II Niedziela Adwentu

II Niedziela Adwentu

10 grudnia 2017r.

W drugą niedzielę Adwentu usłyszeliśmy wezwanie św. Jana Chrzciciela do przygotowania drogi Panu, który przychodzi. Niech to wezwanie ciągle w nas pobrzmiewa i skłania do przemiany naszego życia oraz mobilizuje każdego do duchowej odnowy, zacieśniania więzi z Panem Bogiem i braćmi.

 

Dziś na mszy św. o godz. 9.00 dzieci odwiedził Mikołaj.

Przypominamy, że adwentowa Msza Święta roratna rozpoczyna się codziennie w dni powszednie o godz. 7.15. Jeszcze raz zachęcamy, aby na Roraty licznie przychodziły dzieci z zapalonymi lampionami.

Dzisiaj zbiórka przeznaczona jest na pomoc dla Kościoła na Wschodzie. Pamiętajmy w naszej prywatnej modlitwie o wspólnotach katolickich żyjących w krajach byłego Związku Radzieckiego, gdzie wciąż odczuwa się brak kapłanów i trzeba odbudowywać życie religijne po latach ateistycznego spustoszenia.

W środę, 13 grudnia, w kolejną rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w Polsce, módlmy się o pokój i pomyślność naszej Ojczyzny. Pamiętajmy o tych, którzy w tym czasie cierpieli, a nawet oddali życie i polecajmy w naszych modlitwach obecnie rządzących, aby dzięki ich mądrości nasza Ojczyzna napełniała się pokojem i dostatkiem.

Zbawiciel, którego oczekujemy, niech błogosławi solenizantom i jubilatom tego tygodnia.

Na ogrzewanie kościoła zebraliśmy 137 zł.

Przy wyjściu z kościoła są do nabycia książki pt. ,,Wszystko o Eucharystii”. I o Życiu, Dziełach i Modlitwach Ojca Pio.

W dniu 2 i 9 grudnia odbyła się świąteczna zbiórka żywności dla najbardziej potrzebujących w naszej Parafii. Jak co roku w sklepach naszej parafii stały kosze na różne produkty i wolontariusze do pomocy przy przekazywaniu różnych produktów, z których będziemy robić paczki świąteczne. Zbiórka odbyła się w sklepach P. Borowców. P. Pawła i Iwony Kisiel w Topazie i w Komorowie, u państwa Słomków i oraz na stacji Orlen u Pani Agnieszki Brzezińskiej. Bóg zapłać wszystkim, którzy przekazali różne produkty aby wspomóc Akcję ,,Świąteczna Paczka”, właścicielom sklepów i wolontariuszom.

Można zgłaszać osoby do świątecznej paczki pod nr tel: 517-776-231. lub w kancelarii parafialnej. Paczki będą rozwożone w środę 13 grudnia. Z całego serca dziękujemy wszystkim, którzy włączali się w zbiórkę. Bóg zapłać.

Świece Caritasu na stół wigilijny jako dzieło miłosierdzia po 6 i 12 zł. do nabycia przy wyjściu z kościoła.

Jak co roku do kościoła na Boże Narodzenia, potrzebne są o choinki, jeżeli ktoś chciał by przekazać to bardzo prosimy.

 

W tym tygodniu Pan Organista będzie roznosił pobłogosławiony opłatek w następujących wioskach:

Poniedziałek pozostała część Pniewa

Wtorek Lutobrok

Czwartek Cieńsza

Opłatek roznosi sam P. Organista, a nie ktoś inny.

Kancelaria Parafialna czynna w dni powszednie od wtorku do soboty w godz. od 15.00 do 16.00.

 

 W tym tygodniu patronują nam:

13 XII – św. Łucja (III/IV w.), dziewica i męczennica z Syrakuz na Sycylii, patronka ociemniałych. Najstarszy żywot św. Łucji pochodzi z V wieku. Św. Łucja jest patronką miasta Toledo, także krawców, szwaczek, ociemniałych; orędowniczką w chorobach oczu. Modlił się do niej w chorobie oczu między innymi Dante Alighieri.

14 XII – św. Jana od Krzyża (1542-1591), hiszpański karmelita, reformator zakonu i mistyk ogłoszony Doktorem Kościoła. Najbardziej sławny stał się Jan od Krzyża dzięki swoim pismom. Było ich znacznie więcej, ale spalono je zaraz po śmierci w obawie, by nie dostały się do rąk wrogów zakonu jako materiał przeciwko złagodzonej regule.

 Podziękowanie:

Na śmieci: Zdzisław Lasocki z Mystkówca Szczucina 50 zł, P. Bocian z Wielątek Folwark 30 zł, Iwona i Janusz Kisiel z Cieńszy 30 zł, Marianna Kurowska z Cieńszy 30 zł, Zofia Kisiel z Cieńszy 30 zł, Celina Bereda z Wielątek Folwark 30 zł, Leokadia Brulińska z Gładczyna Szlacheckiego 30 zł, Dariusz Jończyk z Leman 30 zł. Bóg zapłać.

Rekolekcje Adwentowe będą w naszej parafii w dniach 17,18 i 19 grudnia z Św. Ojcem Pio.

 

 

 

NIEDZIELA 17.12.2017r.

9.00 Uroczyste Wprowadzenie Relikwii Św. Ojca Pio
z plebanii do kościoła.

11.00 Msza św. z nauką dla wszystkich.

16.00 Msza św. z nauką szczególnie dla młodzieży.

PONIEDZIAŁEK 18.12.2017r.

9.00 Msza św. z nauką dla wszystkich.

11.00 Msza święta dla wszystkich klas Szkół Podstawowych.

16.00 Msza św. z nauką dla wszystkich.

18.00 Msza św. z nauką dla wszystkich.

WTOREK 19.12.2017r.

9.00 Msza św. z nauką dla chorych
– Sakrament Namaszczenia

11.00 Msza św. dla młodzieży gimnazjalnej.

16.00 Msza św. z nauką dla wszystkich.

18.00 Msza Święta z nauką dla młodzieży szkół średnich, dla młodzieży studiującej i pracującej.

Zakończenie Rekolekcji.

Rekolekcje poprowadzi ks. kan. mgr. Mieczysław Ochtyra.

Spowiedź w poniedziałek i wtorek w czasie wszystkich nabożeństw. Nie będzie spowiedzi w niedzielę 17 grudnia.

Wyjazdy do chorych, których zgłaszamy w zakrystii, we wtorek 19 grudnia.

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

Świąteczne zbiórka żywności

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

I NIEDZIELA ADWENTU

I NIEDZIELA ADWENTU

3 grudnia 2017r.

Dzisiaj rozpoczynamy adwentowe oczekiwanie na przyjście Zbawiciela w podwójnym charakterze. Przygotowujemy się do świąt Bożego Narodzenia, ale równocześnie przypominamy sobie o konieczności czuwania, bo Chrystus przyjdzie powtórnie w chwale, jak to sam zapowiedział.

Wraz z Adwentem rozpoczynamy nowy rok liturgiczny i duszpasterski. W Kościele w Polsce podejmujemy dwuletnią tematykę związaną z sakramentem bierzmowania pod ogólnym hasłem: „Duch, który umacnia miłość…”. Będzie to naturalna kontynuacja zakończonego cyklu związanego z sakramentem chrztu. W pierwszym, dziś rozpoczynającym się, roku będzie towarzyszyć nam hasło: „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”, a symbolami będą olej krzyżma oraz namaszczenie i nałożenie rąk.

Dwie sugestie pomagające odkryć obecność Ducha Świętego w nas.

Pierwsza, to szept.

Duch Święty jest cichym gościem naszej duszy. Tak go nazwał św. Augustyn. Musimy się wyciszyć, zacząć mówić szeptem, lub nic nie mówić, żeby poczuć jego obecność. Duch Święty często mówi w nas. Często też z nami rozmawia, ale czyni to bardzo cicho. Duch Święty lubi szeptać. Powinniśmy być świątynią Ducha Świętego, czyli usłyszeć na ten szept Ducha. (por 1 Kor 6,19) Całe serce i całą duszę ukierunkować, wyczulić na słuchanie mówiącego w nas Ducha Świętego. Prawdziwe pocieszenie otrzymujemy szeptem.

Druga, to wstrząs, ferment.

Oddanie Duchowi Świętemu zwraca na siebie uwagę otoczenia. Nie da się przejść obok niego obojętnie. Owszem może otoczeniu przeszkadzać, może być dla niego niewygodne. Może zakłócać jego trawienie, czy spokojny sen. Ogień Ducha Świętego w nas eksponuje ewangeliczne paradoksy, prowokacje i radykalizm. (por. Dz 4,20) Duch Święty często szepta nam: nie bój się, wchodź między bliźnich nawet jako persona non grata.

Ciszy w nas i wstrząsu wokół nas potrzeba.

W nowym roku duszpasterskim.

Zawsze.

Udział we Mszach Świętych roratnych ku czci Maryi Niepokalanej w dni powszednie o godz. 7.15 niech będzie naszą odpowiedzią na zachętę do ciągłego czuwania. Wszyscy przynosimy świece, a dzieci mają lampiony i uczestniczą w procesji na wejście.

Jutro, we wspomnienie św. Barbary, otaczamy modlitwą bezrobotnych i poszukujących pracy. Zapraszamy na Mszę Świętą. Jako patronkę dobrej śmierci czcili św. Barbarę przede wszystkim ci, którzy na śmierć nagłą i niespodziewaną są najbardziej narażeni: górnicy, hutnicy, marynarze, rybacy, żołnierze, kamieniarze, więźniowie itp. Polecali się jej wszyscy, którzy chcieli sobie uprosić u Pana Boga śmierć szczęśliwą. W Polsce istniało nawet bractwo św. Barbary, patronki dobrej śmierci. Należał do niego św. Stanisław Kostka. Nie zawiódł się. Kiedy znalazł się w śmiertelnej chorobie na łożu boleści, a właściciel wynajętego przez Kostków domu nie chciał jako zaciekły luteranin wpuścić kapłana z Wiatykiem, wtedy zjawiła mu się św. Barbara i przyniosła Komunię świętą.

W środę wspominamy św. Mikołaja. Pamiętamy o tych, którzy obdarują nas upominkami. Dzieci niech szczególnie pamiętają o Roratach w tym dniu.

W przyszłą niedzielę na mszy św. godz. 9.00 będzie Św. Mikołaj, zapraszamy wszystkie dzieci.

W piątek czcimy Niepokalane Poczęcie Najświętszej Maryi Panny. Zapalona świeca roratna symbolizuje Niepokalaną. Msze Święte o godz. 7.15 i 16.00. Z racji uroczystości nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. Chociaż jest to dzień pracy, zachęcamy do licznego udziału we Mszy Świętej.

Solenizantom i jubilatom tego tygodnia niech Maryja Niepokalana oświeca każdą chwilę życia.

Przy wyjściu z kościoła są do nabycia książki pt. ,,Wszystko o Eucharystii”. i o Ojcu Pio ,,Życie, Dzieła i Modlitwy Świętego z Pietrelciny

Obraz Matki Bożej Częstochowskiej na mszy św. o godz. 11.00 zostanie odprowadzony z Gładczyna Szlacheckiego i Malwinowa i przekazany do Komorowa.

Kancelaria Parafialna czynna w dni powszednie od wtorku do soboty w godz. od 15.00 do 16.00.

W dniu 9 grudnia odbędzie się druga świąteczna zbiórka żywności dla najbardziej potrzebujących w naszej Parafii. Jak co roku w sklepach naszej parafii będą stały kosze na różne produkty i wolontariusze do pomocy przy przekazywaniu różnych produktów, z których będziemy robić paczki świąteczne. Zbiórka przeprowadzona będzie u P. Pawła i Iwony Kisiel w Topazie i w Komorowie, u państwa Słomków i oraz na stacji Orlen u Pani Agnieszki Brzezińskiej. Również była zbiórka w sklepie u P. Borowców. Za pominiecie w poprzedniej gazetce przepraszamy. Bóg zapłać wszystkim, którzy zechcą wspomóc Akcję ,, Świąteczna Paczka”.

Świece Caritasu na stół wigilijny jako dzieło miłosierdzia po 6 i 12 zł. do nabycia przy wyjściu z kościoła.

Jak co roku do kościoła na Boże Narodzenia, potrzebne są o choinki, jeżeli ktoś chciał by przekazać to bardzo prosimy.

będą w naszej parafii w dniach 17,18 i 19 grudnia z Św. Ojcem Pio.

 

W tym tygodniu Pan Organista będzie roznosił pobłogosławiony opłatek w następujących wioskach:

Poniedziałek Pniewo ul. Szkolna, Spokojna, Sosnowa i część ul. 18 Maja do Remizy

Wtorek Komorowo

Środa Wólka Przekory i Wólka Folwark

Czwartek Mystkówiec Stary i Wypychy Nowe

Sobota Gładczyn Osiedle

Opłatek roznosi sam P. Organista, a nie ktoś inny.

Podziękowanie:

Na śmieci: Henryk Wyrzykowski z Cieńszy 30 zł, Jerzy Gaszczyński z Komorowa 30 zł, Józef Kowalski ze Zdzieborza 30 zł.

Na Radio Maryja wysłaliśmy 310 zł.

Dziękujemy za zrobienie wieńca Adwentowego. Bóg zapłać.

W każdą pierwszą niedzielę miesiąca będzie zbiórka do puszek na ogrzewanie naszego kościoła.

W druga niedzielę miesiąca zbiórka na kościół na wschodzie.

 

I NIEDZIELA ADWENTU

Szkocki teolog William Barclay napisał opowiadanie o trzech diabłach, którzy przygotowywali się w piekle do tego, aby kusić i zwodzić ludzi. Tuż przed wyruszeniem na ziemię, stanęli przed szefem Lucyferem, który miał sprawdzić, czy przygotowali się dobrze do wypełnienia swojej misji. Szatan zadał pytanie pierwszemu z diabłów: W jaki sposób będziesz kusił i zwodził ludzi po to, aby ich zniszczyć? – Planuję przekonać ich, że nie ma Boga. A ty? – zapytał drugiego. Ja planuję przekonać ludzi o tym, że nie ma piekła. A jak ty będziesz kusił i zwodził ludzi? – zapytał trzeciego. Ja po prostu będę się starał przekonać ludzi o tym, że mają wiele czasu na przygotowanie się do śmierci i do czekającego ich Sądu Ostatecznego. Szatan uśmiechnął się do trzeciego diabła i powiedział: Zrób tak synu, a na pewno zwiedziesz w ten sposób wielu ludzi.

A wielu z nas potrafi ciągle powtarzać: Jeszcze mam czas, na modlitwę, na Eucharystię, na czynienie dobra, na pomoc bliźniemu … jutro się wyspowiadam, jutro się poprawię, jutro wynagrodzę krzywdy, jutro przeproszę kolegę…. Oby nie było za późno, obyśmy nie musieli się kiedyś wstydzić przed Bogiem, że zmarnowaliśmy czas i przespaliśmy wszystkie okazje do czynienia dobra.

Adwent to czas poukładania na nowo naszego życia, czas radosnego oczekiwania na świętowanie Bożego Narodzenia i powtórnego przyjścia Chrystusa na końcu czasów. Dziękujmy dzisiaj Chrystusowi, że pozwolił nam doczekać tego błogosławionego czasu, którym jest Adwent. Dziękujmy dzisiaj Chrystusowi, że przypomina nam o potrzebie nawrócenia i czuwania. On nas kocha. Pragnie zastać nas czuwającymi  i gotowymi na spotkanie z Nim. Nie chce nas karać, ale chce nam dać szczęście wieczne.

 

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

Niedziela Chrystus Króla

 

Niedziela Chrystus Króla

26 listopad 2017r.

Dzisiejsza uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata to ostatni mocny akord roku liturgicznego przed adwentowym wyciszeniem. Do kalendarza liturgicznego została wprowadzona przez papieża Piusa XI w 1925 roku, na zakończenie przypadającego wówczas Roku Jubileuszowego. W odnowionej liturgii Kościół obchodzi tę uroczystość w ostatnią niedzielę roku kościelnego dla podkreślenia, że wszystko ma swój początek i będzie miało swoje ukoronowanie w Chrystusie. W dzisiejszą niedzielę warto zapytać się siebie: na ile świadomie przeżywam rok liturgiczny i czynnie włączam się w jego celebracje? Warto też spojrzeć wstecz i zrobić osobisty rachunek sumienia z budowania, pogłębiania mojej przyjaźni z Panem Bogiem i bliźnimi. Pamiętajmy, że zawsze jest czas i miejsce, aby to jeszcze naprawić. Tylko zjednoczeni z Chrystusem możemy zdążać do jedności królestwa, w którym Pan Bóg „otrze wszelką łzę” i będzie wszystkim we wszystkich.

Dziś, w niedzielę Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata, po wszystkich Mszach Świętych wystawiamy Najświętszy Sakrament i odmawiamy Litanię do Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz Akt poświęcenia rodzaju ludzkiego Sercu Pana Jezusa. Za udział w tym nabożeństwie możemy uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.

Dzisiejsza uroczystość jest też świętem patronalnym Akcji Katolickiej. Przypomnijmy, że Akcja Katolicka jest publicznym stowarzyszeniem wiernych, a jej zasadniczym celem jest formacja duchowa, moralna, a także kulturalna. Ważnym zadaniem dla jej członków jest świadome uczestnictwo we wszystkich sferach życia publicznego i realizacja społecznego wymiaru wiary i społecznego obywatelstwa Kościoła. W ten sposób Akcja Katolicka pełni misję apostolską w ścisłym związku z hierarchią Kościoła.

W najbliższy czwartek, 30 listopada, przypada święto św. Andrzeja Apostoła. Był pierwszym uczniem powołanym przez Pana Jezusa, bratem św. Piotra. Tradycja głosi, że po zesłaniu Ducha Świętego udał się do Grecji, gdzie oddał życie za wiarę, ukrzyżowany głową do dołu. Pamiątką tego są tak zwane krzyże św. Andrzeja w kształcie litery „X”. Niech zgiełk andrzejkowych zabaw, jakie się w tym czasie organizuje, nie zagłuszy naszej modlitwy przez wstawiennictwo tego szczególnego patrona podczas Mszy Świętej.

W tym tygodniu przypada czwartek przed pierwszym piątkiem miesiąca, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. Zachęcam wszystkich do skorzystania z sakramentu pokuty, w naszym kościele będzie możliwość w piątek od godz. 15.30. W piątek z sakramentami świętymi odwiedzimy chorych i seniorów naszej wspólnoty parafialnej po Mszy św. porannej. Zachęcam też do chwili adoracji Najświętszego Sakramentu oraz modlitwy o liczne i święte powołania do kapłaństwa, również z naszej wspólnoty parafialnej.

W pierwszą sobotę miesiąca po Mszy Świętej o godz. 9.00 różaniec poprowadzą Koła Żywego Różańca z Wielątek Folwark. Nasze osobiste i wspólnotowe intencje przedstawmy Niepokalanemu Sercu Maryi podczas pierwszosobotniego nabożeństwa.

Czas przygotować się do Adwentu – okresu radosnego i pobożnego oczekiwania na przyjście Pana Jezusa. Wejdźmy w ten piękny, choć krótki czas wyciszeni i odpowiednio duchowo nastawieni.

Przy wyjściu z kościoła są do nabycia książki pt. ,,Wszystko o Eucharystii”.

Obraz Matki Bożej Częstochowskiej 3 grudnia na mszy św. o godz. 11.00 zostanie odprowadzony z Gładczyna Szlacheckiego i Malwinowa i przekazany do Komorowa.

Kancelaria Parafialna czynna w dni powszednie od wtorku do soboty w godz. od 15.00 do 16.00.

27 listopada o godz. 14.00 w Kuźni Kurpiowskie w Pniewie odbędzie się spotkanie z Dzielnicową z Komendy w Pułtusku. Serdecznie zapraszamy.

2 i 9 grudnia odbędzie się świąteczna zbiórka żywności dla najbardziej potrzebujących w naszej Parafii. Jak co roku w sklepach naszej parafii będą stały kosze i wolontariusze gdzie będzie można produkty, z których będziemy robić paczki świąteczne. Zbiórka przeprowadzona będzie w Topazie u Pana Pawła i Iwony Kisiel, u państwa Słomków i w Komorowie oraz na stacji Orlen u Pani Agnieszki Brzezińskiej. Bóg zapłać wszystkim, którzy zechcą wspomóc.

 

Podziękowanie:

Cecylia i Ryszard Borek na Kościół 120 zł i 30 zł. na śmieci, Rodzina Wasików z Suwina 30 zł., Joanna i Łukasz Bułakowscy z Gładczyna Szlacheckiego 30 zł, Leokadia i Zdzisław Stępkowscy ze Zdzieborza 40 zł, Teresa i Kazimierz Skóra z Wypych Nowych 30 zł., Agnieszka i Sławomir Nasiadka z Wypych Nowych 30 zł., Agnieszka i Jan Skierkowscy z Gładczyna Szlacheckiego 30 zł, Janina i Marian Baczyńscy ze Zdzieborza 30 zł, Wanda i Jerzy Śliwka z Mystkówca Kalinówki 30 zł. Bóg zapłać.

W tym tygodniu Pan Organista będzie roznosił pobłogosławiony opłatek w następujących wioskach:

Poniedziałek Pniewo ul. Pułtuska i Armii Krajowej

Wtorek Pniewo Kolonia, Lutobrok Folwark i Placusin

Środa Topolnica i Drwały

Czwartek Lemany

Sobota Suwin i Zdziebórz

Opłatek roznosi sam P. Organista, a nie ktoś inny.

 

„Przyjdź królestwo Twoje”. Tę prośbę wypowiadamy w każdej modlitwie Ojcze nasz. Wyrażamy w niej pragnienie, aby Królestwo Boże jak najszybciej objawiło się w pełni.Musimy być świadomi, że nadejście pełni Królestwa Bożego wiąże się z sądem ostatecznym. Prośmy więc Boga: Panie, przyjdź i osądź mnie! Chcę usłyszeć Twój wyrok w mojej sprawie. Ale myślenie o sądzie ostatecznym wielu z nas napełnia lękiem. W Ewangelii zapisanej przez św. Mateusza jest to jednak zapowiedź pełna nadziei.Miłość, miłosierdzie, dobro – to są zdrowe owoce, którym Jezus zmarnować się nie pozwoli. Sąd będzie polegał na zbieraniu tych dobrych owoców naszego życia. W kłopocie będą tylko ci, którym takich owoców zabraknie. Sąd będzie egzaminem z miłości. Kto go zda, wykaże się właściwymi umiejętnościami, by królować z Jezusem, czyli by dostać się do nieba. Bo przecież Jezus Chrystus jest królem miłości i miłosierdzia, a niebo będzie niekończącym się doświadczaniem miłości i nieustannym miłowaniem. Za takim królestwem już się tęskni: Przyjdź królestwo Twoje, Panie, i pomóż mi być miłosiernym.

Rozważanie zaczerpnięte z terminarzyka Dzień po dniu 2017

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

XXXIII Niedziela zwykła

XXXIII Niedziela zwykła

19 listopada2017r.

Dziś przeżywamy 33. niedzielę w ciągu roku, a to oznacza, że rok liturgiczny zbliża się do końca. Czytania mszalne przygotowują nas na powtórne przyjście Chrystusa, zwane Paruzją, która zamknie dzieje świata. Chrystus Pan przybędzie jako Sędzia – Król, by raz na zawsze oddzielić dobro od zła i – jak to mówimy w każdym Credo mszalnym – Jego panowaniu nie będzie końca. Jest to prawda wiary znana już pierwszym chrześcijanom, a którzy bardzo się nią przejmując, kończyli swe modlitwy zawołaniem: Marana tha – Przyjdź, Panie Jezu! Idąc tym tropem, pamiętajmy, że zawsze musimy być przygotowani na spotkanie z Panem. Pamiętajmy jednak, że Pismo Święte jednoznacznie stwierdza, iż data Pańskiego przyjścia jest nieznana i tak musi pozostać.

We wtorek, 21 listopada, w liturgii wspominamy Ofiarowanie Najświętszej Maryi Panny. Gdy Maryja miała trzy lata, rodzice, św. Joachim i św. Anna, oddali Ją kapłanowi Zachariaszowi, ojcu św. Jana Chrzciciela, na wychowanie i naukę. Maryja pozostała w świątyni około 12 lat. Dla uczczenia tej tajemnicy z Jej życia od VIII wieku na Wschodzie, a od XIV wieku także na Zachodzie obchodzono specjalne święto. Dziś, wspominając tamto ofiarowanie, powinniśmy odnawiać w sobie pragnienie poświęcania się Panu Bogu i szukania Jego woli. To liturgiczne wspomnienie jest też okazją do szczególnej modlitewnej pamięci o siostrach klauzurowych, które swoje życie poświęcają przede wszystkim modlitwie.

Rozpoczyna się ostatnia dekada listopada. Pamiętajmy o modlitwach za naszych bliskich zmarłych. Włączajmy się w modlitwę za naszych braci należących już do Kościoła oczyszczającego się. Oni sami sobie nie mogą już pomóc, za to za naszą modlitewną pamięć mogą odwdzięczyć się swoim wstawiennictwem przed tronem Bożym.

W środę 22 listopada przypada wspomnienie Św. Cecylii, dziewicy męczennicy patronki śpiewu i muzyki kościelnej. Składamy najlepsze życzenia P. Organiście, chórowi parafialnemu i scholii. Pragniemy uczcić patronkę muzyki kościelnej, Św. Cecylię, nawiązując do bogatej tradycji obchodów tego święta, ale także zachęcić dzieci i młodzież do aktywnego uczestnictwa a życiu muzycznym Kościoła.

W przyszłą niedzielę, 26 listopada, będziemy przeżywali uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. Będzie to ostatnia niedziela przed Adwentem. Tradycyjnie uroczystość  Chrystusa Króla jest świętem Akcji Katolickiej. Organizacja ta, powołana przez papieża Piusa XI w roku 1928, zrzesza osoby pragnące promować i wprowadzać w życie społeczne nauczanie Kościoła w ścisłej współpracy z hierarchią Kościoła. Zadaniem członków stowarzyszenia jest oddziaływanie na bliskie im środowiska, zwłaszcza związane z miejscem pracy, dokąd nie zawsze mogą dotrzeć kapłani. Jest to praca ewangelizacyjna i formacyjna, prowadzona tak wśród własnych członków, jak i w najbliższym otoczeniu.

Przy wyjściu z kościoła są do nabycia książki pt. ,,Wszystko o Eucharystii”.

27 listopada o godz. 14.00 w Kuźni Kurpiowskie w Pniewie odbędzie się spotkanie z Dzielnicową z Komendy w Pułtusku. Serdecznie zapraszamy.

25 listopada organizowana jest pielgrzymka do Krakowa Łagiewnik. Wyjazd o godz. 3.00. Koszt wyjazdu 70 zł. Zapisy pod nr tel.: 502 599 212 lub 517 776 231.

Obraz Matki Bożej Częstochowskiej 5 grudnia na mszy św. o godz. 11.00 zostanie odprowadzony z Gładczyna Szlacheckiego i Malwinowa i przekazany do Komorowa.

W tym tygodniu Pan Organista będzie roznosił pobłogosławiony opłatek w następujących wioskach:

Poniedziałek Ciski i Wypychy Stare

Wtorek Gładczyn Szlachecki i Malwinowo

Środa Mystkówiec Kalinówka, Mystkówie Szczucin i Mierzęcin

Czwartek Wielątki Rosochate, Wielątki Folwark i Gładczyn Rządowy

Opłatek roznosi sam P. Organista, a nie ktoś inny.

Kancelaria Parafialna czynna w dni powszednie od wtorku do soboty w godz. od 15.00 do 16.00.

 

Okrutna historia

Pewien chłopiec dopuścił się kradzieży. Przyszedł dzień, w którym sprawa wyszła na jaw. Chłopiec bardzo bał się reakcji ojca, który był człowiekiem uczciwym i szanowanym przez wszystkich. Atmosfera w domu była napięta. Po kolacji został w mieszkaniu tylko ojciec i syn. Chłopiec oczekiwał ze strachem, gdyż ojciec nie odzywał się tego wieczoru.

Dość niespodziewanie ojciec wstał i podszedł do kominka. Wziął w ręce żelazny pogrzebacz. Był on ostro zakończony i rozgrzany do czerwoności. Ojciec bez słowa zbliżył się do stołu. Wystraszony chłopiec patrzył na niego z wytrzeszczonymi oczami. Ojciec stanął przed synem, położył własną rękę na stole, a potem dotknął swej dłoni rozpalonym żelazem.

Nie odezwał się ani słowem….

Nie ma wątpliwości ze to okrutna historia, ale co myślisz, gdy patrzysz na krzyż?

Grzech to to co rani Boga….

Podziękowanie:

Na śmieci: Marzena i Mariusz Kalinowscy z Gładczyna Szlacheckiego 50 zł, Emilia i Jan Ambroziak z Komorowa 30 zł, Wiesław Szulecki z Cieńszy 30 zł, Stanisław Sieńkowski ze Zdzieborza 30 zł, Andrzeja Dana z Pniewa Kolonii 30 zł, Wojciech Krawczyk z Pniewa Kolonii 30 zł. Bóg zapłać.

 

W tym tygodniu patronują nam:

20 XI – św. Rafał Kalinowski (1835-1907), prezbiter, jeden z przywódców powstania styczniowego w 1863 roku, sybirak, karmelita i kapłan galicyjski; miał niezwykły dar jednania grzeszników z Panem Bogiem; jest patronem ludzi poszukujących sensu życia i zagubionych na drogach wiary. Beatyfikował go św. Jan Paweł II w 1983 r. podczas Mszy świętej na krakowskich Błoniach; kanonizacji dokonał w Rzymie w roku 1991, podczas jubileuszowego roku czterechsetlecia śmierci św. Jana od Krzyża, odnowiciela zakonu karmelitów.

22 XI – św. Cecylia (†III wiek), dziewica i męczennica, patronka chórzystów, lutników, muzyków, organistów, zespołów wokalno-muzycznych. Niestety, o świętej tak bardzo popularnej i czczonej w Kościele mamy bardzo mało informacji historycznych. Nie wiemy nawet, kiedy żyła i kiedy poniosła śmierć męczeńską. W pierwszych wiekach nie przywiązywano wagi ani do chronologii, ani do ścisłych danych biograficznych. Dlatego dziś trudno nam odróżnić w opisie jej męczeństwa fakty historyczne od legendy.

24 XI – św. Andrzej Dung-Lac i Towarzysze, męczennicy wietnamscy, którzy zginęli podczas prześladowań chrześcijan w latach 1773-1862. Pierwsi misjonarze, którzy przynieśli wiarę chrześcijańską do Wietnamu, przybyli tam w 1533 r. Ich działalność nie spotkała się z przychylnością władz, które wydalały obcokrajowców ze swojego terytorium. Przez kolejne trzy stulecia chrześcijanie byli prześladowani za swoją wiarę. Wielu z nich poniosło śmierć męczeńską, zwłaszcza podczas panowania cesarza Minh-Manga w latach 1820-1840. Zginęło wtedy od 100 do 300 tysięcy wierzących.

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

XXXII Niedziela zwykła 

XXXII Niedziela zwykła 

12 listopada 2017r.

Dzisiaj solidaryzujemy się z Kościołem prześladowanym w różnych częściach świata. Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym przeżywamy – pod hasłem „Ocalmy chrześcijan na Bliskim Wschodzie”. My cieszymy się wolnością religijną, możemy swobodnie okazywać naszą wiarę w Pana Boga i przywiązanie do Kościoła. Ale nie możemy zapominać, że są na świecie kraje i narody, gdzie chrześcijaństwo jest prześladowane albo gdzie wyznawanie jakiejkolwiek religii jest źle odbierane przez sprawujących władzę. I dzisiaj wielu wyznawców Chrystusa, duchownych i świeckich, z powodu wiary płaci najwyższą cenę – oddaje swoje życie. To dzieje się, niestety, na naszych oczach. Jeśli nie możemy tym braciom w wierze okazać innej pomocy, to przynajmniej ofiarujmy im dar modlitwy. Nie ustawajmy w prośbach, aby rychło nastała jedna owczarnia i jeden Pasterz.

Dziś po Mszach św. zbiórka do puszek na kościoły na wschodzie.

Dobiegając połowy listopada, nie ustajemy w modlitwach za naszych bliskich zmarłych. Pamiętajmy też, że najlepszym darem, jaki możemy ofiarować zmarłym, którzy potrzebują oczyszczenia, zanim osiągną niebo, jest Msza Święta. Wyrazem naszej pobożności i troski o dusze zmarłych są tak zwane Msze Święte gregoriańskie, czyli trzydzieści Mszy w intencji zmarłego, sprawowanych bez przerwy dzień po dniu. Msze za naszych bliskich zmarłych możemy też zamawiać w rocznicę ich śmierci, w dniu ich imienin czy urodzin. Nie szczędźmy tego daru modlitwy, jeśli zależy nam na ich zbawieniu wiecznym. Zmarli mogą potrzebować również naszych uczynków miłosierdzia. Stąd ważne jest, aby w trosce o naszych bliskich nie pominąć postu i jałmużny, które mogą przybierać różne postaci np. odmówienie sobie jakiejś godziwej przyjemności jest także postem, a odwiedzenie kogoś samotnego jałmużną.

Odwołując się do Bożego miłosierdzia w trosce o drogich nam zmarłych, warto pamiętać, że 16 listopada, czyli w najbliższy czwartek, w wielu diecezjach wspomina się Najświętszą Maryję Pannę Ostrobramską – Matkę miłosierdzia. Nasze myśli pobiegną tego dnia do Ostrej Bramy w Wilnie. Jej wstawiennictwu polecajmy naszych bliskich zmarłych podczas Mszy Świętej. Niech to będzie również dzień pamięci o Polakach, którzy na skutek historycznych i politycznych zmian znaleźli się poza granicami Ojczyzny.

Przy wyjściu z kościoła są do nabycia książki pt. ,,Wszystko o Eucharystii” oraz kalendarze ścienne ze św. Stanisławem Kostką.

27 listopada o godz. 14.00 w Kuźni Kurpiowskie w Pniewie odbędzie się spotkanie z Dzielnicową z Komendy w Pułtusku. Serdecznie zapraszamy.

25 listopada organizowana jest pielgrzymka do Krakowa Łagiewnik. Wyjazd o godz. 3.00. Koszt wyjazdu 70 zł. Zapisy pod nr tel.: 502 599 212 lub 517 776 231.

 

Bajka o uczuciach

Dawno, dawno temu, na oceanie istniała wyspa, którą zamieszkiwały emocje, uczucia oraz ludzkie cechy – takie jak: dobry humor, smutek, mądrość, duma; a wszystkich razem łączyła miłość.

Pewnego dnia mieszkańcy wyspy dowiedzieli się, że niedługo wyspa zatonie. Przygotowali swoje statki do wypłynięcia w morze, aby na zawsze opuścić wyspę. Tylko miłość postanowiła poczekać do ostatniej chwili. Gdy pozostał jedynie maleńki skrawek lądu – miłość poprosiła o pomoc.

Pierwsze podpłynęło bogactwo na swoim luksusowym jachcie. Miłość zapytała:

– Bogactwo, czy możesz mnie uratować?

– Niestety nie. Pokład mam pełen złota, srebra i innych kosztowności. Nie ma tam już miejsca dla ciebie. – Odpowiedziało Bogactwo.

Druga podpłynęła Duma swoim ogromnym czteromasztowcem.

– Dumo, zabierz mnie ze sobą! – poprosiła Miłość.

– Niestety nie mogę cię wziąć! Na moim statku wszystko jest uporządkowane, a ty mogłabyś mi to popsuć… – odpowiedziała Duma i z dumą podniosła piękne żagle.

Na zbutwiałej łódce podpłynął Smutek.

– Smutku, zabierz mnie ze sobą! – poprosiła Miłość,

– Och, Miłość, ja jestem tak strasznie smutny, że chcę pozostać sam. – Odrzekł Smutek i smutnie powiosłował w dal.

Dobry humor przepłynął obok Miłości nie zauważając jej, bo był tak rozbawiony, że nie usłyszał nawet wołania o pomoc.

Wydawało się, że Miłość zginie na zawsze w głębiach oceanu… Nagle Miłość usłyszała:

– Chodź! Zabiorę cię ze sobą! – powiedział nieznajomy starzec.

Miłość była tak szczęśliwa i wdzięczna za uratowanie życia, że zapomniała zapytać kim jest jej wybawca. Miłość bardzo chciała się dowiedzieć kim jest ten tajemniczy
starzec.

Zwróciła się o poradę do Wiedzy.

– Powiedz mi proszę, kto mnie uratował ?

– To był Czas. – Odpowiedziała Wiedza.

– Czas? – zdziwiła się Miłość – Dlaczego Czas mi pomógł?

– Tylko Czas rozumie, jak ważnym uczuciem w życiu każdego człowieka jest Miłość – Odrzekła Wiedza.

Bruno Ferrero

 

Podziękowanie:

Na śmieci: Edward Kmiołek z Wólki Przekory 30 zł. Bóg zapłać.

Na Radio Maryja i TV Trwam wysłaliśmy 400 zł.

 

W tym tygodniu patronują nam:

13 XI – św. Benedykt, Jan, Mateusz, Izaak i Krystyn (†1003), eremici i misjonarze, działający w okolicach Międzyrzecza za Bolesława Chrobrego, pierwsi polscy męczennicy wyniesieni na ołtarze. Kult męczenników zaczął się już od ich pogrzebu, na który przybył biskup poznański Unger. Wkrótce potem, w 1006 r., św. Brunon napisał „Żywot pięciu braci męczenników”.

17 XI – św. Elżbieta Węgierska (1207-1231), zakonnica, a najpierw żona Ludwika IV, landgrafa Turyngii, która po jego śmierci poświęciła się wychowaniu dzieci, modlitwie, uczynkom pokutnym i miłosierdziu, potem przywdziała habit tercjarki św. Franciszka. Ostatnie lata spędziła w skrajnym ubóstwie, oddając się bez reszty chorym i biednym. Zmarła w nocy z 16 na 17 listopada 1231r. Sława jej świętości była tak wielka, że na jej grób zaczęły przychodzić pielgrzymki.

18 XI – bł. Karolina Kózkówna (1898-1914), dziewica i męczennica, która zginęła z rąk carskiego żołnierza na początku I wojny światowej, broniąc swojej czystości; jest patronką Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży (KSM) i Ruchu Czystych Serc. Karolina od najmłodszych lat ukochała modlitwę i starała się wzrastać w miłości Bożej. Nie rozstawała się z otrzymanym od matki różańcem – modliła się nie tylko w ciągu dnia, ale i w nocy. We wszystkim była posłuszna rodzicom, z miłością i troską opiekowała się licznym młodszym rodzeństwem. Zginęła w 17. roku życia 18 listopada 1914 roku, na początku I wojny światowej. Carski żołnierz uprowadził ją przemocą i bestialsko zamordował, gdy broniła się pragnąc zachować dziewictwo. Tragedia jej śmierci nie miała świadków.

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

XXXI Niedziela zwykła

XXXI Niedziela zwykła

5 listopada 2017r.

Dzisiejsza listopadowa niedziela, jak wszystkie pozostałe w ciągu roku liturgicznego, przypomina nam o zmartwychwstaniu Pana Jezusa. Nawet wpatrując się w mogiły naszych najbliższych, mamy pewność, że nie idziemy ku śmierci, ale ku pełni życia w Chrystusie zmartwychwstałym. On nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych. Tworzymy „wspólnotę świętych” – communio sanctorum, to znaczy nadprzyrodzone zjednoczenie Kościoła na ziemi, w czyśćcu i w niebie. Communio sanctorum zobowiązuje do wzajemnej miłości żywych i umarłych. Kiedyś wszyscy będziemy razem wielbić Pana Boga przed Jego tronem jako Kościół świętych. Pielęgnujmy depozyt naszej wiary i nadzieję na szczęśliwą wieczność. Czerpmy siły z sakramentów, ze stołu słowa Bożego, a przede wszystkim z Eucharystii, która gromadzi nas wokół ołtarza. Pamiętajmy, że każdą Mszę Świętą sprawują z nami wszyscy Aniołowie i całe zastępy świętych, choć ich nie widzimy. W centrum zawsze jest Chrystus, który gładzi grzechy świata.

Do 8 listopada duszom w czyśćcu możemy ofiarować dar odpustu zupełnego za pobożne nawiedzenie cmentarza i zmówienie modlitwy w ich intencji, spełniwszy pozostałe zwykłe warunki odpustu, to znaczy: stan łaski uświęcającej, przyjęcie Komunii św., odmówienie modlitwy w intencjach wyznaczonych przez Ojca Świętego, wyzbycie się przywiązania do grzechu, nawet lekkiego.

W czwartek, 9 listopada, świętujemy rocznicę poświęcenia Bazyliki Laterańskiej. To święto podpowiada nam, że jesteśmy cząstką jednego wielkiego Kościoła powszechnego. Nazwa „rzymskokatolicki” wskazuje na szczególne znaczenie, jakie pełni w nim Rzym. Bazylika Laterańska jest katedrą Rzymu i matką wszystkich kościołów świata. Przez tysiąc lat koncentrowało się przy niej życie Kościoła
i nawet kiedy wybudowano bazylikę nad grobem św. Piotra Apostoła na Watykanie, Bazylika Laterańska zachowała status katedry biskupa Rzymu. Do dziś nad wejściem do Bazyliki Laterańskiej znajduje się łaciński napis: „Matka i Głowa wszystkich kościołów Miasta i Świata”.

W przyszłą sobotę, 11 listopada, przypada nasze narodowe Święto Niepodległości. Wspominając czas trudnego wykuwania niepodległości Polski, trzeba o tym pamiętać również i dzisiaj, chociaż żyjemy już w wolnej i niepodległej Ojczyźnie. I dzisiaj musimy myśleć o odrodzeniu się naszego narodu w wielu różnych wymiarach. Chcemy w tym momencie szczególnie pamiętać o tych, którzy przelewali swoją krew i oddawali życie w obronie Ojczyzny. Niech w tych dniach nie zabraknie nas przy mogiłach żołnierzy z lat 1918-1920 i modlitewnej o nich pamięci. W naszym kościele tego dnia specjalną Mszę Świętą w intencji Ojczyzny i o pokój na świecie będziemy sprawowali o godz. 9.00 

Przyszłą niedzielę będziemy przeżywali jako Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym pod hasłem „Ocalmy chrześcijan na Bliskim Wschodzie”.

Czy wiesz, że:

-105 tys. chrześcijan ginie rocznie za wiarę w Chrystusa?

-co 5 min. ginie 1 chrześcijanin?

-200 milionów chrześcijan jest brutalnie prześladowanych?

-w116 krajach świata łamane jest prawo do wolności religijnej?

-350 milionów chrześcijan poddawanych jest różnym formom dyskryminacji?

Gdzie Bóg płacze – świat milczy – ty działaj. Wyślij SMS o treści RATUJE pod nr 72405

Od 19 do 21 listopada jest zjazd zelatorów i zelatorek KŻR w Ośrodku Caritas w Popowie koszt 150 zł. Prosimy o zgłaszanie się chętnych na te rekolekcje.

Przy wyjściu z kościoła są do nabycia książki pt. ,,Wszystko o Eucharystii” oraz kalendarze ścienne ze św. Stanisławem Kostką.

Podziękowania:

Na śmieci: Grażyna Turek z Wielątek Rosochatych 50 zł, Jerzy Turek z Placusina 50 zł, Danuta i Wiesław Bloch z Komorowa 50 zł, Jerzy Krawczyk z Mystkówca Kalinówki 30 zł, Kazimiera Truszczyńska z Gładczyna Szlacheckiego 30 zł, Tadeusz Marzoch z Wielątek Folwark 30 zł, Sławomir Czajkowski 30 zł, Wojciech Kisiel z Cieńszy 30 zł, Rodzina Łojków z Drwał 30 zł.

Za wywóz śmieci zapłaciliśmy: 8 000 (osiem tysięcy) zł

Dzisiaj imieniny obchodzi nasz P. kościelnego Sławomir Ickiewicz. Z tej okazji składamy najserdeczniejsze życzenia, Bożych łask, zdrowia i wszelkiej pomyślności.

 

SPECJALNY ANIOŁ

Przeczytaj uważnie do końca strony, nie zatrzymuj się na krok dopóki nie zobaczysz, że rzeczy nie zawsze są takie na jakie wyglądają

Dwa podróżujące anioły zatrzymały się na noc w domu bogatej rodziny. Rodzina była niegrzeczna i odmówiła aniołom nocowania w pokoju dla gości, który znajdował się w ich rezydencji. W zamian za to anioły dostały miejsce w małej, zimnej piwnicy. Po przygotowaniu sobie miejsca do spania na twardej podłodze, starszy anioł zobaczył dziurę w ścianie i naprawił ją. Kiedy młodszy anioł zapytał dlaczego to zrobił, starszy odpowiedział,

-Rzeczy nie zawsze są takie na jakie wyglądają.

Następnej nocy anioły przybyły do biednego, ale bardzo gościnnego domu farmera i jego żony, by tam odpocząć. Po tym jak farmer podzielił się, resztą jedzenia jaką miał, pozwolił spać aniołom w ich własnym łóżku, gdzie mogły sobie odpocząć. Kiedy następnego dnia wstało słońce, anioły znalazły farmera i jego żonę zapłakanych. Ich jedyna krowa, której mleko było ich jedynym dochodem, leżała martwa na polu. Młodszy anioł, był w szoku i zapytał starszego anioła:

– „Jak mogłeś do tego dopuścić ?”.

– „Pierwsza rodzina miała wszystko i pomogłeś im” – oskarżył.

– „Druga rodzina miała niewiele i dzieliła się tym co miała, a ty pozwoliłeś, żeby ich jedyna krowa padła”.

– „Rzeczy nie zawsze są takie na jakie wyglądają” – odpowiedział starszy anioł.

– „Kiedy spędziliśmy noc w piwnicy tej rezydencji, zauważyłem że w tej dziurze w ścianie było schowane złoto. Od czasu kiedy właściciel się dorobił i stał się takim chciwcem niechętnym do tego by dzielić się swoją fortuną, w związku z czym zakleiłem tą dziurę w ścianie, by nie mógł znaleźć złota znajdującego się tam.”

– „W noc, która spędziliśmy w domu biednego farmera, Anioł Śmierci przyszedł po jego żonę. W zamian za nią dałem mu ich krowę. Rzeczy nie zawsze są takie na jakie wyglądają.”

Niektórzy ludzie pojawiają się w naszym życiu i szybko odchodzą…

Niektórzy ludzie stają się naszymi przyjaciółmi i zostają na chwilę… zostawiając piękne ślady w naszych sercach… i nigdy nie będziemy dokładnie tacy sami bo zawarliśmy nowe przyjaźnie!!!

Wczoraj jest historią. Jutro jest tajemnicą.

Dziś jest darem.

 

W tym tygodniu patronują nam:

10 XI – św. Leon Wielki (ok. 400-461), urodził się około 400 r. w Toskanii. Był synem Kwintyniana. Papież Celestyn I mianował go archidiakonem około roku 430. Od młodości wyróżniał się tak wielką erudycją
i zdolnościami dyplomatycznymi, że nawet jako zwykły akolita wysyłany był przez papieża do ważnych misji. Na jego polecenie udał się m.in. z poufną misją do św. Augustyna, biskupa Hippony. Kiedy w 440 r. przebywał z misją pokojową w Galii, wysłany tam przez cesarzową Gallę Placydię, został obrany papieżem po śmierci Sykstusa III. Po powrocie do Rzymu został konsekrowany 29 września 440 r., rozpoczynając swoje ponad 21-letnie kierowanie Kościołem. Papież Leon wprowadził zasadę liturgicznej, kanonicznej i pastoralnej jedności Kościoła. Za jego czasów powstały pierwsze redakcje zbiorów oficjalnych modlitw liturgicznych w języku łacińskim. Powiązał liturgię z codziennym życiem chrześcijańskim; np. praktykę postu z miłosierdziem i jałmużną. Nauczał, że liturgia chrześcijańska nie jest wspomnieniem wydarzeń minionych, lecz uobecnieniem niewidzialnej rzeczywistości.

11 XI – św. Marcin (316-397), żołnierz rzymski, który po przyjęciu chrztu zaczął prowadzić życie mnicha, wreszcie został biskupem w Tours; pierwszy wyznawca niemęczennik w Kościele Zachodnim. Jego ojciec był rzymskim trybunem wojskowym. Prawdopodobnie imię Martinus pochodzi od Marsa, boga wojny. Przez wieki powstało tak wiele życiorysów Marcina i legend, że dziś trudno ustalić fakty. Marcin zmarł 8 listopada 397 r. w Candes podczas podróży duszpasterskiej. Jego ciało sprowadzono Loarą do Tours i pochowano 11 listopada.

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

XXX Niedziela zwykła

XXX Niedziela zwykła
29 października 2017

 

Dziś przeżywamy XXX niedzielę w ciągu roku, która jest zarazem ostatnią niedzielą października – miesiąca różańcowego, ale nie odkładajmy różańca do szuflady, bierzmy go do ręki jak najczęściej. Pamiętajmy, że w tej prostej, a tak głębokiej modlitwie uwielbiamy Pana Boga oraz Jego i naszą Matką za wielkie dzieło odkupienia. Na różańcu możemy też wyprosić wiele potrzebnych łask, zarówno nam samym, jak i naszym bliskim, i to nie tylko żyjącym, ale również zmarłym.
W dzisiejszą niedzielę obchodzimy Uroczystość Poświęcenia Kościoła Własnego.

We wtorek kończymy nabożeństwa Różańcowe.
Różaniec w tym tygodniu poprowadzą:
Poniedziałek – dzieci ze Szkoły Podstawowej w Pniewie tajemnice radosne
Wtorek – ks. Proboszcz tajemnice bolesne
Dziękujemy za przewodniczenie w Różańcu: KŻR z poszczególnych wiosek, Rodzinom naszej parafii, dzieciom ze Szkoły Podstawowej z Komorowa i Pniewa, młodzież gimnazjalnej. Wszystkim przychodzącym na nabożeństwa różańcowe do kościoła.

Od 19 do 21 listopada jest zjazd zelatorów i zelatorek KŻR w Ośrodku Caritas
w Popowie koszt 150 zł. Prosimy o zgłaszanie się chętnych na te rekolekcje.

W tym tygodniu, w środę, 1 listopada Uroczytośc Wszystkich Świętych. Pamiętajmy, że w tym dniu mamy obowiązek uczestniczenia we Mszy Świętej. W naszym kościele będą one sprawowane według następującego porządku: 9.00, 10.30 i 12.00. W tę uroczystość uwielbiamy Pana Boga w Jego świętych wszystkich czasów – w ludziach, którzy przeszli przez życie wierni Panu Bogu i Jego przykazaniom. Dla nas są oni drogowskazami na drodze do wieczności na radosne spotkanie z Ojcem w niebie. Po sumie wypominki jednorazowe w kościele i procesja na cmentarz grzebalny. Prosimy Strażaków o zadbanie o porządek i bezpieczeństwo zwłaszcza przy cmentarzu.

W tych listopadowych dniach w sposób szczególny pamiętamy też o naszych zmarłych. Niech pamięć ta będzie wyrazem nie tylko naszej kultury, ale i wiary w łączność z tymi, którzy przed nami odeszli do wieczności. Z wdzięczności za trud ich codziennego życia i poświęcenie dla nas, za wszelkie dobro kiedyś od nich otrzymane, zanieśmy im dar modlitwy, a zwłaszcza dar ofiary Mszy Świętej. Dopiero wtedy zaniesione kwiaty i zapalone na grobie znicze staną się wyrazem czegoś, co jest cenne w oczach Pana Boga. W obliczu śmierci i tajemnicy życia wiecznego nie wolno nam posługiwać się pustymi słowami i gestami.

W czwartek, 2 listopada Dzień Zaduszny, który jest jednocześnie pierwszym czwartkiem miesiąca, we wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych, czyli w tak zwany Dzień Zaduszny, w naszym kościele będą sprawowane trzy Msze Święte w godz. 9.00, 11.00 i 17.00. Nie zapominajmy też, że przez osiem pierwszych dni listopada duszom w czyśćcu możemy ofiarować wielki dar – odpust zupełny za pobożne nawiedzenie cmentarza i zmówienie modlitwy w ich intencji oraz spełnienie pozostałych zwykłych warunków, to znaczy: stan łaski uświęcającej, brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, przyjęcie Komunii św., odmówienie modlitwy w intencjach wyznaczonych przez Ojca Świętego. Na tej mszy św. o 17.00 będziemy szczególnie modlić się za zmarłych w ostatnim roku czyli od 1 listopada 2016 do 1 listopada 2017r. i w czasie tej mszy św. rodzina zmarłego lub zmarłej podczas słownego wspomnienia przyniesie znicz do ołtarza na znak szczególnej pamięci. U p. Kościelnego zamawiamy tzw. ,,podzwonne” za naszych zmarłych.

Na te listopadowe dni modlitwy i zadumy przygotujmy groby naszych bliskich, zatroszczmy się o porządek na cmentarzu. Śmieci, różne odpadki, zużyte znicze, stare kwiaty proszę składać tylko w wyznaczonych miejscach do odpowiednich pojemników. Nie wyrzucamy śmieci do lasu.

W tym tygodniu przypada też pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca.
W pierwszy czwartek prywatna Adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 16.00. W naszych modlitwach przed wystawionym Najświętszym Sakramentem przepraszajmy Serce Boże za wszelki brak miłości, za lekceważenie daru Bożego miłosierdzia.
W pierwszy piątek spowiedź od godz. 16.30. Po Mszy św. porannej wyjazdy do chorych. W sobotę powierzymy naszą wspólnotę parafian, tych żyjących, ale również tych, którzy odeszli już do domu Pana, Tej, która jest naszą Królową, Matką Miłosierdzia, Pośredniczką. Zachęcam wszystkich do skorzystania z sakramentu pokuty, zwłaszcza że z daru odpustu możemy skorzystać tylko z czystym sercem, wolnym od grzechów i wszelkich przywiązań.
W pierwszą sobotę różaniec po mszy o godz. 9.00 poprowadzą KŻR z Komorowa – tajemnice radosne.
Pierwsza Niedziela Miesiąca Adoracyjna.
Przy wyjściu z kościoła są do nabycia książki pt. ,,Wszystko o Eucharystii” po 10 zł. oraz kalendarze ścienne ze św. Stanisławem Kostką po 5 zł.
Możemy podpisywać się pod obywatelskim projektem ustawy „Zatrzymaj aborcję”, który ma na celu zatrzymanie zabijania chorych nienarodzonych dzieci. Podpisać się może każdy, kto ukończył 18 rok życia. Potrzebny jest numer PESEL. Możemy zapisywać się kiedy przychodzimy na różaniec.

W tym tygodniu patronuje nam:
4 XI – św. Karol Boromeusz (1538-1584), biskup, znakomity teolog i wielki reformator Kościoła.

Podziękowanie:
Na śmieci: Henryk Borek z Komorowa 30 zł. Bóg zapłać.

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

XXIX Niedziela zwykła

XXIX Niedziela zwykła
22 października 2017r.

Dzisiejsza niedziela w całym Kościele poświęcona jest sprawie misji. Rozpoczyna się Tydzień Misyjny. Modlimy się w intencji misji i misjonarzy zakonnych i świeckich. Prosimy Pana Boga, aby mogli oni skutecznie wypełniać swoje powołanie i nieść Ewangelię ludom i narodom, które wiarę zagubiły albo dotąd Pana Boga nie poznały. To stosowny czas, abyśmy przypomnieli sobie, że do istoty życia Kościoła należy powołanie misyjne. Światowy Dzień Misyjny uświadamia nam też, jak bardzo Kościół jest różnorodny, różnobarwny, a przez to rzeczywiście powszechny. To mozaika kultur, ras, języków i zwyczajów dotknięta światłem Ewangelii. Papieskie Dzieła Misyjne zachęcają wszystkich katolików, aby solidaryzując się z całym Kościołem, zadbały o to, aby w ich parafiach i wspólnotach nie pominięto tego dnia milczeniem.
Dzisiaj na mszy św. dziękczynnej o godz. 11.00 odbędzie się odprowadzenie Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej z Gładczyna Rządowego i przekazanie do Gładczyna Szlacheckiego i Malwinowa.
Każdy chrześcijanin na mocy sakramentu chrztu powołany jest do bezpośredniego zaangażowania się na rzecz głoszenia Ewangelii, a tym samym przyczyniania się do tego, aby społeczeństwo coraz bardziej kierowało się nauką głoszoną przez Jezusa Chrystusa. Dzisiaj bardziej niż kiedykolwiek widzimy, jak wielka przepaść rysuje się pomiędzy naszym codziennym życiem, nie wspominając już o ekonomii i polityce, a zawartą w Ewangelii dobrą nowiną. Pamiętamy, że naszym celem jest budowanie przyjaźni z Panem Bogiem i naszymi braćmi. Jako chrześcijanie nie możemy być niekonsekwentni, rozdwojeni. Może właśnie te trudne sprawy powinniśmy powierzyć Maryi i omodlić je na różańcu.

 

Zapraszam do tej modlitwy
w naszym kościele codziennie
o godz. 17.00.

Różaniec w tym tygodniu poprowadzą następujące wioski:

 Poniedziałek – KŻR z Suwina tajemnice radosne
Wtorek – KŻR z Wólki Przekory tajemnice bolesne
Środa – KŻR z Lutobroku tajemnice chwalebne
Czwartek – KŻR z Wielątek Rosochatych tajemnice światła
Piątek – KŻR z Leman tajemnice bolesne
Sobota – KŻR z Mierzęcina tajemnice radosne
Niedziela – KŻR z Gładczyna Rządowego tajemnice chwalebne.

Od 19 do 21 listopada jest zjazd zelatorów i zelatorek KŻR w Ośrodku Caritas w Popowie koszt 150 zł. Prosimy o zgłaszanie się chętnych na te rekolekcje.
W dzisiejszą niedzielę przypada też 69. rocznica śmierci Sługi Bożego kard. Augusta Hlonda, wielkiego Prymasa Polski w jakże trudnych latach 1926-1948. Jego wielką troską był naród i Kościół nie tylko w Ojczyźnie, ale także rodacy wyjeżdżający w świat za chlebem. Aby na wychodźstwie nie ginęły polskie dusze, powołał specjalne zgromadzenie zakonne: Towarzystwo Chrystusowe dla Polonii Zagranicznej. Przez wstawiennictwo tego Sługi Bożego prośmy Pana Boga, aby i dziś wielkie rzesze Polaków poszukujących lepszego bytu nie zapomniały o wierze ojców i o własnej Ojczyźnie.
W przyszłą sobotę, 28 października, w liturgii czcimy św. Apostołów Szymona i Judę Tadeusza. Zapatrzeni w ich świadectwo będziemy prosić Pana Boga o taką samą silną wiarę. Na chrzcie świętym prawdziwie staliśmy się dziećmi Bożymi. Zatem nieustannie powinniśmy kroczyć z Panem Jezusem, całkowicie oddać Mu siebie, stosownie do obranego stanu i życiowej drogi. Święty Juda Tadeusz uważany jest za patrona spraw beznadziejnych, wzywamy go w szczególnych potrzebach. W wielu kościołach w Polsce raz w tygodniu odbywają się specjalne nabożeństwa ku jego czci, połączone z odczytaniem próśb i podziękowań. Może warto powierzyć mu swoje problemy nie tylko w dniu jego liturgicznego wspomnienia.
Święty Szymon należał do ścisłego grona uczniów Jezusa. Ewangelie wspominają o nim tylko trzy razy. Mateusz i Marek dają mu przydomek Kananejczyk – „gorliwy”. Najwyraźniej wyróżniał się wśród Apostołów prawością i surowością w zachowywaniu prawa mojżeszowego. Szymon jest we wszystkich czterech katalogach Apostołów wymieniany zawsze obok św. Jakuba i św. Judy Tadeusza, „braci” Chrystusa, czyli Jego bratanków lub siostrzeńców. Miał być bratem Apostołów: Jakuba Młodszego i Judy Tadeusza. Jako krewny Jezusa miał według innych zasiąść na stolicy jerozolimskiej jako trzeci biskup. Miał ponieść tam śmierć za cesarza Trajana, kiedy miał już ponad sto lat. Są jednak pisarze, którzy twierdzą, że Szymon Apostoł nie był krewnym Jezusa, że tradycja łączy go ze św. Judą Tadeuszem tylko dlatego, jakoby miał z nim głosić Ewangelię nad Morzem Czerwonym i w Babilonii, a nawet w Egipcie. Poza Palestyną razem z nim miał ponieść śmierć. Według tej tradycji obchodzi się ich święto tego samego dnia.
W przyszłą niedzielę w kalendarzu liturgicznym przypada uroczysta rocznica poświęcenia własnego kościoła dla wszystkich świątyń, poza katedrami, których data poświęcenia nie jest znana.
Obywatelska inicjatywa ustawodawcza „Zatrzymaj aborcję!” ma na celu wyeliminowanie z polskiego prawa przesłanki eugenicznej – jednej z trzech przesłanek pozwalających na dokonanie legalnej aborcji na koszt podatnika w publicznym zakładzie opieki zdrowotnej. Możemy powstrzymać to okrucieństwo. Jest to obywatelski projekt ustawy, który ma na celu zatrzymanie zabijania chorych nienarodzonych dzieci. Podpisać się może każdy, kto ukończył 18 rok życia. Potrzebny jest numer PESEL. Możemy zapisywać się kiedy przychodzimy na różaniec.
Można zamawiać wypominki i msze św. na następny rok.
Przy wyjściu z kościoła są do nabycia Kalendarze Rolnicze.

Podziękowanie:
Na śmieci: Zofia Pochmara z Komorowa 30 zł. Bóg zapłać.

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

XXVIII Niedziela zwykła

XXVIII Niedziela zwykła

15 października 2017r.

 

W jutrzejszy poniedziałek, 16 października, przypada 39. rocznica wyboru kard. Karola Wojtyły – Jana Pawła II na Stolicę Piotrową. Decyzją polskiego Parlamentu dzień 16 października jest w naszym kalendarzu Dniem Papieża Jana Pawła II. W ten sposób naród polski składa uznanie „największemu autorytetowi XX wieku, człowiekowi, który sięgając do źródeł chrześcijaństwa, uczył nas solidarności, odwagi i pokory, stanowczości i wyrozumiałości, mądrości…”. Dziś Panu Bogu dziękujemy za wieloletnią posługę św. papieża Polaka, a jednocześnie prosimy o jego wstawiennictwo, abyśmy wytrwali na wytyczonej przez niego drodze.

W dzisiejszą niedzielę liczenie wiernych na mszach św. w Kościele i zbiórka do puszek na Katolickie Radia Diecezji Płockiej.

Przed nami kolejny różańcowy tydzień. Nie lekceważmy tego daru Bożej Opatrzności. Matka Boża w swych objawieniach wskazuje na różaniec jako mistyczną broń i narzędzie Bożych zwycięstw. Jako chrześcijanie nie walczymy mieczem. „Kto mieczem wojuje, od miecza ginie”. Naszym orężem jest różaniec, w myśl zawołania: „Zło dobrem zwyciężaj”. Codziennie w naszym kościele o godz. 17.00 gromadzimy się na nabożeństwie różańcowym, a po nim celebrujemy wieczorną Eucharystię. Wszystkich parafian zapraszam na tę modlitwę zgromadzonego wokół Maryi Kościoła.

„Ja sam również nie pomijałem okazji, by zachęcać do częstego odmawiania różańca. Od mych lat młodzieńczych modlitwa ta miała ważne miejsce w moim życiu duchowym (…) Różaniec towarzyszył mi w chwilach radości i doświadczenia. Zawierzyłem mu wiele trosk. Dzięki niemu zawsze doznawałem otuchy(…)”.     Jan Paweł II

Różaniec w tym tygodniu o godz. 17.00 poprowadzą następujące wioski:

Poniedziałek – KŻR z Wypych Starych tajemnice radosne

Wtorek – KŻR z Mystkówca Szczucina tajemnice bolesne

Środa – KŻR z Pniewa Kolonii tajemnice chwalebne

Czwartek – KŻR z Cieńszy – tajemnice światła

Piątek – KŻR z Gładczyna Osiedle tajemnice bolesne

Sobota – dzieci ze Szkoły Podstawowej z Komorowa tajemnice radosne

Niedziela młodzież gimnazjalna tajemnice chwalebne.

 

Od 19 do 21 listopada jest zjazd zelatorów i zelatorek KŻR w Ośrodku Caritas w Popowie koszt 150 zł.

W środę, 18 października, w kalendarzu liturgicznym przypada święto św. Łukasza Ewangelisty. Jednocześnie jest to Dzień Modlitw za Pracowników Służby Zdrowia. Gorącą modlitwą obejmijmy wszystkich, którzy troszczą się o nasze zdrowie i życie.

Przyszłą niedzielę, 22 października, będziemy przeżywali jako Niedzielę Misyjną, rozpocznie się również Tydzień Misyjny. Pamiętajmy, że do każdego z nas Pan Jezus kieruje polecenie: „Idźcie i głoście”, tym bardziej modlitewnie i materialnie starajmy się wspierać dzieła misyjne Kościoła.

Obywatelska inicjatywa ustawodawcza „Zatrzymaj aborcję!” ma na celu wyeliminowanie z polskiego prawa przesłanki eugenicznej – jednej z trzech przesłanek pozwalających na dokonanie legalnej aborcji na koszt podatnika w publicznym zakładzie opieki zdrowotnej. Możemy powstrzymać to okrucieństwo. Za tydzień odbędzie się zbiórka podpisów pod obywatelskim projektem ustawy, który ma na celu zatrzymanie zabijania chorych nienarodzonych dzieci. Podpisać się może każdy, kto ukończył 18 rok życia. Potrzebny jest numer PESEL.

W następną niedzielę 22 października na mszy św. dziękczynnej o godz. 11.00 odbędzie się odprowadzenie Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej z Gładczyna Rządowego i przekazanie do Gładczyna Szlacheckiego i Malwinowa.

Spotkanie dla Rad duszpasterskich w Ciechanowie.

Można zamawiać wypominki i msze św. na następny rok

Podziękowanie:

Na śmieci: Jerzy Jeż z Mystkówca Starego 30 zł. Bóg zapłać.

W tym tygodniu patronują nam:

16 X – św. Jadwiga Śląska (1174 lub 1179-1243), żona Henryka I Brodatego, księcia Wrocławia, która po jego śmierci wstąpiła do klasztoru cysterek w Trzebnicy, gdzie zasłynęła z pobożności i czynów miłosierdzia; jest patronką pojednania narodów, szczególnie czczona jest na Śląsku, zarówno przez Polaków, jak i Niemców; z wyjątkowym duchowym męstwem znosiła liczne nieszczęścia, które na nią w życiu spadały;

17 X – św. Ignacy Antiocheński (†ok. 117), biskup i męczennik, uczeń św. Jana Ewangelisty i następca św. Piotra na stolicy biskupiej w Antiochii (Syria); w czasie prześladowań za cesarza Trajana został uwięziony i skazany na śmierć; jest jednym z pierwszych ojców Kościoła;

20 X – św. Jan Kanty (1390-1473), prezbiter, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, znany z niezwykłej pracowitości i wielkiego miłosierdzia. Kult św. Jana Kantego jest do dnia dzisiejszego żywy. Jest on bowiem czczony przede wszystkim jako patron uczącej się i studiującej młodzieży.

21 X – bł. Jakub Strzemię (1340-1409), franciszkanin, biskup, gorliwy misjonarz Kresów Wschodnich. Pochodził z diecezji krakowskiej, ale rodzina jego osiedliła się we Włodzimierzu na Rusi. Wstąpił do zakonu franciszkanów i był członkiem Stowarzyszenia Braci Pielgrzymujących dla Chrystusa we Lwowie.

 

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz