I Niedziela Adwentu
27 listopada 2016r.

Dziś rozpoczynamy nowy rok liturgiczny i duszpasterski. Przeżyjemy go pod hasłem: „Idźcie i głoście”. Wieńczy ono program duszpasterski, jaki realizowaliśmy przez ostatnie lata od 2013 roku. idzcie-i-gloscie-1-sklepW tym czasie pogłębialiśmy naszą wiarę i osobiste relacje z Panem Bogiem, również wzajemne między sobą w rodzinach i we wspólnocie Kościoła. Na nowo odkrywaliśmy wartość naszego chrztu, także jako naród, radując się 1050. rocznicą chrztu Polski, a teraz mamy stawać się autentycznymi świadkami Chrystusa i Jego Ewangelii w świecie. Jak Apostołów, tak każdego z nas Pan Jezus posyła, abyśmy świadczyli, że tylko w Panu Bogu pełnym miłości i miłosierdzia człowiek może osiągnąć prawdziwe szczęście.

Jednocześnie dzisiejszą niedzielą wchodzimy w liturgiczny okres Adwentu, któobraz1ry jest radosnym oczekiwaniem na przyjście Pana. Do 16 grudnia będziemy zgłębiać tajemnicę powtórnego przyjścia Chrystusa przy końcu czasów. Kolejne dni mają służyć naszemu bezpośredniemu przygotowaniu do świąt Narodzenia Pańskiego. Ten czas warto dobrze wykorzystać dla odkrycia w sobie apostolskiego powołaniapobrane. Ze szczególną uwagą wpatrujmy się w Maryję, która jest najpiękniejszym wzorem adwentowego niesienia dobrej nowiny o przyjściu Odkupiciela. Wpatrujmy się w Maryję podążającą do swej krewnej Elżbiety i starajmy się naśladować Jej bezgraniczne zawierzenie o raz oddanie Panu Bogu i ludziom.

Przepisy liturgiczne pozwalają, aby w dni powszednie Adwentu celebrować jedną Mszę wotywną o Najświętszej Maryi Pannie, tak zwaną Mszę roratną.
obraz2w dni powszednie Adwentu o godz. 7.15.
Do licznego udziału w roratach zapraszam dzieci, młodzież i dorosłych. W ten sposób, w blasku śwlampioniatła lampionów roratnych i świec, rozbudźmy w naszych sercach oczekiwanie na przyjście Chrystusa. Niech nie zabraknie podejmowanych dobrowolnych umartwień, zwłaszcza powstrzymania się od hucznych zabaw. Pamiętajmy o wsparciu potrzebujących: dzieci z ubogich rodzin, osób starszych, samotnych, choćby przez zakup świec Caritasu po 6 i 12 zł., które są już do nabycia przy wyjściu z kościoła.

Pragniemy uczcić patronkę muzyki kościelnej, Św. Cecylię, nawiązując do imagesbogatej tradycji obchodów tego święta, ale także zachęcić dzieci i młodzież do aktywnego uczestnictwa w życiu muzycznym Kościoła, stąd dziś na Mszy św. o godz. 9.00 będą występy naszych dzieci i młodzieży.

W rozpoczynającym się tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek
i pierwsza sobota miesiąca.
W czwartek wspominamy ustanowienie Eucharystii i sakramentu kapłaństwa. Prywatna adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 15.00. Ofiarujmy ją w intencji nowych powołań do kapłaństwa i życia zakonnego. Tym bardziej że w pierwszą sobotę, 3 grudnia, obchodzimy Dzień Misyjny.

Okazja do spowiedzi świętej pierwszopiątkowej od godz. 15.30.

W pierwszą sobotę w modlitwach Matce Najświętszej polecajmy dzieła Papieskiej Unii Misyjnej. Już w ten sposób – poprzez to modlitewne wsparcie – stajemy się świadkami Chrystusa, przyczyniamy się do szerzenia królestwa Bożego. Różaniec poprowadzą KŻR z Leman.

W każdą pierwszą niedzielę miesiąca będzie zbiórka do puszek na ogrzewanie naszego kościoła.

W drugą niedzielę miesiąca zbiórka na kościół na wschodzie.

Rekolekcje adwentowe Ewangelizacyjne w naszej parafii będą 10, 11, 12, i 13 grudnia.

Green Office Ecologic Sp. z.o.o. wspólnie z Fundacją Pomoc Kościołowi w Ppobraneotrzebie organizuje zbiórkę sprzętu elektronicznego i elektrycznego. Odbiór takiego sprzętu w naszej parafii odbędzie się 08.12.2016. o godz. 9.30. Prosimy sołtysów o zorganizowanie takiej zbiórki na wioskach.

PODZIĘKOWANIE:
Ofiary na wywóz śmieci z cmentarza złożyli: Agnieszka i Jan Skierkowscy z Gładczyna Szlacheckiego 30 zł, Jan Chmielewski
z Wólki Folwark 30 zł. Bóg zapłać.

PIELGRZYMKI:
3 grudnia organizowany jest wyjazd na 25 lecie Radia Maryja. Koszt wyjazdu 50 zł. Zainteresowanych prosimy o kontakt pod nr. tel.: 517 776 231.

obraz1W tym tygodniu Pan Organista będzie roznosił pobłogosławiony opłatek w następujących wioskach:
Poniedziałek Gładczyn Rządowy i Topolnica
Środa od 13.00 – Mierzęcin
Czwartek Komorowo
Sobota Wielątki Rosochate i Wielątki Folwark, Pniewo ul. Pułtuska
Opłatek roznosi sam P. Organista, a nie ktoś inny.

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
30 XI – św. Andrzej Apostoł, brat św. Piotra. Tradycja mówi, że ewangelizował tereny, na których dziś dominuje prawosławie; jest też bardzo uroczyście czczony w Kościołach wschodnich (święto);
2 XII – bł. Rafał Chyliński (1694-1741), prezbiter z Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych;
3 XII – św. Franciszek Ksawery (1506-1552), prezbiter, jezuita, uważany za jednego z największych misjonarzy w dziejach
Kościoła.

Kwiaty zmarzły znicze się wypaliły, prosimy wynieść je na wyznaczone miejsce (nie do lasu) i zostaną wywiezione aby uporządkować cmentarz przed zimą.

 

INTENCJE MSZALNE

Poniedziałek 28 listopada
7.15 1. Za † Janinę Rakowską intencja męża Józefa.                                                                             2. Za † Wiktora Dana z ofiar uczestników pogrzebu.
16.00 1. Za † Bartosza intencja urodzinowa i Annę Siebierskich od Sławomira z rodziną.                 2. Za † Jacka Gorczyńskiego z ofiar uczestników pogrzebu.

Wtorek 29 listopada
7.15 Za † Jana Śliwkę w 5 rocznicę śmierci i Sławomira Śliwkę.
16.00 1. Dziękczynna o Boże błogosławieństwo i wszelkie łaski dla Małgorzaty                                i Katarzyny w dniu urodzin intencja rodziców.                                                                              2. Za † Kazimierza Deptułę z ofiar uczestników pogrzebu.                                                         3. Za † Stanisława, Wojciecha i Franciszkę Szczerbów.

Środa 30 listopada
7.15 Za † Andrzeja Machnowskiego intencja imieninowa od matki.
16.00 1. Za † Andrzeja Kamińskiego intencja imieninowa od żony i matki.                                         2. Za † Tadeusza Suskiego w 2 rocznicę śmierci i za wszystkich zmarłych z rodziny                  Suskich.

Czwartek 1 grudnia
7.15 Za † Mariannę Krawczyk z Pniewa Kolonii od rodziny Łachów, Prusinowskich,                        Oktawińskich i Stawińskich zamiast kwiatów.
16.00 1. Za † Zygmunta Milczarczyka z ofiar uczestników pogrzebu.                                                   2. Za † Czesława Wielgoleskiego z ofiar uczestników pogrzebu.                                                 3. Za † Anielę Czubkowską z ofiar uczestników pogrzebu.

Piątek 2 grudnia
7.15 1. Za † Mariannę Krawczyk z ofiar uczestników pogrzebu.                                                         2. Za † Ryszarda Spodka z ofiar uczestników pogrzebu.
16.00 Za † Bożenę Rogalińską z ofiar uczestników pogrzebu.

Sobota 3 grudnia
9.00 Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Eryka Piątka            w 1 rocznicę urodzin.
16.00 1. Za † Jana Szurawskiego z ofiar uczestników pogrzebu.                                                           2. Za † Annę i Bartosza Siebierskich z ofiar uczestników pogrzebu.

Niedziela 4 grudnia
9.00 Za † Tomasza Turka intencja syna.
11.00 W intencji parafian.
16.00 1. Za † Barbarę Śliwkę intencja imieninowa od siostry Marzeny.                                               2. Za † Stanisława Gołębiewskiego w 10 rocznicę śmierci.                                                           3. Za † wszystkich zmarłych z Gładczyna Szlacheckiego intencja KŻR                                            z Gładczyna Szlacheckiego.

Uroczystość Chrystusa Króla
20 listopada 2016r.

Dzisiejsza uroczystość, ustanowiona przed ponad 90 laty encykliką papieża Piusa174px-bundesarchiv_bild_102-01279_papst_pius_xi XI Quas primas, stanowi zwieńczenie roku liturgicznego, podczas którego przeżywamy całe misterium zbawcze. Uwielbiamy Pana Boga i dziękujemy Mu za dzieło stworzenia i odkupienia. Uwielbiamy i składamy dzięki za Jego wcielenie, śmierć i zmartwychwstanie. Przez chrzest święty uczestniczymy w tym misterium i poddajemy się królewskiej władzy Jezusa Chrystusa, który pragnie nas wszystkich zjednoczyć w swoim królestwie prawdy, pokoju i zbawienia.

Dzisiaj kończy się w Kościele jubileuszowy Rok Święty Miłosierdzia. Był to szczerok-milosierdziagólny czas łaski. Ufamy, że wielu z nas w tym roku wróciło w miłosierne ramiona Ojca, odnowiło swoją wiarę, uporządkowało swoje rodzinne, małżeńskie sprawy. Jest za co dziękować. Duchowo łączymy się z Ojcem Świętym oraz osobiście i wspólnotowo dziękujemy za wszelkie łaski, jakich Pan Bóg udzielił Kościołowi i każdemu z nas.

W naszym dekanacie zakończenie Roku Miłosierdzia odbędzie się w Pułtusku na Popławach we wtorek 22 listopada o godz. 20.00. Zachęcamy do wzięcia udziału w tych uroczystościach.

Dzisiaj także Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana

W dzisiejszą uroczystość swoje święto obchodzą członkowie Akcji Katolickiej, którzy wartości wypływające z Ewangelii pragną wcielać w życiu społecznym i zawodowym.

Jutro przypada wspomnienie Ofiarowania NMP. Choć odwołuje się ono do VI
w. i do pamiątki poświęcenia kościoła ku czci Matki Bożej zbudowanego obok śanna_20140326194407969534wiątyni jerozolimskiej, to ma nam ukazywać wielkość i znaczenie życia ofiarowanego całkowicie Bogu. Dlatego w tym dniu modlimy się szczególnie za siostry w zakonach klauzurowych i do tej modlitwy zachęcamy wszystkich parafian.

We wtorek 22 listopada przypada wspomnienie Św. Cecylii, dziewicy cecylia2męczennicy patronki śpiewu i muzyki kościelnej. Składamy najlepsze życzenia P. Organiście, chórowi parafialnemu i scholii. Pragniemy uczcić patronkę muzyki kościelnej, Św. Cecylię, nawiązując do bogatej tradycji obchodów tego święta, ale także zachęcić dzieci i młodzi12931_85286_bigeż do aktywnego uczestnictwa a życiu muzycznym Kościoła. Stąd w przyszłą niedzielę na mszy św. o godz. 9.00 będą występy naszych dzieci i młodzieży.

Kolejny rok liturgiczny dobiega końca. Za tydzień, pierwszą niedzielą Adwentu rozpoczniemobraz1y następny. Hasłem tego roku będą słowa z nakazu misyjnego Chrystusa: „Idźcie i głoście”. Będziemy więc wezwani do świadczenia o Panu Jezusie i przemieniania tego świata na bardziej Boży.

Green Office Ecologic Sp. z.o.o. wspólnie z Fundacją Pomoc Kopobraneściołowi w Potrzebie organizuje zbiórkę sprzętu elektronicznego i elektrycznego. Odbiór takiego sprzętu w naszej parafii odbędzie się 08.12.2016. o godz. 9.30. Prosimy sołtysów o zorganizowanie takiej zbiórki na wioskach.

PODZIĘKOWANIE:
Ofiary na wywóz śmieci z cmentarza złożyli: Kazimierz Sobolewski ze Zdzieborza 50 zł, Halina Dawidczyk z Cieńszy 40 zł, Henryk Kaczmarczyk z Pniewa 30 zł, Mariola i Grzegorz Prus z Mystkówca Kalinówki 30 zł, Sławomir Czajkowski z Placusina 30 zł, Wiesław Szulecki z Cieńszy 30 zł, Wojciech z Wielątek Folwark 30 zł, Bożena i Dariusz Paż z Cieńszy 50 zł .

PIELGRZYMKI:
3 grudnia organizowany jest wyjazd na 25 lecie Radia Maryja. Koszt wyjazdu 50 zł. Zainteresowanych prosimy o kontakt pod nr. tel.: 517 776 231.

SPOTKANIE:
Dziś po sumie spotkanie dla dzieci do I Komunii św. i ich rodziców.
Spotkanie koła różańcowego dzieci fatimskich odbędzie się w przyszłą sobotę 26 listopada o godz. 14.30 w szkole w Pniewie. Zapraszamy wszystkie dzieci należące do kółka i inne dzieci, które chciałyby się włączyć do naszej modlitwy.

Wysłaliśmy na radio Maryja i TV Trwam 725 zł.

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
22 XI – św. Cecylia, dziewica i męczennica, patronka muzyki kościelnej;
24 XI – święci męczennicy wietnamscy: Andrzej Dung-Lac z towarzyszami, którzy za wiarę ponieśli śmierć w XVIII w. i XIX w.

obraz1W tym tygodniu Pan Organista będzie roznosił pobłogosławiony opłatek w następujących wioskach:
Środa od 13.30 – Gładczyn Szlachecki i Malwinowo
Czwartek od 13.00 – Lutobrok
Sobota  Wólka Folwark i Wólka Przekory
Opłatek roznosi sam P. Organista, a nie ktoś inny.

INTENCJE MSZALNE

Poniedziałek 21 listopada
7.30 Dziękczynna o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Cecylii i                                                    Stanisława Ostaszewskich w 35 rocznicę ślubu.
16.00 1. Za † Mieczysława w 5 rocznicę śmierci i Waldemara Mościńskich i ich rodziców,                     Kazimierza Stańczaka i rodziców Stańczaków.                                                                        2. Za † Ryszarda Spodka z ofiar uczestników pogrzebu.

Wtorek 22 listopada
7.30 1. Za † Czesława Wielgoleskiego z ofiar uczestników pogrzebu.                                                 2. Za † Bożenę Rogalińską z ofiar uczestników pogrzebu.
16.00 1. Za † Jana Kaczmarczyka z ofiar uczestników pogrzebu.                                                           2. Za † Józefę Czubkowską z ofiar uczestników pogrzebu.

Środa 23 listopada
7.30 1. Za † rodziców Władysława i Mariannę, braci Jana i Antoniego, dziadków                                 Osowieckich, chrzestnych Weronikę i Stanisława.                                                                   2. Za † Anielę Czubkowską z ofiar uczestników pogrzebu.
16.00 1. Za † Jana Sieńkowskiego z ofiar uczestników pogrzebu.                                                         2. Za † Mieczysława Bulwickiego z ofiar uczestników pogrzebu.

Czwartek 24 listopada
16.00 1. Za † Stanisława i Bronisławę Melion, dziadków Melionów.                                                     2. Za † Mariannę Łukasiak z ofiar uczestników pogrzebu.                                                           3. Za † Kazimierza Nowosielskiego z ofiar uczestników pogrzebu.

Piątek 25 listopada
7.30 1. Za † Jacka Gorczyńskiego z ofiar uczestników pogrzebu.                                                       2. Za † Zygmunta Milczarczyka z ofiar uczestników pogrzebu.                                                   3. Za † Jana Szurawskiego z ofiar uczestników pogrzebu.
16.00 1. Za † Genowefę Kmiołek z ofiar uczestników pogrzebu.                                                           2. Za † Józefę Kaczyńską z ofiar uczestników pogrzebu.                                                             3. Za † Jana Kazimierza Kaczmarczyka z ofiar uczestników pogrzebu.

Sobota 26 listopada
7.30 1. Za † zmarłych z rodziny Kacperskich.                                                                                         2. Za † Tadeusza Murza od rodziny Cholewskich zamiast kwiatów.                                           3. Za † Stanisława Światkowskiego z Pniewa z ofiar uczestników pogrzebu.
16.00 1. Za † Pawła Jastrzębskiego w 11 rocznicę śmierci Pawła Mróz, rodziców                                   Jastrzębskich i Gołębiewskich.                                                                                                    2. Za † Stanisława Kalinowskiego z Leman z ofiar uczestników pogrzebu.

Niedziela 27 listopada
9.00 Za † Stanisława Kisiela w 4 rocznicę śmierci, intencja żony, dzieci i wnuków.
11.00 W intencji parafian.
16.00 1. Za † Józefa Chmielewskiego w 2 rocznicę śmierci.                                                                   2. Za † Mariannę Łukasiak od KŻR z Komorowa Parceli zamiast kwiatów .                               3. Za † Janusza Sierzana intencja imieninowa od brata Adama z rodziną.

XXXIII Niedziela zwykła
13 listopada 2016r.

Liturgia Słowa dzisiejszej, przedostatniej, niedzieli roku liturgicznego przypomina nam o sprawiedliwym sądzie Bożym, który czeka każdą i każdego z nas.images-3 Pan Bóg oceni nasze życie: wynagrodzi dobro, a zło ukarze. W Ewangelii znajdziemy również zapowiedź prześladowań. Wierność Chrystusowi i Jego nauce spotka się z niezrozumieniem i wrogością nawet ze strony najbliższych, jednak obietnica wspaniałej nagrody winna nas motywować do prowadzenia życia prawdziwie chrześcijańskiego i bycia świadkiem tego, że Pan Bóg jest stale obecny wśród swojego ludu.

Biblijny autor przypomina, że modlitwa za zmarłych to myśl święta i pobożna (por. 2 Mch 12,45b). Dlatego zachęcamy wszystkich parafian do modlitwy w tej intencji.

W przyszłą niedzielę będziemy obchodzić uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. To święto patronalne (tytularne) Akcji Katolickiej, organizacji ludzi świeckich, którzy pragną ewangelijne ideały realizować na co dzień w swoim życiu zawodowym i społecznym.

Wpobrane-1 przyszłą niedzielę zakończy się w Kościele jubileuszowy Rok Święty Miłosierdzia. Duchowo będziemy się łączyć z Ojcem Świętym oraz osobiście i wspólnotowo dziękować za wszelkie łaski, jakich Pan Bóg udzielił Kościołowi i każdemu z nas.

W nadchodzących dniach szczególnym aktem wiary i modlitwy będzie Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana, którego treść została zatwierdzona przez Konferencję Episkopatu Polski, a jimages-4ego uroczysta proklamacja odbędzie się w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach 19 listopada br. – w przeddzień uroczystości Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. Nazajutrz, czyli w przyszłą niedzielę, akt ten zostanie odmówiony we wszystkich świątyniach Kościoła katolickiego w Polsce. Pragniemy, żeby był on znaczącym krokiem w procesie przywracania Jezusowi należnego Mu miejsca w naszym życiu osobistym, zawodowym i społecznym. Dlatego zachęcamy do podjęcia trudu duchowego przygotowania do niego i realizacji płynących z niego zobowiązań.

Green Office Ecologic ( czyt. Grin Ofis Ekolodżik) Sp. z.o.o. wspólnie z Fundacją Po816_usxktkpturbxy84zmizzwvkmmjizdlkmdkyogy2mdfhzme2mmzmzjm1ny5qcgeslqmais0d6m0cmpmfzqmgzqhcmoc Kościołowi w Potrzebie organizuje zbiórkę sprzętu elektronicznego i elektrycznego. Odbiór takiego sprzętu w naszej parafii odbędzie się 08.12.2016. o godz. 9.30. Prosimy sołtysów o zorganizowanie takiej zbiórki na wioskach.

PODZIĘKOWANIE:
Dziękujemy za przygotowanie Apelu Patriotycznego na 11 listopada br. Roku: P. Bożenie Gołębiowskiej, Monice Nowotka, Markowi Siemieniakowi oraz dzieciom i młodzieży z Zespołu Szkół im. AK w Pniewie. Pocztom Sztandarowym, Harcerzom i Strażakom.
Bóg zapłać za ofiary na wywóz śmieci z cmentarza: Józef i Marian Kowalscy ze Zdzieborza 50 zł, J i A Rogulscy i Marian Baczyński ze Zdzieborza po 30 zł., Michalina i Jan Markowscy z Wólki Folwark 50 zł. Ofiara bezimienna na kościół 50 zł.

PIELGRZYMKI:
19 listopada organizowana jest jednodniowa pielgrzymka do Łagiewnik. Koszt wyjazdu 80 zł.
3 grudnia organizowany jest wyjazd na 25 lecie Radia Maryja. Koszt wyjazdu 50 zł.  Zainteresowanych prosimy o kontakt pod nr. tel.: 517 776 231.

SPOTKANIE:
W niedzielę 20 listopada po sumie będzie spotkanie dla dzieci do I Komunii św. i ich rodziców.

Wobraz1 tym tygodniu Pan Organista będzie roznosił pobłogosławiony opłatek w następujących wioskach:
Poniedziałek Ciski, Wypychy Stare
Czwartek Mystkówiec Szczucin, Mystkówiec Kalinówka i Drwały

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
17 XI – św. Elżbieta Węgierska, jedna z pierwszych tercjarek franciszkańskich, patronka Franciszkańskiego Zakonu Świeckich. Prowadziła głębokie życie duchowe i oddawała się posłudze miłosierdzia – stąd też nazywa się ją patronką miłosierdzia chrześcijańskiego;
18 XI – bł. Karolina Kózkówna, która od najmłodszych lat ukochała modlitwę i starała się wzrastać w miłości Bożej; poniosła śmierć męczeńską na początku I wojny światowej, broniąc cnoty czystości i ludzkiej godności;
19 XI – bł. Salomea, klaryska, siostra Bolesława Wstydliwego, która w bardzo heroiczny sposób oddała się na służbę Bożą.

INTENCJE MSZALNE

Poniedziałek 14 listopada
16.00 1. Za † Ks. kan. Stefana Siemiątkowskiego.                                                                                   2. Za † Czesława Kowalczyka, Helenę i Wincentego Jakackich.                                                  3. Za † Mariannę Kacperską z ofiar uczestników pogrzebu.

Wtorek 15 listopada
16.00 1. Za † Bożenę Rogalińską z ofiar uczestników pogrzebu.                                                          2. Za † Mariannę Krawczyk z ofiar uczestników pogrzebu.                                                          3. Za † Zygmunta Milczarczyka z ofiar uczestników pogrzebu.

Środa 16 listopada
7.30 1. Za † całą rodzinę Groszek.                                                                                                           2. Za † Józefę Czubkowską z ofiar uczestników pogrzebu.                                                         3. Za † Czesława Wielgoleskiego z ofiar uczestników pogrzebu.
16.00 1. Za † Mariannę w 2 rocznicę śmierci i Antoniego Borkowskich intencja dzieci i                        wnuków.                                                                                                                                       2. Za † Jana Bereskiego z ofiar uczestników pogrzebu.                                                               3. Za † Stanisławę Jackiewicz  z ofiar uczestników pogrzebu.

Czwartek 17 listopada
16.00 1. Za † Ryszarda Spodka z ofiar uczestników pogrzebu.                                                             2. Za † Jana Szurawskiego z ofiar uczestników pogrzebu.                                                           3. Za † Stanisława Ciok  z ofiar uczestników pogrzebu.

Piątek 18 listopada
7.30 1. Za † Wiesława Sieńkowskiego z ofiar uczestników pogrzebu.                                               2. Za † Jana Kaczmarczyka z ofiar uczestników pogrzebu.                                                           3. Za † Anielę Czubkowską z ofiar uczestników pogrzebu.
16.00 1. Za † Romana Jarosik, intencja imieninowa od rodziny.                                                           2. Za † Janusza Kaczmarczyka, Mieczysława i Mariannę Kaczmarczyk, Czesława                        Przybysza.

Sobota 19 listopada
7.30 1. Za † Tadeusza Murza z ofiar uczestników pogrzebu.                                                               2. Za † Jacka Gorczyńskiego  z ofiar uczestników pogrzebu.                                                       3. Za † Mieczysława Bulwickiego z ofiar uczestników pogrzebu.
16.00 1. Msza św. dziękczynna o Boże łaski za wstawiennictwem Matki Bożej dla Żanety i                Damiana Leszczyńskich w 1 rocznicę ślubu.                                                                              2. Za † Stefana Lasockiego w 12 rocznicę śmierci.                                                                        3. Za † Annę i Bartosza Siebierskich z ofiar uczestników pogrzebu.

Niedziela 20 listopada
9.00 Za † Stefanię Błaszczyk w 1 rocznicę śmierci.
11.00 W intencji parafian.
16.00 1. Za † Janinę w 3 rocznicę śmierci i Jana Sieńkowskich oraz syna Jana                                      Sieńkowskiego intencja rodziny.                                                                                                  2. Za † Cecylie Kozon, jej rodziców, Jana Kaczmarczyka i jego rodziców.                                 3. Za † Janusza Sierzana intencja imieninowa od brata Adama z rodziną.

XXXII Niedziela zwykła
6 listopada 2016r.

Dzisiejsza liturgia Słowa przypomina prawdę o zmartwychwstaniu i życiu wiecimagesznym, a modlitwa za zmarłych pozwala nam pogłębiać naszą wiarę w to, że spotkamy się wszyscy w królestwie Bożym, bo „Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych; wszyscy bowiem dla Niego żyją”. Dlatego tym bardziej chcemy zaprosić do udziału we wspólnej modlitwie.

Dzisiaj pierwsza niedziela miesiąca Adoracja Najświętszego Sakramentu.

Przypopobrane-11minamy o możliwości uzyskania w dniach (do 8 listopada) odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami za odwiedzenie cmentarza i modlitwę za zmarłych.

W środę, 9 listopada, będziemy obchodzić święto Rocznicy Poświęcenia Bazyliki Laterańskiej, która jest katedrą biskupa Rzymu – papieża. To wspaniała okazja, aby w modlitwie powierzać osobę i posługę Ojca Świętego. Pamiętamy częste apele papieża Franciszka o modlitwę za niego.

W piątek, 11 listopada, przypadnie 98. rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę. W11-listopada tym dniu pragniemy szczególnie modlić się za naszych Rodaków, którzy walczyli o wolność naszej Ojczyzny i w jej obronie. Chcemy także modlić się o to, by każdy Polak troszczył się o wspólny dom, jakim jest jego kraj. Zapraszamy do wspólnej modlitwy i na Eucharystię w intencji Ojczyzny, oraz program patriotycznyo godz. 9.00 podczas której będziemy zawierzać dobremu Bogu przeszłość, teraźniejszość i przyszłość Polski, a także będziemy Go prosić, aby każdy jej mieszkaniec czuł się dobrze jako obywatel i jako chrześcijanin. Pozostałe Msze św. o godz. 11.00 i 16.00.

Po uroczystości Wszystkich Świętych, za wywóz śmieci z cmentarza zapłaciliśmy 7 000 zł. ( siedem tysięcy)

W sobotę 12 listopada o godz. 17.30 w Łomży będzie uroczystość przyjęcia stroju duchownego czyli sutanny, przez naszego kleryka II roku Sempobraneinarium Duchownego Piotra Rogulskiego ze Zdzieborza. Jest to bardzo ważna uroczystość dla kleryka Piotra , jego rodziny i naszej parafii, bo już dawno nie było kleryka z naszej parafii. Na tę uroczystość jako księża się wybieramy.

Wczoraj były imieniny naszego P. kościelnego Sławomira Ickiewicza. Z tej okazji składamy najserdeczniejsze życzenia, Bożych łask, zdrowia i wszelkiej pomyślności.

PODZIĘKOWANIE:
Dziękujemy P. Marzenie i Mariuszowi Kalinowskim z Gładczyna Szlacheckiego za ofiarę na Kościół 50 zł. i na śmieci 50 zł, P. Henrykowi Deptule z Cieńszy, Marii Łojek z Drwał i Józefowi Milczarczyk z Pniewa na śmieci po 30 zł.

PIELGRZYMKI:
19 listopada organizowana jest jednodniowa pielgrzymka do Łagiewnik. Koszt wyjazdu 80 zł.
3 grudnia organizowany jest wyjazd na 25 lecie Radia Maryja. Koszt wyjazdu 50 zł. Zainteresowanych prosimy o kontakt pod nr. tel.: 517 776 231.

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
10 XI – św. Leon Wielki, papież i Doktor Kościoła, który bronił Rzymu przed najazdami barbarzyńskimi oraz wytrwale zwalczał błędy w wierze, zwłaszcza te dotyczące natur w Jezusie Chrystusie;
11 XI – św. Marcin z Tours, początkowo żołnierz, a potem biskup – dobry pasterz dla swojego ludu, który śmierci się nie lękał
i przed życiem się nie wzbraniał;
12 XI – św. Jozafat, biskup i męczennik, który przelał krew za jedność Kościoła; gorliwie pracował dla jedności, charakteryzując przy tym się wielką łagodnością, co dało mu przydomek „duszochwat”.

INTENCJE MSZALNE

Poniedziałek 7 listopada
7.30 1. Za † Aleksandrę i Józefa Cachel.                                                                                                   2. Za † Józefę Czubkowską z ofiar uczestników pogrzebu.
16.00 1. Za † Mariannę Czajkowską w 16 rocznicę śmierci.                                                                   2. Dziękczynna o Boże błogosławieństwo za tegoroczne zbiory od mieszkańców                       Pniewa Kolonii.                                                                                                                             3. Za † zmarłych z rodziny Nożykowskich i Bartniczaków oraz dusze w czyśćcu                          cierpiące.

Wtorek 8 listopada
7.30 1. Za † Stanisława Cachel.                                                                                                                 2. O pomyślną operację i zdrowie dla Joanny od matki.
16.00 1. Za † Danielę Brzezińską, zmarłych z rodziny Brzezińskich, Milczarczyków,                                  Kowalskich i Prusów oraz dusze w czyśćcu cierpiące.                                                            2. Za † Stanisława Kalinowskiego od rodziny Rogulskich i Wydryszków zamiast                        kwiatów.                                                                                                                                        3. Za † Dorotę Rybakiewicz.

Środa 9 listopada
7.30 1. Za † Stanisławę i Stanisława i Jana Szczerbów, rodziców Mroczkowskich i siostrę                Mariannę.                                                                                                                                         2. Za † Mariannę Krawczyk z ofiar uczestników pogrzebu.
16.00 1. Za † Ryszarda Karasiewicza w 8 rocznicę śmierci in. żony i dzieci.                                         2. O Boże błogosławieństwo i liczne łaski dla Marleny Brzezińskiej w 18 rocznicę                         urodzin.                                                                                                                                         3. Za † Zygmunta Milczarczyka z ofiar uczestników pogrzebu.

Czwartek 10 listopada
7.30 1. Za † Józefa Sieńkowskiego w 10 rocznicę śmierci jego rodziców i rodzinę Piątków.           2. Za † Czesława Wielgolewskiego z ofiar uczestników pogrzebu.                                             3. Za † Mieczysława Bulwickiego z ofiar uczestników pogrzebu.
16.00 1. Za † Wiktora Dana z ofiar uczestników pogrzebu.                                                                   2. Za † Jacka Gorczyńskiego z ofiar uczestników pogrzebu.                                                       3. Za † Kazimierza Deptułę z ofiar uczestników pogrzebu.

Piątek 11 listopada
9.00 1. Msza św. za Ojczyznę.                                                                                                                   2. Za † Marcina Szuleckiego w dniu imienin.
11.00 1. Za † Bożenę Rogalińską z ofiar uczestników pogrzebu.                                                           2. Za † Ryszarda Rogalińskiego z ofiar uczestników pogrzebu.
16.00 1. Za † Dariusza Chmielewskiego w 6 rocznicę śmierci, intencja rodziców.                               2. Za † Marcina Makowskiego i Stefana Szurawskiego.

Sobota 12 listopada
9.00 1. Za † Maksymiliana Dana z ofiar uczestników pogrzebu.                                                         2. Za † Anielę Czubkowską z ofiar uczestników pogrzebu.
16.00 Ślub- Monika Osowiecka i Andrzej Tomkiel.
17.00 Msza św. dziękczynna o Boże łaski za wstawiennictwem Matki Bożej dla wszystkich,           którzy byli wsparciem i służyli pomocą w tym trudnym dla mnie czasie. Dla rodzin               Jarosików, Rutkowskich, Szczerbów, Milczarczyków i Bajnych int. Barbary Jarosik.
17.30 Za † rodziców Cecylię i Bronisława Kucińskich intencja syna.

Niedziela 13 listopada
9.00 Za † Antonię i Cyrylę Dąbrowskie i Jana Pikorę w 22 rocznicę śmierci intencja córki.
11.00 1. W intencji parafian. Chrzty.                                                                                                        2. Msza św. dziękczynna za całą rodzinę Królów o Boże błogosławieństwo
i wszelkie łaski.
16.00 1. Msza św. dziękczynna i o błogosławieństwo z okazji 88 rocznicy urodzin mamy                   Stanisławy Kalinowskiej i rodziny.                                                                                               2. Za † Mariannę Łukasik od KŻR z Komorowa Parcele zamiast kwiatów.                                 3. Za † Aleksandra Murziaka w 23 rocznicę śmierci.

XXXI Niedziela zwykła
30 października 2016r.

Na kartach Pisma Świętego, zwłaszcza Ewangelii Łukaszowej, znajdziemy wiele fragmentów, które mówią, że Bóg poszukuje człowieka, pragnie jego szczęścizacheusza, jego zbawienia. Biblia podkreśla jednocześnie, że gdy człowiek spotka Boga, zmienia się całkowicie. Zacheusz z dzisiejszej Ewangelii jest dobrym tego przykładem. Pozwólmy zatem odnaleźć się Bogu, miejmy głębokie pragnienie spotkania z Nim. Doskonałą okazją do tego jest modlitwa różańcowa. Jeszcze dziś i jutro spotkamy się na nabożeństwach różańcowych. Dziś o godz. 16.00.
W poniedziałek o godz. 17.00.

Modlitwę różańcową odmawiajmy w kolejne dni, tygodniimages-1e i miesiące roku. Niech ona towarzyszy naszej codzienności. Do tego zachęca nas w pięknych słowach Sługa Boży kard. August Hlond:

„Nie tylko w miesiącu październiku odmawiajmy różaniec, ale ten pobożny zwyczaj przeniesie się na miesiąc następny i wszystkie miesiące roku. Niech ta modlitwa stanie się naszym ulubionym zajęciem, niech rozbrzmiewa w kościołach, kaplicach, i owszem, niech jej szept słyszany będzie w domach rodzinnych i warsztatach pracy”.

We wtorek, 1 listopada, będziemy obchodzić

obraz2W tym dniu pragniemy oddać cześć wyznawcom Chrystusa, którzy po dobrym i uczciwym życiu osiągnęli wieczne z Nim zjednoczenimages-2ie w Jego królestwie. Pamiętajmy, że każdy chrześcijanin jest powołany do świętości, że niebo jest naszą prawdziwą ojczyzną. W tę uroczystość będziemy sprawować Eucharystię o godz. 9.00, 10.30 i 12.00. Nie będzie mszy św. o godz. 16.00. Po sumie o godz. 12.00 wyruszy z kościoła procesja na cmentarz połączona z błogosławieństwem grobów naszych bliskich i modlitwy za zmarłych. W czasie procesji będą czytane wypominki jednorazowe za zmarłych.

W środę, 2 listopada, przypada wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. Wobraz1 tym dniu modlimy się za tych, którzy poprzedzili nas w drodze do wieczności. Modlimy się za zmarłych, w sposób szczególny za tych, którzy przez proces oczyszczenia w czyśćcowym ogniu oczekują wiecznego zjednoczenia z Panem. Na mocy specjalnego papieskiego przywileju każdy kapłan może sprawować trzy Msze Święte pod specjalnymi warunkami. Uroczyste Msze Święte w naszym kościele o godz. 9.00, 11.00 i 17.00.

Na tej mszy św. o 17.00 będziemy szczególnie modlić się za zmarłych w ostatnim roku czyli od 1 listopada 2015 do 1 listopadaobraz3 2016r. i w czasie tej mszy św. rodzina zmarłego lub zmarłej podczas słownego wspomnienia przyniesie znicz do ołtarza na znak szczególnej pamięci. U p. Kościelnego zamawiamy tzw. ,,podzwonne” za naszych zmarłych.

Na te listopadowe dni modlitwy i zadumy przygotujmy groby naszych bliskich, zatroszczmy się o porządek na cmentarzu. Śmieci, różne odpadki, zużyte znicze, stare kwiaty proszę składać tylko w wyznaczonych miejscach do odpowiednich pojemników. Nie wyrzucamy śmieci do lasu.

Od 1 do 8 listopada, każdorazowo odwiedzając cmentarz i odmawiając modlitwę za zmarłych, możemy uzyskać dla nich odpust zupełny, czyli darowanie doczesnej kary za grzechy odpuszczone już co do winy. Dla zyskania odpustu należy być w stanie łaski uświęcającej, przyjąć Komunię Świętą, wzbudzić akt wyzbycia się jakiegokolwiek przywiązania do grzechu oraz pomodlić się w intencjach papieskich. Nie zaniedbujmy tej pobożnej praktyki – dzięki niej możemy pomóc tym, którzy nas poprzedzili w drodze do domu Ojca.

DLACZEGO MODLIMY SIĘ ZA ZMARŁYCH?
Nasza modlitwa za zmarłych skraca im czas pobytu w czyśćcu oraz część kary, która im pozostała. Modlitwą o największej mocy jest Msza św. zamówiona w intencji zmarłego. Jednakże każdy mijający dzień przynosi wiele możliwości pomocy duszom czyśćcowym: ilekroć przyjmujemy sakramenty, zwłaszcza Komunię św., gdy odmawiamy Różaniec, gdy ofiarujemy za zmarłych cierpienia fizyczne oraz różne trudności dnia codziennego. Należy w tym miejscu koniecznie wspomnieć o jeszcze jednej bardzo ważnej rzeczy, jaką jest odpust.  Wyobrażajmy sobie nieopisaną radość zmarłego, który dzięki naszej modlitwie opuści czyściec i wstąpi do upragnionego nieba. Pomyślmy także o tym, jak wielkiego i cennego przyjaciela w ten sposób zyskujemy. Kogoś, kto dzięki naszej modlitwie jest już w niebie, przy Panu Bogu, może wstawiać się u Niego w naszej intencji! Na tym polega przecież dogmat
o obcowaniu świętych – że zbawieni w niebie mogą wstawiać się za nami w naszych potrzebach. A która dusza bardziej będzie się za nami wstawiać jak nie ta, która przeszła z czyśćca do nieba dzięki naszej modlitwie! Niech więc te dni naszej listopadowej zadumy zachęcą nas do systematycznej modlitwy za zmarłych bliskich naszemu sercu.

W tym tygodniu przypadają: pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca:

W czwartek pomódlmy się za zmarłych kapłanów, zwłaszcza tych, którzy towarzyszyli nam na drogach wiary, przygotowywali i udzielali sakramentów oraz o nowe powołania do służby Bożej; Prywatna adoracja Najświętszego Sakramentu od godz.15.00.

W piątek nabożeństwo ku czci Serca Pana Jezusa; spowiedź pierwszopiątkowa od godz. 15.30.

W sobotę różaniec poprowadza KŻR z Mystkówca Kalinówki

W niedzielę pierwszą miesiąca Adoracja Najświętszego Sakramentu.

Ofiary zbierane w dniu Wszystkich Świętych i Dnia Zadusznego będą przeznaczone na remont w naszym Kościele. Bóg zapłać wszystkim ofiarodawcom.

Możemy zamawiać wypominki i msze św. na następny rok.

Będzie można zamawiać wypominki roczne i jednorazowe przy cmentarzu.

PODZIĘKOWANIE:
Dziękujemy P. Cezaremu Kmiołek za zamontowanie poręczy przy wejściu do kancelarii parafialnej.
Dziękujemy za przewodniczenie w Różańcu: KŻR z poszczególnych wiosek, Rodzinom naszej parafii, dzieciom ze Szkoły Podstawowej z Komorowa i Pniewa, młodzież gimnazjalnej. Wszystkim przychodzącym na nabożeństwa różańcowe do kościoła.
Na wywóz śmieci z cmentarza ofiary złożyli: Anna i Roman Śliwka z Mystkówca Starego 50 zł, Hanna i Stanisław Kaczyńscy z Wielątek Folwark 50 zł, Wojciech Kisiel z Cieńszy 30 zł, Krystyna i Marian Trzcińscy z Topolnicy 30 zł, Jan Witkowski z Leman 50 zł, Genowefa i Henryk Wyrzykowscy z Cieńszy 30 zł, Elżbieta i Krzysztof Gierek z Topolnicy 30 zł, Henryk Borek i Stanisław Kaczmarczyk z Komorowa po 30 zł, Leokadia i Zdzisław Stępkowscy ze Zdzieborza 30 zł, Jan i Emilia Ambroziak 30 zł, Jerzy Turek z Placusina 30 zł, Janina i Robert Mościńscy z Wypych Starych.

PIELGRZYMKI:
19 listopada organizowana jest jednodniowa pielgrzymka do Łagiewnik. Koszt wyjazdu 80 zł.
3 grudnia organizowany jest wyjazd na 25 lecie Radia Maryja. Koszt wyjazdu 50 zł. Zainteresowanych prosimy o kontakt pod nr. tel.: 517 776 234.

Nastąpiła zmiana czasu stąd msze św. popołudniowe będą odprawiane od czwartku o godz. 16.00 a kancelaria będzie czynna od godz. 15.00 do 16.00.

INTENCJE MSZALNE

Poniedziałek 31 października
7.30 1. Za † Henryka Ciskowskiego w 3 rocznicę śmierci, Franciszka i Aleksandre                              Ciskowskich, Jadwigę i Piotra Skwarskich, Natalię i Jerzego Kamińskich.                                2. Za † Bożena Rogalińską z ofiar uczestników pogrzebu.                                                            3. Za † Mariannę Krawczyk z ofiar uczestników pogrzebu.
17.00 1. Za † Czesława Rosińskiego i teściów Aleksandrę i Władysława Rosińskich in.                         Krystyny Rosińskiej.                                                                                                                     2. Za † Wacława Wróbel z ofiar uczestników pogrzebu.                                                               3. Za † Stanisława, Mariannę i Czesława Zajdów, siostry: Stefanię Ciuba i Genowefę                 Śliwkę.

Wtorek 1 listopada
9.00 Za † Zofię i Józefa Sobolewskich, Jana dziadków Sobolewskich, Tadeusza i rodzinę              Łojków.
10.30 Za † Jadwigę Kaczmarczyk intencja syna Marka z rodziną.
12.00 Msza św. za wstawiennictwem Wszystkich Świętych w int. parafian.

Środa 2 listopada
9.00 1. Za † Piotra Kowalczyka, Mariannę i Stanisława Lewandowskich.                                           2. Za † Jana Bereskiego z ofiar uczestników pogrzebu.
11.00 1. Za † zmarłe członkinie KŻR z Pniewa Kolonii.                                                                           2. Za † Jana Szurawskiego z ofiar uczestników pogrzebu.
17.00 1. Za † ks. prałata Jana Murziaka.                                                                                                   2. Za † ks. prałata Stanisława Borka w 45 rocznicę śmierci i jego rodziców Jana i                       Wiktorię Borek.

Czwartek 3 listopada
16.00 1. Za † Romana Jarosika intencja rodziny Szczerbów.                                                                  2. Za † Adama i Katarzynę Borków intencja córki.                                                                        3. Za † Zygmunta Milczarczyka w 1 rocznicę śmierci.

Piątek 4 listopada
7.30 1. Za † Rafała Światkowskiego w 14 r. śmierci, zmarłych z rodziny Światkowskich i                    Sieńkowskich.                                                                                                                              2. Za † Jacka Gorczyńskiego z ofiar uczestników pogrzebu.                                                        3. Za † Stanisława Ciok z ofiar uczestników pogrzebu.
16.00 1. Za † Stanisława Sobolewskiego w 7 rocznicę śmierci, intencja żony.                                     2. Za † Kazimierza Gorczyńskiego od rodziny Stelmach zamiast kwiatów.                              3. Za † Stanisława Mróz w 13 rocznicę śmierci, Ewę i Józefa Mróz, Aleksandrę i Jana                Zajda.

Sobota 5 listopada
9.00 1. Msza dziękczynna o Boże łaski za wstawiennictwem Matki Bożej dla KŻR z                            Mystkówca Kalinówki.                                                                                                                   2. Za † siostrę Bronisławę Och szarytkę intencja rodziny Matuszewskich.                              3. Za † Annę i Bartosza Siebierskich z ofiar uczestników pogrzebu.
16.00 1. Za † Józefa i Genowefę Twardowskich, bratanków Mariusza i Radosława                              Twardowskich.                                                                                                                                 2. Za † Stanisława Krawczyka w 18 rocznicę śmierci intencja żony.                                           3. Za † Ryszarda Spodka z ofiar uczestników pogrzebu.

Niedziela 6 listopada
9.00 Za † Jana Turka i zmarłych z rodziny Turków intencja syna.
11.00 W intencji parafian.
16.00 1. Za † Stanisława Liśkiewicza i Kazimierza Wiśniewskiego.                                                       2. Za † Zdzisława Nożykowskiego, Aleksandrę i Stanisława Śliwka.

XXX Niedziela zwykła
23 października 2016r.

W dzisiejszej Ewangelii Pan Jezus ponownie przypomina o wartości pokornej, ufnej, wimages-2ytrwałej modlitwy. Gdy stanę w prawdzie przed Bogiem i przed samymi sobą, uznam swoją słabość i grzeszność, wtedy zostanę wysłuchany i Pan udzieli mi swojej łaski. Przykładem takiej modlitwy jest modlitwa różańcowa, której szczególnie poświęcony jest październik. Zapraszamy was, drodzy parafianie, do wspólnego odmawiania różańca codziennie o godz. 17.00. W niedzielę natomiast o godz. 16.00.

W poprzednią niedzielę było liczenie wiernych na Mszach Świętych. Było 568 kobiet i 463 mężczyzn. To razem 1031 osób na 4500 parafian. Do komunii św. przystąpiło 130 mężczyzn i 290 kobiet.

Dziś przeżywamy który w naszej Ojczyźnieobraz4
rozpoczyna
Tydzień Misyjny. W Polsce Światowy Dzieńobraz2 Misyjny przebiega w tym roku pod hasłem „Ochrzczony to znaczy posłany”. W tym roku szczególnie wybrzmiewa misyjne posłanie każdego ochrzczonego, co wiele razy podkreślane jest w wypowiedziach Stolicy Apostolskiej. Ofiary składane dzisiaj na tacę przeznaczymy na materialną pomoc misjom i misjonarzom.

W 2016 r., w ramach projektów wspieranych przez Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary w Polsce, przekazano Kościołowi misyjnemu kwotę 1.077.568,75 USD. Pomoc trafiła do Kościoła w Gambii, Sierra Leone, Nigerii i Tanzanii. Według stanu na dzień
1 października 2016 r., na misjach posługuje obecnie 2.007 polskich misjonarzy i misjonarek w 97 krajach na wszystkich kontynentach. Najwięcej polskich misjonarzy i misjonarek, tak jak w latach ubiegłych, pracuje
w Afryce i na Madagaskarze – 810; w Ameryce Łacińskiej i na Karaibach – 784, w Azji – 327; w Oceanii – 67 oraz w Ameryce Północnej – 19. Ponadto 19 osób przygotowuje się do wyjazdu na misje w warszawskim Centrum Formacji Misyjnej. 10 osób będzie krzewić Ewangelię w Ameryce Łacińskiej, a 9 – w Afryce. Wśród przyszłych misjonarzy jest 10 księży i zakonników, 7 sióstr zakonnych oraz kleryk i świecka katoliczka
z diecezji warszawsko-praskiej.

W przyszłym tygodniu będziemy przezywać uroczystość WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH. W tym dniu oddajemy cześć tym znanym i nieznanym wyznawcom Chrystusa, którzy już przebywają w chwale nieba. W naszym kościele Msze św. 1 listopada będą o godz. 9.00, 10.30 i 12.00. Nie będzie mszy św. o godz. 16.00.  Po sumie o godz. 12.00 wyruszy z kościoła procesja na cmentarz połączona z błogosławieństwem grobów naszych bliskich i modlitwy za zmarłych. W czasie procesji będą czytane wypominki jednorazowe za zmarłych.

Możemy zamawiać wypominki i msze św. na następny rok.

W przyszłym tygodniu będzie możliwość zamawiania wypominków rocznych i jednorazowych, przy cmentarzu.

Nie zapominajmy również w tych dniach o uporządkowaniu grobów naszych bliskich, o ile tego do tej pory nie zrobiliśmy. A może w pobliżu grobu naszych bliskich znajduje się również jakiś inny opuszczony czy zapomniany grób, o który także moglibyśmy zadbać. Postarajmy się spełnić ten uczynek miłosierdzia, włączając w to również nasze dzieci, aby i one mogły od najmłodszych lat uczyć się szacunku dla miejsc spoczynku tych, którzy już odeszli. Proszę również aby nie wyrzucać śmieci do lasu.

Za wywóz śmieci zapłaciliśmy 4000zł (cztery tysiące). Za remont ciągnika do ciecia trawy 1200zł.(tysiąc dwieście)

PODZIĘKOWANIE:
Na śmieci Henry Jeż z Mystkówca Starego 30 zł. Jacek Wiśniewski ze Zdzieborza 50 zł.

PIELGRZYMKI:
19 listopada organizowana jest jednodniowa pielgrzymka do Łagiewnik. Koszt wyjazdu 80 zł.
3 grudnia organizowany jest wyjazd na 25 lecie Radia Maryja. Koszt wyjazdu 50 zł. Zainteresowanych prosimy o kontakt pod nr. tel.: 517 776 234.

Jest zapotrzebowanie na koraliki do robienia różańcy. Prosimy aby każdy kto ma w domu stare lub niepotrzebne różańce
o przyniesienie do kościoła.

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
28 X – święci Apostołowie Szymon Gorliwy i Juda Tadeusz, wymieniani w „katalogu” Apostołów jako krewni Pana Jezusa; według niektórych pisarzy wczesnochrześcijańskich mieli razem głosić Ewangelię i ponieść śmierć męczeńską.

INTENCJE MSZALNE

Poniedziałek 24 października
7.30 1. Dziękczynna za zbiory, o Boże błogosławieństwo dla mieszkańców Cieńszy.                       2. O zdrowie i Boże łaski dla brata Eugeniusza Machnowskiego.                                               3. Za † Jacka Gorczyńskiego z ofiar uczestników pogrzebu.
17.00 1. Msza św. dziękczynna o Boże łaski za wstawiennictwem Matki Bożej dla KŻR i                       mieszkańców Wólki Przekory.                                                                                                    2. Dziękczynna o Boże błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie intencja mamy Zofii.              3. Msza św. gregoriańska za † Anielę Czubkowską.

Wtorek 25 października
7.30 1. Za † Krystynę Piątek w 1 rocznicę śmierci.                                                                                 2. Za † Zygmunta Milczarczyka z ofiar uczestników pogrzebu.                                                  3. Za † Maksymiliana Dana z ofiar uczestników pogrzebu.
17.00 1. Msza św. dziękczynna o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla KŻR i                    Matki Boże dla KŻR i mieszkańców Wypych Starych.                                                                2. Za † Kazimierza Deptułę w 1 rocznicę śmierci.                                                                          3. Msza św. gregoriańska za † Anielę Czubkowską.

Środa 26 października
7.30 1. Za † Józefa, Antoniego, Franciszkę, Mariannę Makowskich oraz zmarłych z rodziny               Makowskich i Pytków intencja córki Zofii.                                                                                 2. Za † Stefanie Błaszczyk z ofiar uczestników pogrzebu.                                                          3. Za † Stanisława Światkowskiego z Wielątek Rosochatych z ofiar uczestników                        pogrzebu.
17.00 1. Msza św. dziękczynna o Boże łaski za wstawiennictwem Matki Bożej dla                                 mieszkańców Gładczyna Rządowego.                                                                                        2. Dziękczynna o Boże błogosławieństwo, wszelkie łaski dla Marii i Ryszarda                              Ickiewicz w 20 rocznicę ślubu.                                                                                                    3. Msza św. gregoriańska za † Anielę Czubkowską.

Czwartek 27 października
7.30 1. Dziękczynna o Boże błogosławieństwo i Dary Ducha Świętego, o zdrowie dla Janiny              Szczerby z okazji 84rocznicy urodzin.                                                                                       2. Za † Bożenę Rogalińską z ofiar uczestników pogrzebu.                                                          3. Za † Ryszarda Rogalińskiego z ofiar uczestników pogrzebu.
17.00 1. Msza dziękczynna o Boże łaski za wstawiennictwem Matki Bożej dla KŻR i                             mieszkańców Wielątki Rosochate.                                                                                              2. Za † Wiktorię i Konstantego Wyrzykowskich.                                                                            3. Msza św. gregoriańska za † Anielę Czubkowską.

Piątek 28 października
7.30 1. Za † Tadeusza Twardowskiego intencja imieninowa i za rodzinę Twardowskich.                 2. Za † Leokadię i Aleksandra Stelmach.                                                                                         3. Za † Henryka Machnowskiego z ofiar uczestników pogrzebu.
17.00 1. Za † Tadeusza Topczewskiego i zmarłych z rodziny Topczewskich intencja Ewy                      Topczewskiej.                                                                                                                               2. Za † Kazimierza Deptułę z ofiar uczestników pogrzebu.                                                        3. Msza św. gregoriańska za † Anielę Czubkowską.

Sobota 29 października
7.30 1. Za † zmarłych z rodziny Dąbkowskich i Woźniaków.                                                               2. Za † Mariannę Krawczyk z ofiar uczestników pogrzebu.                                          16.00 Ślub- Martyna Deluga i Daniel Kartasiewicz.
17.00 1. Msza św. dziękczynna o Boże łaski za wstawiennictwem Matki Boże dla KŻR i                      mieszkańców Leman.                                                                                                                     2. Za † Helenę i Stanisława Osowieckich, Mieczysława Szczóbła i Zdzisława                                 Makowskiego.                                                                                                                              3. Msza św. gregoriańska za † Anielę Czubkowską.

Niedziela 30 października
9.00 Za † Agnieszkę Karaszek, rodziców Trzcińskich i Czerwińskich oraz dusze w czyśćcu              cierpiące.
11.00 W intencji parafian.
16.00 1. Za † rodziców Trzcińskich i Czerwińskich, Agnieszkę Karaszek i dusze w czyśćcu                   cierpiące.                                                                                                                                        2. Msza św. gregoriańska za † Anielę Czubkowską.                                                                     3. Za † Stanisławę Jackiewicz z ofiar uczestników pogrzebu.

XXIX Niedziela zwykła
16 października 2016r.

Pan Jezus w Ewangelii przypomina o tym, że powinniśmy wytrwale się modlić; że nasza modlitwa winna być ufna, żarliwa, pokorna, szczera, cierpliwa i wytrwała. Wierność modlitwie różańcowej − przesuwaniu pacirozaniec-receorków i powtarzaniu tych samych zdań może nam dopomóc, by nasza modlitwa charakteryzowała się wymienionymi przymiotnikami, bo „modlitwa różańcowa – jak przed laty powiadał Prymas Polski kard. August Hlond – jest modlitwą potężną” i że „każdy Polak powinien odmawiać różaniec”, bo „tą bronią pokonamy zło”. Zatem zapraszamy każdego wieczoru o godz. 17.00 na wspólne różańcowe nabożeństwa. W niedzielę o godz. 16.00.

Dzisiaj powracamy pamięcią do pamiętnych wydarzeń sprzed 38 lat, gdy nasz Rodpobrane-1ak, dziś już nasz Święty orędownik w niebie, Karol Wojtyła został wybrany na papieża i przyjął imię Jana Pawła II. Pragniemy wciąż na nowo odczytywać i rozważać dzieło życia oraz nauczanie papieża Polaka.

Dziś będzie liczenie wiernych na mszach świętych.

We wtpobrane-2orek, 18 października, w liturgiczne święto Świętego Łukasza Ewangelisty, na wieczorną Eucharystię zapraszamy lekarzy i pielęgniarki z okazji przypadającego w tym dniu ich patronalnego święta.

W sobotę, 22 października Kościół w liturgii wspomina Świętego Jana Pawła II. Jest to rocznica inauguracji jego pontyfikatu, podczas której padły słowa zachęty do odwagi i otwarcia drzwi Chrystusowi. Sobotnie rozważania różańcowe, tak jak i te dzisiejsze, będą oparte o myśli naszego wielkiego Rodaka, oraz wokół refleksji Prymasa Polski, kard. Augusta Hlonda, którego 68. rocznica śmierci przypada w tym dniu. We wspólną modlitwę włączymy również prośbę o jego rychłą beatyfikację.

W przyszłą niepobrane-3dzielę będziemy obchodzić Światowy Dzień Misyjny i rozpoczniemy Tydzień Misyjny. W tym dniu naszą modlitwą,a także materialną ofiarą będziemy chcieli wspomóc tych, którzy angażują się w dzieło misyjne Kościoła – misjonarki i misjonarzy świeckich i duchownych oraz ich działalność. Taca przeznaczona będzie na misje.

Możemy zamawiać wypominki i msze św. na następny rok.

PODZIĘKOWANIE:
Na śmieci Marianna Kurowska z Cieńszy 30 zł. Na Kościół Jakub Rudawski z Komorowa 100 zł.
Bóg zapłać

RÓŻANIEC W TYM TYGODNIU POPROWADZĄ NASTĘPUJĄCE WIOSK1411491737_1_f6I:
Poniedziałek KŻR z Lutobroku Folwark tajemnice radosne
Wtorek KŻR z Mystkówca Starego tajemnice bolesne
Środa KŻR z Gładczyna Osiedle tajemnice chwalebne
Czwartek Młodzież Gimnazjalna tajemnice światła
Piątek KŻR z Cieńszy tajemnice bolesne
Sobota KŻR z Wypych Nowych tajemnice radosne
Niedziela Rodziny z Ruchu Duchowości Małżeńskiej (Eguipes Notre-Dam) tajemnice chwalebne

Zaproszenie
23pobrane października o godz. 16.00 modlitwę różańcową poprowadzą małżeństwa z naszej parafii. Rozważania zostały przygotowane przez ruch duchowości małżeńskiej Equipes Notre-Dame (END). Serdecznie zapraszamy wszystkie małżeństwa sakramentalne do wspólnej modlitwy różańcowej.

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
17 X – św. Ignacy Antiocheński, sławny męczennik, drugi po św. Piotrze biskup Antiochii Syryjskiej, autor kilku listów, w których wyłożył naukę o Chrystusie, Kościele i życiu chrześcijańskim;
18 X – św. Łukasz, Ewangelista, uczeń i towarzysz św. Pawła Apostoła, autor Ewangelii i Dziejów Apostolskich, w których opisał życie pierwotnego Kościoła; Św. Łukasz jest patronem Hiszpanii i miasta Achai; introligatorów, lekarzy, malarzy i rzeźbiarzy, notariuszy, rzeźników, złotników
19 X – bł. Jerzy Popiełuszko, kapłan i męczennik, którego biografia i działalność duszpasterska jest wielu z nas dobrze znana,
a której charakterystycznym rysem było przypominanie i realizowanie myśli z Listu do Rzymian: „Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj!”;
20 X – św. Jan Kanty, najpierw student, a następnie profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, kapłan odznaczający się wielkim miłosierdziem dla ubogich, pracowitością i prawdomównością;
21 X – bł. Jakub Strzemię, arcybiskup halicko-lwowski, który odznaczał się wielkim nabożeństwem do Najświętszego Sakramentu i Matki Bożej;
22 X – św. Jan Paweł II, papież, którego pontyfikat jest dobrze nam znany i naznaczony duchowością całkowitego powierzenia się Maryi, o czym przypomina jego zawołanie Totus Tuus.

INTENCJE MSZALNE

Poniedziałek 17 października
7.30 1. Za † Stefanię Archacką w 10 rocznicę śmierci.                                                                           2. Za † Mariannę Krawczyk z ofiar uczestników pogrzebu.                                                        3. Za † Wiktora Dana z ofiar uczestników pogrzebu.
17.00 1. Msza dziękczynna o Boże łaski za wstawiennictwem Matki Bożej dla KŻR i                             mieszkańców Lutobroku Folwark.                                                                                            2. Dziękczynna o Boże błogosławieństwo dla Wioletty i Rafała w 1 rocznicę ślubu,                     intencja rodziców.                                                                                                                        3. Msza św. gregoriańska za † Anielę Czubkowską.

Wtorek 18 października
7.30 1. Za † Maksymiliana Dana z ofiar uczestników pogrzebu.                                                         2. Za † Jacka Gorczyńskiego z ofiar uczestników pogrzebu.                                                       3. Msza św. gregoriańska za † Anielę Czubkowską.
17.00 1. Msza św. dziękczynna o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla KŻR i                     mieszkańców Mystkówca Starego.                                                                                            2. Dziękczynna o zdrowie, wszelkie łaski i Boże błogosławieństwo dla rodziny                          Szczerbów.

Środa 19 października
7.30 1. Za † Zygmunta Milczarczyka z ofiar uczestników pogrzebu.                                                  2. Za † Henryka Machnowskiego z ofiar uczestników pogrzebu.
17.00 1. Msza dziękczynna o Boże łaski za wstawiennictwem Matki Bożej dla mieszkańców               Gładczyna Osiedle i zmarłe siostry KŻR.                                                                                    2. Msza św. gregoriańska za † Anielę Czubkowską.                                                                      3. Za † Edmunda Tyburskiego w 1 rocznicę śmierci, intencja żony.

Czwartek 20 października
7.30 1. Za † Jana Bereskiego z ofiar uczestników pogrzebu.                                                               2. Za † Mariannę Linkę z ofiar uczestników pogrzebu.                                                                 3. Za † Jana Szurawskiego z ofiar uczestników pogrzebu.
17.00 1. Msza św. dziękczynna o Boże łaski za wstawiennictwem Matki Bożej dla Zofii i                     Zenobiusza Król w 53 rocznicę ślubu.                                                                                        2. Za † Krystynę Szustakowską w 3 rocznicę śmierci i jej męża.                                                 3. Msza św. gregoriańska za † Anielę Czubkowską.

Piątek 21 października
7.30 1. Za † Urszulę Krawczyk intencja imieninowa i urodzinowa od matki Haliny.                         2. Za † Wacława Wróbel z ofiar uczestników pogrzebu.                                                               3. Za † Annę i Bartosza Siebierskich z ofiar uczestników pogrzebu.
17.00 1. Msza dziękczynna o Boże łaski za wstawiennictwem Matki Boże dla KŻR i                               mieszkańców Cieńszy.                                                                                                                2. Za † Jerzego Wróbla w 15 rocznicę śmierci.                                                                                3. Msza św. gregoriańska za † Anielę Czubkowską.

Sobota 22 października
7.30 1. Za † Mariannę w 1 rocznicę śmierci i Władysława Kaczmarczyk oraz synów                            Ryszarda i Eugeniusza i córkę Zofię.                                                                                             2. Za † Bożenę Rogalińską z ofiar uczestników pogrzebu.
16.00 Ślub- Regina Senczyszyn i Daniel Budzyński
17.00 1. Msza św. dziękczynna o Boże łaski za wstawiennictwem Matki Boże dla KŻR i                       mieszkańców Wypych Nowych.                                                                                                   2. Dziękczynna o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Genowefy Gorczyńskiej w 85                  rocznicę urodzin intencja dzieci.                                                                                                 3. Msza św. gregoriańska za † Anielę Czubkowską.

Niedziela 23 października
9.00 1. Za † ks. Kazimierza Dawidczyka i jego rodziców oraz rodziców Siedleckich.                         2. Dziękczynna o Boże błogosławieństwo, zdrowie i wszelkie łaski dla Ewy i Andrzeja               w 25 rocznicę ślubu.
11.00 1. W intencji parafian.                                                                                                                        2. Za † Wincentego i Józefę oraz braci Jana, Mariana i Stanisława.
16.00 1. Za † Mariannę i Edwarda Szczerbów, Krystynę i Edwarda Chmielewskich.                           2. Msza św. gregoriańska za † Anielę Czubkowską.

XXVIII Niedziela zwykła
9 października 2016r.

Pan Jezus oczekuje od nas wiary, bo tylko wtedy może dokonywać wielkich dzieł. Muzywa-wiara-foto-mainsimy zapytać samych siebie: czy dostrzegamy to Boże działanie w nas i czy jesteśmy Bogu wdzięczni za otrzymywane łaski? Można powiedzieć, że tego uczymy się przez całe życie. O Bożą pomoc w procesie kształtowania w sobie wiary, ufności pomodlimy się w czasie nabożeństwa różańcowego.

Dzisiaj, już po raz 16., obchodzimy w całym krajuobraz1
To wspaniała okazja, aby zagłębić się w nauczanie naszego wielkiego Rodaka – Świętego Jana Pawła II.fdnt_logo
Po Mszach świętych zbiórka do puszek na Fundacje ,,Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Bóg zapłać za składane ofiary.

Październik to miesiąc różańcowej modlitwy, o której Święty Jan Paweł II mówipobraneł, że to modlitwa, którą bardzo ukochał. My także wzbudźmy w sobie pragnienie umiłowania tej modlitwy. Niech pomoże nam w tym udział w nabożeństwach różańcowych, które odprawiamy każdego dnia o godz. 17.00. W niedzielę o godz. 16.00.

W czwartek, w 13. dzień miesiąca, ostatni w tym roku dzień fatimski. Zapraszamy na różaniec i procesję Fatimską o godz. 17.00.

W piątek, 14 października przypada Dzień Edukacji Narodowej. W naszych modlitwach nie zapominajmy o tych, którzy trudzą się nad przekazywaniem wiedzy i kształtowaniem postaw młodego pokolenia w naszym kraju.

Wszystkim nauczycielom, pedagogom, wychowawcom i pracującymimages
w edukacji składamy serdeczne życzenia: dużo sił zarówno duchowych jak fizycznych, nieustającej cierpliwości
i wyrozumiałości oraz wdzięczności ze strony uczniów
i wychowanków. Przede wszystkim błogosławieństwa Bożego i opieki Matki Bożej Różańcowej na każdy dzień
!

W przyszłą niedzielę będzie liczenie wiernych na mszach świętych.

W Pułtusku trwają obchody ,,70 rocznicy rozbicia więzienia w Pułtusku-żywa lekcja historii”.

W sobotę 15 października o godz. 10.00 w Obrytem z 270-lecia istnienia KŻR jest Dekanalny Zjazd Kół Różańcowych, na który mamy jako parafia zaproszenie. Jest blisko wyjazd jest we własnym zakresie.

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
11 X – św. Jan XXIII, „Papież Dobroci” bądź „Dobry Papież Jan”, który zwołał Sobór Watykański II; patron nuncjuszy apostolskich;
13 X – bł. Honorat Koźmiński, kapłan, zakonnik ze Zgromadzenia Ojców Kapucynów, założyciel zgromadzeń „bezhabitowych”, „męczennik konfesjonału”;
15 X – św. Teresa od Jezusa, wielka mistyczka karmelitańska, reformatorka karmelitańskiej rodziny zakonnej, ogłoszona przez bł. Pawła VI Doktorem Kościoła i nazwana przez niego „doktorem mistycznym”.

Kancelaria Parafialna czynna w dni powszednie od wtorku do soboty w godz. od 16.00 do 17.00.

PODZIĘKOWANIE:
Dziękujemy chórowi parafialnemu z P. Organistą i Asyście procesyjnej za uświetnienie uroczystości odpustowej.
Na wywóz śmieci Jadwiga Deluga z Lutobroku Folwark 30 zł.

RÓŻANIEC W TYM TYGODNIU POPROWADZĄ NASTĘPUJĄCE WIOSKI:
Poniedziałek KŻR z Komorowa Nowego i Działek tajemnice radosne
Wtorek KŻR dzieci ze SzkołyPodstawowej z Pniewa tajemnice bolesne
Środa KŻR z Topolnicy tajemnice chwalebne
Czwartek KŻR z Cisk  tajemnice światła
Piątek KŻR z Mierzęcina tajemnice bolesne
Sobota KŻR z Komorowa Starego, Parceli i Kresów tajemnice radosne
Niedziela KŻR z Suwina tajemnice chwalebne

Różaniec jest najpotężniejszą bronią, jaką możemy się bronić na polu walki.
(Siostra Łucja z Fatimy)

INTENCJE MSZALNE

Poniedziałek 10 października
7.30 1. Dziękczynna o zdrowie, wszelkie łaski i Boże błogosławieństwo dla mieszkańców                Lutobroku Folwark uczestników majowego i czerwcowego.                                                    2. Za † Józefę Kaczyńską z ofiar uczestników pogrzebu.                                                              3. Za † Jana Kazimierza Kaczmarczyka z ofiar uczestników pogrzebu.
17.00 1. Msza dziękczynna o Boże łaski za wstawiennictwem Matki Bożej dla KŻR i                             mieszkańców Komorowa Nowego i Działek.                                                                              2. Msza św. gregoriańska za † Anielę Czubkowską.                                                                     3. Za † Genowefę Końską w 20 rocznicę śmierci, intencja syna i za zmarłych z rodziny                   Przybyłowskich.

Wtorek 11 października
7.30 1. Dziękczynna za szczęśliwe zbiory od mieszkańców Lutobroku Folwark.                               2. Msza św. gregoriańska za † Anielę Czubkowską.
17.00 1. Msza św. dziękczynna o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla KŻR i                     Matki Boże dla KŻR i mieszkańców Placusina.                                                                          2. Za † Genowefę Kmiołek intencja KŻR z Placusina.

Środa 12 października
7.30 1. Za † Jacka Gorczyńskiego z ofiar uczestników pogrzebu.                                                       2. Za † Zygmunta Milczarczyka z ofiar uczestników pogrzebu.
17.00 1. Msza św. dziękczynna o Boże łaski za wstawiennictwem Matki Boże dla KŻR i                       mieszkańców Topolnicy.                                                                                                              2. Msza św. gregoriańska za † Anielę Czubkowską.                                                                     3. Za † Bolesława Pikorę w 15 rocznicę śmierci i zmarłych z rodziny Pikorów,                                        Kołakowskich i Witkowskich, Janinę Bojar intencja rodziny.

Czwartek 13 października
7.30 1. Dziękczynna o Boże błogosławieństwo dla Pawła Falba w 18 rocznicę urodzin.                    2. Za † Stefanię Błaszczyk z ofiar uczestników pogrzebu.                                                            3. Za † Stanisława Światkowskiego z Wielątek Rosochatych z ofiar uczestników                         pogrzebu.
17.00 1. Msza dziękczynna o Boże łaski za wstawiennictwem Matki Bożej dla mieszkańców              Cisk.                                                                                                                                                 2. Za † Józefa Mroza w 1 rocznicę śmierci.                                                                                     3. Msza św. gregoriańska za † Anielę Czubkowską.

Piątek 14 października
7.30 1. Za † Iwonę Lusę intencja rodziców.                                                                                             2. Za † Bożenę Rogalińską z ofiar uczestników pogrzebu.                                                           3. Za † Ryszarda Rogalińskiego z ofiar uczestników pogrzebu.
17.00 1. Msza dziękczynna o Boże łaski za wstawiennictwem Matki Boże dla KŻR i                               mieszkańców Mierzęcina.                                                                                                             2. Za † Helenę i Stanisława Nowosielskich.                                                                                   3. Msza św. gregoriańska za † Anielę Czubkowską.

Sobota 15 października
7.30 1. Za † Franciszka Załogę intencja córki.                                                                                          2. Za † Mariannę Kacperską z ofiar uczestników pogrzebu.                                                        3. Za † Stanisława Światkowskiego z Pniewa z ofiar uczestników pogrzebu.
17.00 1. Msza św. dziękczynna o Boże łaski za wstawiennictwem Matki Boże dla KŻR i                        mieszkańców Komorowa Starego, Parcele i Kresy.                                                                2. Dziękczynna o Boże błogosławieństwo i Dary ducha Św. dla Jakuba Kalinowskiego               w 18 rocznicę urodzin i jego rodzinę.                                                                                         3. Msza św. gregoriańska za † Anielę Czubkowską.

Niedziela 16 października
9.00 Za † Jana Petrykowskiego w 8 rocznicę śmierci oraz Katarzynę i Adama Borków.
11.00 W intencji parafian.
16.00 1. Dziękczynna o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Najświętszej i zdrowie dla                   mieszkańców Suwina.                                                                                                                   2. Za † Annę Rączkowską intencja syna Marcina.                                                                         3. Msza św. gregoriańska za † Anielę Czubkowską.

XXVII Niedziela zwykła
2 października 2016r.

W każdej chwili życia jesteśmy zaproszeni, by pogłębiać naszą wiarę, nasze zaufanie wobec Boga. Dlatego tak jak Apostołowie z dzisiejszej Ewangelii wołamy: „Panie, przymnóż nam wiary!”.

W dzisiejszą niedzielę Odpust w naszej parafii z okazji Wspomnienia

obraz1o godz. 12.00. Uroczystą sumę odprawi i kazanie wygłosi ks. dr Marek Wilczewski Dyrektor Wydziału Katechetycznego w Płocku.

Po sumie Adoracja Najświętszego Sakramentu i Procesja Eucharystyczna. Prosimy Asystę w pełnym składzie.

Dzisiaj o godz. 16.00 różaniec poprowadzą KŻR z Wólki Folwark.

Rozpoczęliśmy październik – miesiąc modlitwy różańcowej, o której Święty Jan Paweł II mówił, że zajmowała ona ważne miejsce w jego życiu duchowym, towarzyszyła mu w chwilach radości i doświadczenia. Papież Franciszek podkreśla, że otwiera ona nas na Pana Boga, pomaga przezwyciężyć egoizm i wnosi pokój w serca, w rodziny, w społeczeństwo i w świat, że to modlitwa, która wspiera nas w zmaganiach ze złem. Zachęceni tymi świadectwami weźmy różaniec i módlmy się, powierzając Panu Bogu naszą codzienność oraz rozważajmy tajemnice z życia Chrystusa i Jego Matki. Zapraszamy na wspólne różańcowe nabożeństwa o godz. 17.00. W niedzielę o godz. 16.00.

RÓŻANIEC W TYM TYGODNIU POPROWADZĄ NASTĘPUJĄCE WIOSKI:pobrane
Poniedziałek KŻR z Mystkówca Kalinówki tajemnice                                                                                     radosne
Wtorek KŻR z Lutobroku     tajemnice bolesne
Środa KŻR z Pniewa Kolonii     tajemnice chwalebne
Czwartek KŻR z Pniewa     tajemnice światła
Piątek Młodzież Gimnazjalna    tajemnice bolesne
Sobota KŻR ze Zdzieborza    tajemnice radosne
Niedziela KŻR z Mystkówca Szczucina    tajemnice chwalebne

W tym tygodniu przypadają pierwszy czwartek i pierwszy piątek miesiąca.
W czwartek szczególną intencją będzie prośba o nowe i święte powołania zakonne i kapłańskie. Prywatna adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 16.00.
W piątek zaś wynagrodzenie zniewag, jakie Serce Jezusowe doświadcza przez oziębłość ludzkich serc. Po mszy porannej wyjazdy do chorych; spowiedź od 16.30.
W piątek także przypada wspomnienie NMP Różańcowej, ustanowione na pamiątkę wyproszonego przez modlitwę różańcową zwycięstwa floty chrześcijańskiej pod Lepanto w 1571 roku. Uświadamia to nam po raz kolejny wielką moc tej modlitwy, zatem nie zaniedbujmy jej.

Wpapi przyszłą niedzielę już po raz 16. będziemy w całym kraju obchodzić Dzień Papieski. To wspaniała okazja, aby zagłębić się w nauczanie naszego wielkiego Rodaka – Świętego Jana Pawła II.

Są karteczki, pamiątki niedzielne dla dzieci ze Szkoły Podstawowej.

W sobotę 8 października IV Diecezjalna Pielgrzymka Kół Żywego Różańca do sanktuarium MB Różańcowej w Smardzewie. Koszt 20 zł. zapisy w zakrystii. Wyjazd sprzed Kościoła w Pniewie o godz. 8.00

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
4 X – św. Franciszek z Asyżu – po burzliwej młodości nawrócił się i wyrzekłszy się wszelkich dóbr, postanowił naśladować Chrystusa w całkowitym ubóstwie; radykalizm jego życia do dziś znajduje wielu naśladowców;
5 X – św. Faustyna Kowalska, apostołka, sekretarka Bożego Miłosierdzia.; jej Dzienniczek jest zaliczany do najwybitniejszych dzieł mistycznych.

Są do nabycia kalendarze rolnicze po 27zł.

PODZIĘKOWANIE:
Kisiel Mieczysław Cieńsza 66 na wywóz śmieci 30 zł.

INTENCJE MSZALNE

Poniedziałek 3 października
7.30 1. Za † Stefanię w 4 rocznicę śmierci i Henryka Burawskich, intencja syna Jana z                        rodziną.                                                                                                                                         2. Msza św. gregoriańska za † Anielę Czubkowską.                                                                     3. Za † Czesława Wielgolewskiego z ofiar uczestników pogrzebu.
17.00 1. Msza dziękczynna o Boże łaski za wstawiennictwem Matki Boże dla KŻR i                               mieszkańców Mystkówca Kalinówki.                                                                                         2. Za † Jerzego Wierzchonia.                                                                                                             3. O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Janiny w 82 rocznicę urodzin i o życie                       wieczne dla Franciszka i Wiktorii i dla siostry Malickiej.

Wtorek 4 października
7.30 1. Za † Stanisława i Mariana, Małgorzatę i Helenę Linków.                                                         2. Za † Konstantego Przybysza, jego rodziców i brata Jana.                                                        3. Za † Zygmunta Milczarczyka z ofiar uczestników pogrzebu.
17.00 1. Msza św. dziękczynna o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla KŻR i                      mieszkańców Lutobroku.                                                                                                            2. Msza św. gregoriańska za † Anielę Czubkowską.                                                                      3. Za † Jacka Gorczyńskiego z ofiar uczestników pogrzebu.

Środa 5 października
7.30 1. Za † Henryka Szczesnego z ofiar uczestników pogrzebu.                                                         2. Za † Mieczysława Bulwickiego z ofiar uczestników pogrzebu.                                               3. Za † Jana Sieńkowskiego z ofiar uczestników pogrzebu.
17.00 1.Msza dziękczynna o Boże łaski za wstawiennictwem Matki Boże dla KŻR i                              mieszkańców Pniewa Kolonii.                                                                                                      2. Msza św. gregoriańska za † Anielę Czubkowską.                                                                      3. Za † Jacka Gorczyńskiego w 1 rocznicę śmierci.

Czwartek 6 października
7.30 1. Dziękczynna o zdrowie, wszelkie łaski i Boże błogosławieństwo w naszym domu                dla Agnieszki, Adama i Pauliny i całej rodziny oraz szczęśliwe rozwiązanie.                          2. Za † Mariannę Łukasiak z ofiar uczestników pogrzebu.                                                          3. Za † Kazimierza Nowosielskiego z ofiar uczestników pogrzebu.
17.00 1. Msza dziękczynna o Boże łaski za wstawiennictwem Matki Boże dla KŻR i                               mieszkańców Pniewa i za śp. Ks. Stefana Siemiątkowskiego od mieszkańców                        Pniewa.                                                                                                                                        2. Msza św. gregoriańska za † Anielę Czubkowską.                                                                      3. Za † Józefę i Kazimierza Orłowskich oraz Kazimierza Jeża intencja rodziny Jeżów z                   Gładczyna Szlacheckiego.

Piątek 7 października
7.30 1. Za † Małgorzatę, Władysława i Bogdana Krajewskich intencja córki.                                     2. Za † Tadeusza Borkowskiego z ofiar uczestników pogrzebu.                                                3. Za † Genowefę Kniołek z ofiar uczestników pogrzebu.
17.00 1. Msza dziękczynna o Boże łaski za wstawiennictwem Matki Boże dla KŻR i                               mieszkańców Gładczyna Szlacheckiego i Malwinowa.                                                            2. Msza św. gregoriańska za † Anielę Czubkowską.                                                                      3. Za † rodzinę Jana i Rozalię, dziadków Koczarów i Skurów oraz Katarzynę i                              Antoniego Dygów.

Sobota 8 października
16.00 Ślub – Patrycja Archacka i Kamil Krawczyk.
18.00 1. Msza dziękczynna o Boże łaski za wstawiennictwem Matki Boże dla KŻR i                                mieszkańców Zdzieborza.                                                                                                           2. Za † Jana Światkowskiego w 1 rocznicę śmierci i jego rodziców intencja żony.                   3. Msza św. gregoriańska za † Anielę Czubkowską.

Niedziela 9 października
9.00 1. Za † Piotra Wiszowatego.                                                                                                             2. Dziękczynna o Boże błogosławieństwo dla pielgrzymów (dzieci komunijnych i                        pozostałych pielgrzymów będących w Licheniu).
11.00 1. W intencji parafian.                                                                                                                       2. Za † Jana Budzińskiego w 25 rocznicę śmierci, intencja żony.
16.00 1. Dziękczynna o Boże bł. opiekę Matki Najświętszej i zdrowie dla mieszkańców                       Mystkówca Szczucina.                                                                                                                  2. Za † Monikę Kmiołek.                                                                                                                  3. Msza św. gregoriańska za † Anielę Czubkowską.

XXVI Niedziela zwykła
25 wrzesień 2016r.

INTENCJE MSZALNE

Poniedziałek 26 września
7.30 Msza św. gregoriańska za † Zofię Kacperską.
18.00 1. Za † Jana Roguskiego w 11 rocznicę śmierci, intencja żony Zofii i c.                          rodziny Jakubowskich i Rogulskich.                                                                                  2. Za † Aleksandra Gościniaka w 6 rocznicę śmierci i brata Wacława                          Grzywacza i zmarłych z rodziny Sokołowskich.

Wtorek 27 września
7.30 Msza św. gregoriańska za † Zofię Kacperską.
18.00 1. Dziękczynna o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla                              Bartłomieja Wiśniewskiego z okazji 18 rocznicy urodzin.                                           2. Za † Józefę Czubkowską intencja wnuczka Michała z rodziną.

Środa 28 września
7.30 Msza św. gregoriańska za † Zofię Kacperską.
18.00 1. Za † Marcina Makowskiego.                                                                                                2. Za † Janinę Piątek w 4 rocznicę śmierci.

Czwartek 29 września
7.30 1. Za † Michała Matuszewskiego.                                                                                            2. Za † Stanisława Osowieckiego w 30 rocznicę śmierci, intencja córki.
18.00 1. Msza św. gregoriańska za † Zofię Kacperską.                                                                 2. Za † rodziców Zofię i Stanisława Siemieniak, brata Jana oraz dziadków                Siemieniaków i Wielgolewskich

Piątek 30 września
7.30 1. Za † Stanisława Kalinowskiego z ofiar uczestników pogrzebu.                              2. Za † Zygmunta, Czesławę i Edmunda Kasińskich.
18.00 1. Dziękczynna o Boże błogosławieństwo i Dary Ducha Św. dla Pawła                        Ciskowskiego z okazji 18 r. urodzin.                                                                                  2. Msza św. gregoriańska za † Zofię Kacperską                                                                  3. Za † Jana Grzechnika i Stefanię i Bartłomieja Myślak.

Sobota 1 października
8.00 Za † Henryka Frąckiewicza in. żony.
16.00 Ślub – Izabela Karasiewicz i Kamil Kaczyński.
17.00 Ślub – Paulina Wałowska i Marcin Olszański.
18.00 1. Dziękczynna o Boże błogosławieństwo KŻR z Wielątek Folwark.                         2. Msza św. gregoriańska za † Anielę Czubkowską.                                                         3. Za † Czesławę Śliwkę w 9 rocznicę śmierci.

Niedziela 2 października
9.00 1. Za † Kazimierza Wiśniewskiego w rocznicę śmierci.                                                     2. Msza św. gregoriańska za † Zofię Kacperską.
12.00 W intencji parafian.Odpust parafialny.
16.00 1. Dziękczynna o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Najświętszej                         i zdrowie dla mieszkańców Wólki Folwark.                                                                    2. Za † Teresę i Wacława Wróbel intencja imieninowa od dzieci i wnuków.            3. Za † Danutę Makać.