Niedziela Miłosierdzia
23 kwietnia 2017r.

Dziś przeżywamy niedzielę Miłosierdzia Bożego. Śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa najdobitniej przekonują nas o tym, że Bóg jest miłoROK MILOSIERDZIA3sierną miłością, że potrafi jedynie kochać i przebaczać. Ojciec Święty Franciszek mówi wprost, że imieniem Boga jest miłosierdzie. Jakże więc nie dziękować za wielki dar miłosierdzia, za łaskę sakramentu pokuty. Jako Kościół, napełnieni paschalną radością, mamy teraz tylko jedno zadanie: głosić i uobecniać miłosierdzie Boga, objawione w Jezusie Chrystusie, który cierpiał za grzeszny świat, prawdziwie zmartwychwstał i żywy jest pośród nas.

W tym rozpoczynającym się dziś Tygodniu Miłosierdzia warto też przypomnieć słowa św. Jana Pawła II: „Trzeba przekazywać światu ogień miłosierdzia. W miłosierdziu Boga świat znajdzie pokój, a człowiek szczęście! To zadanie powierzam wam, drodzy bracia i siostry, Kościołowi w Krakowie i w Polsce oraz wszystkim czcicielom Bożego miłosierdzia, którzy tutaj przybywać będą z Polski i z całego świata. Bądźcie świadkami miłosierdzia!” (Łagiewniki, 2002 r.).

Jutro, w poniedziałek, 24 kwietnia, zgodnie z zasadami kalendarza liturgicimagesznego, będziemy obchodzili – przeniesioną z dzisiejszego dnia – uroczystość św. Wojciecha, biskupa i męczennika, głównego patrona Polski. Nasze myśli i serca skierujmy w stronę Gniezna, gdzie znajdują się jego relikwie. Będziemy dziękować Panu Bogu za dobro, jakie wyświadczył nam przez posługę św. Wojciecha na naszej ziemi. Od ponad tysiąca lat jesteśmy chrześcijanami. Z tej wielkiej łaski wypływają także zadania, przede wszystkim godnego wypełniania Ewangelii Chrystusowej w codziennym życiu. Jako spadkobiercy św. Wojciecha nie możemy się jej wstydzić i nie możemy spokojnie patrzeć, kiedy się ją poniewiera. Przykładnie i wiernie trwajmy przy krzyżu Chrystusowym i Ewangelii.

We wtorek, 25 kwietnia, będziemy obchodzić święto św. Marka Ewangelisty. Jednocześnie jest to dzień modlitw o urodzaje. Wszyscy, także mieszkańcy miast, proszą o błogosławieństwo dla pracujących na roli i o pomyślne zbiory. Módlmy o to, by nikomu na świecie nie brakowało chleba.

Tydzień zakończymy liturgicznym świętem św. Katarzyny Sieneńskiej (sobota, 29 kwietnia). Tak dalece wyróżniała się ona czynną miłością do Kościoła Chrystusowego i świadectwem wiary, że nadano jej tytuł doktora Kościoła. A w 1999 roku św. Jan Paweł II ustanowił ją patronką Europy.

W nadchodzącą sobotę naszą modlitwą ogarniemy również wszystkie ofiary nazistowskiego i stalinowskiego terroru, zwłaszcza osoby duchowne i konsekrowane, ponieważ tego dnia przypada Dzień Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego, upamiętniający rocznicę wyzwolenia obozu koncentracyjnego w Dachau w 1945 roku.

Przyszła, kończąca kwiecień trzecia niedziela Wielkanocy z ustanowienia Episkopatu Polski we wszystkich diecezjach w Polsce obchodzona jest jako Niedziela Biblijna, która rozpoczyna następujący po niej Tydzień Biblijny. Będzie to też Ogólnopolska Niedziela Modlitw za Kierowców.

SPOTKANIA:
Próba dla dzieci do Pierwszej Komunii Świętej będzie w czwartek 27 kwietnia br. o godz. 15.30.

NIEDZIELA BIBLIJNA
W związku ze zbliżającą się, przypadającą w tym roku 30 kwietnia, Niedzielą Biblijną, przekazujemy do wiadomości podstawowe informacje związane z jej tegorocznym tematem i przebiegiem.
W tps2ym roku po raz pierwszy Niedziela Biblijna zostanie związana z Narodowym Dniem Czytania Pisma Świętego.
Jest to ogólnopolska inicjatywa Dzieła Biblijnego im. św. Jana Pawła II oraz Fundacji Soar i Fundacji Dabar. Wydarzenie polega na poddaniu się szczególnej refleksji nad wybranym fragmentem Słowa Bożego. W tym roku będą to cytaty z „Listu św. Pawła do Galatów”. Hasło wydarzenia brzmi: „Weź i czytaj!”. Inspiracją do Narodowego Czytania Pisma Świętego są obchody 1050. rocznicy chrztu Polski, natomiast jego głównym celem jest, jak zaznaczają organizatorzy, rozwój życia w łasce chrztu świętego.
Narodowy Dzień Czytania Pisma Świętego ma za zadanie ukazywać Pismo Święte jako kod kulturowy chrześcijańskiej Polski i Europy, pomagać w odkrywaniu zalet wspólnotowego czytania Biblii, ukierunkowywać modlitwę i medytację wiernych na wybraną księgę. Dzień Czytania Pisma Świętego ma przybliżać najnowsze edycje Pisma Świętego i najlepsze publikacje egzegetyczno-teologiczne, pomocne w samo dzielnej interpretacji wybranej księgi biblijnej.

INTENCJE MSZALNE

Poniedziałek 24 kwietnia
7.30 1. Dziękczynna o Boże błogosławieństwo dla rodziny Koper.                                                     2. Za † Jana Kaczmarczyka w 1 rocznicę śmierci.
17.00 1. Msza św. gregoriańska za † Romana Jarosika.                                                                           2. Za † Jerzego Zacharskiego.

Wtorek 25 kwietnia
7.30 Za † Józefa Kisiel w 15 rocznicę śmierci.
17.00 1. Msza św. gregoriańska za † Romana Jarosika.                                                                           2. Za † Piotra Kowalczyka, Stanisława i Mariannę Lewandowskich.

Środa 26 kwietnia
7.30 Za † Danielę Brzezińską intencja męża i wnuków.
17.00 1. Msza św. gregoriańska za † Romana Jarosika.                                                                          2. Za † Eugeniusza Pietruchę i jego rodziców.                                                                                3. Za † Jana Kalinowskiego z Malwinowa z ofiar uczestników pogrzebu.

Czwartek 27 kwietnia
17.00 1. Za † Edwarda Groszkowskiego, Katarzynę, Tomasza i Jana Markowskich intencja                rodziny.                                                                                                                                          2. Za † rodzinę Szustakowskich i Kuczyńskich.                                                                             3. Msza św. gregoriańska za † Romana Jarosika.

Piątek 28 kwietnia
7.30 1. Za † Zofię Mąka intencja Kazimierza Dudzik zamiast kwiatów.                                               2. Za † Irenę Mięgoć z ofiar uczestników pogrzebu.                                                                     3. Za † Mariannę Kaczmarczyk z Pniewa z ofiar uczestników pogrzebu.
17.00 1. Msza św. gregoriańska za † Romana Jarosika.                                                                          2. Za † brata Henryka i rodziców Czesławę i Jana Frąckiewiczów intencja Marianny                Dana z Pniewa Kolonii.                                                                                                                   3. Za † Jadwigę Zacharską i rodzinę Dawidzkich.

Sobota 29 kwietnia
7.30 1. Za † męża Stanisława Deptułę, siostrę Henrykę Szczerba i rodziców Szczerbów                     intencja Zofii.                                                                                                                                 2. Za † Annę i Bartosza Siebierskich i rodzinę Grzywaczów.                                                         3. Za † Kazimierza Jóźwiaka z ofiar uczestników pogrzebu.
17.00 1. Msza św. gregoriańska za † Romana Jarosika.                                                                          2. Za † Franciszka Księżopolskiego i rodzinę Zdunków i Księżopolskich.                                 3. Za † Marka Gołębiewskiego z ofiar uczestników pogrzebu.

Niedziela 30 kwietnia
9.00 1. Za † ks. Henryka Dąbkowskiego i jego rodziców oraz Henryka Ciskowskiego.                     2. Msza św. gregoriańska za † Romana Jarosika.
11.00 1. W intencji parafian.
2. Dziękczynna o Boże błogosławieństwo dla Stanisławy i Romualda Jankowskich w 50            rocznicę ślubu.
16.00 1. Za † Kazimierza Kordowskiego w 6 rocznicę śmierci.                                                              2. Za † Mariana Puławskiego.                                                                                                         3. Za † Józefę w 1 rocznicę śmierci i Czesława w 27 rocznicę śmierci Czubkowskich.

Niedziela Zmartwychwstania
16 kwietnia 2017r.

Miłość ostatecznie zwycięża śmierć. Przyobleczmy nasze życie w zwycięską miłość Zbawiciela i jej doświadczajmy. Grzech i jego owoc, to zObraz3naczy śmierć, nie jest już w stanie zagrodzić nam drogi do domu Ojca. Przez Jezusa w Duchu Świętym mamy na zawsze otwarty dostęp do Ojca pełnego miłosierdzia. Niech to będzie wielkanocne życzenie: aby każdy z nas doświadczył i przyjął tę zwycięską miłość Boga Ojca. Ogarnięci Bożą miłością dzielmy się tym darem z naszymi braćmi. Potrzeba bowiem tej miłości w każdym wymiarze naszego życia, zwłaszcza społecznym i narodowym. Współczesność ciągle domaga się od nas świadectwa, że rzeczywiście tylko na Chrystusie i Jego zwycięstwie nad wszelkim złem, na głoszonej przez Niego prawdzie, sprawiedliwości i miłości można budować lepszą przyszłość.
DZIŚ MSZE ŚWIĘTE JESZCZE O GODZ. 9.00, 11.00 I 16.00.

Jutro drugi dzień świąt – Poniedziałek Wielkanocny. Pamiętajmy, że nasza radość i cała przedświąteczna krzątanina miały swój cel przede wszystkim w wydarzeniach męki, śmierci i zmartwychwstania Pana Jezusa. Zadbajmy o nasz udział w świątecznej Mszy Świętej. Będziemy je sprawować o godz. 9.00, 11.00 i 16.00. Zachęcam także, o ile to możliwe, do uczestnictwa we Mszach Świętych przez całą oktawę Wielkanocy. W czasie wolnym warto zajrzeć też do innych kościołów i obejrzeć wystrój grobów Pańskich.

Liturgiczny okres Wielkanocy będzie trwał aż do Zesłania Ducha Świętego – Zielonych Świąt. Ten pierwszy tydzień Wielkanocy ma tak uroczysty charakter, że nie obchodzimy w tym czasie żadnych innych uroczystości. W ten sposób Kościół podkreśla fundamentalne znaczenie zmartwychwstania Chrystusa dla chrześcijaństwa. Cieszmy się więc i radujmy największym cudem Pana Jezusa, który na powrót otwiera nam bramy nieba. Postarajmy się jednak, aby formy tej radości i kultura naszej zabawy, zwłaszcza w ten lany poniedziałek, były godne i roztropne.

Taca z drugiego dnia świąt będzie przeznaczona na Wyższe Seminarium Duchowne w Płocku

W ramach świątecznego popołudniowego wypoczynku, może przechadzki czy przejażdżki, pamiętajmy także o chwili modlitwy przy grobach naszych najbliższych, którzy przez chrzest zostali włączeni w Chrystusa i teraz oczekują na pełny udział w Jego zmartwychwstaniu.

Z racji oktawy w najbliższy piątek nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.

Przyszła niedziela, przypadająca 23 kwietnia, kończy oktawę Wielkanocy. To tak zwana niedziela przewodnia lub biała, a z ustanowienia Kościoła niedziela Miłosierdzia Bożego. Jej sercem, oprócz Eucharystii, jest nabożeństwo do miłosierdzia Bożego. Dobrym przygotowaniem do teimages (2)j niedzieli będzie codzienne odmawianie Koronki do miłosierdzia Bożego. Przypomnijmy, że nabożeństwo do miłosierdzia Bożego nierozerwalnie łączy się z osobą św. Siostry Faustyny Kowalskiej. Święty Jan Paweł II powiedział o niej: „Ta prosta zakonnica przybliżyła Polsce i światu paschalne orędzie Jezusa Miłosiernego. W tej godzinie dziejów wołamy o miłosierdzie Boże. Pascha jest to przyjście i zmartwychwstanie Chrystusa. Jest to paschalne objawienie się miłosierdzia Bożego”.

„Jestem miłością i miłosierdziem samym”
– mówił o sobie Jezus, prosząc siostrę Faustynę, żeby ogłosiła to orędzie całemu światu. Pan Jezus wskazał s. Faustynie pięć sposobów, w jaki ludzie mogą wypraszać zbawienie dla siebie i całego świata: koronkę do Miłosierdzia Bożego, modlitwę przed obrazem Jezusa Miłosiernego z napisem: „Jezu, ufam Tobie”, modlitwę w godzinie konania Chrystusa na krzyżu, zwaną Godziną Miłosierdzia (godz. 15.00), obchodzenie święta Miłosierdzia i szerzenie czci Miłosierdzia Bożego modlitwą, słowem i czynem.

Taca z przyszłej niedzieli przeznaczona będzie na Caritas Diecezji Płockiej.

PODZIĘKOWANIA:
Dziękujemy za liczny udział w adoracji przy Grobie Pańskim mieszkańcom poszczególnych wiosek.
Dziękujemy za trzymanie warty przy grobie Pańskim strażakom z Cieńszy, Komorowa i Pniewa oraz ministrantom i harcerzom.
Dziękujemy wszystkim włączających się w liturgię Triduum Paschalnego: lektorom: dzieciom, młodzieży, studentom i dorosłym, ministrantom, chórowi i scholii z p. organistą.
Dziękuję Asyście procesyjnej za udział w procesji rezurekcyjnej.
Dziękujemy za Adoracje przy grobie dzieciom pod kierownictwem katechetów, młodzieży i mieszkańcom poszczególnych wiosek.
Dziękujemy za pomoc w dekoracji Grobu Pańskiego: księdzu Prefektowi, panu Wojciechowi Markowskiemu, panu Kościelnemu, Annie Tomaszewskiej, Elizie Nożykowskiej, Joannie Kasińskiej, oraz uczniom II klasy gimnazjum w Pniewie.
Dziękujemy panu Stanisławowi Kachel za przywóz kwiatów do Grobu Pańskiego.
Dziękujemy za ofiary na kwiaty do Grobu Pańskiego KŻR Gładczyna Szlacheckiego, Mystkówca Szczucina mężczyzn i Zdzieborza.
Na śmieci Janina Szczerba z Gładczyna Rządowego 30 zł.
Bóg zapłać ofiarodawcom.

Robi się problem z noszeniem parametrów procesyjnych. Jedni się starzeją, inni chorują i nie maja siły. Prośba do młodych aby się włączali do procesji.

„Jest taka Noc, gdy czuwając przy Twoim grobie, najbardziej jesteśmy Kościołem – jest to noc walki, jaką toczy w nas rozpacz z nadzieją (…).

Obraz2Tej Nocy obrzęd ziemi dosięga swego początku, Tysiąc lat jest jak jedna noc: Noc czuwania przy Twoim grobie”
Z okazji święta Wielkiej Nocy, życzymy by Jezus Chrystus napełnił Was mocą Zmartwychwstania, a radość rodzącego się nowego życia dodawała sił i motywacji na cały rok. By Zwycięzca Śmierci, który w tę Noc uczynił nas wolnymi, pomnażał w Was wiarę prowadzącą do nieba, zapalił światło nadziei kierujące nas po ścieżkach życia, a swoją miłością błogosławił Waszym rodzinom, by odważnie świadczyły o Jego Zmartwychwstaniu w dzisiejszym świecie.
Wasi Duszpasterze

INTENCJE MSZALNE

Poniedziałek 17 kwietnia
9.00 Za † Jerzego Wierzchonia intencja imieninowa.
11.00 1. Dziękczynna o Boże błogosławieństwo dla Tomasza Przybysz z okazji 30 rocznicy               urodzin.                                                                                                                                            2. Za † Cecylię i Bronisława Kucińskich, Antoniego Ciskowskiego.
16.00 1. Msza św. gregoriańska za † Romana Jarosika.                                                                          2. Za † Lucjana Masłowskiego, Tomasza Pędzicha, rodzinę Królów i Masłowskich.                  3. Za † Marka Gołębiewskiego intencja imieninowa od brata Zdzisława.

Wtorek 18 kwietnia
17.00 1. Msza św. gregoriańska za † Romana Jarosika.                                                                           2. Za † Antoniego Barszcz int. córki.                                                                                               3. Za † Franciszka i Józefa Szymańskich.

Środa 19 kwietnia
7.30 1. Za † Henryka Śliwka w 4 rocznicę śmierci, Mariannę i Adama Śliwka.                                   2. Za † Mariannę Zych z ofiar uczestników pogrzebu.                                                                  3. Za † Mariannę Krawczyk z Pniewa Kolonii z ofiar uczestników pogrzebu.
17.00 1. Msza św. gregoriańska za † Romana Jarosika.                                                                           2. Za † Edwarda Dana i rodziców Zofię i Jana, intencja Marianny Dana z Pniewa                          Kolonii.                                                                                                                                           3. Za † Krystynę w 2 rocznicę śmierci i Stanisława Ciok w 1 rocznicę śmierci, intencja               rodziny.

Czwartek 20 kwietnia
7.30 1. Za † Mariannę Skóra z ofiar uczestników pogrzebu.                                                                 2. Msza św. gregoriańska za † Romana Jarosika.
18.00 1. Za † Edwarda Dawidczyka i rodziców Dawidczyków i Frąckiewiczów.                                   2. Za † Arkadiusza Fraszek w 25 rocznicę śmierci, intencja rodziców.

Piątek 21 kwietnia
7.30 1. Za † Jana Kozona z ofiar uczestników pogrzebu.                                                                       2. Za † Jana Kalinowskiego intencja rodziny Kisiel i Surdukowskich.
18.00 1. Msza św. gregoriańska za † Romana Jarosika.                                                                           2. Za † Ryszarda, Jana i Mariannę Jackiewicz, Jadwigę i Wacława Anklewicz.

Sobota 22 kwietnia
7.30 1. Za † Stefanię i Czesława Piwowarskich, Bronisława Rutka, dziadków Piwowarskich i             Salwinów.                                                                                                                                      2. Za † Ryszarda Spodka z ofiar uczestników pogrzebu.
16.00 Ślub Karolina Deptuła i Artur Marczak.
17.00 Ślub Milena Postek i Piotr Ochtabiński.
18.00 1. Msza św. gregoriańska za † Romana Jarosika.                                                                           2. Za † Juliannę i Stanisława Barszcz w rocznicę śmierci, intencja córki.                                   3. Za † Edwarda Łachackiego w 25 rocznicę śmierci, rodziców Stanisława i                                  Aleksandrę Łachackich.

Niedziela 23 kwietnia
9.00 Za † Jana Piątek w 3 rocznicę śmierci.
11.00 W intencji parafian.
16.00 1. Za † ks. Kazimierza Dawidczyka i jego rodziców oraz rodziców Siedleckich.                         2. Msza św. gregoriańska za † Romana Jarosika.                                                                           3. Za † rodzinę Jadackich, Tadeusza i Wiesława Jadackich

Niedziela Palmowa
9 kwietnia 2016r.

Dzisiejsza Niedziela Palmowa wprowadza nas w tajemnicę Wielkiego Tygodnia. Jak Pan Jezus wszedł do Jerozolimy, tak dziś przychodzi do każdego z nas. Ob2016-03-20-Niedzial-palmowa-001y nie okazało się jednak, że stoimy w tłumie, który woła: „Hosanna”, a za chwilę będzie wołał: „Na krzyż z Nim!”. Prośmy o łaskę, abyśmy w nadchodzącym czasie przeżyli z Panem Jezusem szczery żal za nasze nieprawości po to, aby przeżyć prawdziwą radość z powodu nowego życia, które ofiaruje nam Zmartwychwstały. Procesja z palmami o godz. 11.00.

Tradycyjnie dzisiejsza niedziela obchodzona jest jako Światowy Dzień Młodzieży. Wspominając ubiegłoroczne Światowe Dni Młodzieży w Krakowie, łączmy się modlitewnie z młodymi, którzy gromadzą się dziś w Rzymie i w poszczególnych stolicach diecezji, aby zawsze pragnęli być blisko Chrystusa i chętnie odnawiali swoją przyjaźń z Panem Bogiem.

Wielki Poniedziałek, 10 kwietnia, kieruje nasze myśli do tragicznego wydarzenia sprzed 7 lat. W tym dniu przypada bowiem 7. rocznica katastrofy polskiego prezydenckiego samolotu pod Smoleńskiem. Wspominając tamte chwile, prośmy Pana Boga o to, abyśmy wreszcie nauczyli się wyciągać właściwe wnioski z każdej dotykającej nas lekcji historii.

Wielki Tydzień przeżyjmy jako ludzie wierzący: godnie i po chrześcijańsku. Przyciszmy, a może wyłączmy telewizory, odbiorniki radiowe, wszelkie odtwarzacze i inne media. Niech trzy święte dni: Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielka Sobota będą dniami szczególnego zagłębiania się w misterium paschalne przez czynny udział w bogatej liturgii.

Obraz2W Wielki Czwartek we wszystkich parafiach celebrowana jest tylko jedna Msza Święta, zwana Mszą Wieczerzy Pańskiej, na pamiątką ustanowienia sakramentów Eucharystii i kapłaństwa. RozpoczObraz3yna ona Triduum Paschalne. W naszej świątyni rozpocznie się ona o godz. 18.00. Po hymnie Chwała na wysokości Bogu milkną dzwony i organy, a po Komunii św. Najświętszy Sakrament zostanie przeniesiony do ołtarza adoracji, zwanego dawniej ciemnicą. Podczas procesji zaśpiewamy hymn Sław, języku, tajemnicę, za co w tym dniu można uzyskać odpust zupełny.

Obraz4W Wielki Piątek zachowujemy post ścisły, czyli całkowite wstrzymanie się od potraw mięsnych i spożycie tylko trzech posiłków w ciągu całego dnia, w tym jeden do syta; od tego postu osoby od 14. do rozpoczęcia 60. roku życia nie mają dyspensy. Niech towarzyszy nam modlitwa, skupienie i zaduma nad tajemnicą męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Tego dnia na znak smutku i żałoby nie sprawuje się Eucharystii. Za uczestnictwo w adoracji krzyża można uzyskać odpust zupełny. Na zakończenie liturgii Najświętszy Sakrament zostanie przeniesiony do grobu Pańskiego.

Obraz5Wielka Sobota jest dniem adoracji Najświętszego Sakramentu w grobie Pańskim. Pamiętajmy o tym, uczestnicząc w obrzęObraz6dzie błogosławienia potraw na stół wielkanocny. Jest to czas upamiętniający zstąpienie Chrystusa do otchłani, nadal obowiązuje cisza i zaduma nad śmiercią Chrystusa. Warto i w tym dniu zachować post, powstrzymując się od spożywania pokarmów mięsnych. Odpust zupełny za udział w odnowieniu obietnic chrztu. Przynosimy świece do kościoła na nabożeństwo

W sobotni wieczór rozpoczynamy wigilię Zmartwychwstania Pańskiego. Uroczysta i najbogatsza w ciągu roku liturgia oznajmi zmartwychwstanie Chrystusa.

Dziś po sumie odbiór strojów dla dzieci do Pierwszej komunii Św.

WIELKI CZWARTEK 13.04.2017 r.
18.00 – Liturgia Wieczerzy Pańskiej
(koncelebra nie ma spowiedzi św. )
Od Wielkiego Czwartku do Wielkiej Soboty włącznie, nie odprawia się Mszy pogrzebowych, modlitwy odmawia się, a nie śpiewa.
WIELKI PIĄTEK 14.04.2017 r.
15.00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia -Nowenna przed świętem Miłosierdzia Bożego
18.00 – Liturgia Męki Pańskiej, Gorzkie Żale
Możliwość spowiedzi św. Zaciągnięcie warty przy Grobie przez Strażaków i Ministrantów. Czuwanie przy Grobie Pańskim do 22.00.
WIELKA SOBOTA 15.04.2017 r.
18.00 – Liturgia Wigilii Paschalnej
21.00 – Gorzkie Żale
Święcenie pokarmów Wielkanocnych i możliwość spowiedzi św. o pełnych godzinach tj. 9.00, 10.00, 11.00….do 17.00 włącznie Adoracja w Wielką Sobotę od 8.00 do Rezurekcji w Niedzielę.
NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA.
6.00 – Rezurekcja
pozostałe Msze św. o godz. 9.00, 11.00, 16.00

PODZIĘKOWANIA:
Dziękujemy za ofiary na kwiaty do Grobu Pańskiego mieszkańcom Gładczyna Osiedle, Pniewa, Komorowo Parcele i Kresy Suwina, Mierzęcin, Stary Mystkówiec, Wólka Przekory. KŻR z Komorowa Nowego i Działek u P. Witkowskich, Komorowo mężczyzn, Topolnicy kobiety, Wypych Starych, Ciski, Komorowo Stare, Wielątki Rosochate, Lutobrok Folwark i KŻR niewiast z Cieńszy od strony lasu
Na wywóz śmieci P. Kowalscy ze Zdzieborza 30 zł.
Bóg zapłać ofiarodawcom.
Za zrobienie krzyża na Drogę Krzyżową przez Pniewo Panu Janowi Wielgolewskiemu.

Bardzo proszę asystę, aby przygotowała się do procesji wielkanocnej. Jeżeli brak kogoś do procesji, proszę znalezienie zastępstwa.

Obraz7ADORACJA PRZY GROBIE PANA JEZUSA
Wielki Piątek
19.00 Lutobrok Wieś
20.00 Wypychy Nowe
21.00 Wielątki Folwark
Wielka Sobota
8.00 Mystkówiec Kalinówka
9.00 Mystkówiec Stary
10.00 Mystkówiec Szczucin
11.00 Dzieci ze szkół podstawowych.
12.00 Młodzież z parafii
13.00 Cieńsza
14.00 Gładczyn
15.00 Topolnica
Koronka do miłosierdzia Bożego
16.00 Lutobrok Folwark
17.00 Wólka Folwark, Przekory, Placusin
20.00 Komorowo
21.00 Gładczyn Rządowy, Szlachecki,
Malwinowo
22.00 Drwały i Wielątki Rosochate
23.00 Wypychy Stare i Suwin
24.00 Zdzieborz
1.00 Ciski i Mierzęcin
2.00 Pniewo od kościoła pod Drwały
3.00 Pniewo od kościoła do agronomówki i  domki przy cmentarzu
4.00 Pniewo od agronomówki
do Lutobroku
5.00 Lemany i Pniewo Kolonia
Z każdej rodziny powinna adorować przynajmniej jedna osoba
Proszę o liczny udział w adoracji przy Grobie Pańskim według wyznaczonych dla każdej wioski godzin.
Strażacy z całej parafii pełnią wartę honorową w piątek po nabożeństwie do godz. 22.00 i w sobotę od godz. 8.00 do rezurekcji.

INTENCJE MSZALNE

Poniedziałek 10 kwietnia
7.30 Za † Tomasza Turka, Elżbietę i Tadeusza Liśkiewicz.
17.00 1. Dziękczynna i o Boże błogosławieństwo dla Hanny i Jana Wóltańskich w 40                           rocznicę ślubu, intencja dzieci i wnucząt.                                                                                   2. Za † Mariannę i Stefana Blochów.                                                                                               3. Za † Ryszarda Spodka z ofiar uczestników pogrzebu.

Wtorek 11 kwietnia
7.30 1. Dziękczynna o Boże błogosławieństwo zdrowie dla Jadwigi i Edwarda Kisiel.                       2. Za † Mariannę Godlewską z ofiar uczestników pogrzebu.                                                       3. Za † Mariannę Skóra intencja rodziny Skórów.
17.00 1. Za † Krzysztofa, Irenę, Romana Ickiewicz, Ewę i Józefa Jabłońskich, dusze w                           czyśćcu cierpiące i uwolnienie z grzechów naszych przodków.                                                2. Za † Mariannę Krawczyk z Pniewa Kolonii z ofiar uczestników pogrzebu.                            3. Za † Jana Kalinowskiego z Malwinowa z ofiar uczestników pogrzebu.

Środa 12 kwietnia
17.00 1. Za † Ryszarda Spodka w rocznicę śmierci.                                                                                 2. Za † Stanisławę i Mariana Krawczyk intencja syna Jana z rodziną.                                        3. Za † Zdzisława Bułakowskiego, dziadków Bułakowskich i wujków Murziaków.

Czwartek 13 kwietnia
18.00 Msza Wieczerzy Pańskiej.

Piątek 14 kwietnia
18.00 Liturgia Męki Pańskiej.

Sobota 15 kwietnia
18.00 Liturgia Paschalna.
18.00 1. Za † Jana w 15 rocznicę śmierci i Wandę Turek.                                                                         2. Za † rodziców Świerczów i Woźniców intencja wnuczki Marzeny.                                         3. Za † Irenę Mięgoć z ofiar uczestników pogrzebu.

Niedziela 16 kwietnia
6.00 REZUREKCJA. W intencji parafian.
9.00 Msza św. gregoriańska za † Romana Jarosika.
11.00 Chrzty.
16.00 1. Za † Stanisława Delugę w 36 rocznicę śmierci i syna Andrzeja Delugę oraz                               rodziców Fijałkowskich.                                                                                                                2. Za † Marcina Szuleckiego intencja rodziny.

Sakrament małżeństwa mają zamiar przyjąć:
Olga Kasińska z Pniewa i Tomasz Stanisław Deluga z Brańszczyka
zapowiedź II
Wioleta Lewandowska ze Starego Mystkówca i Robert Trzonkowski z Józefowa
zapowiedź II
Ktokolwiek znałby przeszkody między tymi osobami zobowiązany jest powiadomić Kancelarię Parafialną.

V Niedziela Wielkiego Postu
2 kwietnia 2017r.

Od dzisiejszej, piątej niedzieli Wielkiego Postu zmienia się charakter tego okresu liturgicznego. Cały czas towarzyszyło nam wezwanie Kościoła do nawrócenia i pokuty, skorzystania z łaski przebaczenia, kv-niedziela-wielkiego-postu-krzyz-1tórą miłosierny Bóg pragnie nas obdarzyć. Teraz Wielki Post nabiera charakteru pasyjnego. Od dziś w kościele zasłaniamy wszystkie krzyże. Skupimy się na rozważaniu męki Pańskiej, stąd jeszcze większa zachęta do udziału w nabożeństwach drogi krzyżowej i gorzkich żali. Apel ten kieruję zwłaszcza do tych, którzy jeszcze w tym roku nie uczestniczyli w tych pięknych pasyjnych nabożeństwach.
Dziś Pierwsza Niedziela Miesiąca Adoracyjna.

49298_print-trimmed-1GORZKIE ŻALE NA MSZY ŚW. O GODZ. 11.00.

Dzisiaj, 2 kwietnia, przypada 12. rocznica śmierci papieża Polaka – św. Jana Pawła II. Warto pamiętać, że przez jego wstawiennictwo możemy prosić Pana Boga o potrzebne dla nas łaski.

Zachęcam, aby nie odkładać na ostatni moment spowiedzi wielkopostnej. Dopiero serce pojednane z Panem Bogiem i z bliźnimi jest sercem wielkodusznym. Pamiętajmy, że w tych świętych dniach Wielkiego Postu każdy gest solidarnej troski o bliźnich, także tej materialnej, ma szczególne znaczenie. Świat oczekuje dziś od chrześcijan wiarygodnego świadectwa komunii i solidarności.

W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek i pierwszy piątek miesiąca.
W pierwszy czwartek, adoracji Najświętszego Sakramentu od godz. 16.00. Dziękujmy w tym dniu za dar Eucharystii i kapłaństwa. Prośmy też o liczne i święte powołania kapłańskie i zakonne.

W pierwszy piątek będziemy przepraszać Boże Serce za brak miłości, za lekceważenie daru Bożego miłosierdzia. Będziemy prosić o łaskę nawrócenia dla siebie i dla tych, którzy Pana Boga przepraszać nie chcą.

Przyszła niedziela, 9 kwietnia, będzie już Niedzielą Palmową, czyli Męki Pańskiej. Jej liturgia wprowadzi nas w ostatni etap czasu Wielkiego Postu, a następujące po niej dni Wielkiego Tygodnia umożliwimages (1)iają nam głębokie przeżywanie tajemnicy męki i zmartwychwstania Chrystusa Pana. Podczas uroczystej liturgii pobłogosławimy gałązki wierzbowe, które będą przypominały palmy jerozolimskie, słane pod stopy wjeżdżającego do Świętego Miasta Chrystusa – Mesjasza. Procesja z palmami na sumie.

Okres Wielkiego Postu, to czas przemian, modlitwy i jałmużny. W naszej parafii także można dać jałmużnę wielkopostną, wsObraz3pierając najbardziej potrzebujące rodziny. W naszym kościele jest wystawiony kosz, w którym można złożyć żywność długoterminową, środki czystości, słodycze. Bóg zapłać wszystkim darczyńcom. Dary będą rozwożone 4 kwietnia. Można zgłaszać osoby potrzebujące na paczki świąteczne pod nr tel: 517 776 231.

Dziś na Mszy św. o godz. 11.00 odprowadzenie obrazu Matki Bożej z Drwał. Natomiast 17 kwietnia, czyli w drugi dzień Wielkanocy na mszy św. o godz. 11.00 obraz zostanie przekazany mieszkańcom Cieńszy.

Obraz4W piątek ostatnia Droga Krzyżowa o godz. 17.00.
Odprawimy ją idąc przez Pniewo. Zachęcamy dorosłych, dzieci i młodzież do uczestnictwa w tym nabożeństwie.

PODZIĘKOWANIE:
Dziękujemy za ofiary na kwiaty do Grobu Pańskiego mieszkańcom Lutobroku, Nowe Wypychy, Pniewa, KŻR z Mystkówca Kalinówki, Leman.
Na śmieci od rodziny Szczerbów z Mystkówca Szczucina 30 zł.

INTENCJE MSZALNE

Poniedziałek 3 kwietnia
7.30 1. Za † Ryszarda Spodka z ofiar uczestników pogrzebu.                                                             2. Za † Kazimierza Jóźwiaka z ofiar uczestników pogrzebu.
17.00 Za † Tadeusza Nowosielskiego.

Wtorek 4 kwietnia
7.30 Za † Władysława Barszcz z ofiar uczestników pogrzebu.
17.00 1. Za † Czarka Ślubowskiego w 22 rocznicę urodzin.                                                                     2. Za † Edwarda Jaworskiego w 30 rocznicę śmierci, Mariannę i Stanisława Kanownik,                Kazimierza Kumek.

Środa 5 kwietnia
7.30 1. Za † Jana Kalinowskiego z Malwinowa z ofiar uczestników pogrzebu.                                    2. Za † Mariannę Godlewską z ofiar uczestników pogrzebu.
17.00 Za † Zygmunta Trzcińskiego i rodziców Koczarów.

Czwartek 6 kwietnia
7.30 1. Za † Edytę Jędrzejczyk z ofiar uczestników pogrzebu.                                                             2. Za † Zofię Mąka z ofiar uczestników pogrzebu.
17.00 1. Za † Antoniego w 7 rocznicę śmierci i Helenę Baranowskich.                                                 2. Za † Irenę Mięgoć z ofiar uczestników pogrzebu.                                                                    3. Za † Mariannę Kaczmarczyk z Pniewa z ofiar uczestników pogrzebu.

Piątek 7 kwietnia
7.30 Za † Krystynę Archacką z ofiar uczestników pogrzebu.
17.00 1. Za † Marka Gołębiewskiego z ofiar uczestników pogrzebu.                                                   2. Za † Mariannę Krawczyk z Pniewa Kolonii z ofiar uczestników pogrzebu.

Sobota 8 kwietnia
17.00 1. Za † Halinę Grzybowską z ofiar uczestników pogrzebu.                                                           2. Za † Irenę Mięgoć z ofiar uczestników pogrzebu.                                                                     3. Za † Mariannę Kaczmarczyk z Pniewa z ofiar uczestników pogrzebu.

Niedziela 9 kwietnia
9.00 Za † Pawła Stelmacha w 7 rocznicę śmierci.
11.00 W intencji parafian. Chrzty.
16.00 1. Za † ks. Jana Kaczkowskiego w 1 rocznicę śmierci.                                                                   2. Za † Stanisława Piątka.                                                                                                                 3. Za † Stanisława Mroza, dziadków Mrozów i Zajdów.

Sakrament małżeństwa mają zamiar przyjąć:

Justyna Łazarecka z Nowej Wsi i Przemysław Chełchowski z Lutobroku Folwark  zapowiedź II
Olga Kasińska z Pniewa i Tomasz Stanisław Deluga z Brańszczyka
zapowiedź I
Wioleta Lewandowska ze Starego Mystkówca i Robert Trzonkowski z Józefowa
zapowiedź I
Ktokolwiek znałby przeszkody między tymiosobami zobowiązany jest powiadomićKancelarię Parafialną.

 

IV Niedziela Wielkiego Postu
26 marca 2016r.

Dzisiejsza, już czwarta niedziela Wielkiego Postu różni się nieco od pozostałych. W tradycji Kościoła nazywamy ją niedzielą Laetare, czyli niedzielą radości. Widzimy to nawet w zmianie postnego fioletu na różowy kolor szat liturgicznych. W połowie Wielkiego Postu Kościół wzywa wiernych dimageso radości, aby wszyscy podejmujący trud przemiany serca wytrwali w tym niełatwym codziennym wysiłku.

DZIŚ GORZKIE ŻALE NA MSZY ŚW. O GODZ. 9.00.

Dzisiejsza niedziela przykrywa wspomnienie Dobrego Łotra. Jego kult rozpowszechnili franciszkanie, którzy przedstawiali go jako patrona skazanych na śmierć. Patronuje on również więźniom, kapelanom więziennym, przewoźnikom, proszącym o dobrą śmierć, pokutującym i nawróconym grzesznikom, a także skruszonym złodziejom. Wszyscy życiowo pogubieni zwracają się do niego o pomoc i wstawiennictwo, ponieważ jest on wzorem doskonałego żalu za grzechy. Wspomnienie Dobrego Łotra od 2009 roku obchodzimy w Kościele jako Dzień Modlitw za Więźniów. Od średniowiecza znane są dwie nowenny i litania do Dobrego Łotra. Może dzisiaj warto sięgnąć do tych modlitewnych tekstów.

Wielki Post, który przeżywamy, to wyjątkowa okazja do nawrócenia, do odnObraz2owienia naszej przyjaźni z Panem Bogiem. To czas powracania do korzeni wiary i zadziwienia tajemnicą Bożej miłosiernej miłości. Dobrze wykorzystajmy ten czas, aby ugruntować w sobie człowieka prawego sumienia i autentycznie zaangażowanego w budowanie królestwa Bożego: królestwa prawdy i życia, sprawiedliwości, miłości i pokoju w naszych rodzinach, we wspólnocie parafialnej, w miejscach pracy i w całym społeczeństwie.

W duchu wielkopostnej solidarności wspierajmy w tym czasie działalność charytatywnych instytucji Kościoła, zwłaszcza Caritasu, która tak skutecznie, choć bez wielkiego rozgłosu, pomaga najuboższym w całej Polsce oraz ludziom doświadczonym klęskami żywiołowymi. Niech wszyscy zaznają radości świąt Zmartwychwstania Pańskiego, zwłaszcza dzieci, samotni i opuszczeni, zapomniani przez najbliższych i pozostawieni własnemu losowi.

Okres Wielkiego Postu, to czas przemian, modlitwy i jałmużny. W naszej parafii także można dać jałmużnę wielkopostną, wspierając najbardziej potrzebuObraz3jące rodziny. W naszym kościele jest wystawiony kosz,w którym można złożyć żywność długoterminową, środki czystości, słodycze. Zbiórki żywności były prowadzone w sklepach Państwa: Kisiel, Słomków i Borowiec oraz na CPN u P. Agnieszki Brzezińskiej. Bóg zapłać wszystkim właścicielom sklepów
i wszystkim darczyńcom. Dary będą rozwożone 4 kwietnia. Można zgłaszać osoby potrzebujące na paczki świąteczne pod nr tel: 517 776 231.

W tym tygodniu przypada pierwsza sobota miesiąca. Powierzymy naszą wspólnotę, każde rodzące się w niej i godnie kończące się życie Sercu Maryi – najlepszej z matek.
Różaniec po Mszy św. o godz. 9.00 poprowadzą KŻR z Mięrzęcina.

Za tydzień Pierwsza Niedziela Miesiąca Adoracyjna po sumie Gorzkie Żale.

W niedzielę 26 marca na Mszy świętej o godz. 11.00 będzie przekazanie obrazu Matki Bożej, który peregrynuje po domach naszej parafii, mieszkańcom Drwał. Zakończenie peregrynacji w Drwałach będzie 2 kwietnia na mszy św. dziękczynnej w kościele o godz. 11.00. Natomiast 17 kwietnia, czyli w drugi dzień Wielkanocy na Mszy św. o godz. 11.00 obraz zostanie przekazany mieszkańcom Cieńszy.

31 marca o godz. 17.00 Droga Krzyżowa i Sakrament Bierzmowania, którego udzieli Ks. Biskup Mirosław Milewski.
Są do nabycia baranki wielkanocne Caritasu po 5 zł.

PODZIĘKOWANIE:
Dziękujemy za ofiary na kwiaty do Grobu Pańskiego mieszkańcom Lutobroku Folwark, Wielątki Folwark, KŻR z Wólki Folwark, Pniewo Kolonia, Mystkówca Szczucina Męski i Żeński, z Komorowa Nowego i Działek od P. Piotrowskiej, Mystkówca Szczucina Kobiet, P. Bożenie i Leszkowi Kamińskim.
P. Stanisław na Kościół 100 zł. i na śmieci 30 zł. Jan Zacharski z Pniewa 30 zł. na śmieci

INTENCJE MSZALNE

Poniedziałek 27 marca
9.00 Dziękczynna o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej oraz zdrowie dla dzieci            Krzysztofa, Grzegorza i Tomasza intencja rodziców.
11.00 Za † Mariana w 5 rocznicę śmierci i Natalię Nowosielskich i zmarłych z całej rodziny              Nowosielskich.
16.00 Za † rodzinę Kuczyńskich i Siankowskich oraz dziadków Cachlów.
18.00 Za † Henryka Kowalskiego, Jana i Annę Ciesielskich.

Wtorek 28 marca
9.00 Za † Kazimierza Jóźwiaka intencja sąsiadów Markowskich i Piórkowskich zamiast                   kwiatów.
11.00 Za † Marka Gołębiewskiego intencja KŻR męskiego i żeńskiego ze Starego                               Mystkówca.
16.00 Za † Czesława Fijałkowskiego w 6 rocznicę śmierci, jego rodziców i dziadków,                       Franciszka Zawadzkiego i jego żonę i rodziców.
18.00 Za † Jarosława Ujazdowskiego.

Środa 29 marca
7.30 1. Za † Jana Kalinowskiego z Malwinowa z ofiar uczestników pogrzebu.                                   2. Za † Irenę Mięgoć z ofiar uczestników pogrzebu.
17.00 Za † Mariannę Kaczmarczyk z Pniewa z ofiar uczestników pogrzebu.

Czwartek 30 marca
7.30 Za † Halinę Grzybowską intencja rodziny Mościńskich zamiast kwiatów.
17.00 1. Za † Mariannę Szczesną w 15 rocznicę śmierci, Mieczysława, Jana
i Stanisława Szczesnych.                                                                                                                2. Za † Marka Gołębiewskiego z ofiar uczestników pogrzebu.

Piątek 31 marca
7.30 1. Za † Urszulę Krawczyk w 2 rocznicę śmierci, intencja matki.                                                   2. Za † Mariana Salwina z ofiar uczestników pogrzebu.                                                              3.Za † Józefę Grążewska z ofiar uczestników pogrzebu.
17.00 BIERZMOWANIE

Sobota 1 kwietnia
9.00 Za † Jana Kaczyńskiego w 5 rocznicę śmierci.
17.00 1. Za † Annę i Bartosza Siebierskich oraz Jerzego Grzywacz.                                                       2. Za † Kazimierza Milczarczyka w rocznicę śmierci, Leszka i Mariannę Milczarczyk                  intencja rodziny z Pniewa.

Niedziela 2 kwietnia
9.00 Za † Franciszka Czajkowskiego.
11.00 1. W intencji parafian.                                                                                                                       2. Za † Jana Abramczyka w 6 rocznicę śmierci i dusze w czyśćcu cierpiące.
16.00 1. Dziękczynna o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Krystyny i Stanisława                             Gaszczyńskich w 50 rocznicę ślubu.                                                                                           2. Za † Marię i Mariana Kalinowskich.                                                                                            3. Za † Henryka Frąckiewicza w 9 rocznicę śmierci, intencja córki z rodziną.

Sakrament małżeństwa mają zamiar przyjąć:
Klaudia Nowosielska z parafii Białebłoto-Kobyla i Piotr Kasiński z Pniewa
zapowiedź II
Justyna Łazarecka z Nowej Wsi i Przemysław Chełchowski z Lutobroku Folwark
zapowiedź I
Ktokolwiek znałby przeszkody między tymi osobami zobowiązany jest powiadomić Kancelarię Parafialną.

III Niedziela Wielkiego Postu
19 marca 2017r.

Pamiętajmy, że najważniejszym zadaniem w tym świętym czasie jest nasze nawrócenie. Chodzi o nawrócenie we wszystkich wymiarach naszego życia osobistego i społecznnailsego, rodzinnego. Potrzeba wiele pokory i silnej wiary w Boże miłosierdzie. Nawrócenie ma się bowiem dokonać przede wszystkim w naszym sercu. Pomagają nam w tym zewnętrzne praktyki pokutne oraz udział w wielkopostnych nabożeństwach: piątkowej drodze krzyżowej o i n
iedzielnych gorzkich żalach. Przypominam, że za pobożny udział w tych nabożeństwach można uzyskać odpust zupełny. DZIŚ GORZKIE ŻALE NA MSZY ŚW. O GODZ. 16.00.

Wielki Post jest czasem dobrych postanowień, odwrócenia się od zła i czynienia dobra. Warto, żeby te postanowienia miały bardzo konkretny wymiar. Niech to będą konkretne wyrzeczenia, niech to będzie codzienna dodatkowa chwila przeznaczona na lekturę Pisma Świętego, na rozmyślanie męki i śmierci Pana Jezusa, na modlitwę i zastanowienie się nad własnym życiem, postępowaniem. Pamiętajmy o dobrym przeżyciu sakramentu pokuty i pojednania. Przystąpienie do niego w tym czasie jest przecież naszym obowiązkiem.

Przez cały Wielki Post trwa wielkopostna akcja trzeźwości. W tym roku trud związany z abstynencją ofiarujemy w intencji dzieci przygotowujących się do Pierimageswszej Komunii Świętej oraz ich rodzin, aby Chrystus naprawdę i w pełni zamieszkał w ich sercach i aby ta przyjaźń przetrwała wszelkie życiowe próby. Niech nasze rodziny będą prawdziwymi Kościołami domowymi, które będą promieniowały wśród świata żywą wiarą.

W kalendarzu liturgicznym rozpoczynającego się tygodnia przypadną dwie ważne uroczystości. Ponieważ w tym roku 19 marca przypadł w niedzielę, dlatego w poniedziałek, 20 marca, Kościół będzie obchodził uroczystość św. Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny i opiekuna Pana Jezusa. Papież bł. Pius IX w 1870 roku ogłosił św. Józefa patronem Kościoła powszechnego i rodzin chrześcijańskich. Podczas Mszy Świętej tego dnia przez wstawiennictwo opiekuna Najświętszej Rodziny będziemy modlić się za mężów i ojców z naszej wspólnoty parafialnej i o godne wypełnianie przez nich swojego powołania. Kiedy wokół tyle trudności, codziennych kłopotów, niepewności z powodu braku pracy i środków do godnego życia, warto zwracać się o pomoc do św. Józefa nie tylko w dniu jego święta, ale także w każdy wtorek szczególnie jemu poświęcony. Święty Józef jest też patronem dobrej śmierci. Według tradycji odszedł z tego świata w ramionach samego Pana Jezusa. Jego wstawiennictwu będziemy zatem polecać wszystkich konających.

Natomiast w sobotę, 25 marca, przypada uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Uroczystość tę obchodzimy w Kościele jako Dzień Świętości Życia oraz Dzień Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Życie – wielki dar Stwórcy – jest święte od poczęcia w łonie matki aż do śmierci, domaga się poszanowania i obrony. Pamiętajmy, że nikt oprócz Pana Boga nie ma nad nim władzy.

W niedziele 26 marca na mszy świętej o godz. 11.00 będzie przekazanie obrazu Matki Bożej, który Peregrynuje w domach naszej parafii mieszkańcom Drwał.

Obraz4w każdy piątek o godz. 17.00 w kościele. Zachęcamy dorosłych, dzieci i młodzież do uczestnictwa w tych nabożeństwach.

31 marca o godz. 17.00 Droga Krzyżowa i Sakrament Bierzmowania, którego udzieli Ks. Biskup Mirosław Milewski.

Trwa okres Wielkiego Postu, czasu przemian, modlitwy i jałmużny. W naszej parafii także będzie można dać jałmużnę wielkopostną, wspierając najbardziej potrzebujące rodziny. Już od dzisiejszej niedzieli w naszym kościele wystawiony będzie kosz, w którym będzie można złożyć żywność długoterminową, środki czystości, słodycze. Zbiórki żywności będą także jak co roku przeprowadzane w sklepach w naszej parafii: 18 i 25 marca. Bóg zapłać wszystkim darczyńcom.

SPOTKANIE:
Dziś po mszy św. o godz. 11.00 będzie spotkanie dla dzieci do Generalnej Komunii Św. czyli kl. czwartych i piątych i ich rodziców.

PODZIĘKOWANIE:
Dziękujemy za ofiary na kwiaty do Grobu Pańskiego mieszkańcom Malwinowa, Placusina i Cieńszy od strony Leman.
Ofiarę na wywóz śmieci złożyła Bożena Nowosielska z Cieńszy 30 zł.

Są do nabycia baranki wielkanocne Caritasu po 5 zł.

Można kupić książeczki peregrynacyjne.

Na Radio Maryja wysłaliśmy 400 zł. z ofiar składanych przy figurce Matki Bożej Fatimskiej i w kopertach.

25 marca (sobota) o godz. 16.00 w Zespole Szkół im. Żołnierzy Armii Krajowej w Pniewie odbędzie się spotkanie z ILONĄ GOŁĘBIEWSKĄ, autorką powieści „POWRÓT DO STAREGO DOMU”, której akcja rozgrywa się w PNIEWIE, PUŁTUSKU, WYSZKOWIE i WARSZAWIE. Na spotkanie zaprasza autorka oraz organizatorzy: Wydawnictwo MUZA SA, Zespół Szkół im. Żołnierzy Armii Krajowej w Pniewie oraz Kuźnia Kurpiowska w Pniewie. Na gości czeka wiele wspaniałych niespodzianek i atrakcji! Będzie możliwość nabycia książki na spotkaniu. SERDECZNIE ZAPRASZAMY.

Obraz1

NIEDZIELA 26.03.2017r.
9.00   Msza św. z nauką dla dzieci.
11.00 Msza św. z nauką dla wszystkich.
16.00   Msza św. z nauką szczególnie dla młodzieży.

PONIEDZIAŁEK 27. 03. 2017r.
9.00  Msza św. z nauką dla wszystkich.
11.00 Msza św. z nauką dla wszystkich klas szkół Podstawowych.
16.00 Msza św. z nauką dla wszystkich.
18.00 Msza św. z nauką dla wszystkich.

WTOREK 28.03.2017r.
9.00 Msza św. z nauką dla chorych. Sakrament namaszczenia chorych.
11.00 Msza św. z nauką dla młodzieży gimnazjalnej.
16.00 Msza św. z nauką dla wszystkich.
18.00 Msza św. i nauka dla młodzieży szkół średnich, dla młodzieży studiującej i pracującej. Zakończenie rekolekcji.

Spowiedź w poniedziałek i wtorek w czasie wszystkich nabożeństw. Spowiedzi nie będzie w niedziele 26 marca.
Rekolekcje poprowadzi ks. Proboszcz mgr Stanisław Pietkiewicz z Troszyna.

 INTENCJE MSZALNE

Poniedziałek 20 marca
7.30 Za † Teresę, Annę oraz Wacława Wróbela w 1 rocznicę śmierci, intencja Grażyny i               Kazimierza Wróbel.
17.00 1 Za † Stefanię, Ignacego i Andrzeja Kowalczyków oraz Janinę Linkę.                                      2. Za † Józefa i Aleksandra Gałązków i ich rodziców.                                                                    3. Za † Józefa i Zofię Sokołowskich intencja córki Haliny.

Wtorek 21 marca
17.00 1. Za † Ryszarda Spodka z ofiar uczestników pogrzebu.                                                            2. Za † Mariannę Krawczyk z Pniewa Kolonii z ofiar uczestników pogrzebu.                           3. Za † Władysława Barszcz z ofiar uczestników pogrzebu.

Środa 22 marca
17.00 1. Za † Jana Kalinowskiego z Malwinowa z ofiar uczestników pogrzebu.                                  2. Za † Irenę Mięgoć z ofiar uczestników pogrzebu.                                                                     3. Za † Mariannę Kaczmarczyk z Pniewa z ofiar uczestników pogrzebu.

Czwartek 23 marca
7.30 Za † Jana Szurawskiego w 1 rocznicę śmierci.
17.00 1. Za † Mariana Króla intencja urodzinowa .                                                                                  2. Za † Marka Gołębiewskiego.                                                                                                        3. Za † Kazimierza Jóźwiaka.

Piątek 24 marca
16.15 Za † Irenę Masłowską w 16 rocznicę śmierci, intencja męża.
17.00 1. Za † Jana Małeckiego w 9 rocznicę śmierci.                                                                               2. Za † Stanisława i Mariannę i Czesławę Zajdów, siostrę Stefanię i Genowefę Śliwka             intencja Krystyny Dana.

Sobota 25 marca
7.30 Za † Mariannę, Piotra i Stanisława Dana intencja Krystyny Dana.
17.00 1. Za † Stanisława i Adama Skórów, Stanisława, Tadeusza i Ryszarda.                                     2. Za † Kazimierza i Stefanię Kowalskich oraz syna Henryka Kowalskiego.

Niedziela 26 marca
9.00 1. Za † Józefa Makowskiego i zm. z rodziny Makowskich in. córki.                                             2. Za † Mariannę w 1 rocznicę śmierci, Wacława Linka, Jana i Janinę Kostrzewskich.
11.00 1. W intencji parafian. Msza św. dziękczynna za mieszkańców Cisk.                                         2. Za † Józefa Ciskowskiego w 8 rocznicę śmierci, rodziców Ciskowskich i Suskich.
16.00 1. Za † Eugeniusza Myślewskiego w 7 rocznicę śmierci, dziadków Kubatów i                            Myślewskich.                                                                                                                                    2. Za † Mariana Salwina z ofiar uczestników pogrzebu.                                                               3. Za † Józefę Grążewską z ofiar uczestników pogrzebu.

Sakrament małżeństwa mają zamiar przyjąć:
Milena Zawadzka z Rząśnika  i Marcin Kasiński z Lutobroku                                       zapowiedź II

Klaudia Nowosielska z parafii Białebłoto-Kobyla i Piotr Kasiński z Pniewa
zapowiedź I

Ktokolwiek znałby przeszkody między tymiosobami zobowiązany jest powiadomić Kancelarię Parafialną.

 

II Niedziela Wielkiego Postu
12 marca 2016 r.

Dziś jest druga niedziela Wielkiego Postu. Kościół na różne sposoby pragnie nam pomóc, abyśmy ten święty czas przeżyli z jak największym duchowym pożytkiem. Czyni to zwłaszcza przez głoszenie słowa Bożego i sprawowanie sakramentu pokuty i pojednania. Czyni to także przez organizowanie w tym czasie rObraz1ekolekcji, dni skupienia czy specjalnych nabożeństw pokutnych. Przypominam, że w naszym kościele w każdy piątek razem z Chrystusem i Jego bolejącą Matką przemierzamy drogę krzyżową, a w niedziele rozpamiętujemy mękę Pana Jezusa podczas gorzkich żali.

DZIŚ GORZKIE ŻALE NA MSZY ŚW. O GODZ. 11.00.

Wszystkich parafian zachęcam do licznego udziału w tych nabożeństwach. Nie lekceważmy i nie odrzucajmy możliwości pogłębienia wiary i prawdziwego nawrócenia oraz ściślejszej wspólnoty z Panem Bogiem i bliźnimi.

Dzisiejsza niedziela nazywana jest niedzielą Ad Gentes. Naszymi modlitwami obCEMAC 1ejmujemy także głoszenie Ewangelii Chrystusowej na misjach i tych, którzy dobrą nowinę o zbawieniu niosą na krańce ziemi. Oni często na wzór Chrystusa cierpią prześladowania i płacą najwyższą cenę z własnego życia dla odkupienia innych braci. Ofiarami do puszek przed kościołem wspieramy misjonarzy i wszelkie dzieła misyjne. Niech to będzie wyraz naszej solidarności i wymierny udział w misji ewangelizacyjnej Kościoła.

Wpatrzeni w Ukrzyżowanego, który dla nas wyrzekł się wszystkiego i złożył w ofierze swoje życie, z ochoczym sercem podejmujmy trud dobrowolnego umartwienia, jako wynagrodzenie za grzechy nasze i naszych bliźnich. Zróbmy dobre postanowienia, powstrzymujmy się ok,Mzk5MzQ1MTksNDgyOTMw,f,P-Jezus_1_d udziału w głośnych rozrywkach, od spożywania napojów alkoholowych, palenia, aby w ten sposób wynagrodzić Panu Bogu grzechy pijaństwa, rozwiązłości, nieuczciwości i wszelki brak pokory. Nie zapominajmy, że Wielki Post jest czasem powagi, pokuty i modlitwy. Niech go nie zakłócą huczne spotkania czy imprezy rozrywkowe. Kochani Rodzice i Wychowawcy, z większą troską spójrzcie w tym czasie na swoje dzieci. To na Was spoczywa obowiązek dobrego wychowania młodego pokolenia, także w duchu tradycji i naszej polskiej pobożności.

W niedziele 26 marca na mszy świętej o godz. 11.00 będzie przekazanie obrazu Matki Bożej, który Peregrynuje w domach naszej parafii mieszkańcom Drwał.

W najbliższy poniedziałek przypada 4. rocznica wyboru papieża Franciszka na stolicę Piotrową. Powierzajmy go Bożej Opatrzności oraz opiece Matki Najświętszej w naszych osobistych modlitwach, aby bezpiecznie zdołał przeprowadzić Kościół przez burzliwe współczesne czasy.

Przypominam, że w każdy piątek Wielkiego Postu za odmówienie modlitwy do Chrystusa ukrzyżowanego: Oto ja, dobry i najsłodszy Jezu oraz za udział w drodze krzyżowej, a także za udział w nabożeństwie gorzkich żali oraz za odprawienie przynajmniej trzydniowych rekolekcji można uzyskać odpust zupełny, czyli darowanie przez Boga kary doczesnej za grzechy, które zostały odpuszczone co do winy.

Obraz4w każdy piątek o godz. 17.00 w kościele. Zachęcamy dorosłych, dzieci i młodzież do uczestnictwa w tych nabożeństwach.

Trwa okres Wielkiego Postu, czasu przemian, modlitwy i jałmużny. W naszej parafii także będzie można dać jałmużnę wielkopostną, wspierając najbardziej potrzebujące rodziny. Już od dzisiejszej niedzieli w naszym kościeleObraz2 wystawiony będzie kosz, w którym będzie można złożyć żywność długoterminową, środki czystości, słodycze. Zbiórki żywności będą także jak co roku przeprowadzane w sklepach w naszej parafii: 18 i 25 marca. Bóg zapłać wszystkim darczyńcom.

31 marca o godz. 17.00 Droga Krzyżowa i Sakrament Bierzmowania, którego udzieli Ks. Biskup Mirosław Milewski.

Rekolekcje Wielkopostne w naszej parafii będą 26, 27 i 28 marca.

SPOTKANIE:
W przyszłą Niedzicę 19 marca, po mszy św. o godz. 11.00 będzie spotkanie dla dzieci do Generalnej Komunii Św. czyli kl. czwartych i piątych i ich rodziców.

INFORMACJA
Dyrekcja Zespołu Szkół im. Żołnierzy Armii Krajowej w Pniewie informuje, że
w okresie od 13.03.2017r. do 11.04.2017r. odbędą się zapisy do oddziału przedszkolnego dzieci urodzonych w 2011r.na rok szkolny 2017/18.
Do klasy I szkoły podstawowej zapisujemy dzieci urodzone w 2010r.
Do zapisu potrzebny jest odpis aktu urodzenia dziecka wraz z numerem PESEL. Zapisy będą odbywać się w gabinecie wicedyrektora (nr 29) w godz. 7.30 – 15.30.
INFORMACJA
Dyrekcja Punktu Przedszkolnego przy Zespole Szkół im. Żołnierzy Armii Krajowej w Pniewie z siedzibą w Gładczynie Rządowym informuje, że w okresie od 13.03.2017r. do 11.04.2017r. odbędą się zapisy do punktu przedszkolnego dzieci w wieku od trzech do pięciu lat (ur. w 2012 – 2014r.) na rok szkolny 2017/18.
Do zapisu potrzebny jest odpis aktu urodzenia dziecka wraz z numerem PESEL. Zapisy będą odbywać się w ww. punkcie w godz. 8.00 – 13.00.

INTENCJE MSZALNE

Poniedziałek 13 marca
7.30 O szczęśliwy przebieg operacji córki Bożeny Celińskiej intencja mamy.
17.00 1 Za † Krystynę Jeż intencja imieninowa.                                                                                       2. Za † Danielę Brzezińską w 19 rocznicę śmierci i dusze w czyśćcu cierpiące.
Wtorek 14 marca
7.30 Za † Halinę Grzybowską intencja sąsiadów Lasockich zamiast kwiatów.
17.00 1. Za † Władysławę Kozon w 15 rocznicę śmierci.                                                                         2. Za † Józefę Grążewską z ofiar uczestników pogrzebu.

Środa 15 marca
17.00 1. Dziękczynna o Boże błogosławieństwo i Dary Ducha Świętego i zdrowie dla całej                   rodziny Przychodzkich.                                                                                                                  2. Za † Jerzego Zacharskiego, Władysława i Wiktorię Zacharskich.                                            3. Za † Helenę i Jana Wierzchoń.

Czwartek 16 marca
17.00 1. Za † Jana w 6 rocznicę śmierci i Irenę Lipińskich.                                                                     2. Za † Tadeusza Twardowskiego w 2 rocznicę śmierci.                                                               3. Za † Edytę Jędrzejczak od Mirosława Kasińskiego z żoną.

Piątek 17 marca
7.30 Za † Ryszarda Spodka z ofiar uczestników pogrzebu.
17.00 1. Za † Irenę Mięgoć od pracowników Kamizy.                                                                             2. Za † Józefę i Czesława Czubkowskich i ich rodziców.

Sobota 18 marca
17.00 1. Za † Józefa Kaczmarczyka intencja imieninowa od Danuty Spodek.                                       2. Za † Józefa i Zofię Sokołowskich, Józefa i Henrykę Czyż.                                                         3. Za † Franciszka Ryszarda Załogę intencja żony i dzieci.

Niedziela 19 marca
9.00 Za † Józefa Sieńkowskiego jego rodziców i rodzinę Piątków.
11.00 W intencji parafian.
16.00 1. Za † Józefa Mroza intencja imieninowa od dzieci.                                                                     2. Za † Zofię i Józefa Sokołowskich.                                                                                               3. Za † Irenę, Rozalię i Józefa Masłowskich intencja Jacka.

Sakrament małżeństwa mają zamiar przyjąć:
Milena Zawadzka z Rząśnika i Marcin Kasiński z Lutobroku
zapowiedź I
Ktokolwiek znałby przeszkody między tymi osobami zobowiązany jest powiadomić Kancelarię Parafialną.

I Niedziela Wielkiego Postu
5 marca 2017r.

Dzisiaj przeżywamy pierwszą niedzielę Wielkiego Postu. Kończą się właśnie trwające od Środy Popielcowej kwartalne dni modlitw o ducha pokuty. Warto przytocv4czyć słowa papieża św. Jana Pawła II: „Rozpoczynający się okres Wielkiego Postu jest okazją do bardziej intensywnej modlitwy i wielkodusznej pokuty dla ubłagania Boga o łaskę nawrócenia serc i dar pokoju w sprawiedliwości dla wszystkich ludzi. Zwracam się do wszystkich wiernych […], by czas przygotowania do świąt wielkanocnych poświęcili modlitwie o pokój i spełnianiu czynów braterskiej solidarności wobec ludzi cierpiących”. Starajmy się, aby owoce duchowe promieniowały wokół nas, a trud stawania się lepszymi ofiarujmy także za innych, zwłaszcza za tych, którzy obrażają Pana Boga i za to nie przepraszają, oraz za pokój na świecie.
Obraz2Włączmy się w głębokie przeżycie tego czasu przez intensywniejszą modlitwę osobistą i wspólnotową. Wielki Post to czas powstrzymywania się od zabaw, dyskotek, a robienia sobie postanowień czy wyrzeczeń. W kościele zakazuje się przyozdabiać ołtarz kwiatami, a gra na organach powinna być ograniczona tylko do podtrzymania śpiewu. Pamiętajmy o osobistych umartwieniach, a także o specjalnych postanowieniach na Wielki Post.

Dzisiaj Pierwsza Niedziela Wielkiego Postu. Adoracyjna. Na mszy św. o godz. 9.00 przyjęcie kandydatów na ministrantów i Gorzkie Żale.

Przypominam, że w każdy piątek Wielkiego Postu za odmówienie modlitwy do Chrystusa ukrzyżowanego: Oto ja, dobry i najsłodszy Jezu oraz za udział w drodze krzyżowej, a także za udział w nabożeństwie gorzkich żali oraz za odprawienie przynajmniej trzydniowych rekolekcji można uzyskać odpust zupełny.

W środę, 8 marca, obchodzimy Dzień Kobiet. Choć to świecka uroczystość, pamięttytul dzien kobietajmy w modlitwach o wszystkich kobietach, o utrudzonych matkach rodzin wielodzietnych, o samotnych pannach i wdowach, o kobietach poniżanych i prześladowanych w wielu częściach świata. Wszak kobiety odgrywają szczególną rolę w świecie, w Kościele i w rodzinie. Polecajmy ich trud i życie Panu Bogu i Maryi, która jest najpiękniejszym wzorem żony i matki.

Na mszy świętej o godz. 11.00 będzie przekazanie obrazu mieszkańcom Cisk i rozpoczniemy Peregrynację obrazu Matki Bożej w domach naszej parafii. Obrazu w czasie peregrynacji nie przynosimy do kościoła na niedzielę tylko po zakończeniu nawiedzenia. Na zakończenie będzie msza św. za mieszkańców danej wioski.

Obraz4w każdy piątek o godz. 17.00 w kościele. Zachęcamy dorosłych, dzieci i młodzież do uczestnictwa w tych nabożeństwach.

31 marca o godz. 17.00 Droga Krzyżowa i Sakrament Bierzmowania, którego udzieli Ks. Biskup Mirosław Milewski.

Rekolekcje Wielkopostne w naszej parafii będą 26, 27 i 28 marca.

SPOTKANIE:
Dziś po sumie będzie spotkanie dla dzieci do Pierwszej komunii św. i ich rodziców. Będzie możliwość zamówienia stroju komunijnego dla dziecka. Obecność obowiązkowa.

Dziś zbiórka do puszek na ogrzewanie naszego kościoła.

Zespół Charytatywny zwraca się do parafian o pomoc dla potrzebującej rodziny. Jeśli posiada ktoś łóżko, kanapę i chciałby podarować to prosimy o kontakt pod nr tel.: 517 776 231.

Ofiarę na śmieci złożył Dariusz Bednarski z Wielątek Rosochatych 30 zł. Bóg zapłać.

Intencje Mszalne

Poniedziałek 6 marca
17.00 1 Za † Jana Bereskiego w 1 rocznicę śmierci i rodziców z obojga stron.                                     2. Za † Jerzego Chmielewskiego, Henrykę i Józefa Kozon intencja dzieci.                                3. Za † Ryszarda Przybysza w 4 rocznicę śmierci, intencja córki.

Wtorek 7 marca
17.00 1. Za † Cezarego w 18 rocznicę śmierci i Stanisława Marczaków oraz dziadków i całą                 rodzinę Trzcińskich.                                                                                                                       2. Za † Mariana Salwina z ofiar uczestników pogrzebu.                                                               3. Za † Mariannę Krawczyk z Pniewa Kolonii z ofiar uczestników pogrzebu.

Środa 8 marca
17.00 1. Dziękczynna o Boże błogosławieństwo i Dary Ducha Św. dla Olgi Karłowicz w 18                   rocznicę urodzin.                                                                                                                           2. Za † rodziców Nowak, siostrę Annę, brata Krzysztofa, rodziców Twardowskich,                     bratanków, Mariusza i Radosława Twardowskich.                                                                   3. Za † Ryszarda Spodka z ofiar uczestników pogrzebu.

Czwartek 9 marca
17.00 1. Za † Mariana i Mariannę Rutkowskich.                                                                                       2. Za † Józefę Grążewską intencja rodziny Sieńkowskich i Borowiec zamiast kwiatów.

Piątek 10 marca
7.30 Za † Wiktora Krzyżewskiego w 7 rocznicę śmierci, intencja żony i dzieci.
17.00 1. Za † Aleksandra Zadwornego, rodzeństwo i rodziców z obojga stron.                                   2. Za † Irenę Wielgolewską intencja syna Adama i Renaty.                                                         3. Za † Zbigniewa Bednarczyka w 25 rocznicę śmierci, Zofię i Piotra Bednarczyków,                  Stefanię i Bogdana Mąków.

Sobota 11 marca
7.30 1. Za † Stanisława Jackowskiego w 3 rocznicę śmierci.
17.00 1. Za † Stanisława Wiśniewskiego w 12 rocznicę śmierci, intencja syna Andrzeja.                   2. Za † rodziców Małgorzatę i Jana Kuleszów, dziadków Paulinę i Mateusza Kuleszów,               Władysławę Leszczyńską.                                                                                                            3. Za † Stanisława Liszewskiego, Olga Ickiewicza, Krystynę Salwin, rodziców Czesławę                i Stefana Melion.

Niedziela 12 marca
9.00 Za † ks. Kazimierza Dawidczyka i jego rodziców oraz rodziców Siedleckich.
11.00 W intencji parafian.
16.00 1. Za † Piotra Kordowskiego i wnuczka Jacka intencja synów.                                                   2. Za † Katarzynę i Adama Borków, Jana Petrykowskiego.                                                         3. Za † Mariana Kalinowskiego w 9 rocznicę śmierci, intencja żony.

Sakrament małżeństwa mają zamiar przyjąć:
Milena Postek z Wólki Przekory i Piotr Ochtabiński z Kleszewa
zapowiedź II
Monika Murziak z Komorowa i Tomasz Krawczyk z Pniewa Kolonii
zapowiedź II
Ktokolwiek znałby przeszkody między tymi osobami zobowiązany jest powiadomić Kancelarię Parafialną.

VIII Niedziela zwykła
26 lutego 2017r.

W procesie budowania naszej wspólnoty z Panem Bogiem powinniśmy pamiętać, że każda niedziela jest dniem Pańskim. Właśnie niedziela jest dniem zgromadzenia liturgicznego, dniem rodziny chrześcijańskiej, radości
i odpoczynku od pracy; jest podstawą i rdzeniem całego roku liturgicznego; jest głównym dniem celebrowania Eucharystii, ponieważ jest to dzień zmartwychwstania Pańskiego. Biorąc żywy i świadomy udział we Mszy Świętej, wskazujemy na żywotność naszej wiary, umacniamy nasze powołanie do głoszenia Ewangelii Chrystusowej w świecie.

Dzisiaj VIII Niedziela Zwykła, dzień imienin J. E. Bpa Mirosława Milewskiego
i naszego księdza Prefekta.

Dzisiaj rozpoczynamy 50. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu. Kościół wzywa nObraz1as do szczególnej indywidualnej i wspólnotowej modlitwy oraz do abstynencji, którą możemy ofiarować Panu Bogu jako wynagrodzenie za grzechy pijaństwa innych osób lub z prośbą o uwolnienie od tego nałogu bliskich czy znajomych.

Kończy się tegoroczny karnawał. W tym tygodniu, 1 marca, przypada Środa Popielcowa. Otwiera ona święty, szczególny czas Wielkiego Postu. Msze Święte tego dnia o godz. 9.00, 11.00 i 17.00. Zewnętrznym znakiem Obraz3naszego wejścia na drogę pokuty i nawrócenia jest posypanie głowy popiołem. W kulturze Izraela gest ten był wyrazem wielkiego smutku, żałoby. Popiół przypomina też, że wszystko, co ziemskie, powstało z prochu ziemi i znów w proch się obróci. Ten rozpad jest skutkiem grzechu. Jednak kapłan, posypując głowy wiernych popiołem, czyni nad nimi znak krzyża, który oznacza oczyszczenie i zmartwychwstanie.

Obraz2– czas pokuty, postu, wyrzeczeń i modlitwy – ma służyć naszemu nawróceniu, ma przygotować nasze serca na owocne przeżycie radosnych świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Wielki Post to także czas powstrzymywania się od zabaw, dyskotek a robienia sobie postanowień czy wyrzecze40-dni-wielkiego-postuń. W kościele zakazuje się przyozdabiać ołtarz kwiatami, a gra na organach powinna być ograniczona tylko do podtrzymania śpiewu. Pamiętajmy, że w Popielec obowiązuje post ścisły, polegający na wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych i spożyciu jednego posiłku do syta w ciągu dnia. Pozostałe posiłki muszą zostać ograniczone co do ilości. Ten post obowiązuje wszystkich pomiędzy 18. a rozpoczęciem 60. roku życia. Pozostałych zachęcamy także do czynnego włączenia się w ten wielki akt pokutny. Przypominamy, że wszystkich od 14. roku życia obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.

W Środę Popielcową przypada również święto państwowe: Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. W ten sposób przywołujemy zasługi wielu oddanych Polaków, skupionych w organizacjach i grupach niepodległościowych, którzy po zakończeniu II wojny światowej zdecydowali się na podjęcie nierównej walki o suwerenność i niepodległość naszej Ojczyzny.

W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. Przyjdźmy do świątyni na chwilę adoracji Najświętszego Sakramentu, ofiarując ją w intencji nowych powołań do kapłaństwa
i życia zakonnego, także z naszej wspólnoty parafialnej. Od godz. 16.00 prywatna Adoracja Najświętszego Sakramentu.
Pierwszy piątek to dzień Komunii Świętej wynagradzającej za grzechy osobiste i całego świata. Chrystusa Eucharystycznego możemy przyjąć tylko czystym sercem, dlatego w naszym kościele okazja do pierwszopiątkowej spowiedzi św.

Obraz4w każdy piątek o godz. 17.00 w kościele. Zachęcamy dorosłych, dzieci i młodzież do uczestnictwa w tych nabożeństwach.

W pierwszą sobotę prośmy Matkę Najświętszą o opiekę nad naszymi rodzinami. Po mszy św. o godz. 9.00 Różaniec poprowadzą KŻR z Lutobroku Folwark.

W przyszłą niedziele zbiórka do puszek na ogrzewanie naszego kościoła.

Przyszła niedziela Pierwsza Wielkiego Postu -Adoracyjna. Na mszy św. o godz. 9.00 Gorzkie Żale.

W tym dniu rozpoczniemy Peregrynację obrazu Matki Bożej w domach naszej parafii. Na mszy świętej o godz. 11.00 będzie przekazanie obrazu mieszkańcom Cisk. Obrazu w czasie peregrynacji nie przynosimy do kościoła na niedzielę tylko po zakończeniu nawiedzenia. Na zakończenie będzie msza św. za mieszkańców danej wioski.

Dzisiaj po mszy św. zbiórka do puszek na zakup nowej kserokopiarki na drukowanie gazetki parafialnej.

W sobotę, 4 marca, w liturgii czcimy św. Kazimierza (1458-1484), polskiego królewicza, który swym bogobojnym życiem udowodnił, że władza wcale nie musi być okazją do nadużyć, korupcji ani rywalizacją w gromadzeniu doczesnego bogactwa.

SPOTKANIE:
W przyszłą niedzielę po sumie będzie spotkanie dla dzieci do Pierwszej komunii św. i ich rodziców. Będzie możliwość zamówienia stroju komunijnego dla dziecka. Obecność obowiązkowa.

INTENCJE MSZALNE

Poniedziałek 27 lutego
7.30 Za † Ryszarda Spodka z ofiar uczestników pogrzebu.
17.00 Za † Mariana Salwina od rodziny Kasińskich zamiast kwiatów.

Wtorek 28 lutego
17.00 1. Za † Marka Gołębiewskiego z ofiar uczestników pogrzebu.                                                  2. Za † Mariannę Krawczyk z Pniewa Kolonii z ofiar uczestników pogrzebu.

Środa 1 marca
9.00 Za † Mariannę w 2 rocznicę śmierci i Jana Grzywacz.
11.00 Za † rodziców Mariannę i Aleksandra oraz brata Stanisława Chrostków.
17.00 Za † Janusza Sierzana w 9 rocznicę śmierci, intencja żony i dzieci.

Czwartek 2 marca
17.00 1. Za † Helenę i Stanisława Nowosielskich.                                                                                   2. Za † Mariannę Kaczmarczyk intencja KŻR z Pniewa.

Piątek 3 marca
7.30 Za † Kazimierza Jóźwiaka z ofiar uczestników pogrzebu.
17.00 1. Za † Kazimierza Archackiego intencja imieninowa i jego matkę Mariannę intencja                 rodziny.                                                                                                                                            2. Za † dusze w czyśćcu cierpiące intencja KŻR z Lutobroku Folwark.

Sobota 4 marca
9.00 1. Za † Jana i Józefę Bułakowskich.                                                                                                 2. Za † Kazimierza Gorczyńskiego w dniu imienin intencja córki Honoraty.
17.00 1. Za † Kazimierza Kalinowskiego intencja imieninowa.                                                               2. Za † Zygmunta, Aleksandrę i Jana Zawadzkich.                                                                         3. Za † Kazimierę Wiszowatą.

Niedziela 5 marca
9.00 Za † Aleksandra Gościniaka i siostrę Helenę, jej męża i dzieci, zmarłych z rodziny                Sokołowskich.
11.00 W intencji parafian. Adoracja
16.00 1. Za † Michała Matuszewskiego w 10 rocznicę śmierci.                                                               2. Za † Kazimierza Wiśniewskiego i jego rodziców.                                                                      3. Za † Jana Drążewskiego w 4 rocznicę śmierci.

Sakrament małżeństwa mają zamiar przyjąć:
Aneta Kostrzewska z Gładczyna Szlacheckiego i Zbigniew Brach z Moszyna
zapowiedź II
Karolina Maria Deptuła z Cieńszy i Artur Wojciech Marczak z Woli Mrokowskiej
zapowiedź II
Milena Postek z Wólki Przekory i Piotr Ochtabiński z Kleszewa
zapowiedź I
Monika Murziak z Komorowa i Tomasz Krawczyk z Pniewa Kolonii
zapowiedź I
Ktokolwiek znałby przeszkody między tymi osobami zobowiązany jest powiadomić Kancelarię Parafialną.

VII Niedziela zwykła
19 lutego 2017r.

Każda niedziela jest wyjątkową okazją do dojrzewania naszej wiary, do pogłębiablognia i zacieśniania naszej osobistej relacji z Panem Bogiem. Jakże jest ważne, aby w tym procesie brała udział każda nasza rodzina i cała wspólnota parafialna. Pozwólmy Panu Jezusowi przemieniać nasze życie. Powierzajmy Mu trudy minionego tygodnia i nadzieje, które otwiera przed nami. Niech On działa w naszych sercach, a wówczas codzienność wypełni się dobrem. Choć naśladowanie Boga przez słabego i grzesznego człowieka wydaje się niemożliwe, to jednak tego chce od nas Stwórca. On sprawia, że nasz postęp na tej drodze jest możliwy.

Po mszy św. zbiórka do puszek dla polaków z Kazachstanu przebywających
w Pułtusku.

W tym tygodniu, w środę, 22 lutego, przypada święto Katedry św. Piotra Apostoła. Już od IV wieku wierni Rzymu obchodzili pamiątkę założenia gminy chrzt6eścijańskiej i obrania Wiecznego Miasta przez św. Piotra Apostoła na stolicę Kościoła Chrystusowego. Symbolem władzy Piotrowej stała się potężna bazylika, wzniesiona w XVII wieku nad grobem pierwszego biskupa Rzymu, ale nie o samą budowlę przecież chodzi. Święto jest przede wszystkim okazją do wyrażenia czci św. Piotrowi i każdemu jego następcy, którzy zgodnie z wolą Chrystusa zostali wybrani na pasterzy całego Kościoła powszechnego. Przez tyle lat wielką modlitewną miłością otaczaliśmy św. Jana Pawła II, o którym z taką dumą mówiliśmy: Piotr naszych czasów. Niech nie zabraknie wyrazów oddania i modlitwy w intencji Ojca Świętego Franciszka. Naszym obowiązkiem jest wspierać jego pasterską posługę w niesieniu Ewangelii wszystkim narodom.

Od 5 marca br. czyli pierwszej niedzieli Wielkiego Postu, rozpoczniemy Peregrynację obrazu Matki Bożej w domach naszej parafii. Na mszy świętej o godz. 11.00 będzie przekazanie obrazu mieszkańcom Cisk.

Spotkania:
5 marca spotkanie do Pierwszej Komunii Świętej po Mszy św. o godz. 11.00.Po Mszy będzie krawiec, możliwość zamówienia stroju komunijnego.

W przyszłą niedziele dzień imienin J. E. Bpa Mirosława Milewskiego i naszego księdza Prefekta.

Z okazji imienin, ks. Prefektowi pragniemy złożyć serdeczne życzenia: obfitych Bożych łask oraz samych radosnych chwil! Niech Duch Święty opromienia swym światłem każdy dzień kapłańskiej posługi, Jezus niech zawsze będzie księdza Przyjacielem, a Maryja niech przygarnia do swego serca.

W TYM TYGODNIU PATRONUJE NAM:
23 II – św. Polikarp, biskup i męczennik, uczeń św. Jana Ewangelisty, ustanowiony przez tego Apostoła biskupem Smyrny
w Azji Mniejszej; zaliczany jest do grona ojców apostolskich, czyli pisarzy chrześcijańskich, którzy znali Apostołów i bezpośrednio od nich czerpali naukę pozostawioną przez Chrystusa; po 60 latach przewodzenia Kościołowi w Smyrnie poniósł śmierć męczeńską pomiędzy rokiem 155 a 169. Według św. Ireneusza (+ 202), Polikarp był uczniem św. Jana Ewangelisty. W ikonografii św. Polikarp przedstawiany jest jako męczennik lub jako biskup. Wzywany do obrony przed czerwonką i bólem ucha.

INTENCJE MSZALNE

Poniedziałek 20 lutego
17.00 1. Za † Marka Gołębiewskiego intencja kolegów i koleżanek z pracy z magazynu                      ,,Zwrotów”.                                                                                                                                     2. Za † Waldemara Myślaka z ofiar uczestników pogrzebu.

Wtorek 21 lutego
17.00 1. Za † Wandę w 4 rocznicę śmierci i Jana Turek.                                                                            2. Za † Mariannę Krawczyk z Pniewa Kolonii z ofiar uczestników pogrzebu.

Środa 22 lutego
17.00 1. Za † Władysława Barszcz z ofiar uczestników pogrzebu.                                                         2. Za † Ryszarda Spodka z ofiar uczestników pogrzebu.

Czwartek 23 lutego
17.00 1. Za † Stanisława Kalinowskiego z Leman z ofiar uczestników pogrzebu.                               2. Za † Jana Kalinowskiego z Malwinowa z ofiar uczestników pogrzebu.

Piątek 24 lutego
17.00 1. Za † Irenę Mięgoć intencja od wnuczka Rafała z żoną i synkiem zamiast kwiatów.             2. Za † Kazimierza Jóźwiaka intencja rodziny Markowskich zamiast kwiatów.                         3. Za † Bogdana Tomczaka z ofiar uczestników pogrzebu.

Sobota 25 lutego
8.00 Za † Mariannę Kaczmarczyk z Pniewa z ofiar uczestników pogrzebu.
17.00 1. Dziękczynna o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Wioletty i Kazimierza                              Borkowskich z okazji 25 rocznicy ślubu.                                                                                  2. Za † Agnieszkę Karaszek w 7 rocznicę śmierci.

Niedziela 26 lutego
9.00 Za † Helenę w 3 rocznicę śmierci i Antoniego Baranowskich.
11.00 1. W intencji parafian.                                                                                                                      2. Za † Marka Gołębiewskiego intencja Zofii i Henryka Fraszków.
16.00 Za † Stanisława Mosak w 13 rocznicę śmierci, rodziców Bryków i Mosaków.

Sakrament małżeństwa mają zamiar przyjąć:
Aneta Kostrzewska z Gładczyna Szlacheckiego i Zbigniew Brach z Moszyna
zapowiedź I
Karolina Maria Deptuła z Cieńszy i Artur Wojciech Marczak z Woli Mrokowskiej
zapowiedź I
Ktokolwiek znałby przeszkody między tymi osobami zobowiązany jest powiadomić Kancelarię Parafialną.