II Niedziela zwykła

II Niedziela zwykła

20.01.2019r.

Najświętsza Ofiara Chrystusa, której pamiątkę sprawowaliśmy, zjednoczyła nas wokół ołtarza. W Tygodniu Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan prosimy dobrego Boga, aby wszyscy wyznawcy Chrystusa stanowili „jedno serce i jednego ducha”, dając w ten sposób czytelne świadectwo wobec świata.

W poniedziałek obchodzimy Dzień Babci, a we wtorek Dzień Dziadka. Wszystkim składamy najserdeczniejsze życzenie i zapraszamy do szczególnej modlitwy za bliskich naszym sercom babcie i dziadków.

W przyszłą niedzielę odprowadzenie obrazu Matki Bożej z Mystkówca Szczucina i przekazanie do Suwina.

Trwa wizyta duszpasterska – odwiedziny naszych Parafian, aby zanieść do ich rodzin Boże błogosławieństwo. Niech nie zabraknie krzyża, świeczek, wody święconej i Pisma św.  Dzieci pokazują zeszyty do religii, kandydaci do Bierzmowania indeksy, a dzieci z klas III i IV indeksy uczestnictwa we Mszy Św.

Porządek kolędy:

Środa Gładczyn Rządowy -2 księży

Podziękowania za ofiary na wywóz śmieci z cmentarza:

Lutobrok Folwark – Rogulska Krystyna, Deluga Zbigniew, Matuszewski Jan, Tułowiecki Adam, Ciok Janusz, Wróbel Stanisław, Borkowski Kazimierz, Kalinowska Marianna, Siebierski Jan, Puławski Sławomir, Cabaj Hubert, Zajda Ewa, Przybysz Marianna, Juźwiak Jan po 30 zł. Zemła Henryk, Godlewski Stanisław, Chełchowski Stanisław po 40 zł. Aniszewski Tadeusz i Przybysz Piotr po 50 zł.

Wólka Folwark: Sobolewska Teresa i Lipiński Leszek po 30 zł. Machnowski
Zdzisław 50 zł.

Komorowo Stare: Oleksiak Arkadiusz i Wielgolewski Kazimierz po 20 zł. Skrzydel Marianna, Machnowska Czesława, Zaręba Jarosław, Linka Stanisław, Jaczewska Krystyna, Jóźwiak Paweł, Garbarczyk Mariusz, Beredzińska Regina, Godlewski Dariusz, Chmielewska Janina, Wiśniewski Andrzej, Łapka Tadeusz, Murziak Stanisław, Borek Henryk, Rakowski Edward, Jackowska Zofia po 30 zł. Rojek Barbara 40 zł. Dziadak Tadeusz i Sierzan Teresa po 50 zł.

Wypychy Nowe: Szymańska Zofia, Kucharski Grzegorz, Mróz Irena, Kowalski Sławomir, Jeż Henryk, Melion Kazimierz, Szczerba Andrzej, Załoga Janina, Załoga Jadwiga, Grzywacz Bogusław, Kachel Mirosław po 30 zł. Nasiadka Sławomir, Skura Kazimierz, Jabłecki Zdzisław, Grzywacz Andrzej, Jeż Marianna, Melion Hanna, Mróz Ireneusz po 50 zł.

Suwin: Groszkowski Wiesław, Perczyński Zenon, Kuchta Wiesław, Kowaiczyk Paweł, Krzyżewska Zofia, Kuligowski Wiesław, Szumowski Jan, Krzyżewski Marek, Rogaliński Mirosław, Salwin Dariusz, Baranowski Tadeusz, Siedlecki Adam, Kalinowski Marek, Krzyżewska Wiesława, Skwarski Karol
po 30 zł. Kuligowski Adam i Szumowski Wiesław po 40 zł. Kowalczyk Barbara, Czarnowski Paweł i Jakacki Roman po 50 zł.

Gładczyn bl. Nr 1 i 2: Szurawska Alina i Wyrzykowska Jadwiga po 20 zł. Purzycki Roman, Markowski Jerzy i Kądziela Dariusz po 30 zł. Ujazdowska Barbara 40 zł. Murza Jan 50 zł. 

Nr. 4.: Kuczyński Stanisław 20 zł. Szulc Janusz i Kucharska Wanda po 30 zł. Marczak Janina 50 zł.

 

Nr. 3.: Raczyński Janusz, Samsel Sławomir, Młynarczyk Jadwiga, Biernacki Stanisław po 30 zł. Myślak Tadeusz 50 zł. Kuczyński Andrzej 60 zł.

Topolnica: Trzcińska Krystyna, Koczara Władysława, Chmielewski Henryk, Bednarczyk Teresa, Łachacka Zofia, Osowiecki Władysław, Wałowski Waldemar, Bednarczyk Czesław, Bednarczyk Krystyna, Książak Henryk, Dworecki Andrzej, Kądziela Krzysztof, Samul Adam, po 30 zł. Kiela Maria, Zajac Marian, Piątek Grzegorz, Fijałkowski Bogdan po 50 zł

 

„Jak drzewo bez korzeni, człowiek bez przeszłości, tak naród nie może istnieć bez historii”.

Udział parafian pniewskich w powstaniu styczniowym

W tych dniach mija 156 rocznica powstania styczniowego. Powstanie styczniowe było powstaniem narodowym przeciwko carskiej Rosji. Wybuchło 22 stycznia 1863 r. w Królestwie Polskim i 1 lutego 1863r. na Litwie i trwało do jesieni 1864r. Swoim zasięgiem objęło ziemie zaboru rosyjskiego, tj. Królestwo Polskie i ziemie zabrane. Było największym polskim powstaniem narodowym. Znalazło ono poparcie międzynarodowej opinii publicznej. Miało charakter wojny partyzanckiej, w której stoczono ok. 1200 bitew i potyczek. W oddziałach powstańczych walczyło wiele tysięcy ludzi.

W powstaniu styczniowym swój znaczący udział mieli również mieszkańcy trzech wiosek parafii Pniewo tj. Suwina, Pniewa i Cisk. Na cmentarzu parafialnym w Pniewie znajduje się mogiła powstańca styczniowego, por. Jana Salwina, który tu się urodził, wychował, tu żyła jego rodzina a kiedy wybuchło powstanie stanął do nierównej walki o niepodległość Ojczyzny. Podobnie mieszkańcy Suwina i okolic, nie bacząc na represje, walczyli i wspierali oddziały powstańców. Miejscowa ludność zbierała dla powstańców kosy, rzezaki, dzieliła się żywnością, wymuszała podwody dla powstańców, a także wyłapywała działających w okolicy szpiclów. 12 Mieszkańców Suwina poniosło surowe kary, a ich rodziny i najbliżsi dotkliwie odczuli carskie represje. Ich nazwiska zostały umieszczone na uroczyście odsłoniętym 27 września 1986 roku, pomniku w Suwinie. Byli to następujący powstańcy: Józef Chojnacki, Wincenty Jakacki, Szczepan Kamiński, Franciszek Kowalski, Andrzej Kuligowski, Eleonora Kwiatkowska, Franciszek Kwiatkowski, Michał Ochocki, Józef Sieńkowski, Kazimierz Sieńkowski, Wojciech Sieńkowski, Jan Zawadzki. Pomnik stoi na działce pana Karola Skwarskiego. Na terenie należącym do Konstantego Wasika znajdowała się do niedawna stara studnia, głęboka na 6 metrów, która nigdy nie wysychała (obecnie zasypana). Ta stara ponad 200 lat licząca studnia, z której korzystali powstańcy pamiętała przemarsz wojsk napoleońskich oraz znaczący w skutkach dla mieszkańców Suwina czas powstania z 1863 r. i trzy późniejsze wojny tj. I wojnę światową, wojnę polsko – bolszewicką i II wojnę światową. Wiele informacji na temat historii Suwina posiada pan Stanisław Jakacki, prześladowany w czasach PRL-u „Jaworzniak”, przedstawiciel wielce zasłużonej i represjonowanej przez władze carskie rodziny Jakackich.

Uczestnikami powstania styczniowego z terenu parafii Pniewo są także dwaj bracia Jan i Ludwik Jastrzębscy z Cisk. Wiemy o nich niestety niewiele. Jan Jastrzębski był żonaty z Zagłobianką. Urodził się w Ciskach (brak daty), powiat Pułtusk, gmina Somianka, parafia Pniewo. Nie wiadomo gdzie mieszkał. Zginął w powstaniu styczniowym. Ludwik Jastrzębski urodził się w Ciskach (brak daty) wówczas powiat Pułtusk, gmina Somianka, parafia Pniewo. Brat Jana Jastrzębskiego zginął w powstaniu styczniowym prawdopodobnie pod Myszyńcem lub Fajsławicami.

Wydarzenia z 1863 roku głęboko odcisnęły się nie tylko w świadomości narodowej, ale
i w historii parafii pniewskiej. Szczególnie wyraźnie widać to na Ziemi Kurpiowskiej. Choć broń miał co dziesiąty powstaniec, to jednak stanęli do nierównej walki o wolną Polskę. Powstańczą krwią spłynęła również ta ziemia, na której przyszło nam żyć. Na pewno bez powstania styczniowego, bez daniny krwi złożonej przez jego bohaterów, nie byłoby wolnej i niepodległej Polski. Cieszy fakt, że z inicjatywy ks. S. Mariańskiego, proboszcza parafii Pniewo i Zespołu Szkół
w Pniewie, przy zaangażowaniu sołtysa i mieszkańców Suwina, a rok temu przy wsparciu wójta gminy Zatory i gminy Somianka odbył się już III Rajd Uczniów Szlakiem Powstańców Styczniowych.  Wszystkim bohaterom walk z czasu powstania styczniowego należy się nasza pamięć
i wdzięczność. Niech w tym dniu towarzyszy nam również modlitwa i proste, ale jakże ważne przesłanie: „Ojcom na chwałę, młodym dla pamięci”.

Ks. Dariusz

 

ZARZĄDZENIE BISKUPA
PŁOCKIEGO W SPRAWIE ZBIÓRKI
NA REMONT PAPIESKIEGO
KOLEGIUM POLSKIEGO W RZYMIE

Księża Biskupi na 380. Zebraniu Plenarnym KEP, które miało miejsce w dniach
25-26 września 2018 r. w Płocku, omawiali min kwestię finansowania remontu Papieskiego Kolegium Polskiego w Rzymie i podjęli decyzję o zebraniu potrzebnych środków z funduszy diecezjalnych.

W murach tegoż Kolegium mieszkało wielu Kapłanów naszej diecezji, którzy odbywali studia specjalistyczne w Rzymie, wielu także zatrzymywało się podczas swoich wyjazdów do Wiecznego Miasta i w końcu także z tego miejsca w październiku 1978 roku na pamiętnie konklawe udał się Kardynał Karol Wojtyła.

Wychodząc naprzeciw konieczności remontu zasłużonej dla Kościoła w naszej Ojczyźnie budowli – zarządzam, aby ofiary złożone na tacę w niedzielę 27 stycznia br. w całości zostały przeznaczone na remont Papieskiego Kolegium Polskiego w Rzymie.

Ufam, że ten dar serca będzie naszym wotum wdzięczności za wszystkich Kapłanów, którzy dzięki istnieniu Papieskiego Kolegium mieli możliwość studiowania na rzymskich uczelniach. Bóg zapłać za zrozumienie i wielkoduszną odpowiedź na palące potrzeby tej zasłużonej dla Kościoła Płockiego instytucji nad Tybrem.

Płock, 8 stycznia 2019 r.

† Piotr Libera
Biskup Płocki

W Panamie trwają Światowe Dni Młodzieży. Zachęcamy do modlitwy w intencji papieża i młodych całego świata. Włączmy się duchowo w to niecodzienne wydarzenie.

 

W tym tygodniu patronują nam:

21 I – św. Agnieszka (291-304), dziewica, męczennica, patronuje zaręczonym, ofiarom gwałtu, była dziewczyną równie pobożną, co piękną. Swoje życie, już w młodzieńczym wieku, pragnęła ofiarować Chrystusowi.

24 I – św. Franciszek Salezy (1567-1622), biskup Genewy w Szwajcarii, gorliwy misjonarz zabiegający o nawrócenie protestantów, propagator życia duchowego wśród świeckich, ogłoszony Doktorem Kościoła i patronem dziennikarzy,

25 I – św. Paweł Apostoł (I w.), nawrócony prześladowca pierwszych chrześcijan, gorliwy głosiciel Ewangelii wśród pogan,

26 I – święci Tymoteusz i Tytus (I w.), towarzysze wypraw misyjnych św. Pawła Apostoła, a następnie biskupi i męczennicy za wiarę.

Solenizantów i jubilatów tygodnia polecamy opiece świętych patronów i otaczamy serdeczną modlitwą.

 

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

Niedziela Chrztu Pańskiego

Niedziela Chrztu Pańskiego

13 stycznia 2019r.

Obchodzone dzisiaj święto Chrztu Pańskiego przypomina nam o własnym chrzcie, poprzez który Pan Bóg ogłosił nas swoimi przybranymi dziećmi i umocnił darem Ducha Świętego. Kończąc okres Bożego Narodzenia, wyruszmy na drogi codziennego życia, dając świadectwo przyjęcia Syna Bożego do naszych serc.

Rozpoczyna się okres zwykły w kalendarzu liturgicznym. Tradycyjnie śpiewamy kolędy do święta Ofiarowania Pańskiego

W czwartek 17 stycznia rozpoczynają się XXXIV Światowe Dni Młodzieży w Panamie, odbywające się pod hasłem „Oto Ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa twego!”. W duchu łączności
z młodzieżą całego świata módlmy się o gotowość przyjęcia słowa Bożego
i podjęcia różnych darów powołania przez młode pokolenie uczniów Chrystusa.

Odpowiadając na pragnienie samego Chrystusa, który modlił się do Boga Ojca za swoich uczniów, „aby byli jedno”, w najbliższy piątek rozpoczynamy Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan. Włączmy się to dzieło poprzez osobistą modlitwę.

Wszystkim, którzy obchodzą w zbliżających się dniach imieniny i urodziny, życzymy wszelkiego błogosławieństwa i opieki świętych patronów.

W tym tygodniu patronują nam:

17 I – św. Antoni (1195-1231), opat, egipski pustelnik, żyjący na przełomie
III i IV wieku,

19 I – św. Józef Sebastian Pelczar (1842-1924), biskup przemyski, założyciel Zgromadzenia Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego.

Trwa wizyta duszpasterska, zwana kolędą. Są to odwiedziny naszych Parafian, aby zanieść do ich domów i rodzin Boże błogosławieństwo. Niech to będzie okazja do rozmowy o radościach i smutkach. Niech nie zabraknie krzyża, świeczek, wody święconej i Pisma św.

Dzieci pokazują zeszyty do religii, kandydaci do Bierzmowania indeksy, a dzieci
z klas III i IV indeksy uczestnictwa we Mszy Świętej.

Porządek kolędy:

Poniedziałek Suwin – 2 księży

Gładczyn- bl. Nr. 1 i 2

-od godz. 15.00 – 1 ksiądz

Wtorek Gładczyn Rządowy -2 księży

Środa Topolnica – 2 księży

Gładczyn – bl. Nr. 3 i 4.

od godz. 15.00 – 1 ksiądz

Czwartek od godz. 15.00

Pniewo – ul i 18 maja – 2 księży od Kościoła po dwu stronach
i 1 ksiądz od Lutobroku prawa i lewa strona.

Piątek Lutobrok – 2 księży

Sobota Pniewo Kolonia 2 księży

Kolęda codziennie od godz. 9.00 lub 15.00. Pojazdy prosimy przed godz. 9.00 lub 15.00

ZAPROSZENIE

Ost-Med. w Wyszkowie zaprasza na bezpłatną rehabilitację dla dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym. Wyszków, ul. Sowińskiego 58 www.ostmed e-mail:ostmed@post.pl

Tel. 795 888 971, 608 463 238

OGŁOSZENIE

Utworzona jest parafialna skrzynka poczty elektronicznej. Prosimy o przesyłanie propozycji tekstów na adres:

parafia.pniewo@adres.pl

 

Podziękowania:

Na śmieci:

Topolnicy Łach Jan 30 zł.

Gładczyn Szlachecki Kostrzewski Ireneusz 30 zł.

Komorowo Nowe i Działki, Wólka Folwark: Krawczyk Halina, Gaszczyński Edward, Witkowski Robert, Markowska Honorata, Kaczyński Zbigniew, Jastrzębski Wojciech, Wielgolewska Marzena, Jastrzębski Kazimierz, Przybysz Stanisław, Przybysz Zygmunt, Murza Ireneusz, Mięgoć Zbigniew, Wiśniewski Jan, Piórkowska Marianna, Markowski Wiesław, Kwiatkowski Robert, Dziewulski Ryszard, Kowalczyk Kazimierz, Pikora Marian po 30 zł. Dylak Ryszard 40 zł. Deptuła Jarosław i Salwin Ireneusz po 50 zł.

Cieńsza: Gorczyński Bogdan, Borek Dariusz, Kordowski Krzysztof, Świtkowska Jolanta, Bryl Mirosław, Falba Sławomir, Kasiński Jan, Matuszewski Dariusz, Makowski Janusz, Burawski Jan, Kaczmarczyk Sławomir, Dawidczyk Elżbieta, Krawczyk Krystyna, Makowski Henryk, Makowski Łukasz, Kasiński Henryk, Nożykowski Henryk, Kisiel Ryszard, Jackiewicz Teresa, Kisiel Henryk, Makowski Roman, Deptuła Krzysztof, Wyrzykowski Henryk, Szczubel Teresa, Nowosielski Krzysztof, Kozon Zbigniew, Kasiński Jerzy, Ochędowski Michał po 30 zł. Murza Janina 20 zł.

Pniewo ul: Sosnowa, Spokojna i Szkolna Spodek Daniel 25 zł. Zacharski Jan, Brzeziński Robert, Szczerba Wojciech, Petrykowski Grzegorz, Rakowski Tomasz po 30 zł. Drążewski Janusz 40 zł. Słomka Czesław 50 zł.

Pniewo: ul. Pułtuska- Kucharczyk Wojciech, Wróbel Elżbieta, Deptuła Stanisława po 30 zł. Morawski Krzysztof 40 zł. Salwin Kazimierz i Drabczyk Mirosław po 50 zł.

Pniewo: ul. Armii Krajowej i 18 maja do plebanii Deluga Dorota, Ostrowski Dariusz, Szymański Stanisław, Jankowski Roman, Ostrowska Maria po 30 zł. Reszko Tadeusz, Tyburski Wojciech, Borowiec Lucjan, Borowiec Józef, Puławski Stanisław po 50 zł.

Gładczyn domy pr. :Kalbarczyk Mariusz 20 zł.

Ciski: Nożykowski Wojciech, Ickiewicz Jan, Kisiel Marek, Stelmach Marian, Kaczmarczyk Krzysztof, Skoczeń Kazimierz, Ciskowski Wincenty, Bajor Kamil, Kuciński Ludwik, Ciskowski Andrzej, Król Stanisław, Gołębiewski Zbigniew po 30 zł. Karłowicz Benedykt, Ciskowski Piotr, Król Genowefa po 40 zł.

Komorowo Kresy i Parcele: Archacki Wiesław, Bereska Krystyna, Oleksa Wiesław, Koński Andrzej, Pruchnicki Stanisław, Rogulski Ryszard, Archacki Józef, Wiśniewski Zygmunt, Cholewska Hanna, Kaczyński Marian, Wierzchoń Eugeniusz, Bereska Arkadiusz po 30 zł. Pawłowski Mirosław 40 zł. Siemieniak Tadeusz i Archacki Andrzej po 50 zł.,

Zdziebórz: Szczęsny Zbigniew, Mielczarczyk Waldemar, Król Leokadia, Jeż Stanisław, Sobolewski Kazimierz, Gaszczyńska Krystyna, Turek Marian, Sieńkowski Stanisław, Sieńkowska Zofia, Stępkowski Stanisław, Turek Jan, Stępkowski Cezary, po 30 zł. Karpiński Andrzej, Wiśniewski Jacek i Wielgolewski Kazimierz 40 zł. Król Jan, Turek Wiesław, Rogulski Andrzej i Wielgolewski Kazimierz po 50 zł. Szczesny Mateusz 80 zł.

Mystkówiec Kalinówka: Rosiński Roman, Rosińska Zofia, Rosiński Kazimierz, Osowiecki Sławomir, Osowiecka Genowefa, Śliwka Jerzy, Krawczyk Jerzy, Rosiński Andrzej, Prus Grzegorz, Frąckiewicz Tadeusz, Lasocki Edward, Grzywacz Józef, Sieńkowski Jan, Kaczmarczyk Stanisław, Gościniak Krzysztof, Woźnica Artur po 30 zł. Woźnica Stanisław i Woźnica Marek po 40 zł. Sieńkowski Henryk 50 zł.

Drwały: Gorczyńska Genowefa, Sokołowski Rafał po 30 zł. Chełchowski Ryszard 50 zł.

Mierzęcin: Wielgolewski Adam, Turek Wiesława, Drążewski Eugeniusz, Gałązka Tadeusz, Drążewski Kazimierz po30 zł. Koński Krzysztof i Dawidczyk Rafał po 50 zł..

 

Zaproszenie Biskupa Płockiego
na Diecezjalny Dzień Młodych „Połączeni z Panamą”

Drodzy Księża,

Dekanalni Duszpasterze Młodzieży,

Kochani Młodzi Diecezji Płockiej,

W dniach 22 – 27 stycznia 2019 r. w Panamie odbędą się 34. Światowe Dni Młodzieży pod hasłem: „Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według twego słowa”.
W spotkaniu z Ojcem Świętym Franciszkiem i młodzieżą całego świata weźmie także udział 40 osób z naszej diecezji.

Razem z Diecezjalnym Duszpasterstwem Młodzieży chcę stworzyć szansę młodzieży Diecezji Płockiej, by mogła duchowo połączyć się z Następcą Apostołów i swoimi rówieśnikami. Z tą myślą, w sobotę 26 stycznia o godz. 15:00 w hali sportowej w Łącku koło Płocka, organizujemy Diecezjalny Dzień Młodych pod hasłem „Połączeni z Panamą”. Punktem kulminacyjnym spotkania będzie Eucharystia, której będę przewodniczył.

Gorąco pragnę, by księża, szczególnie dekanalni duszpasterze młodzieży, mogli wziąć udział w tym ważnym dla młodego kościoła diecezji płockiej wydarzeniu – liczę, że na moje zaproszenie odpowiecie wielkodusznie i razem z młodzieżą przyjedziecie do Łącka, by wspólnie świętować, modlić się
i radośnie przeżywać naszą wiarę.

Raz jeszcze serdecznie zapraszam i błogosławię w Nowym Roku, za przyczyną Matki Najświętszej – Patronki ŚDM w Panamie i św. Stanisława Kostki – patrona młodzieży.

Płock, 8 stycznia 2019 r.

Wasz biskup Piotr

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

Objawienie Pańskie

 

 

Objawienie Pańskie

06.01.2019r.

W osobach Mędrców ze Wschodu, którzy przybywają oddać pokłon nowonarodzonemu Królowi, odnajdujemy ludzi wszystkich ras, języków i religii, wezwanych do rozpoznania w Chrystusie jedynego Zbawiciela.

Dziś także Pierwsza Niedziela Nowego Roku Adoracyjna. Tradycyjne błogosławieństwo kredy i kadzidła. Rozpoczyna się okres zwykły w kalendarzu liturgicznym. Tradycyjnie śpiewamy kolędy do święta Ofiarowania Pańskiego.

Dzisiejsza taca będzie przeznaczona na cele misyjne. Naszą materialną ofiarą pragniemy wesprzeć tych, którzy głoszą Dobrą Nowinę o zbawieniu oraz ich działalność w krajach misyjnych.

Zgodnie z dawnym zwyczajem zabierzmy ze sobą pobłogosławioną kredę, aby oznaczyć drzwi naszych domów na znak przyjęcia Wcielonego Syna Bożego. Woń kadzidła niech napełni nasze mieszkania na znak, że wszystko w naszym życiu pragniemy czynić na większą chwałę Bożą.

Na drzwiach naszych domostw nakreślijmy pierwsze litery imion Mędrców ze Wschodu: Kacpra, Melchiora i Baltazara. Po literach C + M + B napiszmy cyfry roku Pańskiego 2019, co tłumaczymy również jako prośbę, aby Chrystus błogosławił nasz dom: Christus Mansionem Benedicat. Takie oznakowanie drzwi naszych domów ma rangę świadectwa wiary wobec naszych braci
i sióstr, którzy od nas tego świadectwa żądają i na nie oczekują.

Solenizantom i jubilatom nadchodzących dni życzymy pokoju serc oraz Bożej opieki na codziennych drogach życia.

Dziś na Mszy św. o godz. 11.00 odprowadzenie Obrazu Matki Bożej z Topolnicy i przekazanie do Mystkówca Szczucina.

Trwa wizyta duszpasterska, zwana kolędą. Są to odwiedziny naszych Parafian, aby zanieść do ich domów i rodzin Boże błogosławieństwo. Niech to będzie okazja do rozmowy o radościach i smutkach odwiedzanych rodzin oraz o wspólnych sprawach naszej wspólnoty parafialnej. Niech nie zabraknie krzyża, świeczek, wody święconej i Pisma św.

Dzieci pokazują zeszyty do religii, kandydaci do Bierzmowania indeksy, a dzieci
z klas III i IV indeksy uczestnictwa we Mszy Świętej.

 

Porządek kolędy:

Poniedziałek   od  godz. 15.00 – Pniewo ul. Pułtuska – 1 ksiądz 

                                         ul. Sosnowa, Spokojna i Szkolna -1  ksiądz

Wtorek – od godz. 15.00 – Pniewo – ul. Armii Krajowej i 18 maja

                 Gładczyn- domy prywatne i bl. Nr. 5.

Środa – Komorowo Kresy i Parcele- 1 ksiądz

               Ciski – 1  ksiądz

Czwartek  Zdziebórz – 2 księży  

                     O godz. 10.00 – Mystkówiec Kalinówka – 1 ksiądz

Piątek –  Drwały i Mierzęcin – 1 ksiądz

                Lutobrok Folwark- 2 księży

Sobota – Komorowo Stare -2  księży

                Nowe Wypychy – 1 ksiądz                               

 
 

Kolęda codziennie od godz. 9.00. Pojazdy prosimy przed godz. 9.00.

OGŁOSZENIE

Utworzona jest parafialna skrzynka poczty elektronicznej. Do chwili obecnej nikt nie przesłał żadnego artykułu. Ułożenie i znalezienie tekstów zajmuje dużo czasu. Włączmy się zatem do pomocy i współpracy.

Propozycje można przesyłać na adres:

parafia.pniewo@adres.pl

 

Podziękowania:

Na śmieci:

Lutobrok Folwark: Przybysz Jadwiga 40 zł.

Cieńsza: Deptuła Henryk 30 zł.

Mystkówiec Stary: Jabłoński Bogdan, Krystman Genowefa, Puławski Piotr, Puławski Sławomir, Kacperski Stanisław, Gołębiewski Stanisław, Dylak Henryk, Jankowska Halina, Światkowski Rafał, Rogulski Kazimierz, Linka Marian, Kamińska Regina, Mosakowska Krystyna, Krajewski Stanisław, Śliwka Roman, Karasiewicz Jacek, Dróżdż Andrzej, Liszewska Józefa, Rogulski Roman, Sieńkowski Andrzej, Mosakowska Zofia, Rączkowski Wiesław, Jeż Henryk, Marczak Krystyna, Osowiecka Anna, Wójcik Stefan, Końska Maria, Lewandowski Wiesław, Burawski Jan– po 30 zł. Kamiński Józef, Kopacz Zdzisław, Mróz Artur, Mróz Jan po 40 zł. Nożykowski Jacek, Deluga Arkadiusz, Kowalczyk Jan, Depta Mieczysław po 50 zł.

Mystkówiec Szczucin: Samsel Halina, Siebierki Dariusz, Masłowski Jan, Jeż Jerzy, Stelmach Mariusz, Burawski Jan, Masłowski Jacek – po 30 zł., Rakowski Mirosław, Skoczeń Marianna – po 40 zł., Król Robert, Król Zenobiusz, Ickiewicz Wiesław – po 50 zł.

Wielątki Rosochate: Rutka Marianna, Rutka Wiesław, Grześkiewicz Teresa, Bocian Stefania, Bednarski Dariusz, Patocka Wiesława, Pogłód Zdzisław, Podpora Tomasz, Świdwa Andrzej, Twardowski Wiesław – po 30 zł., Kaczyński Henryk, Król Stanisław po 40 zł., Szymański Jan, Świdwa Henryka – po 50 zł.

Placusin: Turek Henryk, Petrykowski Konrad, Abramczyk Józef, Kmiołek Kazimierz, Kisiel Andrzej, Czajkowski Sławomir, Kasza Jacek, Kalinowski Kazimierz – po 30 zł. Kasiński Czesław 50 zł.

Wielątki Folwark: Dąbkowski Wojciech, Piórkowski Eryk, Kanownik Sylwester, Ślubowski Krzysztof, Jaroszewski Zdzisław, Wierzchoń Apolonia, Kaczmarczyk Ryszard, Załoga Zbigniew, Skoczeń Tadeusz, Skoczeń Marian, Kowalczyk Hanna, Kaczyński Robert, Bocian Kazimierz, Matuszewski Marcin, Świdwa Kazimiera, Wierzchoń Tadeusz po 30 zł. Kosieradzki Józef 40 zł. Marzoch Tadeusz, Gołębiewski Zdzisław, Fraszek Henryk po 50 zł.

Wólka Folwark: Kmiołek Stanisław, Mroczkowski Stanisław, Rogulski Dariusz, Kowalczyk Adam, Chmielewski Jan, Nowotka Henryk, Markowski Wojciech, Bereski Radosław, Bereski Stanisław, Szulecki Stanisław po 30 zł. Markowski Jan 50 zł. Kalinowski Andrzej 100 zł.

Gładczyn Szlachecki i Malwinowo: Nowosielski Henryk, Bułakowski Łukasz, Jackiewicz Sylwester, Zadworny Jarosław, Dukalski Waldemar, Wilczyński Michał, Wołoszyn Jan, Jeż Ryszard, Zyskowski Marek, Zadworna Krystyna po 30 zł. Borkowski Andrzej, Kalinowski Bogdan po 40 zł. Jarosik Zdzisław 50 zł.

Lemany: Kalinowski Stanisław, Mosak Krzysztof, Chodyna Włodzimierz, Twardowska Krystyna, Kiela Wiesław, Jończyk Dariusz, Skóra Robert, Przychodzki Marian, Witkowski Jan, Kalinowska Stefania, Dąbkowski Leszek po 30 zł. Brzezińska Agnieszka i Dąbkowski Andrzej po 50 zł.

Wólka Przekory: Dudzik Kazimierz 20 zł. Piątek Henryk, Petrykowski Eugeniusz, Kmiołek Edward, Postek Tadeusz, Łukasiak Tadeusz, Kmiołek Cezary, Kmiołek Zdzisław po 30 zł. Kamiński Kazimierz 40 zł. Sierzan Beata, Pikora Marek, Deptuła Grzegorz, Sierzan Adam, Gołębiewski Stanisław po 50 zł.

 

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

 

 

 

 „Niech cię Pan błogosławi i strzeże.

Niech rozpromieni oblicze swe nad tobą,

niech obdarzy swą łaską.

Niech zwróci ku tobie oblicze swoje

i niech cię obdarzy pokojem.”

Lb.6,24-26

 

Drodzy Parafianinie!

Życzymy obyście w nowym 2019r. zawsze mieli ufność w to, że Chrystus jest
z wami w waszych radościach i smutkach, że to On pierwszy do was wychodzi, by wam błogosławić.

Życzymy Wam też spełnienia nadziei, a zwłaszcza tych małych, o których mówimy, że są przyziemne. Obyście mogli cieszyć się przez cały rok dobrym zdrowiem, zwykłym ludzkim szczęściem i pomyślnością. Niech wasze rodziny umacnia prawdziwa i szczera miłość.

Życzymy również pokoju. Jednak aby pokój panował na świecie, najpierw musi zapanować w ludzkich sercach. Dlatego niech Chrystus napełni też wasze serca prawdziwym pokojem, abyście byli radosnymi świadkami Jego Miłości.

SZCZĘŚĆ BOŻE !

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

NIEDZIELA ŚWIĘTEJ RODZINY

NIEDZIELA ŚWIĘTEJ RODZINY

30 grudnia 2018

Dzisiejsza niedziela kieruje nasz wzrok w stronę Świętej Rodziny z Nazaretu.Liturgia zaprasza nas nie tylko do zawierzenia naszych najbliższych Jezusowi, Matce Bożej i św. Józefowi, ale nade wszystko do kształtowania codziennego życia na wzór Świętej Rodziny. Przeżyjmy ten dzień, poświęcając więcej uwagi naszym najbliższym, aby świętowanie niedzieli było czasem prawdziwie dla Boga i rodziny.

Jutro ostatni dzień roku kalendarzowego. Zapraszamy na specjalne nabożeństwo o godz. 16.00, podczas którego będziemy dziękowali Panu Bogu za dar czasu i upraszali łaski na dni nowego roku.

We wtorek, 1 stycznia, uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. Msze Święte
o godz. 9.00, 11.00 i 16.00.
Rozpocznijmy nowy rok, upraszając orędownictwa Bożej
i naszej Matki. Tego dnia w łączności z Kościołem powszechnym będziemy modlili się o pokój na świecie.

W tym tygodniu przypadają pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca.

Prywatna adoracja Najświętszego Sakramentu będzie nie w Pierwszy Czwartek ale w Pierwszy Piątek Miesiąca od godz. 15.00 do 16.00.

Spowiedź w Pierwszy Piątek miesiąca od godz. 15.30 a kto jest w stanie łaski uświęcającej może przystąpić do Komunii świętej bez konieczności spowiedzi.

Pierwsza sobota Miesiąca msza św. o godz. 8.00 i różaniec, który poprowadzą KŻR ze Zdzieborza.

W przyszłą niedzielę przypada uroczystość Objawienia Pańskiego, w naszej tradycji zwana świętem Trzech Króli. Tradycyjne błogosławieństwo kredy i kadzidła.

W przyszłą niedzielę na Mszy św. o godz. 11.00 odprowadzenie Obrazu Matki Bożej z Topolnicy i przekazanie do Mystkówca Szczucina.

Trwa wizyta duszpasterska, zwana kolędą. Są to odwiedziny naszych Parafian, aby zanieść do ich domów i rodzin Boże błogosławieństwo. Niech to będzie okazja do rozmowy o radościach
i smutkach odwiedzanych rodzin oraz o wspólnych sprawach naszej wspólnoty parafialnej. Niech nie zabraknie krzyża, świeczek, wody święconej i Pisma św.

Dzieci pokazują zeszyty do religii, kandydaci do Bierzmowania indeksy, a dzieci
z klas III i IV indeksy uczestnictwa we Mszy Świętej.

Porządek kolędy:

Poniedziałek Placusin – 1 ksiądz

Wielątki Folwark – 2 księży

Środa Gładczyn Szlachecki i Malwinowo – 1 ksiądz

Wólka Folwark – 2 księży

Czwartek Lemany – 1 ksiądz

 Drwały i Mierzęcin – 1 księdz

Piątek Komorowo Kresy i Parcele – 1 ksiądz

Komorowo Nowe i Działki – 2 księży

Sobota Cieńsza – 3 księży

Kolęda codziennie od godz. 9.00. Pojazdy prosimy przed godz. 9.00.

 

Podziękowania:

Na śmieci: Barbara i Zbigniew Świercz z Wielątek Folwark 30 zł. Z Wypych Starych: Henryka Mościńska i Henryk i Barbara Twardowscy po 30 zł.

Za wywóz śmieci z cmentarza zapłaciliśmy 4.700 zł. (cztery tysiące siedemset).

 

OGŁOSZENIE

Utworzona jest parafialna skrzynka poczty elektronicznej. Zachęcamy osoby do współpracy i pomocy w redagowaniu gazetki parafialnej. Do chwili obecnej nikt nie przesłał żadnego artykułu. Ułożenie i znalezienie tekstów zajmuje dużo czasu. Włączmy się zatem do pomocy.

Propozycje można przesyłać na adres:

parafia.pniewo@adres.pl

 

LIST PRZEWODNICZĄCEGO
RADY DS. RODZNY 
KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Dobro małżeństwa i rodziny ma kluczowe znaczenie dla przyszłości świata i Kościoła.
Z tego powodu duszpasterstwo rodzin należy do priorytetów działalności zbawczej Kościoła i wymaga nieustannego wysiłku, by nie tylko solidnie przygotowywać do sakramentu małżeństwa, ale również towarzyszyć rodzinom w rozwoju ich miłości i wiary, a także pomóc w odkryciu ich miejsca w życiu parafii. W te wysiłki Kościoła w Polsce wpisuje się inicjatywa związana z przeżywaniem Niedzieli Świętej Rodziny.

Podczas 380. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski (Płock, 25-26 IX br.), biskupi zaproponowali, aby Niedziela Świętej Rodziny była dniem modlitw o świętość małżeństw i rodzin oraz dniem odnowienia przyrzeczeń małżeńskich. Chcemy przypomnieć wszystkim o pięknie miłości, którą zostaliśmy obdarowani przez Boga. W przeżywaniu miłości ludzie wierzący otrzymali także szczególną pomoc, którą jest sakrament małżeństwa. Jest on „darem dla uświęcenia i zbawienia małżonków” oraz „stałym przypomnieniem dla Kościoła tego, co dokonało się na Krzyżu”, bowiem małżonkowie „wzajemnie dla siebie i dla dzieci są świadkami zbawienia” (papież Franciszek, Amoris laetitia, nr 74).

Jako Rada ds. Rodziny KEP pragniemy zaprosić wszystkich małżonków do tego, aby w Niedzielę Świętej Rodziny cała rodzina stanęła przed ołtarzem, by odnowić przyrzeczenia małżeńskie i w ten sposób umocnić więź miłości w małżeństwie i rodzinie. Prosimy wszystkich duszpasterzy, aby zorganizowali w parafiach obrzęd odnowienia przyrzeczeń małżeńskich i w homilii zwrócili uwagę wiernych na wartość sakramentalnego małżeństwa. Organizacja i przebieg tego obrzędu zależy od roztropności duszpasterzy, którzy dobrze znają swoje wspólnoty, ponieważ nie powinien on zbytnio wydłużać liturgii, a jednocześnie winien mieć radosny i uroczysty charakter. Należy również unikać sytuacji, które zbytnio akcentowałyby podział na małżeństwa sakramentalne i związki niesakramentalne, gdyż ci, którzy uczestniczą w niedzielnej Mszy świętej to najgorliwsza część naszych parafii. Dla małżeństw sakramentalnych niech to będzie odnowienie i umocnienie, a dla „oddalonych” niech będzie to okazja do modlitwy, refleksji i jeszcze większej tęsknoty za Bogiem, która towarzyszy każdemu człowiekowi wiary.

Zachęcamy, aby we wszystkich parafiach w Polsce ta niedziela była okazją do spotkania małżeństw i rodzin ze Świętą Rodziną z Nazaretu. Wszystkich duszpasterzom, osobom konsekrowanym i apostołom świeckim zaangażowanym w duszpasterstwo rodzin w Polsce dziękuję za wysiłek oraz proszę, byśmy nie tracili gorliwości i nadziei.

Na radosne i pełne wiary przeżywanie Świąt Bożego Narodzenia wszystkim błogosławię.

Warszawa, 17 grudnia 2018 r.

† Wiesław Śmigiel
Przewodniczący Rady ds. Rodziny Konferencji Episkopatu Polski

 

W TYM TYGODNIU PATRONUJE NAM:

2 I – święci Bazyli Wielki (329-379)
i Grzegorz z Nazjanzu (ok. 330-ok. 390), biskupi Kościoła wschodniego, wielcy pisarze i obrońcy wiary, ogłoszeni doktorami Kościoła, za życia złączeni przyjaźnią, wspominani w liturgii tego samego dnia.

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz