasi.
21.00 APEL.
Środa 10 sierpnia
18.00 Dziękczynna o Boże błogosławięństwo i opiekę Matki Bożej oraz
szczęśliwe zbiory z Placusina intencja z majowego.
21.00 APEL.

Czwartek 11 sierpnia
7.30 Za † Kazimierza Nowosielskiego od rodziny Szuleckich zamiast kwiatów.
18.00 1. Za † Annę i Bartosza Siebierskich intencja mieszkańców z Mystkówca                   Szczucina.                                                                                                                                  2. Za † Władysława Jeża w 3 rocznicę śmierci, intencja żony z rodziną.
21.00 APEL.

Piątek 12 sierpnia
7.30 1. Za † brata Jana i rodziców Mrozów intencja córki Genowefy.                                2. Za † Wiktora Dana z ofiar uczestników pogrzebu.
18.00 1. Za † Romana, Krzysztofa i Irenę Ickiewicz, Ewę i Józefa Jabłońskich.                  2. Za † Zygmunta Malika z ofiar uczestników pogrzebu.
21.00 APEL.

Sobota 13 sierpnia
7.30 Za † Leokadię w 20 rocznicę śmierci i Mariannę Piątek.
18.00 1. Za † Henryka Prusa w 6 rocznicę śmierci.                                                                       2. Za † Mieczysława w 2 rocznicę śmierci i Krystynę Szczubłów, Zdzisława                  Makowskiego rodziców Osowieckich i Szczubłów.
21.00 APEL.

Niedziela 14 sierpnia
9.00 Dziękczynna o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Stefani Pikora w 80              rocznicę urodzin, intencja dzieci i wnuków.
11.00 W intencji parafian. Chrzty.
16.00 1. Za † Stanisława Bednarczyka w 3 rocznicę śmierci, intencja żony.                     2. Za † Henryka Kalinowskiego w 15 rocznicę śmierci, zmarłych z rodziny                  Kalinowskich i Przygockich.
21.00 APEL.

Poniedziałek 15 sierpnia
9.00 Za † Jerzego Wierzchonia intencja urodzinowa.
11.00 Za † Juliana i Zofię Ostaszewskich.
16.00 1. Za † Mariannę Czajkowską intencja imieninowa.                                                       2. Za † Jan w 13 rocznicę śmierci i Janinę Sieńkowskich intencja rodziny.
21.00 APEL.

Wtorek 16 sierpnia
7.30 Za † Waldemara Pogłód w 28 rocznicę śmierci, rodziców Pogłodów, braci              Mariana i Stanisława, rodziców Świdwów i brata Zdzisława.
18.00 Dziękczynna o Boże błogosławieństwo o opiekę Matki Bożej i zdrowie dla            Agnieszki i Bogdana Witkowskich z Gładczyna bl. w 30 rocznicę ślubu                       intencja rodziców z Pniewa.

Środa 17 sierpnia
7.30 Za † Jana w rocznicę śmierci i Henrykę Śliwka.
18.00 Za † Lucynę w 15 rocznicę śmierci i Henryka Samsel i rodzinę                                     Kamińskich.

Czwartek 18 sierpnia
7.30 Za † Józefa Mroz z ofiar uczestników pogrzebu.
18.00 Za † Kazimierza Wiśniewskiego, rodziców Jaskulskich i                                                 teściów Wiśniewskich.

Piątek 19 sierpnia
7.30 Za † Edmunda Tyburskiego z ofiar uczestników pogrzebu.
18.00 Za † Bolesława Pochmarę i Stanisława Ambroziaka.

Sobota 20 sierpnia
7.30 Za † Jacka Gorczyńskiego z ofiar uczestników pogrzebu.
17.00 Ślub- Izabela Drążewska i Michał Remiasz.
18.00 1. Za † Lucjana Gołębiewskiego w 15 rocznicę śmierci.                                                  2. Za † Mateusza Chełchowskiego intencja urodzinowa.

Niedziela 21 sierpnia
9.00 1. Za † Kazimierza Mroczkowskiego w 4 rocznicę śmierci.                                            2. Za † Mariannę w 42 rocznicę śmierci i Jana Kaczmarczyk.
11.00 1. W intencji parafian.                                                                                                                2. Za † Zofię i Mariana Król intencja Jerzego Króla.
16.00 1. Za † Mariana Koczarę, rodziców Koczarów i Sitków, brata Józefa.                        2. Za † Andrzeja Machnowskiego w 6 rocznicę śmierci, intencja rodziny.

ZObraz1apowiedzi przedślubne:

Paulina Wałowska z Leman i  Marcin Łukasz Olszyński z Łodzi
zapowiedz II

Izabela Drążewska z Mierzęcina i Michał Piotr Remiasz z Łodzi
zapowiedz II

Patrycja Archacka z Komorowa i Kamil Krawczyk z Rząśnika
zapowiedz II

Sylwia Samuel z Topolnicy i Marcin Płochocki z Rybienka Leśnego
zapowiedź I

Ktokolwiek znałby przeszkody między tymiosobami zobowiązany jest powiadomićKancelarię Parafialną.