VIII Niedziela zwykła
26 lutego 2017r.

W procesie budowania naszej wspólnoty z Panem Bogiem powinniśmy pamiętać, że każda niedziela jest dniem Pańskim. Właśnie niedziela jest dniem zgromadzenia liturgicznego, dniem rodziny chrześcijańskiej, radości
i odpoczynku od pracy; jest podstawą i rdzeniem całego roku liturgicznego; jest głównym dniem celebrowania Eucharystii, ponieważ jest to dzień zmartwychwstania Pańskiego. Biorąc żywy i świadomy udział we Mszy Świętej, wskazujemy na żywotność naszej wiary, umacniamy nasze powołanie do głoszenia Ewangelii Chrystusowej w świecie.

Dzisiaj VIII Niedziela Zwykła, dzień imienin J. E. Bpa Mirosława Milewskiego
i naszego księdza Prefekta.

Dzisiaj rozpoczynamy 50. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu. Kościół wzywa nObraz1as do szczególnej indywidualnej i wspólnotowej modlitwy oraz do abstynencji, którą możemy ofiarować Panu Bogu jako wynagrodzenie za grzechy pijaństwa innych osób lub z prośbą o uwolnienie od tego nałogu bliskich czy znajomych.

Kończy się tegoroczny karnawał. W tym tygodniu, 1 marca, przypada Środa Popielcowa. Otwiera ona święty, szczególny czas Wielkiego Postu. Msze Święte tego dnia o godz. 9.00, 11.00 i 17.00. Zewnętrznym znakiem Obraz3naszego wejścia na drogę pokuty i nawrócenia jest posypanie głowy popiołem. W kulturze Izraela gest ten był wyrazem wielkiego smutku, żałoby. Popiół przypomina też, że wszystko, co ziemskie, powstało z prochu ziemi i znów w proch się obróci. Ten rozpad jest skutkiem grzechu. Jednak kapłan, posypując głowy wiernych popiołem, czyni nad nimi znak krzyża, który oznacza oczyszczenie i zmartwychwstanie.

Obraz2– czas pokuty, postu, wyrzeczeń i modlitwy – ma służyć naszemu nawróceniu, ma przygotować nasze serca na owocne przeżycie radosnych świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Wielki Post to także czas powstrzymywania się od zabaw, dyskotek a robienia sobie postanowień czy wyrzecze40-dni-wielkiego-postuń. W kościele zakazuje się przyozdabiać ołtarz kwiatami, a gra na organach powinna być ograniczona tylko do podtrzymania śpiewu. Pamiętajmy, że w Popielec obowiązuje post ścisły, polegający na wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych i spożyciu jednego posiłku do syta w ciągu dnia. Pozostałe posiłki muszą zostać ograniczone co do ilości. Ten post obowiązuje wszystkich pomiędzy 18. a rozpoczęciem 60. roku życia. Pozostałych zachęcamy także do czynnego włączenia się w ten wielki akt pokutny. Przypominamy, że wszystkich od 14. roku życia obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.

W Środę Popielcową przypada również święto państwowe: Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. W ten sposób przywołujemy zasługi wielu oddanych Polaków, skupionych w organizacjach i grupach niepodległościowych, którzy po zakończeniu II wojny światowej zdecydowali się na podjęcie nierównej walki o suwerenność i niepodległość naszej Ojczyzny.

W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. Przyjdźmy do świątyni na chwilę adoracji Najświętszego Sakramentu, ofiarując ją w intencji nowych powołań do kapłaństwa
i życia zakonnego, także z naszej wspólnoty parafialnej. Od godz. 16.00 prywatna Adoracja Najświętszego Sakramentu.
Pierwszy piątek to dzień Komunii Świętej wynagradzającej za grzechy osobiste i całego świata. Chrystusa Eucharystycznego możemy przyjąć tylko czystym sercem, dlatego w naszym kościele okazja do pierwszopiątkowej spowiedzi św.

Obraz4w każdy piątek o godz. 17.00 w kościele. Zachęcamy dorosłych, dzieci i młodzież do uczestnictwa w tych nabożeństwach.

W pierwszą sobotę prośmy Matkę Najświętszą o opiekę nad naszymi rodzinami. Po mszy św. o godz. 9.00 Różaniec poprowadzą KŻR z Lutobroku Folwark.

W przyszłą niedziele zbiórka do puszek na ogrzewanie naszego kościoła.

Przyszła niedziela Pierwsza Wielkiego Postu -Adoracyjna. Na mszy św. o godz. 9.00 Gorzkie Żale.

W tym dniu rozpoczniemy Peregrynację obrazu Matki Bożej w domach naszej parafii. Na mszy świętej o godz. 11.00 będzie przekazanie obrazu mieszkańcom Cisk. Obrazu w czasie peregrynacji nie przynosimy do kościoła na niedzielę tylko po zakończeniu nawiedzenia. Na zakończenie będzie msza św. za mieszkańców danej wioski.

Dzisiaj po mszy św. zbiórka do puszek na zakup nowej kserokopiarki na drukowanie gazetki parafialnej.

W sobotę, 4 marca, w liturgii czcimy św. Kazimierza (1458-1484), polskiego królewicza, który swym bogobojnym życiem udowodnił, że władza wcale nie musi być okazją do nadużyć, korupcji ani rywalizacją w gromadzeniu doczesnego bogactwa.

SPOTKANIE:
W przyszłą niedzielę po sumie będzie spotkanie dla dzieci do Pierwszej komunii św. i ich rodziców. Będzie możliwość zamówienia stroju komunijnego dla dziecka. Obecność obowiązkowa.

INTENCJE MSZALNE

Poniedziałek 27 lutego
7.30 Za † Ryszarda Spodka z ofiar uczestników pogrzebu.
17.00 Za † Mariana Salwina od rodziny Kasińskich zamiast kwiatów.

Wtorek 28 lutego
17.00 1. Za † Marka Gołębiewskiego z ofiar uczestników pogrzebu.                                                  2. Za † Mariannę Krawczyk z Pniewa Kolonii z ofiar uczestników pogrzebu.

Środa 1 marca
9.00 Za † Mariannę w 2 rocznicę śmierci i Jana Grzywacz.
11.00 Za † rodziców Mariannę i Aleksandra oraz brata Stanisława Chrostków.
17.00 Za † Janusza Sierzana w 9 rocznicę śmierci, intencja żony i dzieci.

Czwartek 2 marca
17.00 1. Za † Helenę i Stanisława Nowosielskich.                                                                                   2. Za † Mariannę Kaczmarczyk intencja KŻR z Pniewa.

Piątek 3 marca
7.30 Za † Kazimierza Jóźwiaka z ofiar uczestników pogrzebu.
17.00 1. Za † Kazimierza Archackiego intencja imieninowa i jego matkę Mariannę intencja                 rodziny.                                                                                                                                            2. Za † dusze w czyśćcu cierpiące intencja KŻR z Lutobroku Folwark.

Sobota 4 marca
9.00 1. Za † Jana i Józefę Bułakowskich.                                                                                                 2. Za † Kazimierza Gorczyńskiego w dniu imienin intencja córki Honoraty.
17.00 1. Za † Kazimierza Kalinowskiego intencja imieninowa.                                                               2. Za † Zygmunta, Aleksandrę i Jana Zawadzkich.                                                                         3. Za † Kazimierę Wiszowatą.

Niedziela 5 marca
9.00 Za † Aleksandra Gościniaka i siostrę Helenę, jej męża i dzieci, zmarłych z rodziny                Sokołowskich.
11.00 W intencji parafian. Adoracja
16.00 1. Za † Michała Matuszewskiego w 10 rocznicę śmierci.                                                               2. Za † Kazimierza Wiśniewskiego i jego rodziców.                                                                      3. Za † Jana Drążewskiego w 4 rocznicę śmierci.

Sakrament małżeństwa mają zamiar przyjąć:
Aneta Kostrzewska z Gładczyna Szlacheckiego i Zbigniew Brach z Moszyna
zapowiedź II
Karolina Maria Deptuła z Cieńszy i Artur Wojciech Marczak z Woli Mrokowskiej
zapowiedź II
Milena Postek z Wólki Przekory i Piotr Ochtabiński z Kleszewa
zapowiedź I
Monika Murziak z Komorowa i Tomasz Krawczyk z Pniewa Kolonii
zapowiedź I
Ktokolwiek znałby przeszkody między tymi osobami zobowiązany jest powiadomić Kancelarię Parafialną.

VII Niedziela zwykła
19 lutego 2017r.

Każda niedziela jest wyjątkową okazją do dojrzewania naszej wiary, do pogłębiablognia i zacieśniania naszej osobistej relacji z Panem Bogiem. Jakże jest ważne, aby w tym procesie brała udział każda nasza rodzina i cała wspólnota parafialna. Pozwólmy Panu Jezusowi przemieniać nasze życie. Powierzajmy Mu trudy minionego tygodnia i nadzieje, które otwiera przed nami. Niech On działa w naszych sercach, a wówczas codzienność wypełni się dobrem. Choć naśladowanie Boga przez słabego i grzesznego człowieka wydaje się niemożliwe, to jednak tego chce od nas Stwórca. On sprawia, że nasz postęp na tej drodze jest możliwy.

Po mszy św. zbiórka do puszek dla polaków z Kazachstanu przebywających
w Pułtusku.

W tym tygodniu, w środę, 22 lutego, przypada święto Katedry św. Piotra Apostoła. Już od IV wieku wierni Rzymu obchodzili pamiątkę założenia gminy chrzt6eścijańskiej i obrania Wiecznego Miasta przez św. Piotra Apostoła na stolicę Kościoła Chrystusowego. Symbolem władzy Piotrowej stała się potężna bazylika, wzniesiona w XVII wieku nad grobem pierwszego biskupa Rzymu, ale nie o samą budowlę przecież chodzi. Święto jest przede wszystkim okazją do wyrażenia czci św. Piotrowi i każdemu jego następcy, którzy zgodnie z wolą Chrystusa zostali wybrani na pasterzy całego Kościoła powszechnego. Przez tyle lat wielką modlitewną miłością otaczaliśmy św. Jana Pawła II, o którym z taką dumą mówiliśmy: Piotr naszych czasów. Niech nie zabraknie wyrazów oddania i modlitwy w intencji Ojca Świętego Franciszka. Naszym obowiązkiem jest wspierać jego pasterską posługę w niesieniu Ewangelii wszystkim narodom.

Od 5 marca br. czyli pierwszej niedzieli Wielkiego Postu, rozpoczniemy Peregrynację obrazu Matki Bożej w domach naszej parafii. Na mszy świętej o godz. 11.00 będzie przekazanie obrazu mieszkańcom Cisk.

Spotkania:
5 marca spotkanie do Pierwszej Komunii Świętej po Mszy św. o godz. 11.00.Po Mszy będzie krawiec, możliwość zamówienia stroju komunijnego.

W przyszłą niedziele dzień imienin J. E. Bpa Mirosława Milewskiego i naszego księdza Prefekta.

Z okazji imienin, ks. Prefektowi pragniemy złożyć serdeczne życzenia: obfitych Bożych łask oraz samych radosnych chwil! Niech Duch Święty opromienia swym światłem każdy dzień kapłańskiej posługi, Jezus niech zawsze będzie księdza Przyjacielem, a Maryja niech przygarnia do swego serca.

W TYM TYGODNIU PATRONUJE NAM:
23 II – św. Polikarp, biskup i męczennik, uczeń św. Jana Ewangelisty, ustanowiony przez tego Apostoła biskupem Smyrny
w Azji Mniejszej; zaliczany jest do grona ojców apostolskich, czyli pisarzy chrześcijańskich, którzy znali Apostołów i bezpośrednio od nich czerpali naukę pozostawioną przez Chrystusa; po 60 latach przewodzenia Kościołowi w Smyrnie poniósł śmierć męczeńską pomiędzy rokiem 155 a 169. Według św. Ireneusza (+ 202), Polikarp był uczniem św. Jana Ewangelisty. W ikonografii św. Polikarp przedstawiany jest jako męczennik lub jako biskup. Wzywany do obrony przed czerwonką i bólem ucha.

INTENCJE MSZALNE

Poniedziałek 20 lutego
17.00 1. Za † Marka Gołębiewskiego intencja kolegów i koleżanek z pracy z magazynu                      ,,Zwrotów”.                                                                                                                                     2. Za † Waldemara Myślaka z ofiar uczestników pogrzebu.

Wtorek 21 lutego
17.00 1. Za † Wandę w 4 rocznicę śmierci i Jana Turek.                                                                            2. Za † Mariannę Krawczyk z Pniewa Kolonii z ofiar uczestników pogrzebu.

Środa 22 lutego
17.00 1. Za † Władysława Barszcz z ofiar uczestników pogrzebu.                                                         2. Za † Ryszarda Spodka z ofiar uczestników pogrzebu.

Czwartek 23 lutego
17.00 1. Za † Stanisława Kalinowskiego z Leman z ofiar uczestników pogrzebu.                               2. Za † Jana Kalinowskiego z Malwinowa z ofiar uczestników pogrzebu.

Piątek 24 lutego
17.00 1. Za † Irenę Mięgoć intencja od wnuczka Rafała z żoną i synkiem zamiast kwiatów.             2. Za † Kazimierza Jóźwiaka intencja rodziny Markowskich zamiast kwiatów.                         3. Za † Bogdana Tomczaka z ofiar uczestników pogrzebu.

Sobota 25 lutego
8.00 Za † Mariannę Kaczmarczyk z Pniewa z ofiar uczestników pogrzebu.
17.00 1. Dziękczynna o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Wioletty i Kazimierza                              Borkowskich z okazji 25 rocznicy ślubu.                                                                                  2. Za † Agnieszkę Karaszek w 7 rocznicę śmierci.

Niedziela 26 lutego
9.00 Za † Helenę w 3 rocznicę śmierci i Antoniego Baranowskich.
11.00 1. W intencji parafian.                                                                                                                      2. Za † Marka Gołębiewskiego intencja Zofii i Henryka Fraszków.
16.00 Za † Stanisława Mosak w 13 rocznicę śmierci, rodziców Bryków i Mosaków.

Sakrament małżeństwa mają zamiar przyjąć:
Aneta Kostrzewska z Gładczyna Szlacheckiego i Zbigniew Brach z Moszyna
zapowiedź I
Karolina Maria Deptuła z Cieńszy i Artur Wojciech Marczak z Woli Mrokowskiej
zapowiedź I
Ktokolwiek znałby przeszkody między tymi osobami zobowiązany jest powiadomić Kancelarię Parafialną.

VI Niedziela zwykła
12 lutego 2017r.

Tylko czerpiąc obficie ze stołu słowa Bożego i eucharystycznego, zostajemy uzdrowieni i umocnieni, aby świadczyć o Chrystusie wśród tych, do których On nas po1424862513eucharystia_(1)syła. Pamiętajmy, że w każdym spotkaniu drugi człowiek potrzebuje naszej miłości. Nie będziemy jej mieli, jeśli nie ugruntujemy naszej przyjaźni z Panem Bogiem. Pan Bóg najpełniej objawił nam swoją mądrość w osobie Jezusa Chrystusa i Jego dziele zbawienia. Każde spotkanie z tą Wcieloną Mądrością ma nas kształtować i pociągać wzwyż. Msza Święta jest lekcją. Tutaj słuchamy natchnionego słowa i uczestniczymy w Ofierze Jezusa, w której to słowo staje się rzeczywistością. Tutaj również otrzymujemy łaskę, mocą której możemy w życiu wypełnić to, czego się uczymy w szkole Jezusa Mistrza.

Rozpoczynają się ferie zimowe dla dzieci i młodzieży. Dzieciom, młodzieży i nauczycielom życzymy dobrego wypoczynku.

W najbliższy wtorek, 14 lutego, przypada święto św. Cyryla (826-869), mnicha, i Metodego (815-885), biskupa. Ci urodzeni w Cesarstwie Wschodnim bracia, bardzo cyryl_metodywykształceni, znający różne języki z hebrajskim, syryjskim i łaciną włącznie, piastujący różne godności kościelne, podjęli wiele udanych wypraw misyjnych, między innymi do kraju Chazarów na Krymie, do Bułgarii i na Morawy, gdzie wprowadzili do liturgii język słowiański pisany alfabetem greckim (głagolicę). Cyryl przetłumaczył Pismo Święte na język staro-cerkiewno-słowiański. Tym językiem nadal posługuje się kilkadziesiąt milionów braci prawosławnych i kilka milionów grekokatolików. Obaj święci są uważani za apostołów Słowian. W 1980 roku papież św. Jan Paweł II ogłosił ich współpatronami Europy, podnosząc tym samym ich wspomnienie do rangi święta.
Święto Cyryla i Metodego jest Dniem Modlitwy za Narody Słowiańskie. Pamiętajmy, że Kościół jest jeden, choć od wieków gromadzi rozmaite narody, tradycje i obrządki. Jako chrześcijanie, jesteśmy budowniczymi jedności, choćby poprzez codziennie kierowaną do Pana Boga prośbę o pokój na świecie, ład moralny, o zgodę między narodami i swobodę głoszenia Chrystusowej Ewangelii.

Tego samego dnia tradycja wspomina św. Walentego, kapłana rzymskiego, który9056526d5bf0_cW_orig w 269 roku poniósł śmierć męczeńską, gdyż podczas tortur nie chciał się wyrzec Chrystusa. Na Zachodzie, zwłaszcza w Anglii i Stanach Zjednoczonych, a od jakiegoś czasu także u nas, przyjęło się go czcić jako patrona zakochanych. Niech to będzie okazja do radości i wspólnej zabawy, wszak trwa jeszcze karnawał, ale także do modlitwy, podziękowania Panu Bogu za miłość, którą nas obdarzył, i za bliskich, którzy nas kochają. Pamiętajmy też o narzeczonych z naszej wspólnoty parafialnej i prośmy, aby ich wzajemna miłość się umacniała i aby z Panem Bogiem weszli na wspólną drogę życia.

Oddanie się pod opiekę św. Walentego
Św. Walenty! Cieszę się z chwały, którą teraz doznajesz w niebie i czci, jaką jesteś otaczany tu na ziemi. Tobie polecam wszystkie moje potrzeby duchowe i cielesne, abyś je przedstawił Bogu wszechmogącemu. Mniej mnie w opiece, szczególnie w ostatniej godzinie mojego życia, abym za Twoją przyczyną dostąpił spotkania z Bogiem i z Tobą w społeczności świętych. Amen.

Od 5 marca br. czyli pierwszej niedzieli Wielkiego Postu, rozpoczniemy Peregrynację obrazu Matki Bożej w domach naszej parafii. Na mszy świętej o godz. 11.00 będzie przekazanie obrazu mieszkańcom Cisk. Można nabyć modlitewniki nawiedzenia.

PODZIĘKOWANIA:
Ofiarę na śmieci złożyli: Teresa i Kazimierz Skura z Nowych Wypych 30 zł.
Bóg zapłać

Dzięki inicjatywie obecnego rządu, po 80 latach, udało się sprowadzić 156 osób polskiego pochodzenia z Kazachstanu do Polski. Opiekę nad nimi sprawuje Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”. Repatrianci na okres przejściowy do czerwca br. zamieszkali w Domu Polonii w Pułtusku. Jak poinformował nas pan Michał Kisiel, dyrektor Domu Polonii w grupie tej znajduje się; 10-cioro dzieci do 1 roku życia, ok. 30 dzieci w wieku szkolnym, młodzież i 100 osób dorosłych, w tym 20 osób w podeszłym wieku. Wszyscy nasi Rodacy biorą udział w kursie języka polskiego. Dzieci rozpoczęły już naukę w szkole i przedszkolu. W ostatnich dniach w tej grupie urodziło się już pierwsze dziecko. Obecnie wszyscy zostali ubezpieczeni, zameldowani w Pułtusku i oczekują na polskie dokumenty. Za pół roku będą mogli rozpocząć samodzielne życie w Polsce. Część z nich być może zamieszka i będzie pracować w Pułtusku. Generalnie mają wszystkie podstawowe potrzeby zapewnione przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, ale dodatkowa pomoc będzie ważnym wsparciem od mieszkańców Ziemi Pułtuskiej.
Każdy z nas wie, co to znaczy zaczynać życie od początku. Dlatego prosimy i już dziękujemy za każdy dar serca, za pomoc materialną i rzeczową dla naszych Rodaków z Kazachstanu. Ubrania można dostarczyć do recepcji hotelowej Domu Polonii każdego dnia do godz. 22.00. W przyszłą niedzielę będzie zbiórka do puszek we wszystkich parafiach w naszym dekanacie na wsparcie dla naszych rodaków.

INTENCJE MSZALNE

Poniedziałek 13 lutego
8.00 Za † Bogdana Tomczaka z ofiar uczestników pogrzebu.
17.00 1. Za † Zbigniewa Fraszek w 13 rocznicę śmierci.                                                                        2. O zdrowie i opatrzność Bożą dla wnuczki w 1 rocznicę urodzin i jej rodziców.

Wtorek 14 lutego
17.00 1. Za † Irenę Mięgoć od Ewy i Pawła Najduk zamiast kwiatów.                                                   2. Za † Mariannę Kaczmarczyk z ofiar uczestników pogrzebu.

Środa 15 lutego
17.00 1. Za † Henryka Machnowskiego w 1 rocznicę śmierci.                                                               2. Za † Ryszarda Spodka z ofiar uczestników pogrzebu.

Czwartek 16 lutego
17.00 1. Za † Krystynę Jeż intencja urodzinowa.                                                                                     2. O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Emilki Rakowskiej w 2 rocznicę urodzin i                  jej rodziców.

Piątek 17 lutego
17.00 1. Za † Aleksandra, Józefę i Karola Szumertów.                                                                             2. Za † rodziców Józefa i Mariannę Turkow, brata Tomasza i Juliusza.                                       3. Za † Annę Turek.

Sobota 18 lutego
17.00 1. O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Beaty i Waldemara Kacprzyńskich z okazji                25 rocznicy ślubu.                                                                                                                        2. Za † Weronikę Chełchowską intencja córek.                                                                              3. Za † Stanisława Kalinowskiego z ofiar uczestników pogrzebu.

Niedziela 19 lutego
9.00 Za † Wacława Stelmacha w 2 rocznicę śmierci, intencja żony.
11.00 1. W intencji parafian.                                                                                                                       2. Dziękczynna o Boże błogosławieństwo dla Damiana z okazji 18 rocznicy urodzin                    intencja rodziny.
16.00 Za † Henryka Mościńskigo i jego rodziców, brata Kazimierza i szwagra Kazimierza,                     dziadków Mościńskich.

Msze św. od poniedziałku 13 lutego będą o godz. 17.00 a kancelaria będzie czynna w godz. od 16.00 do 17.00.
Pierwsza msza święta za śp. Kazimierza Jóźwiaka będzie odprawiona 3 marca 2017 r.

V Niedziela zwykła
5 lutego 2017r.

Piąta niedziela w ciągu roku liturgicznego gromadzi nas przy stole Eucharystii. Pamiętajmy, że nikt z nas osobiście ani nasza wspólnotsakrament_eucharystii_12a parafialna nie jest
w stanie pogłębić swojej więzi z Panem Bogiem bez Eucharystii. Dopiero tutaj, karmiąc się prawdziwą miłością, każdy chrześcijanin uczy się ofiarnego życia. Częściej wczytujmy się w objawienie Boże zawarte w Piśmie Świętym i wsłuchujmy się w to, co mówi Kościół, którego zadaniem jest ciągłe przybliżanie nas do zbawienia. Tylko w ten sposób możemy stać się świadkami Chrystusa w świecie.

Dziś Pierwsza Niedziela miesiąca, adoracyjna. Zbiórka do puszek na ogrzewanie naszego kościoła.

W sobotę, 11 lutego, przypada liturgiczne wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes. Dokładnie tego dnia w 1858 roku, cztery lata po ogłoszeniu dogmatu o Niepokalanym Poczęciu, Matka Najświętsza objawiła się ubogiej pasterclourdese, Bernadecie Soubirous w Grocie Massabielskiej. Tamte wydarzenia upamiętnia znana i chętnie śpiewana pieśń Po górach, dolinach. Podczas osiemnastu spotkań z Bernadetą Maryja wzywała do modlitwy oraz pokuty i prosiła, aby na miejscu objawień został zbudowany kościół. Tak też się stało. Lourdes zasłynęło z licznych nawróceń i uzdrowień, stając się w krótkim czasie centrum kultu maryjnego we Francji. Dziś do Lourdes przybywają chorzy i zdrowi pielgrzymi z całego świata. Święto Matki Bożej z Lourdes łączymy z obchodami Światowego Dnia Chorych. Mamy więc szczególną okazję do pogłębienia postawy wrażliwości, refleksji i czynnego działania wobec cierpiących i chorych, osamotnionych, wobec tych, do których mamy bardzo blisko siebie, i wobec tych, których nie znamy. Współczesny świat bardzo potrzebuje wielu dobrych Samarytan.

W naszym kościele Mszę Świętą ze specjalnym nabożeń835stwem i błogosławieństwem dla chorych będziemy sprawowali w sobotę o godz. 9.00. Serdecznie proszę o pomoc wszystkim chorym, niepełnosprawnym, seniorom w dotarciu do naszej świątyni.

W trudnym okresie zimowym ze szczególną uwagą rozejrzyjmy się wokół siebie. Wielu ludzi boryka się z codziennymi problemami. Może blisko nas jest bieda, są jakieś strapienia, panuje głód. Bądźmy wrażliwi i nie szczędźmy zwykłej, samarytańskiej pomocy, zwłaszcza dzieciom, które nie doznały w swym życiu zbyt wiele serca. Dzielmy się z tymi, którzy doświadczają niedostatku, a Pan Bóg z pewnością nam to wynagrodzi.

Zespół charytatywny działający w naszej parafii informuje, iż ma meble dla rodziny potrzebującej bądź będącej w trudnej sytuacji. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod nr. telefonu: 517 776 231.

Od pierwszej niedzieli Wielkiego Postu rozpoczniemy Peregrynację obrazu w domach naszej parafii od Cisk. Niech to będzie dobre przygotowanie do przeżywania tego jubileuszu i odnowi nasze relacje z Matka Bożą, której tak wiele zawdzięczamy. Są do nabycia ilustrowane książki o Fatimie, z historią, modlitwami- wydanie specjalne. Ministranci będą rozprowadzać te modlitewniki przy wyjściu z Kościoła.

PODZIĘKOWANIA:
Ofiarę na śmieci złożyli: Daniel Kozon z Mystkówca Szczucina 20 zł. Józef Milczarczyk z Pniewa 30 zł. Marianna Rączkowska z Mystkówca Starego 50 zł.
Bóg zapłać

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
6 II – św. Paweł Mika i jego Towarzysze, pierwsi męczennicy Dalekiego Wschodu;
10 II – św. Scholastyka (†542), dziewica, siostra św. Benedykta, wielkiego założyciela zakonu benedyktynów i patrona Europy; na wzór brata założyła zakon żeński według reguły benedyktyńskiej i całkowicie poświęciła się Panu Bogu.

INTENCJE MSZALNE

Poniedziałek 6 lutego
16.00 1. Za † Grzegorza Mańkowskiego.                                                                                                   2. Za † Jana Kalinowskiego z Malwinowa z ofiar uczestników pogrzebu.                                  3. Za † Stanisława Kalinowskiego z Leman z ofiar uczestników pogrzebu.

Wtorek 7 lutego
16.00 1. Za † Jana Kalinowskiego intencja sąsiadów Jarosików i Nowosielskich zamiast                      kwiatów.                                                                                                                                         2. Za † Irenę Mięgoć z ofiar uczestników pogrzebu.                                                                     3. Za † Tadeusza Murza z ofiar uczestników pogrzebu.

Środa 8 lutego
16.00 1. Za † Kazimierza Kalinowskiego w 8 rocznicę śmierci.                                                              2. Za † Zdzisława Sieńkowskiego w rocznicę śmierci i jego rodziców i teściów.                        3. Za † Waldemara Myślaka z ofiar uczestników pogrzebu.

Czwartek 9 lutego
16.00 1. Za † Szczepana Baranowskiego w 30 rocznicę śmierci, Czesławę i Jana                                     Baranowskich.                                                                                                                                2. Za † Marka Gołębiewskiego intencja matki chrzestnej z rodziną.                                         3. Za † Mariannę Krawczyk z Pniewa Kolonii z ofiar uczestników pogrzebu.

Piątek 10 lutego
7.30 Za † Bogdana Tomczaka z ofiar uczestników pogrzebu.
16.00 1. Za † Marka Gołębiewskiego od kolegów i koleżanek z pracy –ochrony Securitas.               2. Za † Władysława Barszcz z ofiar uczestników pogrzebu.

Sobota 11 lutego
9.00 Msza św. za chorych.
16.00 1. Za † Barbarę Śliwka intencja rodziców.                                                                                       2. Za † Antoniego w 4 rocznicę śmierci i Mariannę Wóltańskich.

Niedziela 12 lutego
9.00 1. Za † Adama Piątek w 3 rocznicę śmierci.                                                                                  2. Dziękczynna za 65 lat życia Cecylii i Ryszarda Borek oraz 50 lat pracy artystycznej                Ryszarda.
11.00 1. W intencji parafian. Chrzty.                                                                                                        2. Dziękczynna o Boże błogosławieństwo dla Marianny Trzcińskiej z okazji 80                            rocznicy urodzin, intencja dzieci, wnucząt i prawnucząt.
16.00 Za † zmarłe siostry KŻR z Cieńszy od strony Leman.

IV Niedziela zwykła
29 stycznia 2017 r.

Dzisiejsza niedziela, ostatnia niedziela stycznia, tradycyjnie obchodzona jest w Kościele jako Światowy Dzień Trędowatych, ustanowiony w 1954 roku. Wiemy, jak straszna w skutkach jest ta choroba. Starajmy się więc pomóc, aby dotknięci nią byli leczeni w poszanowaniu ludzkiej godności. Dziś na świecie trędowatymi opiekują się głównie chrześcijańscy misjonarze. Wspierajmy ich naszymi modlitwami i ofiarami.

W czwartek, 2 lutego, będziemy obchodzili święto Ofiarowania Pańskiego,
w naszejMB[1] polskiej tradycji nazywane świętem Matki Bożej Gromnicznej. To pamiątka obrzędu, jakiemu – zgodnie z żydowskim prawem – w czterdziestym dniu po urodzeniu Pana Jezusa poddali się Maryja i Józef. Zanieśli Dzieciątko do świątyni jerozolimskiej, aby przedstawić Je Panu Bogu i złożyć ofiarę. Msze Święte o godz. 9.00, 11.00 i 16.00. Tego dnia na uroczystą liturgię przyniesiemy świece zwane gromnicami. Zostaną one pobłogosławione, aby przez cały rok, a zwłaszcza w chwilach trwogi i cierpienia, przypominały nam o Panu Jezusie – Światłości Narodów, który nieustannie oświeca drogi naszego życia.

Adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 15.00.

Z inicjatywy papieża św. Jana Pawła II święto Ofiarowania Pańskiego jest tazycie-konsekrkże Światowym Dniem Życia Konsekrowanego. Naszą modlitwą obejmiemy osoby podejmujące służbę Panu Bogu i ludziom w różnych zakonach i zgromadzeniach. Tego dnia będziemy prosić o liczne i święte powołania do życia zakonnego w naszych rodzinach i wspólnocie parafialnej. Wesprzemy też materialnie borykające się z trudnościami klasztory i domy zakonne.

W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. W czwartek dziękujemy za dar Eucharystii i kapłaństwa; prosimy o nowe i święte powołania do pracy w winnicy Pańskiej, także z naszej wspólnoty parafialnej. W piątek pragniemy wypełnić prośbę Pana Jezusa o modlitwę wynagradzającą za grzechy nasze i całego świata. W sobotę czcimy Matkę Najświętszą i powierzamy Jej matczynej opiece naszą codzienność. Pierwszy Piątek Miesiąca- wyjazdy do chorych po mszy św. porannej, spowiedź św. od godz. 15.30.
Pierwsza sobota Miesiąca po mszy porannej różaniec poprowadzą KŻR z Lutobroku.
Pierwsza Niedziela miesiąca, adoracyjna. Zbiórka do puszek na ogrzewanie naszego kościoła.

W tym roku przypada 100 rocznica Objawień Fatimskich Przeżyliśmy niedawno Peregrynację obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej. Mamy obraz z tych uroczystości – potarty wizerunek o kopię obrazu wędrującego po Polsce. Od pierwszej niedzieli Wielkiego Postu rozpoczniemy Peregrynację obrazu w domach naszej parafii od Cisk. Niech to będzie dobre przygotowanie do przeżywania tego jubileuszu i odnowi nasze relacje z Matka Bożą, której tak wiele zawdzięczamy. Są do nabycia ilustrowane książki o Fatimie, z historią, modlitwami- wydanie specjalne. Ministranci będą rozprowadzać przy wyjściu z Kościoła.

PODZIĘKOWANIA:
Ofiarę na śmieci złożył: Kazimierz Dudzik z Wólki Przekory 20 zł. Bóg zapłać

SPOTKANIA:
W piątek po mszy św. o godz. 16.00
spotkanie z kandydatami do Bierzmowania – obecność obowiązkowa.

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
31 I – św. Jan Bosko (1815-1888), założyciel salezjanów i Zgromadzenia Córek Maryi Wspomożycielki Wiernych, wielki pedagog i apostoł młodzieży;
3 II – św. Błażej, biskup i męczennik z IV wieku, jego pomocy wzywamy w chorobach gardła; tego samego dnia św. Oskar (801-865), biskup, benedyktyn, misjonarz Skandynawii, patron Szwecji.

INTENCJE MSZALNE

Poniedziałek 30 stycznia
16.00 1. Za † Zofię Kisiel w 10 rocznicę śmierci, rodzinę Kisiel i Twardowskich intencja                        córki.                                                                                                                                              2. Za † Stanisława Światkowskiego z Pniewa z ofiar uczestników pogrzebu.                            3. Za † Stanisława Kalinowskiego z Leman z ofiar uczestników pogrzebu.

Wtorek 31 stycznia
16.00 1. Za † Genowefę Jeż i Władysława Jeż intencja żony z rodziną.                                                 2. Za † Henryka Szczesnego z ofiar uczestników pogrzebu.                                                        3. Za † Tadeusza Murza z ofiar uczestników pogrzebu.

Środa 1 lutego
16.00 1. Dziękczynna i o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Piotra z okazji 18               rocznicy urodzin.                                                                                                                           2. Za † Waldemara Myślaka z ofiar uczestników pogrzebu.                                                         3. Za † Bogdana Tomczaka z ofiar uczestników pogrzebu.

Czwartek 2 lutego
9.00 Za † Marię i Mariana Kalinowskich.
11.00 Za † Wiktorię i Konstantego Wyrzykowskich.
16.00 1. Za † Genowefę w 10 rocznicę śmierci i Antoniego Mosakowskich, Feliksa i                         Kazimierza Mosakowskich i Hannę Nożykowską.                                                                         2. Za † Józefa Kisiel intencja urodzinowa.

Piątek 3 lutego
7.30 Za † rodziców Stanisława i Janinę Mielczarczyków, Małgorzatę i Albina Wultańskich.
16.00 1. Za † Zofię Załogę, Józefa i Henryka Załogów.                                                                             2. Za † Władysława Barszcz z ofiar uczestników pogrzebu.

Sobota 4 lutego
9.00 Za † Mariannę Jastrzębską w 4 rocznicę śmierci.
16.00 1. Za † Mariannę Krawczyk z Pniewa Kolonii, intencja Teodozji i Bolesława Krawczyk                z Pułtuska.                                                                                                                                     2. Za † Bożenę Rogalińską z ofiar uczestników pogrzebu.

Niedziela 5 lutego
9.00 Za † Bolesława Pochmarę w 5 rocznicę śmierci.
11.00 1. W intencji parafian. Adoracja.                                                                                                     2. Dziękczynna o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i zdrowie dla                               Kazimiery i Jana Truszczyńskich z Gładczyna Szlacheckiego w 50 rocznicę ślubu                     Intencja dzieci i wnuków.
16.00 1. Za † Tadeusza Topczewskiego w 13 rocznicę śmierci i zmarłych z rodziny                               Topczewskich, intencja Ewy Topczewskiej.                                                                              2. Za † Cecylię Kozon w 3 rocznicę śmierci, jej rodziców oraz Radosława i Mariusza                     Twardowskich.

III Niedziela zwykła
22 stycznia 2017r.

W całym Kościele trwa Tydzień Powszechnej Modlitwy o Je890858_Community_of_the_Chemin_Neuf_5dność Chrześcijan, który przebiega pod hasłem: „Pojednanie – miłość Chrystusa przynagla nas”. To czas, gdy chrześcijanie różnych wyznań spotykają się na całym świecie na ekumenicznych nabożeństwach, modlitwach, konferencjach, koncertach i innych spotkaniach. Pan Jezus domaga się wzajemnej miłości: „To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem”. Niech ta miłość stanie się naszym znakiem rozpoznawczym w świecie na każdy dzień.

Jak co roku odbywa się między 18 a 25 stycznia. Chociaż Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan zakończy się w najbliższą środę, 25 stycznia, w święto Nawrócenia św. Pawła, nie ustawajmy w wysiłkach na rzecz jej całkowitego przywrócenia. Tak bardzo pragnie jej sam Pan Jezus, a często jej brak jest zgorszeniem dla współczesnego świata i wielu źle nastawia do Chrystusowego Kościoła. Dlatego w tej intencji ofiarujmy nasze modlitwy, trudy i cierpienia.

W święto Nawrócenia św. Pawła Apostoła prośmy o łaskę, aby Panpobrane również nas zechciał nawrócić. Tego nawrócenia potrzebujemy na co dzień. Jak św. Paweł, powinniśmy stać się narzędziem Bożym, a wpatrując się w jego wspaniały wzór, kroczyć wiernie po drogach wiary, co więcej – nieść ją innym, świadczyć mężnie o Chrystusie – Zbawicielu świata.

Jest jeszcze jedna okazja do spojrzenia poza siebie i własną wspólnotę wiary.
W czwartek, 26 stycznia, będziemy obchodzić Dzień Islamu. Dziś słowo „islam” często imagesbudzi niepokój,a nawet wywołuje wrogość. Mimo wszystkich trudnych doświadczeń, którymi naznaczona jest nasza współczesność, prośmy tego dnia o światło Ducha Świętego, abyśmy potrafili patrzeć na siebie z miłością i zrozumieniem, przez pamięć o naszym wspólnym ojcu wiary – Abrahamie.

Obraz1

Zakończyliśmy kolędę w naszej parafii. Była to okazja do wspólnej modlitwy, pobłogosławienia rodzin i domów oraz rozmów na rożne tematy. Przeżywacie to co dzieje się w kościele, w naszej parafii i w ojczyźnie. Składamy podziękowanie wszystkim parafianom, którzy przyjęli nas do swoich domów, choć byli i tacy, którzy nie przyjęli księdza chodzącego po kolędzie. Dziękujemy za przywożenie i odwożenie księży z kolędy, różnego rodzaju poczęstunki, choć zdarzało się, że ksiądz wracał bez szklanki herbaty. Dziękujemy za składane ofiary, których 10% przekazywane jest na ,,Fundusz budowy kościołów’’ w diecezji, ubezpieczenia kościoła i innych budynków parafialnych, dom księży emerytów oraz podatki. Bóg zapłać wszystkim ofiarodawcom.

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
24 I – św. Franciszek Salezy (1567-1622), biskup i doktor Kościoła, wybitny pisarz, patron dziennikarzy i prasy katolickiej;
26 I – św. św. Tymoteusz i Tytus, uczniowie św. Pawła Apostoła; obaj byli biskupami i obaj ponieśli śmierć męczeńską za wiarę; byli pierwszymi pomocnikami św. Pawła w dziele ewangelizacji.
27 I – bł. Jerzy Matulewicz (1871-1927), odnowiciel zakonu marianów i biskup wileński;
28 I – św. Tomasz z Akwinu (1225-1274), prezbiter i doktor Kościoła, jeden z najwybitniejszych filozofów i teologów w dziejach kultury europejskiej; jego dzieła filozoficzne i teologiczne do dziś stanowią ważną inspirację dla nauczania Kościoła .

  „Niech dziadkowie nigdy z żadnego powodu nie będą wyłączeni z rodziny. Są skarbem, którego nie możemy odebrać nowym pokoleniom, zwłaszcza ich świadectwa wiary” Benedykt XVI

Modlitwa paimages (1)pieża Benedykta XVI
Panie Jezu, narodziłeś się z Dziewicy Maryi, córki świętych Anny i Joachima. Patrz z miłością na dziadków na całym świecie. Ochraniaj ich! Oni są bogactwem dla rodzin, dla Kościoła i dla całego społeczeństwa. Wspieraj ich! Kiedy przybywa im lat, niech wciąż będą dla swojej rodziny mocnymi filarami wiary ewangelicznej, stróżami szlachetnych wartości rodziny, żywymi skarbcami trwałych tradycji religijnych. Spraw, by jako nauczyciele mądrości i odwagi przekazywali przyszłym pokoleniom owoce swoich dojrzałych doświadczeń ludzkich i duchowych. Panie Jezu, pomagaj rodzinom i społeczeństwu doceniać obecność i rolę dziadków. Spraw, by nigdy nie byli zaniedbywani ani wykluczani, ale zawsze znajdowali szacunek i miłość. Pomagaj im żyć pogodnie i czuć się akceptowanymi przez wszystkie lata życia, jakimi ich obdarzasz. Maryjo, Matko wszystkich żyjących, nieustannie otaczaj opieką dziadków, bądź z nimi podczas ziemskiej pielgrzymki,
i niech za sprawą Twoich modlitw wszystkie rodziny spotkają się kiedyś w niebieskiej ojczyźnie, gdzie Ty czekasz na wszystkich ludzi, by ich przygarnąć w wielkim uścisku życia bez końca. Amen.

PODZIĘKOWANIA:
Na śmieci:
Lemany: po 30 zł. Wiesław Kiela, Krzysztof Mosak, Agnieszka Brzezińska, Stanisław Kalinowski, Mariusz Przychocki, Leszek Dąbkowski, Henryk Dąbkowski 40 zł. Andrzej Dąbkowski 50 zł.
Topolnica: po 30 zł. Jan Łach, Jan Deptuła, Władysław Decewicz, Maria Kiela, Henryk Zawadzki, Tadeusz Trzciński, Andrzej Koczara, Henryk Chmielewski, Teresa Bednarczyk, Waldemar Wałowski, Krystyna Bednarczyk, Zdzisław Bednarczyk, Andrzej Dworecki, Krzysztof Kądziela, Jan Szybowski, Grzegorz Piątek, Marian Zając.
Suwin: po 30 zł.; Konstanty Wasiak, Mirosław Rogaliński, Irena Salwin, Tadeusz Baranowski, Adam Siedlecki, Paweł Kowalczyk, Zofia Krzyżewska, Piotr Skwarski, Waldemar Szumowski, Jan Szumowski, Wiesław Kuligowski, Wiesław Kuchta 40 zł.
Pniewo ul. 18 Maja po 30 zł. Marianna Zacharska, Krzysztof Kaczmarczyk, Wiesław Kaczmarczyk, Ryszard Kuczyński, Grzegorz Tomaszewski, Józef Pawlak, Mieczysław Linka, Mirosław Jackowski, Grzegorz Gołębiewski, Sławomir Światkowski, Cezary Szajczyk, Krzysztof Chmielewski, Andrzej Chmielewski, Halina Wróbel, Jan Witkowski, Henryk Krawczyk, Adam Szajczyk, Kazimierz Kuczyński, Dariusz Woźnica, Marek Linka, Jerzy Sosiński, Stanisław Milczarczyk, Maria Mięgoć, Jan Salwin, Kazimierz Deluga, Wojciech Zbrzeźniak, Arkadiusz Pietrucha, Ryszard Skalski, Andrzej Kamiński, Wiesław Kujawa, Henryk Jackowski, Czesław Kamiński. Sławomir Kmiołek 20 zł. Wiktor Pogroszewski 20 zł. Krzysztof Krawczyk 50 zł. Stanisław Borek 50 zł.
Gładczyn Osiedle: Bogdan Witkowski 40 zł. Barbara Śliwka 30 zł.
Wielątki Folwark: Jan Bogusław Krakowiecki 30 zł.
Bóg zapłać

INTENCJE MSZALNE

Poniedziałek 23 stycznia
16.00 Za † Mariannę Kaczmarczyk intencja sąsiadów Mięgociów zamiast kwiatów.

Wtorek 24 stycznia
16.00 Za † Bożenę Rogalińską z ofiar uczestników pogrzebu.

Środa 25 stycznia
16.00 Za † Stanisława Światkowskiego z Pniewa z ofiar uczestników pogrzebu.

Czwartek 26 stycznia
16.00 Za † Stanisława Kalinowskiego z Leman z ofiar uczestników pogrzebu.

Piątek 27 stycznia
16.00 1. Za † Stanisława Leszczyńskiego i rodzinę Leszczyńskich.                                                        2. Za † Henryka Szczesnego z ofiar uczesników pogrzebu.

Sobota 28 stycznia
16.00 1. Za † Józefa Samsel w 12 rocznicę śmierci.                                                                                 2. Za † Tadeusza Murza z ofiar uczestników pogrzebu.

Niedziela 29 stycznia
9.00 Za † Monikę Kmiołek.
11.00 W intencji parafian.
16.00 1. Za † Mariannę Krawczyk w 1 rocznicę śmierci.                                                                         2. Za † zmarłe członkinie KŻR z Malwinowa i dusze w czyśćcu cierpiące.                                   3. Za † Irenę Mięgoć od KŻR z Komorowa Nowego i Działek.

II Niedziela zwykła
15 stycznia 2017r.

W dzisiejszą niedzielę obchodzimy Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy. Na naszych oczach wiele rodzin przeżywa ból ro1443749130złąki z najbliższymi, którzy wyjechali w poszukiwaniu lepszej pracy i zarobków. Na naszych oczach trwa też dramat tysięcy rodzin opuszczających swoje domostwa z powodu wojen, biedy i prześladowań. Otoczmy ich dzisiaj szczególną modlitwą. Przyjmijmy też serdecznie tych, którzy wśród nas szukają lepszego życia dla siebie i najbliższych. Wykorzystajmy ten dzień, aby uczyć się rozumieć innych – oni też są ukochanymi dziećmi Bożymi, naszymi braćmi.

W najbliższych dniach Kościół wzywa nas, abyśmy spojrzeli jeszcze szerzej, poza siebie, naObraz1wet poza własną wspólnotę parafialną. Już we wtorek, 17 stycznia, obchodzimy Dzień Judaizmu. Spróbujmy tego dnia szczególnie pochylić się nad Pismem Świętym, aby tam szukać wspólnych korzeni naszej wiary i uczyć się od Abrahama, jak bez reszty zaufać Panu Bogu.

W dniach od 18 do 25 stycznia w całym Kościele będzie trwał Tydzień Powszechnej Modlitw o Jedność Chrześcijan. Powszechnej, gdyż w tym samym czasie podejmują ją wszystkie Kościoły chrześcijańskie. Uczyńmy wszystko, co w naszej mocy, aby każdego dnia wypełniać polecenie ekumeniaPana Jezusa: abyśmy byli jedno! Nasza osobista więź z Panem Bogiem musi przekładać się na nasze relacje z bliźnimi, zwłaszcza z braćmi w tej samej wierze. W to wielkie nawoływanie Kościoła do jedności włączmy także nasze osobiste modlitwy. Niech będą one skromnym wkładem w dzieło ekumenizmu.

Jezus był świadomy, że modli się za grzesznych ludzi, ale wiedział, że zbawienie – czyli pojednanie się z żywym Bogiem – uzdolni ich do jedności. Chrystus darzył Ojca bezwarunkowym zaufaniem, bezgraniczną miłością i posłuszeństwem, które pozwalało mu ponieść każdą ofiarę. Gdy się nawracamy, Bóg daje również nam pragnienie złożenia swego życia w Jego ręce i utożsamienia się z Jego wolą. Według Pisma Świętego, być jedno z Chrystusem znaczy też być jedno z innymi chrześcijanami – mają przecież wspólny cel. Jedność tworzy Kościół.

W sobotę, 21 stycznia, przypada Dzień Babci, a w niedzielę, 22 stycznia – Dzień DziaObraz2dka. Pamiętajmy o nich i módlmy się w tych dniach za naszych kochanych dziadków, tych żyjących i tych, którzy odeszli już do Pana. Tak wiele im zawdzięczamy. Niech naszym podziękowaniem będzie modlitwa, ofiarowana Komunia św. i serdeczna pamięć.

obraz2

Trwa wizyta duszpasterską zwaną kolędą. Pragniemy spotkać się z naszymi wiernymi aby wspólnie się pomodlić w intencji odwiedzanwizyta-duszpasterska-01ej rodziny, poświęcić mieszkanie i otrzymać Boże błogosławieństwo na cały Nowy Rok. Niech nie zabraknie krzyża, świeczek, wody święconej i Pisma św. Dzieci pokazują zeszyty do religii, kandydaci do Bierzmowania indeksy.
PORZĄDEK KOLĘDY:
Poniedziałek Pniewo ul. 18 maja lewa i prawa strona – 3 księży. Jeden ksiądz                               od P. Zbrzeźniak i po obu stronach, dwóch od kościoła, jeden                                     ksiądz od P. Zacharskich, drugi ksiądz od P. Kaczmarczyk.
Kolęda od godz. 15.30. Pojazd na koniec Pniewa prosimy na godz. 15.20.

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
17 I – św. Antoni, opat, żyjący na przełomie III i IV wieku, słynny pustelnik, który do dziś znajduje wielu naśladowców w praktykowaniu takiej właśnie drogi doskonałości chrześcijańskiej;
19 I – św. Józef Sebastian Pelczar (1842-1924), biskup przemyski, założyciel Zgromadzenia Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego, tak zwanych sercanek;
21 I – św. Agnieszka, dziewica i męczennica, która jako 12-letnia dziewczynka poniosła śmierć na stadionie Domicjana około 305 roku.

PODZIĘKOWANIA:
Na śmieci:
Wypychy Nowe po 30 zł.: Zofia Szymańska, Bogusław Grzywacz, Jadwiga Załoga, Zdzisław Załoga, Henryk Jeż, Teresa Kowalska, Janusz Mikołajczyk, Józef Mróz, Andrzej Grzywacz, Krystyna Apelska, Kazimierz Apulski, Cecylia Mróz 50 zł.
Zdziebórz po 30 zł.: Zdzisław Szczęsny, Wiesław Turek, Waldemar Mielczarczyk, Paweł Jankowski, Stanisław Jeż, Marian Turek, Zofia Sieńkowska, Stanisław Stępkowski, Jan Turek, Tomasz Król, Cezary Stępkowski, Tomasz Król, Kazimierz Wielgolewski 50 zł. Jacek Wiśniewski 50 zł, Zdzisław Król 50 zł. Jarosław Wykowski 50 zł. Marian Kowalski 40 zł.
Gładczyn Osiedle po 30 zł.: Wanda Kucharska, Sławomir Samsel, Jadwiga Młynarczyk, Krzysztof Kuczyński, Stanisław Biernacki, Marianna Śliwka, Roman Purzycki, Jerzy Markowski, Dariusz Kądziela, Tomasz Cyran, Andrzej Kuczyński i Tadeusz Kamiński po 50 zł, Jan Murza 40 zł, Jarosław Świadkowski i Jadwiga Wyrzykowska
po 20 zł.
Lutobrok po 30 zł.: Zdzisław Piątkowski, Jacek Kamiński, Krystyna Gorczyńska, Zygmunt Łach, Krzysztof Linka, Wincenty Salwin, Barbara Oleksa, Małgorzata Kasińska, Marianna Kamińska, Dariusz Zawadzki, Radosław Pikora, Krzysztof Pawlik, Jan Pogłód, Robert Pogłód, Konrad Kalinowski, Kazimierz Skóra, Jan Wielgolewski, Eugeniusz Nowotka. Po 50 zł. Stanisław Ożarek, Stanisław Wóltański, Andrzej Marcjański, Marianna Turek, Barbara Kordowska.
Cieńsza po 30 zł.: Dariusz Borek, Krzysztof Kordowski, Sławomir Kacperski, Jan Dawidczyk, Henryk Makowski, Halina Świadkowska, Teresa Jackiewicz, Paweł Kisiel, Henryk Kisiel, Roman Makowski, Krzysztof Deptuła, Jarosław Kasiński, Stanisław Salwin, Waldemar Sosnowicz, Włodzimierz Makowski, Tadeusz Ochędowski, Ryszard Kisiel, Sławomir Falba, Dariusz Jończyk, Janusz Makowski, Jan Burawski, Sławomir Kaczmarczyk, Krzysztof Krawczyk, Antoni Kisiel, Jan Kasiński, Arkadiusz Kasiński, Henryk Kasiński, Krystyna Twardowska, Władysław Chodyna, Zbigniew Kozon.
Pniewo Kolonia po 30 zł.: Piotr Dana, Jan Krawczyk, Ryszard Leszczyński, Dariusz Dawidczyk, Andrzej Chmielewski, Stefan Jończyk, Mirosław Dawidczyk, Stanisław Ickiewicz, Wojciech Krawczyk, Dorota
Wróbel, Arkadiusz Wóltański 50 zł. Regina Murziak 50 zł.
Pniewo ul. Pułtuska i 18 maja po 30 zł.: Wojciech Kucharczyk, Elżbieta Wróbel, Józef Kasiński, Romuald Jankowski, po 50 zł.: Kazimierz Salwin, Józef Borowiec, Stanisław Puławski, Mirosław Drabczyk, Lucjan Borowiec 40 zł.
Wólka Folwark po 30 zł.: Stanisław Kmiołek, Stanisław Mroczkowski, Dariusz Rogulski, Edward Pikora, Mirosław Garbacz, Henryk Nowotka, Radosław Bereski, Stanisława Bereska, Stanisław Szulecki.
Pniewo ul. Sosnowa, Spokojna i Szkolna po 30 zł.: Robert Brzeziński, Wojciech Szczerba, Grzegorz Petrykowski i po 50 zł. Czesław Słomka i Tomasz Rakowski.
Wólka Przekory po 30 zł.: Henryk Piątek, Eugeniusz Petrykowski, Tadeusz Postek, Beata Sierzan, Tadeusz Łukasiak, Cezary Kmiołek, Zdzisław Kmiołek, Pio 50 zł. Grzegorz Deptuła, Edward Kmiołek, Stanisław Gołębiewski, Adam Sierzan, Kazimierz Kamiński 40 zł.
Bóg zapłać.

INTENCJE MSZALNE

Poniedziałek 16 stycznia
7.30 1. Za † Władysława Barszcz z ofiar uczestników pogrzebu.                                                         2. Za † Tadeusza Murza z ofiar uczestników pogrzebu.                                                              3. Za † Waldemara Myślaka z ofiar uczestników pogrzebu.

Wtorek 17 stycznia
7.30 1. Za † Jana Ostrowskiegow 10 rocznicę śmierci i rodziców z obojga stron.                             2. Za † Jana Kalinowskiego z ofiar uczestników pogrzebu.                                                         3. Za † Mariannę Krawczyk z Pniewa Kolonii z ofiar uczestników pogrzebu.

Środa 18 stycznia
16.00 1. Za † Henryka w rocznicę śmierci i Stefanię Burawskich intencja syna Jana z                          rodziną.                                                                                                                                          2. Za † Irenę Mięgoć intencja teściów Witkowskich zamiast kwiatów.                                     3. O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Marka.

Czwartek 19 stycznia
16.00 1. Za † Henryka Frąckiewcza intencja dzieci.                                                                                 2. Za † Genowefę Czyż z ofiar uczestników pogrzebu.                                                                 3. Za † Bożenę Rogalińską z ofiar uczestników pogrzebu.

Piątek 20 stycznia
16.00 1. Za † Ryszarda Spodka z ofiar uczestników pogrzebu.                                                             2. Za † Józefę Czubkowską z ofiar uczestników pogrzebu.                                                         3. Za † Stanisława Światkowskiego z ofiar uczestników pogrzebu.

Sobota 21 stycznia
16.00 1. Za † Stanisława Kalinowskiego z Leman z ofiar uczestników pogrzebu.                              2. Za † Henryka Szczesnego z ofiar uczestników pogrzebu.                                                        3. Za † Wiesława Sieńkowskiego z ofiar uczestników pogrzebu.

Niedziela 22 stycznia
9.00 Za † Wandę i Mieczysława Pajewskich.
11.00 W intencji parafian.
16.00 1. Dziękczynna o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Teresy i Mariana Stelmach w               50 rocznicę ślubu i opiekę Bożą dla dzieci i wnuków w 70 rocznicę urodzin intencja              żony, dzieci i wnuków.                                                                                                                      2. Za † Aleksandra Malika w 20 rocznicę śmierci.

Święto Chrztu Pańskiego
8 stycznia 2017 r.

Wspominane w dzisiejszej liturgii wydarzenie znad Jordanu, gdzie Pan Jezus przyjął chrzest, a także gdzie Bóg potwierdził, żeObraz1 jest On Jego Synem, kończy okres Narodzenia Pańskiego. Od jutra rozpoczyna się tak zwany okres zwykły, per annum – w ciągu roku. Jednak w polskiej tradycji przedłużamy śpiewanie kolęd do 2 lutego, czyli do święta Ofiarowania Pańskiego, zwanego u nas świętem Matki Bożej Gromnicznej, które bezpośrednio wiąże się z Bożym narodzeniem. Zapamiętajmy dziś słowa samego Boga o Jezusie: „To jest Mój Syn Umiłowany, Jego słuchajcie”.

Wspominając chrzest Pana Jezusa w Jordanie, myślimy także o naszym chrzcie, który jest początkiem i fundamentem naszego chrześcijańskiego życia, pobraneczyli naszej przyjaźni, wspólnoty z Panem Bogiem. W tym sakramencie otrzymaliśmy godność przybranego dziecka Bożego i dar Bożej miłości. Zostaliśmy też włączeni do wspólnoty Kościoła. Przyjęcie chrztu jest dla nas jednocześnie wielkim zobowiązaniem. Musimy bowiem podążać drogą coraz większego upodabniania się do Chrystusa. Mamy kochać Go coraz więcej i uczyć się od Niego, jak kochać bliźnich. Jeśli nasza komunia z Panem Bogiem będzie coraz doskonalsza, jako chrześcijanie będziemy stawać się ludźmi wyczulonymi na piękno duchowe i moralne, rozmiłowanymi w tym, co szlachetne, wartościowe, prawdziwie wielkie. W naszej codzienności nie możemy zadowolić się bylejakością i obojętnością. Zatrzymajmy się na moment przy chrzcielnicy, aby podziękować za dar dziecięctwa Bożego, ale także zdać sobie sprawę z naszej odpowiedzialności za budowanie Kościoła na ziemi – po to jesteśmy posłani do świata.

W przyszłą niedzielę, 15 stycznia, będziemy obchodzili Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy. Papież Franciszek w swoim przesłaniu wzywa wszystkich do otoczenia troską nieletnich migrantów, zwłaszcza samotnych, którzy są bezbronni i bezradni.

W dzisiejszą niedzielę o godz. 17.00 w kościele św. J.P II (szkolnym) w Pułtusku spotkanie opłatkowe dla Pielgrzymów.

obraz2

Trwa wizyta duszpasterską zwaną kolędą. Pragniemy spotkać się z naszymi wiernymi aby wspólnie się pomodlić w intencji odwiedwizyta-duszpasterska-01zanej rodziny, poświęcić mieszkanie i otrzymać Boże błogosławieństwo na cały Nowy Rok. Niech nie zabraknie krzyża, świeczek, wody święconej
i Pisma św. Dzieci pokazują zeszyty do religii, kandydaci do Bierzmowania indeksy.
PORZĄDEK KOLĘDY:
Poniedziałek Lutobrok – 2 księży                                                                                                                     od godz. 15.30 Gładczyn – bl. Nr. 3 i 4 – 1 ksiądz
Wtorek Cieńsza 3 księży jeden od lasu a dwóch od Leman łącznie z domami                        należącymi do Leman leżącymi przy drodze.
Środa Pniewo Kolonia – 2 księży                                                                                                         od godz. 15.30 Pniewo ul. Pułtuska i Armii Krajowej– 1 ks. od p. Salwin w              stronę Kościoła.
Czwartek Wólka Folwark – 2 księży                                                                                                             od godz. 15.30 Pniewo ul. Cicha, Spokojna i Szkolna – 1 ksiądz
Piątek Suwin – 2 księży                                                                                                                             Wólka Przekory – 1 ksiądz
Sobota Topolnica 2 księży                                                                                                                        Lemany – 1 ksiądz
Kolęda codziennie od godz. 9.00. Pojazdy prosimy przed godz. 9.00.
Po południu pojazd na godz. 15.20.

PODZIĘKOWANIA:
Na śmieci: Wielątki Rosochate po 30 zł: Henryk Kaczyński, Marianna Rutka, Wiesław Rutka, Jan Szymański, Teresa Grześkiewicz, Stefania Bocian, Teresa Skoczeń, Wiesława Potocka, Zdzisław Pogłód, Tomasz Podpora, Stanisław Król, Henryka Swidwa, Wiesław Twardowski, Andrzej Świdwa 20 zł. Zofia Gołębiewska 20 zł.
Wielątki Folwark po 30 zł: Agnieszka Ślubowska, Krystyna Wierzchoń, Kazimiera Świdwa, Ryszard Kaczmarczyk, Tadeusz Skoczeń, Marian skoczeń, Hanna Kowalczyk, Tadeusz Marzoch, Kazimierz Nowosielski, Robert Kaczyński, Kazimierz bocian, Henryk Fraszek, Zdzisław Gołębiewski 50 zł. Józef Kosieradzki 50 zł. Apolonia Wierzchoń 20 zł.
Lutobrok Folwark po 30 zł. : Marianna Kalinowska, Sławomir Pawłowski, Henryk Kosieradzki, Marianna Przybysz, Jan Juźwiak, Krystyna Rogulska, Zbigniew deluga, Jan Matuszewski, Adam Tułowiecki, Janusz Ciok, Stanisław Godlewski, Stanisław Chełchowski, Kazimierz Borkowski, Sławomir Twardo 50 zł.
Ciski po 30 zł; Wojciech Nożykowski, Jan Ickiewicz, Henryka Samsel, Marek Kisiel, Marian Stelmach, Kazimierz Skoczeń, Benedykt Karłowicz, Adam Samsel, Kazimierz Prus, Wincenty Ciskowski, Piotr Ciskowski, Ludwik Kuciński, Andrzej Ciskowski, Stanisław Król, Zbigniew Gołębiewski,  Krzysztof Kaczmarczyk 20 zł.
Gładczyn Rządowy po 30 zł.: Stanisław, Szustakowski, Bogdan Dyga, Dariusz Szustakowski, Zygmunt Ordakowski, Tadeusz Koczara, Marian Szczerba, Jan Szczerba, Andrzej Piątek, Sławomir Piątek, Barbara Jarosik, Arkadiusz Małecki, Grzegorz Milczarczyk 40 zł, Adam Piątek 50 zł.
Komorowo Działki po 30 zł.: – Henryk Krawczyk, Jarosław Deptuła, Robert Witkowski, Honorata Markowska, Zbigniew Kaczyński, Ryszard Bloch, Kazimierz, Jastrzębski, Kazimierz Kowalczyk, Ryszard Dziewulski, Henryk Murza, Robert Kwiatkowski, Wiesław Markowski, Marianna Piórkowska, Jan Wiśniewski, Ryszard Dylak 70 zł, Ireneusz Salwin 80 zł.
Komorowo Parcele po 30 zł.: Krystyna Bereska, Teresa Pruchnicka, Jan Archacki, Andrzej Rzemek, Anna Cholewska, Jan Pikora Beata Bereska, Tadeusz Siemieniak 50 zł.
Wólka Folwark po 30 zł.: Stanisław Przybysz, Janina Murza, Zbigniew Mięgoć, Leszek Lipiński, Zdzisław Machnowski 50 zł.
Komorowo Stare po 30 zł.: Jerzy Gaszczyński, Kazimierz Krakowiecki, Czesława Machnowska, Kazimierz Cholewski, Mirosław Pawłowski, Ryszard Jóźwiak, Mariusz Garbarczyk, Regina Beredzińska, Barbara Rojek, Janina Chmielewska, Andrzej Wiśniewski, Teresa Sierzan, Tadeusz Łapka, Mieczysław Murziak, Leszek Rudawski, Jacek Wiśniewski, Zofia Jackowska 40 zł.
Pniewo ul. Pułtuska i ul. Amii Krajowej po 30 zł.: Marianna Deptuła, Wojciech Tyburski, Andrzej Deptuła, Stanisław Tyburski 20 zł. Tadeusz Reszka 50 zł.
Placusin po 30 zł.: Konrad Petrykowski, Józef Abramczyk, Andrzej Kisiel, Czesław Kasiński 50 zł. Kazimierz Kmiołek 50 zł. Jacek Kasza 50 zł. Henryk Turek 40 zł.
Gładczyn Osiedle Mariusz Kalbarczyk 20 zł.
Drwały po 30 zł.: Krystyna Kozon, Genowefa Gorczyńska, Rafał Sokołowski.
Mierzęcin po 30 zł. : Edward Wielgoleski, Krzysztof Koński, Wiesława Turek, Tadeusz Gałązka, Kazimierz Drążewski, Rafał Dawidczyk 50 zł. Marian Dawidczyk 50 zł.
Bóg zapłać.

INTENCJE MSZALNE

Poniedziałek 9 stycznia
7.30 1. Za † Adama Jabłońskiego w 6 rocznicę śmierci.                                                                       2. O zdrowie i udaną operację dla Sylwii.                                                                                       3. Za † Józefę Czubkowską z ofiar uczestników pogrzebu.

Wtorek 10 stycznia
7.30 1. Za † męża Kazimierza i syna Adama Przybyszów intencja żony i matki, oraz za                       Aleksandra i Zofię Gójskich.                                                                                                         2. Za † Bożenę Rogalińską z ofiar uczestników pogrzebu.                                                           3. Za † Zygmunta Milczarczyka z ofiar uczestników pogrzebu.

Środa 11 stycznia
7.30 1. Za † Jana Sieńkowskiego z ofiar uczestników pogrzebu.                                                         2. Za † Genowefę Kmiołek z ofiar uczestników pogrzebu.                                                          3. Za † Stanisława Światkowskiego z Pniewa z ofiar uczestników pogrzebu.

Czwartek 12 stycznia
7.30 1. Za † Janinę Jackowską w 10 rocznicę śmierci.                                                                           2. Za † Konstantego Przybysza w 15 rocznicę śmierci.                                                                 3. Za † Stanisława Kalinowskiego z ofiar uczestników pogrzebu.

Piątek 13 stycznia
7.30 1. Za † Dariusza Skocznia.                                                                                                                 2. Za † Henryka Szczesnego z ofiar uczestników pogrzebu.                                                         3. Za † Wiesława Sieńkowskiego z ofiar uczestników pogrzebu.

Sobota 14 stycznia
7.30 1. Za † Mariannę Krawczyk z Pniewa Kolonii in. KŻR z Pniewa Kolonii.                                       2. Za † Genowefę Czyż z ofiar uczestników pogrzebu.                                                                 3. Za † Tadeusza Murza z ofiar uczestników pogrzebu.

Niedziela 15 stycznia
9.00 Za † Stanisława Kisiela in. urodzinowa od żony, dzieci i wnuków.
11.00 W intencji parafian.
16.00 1. Za † Helenę i Antoniego Kasińskich.                                                                                           2. Za † Andrzeja Delugę w 2 rocznicę śmierci, intencja syna Kamila.                                          3. Dziękczynna o Boże bł. i zdrowie dla Mieczysława Deptę w 70 rocznicę urodzin in.                  żony, dzieci i wnuków

Świętej Bożej Rodzicielki
1 stycznia 2017 r.

W pierwszy dzień nowego roku   Pańskiego 2017 Kościół celebruje liturgiczną uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. Dziś stajemybozej-rodzicielki-maryi obok Matki Bożej, prosząc Trójjedynego Boga o błogosławieństwo dla naszych rodzin, dla Ojczyzny i całego świata. Nie wiemy, jaki ten rok będzie ani co przyniesie. Ale z wielowiekowych doświadczeń naszego narodu wynika, że Matka Boga i nasza Matka nigdy nas nie zawiodła, zwłaszcza w trudnych chwilach. Wpatrujmy się w Nią. Ona nosiła pod swoim Sercem źródło i początek naszego życia – Jezusa Chrystusa, przez którego wszystko się stało, a bez Niego nic się nie stało i nadal się nie dzieje. Ona od początku trwała przy danym Bogu słowie, od zwiastowania, przez betlejemską noc, aż po Golgotę, wpisując się w Boże dzieło odkupienia. Prośmy Maryję, aby zbawienie ofiarowane każdemu z nas przez Jej Syna nie zostało zmarnowane.

Po mszy św. zbiórka do puszek na ogrzewanie naszego kościoła.

W Betlejem Aniołowie głosili chwałę Pana Boga i pokój ludziom dobrej woli”. Maryja, wydając na świat Bożego Syna, staje się Królową Pokoj1290u. Dlatego dzisiejsza uroczystość Bożej Rodzicielki Maryi, ogłoszona z inicjatywy papieża bł. Pawła VI (list z 1967 r.), jest obchodzona jako Światowy Dzień Modlitw o Pokój. Świat i ludzkość ciągle potrzebują pokoju. Nie szczędźmy czasu i serca na modlitwę w tej intencji przez wstawiennictwo Maryi – Jej niczego Bóg nie odmawia.

Dzisiaj za publiczne odmówienie lub odśpiewanie hymnu O Stworzycielu, Duchu, przyjdź można uzyskać odpust zupełny. Wszyscy potrzebujemy Bożej pomocy, Bożej łaski, skorzystajmy więc z tego daru Kościoła.

We wtorek, 3 stycznia, tradycyjnie wspominamy Najświętsze Imię Jezus. U św. Łukasza czytamy: „Gdy nadszedł dzień ósmy i należałimageso obrzezać Dziecię, nadano Mu imię Jezus, którym Je nazwał anioł, zanim się poczęło w łonie [Matki]” (Łk 2,21). Już w pierwszej połowie XVI wieku papież Klemens XII pozwolił na sprawowanie Mszy Świętej o Imieniu Jezus, a Innocenty XIII na początku XVIII wieku rozciągnął to święto na cały Kościół. Pamiętajmy o zapewnieniu samego Pana Jezusa, który powiedział: „Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: o cokolwiek byście prosili Ojca, da wam w imię moje” (J 16,23). Choć jest to dowolne liturgiczne wspomnienie, tego dnia do codziennej modlitwy dołączmy choćby kilka wezwań z Litanii do Imienia Jezus.

W piątek, 6 stycznia, przypada uroczystość Objawienia Pańskiego, w naszej trobraz1adycji zwana świętem Trzech Króli. Przypomina nam ona, że Syn Boży przyszedł do ludzi wszystkich narodów, ras i języków. Msze Święte o godz. 9.00, 11.00 i 16.00. Tego dnia w kościele pobłogosławimy kadzidło i kredę, którą – zgodnie z dawnym polskim zwyczajem – na drzwiach naszych domostw nakreślimy pierwsze litery imion Mędrców ze Wschodu: Kacpra, Melchiora i Baltazara. Po literach C + M + B napiszemy cyfry roku Pańskiego 2017, co tłumaczymy również jako prośbę, aby Chrystus błogosławił nasz dom: Christus mansionem benedicat. Takie oznakowanie drzwi naszych domów ma rangę świadectwa wiary wobec naszych braci i sióstr, którzy od nas tego świadectwa żądają i na nie oczekują.

W uroczystość Objawienia Pańskiego rokrocznie obchodzimy Misyjny Dzień Dzieci. Szczególną modlitwą otaczamy misjonarzy i misjonarki, modlimy się o liczne i święte powołania kapłańskie i misyjne, może także z naszej parafii.

W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. W modlitwach prosimy o liczne i święte powołania kapłańskie, a w piątek przepraszamy Boże Serce za brak miłości, za lekceważenie Bożych darów, zwłaszcza Eucharystii. Prosimy o miłosierdzie dla tych, którzy Pana Boga przeprosić nie chcą. W sobotę prosimy Niepokalane Serce Maryi o wstawiennictwo przed Bożym tronem. W piątek od godz. 15.00 do 16.00 prywatna Adoracja Najświętszego Sakramentu. Adoracja przeniesiona z czwartku. Na mszy św. o godz. 16.00 będzie śpiewanie kolęd. Pierwsza sobota miesiąca po mszy św. o godz. 8.00 Różaniec poprowadzą KŻR z Leman.

W niedzielę, 8 stycznia, przypada święto Chrztu Pańskiego. Niedziela ta zamyka liturgiczny okres Narodzenia Pańskiego. Będziemy celebrować pamiątkę puchrzest-p-jezusa-w-jordanieblicznego ogłoszenia mesjańskiej misji Pana Jezusa. W minionym roku pogłębialiśmy duchowe owoce naszego własnego chrztu i powołania do zbawienia, także we wspólnocie polskiego narodu. Tym bardziej warto zdać sobie sprawę, że przez chrzest stajemy się dzieckiem Bożym, nowym stworzeniem, przeznaczonym do nowego, lepszego – świętego życia, że przez chrzest św. rozpoczęła się nasza komunia z Panem Bogiem.

obraz2

Trwa wizyta duszpasterską zwaną kolędą. Pragniemy spotkać się z naszymi wiernymi aby wspólnie się pomodlić w intencji odwiewizyta-duszpasterska-01dzanej rodziny, poświęcić mieszkanie i otrzymać Boże błogosławieństwo na cały Nowy Rok. Niech nie zabraknie krzyża, świeczek, wody święconej i Pisma św. Dzieci pokazują zeszyty do religii, kandydaci do Bierzmowania indeksy.

PORZĄDEK KOLĘDY:
Poniedziałek Lutobrok Folwark – 2 księży                                                                                               od godz. 15.30 Gładczyn – domki prywatne i bl. Nr. 5 – 1 ksiądz Wtorek Komorowo Parcele 1 ksiądz                                                                                                       Komorowo Nowe i Działki – 2 ks.
Środa Komorowo Stare 2 księży                                                                                                          od godz. 15.30 Pniewo ul. Pułtuska i Armii Krajowej– 1 ksiądz
Czwartek Drwały i Mierzęcin – 1 ksiądz                                                                                                  Placusin – 1 ksiądz                                                                                                                        od godz. 15.00 Gładczyn- bl. Nr. 1 i 2 - 1 ksiądz
Sobota Nowe Wypychy – 1 ksiądz                                                                                                          Zdziebórz– 2 księży
Kolęda codziennie od godz. 9.00. Pojazdy prosimy przed godz. 9.00.

PODZIĘKOWANIA:
Na śmieci: z Mystkówca Kalinówki po 30 zł. – Irena i Roman Rosińscy, Zofia i Kazimierz Rosińscy, Honorata i Kazimierz, Genowefa Osowiecka, Barbara i Andrzej Rosińscy, Bożena i Edward Lasoccy, Irena i Józef Grzywacz, Hanna i Mariusz Hanusz, Dorota i Artur Woźnica, Beata i Krzysztof Gościniak, Teresa i Stanisław Kaczmarczyk, Irena i Franciszek Sieńkowscy 50 zł. Katarzyna i Sławomir Osowieccy 50 zł. Anna i Janusz Raczyńscy Gładczyna 3/5 30 zł. Malwinowo: Sylwester Jackiewicz 30 zł. Zdzisław Jarosik 50 zł. Bogdan Kalinowski 50 zł. Gładczyn Szlachecki po 30 zł.: Henryk Nowosielski, Hanna Purgacz, Jarosław Zadworny, Marianna Jadacka, Jan Wołoszyn, Ryszard Jeż, Marek Zyskowski, Bogdan Ciosek, Ireneusz Kostrzewski, Waldemar Dukalski 20 zł. Mystkówiec Szczucin po 30 zł: Mirosław Rakowski, Zofia Packa, Robert Król, Jan Samsel, Jerzy Sokołowski, Dariusz Siebierski, Marianna Skoczeń, Jan Masłowski, Dariusz Szczubeł, Konstanty Masłowsaki, Zenobiusz Król 50 zł. Wypychy Stare po 30 zł: Henryk Twardowski, Ryszard Kaczmarczyk. Mystkówiec Stary po 30 zł: Jan Mróz, Artur Mróz, Józefa Liszewska, Marianna Rogulska, Roman Rogulski, Andrzej Sieńkowski, Henryk Jeż, Mieczysław Depta, Marianna Marczak, Wiesław Krawczyk, Anna Osowiecka, Maria Końska, Wiesław Lewandowski, Wiesław Falba, Krystyna Mosakowska, Marek Gołębiewski, Adam Wójcik, Bogdan Jabłoński, Genowefa Krystman, Barbara Puławska, Jacek Nożykowski, Stanisław Kacperski, Stanisław Gołębiewski, Henryk Dylak, Halina Jankowska, Teresa Światkowska, Jan Puławski, Stanisław Kamiński, Krystyna Marczak 20 zł. Andrzej Drożdż 60 zł Bóg zapłać.

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
2 I – św. Bazyli Wielki i św. Grzegorz z Nazjanzu, biskupi i doktorzy Kościoła żyjący w IV wieku.

U progu nowego roku kalendarzowego 2017 jeszcze bardziej otwórzmy się na Bożą20162017 miłość, aby mogła napełnić nasze domy, nasze rodziny i stać się w nas źródłem życia Bożego, z którego będą czerpać inni. W ten sposób stwarzamy szansę spełnienia się naszych najlepszych życzeń, aby budując dom naszej rodziny, naszej wspólnoty parafialnej i naszej Ojczyzny, promieniować Bożym szczęściem, niezależnie od tego, co posiadamy i jaką drogą Pan Bóg nas prowadzi. Niech ten kolejny, rozpoczynający się rok Pański dla nas wszystkich, dla naszych rodzin, dla naszej wspólnoty parafialnej i dla naszej Ojczyzny będzie czasem prawdziwie błogosławionym.

„Niech cię Pan błogosławi i strzeże. obraz2 Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad tobą (…).
Na progu Nowego 2017 Roku życzymy Wam Drodzy Parafianie pokoju ducha, zdrowia i przyjaźni z Bogiem, by Miłosierny Bóg był z Wami w każdej chwili życia, by Wam błogosławił i strzegł od wszelkiego złego. Duszpasterze

INTENCJE MSZALNE

Poniedziałek 2 stycznia
7.30 1. Za † Zygmunta Milczarczyka z ofiar uczestników pogrzebu.                                                  2. Za † Bożenę Rogalińską z ofiar uczestników pogrzebu.                                                            3. Za † Ryszarda Spodka z ofiar uczestników pogrzebu.

Wtorek 3 stycznia
7.30 1. Za † Józefę Czubkowską z ofiar uczestników pogrzebu.                                                         2. Za † Jana Sieńkowskiego z ofiar uczestników pogrzebu.                                                        3. Za † Genowefę Mariańską intencja imieninowa.

Środa 4 stycznia
7.30 1. Za † Mariannę Krawczyk z Pniewa Kolonii intencja Teodozji i Bolesława Krawczyk z               Pułtuska.                                                                                                                                       2. Za † Genowefę Kmiołek z ofiar uczestników pogrzebu.                                                           3. Za † Stanisława Światkowskiego z Pniewa z ofiar uczestników pogrzebu.

Czwartek 5 stycznia
7.30 1. Za † Bogdana Tomczaka z ofiar uczestników pogrzebu.                                                         2. Za † Stanisława Kalinowskiego z ofiar uczestników pogrzebu.                                              3. Za † Henryka Szczesnego z ofiar uczestników pogrzebu.

Piątek 6 stycznia
9.00 1. Za † Krystynę i Mieczysława Śliwka.                                                                                           2. Za † rodziców Annę i Jana Sieńkowskich, siostrę Zofię i brata Stanisława.
11.00 Za † Annę Dawidczyk.
16.00 1. Za † Mariannę, Antoniego, Andrzeja i Józefa Oleksiak.                                                            2. Za † Aleksandra Krzyżewskiego w 19 rocznicę śmierci.

Sobota 7 stycznia
8.00 1. Za † Zofię Kacperską w 1 rocznicę śmierci i Eugeniusza Kacperskiego.                                 2. Za † Henryka Dawidczyka w 3 rocznicę śmierci, intencja rodziny.                                         3. Za † Wiesława Sieńkowskiego z ofiar uczestników pogrzebu.

Niedziela 8 stycznia
9.00 Za † rodziców Rozalię w 10 rocznicę śmierci i Jana Koczarów.
11.00 W intencji parafian.
16.00 1. Za † Jana i Helenę Pogłód, dziadków i brata Piotra Pogłodów.                                               2. Za † Janinę i Franciszka Zawadzkich.

Boże Narodzenie
25 grudnia 2016r.

W święta Bożego Narodzenia radujemy się z faktu, że Pan Bóg wkroczył w dziejeboze-narodzenie1 ludzkości, że „Słowo Ciałem się stało i zamieszkało między nami”. Aby przeżyć tę tajemnicę prawdziwie po chrześcijańsku, nie ograniczajmy się tylko do zewnętrznych obrzędów i zwyczajów. Zechciejmy dotrzeć do źródła tej radości, do samej tajemnicy wcielenia. Przeżywajmy te święta w gronie rodzinnym, pochyleni nad dobrą nowiną zwiastującą pokój i miłość.

Niech przejawem takiego przeżywania tych świąt będzie wspólne śpiewanie kolęd i pastorałek. To piękny polski zwyczaj, niestety, zaniobraz1kający już w naszych rodzinach i w naszej współczesnej kulturze. Polskie kolędy zawierają bogate treści teologiczne, czerpią z narodowej tradycji i historii. Niech polskie katolickie domy w tym czasie rozbrzmiewają kolędą płynącą nie tylko z głośników radiowych i telewizyjnych, ale przede wszystkim z naszych serc.

Jutro drugi dzień świąt Bożego Narodzenia, Msze Święte o godz. 9.00, 11.00 i 16.00. W liturgii Kościół czci św. Szczepana, pierwszego męczennika, który przypomina, że prawda o Zbawicielu warta jest każdej, nawet największej ofiary. Pamiętajmy, że wszyscy jesteśmy powołani do świętości. Taca przeznaczona jest na rzecz Diecezji.

Oktawę Narodzenia Pańskiego ubogacają przypadające w najbliższych dniach kolejne święta.
We wtorek, 27 grudnia, wspominamy św. Jana Apostoła, największego teologa wśród Ewangelistów.
W środę, 28 grudnia, wspominamy św. Młodzianków, męczenników. Tradycyjnie jest to także dzień modlitw w intencji dzieci nienarodzonych.

W piątek, 30 grudnia, zgodnie z kalendarzem liturgicznym, będziemy obchodzili święto Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa. Śsw-jozef-i-maryjawięto to zaczęto obchodzić w różnych krajach i diecezjach od wieku XVIII. Kierując myśli ku Świętej Rodzinie, powierzymy Jej nasze rodziny – niech będą Bogiem silne i promieniujące wiarą. Rodzina zbudowana na prawie Bożym jest ojczyzną życia, miłości, wierności, radości i szczęścia. Stanowi sanktuarium życia i świętości, dlatego módlmy się nieustannie w intencji naszych rodzin.

Jeszcze w tym tygodniu – w sobotę – zakończymy rok kalendarzowy 2016. Był on brzemienny w wydarzenia na gruncie Kościoła poimageswszechnego, w naszej Ojczyźnie i w naszych rodzinach. Przeżywaliśmy nadzwyczajny Rok Miłosierdzia, radowaliśmy się 1050. rocznicą chrztu Polski, gościliśmy młodą cząstkę Kościoła powszechnego podczas Światowych Dni Młodzieży w Krakowie i wyjątkowego gościa – Ojca Świętego Franciszka. Mamy za co dziękować, ale mamy również za co przepraszać i prosić Bożą Opatrzność o opiekę na naszą niepewną przyszłość, dlatego bardzo serdecznie zapraszam na Mszę św. dziękczynną na zakończenie roku o godz. 16.00.

Przyszła niedziela pierwsza miesiąca, Adoracyjna, Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. Po mszy św. zbiórka do puszek na ogrzewanie naszego kościoła.

obraz2

W najbliższym czasie w naszej parafii rozpoczną się odwiedziny duszpasterskie, zwane kolędą. Są to odwiedziny naszych Parafian, aby zanieść do ich domów i rodzin Boże błogosławieństwo. Będzie to przede wszystkim wizyta duszpasterska, podczas której zapraszam wszystkich do wwizyta-duszpasterska-01spólnej modlitwy, do zastanowienia się nad naszymi praktykami religijnymi. Kolęda ma także służyć lepszemu wzajemnemu poznaniu się, zbliżeniu duszpasterza do powierzonych jego trosce parafian i odwrotnie. Niech to będzie okazja do rozmowy o radościach i smutkach odwiedzanych rodzin oraz o wspólnych sprawach naszej wspólnoty parafialnej. Niech nie zabraknie krzyża, świeczek, wody święconej i Pisma św. Dzieci pokazują zeszyty do religii, kandydaci do Bierzmowania indeksy.
PORZĄDEK KOLĘDY:
Środa Mystkówiec Szczucin –1 ksiądz                                                                                               Mystkówiec Kalinówka –1 ksiądz                                                                                           Gładczyn Szlachecki i Malwinowo –1 ksiądz
Czwartek Mystkówiec Stary – 2 księży                                                                                                    Wypychy Stare – 1 ksiądz
Piątek Wielątki Rosochate – 1 ksiądz                                                                                                   Wielątki Folwark – 2 księży
Sobota Ciski – 1 ksiądz                                                                                                                                Gładczyn Rządowy – 2 księży
Kolęda codziennie od godz. 9.00. Pojazdy prosimy przed godz. 9.00.

31.12.2016r. jest możliwość wyjazdu na noc sylwestrową na Jasną Górę. Kontakt telefoniczny pod nr. 518 223 255.

PODZIĘKOWANIA:
Za zrobienie szopki betlejemskiej p. Wojciechowi Markowskiemu.
Za strojenie kościoła p. kościelnemu, natomiast za strojenie choinek młodzieży kl. II z gimnazjum w Pniewie.
Za przygotowanie Jasełek przed Pasterką P. Jolancie Jackowskiej i Katarzynie Matuszewskiej, P. Markowi Siemieniakowi i dzieciom i młodzieży z Zespołu Szkół w Pniewie.
Za rozwiezienie darów P. Elizie Nożykowskiej i Jolancie Kasińskiej.
Ofiary na wywóz śmieci z cmentarza złożyli: Jerzy Archacki z Komorowa Parcele 30 zł, Wiesław i Bożena Szumert z Cisk 30 zł, Barbara i Zbigniew Świercz z Wielątek Folwark 30 zł, Zdzisław Jaworski z Wielątek Folwark 30 zł. Agnieszka i Sławomir Nasiadka z Wypych Nowych 30 zł. Bóg zapłać.

Za wywóz śmieci zapłaciliśmy 4 950 zł. (cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt).

BOŻE NARODZENIE
Święta Bożego Narodzenia to szczególny czas w naszym życiu. To czas kiedy oczekujemy i czas, kiedy wspominamy chwile, które już minęły bezpowrotnie. Chwile związane z osobami, których już nie ma, które nie mogą z takich czy innych powobraz3odów zasiąść z nami do stołu wigilijnego. Święta Bożego Narodzenia to czas, kiedy „słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami”. To czas, kiedy Chrystus tak naprawdę w tym momencie chce znaleźć w naszym sercu mieszkanie dla siebie. Bóg jest miłością. Dzisiaj Jezus przynosi tę miłość na ziemię. Nie lękaj się jej przyjąć. Maleńka miłość może zmienić twoje życie. Dzięki niej możesz stać się innym człowiekiem. Dzięki tej miłości możesz odmienić swój los. Bylebyś tylko chciał i umiał zrozumieć. Zostałeś stworzony, by się śmiać, by śpiewać. Żyć w miłości i uszczęśliwiać ludzi obok siebie. Masz dłonie, by rozdawać Serce, by kochać. Ramiona by obejmować.
Boże Narodzenie
Możemy się zapytać, kiedy jest Boże Narodzenie? Czy wtedy kiedy ubieramy choinkę, zasiadamy do wigilijnego stołu, idziemy na pasterkę? Czy wtedy? Tylko wtedy raz do roku?
Matka Teresa z Kalkuty pisze tak:
„Zawsze ilekroć uśmiechasz się do swego brata i wyciągasz do niego rękę, zawsze wtedy jest Boże Narodzenie. Zawsze ilekroć milkniesz, by innych wysłuchać, zawsze kiedy dajesz odrobinę nadziei tym, którzy są przytłoczeni ciężarem fizycznego, moralnego i duchowego ubóstwa, zawsze kiedy sam nie mając wiele, potrafisz dzielić się z innymi i obdarzasz ich radością, zawsze kiedy czynisz swoje serce bezpiecznym domem dla przestraszonych, utrudzonych, odepchniętych i wzgardzonych, zawsze ilekroć pozwolisz, by Bóg pokochał innych przez Ciebie, zawsze wtedy jest Boże Narodzenie.”

,,Uboga, cicha
Stajenka lichapobrane-1
Pełna Niebieskiej Chwały…”
Boże Narodzenie to Święta miłości
i wszelkiego dobra. To wigilijny opłatek, podarunki pod choinkę
i wzruszające kolędy oraz spotkania z bliskimi przy stole. Jako duszpasterze parafii wszystkim gościom i parafianom z tej okazji życzymy radosnych i pogodnych Świąt, a od Dzieciątka Jezus wielu łask i błogosławieństw.

INTENCJE MSZALNE

Poniedziałek 26 grudnia
9.00 Dziękczynna o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Marianny i Kazimierza w 50                    rocznicę ślubu intencja dzieci.
11.00 1. Za † Stanisława Szczesnego w 5 rocznicę śmierci, intencja żony i dzieci.                              2. Za † Jana Jachowskiego w 5 rocznicę śmierci.
16.00 1. Za † Zofię i Józefa Kuczyńskich oraz Marię Tomaszewską.                                                       2. Za † Genowefę Ickiewicz w 7 rocznicę śmierci i rodzinę Ickiewicz.

Wtorek 27 grudnia
16.00 1. Za † Kazimierza Deptułę z ofiar uczestników pogrzebu.                                                        2. Za † Jana Sieńkowskiego z ofiar uczestników pogrzebu.                                                        3. Za † Kazimierza Nowosielskiego z ofiar uczestników pogrzebu.

Środa 28 grudnia
7.30 1. Za † Genowefę Kmiołek z ofiar uczestników pogrzebu.                                                           2. Za † Bożenę Rogalińską z ofiar uczestników pogrzebu.                                                          3. Za † Czesława Wielgolewskiego z ofiar uczestników pogrzebu.

Czwartek 29 grudnia
7.30 1. Za † syna Roberta Czarnowskiego w 14 rocznicę śmierci.                                                       2. Za † Anielę Czubkowską z ofiar uczestników pogrzebu.                                                         3. Za † Zygmunta Milczarczyka z ofiar uczestników pogrzebu.

Piątek 30 grudnia
7.30 1. Za † Krystynę Fraszek w 2 rocznicę śmierci.                                                                               2. Za † Wiesława Ożarka w 14 rocznicę śmierci, intencja rodziny.                                               3. Za † Lucjana Kalinowskiego i zmarłych z rodziny Kalinowskich i Uwijaków.

Sobota 31 grudnia
16.00 1. Msza św. na zakończenie Roku.                                                                                                   2. Za † Romana Jarosika intencja dzieci i wnuków.                                                                      3. Za † Józefę Czubkowską z ofiar uczestników pogrzebu.

Niedziela 1 stycznia
9.00 Za † Józefa Kordowskiego w 4 rocznicę śmierci, intencja matki.
11.00 W intencji parafian. Adoracja.
16.00 1. Za † Mieczysława Kosieradzkiego.                                                                                               2. Za † Jana Zemło w 40 rocznicę śmierci, intencja córki Zofii z rodziną.