III Niedziela Wielkiego Postu
19 marca 2017r.

Pamiętajmy, że najważniejszym zadaniem w tym świętym czasie jest nasze nawrócenie. Chodzi o nawrócenie we wszystkich wymiarach naszego życia osobistego i społecznnailsego, rodzinnego. Potrzeba wiele pokory i silnej wiary w Boże miłosierdzie. Nawrócenie ma się bowiem dokonać przede wszystkim w naszym sercu. Pomagają nam w tym zewnętrzne praktyki pokutne oraz udział w wielkopostnych nabożeństwach: piątkowej drodze krzyżowej o i n
iedzielnych gorzkich żalach. Przypominam, że za pobożny udział w tych nabożeństwach można uzyskać odpust zupełny. DZIŚ GORZKIE ŻALE NA MSZY ŚW. O GODZ. 16.00.

Wielki Post jest czasem dobrych postanowień, odwrócenia się od zła i czynienia dobra. Warto, żeby te postanowienia miały bardzo konkretny wymiar. Niech to będą konkretne wyrzeczenia, niech to będzie codzienna dodatkowa chwila przeznaczona na lekturę Pisma Świętego, na rozmyślanie męki i śmierci Pana Jezusa, na modlitwę i zastanowienie się nad własnym życiem, postępowaniem. Pamiętajmy o dobrym przeżyciu sakramentu pokuty i pojednania. Przystąpienie do niego w tym czasie jest przecież naszym obowiązkiem.

Przez cały Wielki Post trwa wielkopostna akcja trzeźwości. W tym roku trud związany z abstynencją ofiarujemy w intencji dzieci przygotowujących się do Pierimageswszej Komunii Świętej oraz ich rodzin, aby Chrystus naprawdę i w pełni zamieszkał w ich sercach i aby ta przyjaźń przetrwała wszelkie życiowe próby. Niech nasze rodziny będą prawdziwymi Kościołami domowymi, które będą promieniowały wśród świata żywą wiarą.

W kalendarzu liturgicznym rozpoczynającego się tygodnia przypadną dwie ważne uroczystości. Ponieważ w tym roku 19 marca przypadł w niedzielę, dlatego w poniedziałek, 20 marca, Kościół będzie obchodził uroczystość św. Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny i opiekuna Pana Jezusa. Papież bł. Pius IX w 1870 roku ogłosił św. Józefa patronem Kościoła powszechnego i rodzin chrześcijańskich. Podczas Mszy Świętej tego dnia przez wstawiennictwo opiekuna Najświętszej Rodziny będziemy modlić się za mężów i ojców z naszej wspólnoty parafialnej i o godne wypełnianie przez nich swojego powołania. Kiedy wokół tyle trudności, codziennych kłopotów, niepewności z powodu braku pracy i środków do godnego życia, warto zwracać się o pomoc do św. Józefa nie tylko w dniu jego święta, ale także w każdy wtorek szczególnie jemu poświęcony. Święty Józef jest też patronem dobrej śmierci. Według tradycji odszedł z tego świata w ramionach samego Pana Jezusa. Jego wstawiennictwu będziemy zatem polecać wszystkich konających.

Natomiast w sobotę, 25 marca, przypada uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Uroczystość tę obchodzimy w Kościele jako Dzień Świętości Życia oraz Dzień Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Życie – wielki dar Stwórcy – jest święte od poczęcia w łonie matki aż do śmierci, domaga się poszanowania i obrony. Pamiętajmy, że nikt oprócz Pana Boga nie ma nad nim władzy.

W niedziele 26 marca na mszy świętej o godz. 11.00 będzie przekazanie obrazu Matki Bożej, który Peregrynuje w domach naszej parafii mieszkańcom Drwał.

Obraz4w każdy piątek o godz. 17.00 w kościele. Zachęcamy dorosłych, dzieci i młodzież do uczestnictwa w tych nabożeństwach.

31 marca o godz. 17.00 Droga Krzyżowa i Sakrament Bierzmowania, którego udzieli Ks. Biskup Mirosław Milewski.

Trwa okres Wielkiego Postu, czasu przemian, modlitwy i jałmużny. W naszej parafii także będzie można dać jałmużnę wielkopostną, wspierając najbardziej potrzebujące rodziny. Już od dzisiejszej niedzieli w naszym kościele wystawiony będzie kosz, w którym będzie można złożyć żywność długoterminową, środki czystości, słodycze. Zbiórki żywności będą także jak co roku przeprowadzane w sklepach w naszej parafii: 18 i 25 marca. Bóg zapłać wszystkim darczyńcom.

SPOTKANIE:
Dziś po mszy św. o godz. 11.00 będzie spotkanie dla dzieci do Generalnej Komunii Św. czyli kl. czwartych i piątych i ich rodziców.

PODZIĘKOWANIE:
Dziękujemy za ofiary na kwiaty do Grobu Pańskiego mieszkańcom Malwinowa, Placusina i Cieńszy od strony Leman.
Ofiarę na wywóz śmieci złożyła Bożena Nowosielska z Cieńszy 30 zł.

Są do nabycia baranki wielkanocne Caritasu po 5 zł.

Można kupić książeczki peregrynacyjne.

Na Radio Maryja wysłaliśmy 400 zł. z ofiar składanych przy figurce Matki Bożej Fatimskiej i w kopertach.

25 marca (sobota) o godz. 16.00 w Zespole Szkół im. Żołnierzy Armii Krajowej w Pniewie odbędzie się spotkanie z ILONĄ GOŁĘBIEWSKĄ, autorką powieści „POWRÓT DO STAREGO DOMU”, której akcja rozgrywa się w PNIEWIE, PUŁTUSKU, WYSZKOWIE i WARSZAWIE. Na spotkanie zaprasza autorka oraz organizatorzy: Wydawnictwo MUZA SA, Zespół Szkół im. Żołnierzy Armii Krajowej w Pniewie oraz Kuźnia Kurpiowska w Pniewie. Na gości czeka wiele wspaniałych niespodzianek i atrakcji! Będzie możliwość nabycia książki na spotkaniu. SERDECZNIE ZAPRASZAMY.

Obraz1

NIEDZIELA 26.03.2017r.
9.00   Msza św. z nauką dla dzieci.
11.00 Msza św. z nauką dla wszystkich.
16.00   Msza św. z nauką szczególnie dla młodzieży.

PONIEDZIAŁEK 27. 03. 2017r.
9.00  Msza św. z nauką dla wszystkich.
11.00 Msza św. z nauką dla wszystkich klas szkół Podstawowych.
16.00 Msza św. z nauką dla wszystkich.
18.00 Msza św. z nauką dla wszystkich.

WTOREK 28.03.2017r.
9.00 Msza św. z nauką dla chorych. Sakrament namaszczenia chorych.
11.00 Msza św. z nauką dla młodzieży gimnazjalnej.
16.00 Msza św. z nauką dla wszystkich.
18.00 Msza św. i nauka dla młodzieży szkół średnich, dla młodzieży studiującej i pracującej. Zakończenie rekolekcji.

Spowiedź w poniedziałek i wtorek w czasie wszystkich nabożeństw. Spowiedzi nie będzie w niedziele 26 marca.
Rekolekcje poprowadzi ks. Proboszcz mgr Stanisław Pietkiewicz z Troszyna.

 INTENCJE MSZALNE

Poniedziałek 20 marca
7.30 Za † Teresę, Annę oraz Wacława Wróbela w 1 rocznicę śmierci, intencja Grażyny i               Kazimierza Wróbel.
17.00 1 Za † Stefanię, Ignacego i Andrzeja Kowalczyków oraz Janinę Linkę.                                      2. Za † Józefa i Aleksandra Gałązków i ich rodziców.                                                                    3. Za † Józefa i Zofię Sokołowskich intencja córki Haliny.

Wtorek 21 marca
17.00 1. Za † Ryszarda Spodka z ofiar uczestników pogrzebu.                                                            2. Za † Mariannę Krawczyk z Pniewa Kolonii z ofiar uczestników pogrzebu.                           3. Za † Władysława Barszcz z ofiar uczestników pogrzebu.

Środa 22 marca
17.00 1. Za † Jana Kalinowskiego z Malwinowa z ofiar uczestników pogrzebu.                                  2. Za † Irenę Mięgoć z ofiar uczestników pogrzebu.                                                                     3. Za † Mariannę Kaczmarczyk z Pniewa z ofiar uczestników pogrzebu.

Czwartek 23 marca
7.30 Za † Jana Szurawskiego w 1 rocznicę śmierci.
17.00 1. Za † Mariana Króla intencja urodzinowa .                                                                                  2. Za † Marka Gołębiewskiego.                                                                                                        3. Za † Kazimierza Jóźwiaka.

Piątek 24 marca
16.15 Za † Irenę Masłowską w 16 rocznicę śmierci, intencja męża.
17.00 1. Za † Jana Małeckiego w 9 rocznicę śmierci.                                                                               2. Za † Stanisława i Mariannę i Czesławę Zajdów, siostrę Stefanię i Genowefę Śliwka             intencja Krystyny Dana.

Sobota 25 marca
7.30 Za † Mariannę, Piotra i Stanisława Dana intencja Krystyny Dana.
17.00 1. Za † Stanisława i Adama Skórów, Stanisława, Tadeusza i Ryszarda.                                     2. Za † Kazimierza i Stefanię Kowalskich oraz syna Henryka Kowalskiego.

Niedziela 26 marca
9.00 1. Za † Józefa Makowskiego i zm. z rodziny Makowskich in. córki.                                             2. Za † Mariannę w 1 rocznicę śmierci, Wacława Linka, Jana i Janinę Kostrzewskich.
11.00 1. W intencji parafian. Msza św. dziękczynna za mieszkańców Cisk.                                         2. Za † Józefa Ciskowskiego w 8 rocznicę śmierci, rodziców Ciskowskich i Suskich.
16.00 1. Za † Eugeniusza Myślewskiego w 7 rocznicę śmierci, dziadków Kubatów i                            Myślewskich.                                                                                                                                    2. Za † Mariana Salwina z ofiar uczestników pogrzebu.                                                               3. Za † Józefę Grążewską z ofiar uczestników pogrzebu.

Sakrament małżeństwa mają zamiar przyjąć:
Milena Zawadzka z Rząśnika  i Marcin Kasiński z Lutobroku                                       zapowiedź II

Klaudia Nowosielska z parafii Białebłoto-Kobyla i Piotr Kasiński z Pniewa
zapowiedź I

Ktokolwiek znałby przeszkody między tymiosobami zobowiązany jest powiadomić Kancelarię Parafialną.

 

II Niedziela Wielkiego Postu
12 marca 2016 r.

Dziś jest druga niedziela Wielkiego Postu. Kościół na różne sposoby pragnie nam pomóc, abyśmy ten święty czas przeżyli z jak największym duchowym pożytkiem. Czyni to zwłaszcza przez głoszenie słowa Bożego i sprawowanie sakramentu pokuty i pojednania. Czyni to także przez organizowanie w tym czasie rObraz1ekolekcji, dni skupienia czy specjalnych nabożeństw pokutnych. Przypominam, że w naszym kościele w każdy piątek razem z Chrystusem i Jego bolejącą Matką przemierzamy drogę krzyżową, a w niedziele rozpamiętujemy mękę Pana Jezusa podczas gorzkich żali.

DZIŚ GORZKIE ŻALE NA MSZY ŚW. O GODZ. 11.00.

Wszystkich parafian zachęcam do licznego udziału w tych nabożeństwach. Nie lekceważmy i nie odrzucajmy możliwości pogłębienia wiary i prawdziwego nawrócenia oraz ściślejszej wspólnoty z Panem Bogiem i bliźnimi.

Dzisiejsza niedziela nazywana jest niedzielą Ad Gentes. Naszymi modlitwami obCEMAC 1ejmujemy także głoszenie Ewangelii Chrystusowej na misjach i tych, którzy dobrą nowinę o zbawieniu niosą na krańce ziemi. Oni często na wzór Chrystusa cierpią prześladowania i płacą najwyższą cenę z własnego życia dla odkupienia innych braci. Ofiarami do puszek przed kościołem wspieramy misjonarzy i wszelkie dzieła misyjne. Niech to będzie wyraz naszej solidarności i wymierny udział w misji ewangelizacyjnej Kościoła.

Wpatrzeni w Ukrzyżowanego, który dla nas wyrzekł się wszystkiego i złożył w ofierze swoje życie, z ochoczym sercem podejmujmy trud dobrowolnego umartwienia, jako wynagrodzenie za grzechy nasze i naszych bliźnich. Zróbmy dobre postanowienia, powstrzymujmy się ok,Mzk5MzQ1MTksNDgyOTMw,f,P-Jezus_1_d udziału w głośnych rozrywkach, od spożywania napojów alkoholowych, palenia, aby w ten sposób wynagrodzić Panu Bogu grzechy pijaństwa, rozwiązłości, nieuczciwości i wszelki brak pokory. Nie zapominajmy, że Wielki Post jest czasem powagi, pokuty i modlitwy. Niech go nie zakłócą huczne spotkania czy imprezy rozrywkowe. Kochani Rodzice i Wychowawcy, z większą troską spójrzcie w tym czasie na swoje dzieci. To na Was spoczywa obowiązek dobrego wychowania młodego pokolenia, także w duchu tradycji i naszej polskiej pobożności.

W niedziele 26 marca na mszy świętej o godz. 11.00 będzie przekazanie obrazu Matki Bożej, który Peregrynuje w domach naszej parafii mieszkańcom Drwał.

W najbliższy poniedziałek przypada 4. rocznica wyboru papieża Franciszka na stolicę Piotrową. Powierzajmy go Bożej Opatrzności oraz opiece Matki Najświętszej w naszych osobistych modlitwach, aby bezpiecznie zdołał przeprowadzić Kościół przez burzliwe współczesne czasy.

Przypominam, że w każdy piątek Wielkiego Postu za odmówienie modlitwy do Chrystusa ukrzyżowanego: Oto ja, dobry i najsłodszy Jezu oraz za udział w drodze krzyżowej, a także za udział w nabożeństwie gorzkich żali oraz za odprawienie przynajmniej trzydniowych rekolekcji można uzyskać odpust zupełny, czyli darowanie przez Boga kary doczesnej za grzechy, które zostały odpuszczone co do winy.

Obraz4w każdy piątek o godz. 17.00 w kościele. Zachęcamy dorosłych, dzieci i młodzież do uczestnictwa w tych nabożeństwach.

Trwa okres Wielkiego Postu, czasu przemian, modlitwy i jałmużny. W naszej parafii także będzie można dać jałmużnę wielkopostną, wspierając najbardziej potrzebujące rodziny. Już od dzisiejszej niedzieli w naszym kościeleObraz2 wystawiony będzie kosz, w którym będzie można złożyć żywność długoterminową, środki czystości, słodycze. Zbiórki żywności będą także jak co roku przeprowadzane w sklepach w naszej parafii: 18 i 25 marca. Bóg zapłać wszystkim darczyńcom.

31 marca o godz. 17.00 Droga Krzyżowa i Sakrament Bierzmowania, którego udzieli Ks. Biskup Mirosław Milewski.

Rekolekcje Wielkopostne w naszej parafii będą 26, 27 i 28 marca.

SPOTKANIE:
W przyszłą Niedzicę 19 marca, po mszy św. o godz. 11.00 będzie spotkanie dla dzieci do Generalnej Komunii Św. czyli kl. czwartych i piątych i ich rodziców.

INFORMACJA
Dyrekcja Zespołu Szkół im. Żołnierzy Armii Krajowej w Pniewie informuje, że
w okresie od 13.03.2017r. do 11.04.2017r. odbędą się zapisy do oddziału przedszkolnego dzieci urodzonych w 2011r.na rok szkolny 2017/18.
Do klasy I szkoły podstawowej zapisujemy dzieci urodzone w 2010r.
Do zapisu potrzebny jest odpis aktu urodzenia dziecka wraz z numerem PESEL. Zapisy będą odbywać się w gabinecie wicedyrektora (nr 29) w godz. 7.30 – 15.30.
INFORMACJA
Dyrekcja Punktu Przedszkolnego przy Zespole Szkół im. Żołnierzy Armii Krajowej w Pniewie z siedzibą w Gładczynie Rządowym informuje, że w okresie od 13.03.2017r. do 11.04.2017r. odbędą się zapisy do punktu przedszkolnego dzieci w wieku od trzech do pięciu lat (ur. w 2012 – 2014r.) na rok szkolny 2017/18.
Do zapisu potrzebny jest odpis aktu urodzenia dziecka wraz z numerem PESEL. Zapisy będą odbywać się w ww. punkcie w godz. 8.00 – 13.00.

INTENCJE MSZALNE

Poniedziałek 13 marca
7.30 O szczęśliwy przebieg operacji córki Bożeny Celińskiej intencja mamy.
17.00 1 Za † Krystynę Jeż intencja imieninowa.                                                                                       2. Za † Danielę Brzezińską w 19 rocznicę śmierci i dusze w czyśćcu cierpiące.
Wtorek 14 marca
7.30 Za † Halinę Grzybowską intencja sąsiadów Lasockich zamiast kwiatów.
17.00 1. Za † Władysławę Kozon w 15 rocznicę śmierci.                                                                         2. Za † Józefę Grążewską z ofiar uczestników pogrzebu.

Środa 15 marca
17.00 1. Dziękczynna o Boże błogosławieństwo i Dary Ducha Świętego i zdrowie dla całej                   rodziny Przychodzkich.                                                                                                                  2. Za † Jerzego Zacharskiego, Władysława i Wiktorię Zacharskich.                                            3. Za † Helenę i Jana Wierzchoń.

Czwartek 16 marca
17.00 1. Za † Jana w 6 rocznicę śmierci i Irenę Lipińskich.                                                                     2. Za † Tadeusza Twardowskiego w 2 rocznicę śmierci.                                                               3. Za † Edytę Jędrzejczak od Mirosława Kasińskiego z żoną.

Piątek 17 marca
7.30 Za † Ryszarda Spodka z ofiar uczestników pogrzebu.
17.00 1. Za † Irenę Mięgoć od pracowników Kamizy.                                                                             2. Za † Józefę i Czesława Czubkowskich i ich rodziców.

Sobota 18 marca
17.00 1. Za † Józefa Kaczmarczyka intencja imieninowa od Danuty Spodek.                                       2. Za † Józefa i Zofię Sokołowskich, Józefa i Henrykę Czyż.                                                         3. Za † Franciszka Ryszarda Załogę intencja żony i dzieci.

Niedziela 19 marca
9.00 Za † Józefa Sieńkowskiego jego rodziców i rodzinę Piątków.
11.00 W intencji parafian.
16.00 1. Za † Józefa Mroza intencja imieninowa od dzieci.                                                                     2. Za † Zofię i Józefa Sokołowskich.                                                                                               3. Za † Irenę, Rozalię i Józefa Masłowskich intencja Jacka.

Sakrament małżeństwa mają zamiar przyjąć:
Milena Zawadzka z Rząśnika i Marcin Kasiński z Lutobroku
zapowiedź I
Ktokolwiek znałby przeszkody między tymi osobami zobowiązany jest powiadomić Kancelarię Parafialną.

I Niedziela Wielkiego Postu
5 marca 2017r.

Dzisiaj przeżywamy pierwszą niedzielę Wielkiego Postu. Kończą się właśnie trwające od Środy Popielcowej kwartalne dni modlitw o ducha pokuty. Warto przytocv4czyć słowa papieża św. Jana Pawła II: „Rozpoczynający się okres Wielkiego Postu jest okazją do bardziej intensywnej modlitwy i wielkodusznej pokuty dla ubłagania Boga o łaskę nawrócenia serc i dar pokoju w sprawiedliwości dla wszystkich ludzi. Zwracam się do wszystkich wiernych […], by czas przygotowania do świąt wielkanocnych poświęcili modlitwie o pokój i spełnianiu czynów braterskiej solidarności wobec ludzi cierpiących”. Starajmy się, aby owoce duchowe promieniowały wokół nas, a trud stawania się lepszymi ofiarujmy także za innych, zwłaszcza za tych, którzy obrażają Pana Boga i za to nie przepraszają, oraz za pokój na świecie.
Obraz2Włączmy się w głębokie przeżycie tego czasu przez intensywniejszą modlitwę osobistą i wspólnotową. Wielki Post to czas powstrzymywania się od zabaw, dyskotek, a robienia sobie postanowień czy wyrzeczeń. W kościele zakazuje się przyozdabiać ołtarz kwiatami, a gra na organach powinna być ograniczona tylko do podtrzymania śpiewu. Pamiętajmy o osobistych umartwieniach, a także o specjalnych postanowieniach na Wielki Post.

Dzisiaj Pierwsza Niedziela Wielkiego Postu. Adoracyjna. Na mszy św. o godz. 9.00 przyjęcie kandydatów na ministrantów i Gorzkie Żale.

Przypominam, że w każdy piątek Wielkiego Postu za odmówienie modlitwy do Chrystusa ukrzyżowanego: Oto ja, dobry i najsłodszy Jezu oraz za udział w drodze krzyżowej, a także za udział w nabożeństwie gorzkich żali oraz za odprawienie przynajmniej trzydniowych rekolekcji można uzyskać odpust zupełny.

W środę, 8 marca, obchodzimy Dzień Kobiet. Choć to świecka uroczystość, pamięttytul dzien kobietajmy w modlitwach o wszystkich kobietach, o utrudzonych matkach rodzin wielodzietnych, o samotnych pannach i wdowach, o kobietach poniżanych i prześladowanych w wielu częściach świata. Wszak kobiety odgrywają szczególną rolę w świecie, w Kościele i w rodzinie. Polecajmy ich trud i życie Panu Bogu i Maryi, która jest najpiękniejszym wzorem żony i matki.

Na mszy świętej o godz. 11.00 będzie przekazanie obrazu mieszkańcom Cisk i rozpoczniemy Peregrynację obrazu Matki Bożej w domach naszej parafii. Obrazu w czasie peregrynacji nie przynosimy do kościoła na niedzielę tylko po zakończeniu nawiedzenia. Na zakończenie będzie msza św. za mieszkańców danej wioski.

Obraz4w każdy piątek o godz. 17.00 w kościele. Zachęcamy dorosłych, dzieci i młodzież do uczestnictwa w tych nabożeństwach.

31 marca o godz. 17.00 Droga Krzyżowa i Sakrament Bierzmowania, którego udzieli Ks. Biskup Mirosław Milewski.

Rekolekcje Wielkopostne w naszej parafii będą 26, 27 i 28 marca.

SPOTKANIE:
Dziś po sumie będzie spotkanie dla dzieci do Pierwszej komunii św. i ich rodziców. Będzie możliwość zamówienia stroju komunijnego dla dziecka. Obecność obowiązkowa.

Dziś zbiórka do puszek na ogrzewanie naszego kościoła.

Zespół Charytatywny zwraca się do parafian o pomoc dla potrzebującej rodziny. Jeśli posiada ktoś łóżko, kanapę i chciałby podarować to prosimy o kontakt pod nr tel.: 517 776 231.

Ofiarę na śmieci złożył Dariusz Bednarski z Wielątek Rosochatych 30 zł. Bóg zapłać.

Intencje Mszalne

Poniedziałek 6 marca
17.00 1 Za † Jana Bereskiego w 1 rocznicę śmierci i rodziców z obojga stron.                                     2. Za † Jerzego Chmielewskiego, Henrykę i Józefa Kozon intencja dzieci.                                3. Za † Ryszarda Przybysza w 4 rocznicę śmierci, intencja córki.

Wtorek 7 marca
17.00 1. Za † Cezarego w 18 rocznicę śmierci i Stanisława Marczaków oraz dziadków i całą                 rodzinę Trzcińskich.                                                                                                                       2. Za † Mariana Salwina z ofiar uczestników pogrzebu.                                                               3. Za † Mariannę Krawczyk z Pniewa Kolonii z ofiar uczestników pogrzebu.

Środa 8 marca
17.00 1. Dziękczynna o Boże błogosławieństwo i Dary Ducha Św. dla Olgi Karłowicz w 18                   rocznicę urodzin.                                                                                                                           2. Za † rodziców Nowak, siostrę Annę, brata Krzysztofa, rodziców Twardowskich,                     bratanków, Mariusza i Radosława Twardowskich.                                                                   3. Za † Ryszarda Spodka z ofiar uczestników pogrzebu.

Czwartek 9 marca
17.00 1. Za † Mariana i Mariannę Rutkowskich.                                                                                       2. Za † Józefę Grążewską intencja rodziny Sieńkowskich i Borowiec zamiast kwiatów.

Piątek 10 marca
7.30 Za † Wiktora Krzyżewskiego w 7 rocznicę śmierci, intencja żony i dzieci.
17.00 1. Za † Aleksandra Zadwornego, rodzeństwo i rodziców z obojga stron.                                   2. Za † Irenę Wielgolewską intencja syna Adama i Renaty.                                                         3. Za † Zbigniewa Bednarczyka w 25 rocznicę śmierci, Zofię i Piotra Bednarczyków,                  Stefanię i Bogdana Mąków.

Sobota 11 marca
7.30 1. Za † Stanisława Jackowskiego w 3 rocznicę śmierci.
17.00 1. Za † Stanisława Wiśniewskiego w 12 rocznicę śmierci, intencja syna Andrzeja.                   2. Za † rodziców Małgorzatę i Jana Kuleszów, dziadków Paulinę i Mateusza Kuleszów,               Władysławę Leszczyńską.                                                                                                            3. Za † Stanisława Liszewskiego, Olga Ickiewicza, Krystynę Salwin, rodziców Czesławę                i Stefana Melion.

Niedziela 12 marca
9.00 Za † ks. Kazimierza Dawidczyka i jego rodziców oraz rodziców Siedleckich.
11.00 W intencji parafian.
16.00 1. Za † Piotra Kordowskiego i wnuczka Jacka intencja synów.                                                   2. Za † Katarzynę i Adama Borków, Jana Petrykowskiego.                                                         3. Za † Mariana Kalinowskiego w 9 rocznicę śmierci, intencja żony.

Sakrament małżeństwa mają zamiar przyjąć:
Milena Postek z Wólki Przekory i Piotr Ochtabiński z Kleszewa
zapowiedź II
Monika Murziak z Komorowa i Tomasz Krawczyk z Pniewa Kolonii
zapowiedź II
Ktokolwiek znałby przeszkody między tymi osobami zobowiązany jest powiadomić Kancelarię Parafialną.

VIII Niedziela zwykła
26 lutego 2017r.

W procesie budowania naszej wspólnoty z Panem Bogiem powinniśmy pamiętać, że każda niedziela jest dniem Pańskim. Właśnie niedziela jest dniem zgromadzenia liturgicznego, dniem rodziny chrześcijańskiej, radości
i odpoczynku od pracy; jest podstawą i rdzeniem całego roku liturgicznego; jest głównym dniem celebrowania Eucharystii, ponieważ jest to dzień zmartwychwstania Pańskiego. Biorąc żywy i świadomy udział we Mszy Świętej, wskazujemy na żywotność naszej wiary, umacniamy nasze powołanie do głoszenia Ewangelii Chrystusowej w świecie.

Dzisiaj VIII Niedziela Zwykła, dzień imienin J. E. Bpa Mirosława Milewskiego
i naszego księdza Prefekta.

Dzisiaj rozpoczynamy 50. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu. Kościół wzywa nObraz1as do szczególnej indywidualnej i wspólnotowej modlitwy oraz do abstynencji, którą możemy ofiarować Panu Bogu jako wynagrodzenie za grzechy pijaństwa innych osób lub z prośbą o uwolnienie od tego nałogu bliskich czy znajomych.

Kończy się tegoroczny karnawał. W tym tygodniu, 1 marca, przypada Środa Popielcowa. Otwiera ona święty, szczególny czas Wielkiego Postu. Msze Święte tego dnia o godz. 9.00, 11.00 i 17.00. Zewnętrznym znakiem Obraz3naszego wejścia na drogę pokuty i nawrócenia jest posypanie głowy popiołem. W kulturze Izraela gest ten był wyrazem wielkiego smutku, żałoby. Popiół przypomina też, że wszystko, co ziemskie, powstało z prochu ziemi i znów w proch się obróci. Ten rozpad jest skutkiem grzechu. Jednak kapłan, posypując głowy wiernych popiołem, czyni nad nimi znak krzyża, który oznacza oczyszczenie i zmartwychwstanie.

Obraz2– czas pokuty, postu, wyrzeczeń i modlitwy – ma służyć naszemu nawróceniu, ma przygotować nasze serca na owocne przeżycie radosnych świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Wielki Post to także czas powstrzymywania się od zabaw, dyskotek a robienia sobie postanowień czy wyrzecze40-dni-wielkiego-postuń. W kościele zakazuje się przyozdabiać ołtarz kwiatami, a gra na organach powinna być ograniczona tylko do podtrzymania śpiewu. Pamiętajmy, że w Popielec obowiązuje post ścisły, polegający na wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych i spożyciu jednego posiłku do syta w ciągu dnia. Pozostałe posiłki muszą zostać ograniczone co do ilości. Ten post obowiązuje wszystkich pomiędzy 18. a rozpoczęciem 60. roku życia. Pozostałych zachęcamy także do czynnego włączenia się w ten wielki akt pokutny. Przypominamy, że wszystkich od 14. roku życia obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.

W Środę Popielcową przypada również święto państwowe: Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. W ten sposób przywołujemy zasługi wielu oddanych Polaków, skupionych w organizacjach i grupach niepodległościowych, którzy po zakończeniu II wojny światowej zdecydowali się na podjęcie nierównej walki o suwerenność i niepodległość naszej Ojczyzny.

W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. Przyjdźmy do świątyni na chwilę adoracji Najświętszego Sakramentu, ofiarując ją w intencji nowych powołań do kapłaństwa
i życia zakonnego, także z naszej wspólnoty parafialnej. Od godz. 16.00 prywatna Adoracja Najświętszego Sakramentu.
Pierwszy piątek to dzień Komunii Świętej wynagradzającej za grzechy osobiste i całego świata. Chrystusa Eucharystycznego możemy przyjąć tylko czystym sercem, dlatego w naszym kościele okazja do pierwszopiątkowej spowiedzi św.

Obraz4w każdy piątek o godz. 17.00 w kościele. Zachęcamy dorosłych, dzieci i młodzież do uczestnictwa w tych nabożeństwach.

W pierwszą sobotę prośmy Matkę Najświętszą o opiekę nad naszymi rodzinami. Po mszy św. o godz. 9.00 Różaniec poprowadzą KŻR z Lutobroku Folwark.

W przyszłą niedziele zbiórka do puszek na ogrzewanie naszego kościoła.

Przyszła niedziela Pierwsza Wielkiego Postu -Adoracyjna. Na mszy św. o godz. 9.00 Gorzkie Żale.

W tym dniu rozpoczniemy Peregrynację obrazu Matki Bożej w domach naszej parafii. Na mszy świętej o godz. 11.00 będzie przekazanie obrazu mieszkańcom Cisk. Obrazu w czasie peregrynacji nie przynosimy do kościoła na niedzielę tylko po zakończeniu nawiedzenia. Na zakończenie będzie msza św. za mieszkańców danej wioski.

Dzisiaj po mszy św. zbiórka do puszek na zakup nowej kserokopiarki na drukowanie gazetki parafialnej.

W sobotę, 4 marca, w liturgii czcimy św. Kazimierza (1458-1484), polskiego królewicza, który swym bogobojnym życiem udowodnił, że władza wcale nie musi być okazją do nadużyć, korupcji ani rywalizacją w gromadzeniu doczesnego bogactwa.

SPOTKANIE:
W przyszłą niedzielę po sumie będzie spotkanie dla dzieci do Pierwszej komunii św. i ich rodziców. Będzie możliwość zamówienia stroju komunijnego dla dziecka. Obecność obowiązkowa.

INTENCJE MSZALNE

Poniedziałek 27 lutego
7.30 Za † Ryszarda Spodka z ofiar uczestników pogrzebu.
17.00 Za † Mariana Salwina od rodziny Kasińskich zamiast kwiatów.

Wtorek 28 lutego
17.00 1. Za † Marka Gołębiewskiego z ofiar uczestników pogrzebu.                                                  2. Za † Mariannę Krawczyk z Pniewa Kolonii z ofiar uczestników pogrzebu.

Środa 1 marca
9.00 Za † Mariannę w 2 rocznicę śmierci i Jana Grzywacz.
11.00 Za † rodziców Mariannę i Aleksandra oraz brata Stanisława Chrostków.
17.00 Za † Janusza Sierzana w 9 rocznicę śmierci, intencja żony i dzieci.

Czwartek 2 marca
17.00 1. Za † Helenę i Stanisława Nowosielskich.                                                                                   2. Za † Mariannę Kaczmarczyk intencja KŻR z Pniewa.

Piątek 3 marca
7.30 Za † Kazimierza Jóźwiaka z ofiar uczestników pogrzebu.
17.00 1. Za † Kazimierza Archackiego intencja imieninowa i jego matkę Mariannę intencja                 rodziny.                                                                                                                                            2. Za † dusze w czyśćcu cierpiące intencja KŻR z Lutobroku Folwark.

Sobota 4 marca
9.00 1. Za † Jana i Józefę Bułakowskich.                                                                                                 2. Za † Kazimierza Gorczyńskiego w dniu imienin intencja córki Honoraty.
17.00 1. Za † Kazimierza Kalinowskiego intencja imieninowa.                                                               2. Za † Zygmunta, Aleksandrę i Jana Zawadzkich.                                                                         3. Za † Kazimierę Wiszowatą.

Niedziela 5 marca
9.00 Za † Aleksandra Gościniaka i siostrę Helenę, jej męża i dzieci, zmarłych z rodziny                Sokołowskich.
11.00 W intencji parafian. Adoracja
16.00 1. Za † Michała Matuszewskiego w 10 rocznicę śmierci.                                                               2. Za † Kazimierza Wiśniewskiego i jego rodziców.                                                                      3. Za † Jana Drążewskiego w 4 rocznicę śmierci.

Sakrament małżeństwa mają zamiar przyjąć:
Aneta Kostrzewska z Gładczyna Szlacheckiego i Zbigniew Brach z Moszyna
zapowiedź II
Karolina Maria Deptuła z Cieńszy i Artur Wojciech Marczak z Woli Mrokowskiej
zapowiedź II
Milena Postek z Wólki Przekory i Piotr Ochtabiński z Kleszewa
zapowiedź I
Monika Murziak z Komorowa i Tomasz Krawczyk z Pniewa Kolonii
zapowiedź I
Ktokolwiek znałby przeszkody między tymi osobami zobowiązany jest powiadomić Kancelarię Parafialną.

VII Niedziela zwykła
19 lutego 2017r.

Każda niedziela jest wyjątkową okazją do dojrzewania naszej wiary, do pogłębiablognia i zacieśniania naszej osobistej relacji z Panem Bogiem. Jakże jest ważne, aby w tym procesie brała udział każda nasza rodzina i cała wspólnota parafialna. Pozwólmy Panu Jezusowi przemieniać nasze życie. Powierzajmy Mu trudy minionego tygodnia i nadzieje, które otwiera przed nami. Niech On działa w naszych sercach, a wówczas codzienność wypełni się dobrem. Choć naśladowanie Boga przez słabego i grzesznego człowieka wydaje się niemożliwe, to jednak tego chce od nas Stwórca. On sprawia, że nasz postęp na tej drodze jest możliwy.

Po mszy św. zbiórka do puszek dla polaków z Kazachstanu przebywających
w Pułtusku.

W tym tygodniu, w środę, 22 lutego, przypada święto Katedry św. Piotra Apostoła. Już od IV wieku wierni Rzymu obchodzili pamiątkę założenia gminy chrzt6eścijańskiej i obrania Wiecznego Miasta przez św. Piotra Apostoła na stolicę Kościoła Chrystusowego. Symbolem władzy Piotrowej stała się potężna bazylika, wzniesiona w XVII wieku nad grobem pierwszego biskupa Rzymu, ale nie o samą budowlę przecież chodzi. Święto jest przede wszystkim okazją do wyrażenia czci św. Piotrowi i każdemu jego następcy, którzy zgodnie z wolą Chrystusa zostali wybrani na pasterzy całego Kościoła powszechnego. Przez tyle lat wielką modlitewną miłością otaczaliśmy św. Jana Pawła II, o którym z taką dumą mówiliśmy: Piotr naszych czasów. Niech nie zabraknie wyrazów oddania i modlitwy w intencji Ojca Świętego Franciszka. Naszym obowiązkiem jest wspierać jego pasterską posługę w niesieniu Ewangelii wszystkim narodom.

Od 5 marca br. czyli pierwszej niedzieli Wielkiego Postu, rozpoczniemy Peregrynację obrazu Matki Bożej w domach naszej parafii. Na mszy świętej o godz. 11.00 będzie przekazanie obrazu mieszkańcom Cisk.

Spotkania:
5 marca spotkanie do Pierwszej Komunii Świętej po Mszy św. o godz. 11.00.Po Mszy będzie krawiec, możliwość zamówienia stroju komunijnego.

W przyszłą niedziele dzień imienin J. E. Bpa Mirosława Milewskiego i naszego księdza Prefekta.

Z okazji imienin, ks. Prefektowi pragniemy złożyć serdeczne życzenia: obfitych Bożych łask oraz samych radosnych chwil! Niech Duch Święty opromienia swym światłem każdy dzień kapłańskiej posługi, Jezus niech zawsze będzie księdza Przyjacielem, a Maryja niech przygarnia do swego serca.

W TYM TYGODNIU PATRONUJE NAM:
23 II – św. Polikarp, biskup i męczennik, uczeń św. Jana Ewangelisty, ustanowiony przez tego Apostoła biskupem Smyrny
w Azji Mniejszej; zaliczany jest do grona ojców apostolskich, czyli pisarzy chrześcijańskich, którzy znali Apostołów i bezpośrednio od nich czerpali naukę pozostawioną przez Chrystusa; po 60 latach przewodzenia Kościołowi w Smyrnie poniósł śmierć męczeńską pomiędzy rokiem 155 a 169. Według św. Ireneusza (+ 202), Polikarp był uczniem św. Jana Ewangelisty. W ikonografii św. Polikarp przedstawiany jest jako męczennik lub jako biskup. Wzywany do obrony przed czerwonką i bólem ucha.

INTENCJE MSZALNE

Poniedziałek 20 lutego
17.00 1. Za † Marka Gołębiewskiego intencja kolegów i koleżanek z pracy z magazynu                      ,,Zwrotów”.                                                                                                                                     2. Za † Waldemara Myślaka z ofiar uczestników pogrzebu.

Wtorek 21 lutego
17.00 1. Za † Wandę w 4 rocznicę śmierci i Jana Turek.                                                                            2. Za † Mariannę Krawczyk z Pniewa Kolonii z ofiar uczestników pogrzebu.

Środa 22 lutego
17.00 1. Za † Władysława Barszcz z ofiar uczestników pogrzebu.                                                         2. Za † Ryszarda Spodka z ofiar uczestników pogrzebu.

Czwartek 23 lutego
17.00 1. Za † Stanisława Kalinowskiego z Leman z ofiar uczestników pogrzebu.                               2. Za † Jana Kalinowskiego z Malwinowa z ofiar uczestników pogrzebu.

Piątek 24 lutego
17.00 1. Za † Irenę Mięgoć intencja od wnuczka Rafała z żoną i synkiem zamiast kwiatów.             2. Za † Kazimierza Jóźwiaka intencja rodziny Markowskich zamiast kwiatów.                         3. Za † Bogdana Tomczaka z ofiar uczestników pogrzebu.

Sobota 25 lutego
8.00 Za † Mariannę Kaczmarczyk z Pniewa z ofiar uczestników pogrzebu.
17.00 1. Dziękczynna o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Wioletty i Kazimierza                              Borkowskich z okazji 25 rocznicy ślubu.                                                                                  2. Za † Agnieszkę Karaszek w 7 rocznicę śmierci.

Niedziela 26 lutego
9.00 Za † Helenę w 3 rocznicę śmierci i Antoniego Baranowskich.
11.00 1. W intencji parafian.                                                                                                                      2. Za † Marka Gołębiewskiego intencja Zofii i Henryka Fraszków.
16.00 Za † Stanisława Mosak w 13 rocznicę śmierci, rodziców Bryków i Mosaków.

Sakrament małżeństwa mają zamiar przyjąć:
Aneta Kostrzewska z Gładczyna Szlacheckiego i Zbigniew Brach z Moszyna
zapowiedź I
Karolina Maria Deptuła z Cieńszy i Artur Wojciech Marczak z Woli Mrokowskiej
zapowiedź I
Ktokolwiek znałby przeszkody między tymi osobami zobowiązany jest powiadomić Kancelarię Parafialną.

VI Niedziela zwykła
12 lutego 2017r.

Tylko czerpiąc obficie ze stołu słowa Bożego i eucharystycznego, zostajemy uzdrowieni i umocnieni, aby świadczyć o Chrystusie wśród tych, do których On nas po1424862513eucharystia_(1)syła. Pamiętajmy, że w każdym spotkaniu drugi człowiek potrzebuje naszej miłości. Nie będziemy jej mieli, jeśli nie ugruntujemy naszej przyjaźni z Panem Bogiem. Pan Bóg najpełniej objawił nam swoją mądrość w osobie Jezusa Chrystusa i Jego dziele zbawienia. Każde spotkanie z tą Wcieloną Mądrością ma nas kształtować i pociągać wzwyż. Msza Święta jest lekcją. Tutaj słuchamy natchnionego słowa i uczestniczymy w Ofierze Jezusa, w której to słowo staje się rzeczywistością. Tutaj również otrzymujemy łaskę, mocą której możemy w życiu wypełnić to, czego się uczymy w szkole Jezusa Mistrza.

Rozpoczynają się ferie zimowe dla dzieci i młodzieży. Dzieciom, młodzieży i nauczycielom życzymy dobrego wypoczynku.

W najbliższy wtorek, 14 lutego, przypada święto św. Cyryla (826-869), mnicha, i Metodego (815-885), biskupa. Ci urodzeni w Cesarstwie Wschodnim bracia, bardzo cyryl_metodywykształceni, znający różne języki z hebrajskim, syryjskim i łaciną włącznie, piastujący różne godności kościelne, podjęli wiele udanych wypraw misyjnych, między innymi do kraju Chazarów na Krymie, do Bułgarii i na Morawy, gdzie wprowadzili do liturgii język słowiański pisany alfabetem greckim (głagolicę). Cyryl przetłumaczył Pismo Święte na język staro-cerkiewno-słowiański. Tym językiem nadal posługuje się kilkadziesiąt milionów braci prawosławnych i kilka milionów grekokatolików. Obaj święci są uważani za apostołów Słowian. W 1980 roku papież św. Jan Paweł II ogłosił ich współpatronami Europy, podnosząc tym samym ich wspomnienie do rangi święta.
Święto Cyryla i Metodego jest Dniem Modlitwy za Narody Słowiańskie. Pamiętajmy, że Kościół jest jeden, choć od wieków gromadzi rozmaite narody, tradycje i obrządki. Jako chrześcijanie, jesteśmy budowniczymi jedności, choćby poprzez codziennie kierowaną do Pana Boga prośbę o pokój na świecie, ład moralny, o zgodę między narodami i swobodę głoszenia Chrystusowej Ewangelii.

Tego samego dnia tradycja wspomina św. Walentego, kapłana rzymskiego, który9056526d5bf0_cW_orig w 269 roku poniósł śmierć męczeńską, gdyż podczas tortur nie chciał się wyrzec Chrystusa. Na Zachodzie, zwłaszcza w Anglii i Stanach Zjednoczonych, a od jakiegoś czasu także u nas, przyjęło się go czcić jako patrona zakochanych. Niech to będzie okazja do radości i wspólnej zabawy, wszak trwa jeszcze karnawał, ale także do modlitwy, podziękowania Panu Bogu za miłość, którą nas obdarzył, i za bliskich, którzy nas kochają. Pamiętajmy też o narzeczonych z naszej wspólnoty parafialnej i prośmy, aby ich wzajemna miłość się umacniała i aby z Panem Bogiem weszli na wspólną drogę życia.

Oddanie się pod opiekę św. Walentego
Św. Walenty! Cieszę się z chwały, którą teraz doznajesz w niebie i czci, jaką jesteś otaczany tu na ziemi. Tobie polecam wszystkie moje potrzeby duchowe i cielesne, abyś je przedstawił Bogu wszechmogącemu. Mniej mnie w opiece, szczególnie w ostatniej godzinie mojego życia, abym za Twoją przyczyną dostąpił spotkania z Bogiem i z Tobą w społeczności świętych. Amen.

Od 5 marca br. czyli pierwszej niedzieli Wielkiego Postu, rozpoczniemy Peregrynację obrazu Matki Bożej w domach naszej parafii. Na mszy świętej o godz. 11.00 będzie przekazanie obrazu mieszkańcom Cisk. Można nabyć modlitewniki nawiedzenia.

PODZIĘKOWANIA:
Ofiarę na śmieci złożyli: Teresa i Kazimierz Skura z Nowych Wypych 30 zł.
Bóg zapłać

Dzięki inicjatywie obecnego rządu, po 80 latach, udało się sprowadzić 156 osób polskiego pochodzenia z Kazachstanu do Polski. Opiekę nad nimi sprawuje Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”. Repatrianci na okres przejściowy do czerwca br. zamieszkali w Domu Polonii w Pułtusku. Jak poinformował nas pan Michał Kisiel, dyrektor Domu Polonii w grupie tej znajduje się; 10-cioro dzieci do 1 roku życia, ok. 30 dzieci w wieku szkolnym, młodzież i 100 osób dorosłych, w tym 20 osób w podeszłym wieku. Wszyscy nasi Rodacy biorą udział w kursie języka polskiego. Dzieci rozpoczęły już naukę w szkole i przedszkolu. W ostatnich dniach w tej grupie urodziło się już pierwsze dziecko. Obecnie wszyscy zostali ubezpieczeni, zameldowani w Pułtusku i oczekują na polskie dokumenty. Za pół roku będą mogli rozpocząć samodzielne życie w Polsce. Część z nich być może zamieszka i będzie pracować w Pułtusku. Generalnie mają wszystkie podstawowe potrzeby zapewnione przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, ale dodatkowa pomoc będzie ważnym wsparciem od mieszkańców Ziemi Pułtuskiej.
Każdy z nas wie, co to znaczy zaczynać życie od początku. Dlatego prosimy i już dziękujemy za każdy dar serca, za pomoc materialną i rzeczową dla naszych Rodaków z Kazachstanu. Ubrania można dostarczyć do recepcji hotelowej Domu Polonii każdego dnia do godz. 22.00. W przyszłą niedzielę będzie zbiórka do puszek we wszystkich parafiach w naszym dekanacie na wsparcie dla naszych rodaków.

INTENCJE MSZALNE

Poniedziałek 13 lutego
8.00 Za † Bogdana Tomczaka z ofiar uczestników pogrzebu.
17.00 1. Za † Zbigniewa Fraszek w 13 rocznicę śmierci.                                                                        2. O zdrowie i opatrzność Bożą dla wnuczki w 1 rocznicę urodzin i jej rodziców.

Wtorek 14 lutego
17.00 1. Za † Irenę Mięgoć od Ewy i Pawła Najduk zamiast kwiatów.                                                   2. Za † Mariannę Kaczmarczyk z ofiar uczestników pogrzebu.

Środa 15 lutego
17.00 1. Za † Henryka Machnowskiego w 1 rocznicę śmierci.                                                               2. Za † Ryszarda Spodka z ofiar uczestników pogrzebu.

Czwartek 16 lutego
17.00 1. Za † Krystynę Jeż intencja urodzinowa.                                                                                     2. O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Emilki Rakowskiej w 2 rocznicę urodzin i                  jej rodziców.

Piątek 17 lutego
17.00 1. Za † Aleksandra, Józefę i Karola Szumertów.                                                                             2. Za † rodziców Józefa i Mariannę Turkow, brata Tomasza i Juliusza.                                       3. Za † Annę Turek.

Sobota 18 lutego
17.00 1. O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Beaty i Waldemara Kacprzyńskich z okazji                25 rocznicy ślubu.                                                                                                                        2. Za † Weronikę Chełchowską intencja córek.                                                                              3. Za † Stanisława Kalinowskiego z ofiar uczestników pogrzebu.

Niedziela 19 lutego
9.00 Za † Wacława Stelmacha w 2 rocznicę śmierci, intencja żony.
11.00 1. W intencji parafian.                                                                                                                       2. Dziękczynna o Boże błogosławieństwo dla Damiana z okazji 18 rocznicy urodzin                    intencja rodziny.
16.00 Za † Henryka Mościńskigo i jego rodziców, brata Kazimierza i szwagra Kazimierza,                     dziadków Mościńskich.

Msze św. od poniedziałku 13 lutego będą o godz. 17.00 a kancelaria będzie czynna w godz. od 16.00 do 17.00.
Pierwsza msza święta za śp. Kazimierza Jóźwiaka będzie odprawiona 3 marca 2017 r.

V Niedziela zwykła
5 lutego 2017r.

Piąta niedziela w ciągu roku liturgicznego gromadzi nas przy stole Eucharystii. Pamiętajmy, że nikt z nas osobiście ani nasza wspólnotsakrament_eucharystii_12a parafialna nie jest
w stanie pogłębić swojej więzi z Panem Bogiem bez Eucharystii. Dopiero tutaj, karmiąc się prawdziwą miłością, każdy chrześcijanin uczy się ofiarnego życia. Częściej wczytujmy się w objawienie Boże zawarte w Piśmie Świętym i wsłuchujmy się w to, co mówi Kościół, którego zadaniem jest ciągłe przybliżanie nas do zbawienia. Tylko w ten sposób możemy stać się świadkami Chrystusa w świecie.

Dziś Pierwsza Niedziela miesiąca, adoracyjna. Zbiórka do puszek na ogrzewanie naszego kościoła.

W sobotę, 11 lutego, przypada liturgiczne wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes. Dokładnie tego dnia w 1858 roku, cztery lata po ogłoszeniu dogmatu o Niepokalanym Poczęciu, Matka Najświętsza objawiła się ubogiej pasterclourdese, Bernadecie Soubirous w Grocie Massabielskiej. Tamte wydarzenia upamiętnia znana i chętnie śpiewana pieśń Po górach, dolinach. Podczas osiemnastu spotkań z Bernadetą Maryja wzywała do modlitwy oraz pokuty i prosiła, aby na miejscu objawień został zbudowany kościół. Tak też się stało. Lourdes zasłynęło z licznych nawróceń i uzdrowień, stając się w krótkim czasie centrum kultu maryjnego we Francji. Dziś do Lourdes przybywają chorzy i zdrowi pielgrzymi z całego świata. Święto Matki Bożej z Lourdes łączymy z obchodami Światowego Dnia Chorych. Mamy więc szczególną okazję do pogłębienia postawy wrażliwości, refleksji i czynnego działania wobec cierpiących i chorych, osamotnionych, wobec tych, do których mamy bardzo blisko siebie, i wobec tych, których nie znamy. Współczesny świat bardzo potrzebuje wielu dobrych Samarytan.

W naszym kościele Mszę Świętą ze specjalnym nabożeń835stwem i błogosławieństwem dla chorych będziemy sprawowali w sobotę o godz. 9.00. Serdecznie proszę o pomoc wszystkim chorym, niepełnosprawnym, seniorom w dotarciu do naszej świątyni.

W trudnym okresie zimowym ze szczególną uwagą rozejrzyjmy się wokół siebie. Wielu ludzi boryka się z codziennymi problemami. Może blisko nas jest bieda, są jakieś strapienia, panuje głód. Bądźmy wrażliwi i nie szczędźmy zwykłej, samarytańskiej pomocy, zwłaszcza dzieciom, które nie doznały w swym życiu zbyt wiele serca. Dzielmy się z tymi, którzy doświadczają niedostatku, a Pan Bóg z pewnością nam to wynagrodzi.

Zespół charytatywny działający w naszej parafii informuje, iż ma meble dla rodziny potrzebującej bądź będącej w trudnej sytuacji. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod nr. telefonu: 517 776 231.

Od pierwszej niedzieli Wielkiego Postu rozpoczniemy Peregrynację obrazu w domach naszej parafii od Cisk. Niech to będzie dobre przygotowanie do przeżywania tego jubileuszu i odnowi nasze relacje z Matka Bożą, której tak wiele zawdzięczamy. Są do nabycia ilustrowane książki o Fatimie, z historią, modlitwami- wydanie specjalne. Ministranci będą rozprowadzać te modlitewniki przy wyjściu z Kościoła.

PODZIĘKOWANIA:
Ofiarę na śmieci złożyli: Daniel Kozon z Mystkówca Szczucina 20 zł. Józef Milczarczyk z Pniewa 30 zł. Marianna Rączkowska z Mystkówca Starego 50 zł.
Bóg zapłać

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
6 II – św. Paweł Mika i jego Towarzysze, pierwsi męczennicy Dalekiego Wschodu;
10 II – św. Scholastyka (†542), dziewica, siostra św. Benedykta, wielkiego założyciela zakonu benedyktynów i patrona Europy; na wzór brata założyła zakon żeński według reguły benedyktyńskiej i całkowicie poświęciła się Panu Bogu.

INTENCJE MSZALNE

Poniedziałek 6 lutego
16.00 1. Za † Grzegorza Mańkowskiego.                                                                                                   2. Za † Jana Kalinowskiego z Malwinowa z ofiar uczestników pogrzebu.                                  3. Za † Stanisława Kalinowskiego z Leman z ofiar uczestników pogrzebu.

Wtorek 7 lutego
16.00 1. Za † Jana Kalinowskiego intencja sąsiadów Jarosików i Nowosielskich zamiast                      kwiatów.                                                                                                                                         2. Za † Irenę Mięgoć z ofiar uczestników pogrzebu.                                                                     3. Za † Tadeusza Murza z ofiar uczestników pogrzebu.

Środa 8 lutego
16.00 1. Za † Kazimierza Kalinowskiego w 8 rocznicę śmierci.                                                              2. Za † Zdzisława Sieńkowskiego w rocznicę śmierci i jego rodziców i teściów.                        3. Za † Waldemara Myślaka z ofiar uczestników pogrzebu.

Czwartek 9 lutego
16.00 1. Za † Szczepana Baranowskiego w 30 rocznicę śmierci, Czesławę i Jana                                     Baranowskich.                                                                                                                                2. Za † Marka Gołębiewskiego intencja matki chrzestnej z rodziną.                                         3. Za † Mariannę Krawczyk z Pniewa Kolonii z ofiar uczestników pogrzebu.

Piątek 10 lutego
7.30 Za † Bogdana Tomczaka z ofiar uczestników pogrzebu.
16.00 1. Za † Marka Gołębiewskiego od kolegów i koleżanek z pracy –ochrony Securitas.               2. Za † Władysława Barszcz z ofiar uczestników pogrzebu.

Sobota 11 lutego
9.00 Msza św. za chorych.
16.00 1. Za † Barbarę Śliwka intencja rodziców.                                                                                       2. Za † Antoniego w 4 rocznicę śmierci i Mariannę Wóltańskich.

Niedziela 12 lutego
9.00 1. Za † Adama Piątek w 3 rocznicę śmierci.                                                                                  2. Dziękczynna za 65 lat życia Cecylii i Ryszarda Borek oraz 50 lat pracy artystycznej                Ryszarda.
11.00 1. W intencji parafian. Chrzty.                                                                                                        2. Dziękczynna o Boże błogosławieństwo dla Marianny Trzcińskiej z okazji 80                            rocznicy urodzin, intencja dzieci, wnucząt i prawnucząt.
16.00 Za † zmarłe siostry KŻR z Cieńszy od strony Leman.

IV Niedziela zwykła
29 stycznia 2017 r.

Dzisiejsza niedziela, ostatnia niedziela stycznia, tradycyjnie obchodzona jest w Kościele jako Światowy Dzień Trędowatych, ustanowiony w 1954 roku. Wiemy, jak straszna w skutkach jest ta choroba. Starajmy się więc pomóc, aby dotknięci nią byli leczeni w poszanowaniu ludzkiej godności. Dziś na świecie trędowatymi opiekują się głównie chrześcijańscy misjonarze. Wspierajmy ich naszymi modlitwami i ofiarami.

W czwartek, 2 lutego, będziemy obchodzili święto Ofiarowania Pańskiego,
w naszejMB[1] polskiej tradycji nazywane świętem Matki Bożej Gromnicznej. To pamiątka obrzędu, jakiemu – zgodnie z żydowskim prawem – w czterdziestym dniu po urodzeniu Pana Jezusa poddali się Maryja i Józef. Zanieśli Dzieciątko do świątyni jerozolimskiej, aby przedstawić Je Panu Bogu i złożyć ofiarę. Msze Święte o godz. 9.00, 11.00 i 16.00. Tego dnia na uroczystą liturgię przyniesiemy świece zwane gromnicami. Zostaną one pobłogosławione, aby przez cały rok, a zwłaszcza w chwilach trwogi i cierpienia, przypominały nam o Panu Jezusie – Światłości Narodów, który nieustannie oświeca drogi naszego życia.

Adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 15.00.

Z inicjatywy papieża św. Jana Pawła II święto Ofiarowania Pańskiego jest tazycie-konsekrkże Światowym Dniem Życia Konsekrowanego. Naszą modlitwą obejmiemy osoby podejmujące służbę Panu Bogu i ludziom w różnych zakonach i zgromadzeniach. Tego dnia będziemy prosić o liczne i święte powołania do życia zakonnego w naszych rodzinach i wspólnocie parafialnej. Wesprzemy też materialnie borykające się z trudnościami klasztory i domy zakonne.

W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. W czwartek dziękujemy za dar Eucharystii i kapłaństwa; prosimy o nowe i święte powołania do pracy w winnicy Pańskiej, także z naszej wspólnoty parafialnej. W piątek pragniemy wypełnić prośbę Pana Jezusa o modlitwę wynagradzającą za grzechy nasze i całego świata. W sobotę czcimy Matkę Najświętszą i powierzamy Jej matczynej opiece naszą codzienność. Pierwszy Piątek Miesiąca- wyjazdy do chorych po mszy św. porannej, spowiedź św. od godz. 15.30.
Pierwsza sobota Miesiąca po mszy porannej różaniec poprowadzą KŻR z Lutobroku.
Pierwsza Niedziela miesiąca, adoracyjna. Zbiórka do puszek na ogrzewanie naszego kościoła.

W tym roku przypada 100 rocznica Objawień Fatimskich Przeżyliśmy niedawno Peregrynację obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej. Mamy obraz z tych uroczystości – potarty wizerunek o kopię obrazu wędrującego po Polsce. Od pierwszej niedzieli Wielkiego Postu rozpoczniemy Peregrynację obrazu w domach naszej parafii od Cisk. Niech to będzie dobre przygotowanie do przeżywania tego jubileuszu i odnowi nasze relacje z Matka Bożą, której tak wiele zawdzięczamy. Są do nabycia ilustrowane książki o Fatimie, z historią, modlitwami- wydanie specjalne. Ministranci będą rozprowadzać przy wyjściu z Kościoła.

PODZIĘKOWANIA:
Ofiarę na śmieci złożył: Kazimierz Dudzik z Wólki Przekory 20 zł. Bóg zapłać

SPOTKANIA:
W piątek po mszy św. o godz. 16.00
spotkanie z kandydatami do Bierzmowania – obecność obowiązkowa.

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
31 I – św. Jan Bosko (1815-1888), założyciel salezjanów i Zgromadzenia Córek Maryi Wspomożycielki Wiernych, wielki pedagog i apostoł młodzieży;
3 II – św. Błażej, biskup i męczennik z IV wieku, jego pomocy wzywamy w chorobach gardła; tego samego dnia św. Oskar (801-865), biskup, benedyktyn, misjonarz Skandynawii, patron Szwecji.

INTENCJE MSZALNE

Poniedziałek 30 stycznia
16.00 1. Za † Zofię Kisiel w 10 rocznicę śmierci, rodzinę Kisiel i Twardowskich intencja                        córki.                                                                                                                                              2. Za † Stanisława Światkowskiego z Pniewa z ofiar uczestników pogrzebu.                            3. Za † Stanisława Kalinowskiego z Leman z ofiar uczestników pogrzebu.

Wtorek 31 stycznia
16.00 1. Za † Genowefę Jeż i Władysława Jeż intencja żony z rodziną.                                                 2. Za † Henryka Szczesnego z ofiar uczestników pogrzebu.                                                        3. Za † Tadeusza Murza z ofiar uczestników pogrzebu.

Środa 1 lutego
16.00 1. Dziękczynna i o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Piotra z okazji 18               rocznicy urodzin.                                                                                                                           2. Za † Waldemara Myślaka z ofiar uczestników pogrzebu.                                                         3. Za † Bogdana Tomczaka z ofiar uczestników pogrzebu.

Czwartek 2 lutego
9.00 Za † Marię i Mariana Kalinowskich.
11.00 Za † Wiktorię i Konstantego Wyrzykowskich.
16.00 1. Za † Genowefę w 10 rocznicę śmierci i Antoniego Mosakowskich, Feliksa i                         Kazimierza Mosakowskich i Hannę Nożykowską.                                                                         2. Za † Józefa Kisiel intencja urodzinowa.

Piątek 3 lutego
7.30 Za † rodziców Stanisława i Janinę Mielczarczyków, Małgorzatę i Albina Wultańskich.
16.00 1. Za † Zofię Załogę, Józefa i Henryka Załogów.                                                                             2. Za † Władysława Barszcz z ofiar uczestników pogrzebu.

Sobota 4 lutego
9.00 Za † Mariannę Jastrzębską w 4 rocznicę śmierci.
16.00 1. Za † Mariannę Krawczyk z Pniewa Kolonii, intencja Teodozji i Bolesława Krawczyk                z Pułtuska.                                                                                                                                     2. Za † Bożenę Rogalińską z ofiar uczestników pogrzebu.

Niedziela 5 lutego
9.00 Za † Bolesława Pochmarę w 5 rocznicę śmierci.
11.00 1. W intencji parafian. Adoracja.                                                                                                     2. Dziękczynna o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i zdrowie dla                               Kazimiery i Jana Truszczyńskich z Gładczyna Szlacheckiego w 50 rocznicę ślubu                     Intencja dzieci i wnuków.
16.00 1. Za † Tadeusza Topczewskiego w 13 rocznicę śmierci i zmarłych z rodziny                               Topczewskich, intencja Ewy Topczewskiej.                                                                              2. Za † Cecylię Kozon w 3 rocznicę śmierci, jej rodziców oraz Radosława i Mariusza                     Twardowskich.

III Niedziela zwykła
22 stycznia 2017r.

W całym Kościele trwa Tydzień Powszechnej Modlitwy o Je890858_Community_of_the_Chemin_Neuf_5dność Chrześcijan, który przebiega pod hasłem: „Pojednanie – miłość Chrystusa przynagla nas”. To czas, gdy chrześcijanie różnych wyznań spotykają się na całym świecie na ekumenicznych nabożeństwach, modlitwach, konferencjach, koncertach i innych spotkaniach. Pan Jezus domaga się wzajemnej miłości: „To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem”. Niech ta miłość stanie się naszym znakiem rozpoznawczym w świecie na każdy dzień.

Jak co roku odbywa się między 18 a 25 stycznia. Chociaż Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan zakończy się w najbliższą środę, 25 stycznia, w święto Nawrócenia św. Pawła, nie ustawajmy w wysiłkach na rzecz jej całkowitego przywrócenia. Tak bardzo pragnie jej sam Pan Jezus, a często jej brak jest zgorszeniem dla współczesnego świata i wielu źle nastawia do Chrystusowego Kościoła. Dlatego w tej intencji ofiarujmy nasze modlitwy, trudy i cierpienia.

W święto Nawrócenia św. Pawła Apostoła prośmy o łaskę, aby Panpobrane również nas zechciał nawrócić. Tego nawrócenia potrzebujemy na co dzień. Jak św. Paweł, powinniśmy stać się narzędziem Bożym, a wpatrując się w jego wspaniały wzór, kroczyć wiernie po drogach wiary, co więcej – nieść ją innym, świadczyć mężnie o Chrystusie – Zbawicielu świata.

Jest jeszcze jedna okazja do spojrzenia poza siebie i własną wspólnotę wiary.
W czwartek, 26 stycznia, będziemy obchodzić Dzień Islamu. Dziś słowo „islam” często imagesbudzi niepokój,a nawet wywołuje wrogość. Mimo wszystkich trudnych doświadczeń, którymi naznaczona jest nasza współczesność, prośmy tego dnia o światło Ducha Świętego, abyśmy potrafili patrzeć na siebie z miłością i zrozumieniem, przez pamięć o naszym wspólnym ojcu wiary – Abrahamie.

Obraz1

Zakończyliśmy kolędę w naszej parafii. Była to okazja do wspólnej modlitwy, pobłogosławienia rodzin i domów oraz rozmów na rożne tematy. Przeżywacie to co dzieje się w kościele, w naszej parafii i w ojczyźnie. Składamy podziękowanie wszystkim parafianom, którzy przyjęli nas do swoich domów, choć byli i tacy, którzy nie przyjęli księdza chodzącego po kolędzie. Dziękujemy za przywożenie i odwożenie księży z kolędy, różnego rodzaju poczęstunki, choć zdarzało się, że ksiądz wracał bez szklanki herbaty. Dziękujemy za składane ofiary, których 10% przekazywane jest na ,,Fundusz budowy kościołów’’ w diecezji, ubezpieczenia kościoła i innych budynków parafialnych, dom księży emerytów oraz podatki. Bóg zapłać wszystkim ofiarodawcom.

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
24 I – św. Franciszek Salezy (1567-1622), biskup i doktor Kościoła, wybitny pisarz, patron dziennikarzy i prasy katolickiej;
26 I – św. św. Tymoteusz i Tytus, uczniowie św. Pawła Apostoła; obaj byli biskupami i obaj ponieśli śmierć męczeńską za wiarę; byli pierwszymi pomocnikami św. Pawła w dziele ewangelizacji.
27 I – bł. Jerzy Matulewicz (1871-1927), odnowiciel zakonu marianów i biskup wileński;
28 I – św. Tomasz z Akwinu (1225-1274), prezbiter i doktor Kościoła, jeden z najwybitniejszych filozofów i teologów w dziejach kultury europejskiej; jego dzieła filozoficzne i teologiczne do dziś stanowią ważną inspirację dla nauczania Kościoła .

  „Niech dziadkowie nigdy z żadnego powodu nie będą wyłączeni z rodziny. Są skarbem, którego nie możemy odebrać nowym pokoleniom, zwłaszcza ich świadectwa wiary” Benedykt XVI

Modlitwa paimages (1)pieża Benedykta XVI
Panie Jezu, narodziłeś się z Dziewicy Maryi, córki świętych Anny i Joachima. Patrz z miłością na dziadków na całym świecie. Ochraniaj ich! Oni są bogactwem dla rodzin, dla Kościoła i dla całego społeczeństwa. Wspieraj ich! Kiedy przybywa im lat, niech wciąż będą dla swojej rodziny mocnymi filarami wiary ewangelicznej, stróżami szlachetnych wartości rodziny, żywymi skarbcami trwałych tradycji religijnych. Spraw, by jako nauczyciele mądrości i odwagi przekazywali przyszłym pokoleniom owoce swoich dojrzałych doświadczeń ludzkich i duchowych. Panie Jezu, pomagaj rodzinom i społeczeństwu doceniać obecność i rolę dziadków. Spraw, by nigdy nie byli zaniedbywani ani wykluczani, ale zawsze znajdowali szacunek i miłość. Pomagaj im żyć pogodnie i czuć się akceptowanymi przez wszystkie lata życia, jakimi ich obdarzasz. Maryjo, Matko wszystkich żyjących, nieustannie otaczaj opieką dziadków, bądź z nimi podczas ziemskiej pielgrzymki,
i niech za sprawą Twoich modlitw wszystkie rodziny spotkają się kiedyś w niebieskiej ojczyźnie, gdzie Ty czekasz na wszystkich ludzi, by ich przygarnąć w wielkim uścisku życia bez końca. Amen.

PODZIĘKOWANIA:
Na śmieci:
Lemany: po 30 zł. Wiesław Kiela, Krzysztof Mosak, Agnieszka Brzezińska, Stanisław Kalinowski, Mariusz Przychocki, Leszek Dąbkowski, Henryk Dąbkowski 40 zł. Andrzej Dąbkowski 50 zł.
Topolnica: po 30 zł. Jan Łach, Jan Deptuła, Władysław Decewicz, Maria Kiela, Henryk Zawadzki, Tadeusz Trzciński, Andrzej Koczara, Henryk Chmielewski, Teresa Bednarczyk, Waldemar Wałowski, Krystyna Bednarczyk, Zdzisław Bednarczyk, Andrzej Dworecki, Krzysztof Kądziela, Jan Szybowski, Grzegorz Piątek, Marian Zając.
Suwin: po 30 zł.; Konstanty Wasiak, Mirosław Rogaliński, Irena Salwin, Tadeusz Baranowski, Adam Siedlecki, Paweł Kowalczyk, Zofia Krzyżewska, Piotr Skwarski, Waldemar Szumowski, Jan Szumowski, Wiesław Kuligowski, Wiesław Kuchta 40 zł.
Pniewo ul. 18 Maja po 30 zł. Marianna Zacharska, Krzysztof Kaczmarczyk, Wiesław Kaczmarczyk, Ryszard Kuczyński, Grzegorz Tomaszewski, Józef Pawlak, Mieczysław Linka, Mirosław Jackowski, Grzegorz Gołębiewski, Sławomir Światkowski, Cezary Szajczyk, Krzysztof Chmielewski, Andrzej Chmielewski, Halina Wróbel, Jan Witkowski, Henryk Krawczyk, Adam Szajczyk, Kazimierz Kuczyński, Dariusz Woźnica, Marek Linka, Jerzy Sosiński, Stanisław Milczarczyk, Maria Mięgoć, Jan Salwin, Kazimierz Deluga, Wojciech Zbrzeźniak, Arkadiusz Pietrucha, Ryszard Skalski, Andrzej Kamiński, Wiesław Kujawa, Henryk Jackowski, Czesław Kamiński. Sławomir Kmiołek 20 zł. Wiktor Pogroszewski 20 zł. Krzysztof Krawczyk 50 zł. Stanisław Borek 50 zł.
Gładczyn Osiedle: Bogdan Witkowski 40 zł. Barbara Śliwka 30 zł.
Wielątki Folwark: Jan Bogusław Krakowiecki 30 zł.
Bóg zapłać

INTENCJE MSZALNE

Poniedziałek 23 stycznia
16.00 Za † Mariannę Kaczmarczyk intencja sąsiadów Mięgociów zamiast kwiatów.

Wtorek 24 stycznia
16.00 Za † Bożenę Rogalińską z ofiar uczestników pogrzebu.

Środa 25 stycznia
16.00 Za † Stanisława Światkowskiego z Pniewa z ofiar uczestników pogrzebu.

Czwartek 26 stycznia
16.00 Za † Stanisława Kalinowskiego z Leman z ofiar uczestników pogrzebu.

Piątek 27 stycznia
16.00 1. Za † Stanisława Leszczyńskiego i rodzinę Leszczyńskich.                                                        2. Za † Henryka Szczesnego z ofiar uczesników pogrzebu.

Sobota 28 stycznia
16.00 1. Za † Józefa Samsel w 12 rocznicę śmierci.                                                                                 2. Za † Tadeusza Murza z ofiar uczestników pogrzebu.

Niedziela 29 stycznia
9.00 Za † Monikę Kmiołek.
11.00 W intencji parafian.
16.00 1. Za † Mariannę Krawczyk w 1 rocznicę śmierci.                                                                         2. Za † zmarłe członkinie KŻR z Malwinowa i dusze w czyśćcu cierpiące.                                   3. Za † Irenę Mięgoć od KŻR z Komorowa Nowego i Działek.

II Niedziela zwykła
15 stycznia 2017r.

W dzisiejszą niedzielę obchodzimy Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy. Na naszych oczach wiele rodzin przeżywa ból ro1443749130złąki z najbliższymi, którzy wyjechali w poszukiwaniu lepszej pracy i zarobków. Na naszych oczach trwa też dramat tysięcy rodzin opuszczających swoje domostwa z powodu wojen, biedy i prześladowań. Otoczmy ich dzisiaj szczególną modlitwą. Przyjmijmy też serdecznie tych, którzy wśród nas szukają lepszego życia dla siebie i najbliższych. Wykorzystajmy ten dzień, aby uczyć się rozumieć innych – oni też są ukochanymi dziećmi Bożymi, naszymi braćmi.

W najbliższych dniach Kościół wzywa nas, abyśmy spojrzeli jeszcze szerzej, poza siebie, naObraz1wet poza własną wspólnotę parafialną. Już we wtorek, 17 stycznia, obchodzimy Dzień Judaizmu. Spróbujmy tego dnia szczególnie pochylić się nad Pismem Świętym, aby tam szukać wspólnych korzeni naszej wiary i uczyć się od Abrahama, jak bez reszty zaufać Panu Bogu.

W dniach od 18 do 25 stycznia w całym Kościele będzie trwał Tydzień Powszechnej Modlitw o Jedność Chrześcijan. Powszechnej, gdyż w tym samym czasie podejmują ją wszystkie Kościoły chrześcijańskie. Uczyńmy wszystko, co w naszej mocy, aby każdego dnia wypełniać polecenie ekumeniaPana Jezusa: abyśmy byli jedno! Nasza osobista więź z Panem Bogiem musi przekładać się na nasze relacje z bliźnimi, zwłaszcza z braćmi w tej samej wierze. W to wielkie nawoływanie Kościoła do jedności włączmy także nasze osobiste modlitwy. Niech będą one skromnym wkładem w dzieło ekumenizmu.

Jezus był świadomy, że modli się za grzesznych ludzi, ale wiedział, że zbawienie – czyli pojednanie się z żywym Bogiem – uzdolni ich do jedności. Chrystus darzył Ojca bezwarunkowym zaufaniem, bezgraniczną miłością i posłuszeństwem, które pozwalało mu ponieść każdą ofiarę. Gdy się nawracamy, Bóg daje również nam pragnienie złożenia swego życia w Jego ręce i utożsamienia się z Jego wolą. Według Pisma Świętego, być jedno z Chrystusem znaczy też być jedno z innymi chrześcijanami – mają przecież wspólny cel. Jedność tworzy Kościół.

W sobotę, 21 stycznia, przypada Dzień Babci, a w niedzielę, 22 stycznia – Dzień DziaObraz2dka. Pamiętajmy o nich i módlmy się w tych dniach za naszych kochanych dziadków, tych żyjących i tych, którzy odeszli już do Pana. Tak wiele im zawdzięczamy. Niech naszym podziękowaniem będzie modlitwa, ofiarowana Komunia św. i serdeczna pamięć.

obraz2

Trwa wizyta duszpasterską zwaną kolędą. Pragniemy spotkać się z naszymi wiernymi aby wspólnie się pomodlić w intencji odwiedzanwizyta-duszpasterska-01ej rodziny, poświęcić mieszkanie i otrzymać Boże błogosławieństwo na cały Nowy Rok. Niech nie zabraknie krzyża, świeczek, wody święconej i Pisma św. Dzieci pokazują zeszyty do religii, kandydaci do Bierzmowania indeksy.
PORZĄDEK KOLĘDY:
Poniedziałek Pniewo ul. 18 maja lewa i prawa strona – 3 księży. Jeden ksiądz                               od P. Zbrzeźniak i po obu stronach, dwóch od kościoła, jeden                                     ksiądz od P. Zacharskich, drugi ksiądz od P. Kaczmarczyk.
Kolęda od godz. 15.30. Pojazd na koniec Pniewa prosimy na godz. 15.20.

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
17 I – św. Antoni, opat, żyjący na przełomie III i IV wieku, słynny pustelnik, który do dziś znajduje wielu naśladowców w praktykowaniu takiej właśnie drogi doskonałości chrześcijańskiej;
19 I – św. Józef Sebastian Pelczar (1842-1924), biskup przemyski, założyciel Zgromadzenia Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego, tak zwanych sercanek;
21 I – św. Agnieszka, dziewica i męczennica, która jako 12-letnia dziewczynka poniosła śmierć na stadionie Domicjana około 305 roku.

PODZIĘKOWANIA:
Na śmieci:
Wypychy Nowe po 30 zł.: Zofia Szymańska, Bogusław Grzywacz, Jadwiga Załoga, Zdzisław Załoga, Henryk Jeż, Teresa Kowalska, Janusz Mikołajczyk, Józef Mróz, Andrzej Grzywacz, Krystyna Apelska, Kazimierz Apulski, Cecylia Mróz 50 zł.
Zdziebórz po 30 zł.: Zdzisław Szczęsny, Wiesław Turek, Waldemar Mielczarczyk, Paweł Jankowski, Stanisław Jeż, Marian Turek, Zofia Sieńkowska, Stanisław Stępkowski, Jan Turek, Tomasz Król, Cezary Stępkowski, Tomasz Król, Kazimierz Wielgolewski 50 zł. Jacek Wiśniewski 50 zł, Zdzisław Król 50 zł. Jarosław Wykowski 50 zł. Marian Kowalski 40 zł.
Gładczyn Osiedle po 30 zł.: Wanda Kucharska, Sławomir Samsel, Jadwiga Młynarczyk, Krzysztof Kuczyński, Stanisław Biernacki, Marianna Śliwka, Roman Purzycki, Jerzy Markowski, Dariusz Kądziela, Tomasz Cyran, Andrzej Kuczyński i Tadeusz Kamiński po 50 zł, Jan Murza 40 zł, Jarosław Świadkowski i Jadwiga Wyrzykowska
po 20 zł.
Lutobrok po 30 zł.: Zdzisław Piątkowski, Jacek Kamiński, Krystyna Gorczyńska, Zygmunt Łach, Krzysztof Linka, Wincenty Salwin, Barbara Oleksa, Małgorzata Kasińska, Marianna Kamińska, Dariusz Zawadzki, Radosław Pikora, Krzysztof Pawlik, Jan Pogłód, Robert Pogłód, Konrad Kalinowski, Kazimierz Skóra, Jan Wielgolewski, Eugeniusz Nowotka. Po 50 zł. Stanisław Ożarek, Stanisław Wóltański, Andrzej Marcjański, Marianna Turek, Barbara Kordowska.
Cieńsza po 30 zł.: Dariusz Borek, Krzysztof Kordowski, Sławomir Kacperski, Jan Dawidczyk, Henryk Makowski, Halina Świadkowska, Teresa Jackiewicz, Paweł Kisiel, Henryk Kisiel, Roman Makowski, Krzysztof Deptuła, Jarosław Kasiński, Stanisław Salwin, Waldemar Sosnowicz, Włodzimierz Makowski, Tadeusz Ochędowski, Ryszard Kisiel, Sławomir Falba, Dariusz Jończyk, Janusz Makowski, Jan Burawski, Sławomir Kaczmarczyk, Krzysztof Krawczyk, Antoni Kisiel, Jan Kasiński, Arkadiusz Kasiński, Henryk Kasiński, Krystyna Twardowska, Władysław Chodyna, Zbigniew Kozon.
Pniewo Kolonia po 30 zł.: Piotr Dana, Jan Krawczyk, Ryszard Leszczyński, Dariusz Dawidczyk, Andrzej Chmielewski, Stefan Jończyk, Mirosław Dawidczyk, Stanisław Ickiewicz, Wojciech Krawczyk, Dorota
Wróbel, Arkadiusz Wóltański 50 zł. Regina Murziak 50 zł.
Pniewo ul. Pułtuska i 18 maja po 30 zł.: Wojciech Kucharczyk, Elżbieta Wróbel, Józef Kasiński, Romuald Jankowski, po 50 zł.: Kazimierz Salwin, Józef Borowiec, Stanisław Puławski, Mirosław Drabczyk, Lucjan Borowiec 40 zł.
Wólka Folwark po 30 zł.: Stanisław Kmiołek, Stanisław Mroczkowski, Dariusz Rogulski, Edward Pikora, Mirosław Garbacz, Henryk Nowotka, Radosław Bereski, Stanisława Bereska, Stanisław Szulecki.
Pniewo ul. Sosnowa, Spokojna i Szkolna po 30 zł.: Robert Brzeziński, Wojciech Szczerba, Grzegorz Petrykowski i po 50 zł. Czesław Słomka i Tomasz Rakowski.
Wólka Przekory po 30 zł.: Henryk Piątek, Eugeniusz Petrykowski, Tadeusz Postek, Beata Sierzan, Tadeusz Łukasiak, Cezary Kmiołek, Zdzisław Kmiołek, Pio 50 zł. Grzegorz Deptuła, Edward Kmiołek, Stanisław Gołębiewski, Adam Sierzan, Kazimierz Kamiński 40 zł.
Bóg zapłać.

INTENCJE MSZALNE

Poniedziałek 16 stycznia
7.30 1. Za † Władysława Barszcz z ofiar uczestników pogrzebu.                                                         2. Za † Tadeusza Murza z ofiar uczestników pogrzebu.                                                              3. Za † Waldemara Myślaka z ofiar uczestników pogrzebu.

Wtorek 17 stycznia
7.30 1. Za † Jana Ostrowskiegow 10 rocznicę śmierci i rodziców z obojga stron.                             2. Za † Jana Kalinowskiego z ofiar uczestników pogrzebu.                                                         3. Za † Mariannę Krawczyk z Pniewa Kolonii z ofiar uczestników pogrzebu.

Środa 18 stycznia
16.00 1. Za † Henryka w rocznicę śmierci i Stefanię Burawskich intencja syna Jana z                          rodziną.                                                                                                                                          2. Za † Irenę Mięgoć intencja teściów Witkowskich zamiast kwiatów.                                     3. O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Marka.

Czwartek 19 stycznia
16.00 1. Za † Henryka Frąckiewcza intencja dzieci.                                                                                 2. Za † Genowefę Czyż z ofiar uczestników pogrzebu.                                                                 3. Za † Bożenę Rogalińską z ofiar uczestników pogrzebu.

Piątek 20 stycznia
16.00 1. Za † Ryszarda Spodka z ofiar uczestników pogrzebu.                                                             2. Za † Józefę Czubkowską z ofiar uczestników pogrzebu.                                                         3. Za † Stanisława Światkowskiego z ofiar uczestników pogrzebu.

Sobota 21 stycznia
16.00 1. Za † Stanisława Kalinowskiego z Leman z ofiar uczestników pogrzebu.                              2. Za † Henryka Szczesnego z ofiar uczestników pogrzebu.                                                        3. Za † Wiesława Sieńkowskiego z ofiar uczestników pogrzebu.

Niedziela 22 stycznia
9.00 Za † Wandę i Mieczysława Pajewskich.
11.00 W intencji parafian.
16.00 1. Dziękczynna o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Teresy i Mariana Stelmach w               50 rocznicę ślubu i opiekę Bożą dla dzieci i wnuków w 70 rocznicę urodzin intencja              żony, dzieci i wnuków.                                                                                                                      2. Za † Aleksandra Malika w 20 rocznicę śmierci.