XXV Niedziela zwykła
18 września 2016r.

„Nie możecie służyć Bogu i mamonie” – przestrzega nas dzisiaj Pan Jezus. Ta Chrystusowa przestroga każe nam zadać pytanie o nasz system wartości, o priorytety w naszym życiu.

W dzisiejszą niedzielę obchodzimy w naszej Ojczyźnie Dzień Środków Społecznego Przekaz7u. Ogarniamy modlitwą dziennikarzy, reporterów i wszystkich pracujących w różnego rodzaju mediach, by stawali się przekazicielami prawdy i trwałych, nieprzemijających wartości.

Dzisiaj kończymy Triduum ku czci Św. Stanisława Kostki. Były nabożeństwa z ucałowaniem relikwii świętego. Wyjazd na pielgrzymkę do Rostkowa.
W Zespole Szkół w Pniewie odbył się konkurs religijny, który prowadził P. Organista i rozgrywki piłkarskie im. Św. Stanisława Kostki o puchar ks. Proboszcza. Ze Szkoły Podstawowej pierwsze miejsce zajęła kl. V, drugie kl. VI b, i trzecie kl. VI a.
Z Gimnazjum pierwsze miejsce kl. III, drugie kl. II i trzecie kl. I. Gratulujemy zwycięzcom i dziękujemy Dyrekcji naszej Szkoły, nauczycielom, katechetom i wszystkim, którzy pomogli w zorganizowaniu tych zawodów.

Rozpoczynamy także dzisiaj kwartalne dni modlitwy za dzieci, młodzież i wychowawców oraz VI Tydzień Wychowania. Pamiętając, że dzieci i młodzież to przyszłość Kościoła i narodu i że wszyscy jesteśmy zobowiązani do troski o młode pokolenie. Zachęcamy do modlitwy za dzieci i młodzież, za ich rodziców, nauczycieli, katechetów
i wychowawców.

Dziś przy wyjściu z kościoła zbiórka do puszek na KUL.

W czwartek 29 września przypada święto Świętych Archanioł1254685185ów Michała, Gabriela i Rafała. Pan Bóg stworzył Aniołów i powierzył im misję bycia Jego posłańcami i jednocześnie naszymi towarzyszami w ziemskiej pielgrzymce.

W pierwszą sobotę miesiąca 1 października o godz. 18.00, rozpoczynamy Nabożeństwa Różańcowe. Różaniec poprowadzą KŻR z Wielątek Folwark.

W niedzielę 2 października o godz. 16.00 różaniec poprowadzą KŻR z Wólki Folwark.

obraz22 października Pierwsza Niedziela Miesiąca. Odpust w naszej parafii z okazji Wspomnienia Najśw. M20150505001406aryi Panny Różańcowej o godz. 12.00. Uroczystą sumę odprawi i kazanie wygłosi ks. dr Marek Wilczewski Dyrektor Wydziału Katechetycznego w Płocku.
Po sumie Adoracja Najświętszego Sakramentu i Procesja Eucharystyczna. Prosimy Asystę w pełnym składzie.

Są karteczki – pamiątki niedzielne dla dzieci ze Szkoły Podstawowej.

W niedzielę 25 września będzie zbiórka do puszek na poszkodowanych w trzęsieniu ziemi we Włoszech w Accumoli.

W sobotę 8 października IV Diecezjalna Pielgrzymka Kół Żywego Różańca do sanktuarium MB Różańcowej w Smardzewie. Koszt 20 zł. zapisy w zakrystii.

SPOTKANIA:
Dziś po mszy św. o godz. 11.00 spotkanie dla rodziców i dzieci klas czwartych i piątych do generalnej komunii św.. Obecność obowiązkowa.
We wrześniu i w październiku spotkania różańcowe dzieci z koła fatimskiego będą obowiązkowo na nabożeństwach fatimskich. Zapraszamy serdecznie wszystkie dzieci.

PODZIĘKOWANIE:
Ofiara na Telewizję Trwam od mieszkańców Lutobroku Folwark 100 zł. Wysłaliśmy ostatnio na Radio Maryja i Telewizję Trwam 675zł. z ofiar, które składacie przy figurze Matki Bożej Fatimskiej.
P. Janina i Kazimierz Rogulscy z Mystkówca Starego 30 zł na wywóz śmieci
z cmentarza.

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
18 X – św. Stanisław Kostka, jezuicki nowicjusz odznaczający się wielką pobożnością i pragnieniem całkowitego poświęcenia się Bogu, które realizował nawet wbrew woli rodziców; patron nowicjuszy, dzieci i młodzieży oraz naszej Ojczyzny;
20 X – święci męczennicy z Korei; pierwszy koreański kapłan Andrzej Kim Taegon, wybitny apostoł świecki Paweł Chong Hasang oraz ich towarzysze;
21 X – św. Mateusz, Apostoł, powołany przez Chrystusa poborca cła i podatków dla rzymskiego okupanta, autor Ewangelii, która wskazuje ścisły związek między Starym i Nowym Testamentem;
23 X – św. Ojciec Pio, jeden z najbardziej popularnych i znanych świętych minionego stulecia; z jego kapłańskiej posługi, zwłaszcza z sakramentu pojednania i duchowego kierownictwa, korzystało wielu pielgrzymujących do San Giovanni Rotondo, gdzie wypełniał swoje zakonne i kapłańskie obowiązki.
1 X − św. Teresa od Dzieciątka Jezus, francuska karmelitanka odznaczająca się pokorą, prostotą ewangeliczną i wielką ufnością Bogu, patronka misji.

 KOMUNIKAT PREZYDIUM KEP: PRAWO DO WOLNEJ NIEDZIELI

Wolna niedziela jest marzeniem wielu Polaków. Podobnie jak obywatele innych krajów europejskich, także Polacy – bez względu na religię czy światopogląd – winni mieć prawo do wolnej niedzieli. Święty Jan Paweł II pisał o tym w specjalnym dokumencie: „Także w obecnej sytuacji historycznej mamy obowiązek tak działać, aby wszyscy mogli zaznać wolności, odpoczynku i odprężenia, które są człowiekowi niezbędne ze względu na jego ludzka godność oraz związane z nią potrzeby religijne, rodzinne, kulturowe i społeczne, trudne do zaspokojenia, jeśli nie jest zagwarantowany przynajmniej jeden dzień w tygodniu dający wszystkim możliwość wspólnego odpoczynku i świętowania (List Apostolski Dies Domini o świętowaniu niedzieli, 66).
W tym kontekście pragniemy przypomnieć, iż na zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski w czerwcu br. biskupi polscy jednomyślnie poparli obywatelski projekt ustawy zgłoszony przez NSZZ „Solidarność” w sprawie ograniczenia handlu w niedzielę. Ten projekt jest głosem sprzeciwu wobec nadużyć związanych z wykorzystywaniem pracowników a także próbą podkreślenia świątecznego charakteru niedzieli. Powszechnie oczekuje się, że inicjatywa związku zawodowego NSZZ „Solidarność” i znaczące poparcie społeczeństwa nie zostaną zlekceważone, a Parlament Rzeczypospolitej Polskiej przywróci i zabezpieczy narodowi polskiemu niedzielę jako wartość religijną, rodzinną i kulturową.
Warszawa, 13.09.2016 r.

INTENCJE MSZY ŚWIĘTEJ

Poniedziałek 19 września
7.30 Za † rodziców Adama i Mariannę Mięgociów i brata Zdzisława Mięgocia intencja córki                  Danuty.
18.00 Msza św. gregoriańska za † Zofię Kacperską.

Wtorek 20 września
7.30 Msza św. gregoriańska za † Zofię Kacperską.
18.00 Za † Pawła Stelmacha intencja urodzinowa od mamy i rodziny.

Środa 21 września
7.30 Dziękczynna za szczęśliwe zbiory o Boże błogosławieństwo dla mieszkańców                      Zdzieborza.
18.00 Msza św. gregoriańska za † Zofię Kacperską.

Czwartek 22 września
7.30 Za † Jana Wróbla, rodzinę Sieńkowskich, Dudzików i Wróblów.
18.00 Msza św. gregoriańska za † Zofię Kacperską.

Piątek 23 września
7.30 Msza św. gregoriańska za † Zofię Kacperską.
18.00 Za † Czesława i Daniela Kmiołków oraz Lucjana Kmiołek.

Sobota 24 września
7.30 Msza św. gregoriańska za † Zofię Kacperską.
16.00 Ślub – Milena Osowiecka i Adam Salwin.
17.00 Ślub – Ewelina Kmiołek i Łukasz Kwiatkowski.

Niedziela 25 września
9.00 1. Msza św. gregoriańska za † Zofię Kacperską.                                                                            2. Za † Franciszkę i Stanisława Ickiewicz, teściów Antoninę i Stanisława Stelmachów w              rocznicę śmierci, intencja córki i synowej.
11.00 1. W intencji parafian.                                                                                                                       2. Dziękczynna o Miłosierdzie Boże i błogosławieństwo, opiekę Matki Najświętszej i                 zdrowie dla Barbary i Stanisława Jakackich w 60 rocznicę ślubu z dziećmi,                              wnukami i prawnukami.
16.00 1. Dziękczynna o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Anny i Andrzeja Kisiel w 10                   rocznicę ślubu z prośbą o dalsze łaski intencja rodziny.                                                           2. Za † Jana, Feliksa i Adama Kurowskich.

XXIV Niedziela zwykła
11 września 2016r.

Dzisiejsza liturgia Słowa przypomniała nam prawdę o nieskończonym miłosierdziu Boga. Pan Bóg przebacza nasze grzechy, kiedy widzi spokuta-1zczery żal i chęć poprawy i cieszy się z naszego nawrócenia. Pielęgnujmy w sobie pragnienie nieustannego przemieniania naszego życia i korzystajmy jak najczęściej z sakramentu pokuty i pojednania, w którym doświadczamy Bożego miłosierdzia. Codziennie kapłani służą posługą w konfesjonale.

W dzisiejszą niedzielę Poświęcenie tornistrów dla pierwszoklobraz1asistów na mszy św. o godz. 9.00.

Dzisiaj mija 15 lat od tragicznych zamachów terrorystycznych w Nowym Jorku. Pomódlmy się w intencji ofiar terroru i reżimów totalitarnych oraz w intencji pokoju i wzajemnego zrozumienia i poszanowania na całym świecie.

Przyszła niedziela to trzecia niedziela września, która w naszej Ojczyźnie jest Dniem Środkómasowyw Społecznego Przekazu. Towarzyszyć nam będzie modlitwa w intencji dziennikarzy, reporterów i wszystkich pracujących w mediach, by stawali się przekazicielami prawdy i trwałych, nieprzemijających wartości.

Rozpoczniemy też kwartalne dni modlitw za dzieci, młodzież i wychowawców oraz szósty już Tydzień Wychowania. Te dni będą okazją do szczególnej modlitwy za młode pokolenie Polaków, ich rodziców, nauczycieli, katechetów i wychowawców. Pamiętajmy, że dzieci i młodzież to przyszłość Kościoła i narodu i wszyscy jesteśmy zobowiązani do troski o nie.

We wtorek, 13 września kolejny dzień fatimski. Po mszy św.fatima_baner wieczorowej Nabożeństwo i Procesja Fatimska. Zapraszamy do wspólnej modlitwy.

obraz214 września w środę o godz. 16.30 spowiedź i nabożeństwo dla dzieci.
15 września w czwartek rozgrywki piłkarskie im. Św. Stanisława Kostki o puchar ks. Proboszcza.
16 września w piątek o godz.16.30 spowiedź i nabożeństwo dla młodzieży.
W sobotę 17 września o godz. 8.00 wyjazd z przed Kościoła w Pniewie na Pielgrzymkę do Rostkowa. Zapisy u katechetów. Koszt wyjazdu 20 zł.

W środę, 14 września przypada święto Podwyższenia Krzyża Świętego upamikrzyzętniające odnalezienie relikwii krzyża, na którym umarł i dokonał zbawienia świata nasz Pan Jezus Chrystus. W czasach, kiedy symbole naszej wiary są znieważane, miejmy odwagę przyznać się, że jesteśmy chrześcijanami przez pobożne czynienie tego znaku, gdy przechodzimy obok kościoła czy przez okazywanie szacunku przydrożnym kapliczkom i krzyżom.

W czwartek, 15 września Kościół w kalendarzu liturgicznym wspomina Matkę Bożą Bolesną. Msze Święte o zwykłej porze, do udziału w których serdecznie zachęcamy.
Przyszła sobota to wspomnienie 77. rocznicy sowieckiej agresji na Polskę. Pamiętajmy w tym dniu w naszych modlitwach o pomordowanych na Wsc557-akthodzie, o ofiarach Golgoty Wschodu. Prośmy, by trudne i nierozwiązane kwestie wspólnych dziejów polsko-rosyjskich mogły doczekać się sprawiedliwego i zgodnego z historyczną prawdą rozstrzygnięcia.

W przyszłą niedzielę będzie zbiórka do puszek na KUL.

W sobotę 8 października IV Diecezjalna Pielgrzymka Kół Żywego Różańca do sanktuarium MB Różańcowej w Smardzewie. Koszt 20 zł. zapisy w zakrystii.

SPOTKANIA:
Spotkanie dla kandydatów do Bierzmowania dziś po Mszy św. o godz. 16.00.
Obecność obowiązkowa.
Spotkanie dla rodziców i dzieci klas trzecich do Pierwszej Komunii dziś po mszy św. o godz. 11.00.
Spotkanie dla rodziców i dzieci klas czwartych i piątych do generalnej komunii św. będzie w niedzielę 18 września po mszy św. o godz. 11.00. Obecność obowiązkowa.
12 września w przychodni w Pniewie będą badania USG –szczegóły na tablicy ogłoszeń.
We wrześniu i w październiku spotkania różańcowe dzieci z koła fatimskiego będą obowiązkowo na nabożeństwach fatimskich. Zapraszamy serdecznie wszystkie dzieci.

17 września organizowana jest pielgrzymka do Obór na wieczernik. Zapisy pod nr telefonu: 798 199 215.

Dziś o godz. 11.00 w Zambskach Kościelnych będą Uroczystości Upamiętniające Poległych we Wrześniu 1939r.

PODZIĘKOWANIE:
Dziękujemy Asyście za uświetnienie procesji Eucharystycznej w poprzednią
niedzielę.
Dziękujemy wszystkim, którzy wsparli akcje i pomogli wyposażyć plecaki dla dzieci z naszej parafii. Bóg zapłać.

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
13 IX – św. Jan Chryzostom, gorliwy pasterz i wspaniały kaznodzieja; barwne językowo kazania przyniosły mu popularność; nadano mu przydomek „Złotousty”;
16 IX – święci męczennicy: papież Korneliusz i biskup Cyprian, nieugięci obrońcy chrześcijańskiej wiary; złożyli swoje życie
w ofierze podczas cesarskich prześladowań
w połowie III w.

INTENCJE MSZY ŚWIĘTEJ

Poniedziałek 12 września
7.30 1. Za † Stanisława Światkowskiego z Pniewa z ofiar                                                           uczestników pogrzebu.                                                                                                          2. Za † Kazimierza Gorczyńskiego intencja córki.
18.00 1. Msza św. gregoriańska za † Zofię Kacperską.                                                                2. Dziękczynna o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Kariny                                       Kwiatkowskiej z okazji 18 rocznicy urodzin intencja matki chrzestnej.

Wtorek 13 września
7.00 Za † Kazimierza Gorczyńskiego intencja córki.
7.30 1. Dziękczynna o Boże błogosławieństwo dla Pauliny Petrykowskiej
z okazji 18 rocznicę urodzin intencja rodziców i sióstr.                                            2. Msza św. gregoriańska za † Zofię Kacperską.
18.00 1. Za † Aleksandrę, Józefa i Henryka Szczerba.                                                                  2. Za † Stanisława Szumerta w 23 rocznicę śmierci i teściów Czesława
i Zofię Wiśniewskich intencja córki Doroty.

Środa 14 września
7.30 1. Msza św. gregoriańska za † Zofię Kacperską.                                                                2. Za † Kazimierza Gorczyńskiego intencja córki.
17.00 1. Za † Mirosława Turka w 16 rocznicę śmierci i zmarłych z rodziny
Kalinowskich.                                                                                                                         2. Za † Marcina Szuleckiego w 2 rocznicę śmierci.

Czwartek 15 września
7.30 1. Za † Kazimierza Gorczyńskiego intencja córki.                                                            2. Za † Wiktora Dana z ofiar uczestników pogrzebu.
17.00 1. Msza św. gregoriańska za † Zofię Kacperską.                                                                2. Dziękczynna o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Korneli Kisiel
w 18 rocznicę urodzin intencja rodziców.

Piątek 16 września
7.30 1. Za † Małgorzatę i Kazimierza Sobierańskich i dziadków Piątków.                        2. Za † Kazimierza Gorczyńskiego intencja córki.
17.00 1. Msza św. gregoriańska za † Zofię Kacperską.                                                                2. Za † ks. prałata Jana Murziaka w 9 rocznicę śmierci.

Sobota 17 września
7.30 Za † Kazimierza Gorczyńskiego intencja córki.
17.00 Ślub – Ewelina Kuchta i Kamil Bednarski.
18.00 Msza św. gregoriańska za † Zofię Kacperską.

Niedziela 18 września
9.00 Za † Franciszkę, Stanisława Ickiewiczów oraz teściów Antoninę i                              Stanisława Stalmachów.
11.00 1. W intencji parafian.                                                                                                                2. Msza św. gregoriańska za † Zofię Kacperską.
16.00 1. Za † Antoniego Piórkowskiego w 16 rocznicę śmierci i jego rodziców                      Mariannę i Stanisława Mielczarczyków, brata Kazimierza
i Izabelę Karuś.                                                                                                                        2. Za † Mariana Kisiela w 2 rocznicę śmierci, intencja rodziny.                                   3. Za † Czesławę Murziak w 28 rocznicę śmierci.

XXIII Niedziela zwykła
4 września 2016r.

Pan Jezus stawia nam – swoim uczniom − wysokie wymagania. Ma być w naszym życiu na pierwszym miejscu. Od Niego winno brać p18018511oczątek każde działanie i w Nim znajdować swoje dopełnienie. Jako komentarz do słów dzisiejszej Ewangelii niech posłużą słowa Świętego Augustyna: „Jeśli Bóg jest na pierwszym miejscu w twoim życiu, to wszystko jest na właściwym miejscu, ale jeśli Bóg nie jest na pierwszym miejscu w twoim systemie wartości, to w twoim życiu jest bałagan”.

Niech zaskakujące słowa Chrystusa z dzisiejszej Ewangelii pomogą nam już na początku kolejnego roku pracy i nauki poukładać właściwie wszystkie sprawy. Zatroszczmy się o dobre wychowanie młodego pokolenia. Postarajmy się znaleźć czas dla naszych dzieci – żywo interesujmy się ich postępami w szkole, zadbajmy o ich udział w lekcjach religii.

W dzisiejszą niedzielę po sumie procesja Eucharystyczna. W Częstochowie ogólnopolskie Dożynki.

W czw264b296427d571b5aa62c5c4745e5695_th2artek, 8 września przypada święto Narodzenia NMP, w polskiej tradycji nazywane świętem Matki Bożej Siewnej. Zapraszamy na Msze Święte o godz. 9.00 i 18.00, na zakończenie których pobłogosławimy ziarno do jesiennych zasiewów.

W sobotę 8 października IV Diecezjalna Pielgrzymka Kół Żywego Różańca do sanktuarium MB Różańcowej w Smardzewie. Koszt 20 zł. zapisy w zakrystii.

11 września o godz. 11.00 w Zambskach Kościelnych będą Uroczystości Upamiętniające Poległych we Wrześniu 1939r.

Zaproszenie ks. Bpa na Dożynki Diecezjalne do Wieczfni Kościelnej na 11 września na godz. 10.00. Prosimy o zgłoszenie delegacji z wieńcem.

661037771_Hama_Step_By_Step_tornister_szkolny_PrincessPoświęcenie tornistrów dla pierwszoklasistów będzie w niedzielę 11 września na mszy św. o godz. 9.00.

Triduum ku czci Św. Stanisława Kostki i spowiedź na rozpoczęcie Roku Szksw. Stanislaw Kostkaolnego i Katechetycznego będzie 14 września w środę dla dzieci, w czwartek dzień sportu w szkole im. Św. Stanisława Kostki o puchar ks. Proboszcza, i piątek dla młodzieży a w sobotę 17 września wyjazd do Rostkowa na Pielgrzymkę i główne uroczystości do miejsca urodzenia świętego. Koszt wyjazdu 20 zł. Zapisy u katechetów.

SPOTKANIA:

Spotkanie dla kandydatów do Bierzmowania odbędzie się w niedziele 11 września po Mszy św. o godz. 16.00.

Zbiórka ministrantów w sobotę 10 września o godz. 11.00 a dla kandydatów godz.12.15.

Spotkanie dla rodziców i dzieci klas trzecich do Pierwszej Komunii św. będzie 11 września po mszy św. o godz. 11.00.

Spotkanie dla rodziców i dzieci klas czwartych i piątych do generalnej komunii św. będzie w niedzielę 18 września po mszy św. o godz. 11.00.

12 września w przychodni w Pniewie będą badania USG –szczegóły na tablicy ogłoszeń.

SPRAWY GOSPODARCZE:

Mamy ekspertyzę zawilgocenia kościoła, która kosztowała 5.535 zł. (pięć tysięcy pięć set trzydzieści pięć) pozwalającą ocenić zakres prac wewnątrz kościoła.

Również pozwolenie konserwatora na remont okien na wieżach kościoła.

PODZIĘKOWANIE:

Dziękujemy za ofiarę na wywóz śmieci z cmentarza P. Katarzynie Liśkiewicz i P. Mariannie Skrzydel z Komorowa po 30 zł.

MATKA BOŻA SIEWNA

Kościół nie od razu obchodził święto Narodzenia NMP, podobnie zresztą jak Boże Narodzenie. Dopiero po soborze efeskim (431r.) rozwinął się kult maryjny, a maryjność stała się szczególnie charakterystyczna dla Kościoła w Syrii. To właśnie tam zaczęto świętować Narodzenie Najświętszej Maryi Panny. Obchodzono je również w całym Kościele Wschodnim, o czym świadczą homilie św. Jana Damasceńskiego czy św. Germana. W Jerozolimie w V w. wzniesiono bazylikę Narodzenia NMP. Na Zachodzie formalnie święto zostało wprowadzone do liturgii przez papieża św. Sergiusza I w roku 688. Ustanowiono je na 8 września, przejmując datę ze Wschodu. Popularność święta wzrastała powoli, przybierając w chrystianizowanych krajach niejednokrotnie oryginalną formę, łącząc często elementy pochodzące z tradycji ludowej.

W Polsce święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny ma także nazwę Matki Bożej Siewnej. Był bowiem dawny zwyczaj, że dopiero po tym święcie i uprzątnięciu pól zaczynano orkę i siew. Lud chciał najpierw, aby rzucone w ziemię ziarno pobłogosławiła Boża Rodzicielka. Do ziarna siewnego mieszano ziarno wyłuskane z kłosów, które były wraz z kwiatami i ziołami poświęcane w uroczystość Wniebowzięcia Matki Bożej, by uprosić sobie dobry urodzaj. Na Podhalu święto 8 września nazywano Zitosiewną, gdyż tam sieje się wtedy żyto. W święto Matki Bożej Siewnej urządzano także dożynki.

INTENCJE MSZALNE

Poniedziałek 5 września
7.30 1. Za † Józefa Mroza z ofiar uczestników pogrzebu.                                                        2. Za † Jacka Gorczyńskiego z ofiar uczestników pogrzebu.
18.00 1. Za † Zofię Kacperską – Greg.                                                                                                  2. Za † Zygmunta Trzcińskiego intencja urodzinowa od żony i rodziców                       Koczarów.                                                                                                                               3. Za † Mariannę i Józefa Dąbkowskich i ich dzieci: Emilię, Stanisława,                                 Kazimierza, Tadeusza i Mariannę.

Wtorek 6 września
7.30 1. Dziękczynna o Boże bł. i zdrowie dla Bożeny i Edwarda Lasockich                             w 30 rocznicę ślubu intencja dzieci.                                                                                   2. Za † Zygmunta Milczarczyka z ofiar uczestników pogrzebu.                                   3. Za † Maksymiliana Dana z ofiar uczestników pogrzebu.
18.00 1. Za † Zofię Kacperską – Greg.                                                                                                  2. Za † Zdzisława Sieńkowskiego jego rodziców i teściów.                                            3. Za † Stanisława Wróbel i jego rodziców, Włodzimierza Kopczyńskiego i                            Mariannę Kaczmarczyk.

Środa 7 września
7.30 1. Dziękczynna o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Anny i Bogdana                     Fijałkowskich w 25 rocznicę ślubu.                                                                                   2. Za † Stanisława Światkowskiego z ofiar uczestników pogrzebu.                           3. Za † Bożenę Rogalińską z ofiar uczestników pogrzebu.
18.00 1. Za † Zofię Kacperską – Greg.                                                                                                   2. Za † Jana, Tadeusza i Zenona Kucharskich.                                                                   3. Za † Stanisława Dawidczyka.

Czwartek 8 września
9.00 1. Za † Zygmunta Malika z ofiar uczestników pogrzebu.                                                 2. Za † Wiktora Dana z ofiar uczestników pogrzebu.
18.00 1. Za † Zofię Kacperską – Greg.                                                                                                  2. Za † Mariannę i Stanisława Nowak, siostrę Annę i brata Krzysztofa.                  3. Za † Henrykę i Jana Śliwków i całą rodzinę Śliwków.

Piątek 9 września
7.30 1. Dziękczynna za otrzymane łaski o Boże błogosławieństwo, opiekę                           Matki Bożej i zdrowie dla Zofii Malik w 92 rocznicę urodzin.                                   2. Za † Zofię Kacperską – Greg.                                                                                                 3. Za † Stefanię Błaszczyk z ofiar uczestników pogrzebu.
18.00 1. Za † Ryszarda Jankowskiego w 7 rocznicę śmierci i jego rodziców.                        2. Za † Irenę w 39 rocznicę śmierci i Jana Lipińskich.                                                     3. Za † Stanisławę Jackiewicz intencja Dyrekcji i pracowników Zespołu                           Szkół im. AK w Pniewie.

Sobota 10 września
7.30 1. Za † Mariannę, Henryka, Stanisława i Mieczysława Rosińskich.                            2. Za † Zofię Kacperską – Greg.                                                                                                  3. Za † Mariannę Kacperską z ofiar uczestników pogrzebu.
18.00 1. Dziękczynna o Boże błogosławieństwo dla Karoliny Kwiatkowskiej z                    okazji 18 rocznicy urodzin intencja rodziców, siostry i braci.                                   2. Za † Zofię, Genowefę i Tadeusza Markowskich int. córki z dziećmi.                     3. Za † Mikołaja, Kazimierza i Józefa Kisiel.

Niedziela 11 września
9.00 Za † Stanisława Kisiela intencja żony, Zofię i Stanisława i jego rodziców,               Helenę w 31 rocznicę śmierci i Stanisława Burawskich intencja córki.
11.00 W intencji parafian. Chrzty.
16.00 1. Za † Zofię Kacperską – Greg.                                                                                                 2. Dziękczynna o Boże bł. dla Krystyny i Edwarda Deptułów w 40 rocznicę                ślubu intencja dzieci i całej rodziny.

XXII Niedziela zwykła
28 sierpnia 2016r.

To już ostatnia wakacyjna niedziela. Cieszmy się z ostatnich wolnych dni, ze sprzyjającej pogody. Wykorzystajmy je, aby nabrać sił do codziennych obowiązków w nowym roku szkolnym i katechetycznym.

W dzisiejszą niedzielę na Mszy św. o godz. 11.00 Dożynki w naszej parafii,images (2) jako dziękczynienie Panu Bogu za tegoroczne zbiory.

Jutro przypada wspomnienie męczeństwa Świętego Jana Chrzciciela. To, poza Maryją, jedyny Święty, którego w liturgii Kościoła czcimy zarówno w dzień ziemskich, jak i niebiańskich narodzin.

Obraz5

W czwartek, 1 września, dzieci i młodzież rozpoczynają nowy rok szkolny. Zatroszczmy się, by rozpoczęły go w imię Boże. ZapraszObraz2amy najmłodszych parafian, ich rodziców, nauczycieli i katechetów na Eucharystię o godz. 8.00, podczas której będziemy modlić się o światło i dary Ducha Świętego w nowym roku.

W czwartek przypada także 77. rocznica wybuchu największego konfliktu zbrojnego w dziejach świata. Pamiętajmy w tym dniu o wojennych bohatObraz3erach, dzięki którym my możemy teraz żyć w wolnym kraju oraz módlmy się pokój na świecie. Dramat II wojny nie jest tylko doświadczeniem, podręcznikową przeszłością, ale i przestrogą dla przyszłych pokoleń.
Modlić się o pokój oznacza prosić o sprawiedliwość, o zaprowadzenie odpowiedniego porządku wewnątrz państw i w stosunkach pomiędzy nimi; oznacza też prosić o wolność, szczególnie o wolność religijną, która jest fundamentalnym, osobistym i cywilnym, prawem każdej osoby.

To także pierwszy czwartek miesiąca. Od godz. 17.00 do 18.00 prywatna Adoracja Najświętszego Sakramentu. Zapraszamy wieczorem na nabożeństwo eucharystyczne. Poza modlitwą o nowe i święte powołania będziemy prosić za wszystkich, którzy rozpoczęli rok pracy i formacji.

W pierwszy piątek po mszy św. porannej wyjazdy do chorych, a po południu zapraszamy na nabożeństwo wynagradzające i Mszę Świętą wotywną ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa. Spowiedź od 17.30.

Pierwsza Sobota miesiąca po mszy porannej Różaniec poprowadzą KŻR
z Gładczyna Rządowego.

Pierwsza Niedziela miesiąca po sumie procesja Eucharystyczna prosimy asystę w pełnym składzie.

Przekazujemy wszystkim obchodzącym imieniny i urodziny najserdeczniejsze życzenia. Zmarłych pragniemy polecać Bożemu miłosierdziu.

PODZIĘKOWANIE:
Dziękujemy za ofiarę na wywóz śmieci z cmentarza rodzinie Gaszczyńskich ze Zdzieborza 30 zł.

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
28 VIII – św. Augustyn, Doktor i Ojciec Kościoła, początkowo prowadził rozpustne życie, ale nawrócił się pod wpływem wytrwałej modlitwy swej matki, św. Moniki;
29 VIII – św. Jan Chrzciciel; ten, który wskazał Mesjasza, Baranka Bożego i który poprzedził Go również w męczeństwie;
1 IX – bł. Bronisława, dziewica, gorliwa norbertanka, żyła w Krakowie w XIII wieku; była córką Stanisława Odrowąża Prandoty i Anny z Gryffitów-Jaksów na Śląsku opolskim.
3 IX – św. Grzegorz Wielki, papież i Doktor Kościoła, o którym św. Izydor napisał: „Biskup rzymskiej stolicy, pełen bojaźni Bożej i najwyższej pokory, jaśniejący wielkim światłem Ducha Świętego”.

INFORMACJA
Dyrekcja i nauczyciele Zespołu Szkół im. Żołnierzy Armii Krajowej w Pniewie zapraszają uczniów i rodziców na inaugurację roku szkolnego 2016/2017, która odbędzie się 01.09.2016r. (czwartek).
Inauguracja rozpocznie się Mszą św. o godz. 8.00 w parafialnym kościele pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Pniewie.
Uroczystość otwarcia nowego roku szkolnego odbędzie się o godz. 9.00 w Zespole Szkół w Pniewie.
Organizacja dowożenia uczniów w dniu 01.09.2016r.

Obraz1

INTENCJE MSZALNE

Poniedziałek 29 sierpnia
7.30 1. Za † Jana Kaczmarczyka z ofiar uczestników pogrzebu.                                            2. Za † Zygmunta Malika z ofiar uczestników pogrzebu.                                                3. Za † Wiktora Dana z ofiar uczestników pogrzebu.
18.00 1. Dziękczynna o Boże bł. i łaski dla Bogusławy i Mirosława Skoczeń                           w 25 rocznicę ślubu intencja dzieci.                                                                                 2. Za † Stanisława w 7 rocznicę śmierci i jego rodziców Piotra i Mariannę                 Dana od Krystyny Dana.                                                                                                        3. Za † Bożenę Rogalińską z ofiar uczestników pogrzebu.

Wtorek 30 sierpnia
7.30 1. Dziękczynna o Boże bł. dla Krzysztofa Krawczyka z okazji 18 rocznicy                    urodzin intencja rodziny.                                                                                                      2. Za † Józefa Mroza – pogrzebowa.                                                                                        3. Za † Jacka Gorczyńskiego z ofiar uczestników pogrzebu.
18.00 1. Za † Zofię i Władysława Kalinowskich, Jadwigę i Lucjana Kmiołek.                     2. Za † Kazimierza w 3 rocznicę śmierci i Feliksa Mosakowskich, Hannę                       Nożykowską i rodziców Antoniego i Genowefę Mosakowskich.                           3. Za † Kazimierza Deptułę z ofiar uczestników pogrzebu.

Środa 31 sierpnia
7.30 1. Za † Zygmunta Milczarczyka z ofiar uczestników pogrzebu.                                    2. Za † Maksymiliana Dana z ofiar uczestników pogrzebu.                                         3. Za † Stefanię Błaszczyk z ofiar uczestników pogrzebu.
18.00 1. Za † Andzeja Kamińskiego w 1 rocznicę śmierci. Dziękczynna o Boże bł.             i zdrowie dla Elżbiety i Janusza i córki Ewy oraz o szczęśliwe rozwiązanie.            2. Za † Wiktora Dana w 1 rocznicę śmierci, intencja żony.                                            3. Za † Stanisława Światkowskiego od rodziny Deluga zamiast kwiatów.

Czwartek 1 września
8.00 Msza św. na rozpoczęcie Roku Szkolnego i Katechetycznego.
18.00 1. Za † Zofię Kacperską – Greg.                                                                                                 2. Za † rodziców Mariannę i Stanisława Skurów, brata Czesława i siostrę                  Borucką w 4 rocznicę śm. oraz Sławomira i Tadeusza Boruckich.                        3. Za † rodziców Kowalskich i Jackiewiczów, siostry Małgorzatę, Mariannę
i Czesławę, braci Stanisława, Władysława i Kazimierza intencja Józefa                  i Genowefy Kowalskich.

Piątek 2 września
7.30 1. Za † Jacka i Lucjana Gorczyńskich, Jana i Małgorzatę Szymczaków.                   2. Za † Genowefę Kmiołek od Kazimierza Dudzika zamiast kwiatów.
18.00 1. Za † Stefanię Błaszczyk intencja imieninowa od dzieci.                                            2. Za † Zofię Kacperską – Greg.

Sobota 3 września
9.00 1. Za † Stanisława w 9 r. śm. i Adama Chmielewskich rodzc.                                          Chmielewskich i Kaczmarczyków.                                                                                     2. Za † Lucjana Kisiel w 7 r. śm. oraz Małgorzatę w 15 r. śm. i Stefana w 10                 r. śm. Kisiel in. córki i synów.
18.00 1. Za † Zofię Kacperską – Greg.                                                                                                  2. Za † Jana Światkowskiego jego rodziców i braci.                                                         3. Za † Józefę Czubkowską in. rodziny Smolińskich zamiast kwiatów.

Niedziela 4 września
9.00 Za † Stefana in. im. i Władysławę Linka, Mariannę i Antoniego Linków.
11.00 1. W intencji parafian.                                                                                                                2. Za † Zofię Kacperską – Greg.
16.00 1. Dziękczynna o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Haliny i Henryka                   Krawczyk w 45 rocznicę ślubu.                                                                                            2. Dziękczynna za okazane Boże Miłosierdzie i o Boże błogosławieństwo                   i zdrowie dla Izy i Adama Tułowieckich w 15 rocznicę ślubu.

XXI Niedziela zwykła
22 sierpnia 2016r.

Pan Bóg wszystkich nas powołuje do wspólnoty ze sobą, powołuje do zbawie1443bnia. Ten dar, który jest ofiarowany każdej i każdemu z nas, staje się jednocześnie zadaniem, misją do wypełnienia. Trzeba nam wciąż „wchodzić przez ciasne drzwi”, nieustannie podejmować trud życia zgodnego z Chrystusową Ewangelią. Wytrwale módlmy się o łaskę wierności i o potrzebne siły.

Zachęcamy do udziału we Mszach Świętych w tygodniu. Znajdźmy czasu, by przyjść na Eucharystię i karmić się Bożym słowem i Ciałem Pańskim.

Wpobrane tym tygodniu towarzyszy nam szczególne wstawiennictwo Maryi, naszej Matki i Królowej. Jutro, w poniedziałek, 22 sierpnia przypada wspomnienie NMP Królowej, a w piątek, 26 sierpnia uroczystość NMP Częstochowskiej. Msze święte o godz. 9.00 i 18.00.

W piątek, z racji uroczystości, nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. W środę, 24 sierpnia obchodzimy święto Świętego Bartłomieja, Apostoła.

We wtorek, w kolejną rocznicę podpisania paktu Ribbentrop-Mołotow, odzien_pamiecibchodzimy ustanowiony przez Parlament Europejski Dzień Pamięci Ofiar Reżimów Totalitarnych. To dobra okazja, aby modlić się o pokój na świecie oraz za tych, którzy ucierpieli wskutek nazistowskiej i komunistycznej ideologii oraz by ludzkość została zachowana od podobnych zagrożeń.

Choć większość czasu wakacji już poza nami, to wszystkim, którzy korzystają z wypoczynku, pragniemy życzyć, by był on piękny i bezpieczny.

W dzisiejszą niedzielę są Dożynki Gminne o godz. 11.00 w Zatorach.

Dzisiaj odpust w Sadykszu parafii Obryte.

W przyszłą niedzielę na Mszy św. o godz. 11.00 Dożynki w naszej parafii, jako dziękczynienie Panu Bogu za tegoroczne zbiory.

PODZIĘKOWANIE:
Dziękujemy za ofiarę na kościół P. Jadwidze Deluga z Lutobroku Folwark 100 zł.

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
24 VIII – św. Bartłomiej, Apostoł, Natanael z Kany Galilejskiej, który według tradycji głosił Dobrą Nowinę w Indiach i tam poniósł śmierć męczeńską obdarty ze skóry;
27 VIII – św. Monika, matka św. Augustyna, jej łzy, a nade wszystko gorliwa i wytrwała modlitwa oraz święte życie doprowadziły do nawrócenia męża i syna. Pozostała do końca życia wdową pochłoniętą troską o dzieci. Miała ich troje: syna Nawigiusza, córkę, której imienia nie znamy, oraz syna Augustyna. Wielka jest siła miłości matki.

3 września organizowana jest autokarowa pielgrzymka do Torunia. Będzie to dzień dziękczynienia za Boże Łaski. Koszt wyjazdu 50 zł. Zainteresowanych prosimy o kontakt pod nr tel.: 517 776 231.

CZY ZALEŻY NAM NA ZBAWIENIU?
Nie tak dawno w prasie opublikowano wyniki ankiety dotyczącej sensu życia, którą przeprowadzono wśród Polaków. Cóż się okazało? W tej swoistej hierarchii pierwsze miejsce zajęło udane życie rodzinne. 70% respondentów, których CBOS poprosił o wskazanie pięciu kluczowych dla nich wartości, wybrało małżeństwo, dzieci. Twierdzą oni, że życie rodzinne stanowi o jakości życia. Drugie miejsce zajęło zdrowie własne i rodziny. Ten wybór potwierdziło 67%, w tym wielu ludzi starszych.
Okazuje się, że dla 54% Polaków najważniejsza jest miłość i przyjaźń. Kolejne miejsce zajęła praca. Posiadanie stałego zatrudnienia ważne jest dla 43% rodaków. Wiara w Boga i życie zgodne z wiarą najważniejsze jest tylko dla 40% Polaków. Można więc w kontekście tych badań zapytać: Czy wiara i religijność są jeszcze wartościami uniwersalnymi? Czy zbawienie i życie wieczne są jeszcze dla nas ważne? Czy ktoś przejmuje się tym, co będzie po śmierci? Czy ktoś przejmuje się sądem ostatecznym, na którym Bóg zapyta o naszą hierarchię wartości?
Dzisiejszy fragment Ewangelii podpowiada nam ważne wskazanie Chrystusa: zadbaj o swoje zbawienie! Przecież nie możesz poprzestać na minimalizmie! Współczesny świat nie sprzyja wybieraniu trudnych rozwiązań. Jakże wiele osób mówi: „Ja nic złego nie robię: nikogo nie zabiłem, nic nie ukradłem. Nie mam wielkich grzechów! Cóż mogę jeszcze uczynić?”.
Dziś Chrystus poucza nas wszystkich, jak zadbać o swoje zbawienie. Z naciskiem mówi: „Odstąpcie ode Mnie wszyscy dopuszczający się niesprawiedliwości”. Niesprawiedliwość oznacza niewierność. Nie chodzi tylko o niewierność zewnętrzną. Można to zilustrować stwierdzeniem: „Prowadzę się dobrze, przez sąsiadów czy znajomych jestem odbierany jako dobry człowiek”. Chrystus mówi także o niewierności wewnętrznej. W dzisiejszej przypowieści uczniowie mówili: „przecież jadaliśmy”. Uczniowie bronili się, mówiąc o swojej aktywności, gorliwości. A wydźwięk nauki Chrystusa jest zupełnie inny – nie chodzi o to, aby czynić coś na pokaz. Nie chodzi o to, aby sąsiad czy znajomy widział szlachetne postępowanie. Są takie małżeństwa, które na zewnątrz sprawiają wrażenie poprawnych, a nawet idealnych, ale gdy bliżej przyjrzymy się ich życiu, to zauważymy wiele skrywanych łez i cichych dramatów.
Jeśli więc mamy zadbać o swoje zbawienie, trzeba popatrzeć na swoją niewierność. Chrystus jednak mówi także dziwne, kontrowersyjne słowa: „Tak oto są ostatni, którzy będą pierwszymi, i są pierwsi, którzy będą ostatnimi”.
W tym zdaniu zawarte jest przesłanie Mistrza
z Nazaretu: Jeśli chcesz zadbać o swoje zbawienie, zweryfikuj własną hierarchię wartości. Ernest Hemingway pisał przed laty: „Teraz nie pora myśleć o tym, czego ci brak. Lepiej pomyśl, co możesz zrobić z tym, co masz”. Może lepiej nie narzekać, że inni mają lepiej, są zdrowsi, mają więcej pieniędzy. Trzeba na nowo ustawić własną hierarchię wartości, odpowiedzieć na pytanie: „Co mogę zrobić ze swoim życiem,
z tym, co posiadam?”. Chodzi więc o to, aby nauczyć się dzielić tym, co się ma; cieszyć się tymi, z którymi się mieszka pod jednym dachem.
Kiedy dziś Chrystus mówi: „Zadbaj o swoje zbawienie”, brzmi to szczególnie dramatycznie, bowiem życie ludzkie staje się jeszcze bardziej kruche. Trzeba więc przejąć się tym apelem. Kardynał Stefan Wyszyński mówił do nas, Polaków: „Z drobiazgów życiowych wykonywanych wielkim sercem powstaje wielkość człowieka”. Może więc wystarczy uśmiech, przyjazny gest, dobre słowo. Oby także w naszym życiu nie zabrakło ludzi, którzy nas dostrzegą.
Módlmy się więc razem z bł. matką Teresą z Kalkuty, abyśmy znaleźli ludzi, którzy pomogą nam zadbać o nasze zbawienie:
Panie, kiedy jestem głodny, poślij mi kogoś, kogo mógłbym nakarmić!
Kiedy jestem spragniony, poślij mi kogoś, kogo mógłbym napoić!
Kiedy jest mi zimno, poślij mi kogoś, kogo mógłbym ogrzać!
Kiedy jestem smutny, poślij mi kogoś, kogo mógłbym pocieszyć!
Kiedy jestem biedny, poślij mi kogoś jeszcze bardziej ubogiego ode mnie!
Kiedy nie mam czasu, poślij mi kogoś, kogo powinienem wysłuchać!
Kiedy jestem upokarzany, poślij mi kogoś, kogo mógłbym pochwalić!
Kiedy jestem zniechęcony, poślij mi kogoś, komu mógłbym dodać odwagi!
Kiedy czuję się niezrozumiany, poślij mi kogoś, kogo mógłbym do siebie przytulić!
Kiedy nie czuję się kochany, poślij mi kogoś, kogo powinienem pokochać!
ks. Janusz Mastalski

INTENCJE MSZY ŚWIĘTEJ

Poniedziałek 22 sierpnia
7.30 1. Za † Bożenę Rogalińską z ofiar uczestników pogrzebu.                                                           2. Za † Ryszarda Rogalińskiego z ofiar uczestników pogrzebu.                                                   3. Za † Mariannę Kacperską z ofiar uczestników pogrzebu.
18.00 1. Za † Henryka Machnowskiego.                                                                                                   2. Za † Józefę Czubkowską zamiast kwiatów od wnuczki z mężem i córką.                             3. Za † Zygmunta Malika z ofiar uczestników pogrzebu.

Wtorek 23 sierpnia
7.30 1. Za † Józefę Kaczyńską z ofiar uczestników pogrzebu.                                                             2. Za † Mariannę Krawczyk z ofiar uczestników pogrzebu.                                                         3. Za † Jerzego Skwarę z ofiar uczestników pogrzebu.
18.00 1. Za † Stanisława Ickiewicza, Mariannę i Franciszka Szczubeł.                                                   2. Za † Józefa Mroza z ofiar uczestników pogrzebu.                                                                    3. Za † Wiktora Dana z ofiar uczestników pogrzebu.

Środa 24 sierpnia
7.30 1. Za † Jacka Gorczyńskiego z ofiar uczestników pogrzebu.                                                       2. Za † Zygmunta Milczarczyka z ofiar uczestników pogrzebu.                                                   3. Za † Maksymiliana Dana z ofiar uczestników pogrzebu.
18.00 1. Dziękczynna o Boże bł. i zdrowie dla Elżbiety i Janusza i córki Ewy oraz o                               szczęśliwe rozwiązanie.                                                                                                                 2. Za † Edmunda Tyburskiego z ofiar uczestników pogrzebu.

Czwartek 25 sierpnia
7.30 1. Za † Czesława Wielgolewskiego z ofiar uczestników pogrzebu.                                             2. Za † Stefanię Błaszczyk z ofiar uczestników pogrzebu.
18.00 1. Za † Henryka Śliwkę w 2 rocznicę śmierci, Czesławę i Kazimierza Śliwka.                             2. Za † rodzinę Falbów i Drążewskich.

Piątek 26 sierpnia
9.00 1. Za † Stanisława Światkowskiego z ofiar uczestników pogrzebu.                                           2. Za † Czesławę Szczerba z ofiar uczestników pogrzebu.
18.00 1. Za † Mariannę Oleksiak z ofiar uczestników pogrzebu.                                                          2. Za † rodzinę Witkowskich, Mielczarczyków i Murzów.

Sobota 27 sierpnia
16.00 Ślub Bożena Krzyżewska i Rafał Fijak.
17.00 Ślub- Ewa Kaczmarczyk i Mariusz Barszcz.
18.00 1. Dziękczynna o Boże błogosławieństwo i łaski dla Jana i Teresy Burawskich w 35                   rocznicę ślubu od córek zięciów i wnuków.                                                                                2. O łaskę uzdrowienia dla córki Joanny i zdrowie Boże błogosławieństwo dla                            wszystkich swoich dzieci ich rodzin intencja matki.                                                              3. Za † Henryka Kamińskiego w rocznicę śmierci, Czesławę i Władysława
Kowalskich.

Niedziela 28 sierpnia
9.00 1. Dziękczynna o Boże bł. dla Dawida Mościńskiego w 18 rocznicę urodzin.                             2. Za † Kazimierza Deptułę z ofiar uczestników pogrzebu.
11.00 1. W intencji parafian. Dożynki.                                                                                                       2. Dziękczynna o Boże bł. i zdrowie dla Krystyny i Jerzego Sokołowskich w 35                          rocznicę ślubu
16.00 1. Dziękczynna o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Agnieszki i Sławomira w 25                 rocznicę ślubu.                                                                                                                                2. Za † Krystynę i Jana Sosnowicz.

XIX i XX Niedziela zwykła
7-21 sierpnia 2016r.

Jesteśmy wzywani do czujności i modlitwy. Pan Jezus nieustannie zapewnia nas Obraz1o nagrodzie dla tych, którzy są Mu wierni. Prośmy Go, aby umacniał naszą wiarę i zaufanie. W sierpniu możemy ćwiczyć naszą wytrwałość przez ascezę i wstrzemięźliwość od alkoholu. Zachęcamy do podejmowania zobowiązania abstynenckiego. Wyłożona jest nasza Parafialna Księga Trzeźwości.

Dzisiaj obchodzimy XIX niedzielę zwykłą.

Pierwsza Niedziela miesiąca - po sumie Adoracja Najświętszego Sakramentu i procesja Eucharystyczna. Prosimy asystę w pełnym składzie.

images
Od 6 do 15 sierpnia o godz. 21.00 Apele Maryjne Pielgrzymkowe. Zapraszamy. 

Taca z przyszłej niedzieli przeznaczona będzie na rzecz Diecezji.

W sobotę, z racji 13. dnia miesiąca, zapraszamy po Mszy św. o 18.00 na Nabożeństwo i procesję Fatimską.

Przeżyliśmy wielkie i piękne dni, poczuliśmy się naprawdę wspólnotą podczas Światowych Dni Młodzieży, podczas papieskiej pielgrzymki do naszej Ojczyzny. Niech one przyniosą w życiu każdej i każdego z nas,
w życiu całego narodu obfite i trwałe owoce.

We wtorek, 9 sierpnia przypada święto Świętej Teresy Benedykty od Krzyża, patronki Europy, a w środę, 10 sierpnia Świętego Wawrzyńca, diakona i męczennika. Zachęcamy do udziału we Mszach Świętych ku ich czci i wspólnej modlitwy.

Zimages (1)a tydzień rozpoczynamy zbiórkę przyborów szkolnych dla potrzebujących dzieci. Przybory, tj. zeszyty, kredki, bloki itp. będzie można przynosić do kościoła. Kosz będzie wystawiony od następnej niedzieli.

Za tydzień obchodzimy XX niedzielę zwykłą.

Natomiast w przyszły poniedziałek, 15 sierpnia będziemy obchodzić uroczystość Wniebowzięcia NMP. Przypominamy, że jest to święto nakazane, w kpobranetóre jesteśmy zobowiązani do uczestnictwa w Eucharystii. Msze Święte w tym dniu tak jak w każdą niedzielę, godz. 9.00, 11.00 i 16.00. Po mszy św. błogosławieństwo ziół i kwiatów.

15 sierpnia to także rocznica Bitwy Warszawskiej z 1920 roku, tzw. Cud nad Wisłą i święto Wojska Polskiego. W naszych modlitwach pamiętajmy o polskich żołnierzach pełniących pokojowe misje w różnych zakątkach świata.

13 sierpnia organizowany jest wyjazd do Częstochowy. Wyjazd spod remizy strażackiej w Komorowie o godz. 19.00. Zapisy pod nr tel.: 518 223 255.

3 września organizowana jest autokarowa pielgrzymka do Torunia. Będzie to dzień dziękczynienia za Boże Łaski. Koszt wyjazdu 50 zł. Zainteresowanych prosimy o kontakt pod nr tel.: 517 776 231.

14 sierpnia będzie w naszej parafii akcja honorowego oddawania krwi w godz.
10 – 14. Krew będą mogły oddawać osoby od 18akcja_krew do 65 roku życia. Warunki:
-Do oddawania krwi dopuszcza lekarz.
-Na 24 godziny przed oddaniem krwi nie pić alkoholu.
-Przed oddaniem krwi nie pić kawy.
-Osoby chore na choroby zakaźne nie mogą oddawać krwi.
-Trzeba mieć ze sobą dowód osobisty.

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
8 VIII – św. Dominik, wybitny kaznodzieja, który owocnie zwalczał szerzące się
w ówczesnej Europie herezje; założył Zakon Kaznodziejski;
9 VIII – św. Teresa Benedykta od Krzyża (Edyta Stein), patronka Europy; dzięki filozoficznym poszukiwaniom odnalazła wiarę w Boga, a jej poszukiwania zaowocowały traktatem teologicznym pt. Wiedza krzyża;
10 VIII – św. Wawrzyniec, diakon i męczennik, którego życie, świętość i męczeństwo były opiewane przez wielu Ojców Kościoła;
11 VIII – św. Klara, która zachęcona przykładem św. Franciszka z Asyżu poświęciła się całkowicie na służbę Bożą; habit zakonny otrzymała z rąk Biedaczyny z Asyżu.
14 VIII – św. Maksymilian Maria Kolbe, franciszkanin, misjonarz w Japonii, założył klasztor w Niepokalanowie pod Warszawą, gdzie prowadził działalność wydawniczą; oddał swoje życie za współwięźnia w obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu;
17 VIII – św. Jacek Odrowąż, duchowy syn św. Dominika, który od niego otrzymał zakonny habit;
20 VIII – św. Bernard z Clairvaux, człowiek wielkiej wiedzy, modlitwy i kontemplacji.

INTENCJE MSZALNE

Poniedziałek 8 sierpnia
7.30 Za † Jana Dereskiego, rodzinę Stefana i Mariannę Łukasiak i całą rodzinę            Niecieckich.
18.00 1. Za † Tadeusza Kaszę w 19 rocznicę śmierci, siostrę Halinę Dymer
w 1 rocznicę śmierci.                                                                                                                   2. Za † Genowefę Kmiołek z ofiar uczestników pogrzebu.
21.00 APEL.

Wtorek 9 sierpnia
7.30 Za † Zygmunta Malika w 1 rocznicę śmierci.
18.00 Dziękczynna o Boże błogosławieństwo o opiekę Matki Bożej i zdrowie dla            Ewy i Przemysława Winniewskich i dla ich córek w 15 rocznicę śmierci                   Kasi.
21.00 APEL.
Środa 10 sierpnia
18.00 Dziękczynna o Boże błogosławięństwo i opiekę Matki Bożej oraz
szczęśliwe zbiory z Placusina intencja z majowego.
21.00 APEL.

Czwartek 11 sierpnia
7.30 Za † Kazimierza Nowosielskiego od rodziny Szuleckich zamiast kwiatów.
18.00 1. Za † Annę i Bartosza Siebierskich intencja mieszkańców z Mystkówca                   Szczucina.                                                                                                                                  2. Za † Władysława Jeża w 3 rocznicę śmierci, intencja żony z rodziną.
21.00 APEL.

Piątek 12 sierpnia
7.30 1. Za † brata Jana i rodziców Mrozów intencja córki Genowefy.                                2. Za † Wiktora Dana z ofiar uczestników pogrzebu.
18.00 1. Za † Romana, Krzysztofa i Irenę Ickiewicz, Ewę i Józefa Jabłońskich.                  2. Za † Zygmunta Malika z ofiar uczestników pogrzebu.
21.00 APEL.

Sobota 13 sierpnia
7.30 Za † Leokadię w 20 rocznicę śmierci i Mariannę Piątek.
18.00 1. Za † Henryka Prusa w 6 rocznicę śmierci.                                                                       2. Za † Mieczysława w 2 rocznicę śmierci i Krystynę Szczubłów, Zdzisława                  Makowskiego rodziców Osowieckich i Szczubłów.
21.00 APEL.

Niedziela 14 sierpnia
9.00 Dziękczynna o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Stefani Pikora w 80              rocznicę urodzin, intencja dzieci i wnuków.
11.00 W intencji parafian. Chrzty.
16.00 1. Za † Stanisława Bednarczyka w 3 rocznicę śmierci, intencja żony.                     2. Za † Henryka Kalinowskiego w 15 rocznicę śmierci, zmarłych z rodziny                  Kalinowskich i Przygockich.
21.00 APEL.

Poniedziałek 15 sierpnia
9.00 Za † Jerzego Wierzchonia intencja urodzinowa.
11.00 Za † Juliana i Zofię Ostaszewskich.
16.00 1. Za † Mariannę Czajkowską intencja imieninowa.                                                       2. Za † Jan w 13 rocznicę śmierci i Janinę Sieńkowskich intencja rodziny.
21.00 APEL.

Wtorek 16 sierpnia
7.30 Za † Waldemara Pogłód w 28 rocznicę śmierci, rodziców Pogłodów, braci              Mariana i Stanisława, rodziców Świdwów i brata Zdzisława.
18.00 Dziękczynna o Boże błogosławieństwo o opiekę Matki Bożej i zdrowie dla            Agnieszki i Bogdana Witkowskich z Gładczyna bl. w 30 rocznicę ślubu                       intencja rodziców z Pniewa.

Środa 17 sierpnia
7.30 Za † Jana w rocznicę śmierci i Henrykę Śliwka.
18.00 Za † Lucynę w 15 rocznicę śmierci i Henryka Samsel i rodzinę                                     Kamińskich.

Czwartek 18 sierpnia
7.30 Za † Józefa Mroz z ofiar uczestników pogrzebu.
18.00 Za † Kazimierza Wiśniewskiego, rodziców Jaskulskich i                                                 teściów Wiśniewskich.

Piątek 19 sierpnia
7.30 Za † Edmunda Tyburskiego z ofiar uczestników pogrzebu.
18.00 Za † Bolesława Pochmarę i Stanisława Ambroziaka.

Sobota 20 sierpnia
7.30 Za † Jacka Gorczyńskiego z ofiar uczestników pogrzebu.
17.00 Ślub- Izabela Drążewska i Michał Remiasz.
18.00 1. Za † Lucjana Gołębiewskiego w 15 rocznicę śmierci.                                                  2. Za † Mateusza Chełchowskiego intencja urodzinowa.

Niedziela 21 sierpnia
9.00 1. Za † Kazimierza Mroczkowskiego w 4 rocznicę śmierci.                                            2. Za † Mariannę w 42 rocznicę śmierci i Jana Kaczmarczyk.
11.00 1. W intencji parafian.                                                                                                                2. Za † Zofię i Mariana Król intencja Jerzego Króla.
16.00 1. Za † Mariana Koczarę, rodziców Koczarów i Sitków, brata Józefa.                        2. Za † Andrzeja Machnowskiego w 6 rocznicę śmierci, intencja rodziny.

ZObraz1apowiedzi przedślubne:

Paulina Wałowska z Leman i  Marcin Łukasz Olszyński z Łodzi
zapowiedz II

Izabela Drążewska z Mierzęcina i Michał Piotr Remiasz z Łodzi
zapowiedz II

Patrycja Archacka z Komorowa i Kamil Krawczyk z Rząśnika
zapowiedz II

Sylwia Samuel z Topolnicy i Marcin Płochocki z Rybienka Leśnego
zapowiedź I

Ktokolwiek znałby przeszkody między tymiosobami zobowiązany jest powiadomićKancelarię Parafialną.

XVIII Niedziela zwykła
31 lipca 2016r.

Dobiega końca piękny festiwal wiary i młodości, jaki przez ostatnie 10 dni przeżywpobranealiśmy w naszej Ojczyźnie podczas XXXI Światowych Dni Młodzieży i wizyty Ojca Świętego. Dziś przypada kulminacyjny moment dni młodzieży – tzw. Msza posłania pod przewodnictwem papieża.

Jutro będziemy przeżywać kolejną rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Niech wspomnienie tego patriotycimagesznego zrywu przypomina nam nieustannie o potrzebie modlitwy za naszą umiłowaną Ojczyznę, za tych, którzy za jej wolność oddali życie, oraz za tych, którym powierzono odpowiedzialne stanowiska.

Również jutro rozpoczyna się sierpień, miesiąc wielu ważnych wydarzeń w hispobrane (1)torii naszej Ojczyzny, miesiąc pieszych pielgrzymek do tronu Jasnogórskiej Madonny oraz miesiąc wytężonej pracy przy żniwach. Wesprzyjmy modlitwą nasz kraj i podejmujących trudy pielgrzymki bądź pracy na polu. Niech będzie to również dar całkowitej lub czasowej abstynencji od wszelkich używek, zwłaszcza od alkoholu.

Święty Franciszek z Asyżu żywił wyjątkową miłość do Maryi. Opieką otoczył kaplicę pw. Matki Bożej Anielskiej, zwanej Porcjunkulą, której rocznica poświęcenia przypada 2 sierpnia. W tej kaplicy Święty Franciszekpobrane otrzymał słynny odpust, który papieże zatwierdzili i którym objęli cały Kościół właśnie na dzień rocznicy jej poświęcenia.
Warunkiem jego uzyskania jest nawiedzenie kościoła parafialnego i odmówienie w nim Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo i Wierzę w Boga oraz wypełnienie zwykłych warunków odpustu, czyli stan łaski uświęcającej, modlitwa w intencjach wyznaczonych przez papieża oraz wyzbycie się przywiązania do grzechu, nawet lekkiego. Odpust można zyskać od południa dnia 1 sierpnia do północy 2 sierpnia i ofiarować za siebie lub za kogoś ze zmarłych. Korzystajmy z tej łaski darowania kar doczesnych za grzechy już odpuszczone nam w sakramencie pojednania.

W tym tygodniu przypadają: pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca.

W pierwszy czwartek w liturgii Kościoła wspominamy Świętego proboszcza z Ars. Naszą modlitwę ofiarujemy za powołanych do służby Bożej oraz o nowe i święte powołania. Prywatna adoracja od godziny 17.00.

W pierwszy piątek miesiąca spowiedź od 17.30 do 18.00. Po Mszy św. porannej wyjazdy do chorych.
W pierwszą sobotę miesiąca będziemy obchodzić święto Przemienienia Pańskiego. Zapraszamy w tym dniu na Msze Święte o godz. 9.00, 11.00 i 18.00. Warto uświadomić sobie, że każda Eucharystia jest naszym wejściem na górę Przemienienia i kontemplacją Chrystusowego oblicza. Po Mszy św. o godz. 9.00 różaniec poprowadzi KŻR z Gładczyna Bloki.

Pierwsza Niedziela miesiąca – po sumie Adoracja Najświętszego Sakramentu i procesja Eucharystyczna. Prosimy asystę w pełnym składzie.

Możemy zapisywać się na pieszą i duchową Pielgrzymkę do Częstochowy.

Karty pielgrzymki można wydrukować także z Internetu.

Spotkanie dla pielgrzymów jest dzisiaj w Kościele Szkolnym w Pułtusku o godz. 17.00.

Jest zamówiony autokar na przejazd pielgrzymów z Pniewa do Płocka. Zbiórka 6 sierpnia przed Kościołem o godz. 3:15, wyjazd o 3:30. Koszt przejazdu 30 zł. Proszę o zapisywanie się u ks. Proboszcza.
Od 6 do 15 sierpnia o godz. 21.00 Apele Maryjne Pielgrzymkowe. Serdecznie
zapraszamy.

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
1 sierpnia – św. Alfons Maria Liguori, biskup i doktor Kościoła, założyciel zgromadzenia redemptorystów; urodził się w bogatej, szlacheckiej rodzinie w 1696 roku.
„Kto się modli, ten się zbawi; kto się nie modli, ten się potępi”
4 sierpnia – św., Jan Maria Vianney, patron proboszczów, który przez swoją ascezę i gorliwą działalność duszpasterską odrodził duchowo i moralnie parafię w Ars, do której został posłany.

PODZIĘKOWANIA:
Ofiary na wywóz śmieci z cmentarza złożyli: Adam Skoczeń z Wielątek Rosochatych, Małgorzata i Ryszard Wielgolewscy z Lutobroku , Marianna Piórkowska z Komorowa po 30 zł., Chodyna Władysław – 30 zł. na śmieci i 50 zł na kościół. Bóg zapłać
14 sierpnia będzie w naszej parafii akcja honorowego oddawania krwi w godz.
10 – 14. Krew będą mogły oddawać osoby
od 18 do 65 roku życia.

Zbyt mało jest ludzi szczęśliwych (Phil Bosmans), czyli…
DLACZEGO WARTO IŚĆ NA PIELGRZYMKĘ DO CZĘSTOCHOWY?
Wartość pielgrzymek podkreśla już Stary Testament, ukazując Izraelitów wędrujących do Ziemi Obiecanej. Co więcej, dla Żydów to był obowiązek. Trzy razy do roku winni byli wędrować do Świętego Miasta. Jezus Chrystus nadał pielgrzymkom nowy sens. Celem już nie była świątynia murowana, określone miejsce tutaj na ziemi, ale świątynia rozumiana jako dom Ojca. Dla nas ważne w tym względzie jest pouczenie Soboru Watykańskiego II. Jest tam ukazana teologia pielgrzymowania. Przedstawia on Kościół jako wspólnotę w drodze, wspólnotę pielgrzymującą. Pielgrzymka staje się obrazem życia ludzkiego, które jest codziennym pielgrzymowaniem drogami tej ziemi do wieczności. Sobór też podkreśla wspólnotowy charakter pielgrzymowania. Nie idę sam, idę z innymi, ze wspólnotą, z Kościołem.
Aby pielgrzymka nie była tylko wycieczką, trzeba pamiętać o kilku sprawach. Wyruszając na pielgrzymi szlak, warto mieć intencję. Ponieważ każda pielgrzymka ma charakter pokutny, trzeba się liczyć z trudem, zmęczeniem, niedogodnościami. To wszystko także warto ofiarować Bogu
w jakiejś intencji. W czasie pielgrzymki jest też sporo modlitwy. Dla jednych to będzie czas nauki modlitwy, dla innych przeznaczenie większej ilości czasu na rozmowę
z Bogiem. Nie bez znaczenia jest fakt, że na pielgrzymce zawiązują się przyjaźnie, bo zasadniczo wszyscy mają podobne oczekiwania, cele i ideały. I jeszcze jedno: kiedy raz pójdziesz na pielgrzymkę, to będziesz chciał iść ponownie, a w ciągu roku zatęsknisz za tym czasem i spotkanymi na pielgrzymim szlaku osobami.
Pielgrzymka nie jest dla każdego. Jest dla ludzi wyjątkowych.
I jeszcze jedno. W oczach Bożych KAŻDY człowiek jest wyjątkowy.

INTENCJE MSZY ŚWIĘTEJ

Poniedziałek 1 sierpnia
7.30 1. Za † Krystynę Śliwka w 17 rocznicę śmierci i Mieczysława Śliwka.                        2. Za † Ryszarda Rogalińskiego z ofiar uczestników pogrzebu.
18.00 1. Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo dla Magdaleny i                            Marcina Izbickich w 1 rocznicę ślubu.                                                                               2. Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo dla Haliny i Henryka                      Kisiel w 35 rocznicę ślubu.

Wtorek 2 sierpnia
7.30 1. Za † Tadeusza Borkowskiego z ofiar uczestników pogrzebu.                                  2. Za † Henryka Machnowskiego z ofiar uczestników pogrzebu.
18.00 1. Za † Stefanię, Ignacego, Andrzeja Kowalczyków i Janinę Linka.                            2. Za † Stanisławę Jackiewicz z ofiar uczestników pogrzebu.

Środa 3 sierpnia
7.30 1. O Boże błogosławieństwo dla mieszkańców Wólki Przekory z racji                           zakończenia Nabożeństwa Majowego.                                                                             2. Za † Jana Bereskiego z ofiar uczestników pogrzebu.
18.00 1. Intencja dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo dla Lilianny                     Rakowskiej w 1 rocznicę urodzin.                                                                                       2. Za † Stanisława Barszcz z ofiar uczestników pogrzebu.

Czwartek 4 sierpnia
7.30 1. Za † Mariannę Linkę z ofiar uczestników pogrzebu.                                                  2. Za † Jana Szurawskiego z ofiar uczestników pogrzebu.
18.00 1. Za † Jana Sieńkowskiego i Sławomira Sieńkowskiego w 4 rocznicę                          śmierci.                                                                                                                                        2. Za † Wacława Wróbla z ofiar uczestników pogrzebu.

Piątek 5 sierpnia
7.30 1. Za † Kazimierza Borka w 5 rocznicę śmierci i jego rodziców Katarzynę i               Adama.                                                                                                                                          2. Za † Ryszarda Spodka z ofiar uczestników pogrzebu.
18.00 1. Za † rodziców Przychodzkich i Czajkowskich i Stanisławę Urbaniak.                   2. Za † Stanisława Ciok z ofiar uczestników pogrzebu.

Sobota 6 sierpnia
9.00 Za † Mariannę Brzezińską z ofiar uczestników pogrzebu.
11.00 Za † Jana Kaczmarczyka z ofiar uczestników pogrzebu.
17.00 Ślub Magdaleny Kisiel i Michała Doktorskiego.
18.00 Za † Janinę i Franciszka Zawadzkich.

Niedziela 7 sierpnia
9.00 Za † Tadeusza Łojka, rodzinę Łojków, rodzinę Sobolewskich i o zdrowie                          dla Henryki i Jana.
11.00 W intencji parafian.
16.00 1. Za † Andrzeja Młynarczyka w 6 rocznicę śmierci.                                                       2. Dziękczynna z prośbą o Boże łaski dla Jana Brzezińskiego w 70 rocznicę                urodzin i dla rodziny.

XVII Niedziela zwykła
24.07.2016r.

Dzisiaj obchodzimy XVII niedzielę zwykłą.

27 lipca przybywa do naszej Ojczyzny Ojciec Święty Franciszek aby przewodniczyć 31 Światowym Dniom Młodzieżyimages. Papież oprócz Krakowa odwiedzi Jasną Górę i Obóz Koncentracyjny w Oświęcimiu. Otoczmy Papieża i młodzież naszą modlitwą i prośmy o jak największe owoce tej pielgrzymki, by przyniosła jak najwięcej dobra.

25 lipca, w poniedziałek obchodzimy wspomnienie św. Krzysztofa, patrona kierowców i podróżujących. W związku z tym po każdej Mszy św. zostaną poświęcone pojazdy, aby można było się nimi szczęśliwie i bezpiecznie poruszać.

Trwają zapisy się na pieszą Płocką i duchową pielgrzymkę do Częstochowy.

Polecamy Bogu zmarłą Józefę Kaczyńską z Komorowa. Przeżyła 90 lat. W jej intencji zostaną odprawione 3 Msze św. z ofiar uczestników pogrzebu.

Ofiary na wywóz śmieci z cmentarza złożyli: Marianna i Kazimierz Melion z Wypych Nowych – 30 zł.

Zapowiedzi:
Obraz1Sakrament małżeństwa mają zamiar przyjąć:
Milena Budna z Długosiodła, ul. Spokojna 7
i Jarosław Juźwiak z Lutobroku Folwark 26
Zapowiedź II

Sylwia Szerewicz z Gródka Rządowego 93
i Kamil Linka z Pniewa, ul. 18 Maja 51
Zapowiedź II

Ewelina Kmiołek z Lutobroku 39A
i Łukasz Mariusz Kwiatkowski z ul. Willowa 63, 05-300 Podrudzie
Zapowiedź II
Milena Mariola Osowiecka z Mystkówca Kalinówki 18
Adam Salwin z Woli Mystkowskiej 38A/1
Zapowiedź I

Ewa Kaczmarczyk z Gładczyna 2/9
Mariusz Barszcz z Gródka Nowego 1
Zapowiedź I
Ktokolwiek znałby przeszkody między tymi osobami zobowiązany jest powiadomić Kancelarię Parafialną.

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:

  • 25 VII – św. Jakub, Apostoł, zwany Starszym lub Większym, brat św. Jana Apostoła i Ewangelisty, który jako pierwszy z Apostołów poniósł śmierć męczeńską;

  • 25 VII – św. Krzysztof, którego imię oznacza „niosący Chrystusa”; patron kierowców i podróżujących;

  • 26 VII – święci Anna i Joachim, rodzice NMP i dziadkowie Pana Jezusa;

  • 29 VII – św. Marta, siostra Marii i Łazarza z Betanii; patronka życia domowego: gospodyń, kucharek, służących, pomocy domowych, hotelarzy.

INTENCJE MSZALNE

Poniedziałek 25 lipca
7.30 1. Za † Józefę Czubkowską od rodziny Góreckich zamiast kwiatów.                          2. Za † Maksymiliana Dana. pog.
18.00 1. Za † Aleksandrę, Jana i Stanisława Wiśniewskich.                                                      2. Za † Zygmunta Milczarczyka. pog.

Wtorek 26 lipca
7.30 1. Za † Mieczysława Gorczyńskiego w 12 rocznicę śmierci, od żony.                          2. Za † Stefanię Błaszczyk. pog.
18.00 1. Za † Józefa Piątka w 40 rocznicę śmierci, jego rodziców Annę i                                  Antoniego Piątek i za zmarłych z rodziny Suskich i Rudnickich.                            2. Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo dla Stanisława i Zofii                    Puławskich i ich dzieci, intencja od matki.

Środa 27 lipca
7.30 1. Za † Waldemara Mościńskiego w 12 rocznicę śmierci, rodziców                                Mościńskich i Mieczysława Mościńskiego.                                                                      2. Za † Stanisława Światkowskiego. pog.
18.00 1. Za † Edwarda Jackowskiego w 18 rocznicę śmierci.                                                     2. Za † Janinę Groszkowską. pog.

Czwartek 28 lipca
7.30 1. Za † Czesława Fijałkowskiego i jego rodziców i dziadków.                                        2. Za † Czesławę Szczerba. pog.
18.00 1. Za † Wiktorię i Ignacego Puławskich, Czesławę i Stanisława                                       Puchalskich, od rodziny.                                                                                                      2. Za † Bożenę Rogalińską. pog.

Piątek 29 lipca
7.30 1. Za † Jana i Sabinę w 19 rocznicę śmierci Drążewskich.                                              2. Za † Mariannę Kacperską. pog.
18.00 1. Za † Mariannę Oleksiak w 1 rocznicę śmierci, od rodziny.                                        2. Za † Włodzimierza Korytkowskiego. pog.

Sobota 30 lipca
7.30 1. Za † Danutę Wielgolewską.                                                                                                   2. Za † Mariannę Krawczyk. pog.
18.00 1. Za † Władysławę w 1 rocznicę śmierci i Stefana Linkę.                                               2. Za †Henryka Nowosielskiego. pog.

Niedziela 31 lipca
9.00 Za † Andrzeja Machnowskiego.
11.00 W intencji parafian.
16.00 1. Za † Mariannę Czajkowską, rodziców Czajkowskich i Salwinów.                          2. Za † Władysława i Władysławę Rogulskich, Janinę Świercz i Zofię                              Kostrzewską.

XVI Niedziela zwykła
17 lipca 2016r.

Dzisiaj obchodzimy XVI niedzielę zwykłą.

Jakże ważne jest w naszym życiu rozpoznawanie przychodzącego Boga. Przypominają o tym dzisiejsze czytania mszalne. Prośmy Pana, byśmy z Jego obecności i bliskości czerpali siłę do codziennego działania, by On nam udzielał potrzebnych darów.

Komunikat Biskupa Płockiego w sprawie poparcia inicjatywy ustawodawczej ustawy o ograniczeniach handlu w niedzielę.

Możemy zapisywać się na pieszą i duchową pielgrzymkę do Częstochowy.

28 lipca rozpoczynają się Światowe Dni Młodzieży w Krakowpobraneie. Naszą modlitwą ogarnijmy Ojca Świętego Franciszka i prośmy o spokojny i szczęśliwy przebieg tego spotkania papieża z młodzieżą całego świata.

W przypatron fotoszłą niedzielę po wszystkich Mszach Świętych pobłogosławimy mechaniczne pojazdy i ich użytkowników z racji przypadającego w poniedziałek, 25 lipca wspomnienia Świętego Krzysztofa, patrona kierowców.

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
• 20 VII – bł. Czesław, jeden z pierwszych polskich dominikanów, który zakonny habit otrzymał od samego założyciela zakonu;
• 22 VII – św. Maria Magdalena, uczennica Pańska, jedna z pierwszych zwiastunek radosnej nowiny o zmartwychwstaniu Pana Jezusa;
• 23 VII – św. Brygida Szwedzka, wzorowa żona i matka, a także zakonnica i mistyczka, która spisała swoje mistyczne spotkania z Jezusem, stanowiące i dziś inspirację dla wielu chrześcijan.

Zapowiedzi:
Sakrament małżeństwa mają zamiar przyjąć:
Milena Budna z Długosiodła, ul. Spokojna 7                                                                 Jarosław Juźwiak z Lutobroku       Folwark 26
Zapowiedź I
Sylwia Szerewicz z Gródka Rządowego 93                                                                Kamil Linka z Pniewa, ul. 18 Maja 51
Zapowiedź I
Ewelina Kmiołek z Lutobroku 39A
Łukasz Mariusz Kwiatkowski z ul. Willowa 63, 05-300 Podrudzie
Zapowiedź I

Ktokolwiek znałby przeszkody między tymi osobami zobowiązany jest powiadomić Kancelarię Parafialną.

INTENCJE MSZY ŚWIĘTEJ

Poniedziałek 18 lipca
7.30 Za † Irenę i Stanisława Burawskich w 15 rocznicę śmierci i Mariannę i                  Konstantego Burawskich.
18.00 Za † Dariusza Chmielewskiego.

Wtorek 19 lipca
7.30 Za † Małgorzatę i Józefa Frąckiewiczów.
18.00 Za † Krystynę Fraszek z ofiar uczestników pogrzebu.

Środa 20 lipca
7.30 Za † Czesławę Makowską w 5 rocznicę śmierci, Antoniego i Edmunda                     Tyburskich.
18.00 1. Za † Andrzeja Delugę z ofiar uczestników pogrzebu.                                                   2. Za † Wiktora Dana z ofiar uczestników pogrzebu.

Czwartek 21 lipca
7.30 1. Za † Hannę Lewartowską, Genowefę i Eugeniusza Ickiewiczów.                            2. Za † Józefa Mroza z ofiar uczestników pogrzebu.
18.00 1. Za † Edmunda Tyburskiego z ofiar uczestników pogrzebu.                                      2. Za † Józefa Krzyżewskiego w 15 rocznicę śmierci od żony i dzieci.

Piątek 22 lipca
7.30 1. Za † ks. Henryka Dąbkowskiego i jego rodziców, rodziców Mariannę i                     Jana Kalinowskich i rodziców Katarzynę i Władysława Dąbkowskich.                2. Za † Jacka Gorczyńskiego z ofiar uczestników pogrzebu.
18.00 1. Za † Janinę Szczesną w 17 rocznicę śmierci, Czesława i Jana Szczesnych                 i Jarosława Ujazdowskiego.                                                                                                   2. Za † Kazimierza Deptułę z ofiar uczestników pogrzebu.

Sobota 23 lipca
7.30 1. Za † rodzinę Orłowskich, Kostrzewskich i Małgorzatę Kostrzewską.
16.00 Ślub Daria Kasińska i Łukasz Wieczorek.
17.00 1. Za † Antoniego Osowieckiego w 4 rocznicę śmierci i bratową Mariannę                Osowiecką w 4 rocznicę śmierci od żony i dzieci.                                                            2. Za † Jerzego Zacharskiego.

Niedziela 24 lipca
9.00 Za † Henryka Bednarskiego w 10 rocznicę śmierci i rodziców Bednarskich i                    Grabowskich.
11.00 W intencji parafian.
16.00 1. Za † Czesławę i Mariana Borek od syna Stanisława.                                                   2. Intencja dziękczynna z prośbą o Boże Błogosławieństwo i szczęśliwe                        zbiory dla Mystkówca Starego z majowego i czerwcowego.

XV Niedziela zwykła
10 lipca 2016r.

Jezus przypomina dziś w Ewangelii o największym przykazaniu − przykazaniu miłości 03oraz w prosty sposób wyjaśnia, jak należy je wypełniać. W każdym człowieku należy dostrzegać brata, który może potrzebować naszej pomocy. Już za 10 dni będziemy mieli okazję zaoferować chrześcijańską gościnność i życzliwość wobec młodych, którzy przybędą do naszego kraju na wspólne spotkanie i modlitwę.

W poniedziałek przypada święto Świętego Benedykta, opata i patrona Europy. Zapraszamy w tym dniu na Msze Święte i do wspólnej modlitbenedykt_europawy za kontynent europejski, by Europejczycy nie odwracali się od swoich chrześcijańskich korzeni i chcieli budować swoją przyszłość na wartościach płynących z Ewangelii.

W środę 13 lipca po Mszy św. o godz. 18.00 NABOŻEŃSTWO FATIMSKIE.

W sobotę, 16 lipca przypada wspomnienie NMP z Góry Karmel. Góra Karmel mid_2053znana jest nam ze Starego Testamentu. Jest miejscem obrony wiary w jedynego Boga przez proroka Eliasza.
W średniowieczu powstał na niej zakon karmelitański. Z tym dniem i z rodziną karmelitańską zakonną wiąże się również tradycja noszenia szkaplerza. Matka Boża w objawieniach danych Szymonowi Stockowi, przełożonemu generalnemu karmelitów, obiecała noszącym szkaplerz ochronę przed ogniem piekielnym i innym niebezpieczeństwem. Niech będzie on zawsze znakiem naszej religijności i chrześcijańskiej tożsamości. Znakiem, że chcemy naśladować Maryję w Jej zawierzeniu Bożemu słowu i obietnicom.

Pozdrawiamy korzystających z wakacji i urlopów, życząc pięknego i bezpiecznego wypoczynku. Solenizantom i jubilatom tygodnia składamy najserdeczniejsze życzenia. Zmarłych polecamy Bożemu miłosierdziu.

14 sierpnia będzie w naszej parafii akcja honorowego oddawania krwi w godz.
10 – 14. Krew będą mogły oddawać osoby od 18 do 65 roku życia.

Możemy zapisywać się na pieszą i duchową Pielgrzymkę do Częstochowy.

PODZIĘKOWANIE:
Podziękowania dla mieszkańców Komorowa za zorganizowanie posiłków dla pielgrzymów.

Świetlica dla dzieci przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Pniewie będzie czynna od 18 lipca do 31 sierpnia w godzinach 9.00-14.00. Zapraszamy.

16 lipca organizowany jest wyjazd do Obór, gdzie odbędą się konferencje Ojca Jamesa Maniakala. Koszt pielgrzymki 50 zł. Zapisy pod numerem tel.: 517 776 231. Serdecznie zapraszamy.

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
11 VII – św. Benedykt, opat i patron Europy, autor słynnej Reguły, uważany
za duchowego ojca mnichów Kościoła Zachodniego;
12 VII − św. Bruno Bonifacy z Kwerfurtu, biskup i męczennik, autor żywota św. Wojciecha i Pięciu Braci Męczenników, przyjaciel Polski, występujący w jej obronie u cesarza Henryka II;
13 VII − święci pustelnicy Andrzej Świerad i Benedykt, którzy jako drogę swojego uświęcenia obrali surowe życie w odosobnieniu i liczne praktyki ascetyczne;
15 VII – św. Bonawentura, biskup i Doktor Kościoła, duchowy syn św. Franciszka z Asyżu, który ułożył pierwsze konstytucje dla zakonu jako wykładnię reguły Ojca Założyciela, co dało mu tytuł drugiego „Ojca
Zakonu”.

INTENCJE MSZY ŚWIĘTEJ

Poniedziałek 11 lipca
7.30 1. Za † Jana Kaczmarczyka od KŻR mężczyzn z Komorowa.                                                             2. Za † Zygmunta Malika z ofiar uczestników pogrzebu.
18.00 1. Za † Tadeusza Spodka w 30 rocznicę śmierci, intencja żony i dzieci oraz Ryszarda                 Spodka.                                                                                                                                              2. Za † Mariannę Oleksiak z ofiar uczestników pogrzebu.

Wtorek 12 lipca
7.30 1. Za † Stanisława Wielgolewskiego z ofiar uczestników pogrzebu.                                               2. Za † Andrzeja Kamińskiego z ofiar uczestników pogrzebu.
18.00 1. Dziękczynna, o Boże błogosławieństwo o opiekę Matki Bożej i zdrowie dla Jana i                      Urszuli Masłowskich w 30 rocznicę ślubu.                                                                                      2. Za † Karola, Józefę i Aleksandra Szumertów.

Środa 13 lipca
7.30 1. Za † Romana Jarosika intencja rodziny Milczarczyków zamiast kwiatów.                                   2. Za † Wiktora Dana z ofiar uczestników pogrzebu.
18.00 1. Za † Teresę Wróbel w 4 rocznicę śmierci.                                                                                    2. Dziękczynna o Boże błogosławieństwo i szczęśliwe zbiory z Wólki Folwark intencja z                  majowego i czerwcowego.

Czwartek 14 lipca
7.30 1. Za † Jana Szurawskiego i rodzinę Kacperskich.                                                                           2. Za † Józefa Mroza z ofiar uczestników pogrzebu.
18.00 1. Za † Henryka Kowalskiego z ofiar uczestników pogrzebu.                                                           2. Za † Edmunda Tyburskiego z ofiar uczestników pogrzebu.

Piątek 15 lipca
7.30 1. Za † Janinę Kostrzewską w 10 r. śmierci, Jana, Ignacego, Wiesława i Zofię                                     Kostrzewskich, Mariannę, Wacława, Stefana i Władysławę Linków.                                           2. Dziękczynna, o Boże błogosławieństwo, zdrowie dla Zofii Kisiel w 94 rocznicę urodzin,               intencja dzieci i męża oraz Krzysztofa Końskiego z okazji urodzin.
18.00 1. Za † ks. Henryka Wintera, Mariannę Krawczyk i zmarłych z rodziny Winterów i                           Krawczyków.                                                                                                                                   2. Za † Jacka Gorczyńskiego z ofiar uczestników pogrzebu.

Sobota 16 lipca
7.30 1. Za † Rozalię, Stanisława, Kazimierza, Edwarda Wiśniewskich oraz Stanisława Skocznia             i Henryka Zdunka.                                                                                                                           2. Za † Zygmunta Milczarczyka z ofiar uczestników pogrzebu.
18.00 1. Dziękczynna, o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Małgorzaty Kmiołek w 90 r.                       urodzin, intencja dzieci.                                                                                                                 2. Za † Kazimierza Deptułę z ofiar uczestników pogrzebu.

Niedziela 17 lipca
9.00 Za † Czesława Kowalczyka w 20 rocznicę śmierci.
11.00 W intencji parafian.
16.00 Za † Aleksandrę i Jana, Marię i Eugeniusza Bocian.

Sakrament małżeństwa mają zamiar przyjąć:
BObraz1ożena Krzyżewska z Suwina i Rafał Fijał z Leszczydołu Nowiny
zapowiedź II
Ewelina Kuchta z Suwina i Kamil Bednarski z Wielątek Rosochatych
zapowiedź II
Ktokolwiek znałby przeszkody między tymi osobami zobowiązany jest powiadomić Kancelarię Parafialną.