II Niedziela zwykła
15 stycznia 2017r.

W dzisiejszą niedzielę obchodzimy Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy. Na naszych oczach wiele rodzin przeżywa ból ro1443749130złąki z najbliższymi, którzy wyjechali w poszukiwaniu lepszej pracy i zarobków. Na naszych oczach trwa też dramat tysięcy rodzin opuszczających swoje domostwa z powodu wojen, biedy i prześladowań. Otoczmy ich dzisiaj szczególną modlitwą. Przyjmijmy też serdecznie tych, którzy wśród nas szukają lepszego życia dla siebie i najbliższych. Wykorzystajmy ten dzień, aby uczyć się rozumieć innych – oni też są ukochanymi dziećmi Bożymi, naszymi braćmi.

W najbliższych dniach Kościół wzywa nas, abyśmy spojrzeli jeszcze szerzej, poza siebie, naObraz1wet poza własną wspólnotę parafialną. Już we wtorek, 17 stycznia, obchodzimy Dzień Judaizmu. Spróbujmy tego dnia szczególnie pochylić się nad Pismem Świętym, aby tam szukać wspólnych korzeni naszej wiary i uczyć się od Abrahama, jak bez reszty zaufać Panu Bogu.

W dniach od 18 do 25 stycznia w całym Kościele będzie trwał Tydzień Powszechnej Modlitw o Jedność Chrześcijan. Powszechnej, gdyż w tym samym czasie podejmują ją wszystkie Kościoły chrześcijańskie. Uczyńmy wszystko, co w naszej mocy, aby każdego dnia wypełniać polecenie ekumeniaPana Jezusa: abyśmy byli jedno! Nasza osobista więź z Panem Bogiem musi przekładać się na nasze relacje z bliźnimi, zwłaszcza z braćmi w tej samej wierze. W to wielkie nawoływanie Kościoła do jedności włączmy także nasze osobiste modlitwy. Niech będą one skromnym wkładem w dzieło ekumenizmu.

Jezus był świadomy, że modli się za grzesznych ludzi, ale wiedział, że zbawienie – czyli pojednanie się z żywym Bogiem – uzdolni ich do jedności. Chrystus darzył Ojca bezwarunkowym zaufaniem, bezgraniczną miłością i posłuszeństwem, które pozwalało mu ponieść każdą ofiarę. Gdy się nawracamy, Bóg daje również nam pragnienie złożenia swego życia w Jego ręce i utożsamienia się z Jego wolą. Według Pisma Świętego, być jedno z Chrystusem znaczy też być jedno z innymi chrześcijanami – mają przecież wspólny cel. Jedność tworzy Kościół.

W sobotę, 21 stycznia, przypada Dzień Babci, a w niedzielę, 22 stycznia – Dzień DziaObraz2dka. Pamiętajmy o nich i módlmy się w tych dniach za naszych kochanych dziadków, tych żyjących i tych, którzy odeszli już do Pana. Tak wiele im zawdzięczamy. Niech naszym podziękowaniem będzie modlitwa, ofiarowana Komunia św. i serdeczna pamięć.

obraz2

Trwa wizyta duszpasterską zwaną kolędą. Pragniemy spotkać się z naszymi wiernymi aby wspólnie się pomodlić w intencji odwiedzanwizyta-duszpasterska-01ej rodziny, poświęcić mieszkanie i otrzymać Boże błogosławieństwo na cały Nowy Rok. Niech nie zabraknie krzyża, świeczek, wody święconej i Pisma św. Dzieci pokazują zeszyty do religii, kandydaci do Bierzmowania indeksy.
PORZĄDEK KOLĘDY:
Poniedziałek Pniewo ul. 18 maja lewa i prawa strona – 3 księży. Jeden ksiądz                               od P. Zbrzeźniak i po obu stronach, dwóch od kościoła, jeden                                     ksiądz od P. Zacharskich, drugi ksiądz od P. Kaczmarczyk.
Kolęda od godz. 15.30. Pojazd na koniec Pniewa prosimy na godz. 15.20.

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
17 I – św. Antoni, opat, żyjący na przełomie III i IV wieku, słynny pustelnik, który do dziś znajduje wielu naśladowców w praktykowaniu takiej właśnie drogi doskonałości chrześcijańskiej;
19 I – św. Józef Sebastian Pelczar (1842-1924), biskup przemyski, założyciel Zgromadzenia Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego, tak zwanych sercanek;
21 I – św. Agnieszka, dziewica i męczennica, która jako 12-letnia dziewczynka poniosła śmierć na stadionie Domicjana około 305 roku.

PODZIĘKOWANIA:
Na śmieci:
Wypychy Nowe po 30 zł.: Zofia Szymańska, Bogusław Grzywacz, Jadwiga Załoga, Zdzisław Załoga, Henryk Jeż, Teresa Kowalska, Janusz Mikołajczyk, Józef Mróz, Andrzej Grzywacz, Krystyna Apelska, Kazimierz Apulski, Cecylia Mróz 50 zł.
Zdziebórz po 30 zł.: Zdzisław Szczęsny, Wiesław Turek, Waldemar Mielczarczyk, Paweł Jankowski, Stanisław Jeż, Marian Turek, Zofia Sieńkowska, Stanisław Stępkowski, Jan Turek, Tomasz Król, Cezary Stępkowski, Tomasz Król, Kazimierz Wielgolewski 50 zł. Jacek Wiśniewski 50 zł, Zdzisław Król 50 zł. Jarosław Wykowski 50 zł. Marian Kowalski 40 zł.
Gładczyn Osiedle po 30 zł.: Wanda Kucharska, Sławomir Samsel, Jadwiga Młynarczyk, Krzysztof Kuczyński, Stanisław Biernacki, Marianna Śliwka, Roman Purzycki, Jerzy Markowski, Dariusz Kądziela, Tomasz Cyran, Andrzej Kuczyński i Tadeusz Kamiński po 50 zł, Jan Murza 40 zł, Jarosław Świadkowski i Jadwiga Wyrzykowska
po 20 zł.
Lutobrok po 30 zł.: Zdzisław Piątkowski, Jacek Kamiński, Krystyna Gorczyńska, Zygmunt Łach, Krzysztof Linka, Wincenty Salwin, Barbara Oleksa, Małgorzata Kasińska, Marianna Kamińska, Dariusz Zawadzki, Radosław Pikora, Krzysztof Pawlik, Jan Pogłód, Robert Pogłód, Konrad Kalinowski, Kazimierz Skóra, Jan Wielgolewski, Eugeniusz Nowotka. Po 50 zł. Stanisław Ożarek, Stanisław Wóltański, Andrzej Marcjański, Marianna Turek, Barbara Kordowska.
Cieńsza po 30 zł.: Dariusz Borek, Krzysztof Kordowski, Sławomir Kacperski, Jan Dawidczyk, Henryk Makowski, Halina Świadkowska, Teresa Jackiewicz, Paweł Kisiel, Henryk Kisiel, Roman Makowski, Krzysztof Deptuła, Jarosław Kasiński, Stanisław Salwin, Waldemar Sosnowicz, Włodzimierz Makowski, Tadeusz Ochędowski, Ryszard Kisiel, Sławomir Falba, Dariusz Jończyk, Janusz Makowski, Jan Burawski, Sławomir Kaczmarczyk, Krzysztof Krawczyk, Antoni Kisiel, Jan Kasiński, Arkadiusz Kasiński, Henryk Kasiński, Krystyna Twardowska, Władysław Chodyna, Zbigniew Kozon.
Pniewo Kolonia po 30 zł.: Piotr Dana, Jan Krawczyk, Ryszard Leszczyński, Dariusz Dawidczyk, Andrzej Chmielewski, Stefan Jończyk, Mirosław Dawidczyk, Stanisław Ickiewicz, Wojciech Krawczyk, Dorota
Wróbel, Arkadiusz Wóltański 50 zł. Regina Murziak 50 zł.
Pniewo ul. Pułtuska i 18 maja po 30 zł.: Wojciech Kucharczyk, Elżbieta Wróbel, Józef Kasiński, Romuald Jankowski, po 50 zł.: Kazimierz Salwin, Józef Borowiec, Stanisław Puławski, Mirosław Drabczyk, Lucjan Borowiec 40 zł.
Wólka Folwark po 30 zł.: Stanisław Kmiołek, Stanisław Mroczkowski, Dariusz Rogulski, Edward Pikora, Mirosław Garbacz, Henryk Nowotka, Radosław Bereski, Stanisława Bereska, Stanisław Szulecki.
Pniewo ul. Sosnowa, Spokojna i Szkolna po 30 zł.: Robert Brzeziński, Wojciech Szczerba, Grzegorz Petrykowski i po 50 zł. Czesław Słomka i Tomasz Rakowski.
Wólka Przekory po 30 zł.: Henryk Piątek, Eugeniusz Petrykowski, Tadeusz Postek, Beata Sierzan, Tadeusz Łukasiak, Cezary Kmiołek, Zdzisław Kmiołek, Pio 50 zł. Grzegorz Deptuła, Edward Kmiołek, Stanisław Gołębiewski, Adam Sierzan, Kazimierz Kamiński 40 zł.
Bóg zapłać.

INTENCJE MSZALNE

Poniedziałek 16 stycznia
7.30 1. Za † Władysława Barszcz z ofiar uczestników pogrzebu.                                                         2. Za † Tadeusza Murza z ofiar uczestników pogrzebu.                                                              3. Za † Waldemara Myślaka z ofiar uczestników pogrzebu.

Wtorek 17 stycznia
7.30 1. Za † Jana Ostrowskiegow 10 rocznicę śmierci i rodziców z obojga stron.                             2. Za † Jana Kalinowskiego z ofiar uczestników pogrzebu.                                                         3. Za † Mariannę Krawczyk z Pniewa Kolonii z ofiar uczestników pogrzebu.

Środa 18 stycznia
16.00 1. Za † Henryka w rocznicę śmierci i Stefanię Burawskich intencja syna Jana z                          rodziną.                                                                                                                                          2. Za † Irenę Mięgoć intencja teściów Witkowskich zamiast kwiatów.                                     3. O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Marka.

Czwartek 19 stycznia
16.00 1. Za † Henryka Frąckiewcza intencja dzieci.                                                                                 2. Za † Genowefę Czyż z ofiar uczestników pogrzebu.                                                                 3. Za † Bożenę Rogalińską z ofiar uczestników pogrzebu.

Piątek 20 stycznia
16.00 1. Za † Ryszarda Spodka z ofiar uczestników pogrzebu.                                                             2. Za † Józefę Czubkowską z ofiar uczestników pogrzebu.                                                         3. Za † Stanisława Światkowskiego z ofiar uczestników pogrzebu.

Sobota 21 stycznia
16.00 1. Za † Stanisława Kalinowskiego z Leman z ofiar uczestników pogrzebu.                              2. Za † Henryka Szczesnego z ofiar uczestników pogrzebu.                                                        3. Za † Wiesława Sieńkowskiego z ofiar uczestników pogrzebu.

Niedziela 22 stycznia
9.00 Za † Wandę i Mieczysława Pajewskich.
11.00 W intencji parafian.
16.00 1. Dziękczynna o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Teresy i Mariana Stelmach w               50 rocznicę ślubu i opiekę Bożą dla dzieci i wnuków w 70 rocznicę urodzin intencja              żony, dzieci i wnuków.                                                                                                                      2. Za † Aleksandra Malika w 20 rocznicę śmierci.

Święto Chrztu Pańskiego
8 stycznia 2017 r.

Wspominane w dzisiejszej liturgii wydarzenie znad Jordanu, gdzie Pan Jezus przyjął chrzest, a także gdzie Bóg potwierdził, żeObraz1 jest On Jego Synem, kończy okres Narodzenia Pańskiego. Od jutra rozpoczyna się tak zwany okres zwykły, per annum – w ciągu roku. Jednak w polskiej tradycji przedłużamy śpiewanie kolęd do 2 lutego, czyli do święta Ofiarowania Pańskiego, zwanego u nas świętem Matki Bożej Gromnicznej, które bezpośrednio wiąże się z Bożym narodzeniem. Zapamiętajmy dziś słowa samego Boga o Jezusie: „To jest Mój Syn Umiłowany, Jego słuchajcie”.

Wspominając chrzest Pana Jezusa w Jordanie, myślimy także o naszym chrzcie, który jest początkiem i fundamentem naszego chrześcijańskiego życia, pobraneczyli naszej przyjaźni, wspólnoty z Panem Bogiem. W tym sakramencie otrzymaliśmy godność przybranego dziecka Bożego i dar Bożej miłości. Zostaliśmy też włączeni do wspólnoty Kościoła. Przyjęcie chrztu jest dla nas jednocześnie wielkim zobowiązaniem. Musimy bowiem podążać drogą coraz większego upodabniania się do Chrystusa. Mamy kochać Go coraz więcej i uczyć się od Niego, jak kochać bliźnich. Jeśli nasza komunia z Panem Bogiem będzie coraz doskonalsza, jako chrześcijanie będziemy stawać się ludźmi wyczulonymi na piękno duchowe i moralne, rozmiłowanymi w tym, co szlachetne, wartościowe, prawdziwie wielkie. W naszej codzienności nie możemy zadowolić się bylejakością i obojętnością. Zatrzymajmy się na moment przy chrzcielnicy, aby podziękować za dar dziecięctwa Bożego, ale także zdać sobie sprawę z naszej odpowiedzialności za budowanie Kościoła na ziemi – po to jesteśmy posłani do świata.

W przyszłą niedzielę, 15 stycznia, będziemy obchodzili Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy. Papież Franciszek w swoim przesłaniu wzywa wszystkich do otoczenia troską nieletnich migrantów, zwłaszcza samotnych, którzy są bezbronni i bezradni.

W dzisiejszą niedzielę o godz. 17.00 w kościele św. J.P II (szkolnym) w Pułtusku spotkanie opłatkowe dla Pielgrzymów.

obraz2

Trwa wizyta duszpasterską zwaną kolędą. Pragniemy spotkać się z naszymi wiernymi aby wspólnie się pomodlić w intencji odwiedwizyta-duszpasterska-01zanej rodziny, poświęcić mieszkanie i otrzymać Boże błogosławieństwo na cały Nowy Rok. Niech nie zabraknie krzyża, świeczek, wody święconej
i Pisma św. Dzieci pokazują zeszyty do religii, kandydaci do Bierzmowania indeksy.
PORZĄDEK KOLĘDY:
Poniedziałek Lutobrok – 2 księży                                                                                                                     od godz. 15.30 Gładczyn – bl. Nr. 3 i 4 – 1 ksiądz
Wtorek Cieńsza 3 księży jeden od lasu a dwóch od Leman łącznie z domami                        należącymi do Leman leżącymi przy drodze.
Środa Pniewo Kolonia – 2 księży                                                                                                         od godz. 15.30 Pniewo ul. Pułtuska i Armii Krajowej– 1 ks. od p. Salwin w              stronę Kościoła.
Czwartek Wólka Folwark – 2 księży                                                                                                             od godz. 15.30 Pniewo ul. Cicha, Spokojna i Szkolna – 1 ksiądz
Piątek Suwin – 2 księży                                                                                                                             Wólka Przekory – 1 ksiądz
Sobota Topolnica 2 księży                                                                                                                        Lemany – 1 ksiądz
Kolęda codziennie od godz. 9.00. Pojazdy prosimy przed godz. 9.00.
Po południu pojazd na godz. 15.20.

PODZIĘKOWANIA:
Na śmieci: Wielątki Rosochate po 30 zł: Henryk Kaczyński, Marianna Rutka, Wiesław Rutka, Jan Szymański, Teresa Grześkiewicz, Stefania Bocian, Teresa Skoczeń, Wiesława Potocka, Zdzisław Pogłód, Tomasz Podpora, Stanisław Król, Henryka Swidwa, Wiesław Twardowski, Andrzej Świdwa 20 zł. Zofia Gołębiewska 20 zł.
Wielątki Folwark po 30 zł: Agnieszka Ślubowska, Krystyna Wierzchoń, Kazimiera Świdwa, Ryszard Kaczmarczyk, Tadeusz Skoczeń, Marian skoczeń, Hanna Kowalczyk, Tadeusz Marzoch, Kazimierz Nowosielski, Robert Kaczyński, Kazimierz bocian, Henryk Fraszek, Zdzisław Gołębiewski 50 zł. Józef Kosieradzki 50 zł. Apolonia Wierzchoń 20 zł.
Lutobrok Folwark po 30 zł. : Marianna Kalinowska, Sławomir Pawłowski, Henryk Kosieradzki, Marianna Przybysz, Jan Juźwiak, Krystyna Rogulska, Zbigniew deluga, Jan Matuszewski, Adam Tułowiecki, Janusz Ciok, Stanisław Godlewski, Stanisław Chełchowski, Kazimierz Borkowski, Sławomir Twardo 50 zł.
Ciski po 30 zł; Wojciech Nożykowski, Jan Ickiewicz, Henryka Samsel, Marek Kisiel, Marian Stelmach, Kazimierz Skoczeń, Benedykt Karłowicz, Adam Samsel, Kazimierz Prus, Wincenty Ciskowski, Piotr Ciskowski, Ludwik Kuciński, Andrzej Ciskowski, Stanisław Król, Zbigniew Gołębiewski,  Krzysztof Kaczmarczyk 20 zł.
Gładczyn Rządowy po 30 zł.: Stanisław, Szustakowski, Bogdan Dyga, Dariusz Szustakowski, Zygmunt Ordakowski, Tadeusz Koczara, Marian Szczerba, Jan Szczerba, Andrzej Piątek, Sławomir Piątek, Barbara Jarosik, Arkadiusz Małecki, Grzegorz Milczarczyk 40 zł, Adam Piątek 50 zł.
Komorowo Działki po 30 zł.: – Henryk Krawczyk, Jarosław Deptuła, Robert Witkowski, Honorata Markowska, Zbigniew Kaczyński, Ryszard Bloch, Kazimierz, Jastrzębski, Kazimierz Kowalczyk, Ryszard Dziewulski, Henryk Murza, Robert Kwiatkowski, Wiesław Markowski, Marianna Piórkowska, Jan Wiśniewski, Ryszard Dylak 70 zł, Ireneusz Salwin 80 zł.
Komorowo Parcele po 30 zł.: Krystyna Bereska, Teresa Pruchnicka, Jan Archacki, Andrzej Rzemek, Anna Cholewska, Jan Pikora Beata Bereska, Tadeusz Siemieniak 50 zł.
Wólka Folwark po 30 zł.: Stanisław Przybysz, Janina Murza, Zbigniew Mięgoć, Leszek Lipiński, Zdzisław Machnowski 50 zł.
Komorowo Stare po 30 zł.: Jerzy Gaszczyński, Kazimierz Krakowiecki, Czesława Machnowska, Kazimierz Cholewski, Mirosław Pawłowski, Ryszard Jóźwiak, Mariusz Garbarczyk, Regina Beredzińska, Barbara Rojek, Janina Chmielewska, Andrzej Wiśniewski, Teresa Sierzan, Tadeusz Łapka, Mieczysław Murziak, Leszek Rudawski, Jacek Wiśniewski, Zofia Jackowska 40 zł.
Pniewo ul. Pułtuska i ul. Amii Krajowej po 30 zł.: Marianna Deptuła, Wojciech Tyburski, Andrzej Deptuła, Stanisław Tyburski 20 zł. Tadeusz Reszka 50 zł.
Placusin po 30 zł.: Konrad Petrykowski, Józef Abramczyk, Andrzej Kisiel, Czesław Kasiński 50 zł. Kazimierz Kmiołek 50 zł. Jacek Kasza 50 zł. Henryk Turek 40 zł.
Gładczyn Osiedle Mariusz Kalbarczyk 20 zł.
Drwały po 30 zł.: Krystyna Kozon, Genowefa Gorczyńska, Rafał Sokołowski.
Mierzęcin po 30 zł. : Edward Wielgoleski, Krzysztof Koński, Wiesława Turek, Tadeusz Gałązka, Kazimierz Drążewski, Rafał Dawidczyk 50 zł. Marian Dawidczyk 50 zł.
Bóg zapłać.

INTENCJE MSZALNE

Poniedziałek 9 stycznia
7.30 1. Za † Adama Jabłońskiego w 6 rocznicę śmierci.                                                                       2. O zdrowie i udaną operację dla Sylwii.                                                                                       3. Za † Józefę Czubkowską z ofiar uczestników pogrzebu.

Wtorek 10 stycznia
7.30 1. Za † męża Kazimierza i syna Adama Przybyszów intencja żony i matki, oraz za                       Aleksandra i Zofię Gójskich.                                                                                                         2. Za † Bożenę Rogalińską z ofiar uczestników pogrzebu.                                                           3. Za † Zygmunta Milczarczyka z ofiar uczestników pogrzebu.

Środa 11 stycznia
7.30 1. Za † Jana Sieńkowskiego z ofiar uczestników pogrzebu.                                                         2. Za † Genowefę Kmiołek z ofiar uczestników pogrzebu.                                                          3. Za † Stanisława Światkowskiego z Pniewa z ofiar uczestników pogrzebu.

Czwartek 12 stycznia
7.30 1. Za † Janinę Jackowską w 10 rocznicę śmierci.                                                                           2. Za † Konstantego Przybysza w 15 rocznicę śmierci.                                                                 3. Za † Stanisława Kalinowskiego z ofiar uczestników pogrzebu.

Piątek 13 stycznia
7.30 1. Za † Dariusza Skocznia.                                                                                                                 2. Za † Henryka Szczesnego z ofiar uczestników pogrzebu.                                                         3. Za † Wiesława Sieńkowskiego z ofiar uczestników pogrzebu.

Sobota 14 stycznia
7.30 1. Za † Mariannę Krawczyk z Pniewa Kolonii in. KŻR z Pniewa Kolonii.                                       2. Za † Genowefę Czyż z ofiar uczestników pogrzebu.                                                                 3. Za † Tadeusza Murza z ofiar uczestników pogrzebu.

Niedziela 15 stycznia
9.00 Za † Stanisława Kisiela in. urodzinowa od żony, dzieci i wnuków.
11.00 W intencji parafian.
16.00 1. Za † Helenę i Antoniego Kasińskich.                                                                                           2. Za † Andrzeja Delugę w 2 rocznicę śmierci, intencja syna Kamila.                                          3. Dziękczynna o Boże bł. i zdrowie dla Mieczysława Deptę w 70 rocznicę urodzin in.                  żony, dzieci i wnuków

Świętej Bożej Rodzicielki
1 stycznia 2017 r.

W pierwszy dzień nowego roku   Pańskiego 2017 Kościół celebruje liturgiczną uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. Dziś stajemybozej-rodzicielki-maryi obok Matki Bożej, prosząc Trójjedynego Boga o błogosławieństwo dla naszych rodzin, dla Ojczyzny i całego świata. Nie wiemy, jaki ten rok będzie ani co przyniesie. Ale z wielowiekowych doświadczeń naszego narodu wynika, że Matka Boga i nasza Matka nigdy nas nie zawiodła, zwłaszcza w trudnych chwilach. Wpatrujmy się w Nią. Ona nosiła pod swoim Sercem źródło i początek naszego życia – Jezusa Chrystusa, przez którego wszystko się stało, a bez Niego nic się nie stało i nadal się nie dzieje. Ona od początku trwała przy danym Bogu słowie, od zwiastowania, przez betlejemską noc, aż po Golgotę, wpisując się w Boże dzieło odkupienia. Prośmy Maryję, aby zbawienie ofiarowane każdemu z nas przez Jej Syna nie zostało zmarnowane.

Po mszy św. zbiórka do puszek na ogrzewanie naszego kościoła.

W Betlejem Aniołowie głosili chwałę Pana Boga i pokój ludziom dobrej woli”. Maryja, wydając na świat Bożego Syna, staje się Królową Pokoj1290u. Dlatego dzisiejsza uroczystość Bożej Rodzicielki Maryi, ogłoszona z inicjatywy papieża bł. Pawła VI (list z 1967 r.), jest obchodzona jako Światowy Dzień Modlitw o Pokój. Świat i ludzkość ciągle potrzebują pokoju. Nie szczędźmy czasu i serca na modlitwę w tej intencji przez wstawiennictwo Maryi – Jej niczego Bóg nie odmawia.

Dzisiaj za publiczne odmówienie lub odśpiewanie hymnu O Stworzycielu, Duchu, przyjdź można uzyskać odpust zupełny. Wszyscy potrzebujemy Bożej pomocy, Bożej łaski, skorzystajmy więc z tego daru Kościoła.

We wtorek, 3 stycznia, tradycyjnie wspominamy Najświętsze Imię Jezus. U św. Łukasza czytamy: „Gdy nadszedł dzień ósmy i należałimageso obrzezać Dziecię, nadano Mu imię Jezus, którym Je nazwał anioł, zanim się poczęło w łonie [Matki]” (Łk 2,21). Już w pierwszej połowie XVI wieku papież Klemens XII pozwolił na sprawowanie Mszy Świętej o Imieniu Jezus, a Innocenty XIII na początku XVIII wieku rozciągnął to święto na cały Kościół. Pamiętajmy o zapewnieniu samego Pana Jezusa, który powiedział: „Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: o cokolwiek byście prosili Ojca, da wam w imię moje” (J 16,23). Choć jest to dowolne liturgiczne wspomnienie, tego dnia do codziennej modlitwy dołączmy choćby kilka wezwań z Litanii do Imienia Jezus.

W piątek, 6 stycznia, przypada uroczystość Objawienia Pańskiego, w naszej trobraz1adycji zwana świętem Trzech Króli. Przypomina nam ona, że Syn Boży przyszedł do ludzi wszystkich narodów, ras i języków. Msze Święte o godz. 9.00, 11.00 i 16.00. Tego dnia w kościele pobłogosławimy kadzidło i kredę, którą – zgodnie z dawnym polskim zwyczajem – na drzwiach naszych domostw nakreślimy pierwsze litery imion Mędrców ze Wschodu: Kacpra, Melchiora i Baltazara. Po literach C + M + B napiszemy cyfry roku Pańskiego 2017, co tłumaczymy również jako prośbę, aby Chrystus błogosławił nasz dom: Christus mansionem benedicat. Takie oznakowanie drzwi naszych domów ma rangę świadectwa wiary wobec naszych braci i sióstr, którzy od nas tego świadectwa żądają i na nie oczekują.

W uroczystość Objawienia Pańskiego rokrocznie obchodzimy Misyjny Dzień Dzieci. Szczególną modlitwą otaczamy misjonarzy i misjonarki, modlimy się o liczne i święte powołania kapłańskie i misyjne, może także z naszej parafii.

W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. W modlitwach prosimy o liczne i święte powołania kapłańskie, a w piątek przepraszamy Boże Serce za brak miłości, za lekceważenie Bożych darów, zwłaszcza Eucharystii. Prosimy o miłosierdzie dla tych, którzy Pana Boga przeprosić nie chcą. W sobotę prosimy Niepokalane Serce Maryi o wstawiennictwo przed Bożym tronem. W piątek od godz. 15.00 do 16.00 prywatna Adoracja Najświętszego Sakramentu. Adoracja przeniesiona z czwartku. Na mszy św. o godz. 16.00 będzie śpiewanie kolęd. Pierwsza sobota miesiąca po mszy św. o godz. 8.00 Różaniec poprowadzą KŻR z Leman.

W niedzielę, 8 stycznia, przypada święto Chrztu Pańskiego. Niedziela ta zamyka liturgiczny okres Narodzenia Pańskiego. Będziemy celebrować pamiątkę puchrzest-p-jezusa-w-jordanieblicznego ogłoszenia mesjańskiej misji Pana Jezusa. W minionym roku pogłębialiśmy duchowe owoce naszego własnego chrztu i powołania do zbawienia, także we wspólnocie polskiego narodu. Tym bardziej warto zdać sobie sprawę, że przez chrzest stajemy się dzieckiem Bożym, nowym stworzeniem, przeznaczonym do nowego, lepszego – świętego życia, że przez chrzest św. rozpoczęła się nasza komunia z Panem Bogiem.

obraz2

Trwa wizyta duszpasterską zwaną kolędą. Pragniemy spotkać się z naszymi wiernymi aby wspólnie się pomodlić w intencji odwiewizyta-duszpasterska-01dzanej rodziny, poświęcić mieszkanie i otrzymać Boże błogosławieństwo na cały Nowy Rok. Niech nie zabraknie krzyża, świeczek, wody święconej i Pisma św. Dzieci pokazują zeszyty do religii, kandydaci do Bierzmowania indeksy.

PORZĄDEK KOLĘDY:
Poniedziałek Lutobrok Folwark – 2 księży                                                                                               od godz. 15.30 Gładczyn – domki prywatne i bl. Nr. 5 – 1 ksiądz Wtorek Komorowo Parcele 1 ksiądz                                                                                                       Komorowo Nowe i Działki – 2 ks.
Środa Komorowo Stare 2 księży                                                                                                          od godz. 15.30 Pniewo ul. Pułtuska i Armii Krajowej– 1 ksiądz
Czwartek Drwały i Mierzęcin – 1 ksiądz                                                                                                  Placusin – 1 ksiądz                                                                                                                        od godz. 15.00 Gładczyn- bl. Nr. 1 i 2 - 1 ksiądz
Sobota Nowe Wypychy – 1 ksiądz                                                                                                          Zdziebórz– 2 księży
Kolęda codziennie od godz. 9.00. Pojazdy prosimy przed godz. 9.00.

PODZIĘKOWANIA:
Na śmieci: z Mystkówca Kalinówki po 30 zł. – Irena i Roman Rosińscy, Zofia i Kazimierz Rosińscy, Honorata i Kazimierz, Genowefa Osowiecka, Barbara i Andrzej Rosińscy, Bożena i Edward Lasoccy, Irena i Józef Grzywacz, Hanna i Mariusz Hanusz, Dorota i Artur Woźnica, Beata i Krzysztof Gościniak, Teresa i Stanisław Kaczmarczyk, Irena i Franciszek Sieńkowscy 50 zł. Katarzyna i Sławomir Osowieccy 50 zł. Anna i Janusz Raczyńscy Gładczyna 3/5 30 zł. Malwinowo: Sylwester Jackiewicz 30 zł. Zdzisław Jarosik 50 zł. Bogdan Kalinowski 50 zł. Gładczyn Szlachecki po 30 zł.: Henryk Nowosielski, Hanna Purgacz, Jarosław Zadworny, Marianna Jadacka, Jan Wołoszyn, Ryszard Jeż, Marek Zyskowski, Bogdan Ciosek, Ireneusz Kostrzewski, Waldemar Dukalski 20 zł. Mystkówiec Szczucin po 30 zł: Mirosław Rakowski, Zofia Packa, Robert Król, Jan Samsel, Jerzy Sokołowski, Dariusz Siebierski, Marianna Skoczeń, Jan Masłowski, Dariusz Szczubeł, Konstanty Masłowsaki, Zenobiusz Król 50 zł. Wypychy Stare po 30 zł: Henryk Twardowski, Ryszard Kaczmarczyk. Mystkówiec Stary po 30 zł: Jan Mróz, Artur Mróz, Józefa Liszewska, Marianna Rogulska, Roman Rogulski, Andrzej Sieńkowski, Henryk Jeż, Mieczysław Depta, Marianna Marczak, Wiesław Krawczyk, Anna Osowiecka, Maria Końska, Wiesław Lewandowski, Wiesław Falba, Krystyna Mosakowska, Marek Gołębiewski, Adam Wójcik, Bogdan Jabłoński, Genowefa Krystman, Barbara Puławska, Jacek Nożykowski, Stanisław Kacperski, Stanisław Gołębiewski, Henryk Dylak, Halina Jankowska, Teresa Światkowska, Jan Puławski, Stanisław Kamiński, Krystyna Marczak 20 zł. Andrzej Drożdż 60 zł Bóg zapłać.

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
2 I – św. Bazyli Wielki i św. Grzegorz z Nazjanzu, biskupi i doktorzy Kościoła żyjący w IV wieku.

U progu nowego roku kalendarzowego 2017 jeszcze bardziej otwórzmy się na Bożą20162017 miłość, aby mogła napełnić nasze domy, nasze rodziny i stać się w nas źródłem życia Bożego, z którego będą czerpać inni. W ten sposób stwarzamy szansę spełnienia się naszych najlepszych życzeń, aby budując dom naszej rodziny, naszej wspólnoty parafialnej i naszej Ojczyzny, promieniować Bożym szczęściem, niezależnie od tego, co posiadamy i jaką drogą Pan Bóg nas prowadzi. Niech ten kolejny, rozpoczynający się rok Pański dla nas wszystkich, dla naszych rodzin, dla naszej wspólnoty parafialnej i dla naszej Ojczyzny będzie czasem prawdziwie błogosławionym.

„Niech cię Pan błogosławi i strzeże. obraz2 Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad tobą (…).
Na progu Nowego 2017 Roku życzymy Wam Drodzy Parafianie pokoju ducha, zdrowia i przyjaźni z Bogiem, by Miłosierny Bóg był z Wami w każdej chwili życia, by Wam błogosławił i strzegł od wszelkiego złego. Duszpasterze

INTENCJE MSZALNE

Poniedziałek 2 stycznia
7.30 1. Za † Zygmunta Milczarczyka z ofiar uczestników pogrzebu.                                                  2. Za † Bożenę Rogalińską z ofiar uczestników pogrzebu.                                                            3. Za † Ryszarda Spodka z ofiar uczestników pogrzebu.

Wtorek 3 stycznia
7.30 1. Za † Józefę Czubkowską z ofiar uczestników pogrzebu.                                                         2. Za † Jana Sieńkowskiego z ofiar uczestników pogrzebu.                                                        3. Za † Genowefę Mariańską intencja imieninowa.

Środa 4 stycznia
7.30 1. Za † Mariannę Krawczyk z Pniewa Kolonii intencja Teodozji i Bolesława Krawczyk z               Pułtuska.                                                                                                                                       2. Za † Genowefę Kmiołek z ofiar uczestników pogrzebu.                                                           3. Za † Stanisława Światkowskiego z Pniewa z ofiar uczestników pogrzebu.

Czwartek 5 stycznia
7.30 1. Za † Bogdana Tomczaka z ofiar uczestników pogrzebu.                                                         2. Za † Stanisława Kalinowskiego z ofiar uczestników pogrzebu.                                              3. Za † Henryka Szczesnego z ofiar uczestników pogrzebu.

Piątek 6 stycznia
9.00 1. Za † Krystynę i Mieczysława Śliwka.                                                                                           2. Za † rodziców Annę i Jana Sieńkowskich, siostrę Zofię i brata Stanisława.
11.00 Za † Annę Dawidczyk.
16.00 1. Za † Mariannę, Antoniego, Andrzeja i Józefa Oleksiak.                                                            2. Za † Aleksandra Krzyżewskiego w 19 rocznicę śmierci.

Sobota 7 stycznia
8.00 1. Za † Zofię Kacperską w 1 rocznicę śmierci i Eugeniusza Kacperskiego.                                 2. Za † Henryka Dawidczyka w 3 rocznicę śmierci, intencja rodziny.                                         3. Za † Wiesława Sieńkowskiego z ofiar uczestników pogrzebu.

Niedziela 8 stycznia
9.00 Za † rodziców Rozalię w 10 rocznicę śmierci i Jana Koczarów.
11.00 W intencji parafian.
16.00 1. Za † Jana i Helenę Pogłód, dziadków i brata Piotra Pogłodów.                                               2. Za † Janinę i Franciszka Zawadzkich.

Boże Narodzenie
25 grudnia 2016r.

W święta Bożego Narodzenia radujemy się z faktu, że Pan Bóg wkroczył w dziejeboze-narodzenie1 ludzkości, że „Słowo Ciałem się stało i zamieszkało między nami”. Aby przeżyć tę tajemnicę prawdziwie po chrześcijańsku, nie ograniczajmy się tylko do zewnętrznych obrzędów i zwyczajów. Zechciejmy dotrzeć do źródła tej radości, do samej tajemnicy wcielenia. Przeżywajmy te święta w gronie rodzinnym, pochyleni nad dobrą nowiną zwiastującą pokój i miłość.

Niech przejawem takiego przeżywania tych świąt będzie wspólne śpiewanie kolęd i pastorałek. To piękny polski zwyczaj, niestety, zaniobraz1kający już w naszych rodzinach i w naszej współczesnej kulturze. Polskie kolędy zawierają bogate treści teologiczne, czerpią z narodowej tradycji i historii. Niech polskie katolickie domy w tym czasie rozbrzmiewają kolędą płynącą nie tylko z głośników radiowych i telewizyjnych, ale przede wszystkim z naszych serc.

Jutro drugi dzień świąt Bożego Narodzenia, Msze Święte o godz. 9.00, 11.00 i 16.00. W liturgii Kościół czci św. Szczepana, pierwszego męczennika, który przypomina, że prawda o Zbawicielu warta jest każdej, nawet największej ofiary. Pamiętajmy, że wszyscy jesteśmy powołani do świętości. Taca przeznaczona jest na rzecz Diecezji.

Oktawę Narodzenia Pańskiego ubogacają przypadające w najbliższych dniach kolejne święta.
We wtorek, 27 grudnia, wspominamy św. Jana Apostoła, największego teologa wśród Ewangelistów.
W środę, 28 grudnia, wspominamy św. Młodzianków, męczenników. Tradycyjnie jest to także dzień modlitw w intencji dzieci nienarodzonych.

W piątek, 30 grudnia, zgodnie z kalendarzem liturgicznym, będziemy obchodzili święto Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa. Śsw-jozef-i-maryjawięto to zaczęto obchodzić w różnych krajach i diecezjach od wieku XVIII. Kierując myśli ku Świętej Rodzinie, powierzymy Jej nasze rodziny – niech będą Bogiem silne i promieniujące wiarą. Rodzina zbudowana na prawie Bożym jest ojczyzną życia, miłości, wierności, radości i szczęścia. Stanowi sanktuarium życia i świętości, dlatego módlmy się nieustannie w intencji naszych rodzin.

Jeszcze w tym tygodniu – w sobotę – zakończymy rok kalendarzowy 2016. Był on brzemienny w wydarzenia na gruncie Kościoła poimageswszechnego, w naszej Ojczyźnie i w naszych rodzinach. Przeżywaliśmy nadzwyczajny Rok Miłosierdzia, radowaliśmy się 1050. rocznicą chrztu Polski, gościliśmy młodą cząstkę Kościoła powszechnego podczas Światowych Dni Młodzieży w Krakowie i wyjątkowego gościa – Ojca Świętego Franciszka. Mamy za co dziękować, ale mamy również za co przepraszać i prosić Bożą Opatrzność o opiekę na naszą niepewną przyszłość, dlatego bardzo serdecznie zapraszam na Mszę św. dziękczynną na zakończenie roku o godz. 16.00.

Przyszła niedziela pierwsza miesiąca, Adoracyjna, Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. Po mszy św. zbiórka do puszek na ogrzewanie naszego kościoła.

obraz2

W najbliższym czasie w naszej parafii rozpoczną się odwiedziny duszpasterskie, zwane kolędą. Są to odwiedziny naszych Parafian, aby zanieść do ich domów i rodzin Boże błogosławieństwo. Będzie to przede wszystkim wizyta duszpasterska, podczas której zapraszam wszystkich do wwizyta-duszpasterska-01spólnej modlitwy, do zastanowienia się nad naszymi praktykami religijnymi. Kolęda ma także służyć lepszemu wzajemnemu poznaniu się, zbliżeniu duszpasterza do powierzonych jego trosce parafian i odwrotnie. Niech to będzie okazja do rozmowy o radościach i smutkach odwiedzanych rodzin oraz o wspólnych sprawach naszej wspólnoty parafialnej. Niech nie zabraknie krzyża, świeczek, wody święconej i Pisma św. Dzieci pokazują zeszyty do religii, kandydaci do Bierzmowania indeksy.
PORZĄDEK KOLĘDY:
Środa Mystkówiec Szczucin –1 ksiądz                                                                                               Mystkówiec Kalinówka –1 ksiądz                                                                                           Gładczyn Szlachecki i Malwinowo –1 ksiądz
Czwartek Mystkówiec Stary – 2 księży                                                                                                    Wypychy Stare – 1 ksiądz
Piątek Wielątki Rosochate – 1 ksiądz                                                                                                   Wielątki Folwark – 2 księży
Sobota Ciski – 1 ksiądz                                                                                                                                Gładczyn Rządowy – 2 księży
Kolęda codziennie od godz. 9.00. Pojazdy prosimy przed godz. 9.00.

31.12.2016r. jest możliwość wyjazdu na noc sylwestrową na Jasną Górę. Kontakt telefoniczny pod nr. 518 223 255.

PODZIĘKOWANIA:
Za zrobienie szopki betlejemskiej p. Wojciechowi Markowskiemu.
Za strojenie kościoła p. kościelnemu, natomiast za strojenie choinek młodzieży kl. II z gimnazjum w Pniewie.
Za przygotowanie Jasełek przed Pasterką P. Jolancie Jackowskiej i Katarzynie Matuszewskiej, P. Markowi Siemieniakowi i dzieciom i młodzieży z Zespołu Szkół w Pniewie.
Za rozwiezienie darów P. Elizie Nożykowskiej i Jolancie Kasińskiej.
Ofiary na wywóz śmieci z cmentarza złożyli: Jerzy Archacki z Komorowa Parcele 30 zł, Wiesław i Bożena Szumert z Cisk 30 zł, Barbara i Zbigniew Świercz z Wielątek Folwark 30 zł, Zdzisław Jaworski z Wielątek Folwark 30 zł. Agnieszka i Sławomir Nasiadka z Wypych Nowych 30 zł. Bóg zapłać.

Za wywóz śmieci zapłaciliśmy 4 950 zł. (cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt).

BOŻE NARODZENIE
Święta Bożego Narodzenia to szczególny czas w naszym życiu. To czas kiedy oczekujemy i czas, kiedy wspominamy chwile, które już minęły bezpowrotnie. Chwile związane z osobami, których już nie ma, które nie mogą z takich czy innych powobraz3odów zasiąść z nami do stołu wigilijnego. Święta Bożego Narodzenia to czas, kiedy „słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami”. To czas, kiedy Chrystus tak naprawdę w tym momencie chce znaleźć w naszym sercu mieszkanie dla siebie. Bóg jest miłością. Dzisiaj Jezus przynosi tę miłość na ziemię. Nie lękaj się jej przyjąć. Maleńka miłość może zmienić twoje życie. Dzięki niej możesz stać się innym człowiekiem. Dzięki tej miłości możesz odmienić swój los. Bylebyś tylko chciał i umiał zrozumieć. Zostałeś stworzony, by się śmiać, by śpiewać. Żyć w miłości i uszczęśliwiać ludzi obok siebie. Masz dłonie, by rozdawać Serce, by kochać. Ramiona by obejmować.
Boże Narodzenie
Możemy się zapytać, kiedy jest Boże Narodzenie? Czy wtedy kiedy ubieramy choinkę, zasiadamy do wigilijnego stołu, idziemy na pasterkę? Czy wtedy? Tylko wtedy raz do roku?
Matka Teresa z Kalkuty pisze tak:
„Zawsze ilekroć uśmiechasz się do swego brata i wyciągasz do niego rękę, zawsze wtedy jest Boże Narodzenie. Zawsze ilekroć milkniesz, by innych wysłuchać, zawsze kiedy dajesz odrobinę nadziei tym, którzy są przytłoczeni ciężarem fizycznego, moralnego i duchowego ubóstwa, zawsze kiedy sam nie mając wiele, potrafisz dzielić się z innymi i obdarzasz ich radością, zawsze kiedy czynisz swoje serce bezpiecznym domem dla przestraszonych, utrudzonych, odepchniętych i wzgardzonych, zawsze ilekroć pozwolisz, by Bóg pokochał innych przez Ciebie, zawsze wtedy jest Boże Narodzenie.”

,,Uboga, cicha
Stajenka lichapobrane-1
Pełna Niebieskiej Chwały…”
Boże Narodzenie to Święta miłości
i wszelkiego dobra. To wigilijny opłatek, podarunki pod choinkę
i wzruszające kolędy oraz spotkania z bliskimi przy stole. Jako duszpasterze parafii wszystkim gościom i parafianom z tej okazji życzymy radosnych i pogodnych Świąt, a od Dzieciątka Jezus wielu łask i błogosławieństw.

INTENCJE MSZALNE

Poniedziałek 26 grudnia
9.00 Dziękczynna o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Marianny i Kazimierza w 50                    rocznicę ślubu intencja dzieci.
11.00 1. Za † Stanisława Szczesnego w 5 rocznicę śmierci, intencja żony i dzieci.                              2. Za † Jana Jachowskiego w 5 rocznicę śmierci.
16.00 1. Za † Zofię i Józefa Kuczyńskich oraz Marię Tomaszewską.                                                       2. Za † Genowefę Ickiewicz w 7 rocznicę śmierci i rodzinę Ickiewicz.

Wtorek 27 grudnia
16.00 1. Za † Kazimierza Deptułę z ofiar uczestników pogrzebu.                                                        2. Za † Jana Sieńkowskiego z ofiar uczestników pogrzebu.                                                        3. Za † Kazimierza Nowosielskiego z ofiar uczestników pogrzebu.

Środa 28 grudnia
7.30 1. Za † Genowefę Kmiołek z ofiar uczestników pogrzebu.                                                           2. Za † Bożenę Rogalińską z ofiar uczestników pogrzebu.                                                          3. Za † Czesława Wielgolewskiego z ofiar uczestników pogrzebu.

Czwartek 29 grudnia
7.30 1. Za † syna Roberta Czarnowskiego w 14 rocznicę śmierci.                                                       2. Za † Anielę Czubkowską z ofiar uczestników pogrzebu.                                                         3. Za † Zygmunta Milczarczyka z ofiar uczestników pogrzebu.

Piątek 30 grudnia
7.30 1. Za † Krystynę Fraszek w 2 rocznicę śmierci.                                                                               2. Za † Wiesława Ożarka w 14 rocznicę śmierci, intencja rodziny.                                               3. Za † Lucjana Kalinowskiego i zmarłych z rodziny Kalinowskich i Uwijaków.

Sobota 31 grudnia
16.00 1. Msza św. na zakończenie Roku.                                                                                                   2. Za † Romana Jarosika intencja dzieci i wnuków.                                                                      3. Za † Józefę Czubkowską z ofiar uczestników pogrzebu.

Niedziela 1 stycznia
9.00 Za † Józefa Kordowskiego w 4 rocznicę śmierci, intencja matki.
11.00 W intencji parafian. Adoracja.
16.00 1. Za † Mieczysława Kosieradzkiego.                                                                                               2. Za † Jana Zemło w 40 rocznicę śmierci, intencja córki Zofii z rodziną.

IV Niedziela Adwentu
18 grudnia 2016 r.

Coraz bliżej jest do uroczystości Narodzenia Pańskiego. W sobotę jest Wigilia, a potem koobraz1lejne świąteczne dni. Czy do ich przeżywania jesteśmy dobrze, po chrześcijańsku przygotowani? Narodzenie Dzieciątka Jezus powinniśmy świętować radośnie i z czystym sercem; przede wszystkim niech to będzie przeżycie religijne. Pamiętajmy, że Pan Bóg wkracza w naszą historię i przez to nadaje naszemu życiu Boży wymiar. Pamiętajmy, że Słowo, które stało się Ciałem, jest obecne pośród nas, zamieszkało między nami na zawsze.

Dziś o godz. 9.00 Msza św. z przekazaniem Betlejemskiego Światełka Pokoju przez harcerzy z 25 PDH „Zawieja”. W tym dniu harcerze i zuchy będą roznosić światełko w niektórych miejscowościach.

Liturgiczny obchód pamiątki narodzenia Chrystusa rozpoczniemy od Pasterki, czyli Mszy Świętej sprawowanej o północy z soboty, 24 grudnia, na niedzielę, 25 grudnia.

obraz2

o godz. 24.00
Zapraszamy na jasełka w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół w Pniewie, które rozpoczną się o godz. 23.30.

Wcześniej w naszych domach, wspólnotach rodzinnych zadbajmy o tradycyjną, chrześcijańską oprawę wigilijnej wieczerzy. Niech to będzie okazja, może jedyna w roku, do pojednania, zgody, wyciągnięcia przyjaznej dłoni do kogoś z bliskich, znajomych, w sąsiedztwie. Niech wigilijnej wieczerzy towarzyszy wspólna modlitwa, lektura fragmentu Pisma Świętego o narodzeniu Zbawiciela świata (Ewangelia wg św. Łukasza), łamanie się opłatkiem, wspólny śpiew kolęd i pastorałek. Nie stawiajmy na wigilijnym stole alkoholu i tradycyjnie zachowajmy też wstrzemięźliwość od potraw mięsnych, choć post ten nie jest już obowiązkowy.

Przy wigilijnym stole pamiętajmy o ludziach biednych i samotnych. Uobraz4trwalone w naszej tradycji dodatkowe miejsce wcale nie musi pozostać puste. Niech czas Bożego narodzenia będzie przepełniony chrześcijańską wzajemną życzliwością i dobrocią. Pamięcią obejmijmy również tych, którzy już od nas odeszli do domu Ojca, a żyli z nami, kochali nas i dla nas się trudzili.

W tym duchu przyjdźmy na Pasterkę do naszej parafialnej świątyni. Tak czynili nasi ojcowie i my chcemy być wierni tej tradycji. Radośnie i we wspólnocie uczcijmy przychodzącego Pana.

Wcześniej, w pokorze zajrzyjmy głęboko do swojego serca. Może to właściwy moment na pojednanie się z Panem Bogiem i bliźnimi przez szczerą spowiedź. Kościół przychodzi nam z pomocą jako szafarz Bożego miłosierdzia.

Do licznego udziału w roratach zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych. W ten sposób, w blasku światła lampionów roratnych i świec, rozbudźmy w naszych sercach oczekiwanie na przyjście Chrystusa w dni powszednie Adwentu
obraz2o godz. 7.15.

Zachęcamy do odprawienia specjalnej nowenny do Dzieciątka Jezus, która zakończy się 24 grudnia. W ten sposób wyprośmy sobie czyste serce, głęboką wiarę i radość spotkania z Bogiem wcielonym. On jest już blisko!

PODZIĘKOWANIE:
Dziękuję za choinki do Kościoła P. Jolancie i Wojciechowi Tyburskim.
Ofiary na wywóz śmieci z cmentarza złożyli: Kazimierz Kalinowski z Placusina 30 zł., Cecylia i Ryszard Borek z Wólki Folwark na kościół 100 zł. i na śmieci 30 zł., Maria Kiela z Topolnicy 30 zł, Krystyna i Jacek Kazimierz Czarnowscy z Suwina 30 zł, Leokadia Brulińska z Gładczyna Szlacheckiego 30 zł, Marianna Wiśniewska z Wólki Folwark 30 zł. Bóg zapłać.

31.12.2016r. jest możliwość wyjazdu na noc sylwestrową na Jasną Górę. Kontakt telefoniczny pod nr. 518 223 255.

Komenda Wojewódzka Policji zachęca nas do ostrożności, używania elementów odblaskowych, uprzejmości i życzliwości na drogach a szczególnie w czasie wyjazdów na Święta Bożego Narodzenia i noc sylwestrową.

W Dzień Zmarłych wiele dusz opuszcza miejsce pokuty i za specjalną łaską przechodzi do nieba. Tylko w tym dniu udział w publicznych modlitwach biorą wszystkie dusze bez wyjątku. Wiele dusz w czasie długich lat jakie w czyśćcu przebywają, otrzymują według Sprawiedliwości Bożej tylko tę jedną jedyną ulgę. Ale najwięcej dusz idzie do nieba nie w dzień Wszystkich Świętych czy w Dzień Zaduszny lecz w wigilię Bożego Narodzenia.
W Wigilię zostawiamy nakrycie dla człowieka samotnego, potrzebującego pomocy…
… a co z potrzebującymi pomocy duszami?
Poświęć odrobinę swojego czasu i zapal świecę w intencji dusz w czyśćcu cierpiących, które znikąd ratunku nie mają.obraz3
Nikt o nich nie pamięta,
Nikt się za nich nie modli,
Tylko od nas mogą oczekiwać pomocy.

Odbyła się zbiórka żywności dla najbardziej potrzebujących. Tak jak co roku
w sklepach P. Borowców, Kisielów i Słomków oraz na Stacji Paliw u P. Agnpobraneieszki Brzezińskiej, były wystawione kosze, do których mogliśmy włożyć produkty. Serdecznie dziękujemy za włączenie się w tę zbiórkę właścicielom sklepów, wolontariuszom i wszystkim darczyńcom. Dary będą rozwożone we wtorek 20 grudnia. Proszę zgłaszać do wtorku osoby najbardziej potrzebujące pomocy pod nr tel. 517 776 231.

INTENCJE MSZALNE

Poniedziałek 19 grudnia
7.15 Za † Stanisława Mroza w 24 rocznicę śmierci i o Boże błogosławieństwo dla całej                   rodziny Kaczmarczyków.
16.00 1. Za † Dariusza Chmielewskiego.                                                                                                   2. Za † Stefanię i Władysława Milczarczyk i ich rodziców oraz dusze w czyśćcu                          cierpiące.                                                                                                                                         3. Za † Czesława Wielgolewskiego z ofiar uczestników pogrzebu.

Wtorek 20 grudnia
7.15 Za † Mariannę Krawczyk z Pniewa Kolonii od Teodozji i Bolesława Krawczyk z                         Pułtuska zamiast kwiatów.
16.00 1. Za † Henryka Kowalskiego i jego rodziców.                                                                               2. Za † Mieczysława Bulwickiego.                                                                                                  3. Za † Anielę Czubkowską z ofiar uczestników pogrzebu.

Środa 21 grudnia
7.15 O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla rodziny Bereskich.
16.00 1. Za † Jacka Gorczyńskiego z ofiar uczestników pogrzebu.                                                      2. Za † Zygmunta Milczarczyka z ofiar uczestników pogrzebu.                                                  3. Za † Jana Sieńkowskiego z ofiar uczestników pogrzebu.

Czwartek 22 grudnia
7.15 Za † Roberta Czarnowskiego, Janai Krzysztofa Woźnica.
16.00 1. Za † Bożenę Rogalińską z ofiar uczestników pogrzebu.                                                           2. Za † Kazimierza Nowosielskiego z ofiar uczestników pogrzebu.                                            3. Za † Genowefę Kmiołek z ofiar uczestników pogrzebu.

Piątek 23 grudnia
7.15 Za † Henryka i Czesława Kiela.
16.00 Za † Ryszarda Spodka z ofiar uczestników pogrzebu.                                                                2. Za † Annę i Bartosza Siebierskich z ofiar uczestników pogrzebu.                                          3. Za † Stanisława Światkowskiego z Pniewa z ofiar uczestników pogrzebu.

Sobota 24 grudnia
8.00 1. Za † Stanisława Kalinowskiego z Leman z ofiar uczestników pogrzebu.                               2. Za † Józefę Czubkowską z ofiar uczestników pogrzebu.                                                         3. Za † Jana Kazimierza Kaczmarczyka z ofiar uczestników pogrzebu.

Niedziela 25 grudnia
24.00 1. W intencji parafian.                                                                                                                        2. Za † Adama Piątek.
9.00 Za † Krystynę Szczubeł, Stanisława Szumerta i dziadków Rączkowskich.
11.00 Za † Jana Świercz, intencja brata z rodziną.
16.00 1. Za † Szczepana Baranowskiego.                                                                                                   2. Za † Zofię i Bolesława Grzywacz.                                                                                                3. Za † Adama, intencja imieninowa i Stanisława Chmielewskich.

III Niedziela Adwentu
11 grudnia 2016r.

Dobiegamy połowy Adwentu. Pod koniec rozpoczynającego się tygodnia, a dokładnie od soboty, 17 grudnia, wkroczymy w okres beobraz1zpośredniego przygotowania do uroczystości Narodzenia Pańskiego. Zastanówmy się, jak przeżywamy ten święty czas? Może to właściwy moment na korektę naszego postępowania, na pojednanie się z Panem Bogiem i bliźnimi przez szczerą spowiedź. Kościół przychodzi nam z pomocą jako szafarz Bożego miłosierdzia oraz przez piękno i bogactwo adwentowej liturgii. Pamiętajmy, że nasza życiowa droga wiedzie ku ostatecznemu spotkaniu z Panem Bogiem – Sędzią Sprawiedliwym. Wykorzystajmy ten czas na szczególne pogłębienie więzi z domownikami oraz z naszą wspólnotą parafialną, gdzie umacniamy naszą przyjaźń z Panem Bogiem, aby dalej ukazywać ją innym.

Trzecią niedzielę Adwentu nazywamy niedzielą Gaudete – „Radujcie się!”, od słógaudetew z Listu św. Pawła do Filipian (Flp 4,4-5): „Radujcie się zawsze w Panu, raz jeszcze powtarzam: radujcie się! Pan jest blisko”. Dlatego też w dzisiejszej liturgii zamiast fioletowych pojawiły się różowe szaty. Ta zmiana koloru przyjęła się od zwyczaju błogosławienia przez papieży w Rzymie i rozdawania róż właśnie w tę radosną niedzielę.

Dzisiaj po mszy św. zbiórka do puszek na pomoc Kościołowi na Wschodzie.

Przygotowując się do świąt Bożego Narodzenia, pamiętajmy o chrześcijańskich i narodowych tradycjach. Niech nie zabraknie w naszych domach pobłogosławionego wcześniej w kościele wigilijnego opłatka i płonącej świecy Caritasu. Miejmy wrażliwe i otwarte serca. Wielu chciałoby usunąć z nich Pana Jezusa, a święta ograniczyć do rozrywki i stołu. Nie pozwólmy na to i swoją postawą ukazujmy prawdziwy sens tajemnicy Bożego wcielenia.

Przed świętami Narodzenia Pańskiego zazwyczaj myślimy o świątecznych prezentach, zwłaszcza dla dzieci. Zwyczaj ten ma swoje religijne uzasadnienie. Może wyrażać wszelkie dobro, jakie Jezus Chrystus przyniósł pola-prezenty-swiateczne_4b17bac2946e2-pcałej ludzkości. Nie zapominajmy przy tej okazji o dzieciach, którym może od lat nikt nie daje świątecznych upominków. Zechciejmy je dostrzec wokół siebie i poszerzyć swoje serca. Pan Jezus zapewnia: „Coście uczynili jednemu z tych najmniejszych, Mnieście uczynili”. Radość tych dzieci będzie dla nas najlepszą zapłatą.

Dzisiaj rozpoczynamy też kwartalne dni modlitw o chrześcijańskie życie rorodzina_400x400-1dzin. Nie lekceważmy współczesnych zagrożeń i zorganizowanych ataków wrogów rodziny. Jest ona pierwszym, podstawowym i naturalnym środowiskiem chrześcijańskiego wychowania i przekazywania wiary. Trosce o trudną codzienność naszych rodzin niech towarzyszy modlitwa, także ta wspólnotowa domowego Kościoła.

We wtorek, 13 grudnia, przypada kolejna rocznica wprowadzimages-1enia stanu wojennego w Polsce (1981 r.). Pamiętajmy o tych, którzy w tym czasie cierpieli, a nawet oddali życie i polecajmy w naszych modlitwach obecnie rządzących, aby dzięki ich mądrości nasza Ojczyzna napełniała się pokojem i dostatkiem.

Od piątku, 16 grudnia, zachęcam do odprawienia specjalnej nowenny do Dzieciątka Jezus, która zakończy się 24 grudnia. W ten sposób wyprośmy sobie czyste serce, głęboką wiarę i radość spotkania z Bogiem wcielonym. On jest już blisko!

obraz2w dni powszednie Adwentu o godz. 7.15.
Do licznego udziału w roratach zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych. Włączmy się w Wigilijne Dzieło Pomocy dzieciom i zakup świec Caritasu po 6 i 12 zł., które są do nabycia przy wyjściu z kościoła.

W sobotę 17 grudnia odbędzie się zbiórka żywności dla najbardziej potrzebujących. W sklepach P. Borowców, Kisielów i Słpobraneomków oraz na Stacji Paliw u P. Agnieszki Brzezińskiej, będą wystawione kosze, do których możemy włożyć produkty. Serdecznie prosimy o włączenie się w tę zbiórkę dając innym światełko radości, miłości i nadziei. Zespół charytatywny parafii Pniewo.

W przyszłą niedzielę na Mszy św. o godz. 9.00 odbędzie się przekazanie Betlejemskiego Światełka Pokoju przez harcerzy z 25 PDH „Zawieja”. Osoby, które chciałby wziąć do domu Betlejemskie Światełko niech zaopatrzą się w lampiony do przeniesienia światełka. W tym dniu harcerze i zuchy będą roznosić światełko w niektórych miejscowościach.

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
13 XII – św. Łucja, dziewica i męczennica, która oddała życie w obronie wiary około 304 roku w Syrakuzach na Sycylii, patronka ociemniałych;
14 XII – św. Jan od Krzyża, prezbiter, karmelita, żyjący w latach 1542-1591, jeden z największych mistyków i teologów duchowości, doktor Kościoła.

PODZIĘKOWANIE:
Dziękujemy sołtysom za zorganizowanie zbiórki sprzętu elektronicznego i elektrycznego dla Fundacji Pomoc Kościołowi w Potrzebie i wszystkim, którzy przekazali jakikolwiek sprzęt.
Ofiary na wywóz śmieci z cmentarza złożyli: Justyna i Wojciech Markowscy z Wólki Folwark 50 zł., Jerzy Śliwka z Mystkówca Kalinówki 30 zł, rodzina Bartosiaków z Leman 30 zł, Janusz Kisiel z Cieńszy 30 zł, Zofia i Stanisław Woźnica z Mystkówca Kalinówki 40 zł, Emilia Król ze Zdzieborza 40 zł, Bogumiła i Wiesław Kuchtowie z Suwina 30 zł, Zofia Kisiel z Cieńszy 30 zł. Bóg zapłać.

obraz1

NIEDZIELA 11.12.2016r.
9.00 Msza św. z nauką dla dzieci.
11.00 Msza św. z nauką dla wszystkich.
16.00 Msza św. z nauką szczególnie dla młodzieży.

PONIEDZIAŁEK 12.12.2016r.
9.00 Msza św. z nauką dla wszystkich.
11.00 Msza święta dla wszystkich klas Szkół Podstawowych.
16.00 Msza św. z nauką dla wszystkich.
18.00 Msza św. z nauką dla wszystkich.

WTOREK 13.12.2016r.
9.00 Msza św. z nauką dla chorych.
11.00 Msza św. dla młodzieży gimnazjalnej.
16.00 Msza św. z nauką dla wszystkich.
18.00 Msza Święta z nauką dla młodzieży szkół średnich, dla młodzieży studiującej i pracującej.
Zakończenie Rekolekcji.
Rekolekcje poprowadzi Ojciec Mariusz Mąka – misjonarz.
Spowiedź w poniedziałek i wtorek w czasie wszystkich nabożeństw.
Ofiary zbierane we wtorek przeznaczamy dla Ojca Rekolekcjonisty.
Wyjazdy do chorych we wtorek od godz. 13.00. Zgłoszenia w zakrystii.

obraz1W tym tygodniu Pan Organista będzie roznosił pobłogosławiony opłatek w następujących wioskach:
Środa od 12.30 ul. Szkolna, Spokojna i Sosnowa w Pniewie
Czwartek Suwin, Zdziebórz,Pniewo ul. 18 Maja i Strażacka
Opłatek roznosi sam P. Organista, a nie ktoś inny.

INTENCJE MSZALNE

Poniedziałek 12 grudnia
9.00 Za † Małgorzatę i Wacława Wałowskich, Janinę i Stanisława Wóltańskich.
11.00 Za † rodziców Adama i Józefę Przybysz, braci: Jana, Kazimierza i Konstantego                       intencja rodziny z Pniewa.
16.00 Dziękczynna o Boże błogosławieństwo dla Antosia Wróbla w 2 rocznicę urodzin                     intencja Zosi i jej rodziców.
18.00 Za † Kazimierza Deptułę z ofiar uczestników pogrzebu.

Wtorek 13 grudnia
9.00 Za † zmarłych z KŻR z Komorowa Nowego i Działek oraz dusze w czyśćcu cierpiące.
11.00 Za † Antoninę i Stanisława Nowotków.
16.00 Za † Mieczysława, Janusza i Mariannę Kaczmarczyk.
18.00 Za † ks. prałata Jana Murziaka od parafian z Michalina.

Środa 14 grudnia
7.15 Za † Mariannę Krawczyk z Pniewa Kolonii z ofiar uczestników pogrzebu.
16.00 1. Za † Jacka Gorczyńskiego z ofiar uczestników pogrzebu.                                                       2. Za † Zygmunta Milczarczyka z ofiar uczestników pogrzebu.                                                  3. Za † Bożenę Rogalińską z ofiar uczestników pogrzebu.

Czwartek 15 grudnia
7.15 Za † Mariannę i Bolesława Kiela.
16.00 1. Za † Jana Sieńkowskiego z ofiar uczestników pogrzebu.                                                         2. Za † Kazimierza Nowosielskiego z ofiar uczestników pogrzebu.                                            3. Za † Ryszarda Spodka z ofiar uczestników pogrzebu.

Piątek 16 grudnia
7.15 1. Za † Aleksandrę, Józefa i Stanisława Cachel.                                                                             2. Za † Annę i Bartosza Siebierskich z ofiar uczestników pogrzebu.
16.00 Za † Mariannę w 2 rocznicę śmierci i Antoniego Borkowskich intencja dzieci i                             wnuków.

Sobota 17 grudnia
7.15 1. Za † Jana Kaczmarczyka z ofiar uczestników pogrzebu.                                                          2. Za † Józefę Czubkowską z ofiar uczestników pogrzebu.
16.00 Dziękczynna o Boże błogosławieństwo i Dary Ducha św. i opiekę Matki Bożej dla                  Sandry Bocian w 18 rocznicę urodzin.

Niedziela 18 grudnia
9.00 Za † Jana Cholewskiego intencja urodzinowa, rodzinę Cholewskich i Jechnów.
11.00 1. W intencji parafian.                                                                                                                       2. Za † Franciszka Abramczyka w 15 rocznicę śmierci, rodziców Sieńkowskich i dusze               w czyśćcu cierpiące.
16.00 1. Za † Bożenę Rogalińska w 1 rocznicę śmierci.                                                                           2. Za † Andrzeja Sierzana w 3 rocznicę śmierci, intencja rodziny.                                               3. Za † Czesława Skocznia w 6 rocznicę śmierci, rodziców Suskich i Skoczniów, braci i               dziadków z obu stron intencja syna Adama.

II Niedziela Adwentu
4 grudnia 2016r.

Dziś przeżywamy drugą niedzielę Adwentu. Niech ten święty czas mobilizuje każdegoobraz3 do duchowej odnowy, zacieśniania więzi z Panem Bogiem i braćmi. Przygotowujemy się bowiem na spotkanie z Panem, który z miłości do nas przyjmuje na siebie nasze człowieczeństwo, aby je przemienić, uświęcić. Nie pozwólmy, aby religijny charakter Adwentu zagłuszyły nachalne reklamy i przedświąteczna gorączka panująca w marketach.

Wśród adwentowych umartwień i wyrzeczeń niech znajdzie się także miejsce na walkę z nałogami i słabościami, zwłaszcza z alkoholizmem. Może warto właśnie w tym czasie włączyć się w wielką krucjatę walki o trzeźwość naszego narodu. Ten adwentowy wysiłek pięknie wpisuje się w zadania, jakie stawia przed nami tegoroczny program duszpasterski. Tylko w pełni trzeźwym umysłem jesteśmy zdolni świadomie głosić innym zbawienie i wołać: Przyjdź, Panie Jezu!

Dzisiejsza niedziela przykrywa liturgiczne wspomnienie św. Barbary, dziewicy i męczennicy z przełomy III i IV wieku, która jest szczegsw-barbaraólną patronką górników i hutników, choć nie tylko. Wzywana jest też jako wspomożycielka. Ponieważ z inicjatywy Episkopatu Polski dzień 4 grudnia jest Dniem Modlitw w Intencji Bezrobotnych, przez jej wstawiennictwo polecajmy Bożej Opatrzności wszystkich borykających się z trudnościami w znalezieniu odpowiedniej pracy, polecajmy cierpiące z tego powodu rodziny, zwłaszcza z naszej wspólnoty parafialnej.
Dzisiaj także pierwsza niedziela miesiąca. Po mszy św. zbiórka do puszek na ogrzewanie naszego kościoła.

W dpobranezisiejszą niedzielę przypada też XVII Dzień modlitw i pomocy materialnej Kościołowi na Wschodzie. Zbiórka do puszek na ten cel będzie w przyszłą niedzielę.

W najbliższy wtorek, 6 grudnia, o wstawiennictwo prosimy św. Mikołaja, biskupa Miry Licyjskiej, który żył na przełomie III i IV wiekupobrane-1. Sławę i cześć w Kościele zyskał sobie dzięki wyjątkowej dobroci i mądrości. Tego dnia tradycyjnie obdarujemy prezentami nasze dzieci i bliskich. Niech to liturgiczne wspomnienie św. Mikołaja usposobi nas także do szerokiego otwarcia oczu i serc na dzieci, o których bliscy zapomnieli albo się ich wyparli. Oprócz wielu podarunków niech nie zabraknie także daru naszej modlitwy w ich intencji przez wstawiennictwo tego wspaniałego Świętego Biskupa.
W przyszłą niedzielę na mszy św. o 9.00 najmłodszych odwiedzi św. Mikołaj

W czwartek, 8 grudnia, przypada uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Pochylamy się nad tajemnicą wiary, która mówi, że Paobraz4n Bóg, wybierając Maryję na Matkę swego Syna, zachował Ją od grzechu pierworodnego. Kościół uczy także, że Matka Boża nie popełniła żadnego grzechu uczynkowego. Prawda ta sięga źródeł chrześcijaństwa, pochodzi z czasów apostolskich. Właściwą rangę uroczystość ta otrzymała wówczas, gdy dogmat o Niepokalanym Poczęciu Maryi ogłosił papież Pius IX w 1854 roku. Prośmy naszą Najlepszą Matkę o wstawiennictwo u Jej Syna we wszelkich potrzebach, zwłaszcza o wytrwałość w walce z grzechami. Msze św. o godz. 7.15 i 16.00.

obraz2w dni powszednie Adwentu o godz. 7.15.
Do licznego udziału zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych. W ten sposób, w blasku światła lampionów roratnych i świec, rozbudźmy w naszych sercach oczekiwanie na przyjście Chrystusa. Niech nie zabraknie podejmowanych dobrowolnych umartwień, zwłaszcza powstrzymania się od hucznych zabaw. Pamiętajmy o wsparciu potrzebujących: dzieci z ubogich rodzin, osób starszych, samotnych, choćby przez włączenie się w Wigilijne Dzieło Pomocy dzieciom (płomień Miłosierdzia) i zakup świec Caritasu po 6 i 12 zł., które są już do nabycia przy wyjściu z kościoła.

Wobraz2 dniach 10 i 17 grudnia odbędzie się zbiórka żywności dla najbardziej potrzebujących. Tak jak co roku w sklepach w tych dniach będą wystawione kosze, do których możemy włożyć produkty. Serdecznie prosimy o włączenie się w tę zbiórkę dając innym światełko radości, miłości i nadziei. Zespół charytatywny parafii Pniewo. Zapraszamy.

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM
4 XII – św. Jan Damasceński (ok. 650-750), prezbiter i doktor Kościoła, autor kanonów Kościoła Wschodniego;
7 XII – św. Ambroży, biskup Mediolanu, żyjący w IV wieku, gorliwy duszpasterz
i uczony teolog, wielki doktor Kościoła;
9 XII – św. Jan Diego (1474-1548), Indianin z plemienia Azteków, który przyjął chrzest; jakby w nagrodę za jego chrześcijańską gorliwość 9 grudnia 1531 roku na wzgórzu Tepeyac (dzisiaj w granicach miasta Meksyk) objawiła mu się Maryja w znanym i czczonym do dziś wizerunku Matki Bożej z Guadalupe.

PODZIĘKOWANIE:
Ofiary na wywóz śmieci z cmentarza złożyli: Jarosław i Sylwia Fraszek z Wielątek Folwark 30 zł, rodzina Zawadzkich z Wólki Folwark 50 zł, Lidia i Andrzej Kalinowscy z Wólki Folwark 50 zł, Andrzej Dana z Pniewa Kolonii 30 zł, Stanisława i Henryk Nożykowscy z Cieńszy 30 zł. Bóg zapłać.

Fundacja Pomoc Kościołowi w Potrzebie organizuje zbiórkę sprzętu elektronicznego i elektrycznego. Odbiór takiego sprzętu w naszej parafii odbędzie się 08.12.2016. o godz. 9.30 z przed kościoła. Prosimy sołtysów o zorganizowanie takiej zbiórki na wioskach.

obraz1

NIEDZIELA 11.12.2016r.
9.00 Msza św. z nauką dla dzieci.
11.00 Msza św. z nauką dla wszystkich.
16.00 Msza św. z nauką szczególnie dla młodzieży.

PONIEDZIAŁEK 12.12.2016r.
9.00 Msza św. z nauką dla wszystkich.
11.00 Msza święta dla wszystkich klas Szkół Podstawowych.
16.00 Msza św. z nauką dla wszystkich.
18.00 Msza św. z nauką dla wszystkich.

WTOREK 13.12.2016r.
9.00 Msza św. z nauką dla chorych.
11.00 Msza św. dla młodzieży gimnazjalnej.
16.00 Msza św. z nauką dla wszystkich.
18.00 Msza Święta z nauką dla młodzieży szkół średnich, dla młodzieży studiującej i pracującej. Zakończenie Rekolekcji.
Rekolekcje poprowadzi Ojciec Mariusz Mąka – misjonarz.
Spowiedź w poniedziałek i wtorek w czasie wszystkich nabożeństw. Nie będzie spowiedzi w niedzielę 11 grudnia. Módlmy się za ojca Rekolekcjonistę o dobre owoce tych rekolekcji, a zwłaszcza o nawrócenie dla zatwardziałych grzeszników.

obraz1W tym tygodniu Pan Organista będzie roznosił pobłogosławiony opłatek w następujących wioskach:
Poniedziałek Lemany i Cieńsza
Środa od 12.30 ul. Armii Krajowej w Pniewie
Czwartek Mystkówiec Stary i Wypychy Nowe
Piątek od 13.30 Gładczyn Osiedle
Sobota Pniewo Kolonia, Lutobrok Folwark i Placusin
Opłatek roznosi sam P. Organista, a nie ktoś inny.

INTENCJE MSZALNE

Poniedziałek 5 grudnia 
7.15   1. Za † Józefa, Małgorzatę i Helenę Wierzchoń, rodzinę Wierzchoń.                                           2. Za † Waldemara Myślaka z ofiar uczestników pogrzebu.
16.00  1. Za † Andrzeja Brzezińskiego intencja żony i dzieci.                                                                 2. Za † Kazimierza Dworeckiego w rocznicę śmierci i rodziców Dworeckich.                             3. Za † Kazimierza Deptułę z ofiar uczestników pogrzebu.

Wtorek 6 grudnia
7.15 Za † Jacka Gorczyńskiego z ofiar uczestników pogrzebu.                                           16.00 1. Za † Zdzisława Świdwa w rocznicę śmierci, intencja rodziny.                                                 2. Za † Ryszarda Spodka z ofiar uczestników pogrzebu.                                                            3. Za † Józefę Czubkowską z ofiar uczestników pogrzebu.

Środa 7 grudnia
7.15 Za † Piotra Turka, Stanisława i Helenę Kaczmarczyków.
16.00 1. Za † Stanisława Światkowskiego w 1 rocznicę śmierci, Mariannę i całą rodzinę                       Światkowskich.                                                                                                                            2. Za † Wacława Wróbel z ofiar uczestników pogrzebu.                                                              3. Za † Jana Szurawskiego z ofiar uczestników pogrzebu.

Czwartek 8 grudnia
7.15 1. Za † rodziców Łach i Skłuckich.                                                                                                   2. Za † ks. Tadeusza Króla w 28 rocznicę śmierci, intencja rodziny.
16.00 1. Za † Mariannę Oleksiak intencja imieninowa od rodziny.                                                       2. Za † Annę i Bartosza Siebierskich z ofiar uczestników pogrzebu.                                          3. Za † Zygmunta Milczarczyka z ofiar uczestników pogrzebu.

Piątek 9 grudnia
7.15 Za † Czesława Wielgoleskiego z ofiar uczestników pogrzebu.
16.00 1. Za † Franciszka Czajkowskiego w 4 rocznicę śmierci.                                                              2. Za † Bożenę Rogalińską z ofiar uczestników pogrzebu.                                                            3. Za † Jana Kaczmarczyka z ofiar uczestników pogrzebu.

Sobota 10 grudnia
7.15 1. Za † Juliusza Turka intencja żony.                                                                                               2. Za † Józefa Sieńkowskiego w 10 rocznicę śmierci.
16.00 1. Za † Stefana, Józefa i Jadwigę Bocian, Pawła i Mariannę Pawlik.                                             2. Za † Anielę Czubkowską  z ofiar uczestników pogrzebu.

Niedziela 11 grudnia
9.00 1. Za † Aleksandrę i Mariana Mielczarczyk, dziadków Mielczarczyków i Krystmanów.           2. Za † Czesławę Szczerba z Gładczyna Rządowego intencja rodziny.
11.00 1. W intencji parafian.                                                                                                                       2. Za † ks. kan. Stefana Siemiątkowskiego i zmarłe członkinie KŻR z Leman i dusze w               czyśćcu cierpiące intencja KŻR z Leman.
16.00 1. Za † Marcina Szuleckiego intencja rodziny.                                                                               2. Za † Franciszka Ryszarda Załogę intencja żony.                                                                         3. Za † Annę i Bartosza Siebierskich z ofiar uczestników pogrzebu.

I Niedziela Adwentu
27 listopada 2016r.

Dziś rozpoczynamy nowy rok liturgiczny i duszpasterski. Przeżyjemy go pod hasłem: „Idźcie i głoście”. Wieńczy ono program duszpasterski, jaki realizowaliśmy przez ostatnie lata od 2013 roku. idzcie-i-gloscie-1-sklepW tym czasie pogłębialiśmy naszą wiarę i osobiste relacje z Panem Bogiem, również wzajemne między sobą w rodzinach i we wspólnocie Kościoła. Na nowo odkrywaliśmy wartość naszego chrztu, także jako naród, radując się 1050. rocznicą chrztu Polski, a teraz mamy stawać się autentycznymi świadkami Chrystusa i Jego Ewangelii w świecie. Jak Apostołów, tak każdego z nas Pan Jezus posyła, abyśmy świadczyli, że tylko w Panu Bogu pełnym miłości i miłosierdzia człowiek może osiągnąć prawdziwe szczęście.

Jednocześnie dzisiejszą niedzielą wchodzimy w liturgiczny okres Adwentu, któobraz1ry jest radosnym oczekiwaniem na przyjście Pana. Do 16 grudnia będziemy zgłębiać tajemnicę powtórnego przyjścia Chrystusa przy końcu czasów. Kolejne dni mają służyć naszemu bezpośredniemu przygotowaniu do świąt Narodzenia Pańskiego. Ten czas warto dobrze wykorzystać dla odkrycia w sobie apostolskiego powołaniapobrane. Ze szczególną uwagą wpatrujmy się w Maryję, która jest najpiękniejszym wzorem adwentowego niesienia dobrej nowiny o przyjściu Odkupiciela. Wpatrujmy się w Maryję podążającą do swej krewnej Elżbiety i starajmy się naśladować Jej bezgraniczne zawierzenie o raz oddanie Panu Bogu i ludziom.

Przepisy liturgiczne pozwalają, aby w dni powszednie Adwentu celebrować jedną Mszę wotywną o Najświętszej Maryi Pannie, tak zwaną Mszę roratną.
obraz2w dni powszednie Adwentu o godz. 7.15.
Do licznego udziału w roratach zapraszam dzieci, młodzież i dorosłych. W ten sposób, w blasku śwlampioniatła lampionów roratnych i świec, rozbudźmy w naszych sercach oczekiwanie na przyjście Chrystusa. Niech nie zabraknie podejmowanych dobrowolnych umartwień, zwłaszcza powstrzymania się od hucznych zabaw. Pamiętajmy o wsparciu potrzebujących: dzieci z ubogich rodzin, osób starszych, samotnych, choćby przez zakup świec Caritasu po 6 i 12 zł., które są już do nabycia przy wyjściu z kościoła.

Pragniemy uczcić patronkę muzyki kościelnej, Św. Cecylię, nawiązując do imagesbogatej tradycji obchodów tego święta, ale także zachęcić dzieci i młodzież do aktywnego uczestnictwa w życiu muzycznym Kościoła, stąd dziś na Mszy św. o godz. 9.00 będą występy naszych dzieci i młodzieży.

W rozpoczynającym się tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek
i pierwsza sobota miesiąca.
W czwartek wspominamy ustanowienie Eucharystii i sakramentu kapłaństwa. Prywatna adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 15.00. Ofiarujmy ją w intencji nowych powołań do kapłaństwa i życia zakonnego. Tym bardziej że w pierwszą sobotę, 3 grudnia, obchodzimy Dzień Misyjny.

Okazja do spowiedzi świętej pierwszopiątkowej od godz. 15.30.

W pierwszą sobotę w modlitwach Matce Najświętszej polecajmy dzieła Papieskiej Unii Misyjnej. Już w ten sposób – poprzez to modlitewne wsparcie – stajemy się świadkami Chrystusa, przyczyniamy się do szerzenia królestwa Bożego. Różaniec poprowadzą KŻR z Leman.

W każdą pierwszą niedzielę miesiąca będzie zbiórka do puszek na ogrzewanie naszego kościoła.

W drugą niedzielę miesiąca zbiórka na kościół na wschodzie.

Rekolekcje adwentowe Ewangelizacyjne w naszej parafii będą 10, 11, 12, i 13 grudnia.

Green Office Ecologic Sp. z.o.o. wspólnie z Fundacją Pomoc Kościołowi w Ppobraneotrzebie organizuje zbiórkę sprzętu elektronicznego i elektrycznego. Odbiór takiego sprzętu w naszej parafii odbędzie się 08.12.2016. o godz. 9.30. Prosimy sołtysów o zorganizowanie takiej zbiórki na wioskach.

PODZIĘKOWANIE:
Ofiary na wywóz śmieci z cmentarza złożyli: Agnieszka i Jan Skierkowscy z Gładczyna Szlacheckiego 30 zł, Jan Chmielewski
z Wólki Folwark 30 zł. Bóg zapłać.

PIELGRZYMKI:
3 grudnia organizowany jest wyjazd na 25 lecie Radia Maryja. Koszt wyjazdu 50 zł. Zainteresowanych prosimy o kontakt pod nr. tel.: 517 776 231.

obraz1W tym tygodniu Pan Organista będzie roznosił pobłogosławiony opłatek w następujących wioskach:
Poniedziałek Gładczyn Rządowy i Topolnica
Środa od 13.00 – Mierzęcin
Czwartek Komorowo
Sobota Wielątki Rosochate i Wielątki Folwark, Pniewo ul. Pułtuska
Opłatek roznosi sam P. Organista, a nie ktoś inny.

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
30 XI – św. Andrzej Apostoł, brat św. Piotra. Tradycja mówi, że ewangelizował tereny, na których dziś dominuje prawosławie; jest też bardzo uroczyście czczony w Kościołach wschodnich (święto);
2 XII – bł. Rafał Chyliński (1694-1741), prezbiter z Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych;
3 XII – św. Franciszek Ksawery (1506-1552), prezbiter, jezuita, uważany za jednego z największych misjonarzy w dziejach
Kościoła.

Kwiaty zmarzły znicze się wypaliły, prosimy wynieść je na wyznaczone miejsce (nie do lasu) i zostaną wywiezione aby uporządkować cmentarz przed zimą.

 

INTENCJE MSZALNE

Poniedziałek 28 listopada
7.15 1. Za † Janinę Rakowską intencja męża Józefa.                                                                             2. Za † Wiktora Dana z ofiar uczestników pogrzebu.
16.00 1. Za † Bartosza intencja urodzinowa i Annę Siebierskich od Sławomira z rodziną.                 2. Za † Jacka Gorczyńskiego z ofiar uczestników pogrzebu.

Wtorek 29 listopada
7.15 Za † Jana Śliwkę w 5 rocznicę śmierci i Sławomira Śliwkę.
16.00 1. Dziękczynna o Boże błogosławieństwo i wszelkie łaski dla Małgorzaty                                i Katarzyny w dniu urodzin intencja rodziców.                                                                              2. Za † Kazimierza Deptułę z ofiar uczestników pogrzebu.                                                         3. Za † Stanisława, Wojciecha i Franciszkę Szczerbów.

Środa 30 listopada
7.15 Za † Andrzeja Machnowskiego intencja imieninowa od matki.
16.00 1. Za † Andrzeja Kamińskiego intencja imieninowa od żony i matki.                                         2. Za † Tadeusza Suskiego w 2 rocznicę śmierci i za wszystkich zmarłych z rodziny                  Suskich.

Czwartek 1 grudnia
7.15 Za † Mariannę Krawczyk z Pniewa Kolonii od rodziny Łachów, Prusinowskich,                        Oktawińskich i Stawińskich zamiast kwiatów.
16.00 1. Za † Zygmunta Milczarczyka z ofiar uczestników pogrzebu.                                                   2. Za † Czesława Wielgoleskiego z ofiar uczestników pogrzebu.                                                 3. Za † Anielę Czubkowską z ofiar uczestników pogrzebu.

Piątek 2 grudnia
7.15 1. Za † Mariannę Krawczyk z ofiar uczestników pogrzebu.                                                         2. Za † Ryszarda Spodka z ofiar uczestników pogrzebu.
16.00 Za † Bożenę Rogalińską z ofiar uczestników pogrzebu.

Sobota 3 grudnia
9.00 Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Eryka Piątka            w 1 rocznicę urodzin.
16.00 1. Za † Jana Szurawskiego z ofiar uczestników pogrzebu.                                                           2. Za † Annę i Bartosza Siebierskich z ofiar uczestników pogrzebu.

Niedziela 4 grudnia
9.00 Za † Tomasza Turka intencja syna.
11.00 W intencji parafian.
16.00 1. Za † Barbarę Śliwkę intencja imieninowa od siostry Marzeny.                                               2. Za † Stanisława Gołębiewskiego w 10 rocznicę śmierci.                                                           3. Za † wszystkich zmarłych z Gładczyna Szlacheckiego intencja KŻR                                            z Gładczyna Szlacheckiego.

Uroczystość Chrystusa Króla
20 listopada 2016r.

Dzisiejsza uroczystość, ustanowiona przed ponad 90 laty encykliką papieża Piusa174px-bundesarchiv_bild_102-01279_papst_pius_xi XI Quas primas, stanowi zwieńczenie roku liturgicznego, podczas którego przeżywamy całe misterium zbawcze. Uwielbiamy Pana Boga i dziękujemy Mu za dzieło stworzenia i odkupienia. Uwielbiamy i składamy dzięki za Jego wcielenie, śmierć i zmartwychwstanie. Przez chrzest święty uczestniczymy w tym misterium i poddajemy się królewskiej władzy Jezusa Chrystusa, który pragnie nas wszystkich zjednoczyć w swoim królestwie prawdy, pokoju i zbawienia.

Dzisiaj kończy się w Kościele jubileuszowy Rok Święty Miłosierdzia. Był to szczerok-milosierdziagólny czas łaski. Ufamy, że wielu z nas w tym roku wróciło w miłosierne ramiona Ojca, odnowiło swoją wiarę, uporządkowało swoje rodzinne, małżeńskie sprawy. Jest za co dziękować. Duchowo łączymy się z Ojcem Świętym oraz osobiście i wspólnotowo dziękujemy za wszelkie łaski, jakich Pan Bóg udzielił Kościołowi i każdemu z nas.

W naszym dekanacie zakończenie Roku Miłosierdzia odbędzie się w Pułtusku na Popławach we wtorek 22 listopada o godz. 20.00. Zachęcamy do wzięcia udziału w tych uroczystościach.

Dzisiaj także Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana

W dzisiejszą uroczystość swoje święto obchodzą członkowie Akcji Katolickiej, którzy wartości wypływające z Ewangelii pragną wcielać w życiu społecznym i zawodowym.

Jutro przypada wspomnienie Ofiarowania NMP. Choć odwołuje się ono do VI
w. i do pamiątki poświęcenia kościoła ku czci Matki Bożej zbudowanego obok śanna_20140326194407969534wiątyni jerozolimskiej, to ma nam ukazywać wielkość i znaczenie życia ofiarowanego całkowicie Bogu. Dlatego w tym dniu modlimy się szczególnie za siostry w zakonach klauzurowych i do tej modlitwy zachęcamy wszystkich parafian.

We wtorek 22 listopada przypada wspomnienie Św. Cecylii, dziewicy cecylia2męczennicy patronki śpiewu i muzyki kościelnej. Składamy najlepsze życzenia P. Organiście, chórowi parafialnemu i scholii. Pragniemy uczcić patronkę muzyki kościelnej, Św. Cecylię, nawiązując do bogatej tradycji obchodów tego święta, ale także zachęcić dzieci i młodzi12931_85286_bigeż do aktywnego uczestnictwa a życiu muzycznym Kościoła. Stąd w przyszłą niedzielę na mszy św. o godz. 9.00 będą występy naszych dzieci i młodzieży.

Kolejny rok liturgiczny dobiega końca. Za tydzień, pierwszą niedzielą Adwentu rozpoczniemobraz1y następny. Hasłem tego roku będą słowa z nakazu misyjnego Chrystusa: „Idźcie i głoście”. Będziemy więc wezwani do świadczenia o Panu Jezusie i przemieniania tego świata na bardziej Boży.

Green Office Ecologic Sp. z.o.o. wspólnie z Fundacją Pomoc Kopobraneściołowi w Potrzebie organizuje zbiórkę sprzętu elektronicznego i elektrycznego. Odbiór takiego sprzętu w naszej parafii odbędzie się 08.12.2016. o godz. 9.30. Prosimy sołtysów o zorganizowanie takiej zbiórki na wioskach.

PODZIĘKOWANIE:
Ofiary na wywóz śmieci z cmentarza złożyli: Kazimierz Sobolewski ze Zdzieborza 50 zł, Halina Dawidczyk z Cieńszy 40 zł, Henryk Kaczmarczyk z Pniewa 30 zł, Mariola i Grzegorz Prus z Mystkówca Kalinówki 30 zł, Sławomir Czajkowski z Placusina 30 zł, Wiesław Szulecki z Cieńszy 30 zł, Wojciech z Wielątek Folwark 30 zł, Bożena i Dariusz Paż z Cieńszy 50 zł .

PIELGRZYMKI:
3 grudnia organizowany jest wyjazd na 25 lecie Radia Maryja. Koszt wyjazdu 50 zł. Zainteresowanych prosimy o kontakt pod nr. tel.: 517 776 231.

SPOTKANIE:
Dziś po sumie spotkanie dla dzieci do I Komunii św. i ich rodziców.
Spotkanie koła różańcowego dzieci fatimskich odbędzie się w przyszłą sobotę 26 listopada o godz. 14.30 w szkole w Pniewie. Zapraszamy wszystkie dzieci należące do kółka i inne dzieci, które chciałyby się włączyć do naszej modlitwy.

Wysłaliśmy na radio Maryja i TV Trwam 725 zł.

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
22 XI – św. Cecylia, dziewica i męczennica, patronka muzyki kościelnej;
24 XI – święci męczennicy wietnamscy: Andrzej Dung-Lac z towarzyszami, którzy za wiarę ponieśli śmierć w XVIII w. i XIX w.

obraz1W tym tygodniu Pan Organista będzie roznosił pobłogosławiony opłatek w następujących wioskach:
Środa od 13.30 – Gładczyn Szlachecki i Malwinowo
Czwartek od 13.00 – Lutobrok
Sobota  Wólka Folwark i Wólka Przekory
Opłatek roznosi sam P. Organista, a nie ktoś inny.

INTENCJE MSZALNE

Poniedziałek 21 listopada
7.30 Dziękczynna o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Cecylii i                                                    Stanisława Ostaszewskich w 35 rocznicę ślubu.
16.00 1. Za † Mieczysława w 5 rocznicę śmierci i Waldemara Mościńskich i ich rodziców,                     Kazimierza Stańczaka i rodziców Stańczaków.                                                                        2. Za † Ryszarda Spodka z ofiar uczestników pogrzebu.

Wtorek 22 listopada
7.30 1. Za † Czesława Wielgoleskiego z ofiar uczestników pogrzebu.                                                 2. Za † Bożenę Rogalińską z ofiar uczestników pogrzebu.
16.00 1. Za † Jana Kaczmarczyka z ofiar uczestników pogrzebu.                                                           2. Za † Józefę Czubkowską z ofiar uczestników pogrzebu.

Środa 23 listopada
7.30 1. Za † rodziców Władysława i Mariannę, braci Jana i Antoniego, dziadków                                 Osowieckich, chrzestnych Weronikę i Stanisława.                                                                   2. Za † Anielę Czubkowską z ofiar uczestników pogrzebu.
16.00 1. Za † Jana Sieńkowskiego z ofiar uczestników pogrzebu.                                                         2. Za † Mieczysława Bulwickiego z ofiar uczestników pogrzebu.

Czwartek 24 listopada
16.00 1. Za † Stanisława i Bronisławę Melion, dziadków Melionów.                                                     2. Za † Mariannę Łukasiak z ofiar uczestników pogrzebu.                                                           3. Za † Kazimierza Nowosielskiego z ofiar uczestników pogrzebu.

Piątek 25 listopada
7.30 1. Za † Jacka Gorczyńskiego z ofiar uczestników pogrzebu.                                                       2. Za † Zygmunta Milczarczyka z ofiar uczestników pogrzebu.                                                   3. Za † Jana Szurawskiego z ofiar uczestników pogrzebu.
16.00 1. Za † Genowefę Kmiołek z ofiar uczestników pogrzebu.                                                           2. Za † Józefę Kaczyńską z ofiar uczestników pogrzebu.                                                             3. Za † Jana Kazimierza Kaczmarczyka z ofiar uczestników pogrzebu.

Sobota 26 listopada
7.30 1. Za † zmarłych z rodziny Kacperskich.                                                                                         2. Za † Tadeusza Murza od rodziny Cholewskich zamiast kwiatów.                                           3. Za † Stanisława Światkowskiego z Pniewa z ofiar uczestników pogrzebu.
16.00 1. Za † Pawła Jastrzębskiego w 11 rocznicę śmierci Pawła Mróz, rodziców                                   Jastrzębskich i Gołębiewskich.                                                                                                    2. Za † Stanisława Kalinowskiego z Leman z ofiar uczestników pogrzebu.

Niedziela 27 listopada
9.00 Za † Stanisława Kisiela w 4 rocznicę śmierci, intencja żony, dzieci i wnuków.
11.00 W intencji parafian.
16.00 1. Za † Józefa Chmielewskiego w 2 rocznicę śmierci.                                                                   2. Za † Mariannę Łukasiak od KŻR z Komorowa Parceli zamiast kwiatów .                               3. Za † Janusza Sierzana intencja imieninowa od brata Adama z rodziną.

XXXIII Niedziela zwykła
13 listopada 2016r.

Liturgia Słowa dzisiejszej, przedostatniej, niedzieli roku liturgicznego przypomina nam o sprawiedliwym sądzie Bożym, który czeka każdą i każdego z nas.images-3 Pan Bóg oceni nasze życie: wynagrodzi dobro, a zło ukarze. W Ewangelii znajdziemy również zapowiedź prześladowań. Wierność Chrystusowi i Jego nauce spotka się z niezrozumieniem i wrogością nawet ze strony najbliższych, jednak obietnica wspaniałej nagrody winna nas motywować do prowadzenia życia prawdziwie chrześcijańskiego i bycia świadkiem tego, że Pan Bóg jest stale obecny wśród swojego ludu.

Biblijny autor przypomina, że modlitwa za zmarłych to myśl święta i pobożna (por. 2 Mch 12,45b). Dlatego zachęcamy wszystkich parafian do modlitwy w tej intencji.

W przyszłą niedzielę będziemy obchodzić uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. To święto patronalne (tytularne) Akcji Katolickiej, organizacji ludzi świeckich, którzy pragną ewangelijne ideały realizować na co dzień w swoim życiu zawodowym i społecznym.

Wpobrane-1 przyszłą niedzielę zakończy się w Kościele jubileuszowy Rok Święty Miłosierdzia. Duchowo będziemy się łączyć z Ojcem Świętym oraz osobiście i wspólnotowo dziękować za wszelkie łaski, jakich Pan Bóg udzielił Kościołowi i każdemu z nas.

W nadchodzących dniach szczególnym aktem wiary i modlitwy będzie Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana, którego treść została zatwierdzona przez Konferencję Episkopatu Polski, a jimages-4ego uroczysta proklamacja odbędzie się w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach 19 listopada br. – w przeddzień uroczystości Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. Nazajutrz, czyli w przyszłą niedzielę, akt ten zostanie odmówiony we wszystkich świątyniach Kościoła katolickiego w Polsce. Pragniemy, żeby był on znaczącym krokiem w procesie przywracania Jezusowi należnego Mu miejsca w naszym życiu osobistym, zawodowym i społecznym. Dlatego zachęcamy do podjęcia trudu duchowego przygotowania do niego i realizacji płynących z niego zobowiązań.

Green Office Ecologic ( czyt. Grin Ofis Ekolodżik) Sp. z.o.o. wspólnie z Fundacją Po816_usxktkpturbxy84zmizzwvkmmjizdlkmdkyogy2mdfhzme2mmzmzjm1ny5qcgeslqmais0d6m0cmpmfzqmgzqhcmoc Kościołowi w Potrzebie organizuje zbiórkę sprzętu elektronicznego i elektrycznego. Odbiór takiego sprzętu w naszej parafii odbędzie się 08.12.2016. o godz. 9.30. Prosimy sołtysów o zorganizowanie takiej zbiórki na wioskach.

PODZIĘKOWANIE:
Dziękujemy za przygotowanie Apelu Patriotycznego na 11 listopada br. Roku: P. Bożenie Gołębiowskiej, Monice Nowotka, Markowi Siemieniakowi oraz dzieciom i młodzieży z Zespołu Szkół im. AK w Pniewie. Pocztom Sztandarowym, Harcerzom i Strażakom.
Bóg zapłać za ofiary na wywóz śmieci z cmentarza: Józef i Marian Kowalscy ze Zdzieborza 50 zł, J i A Rogulscy i Marian Baczyński ze Zdzieborza po 30 zł., Michalina i Jan Markowscy z Wólki Folwark 50 zł. Ofiara bezimienna na kościół 50 zł.

PIELGRZYMKI:
19 listopada organizowana jest jednodniowa pielgrzymka do Łagiewnik. Koszt wyjazdu 80 zł.
3 grudnia organizowany jest wyjazd na 25 lecie Radia Maryja. Koszt wyjazdu 50 zł.  Zainteresowanych prosimy o kontakt pod nr. tel.: 517 776 231.

SPOTKANIE:
W niedzielę 20 listopada po sumie będzie spotkanie dla dzieci do I Komunii św. i ich rodziców.

Wobraz1 tym tygodniu Pan Organista będzie roznosił pobłogosławiony opłatek w następujących wioskach:
Poniedziałek Ciski, Wypychy Stare
Czwartek Mystkówiec Szczucin, Mystkówiec Kalinówka i Drwały

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
17 XI – św. Elżbieta Węgierska, jedna z pierwszych tercjarek franciszkańskich, patronka Franciszkańskiego Zakonu Świeckich. Prowadziła głębokie życie duchowe i oddawała się posłudze miłosierdzia – stąd też nazywa się ją patronką miłosierdzia chrześcijańskiego;
18 XI – bł. Karolina Kózkówna, która od najmłodszych lat ukochała modlitwę i starała się wzrastać w miłości Bożej; poniosła śmierć męczeńską na początku I wojny światowej, broniąc cnoty czystości i ludzkiej godności;
19 XI – bł. Salomea, klaryska, siostra Bolesława Wstydliwego, która w bardzo heroiczny sposób oddała się na służbę Bożą.

INTENCJE MSZALNE

Poniedziałek 14 listopada
16.00 1. Za † Ks. kan. Stefana Siemiątkowskiego.                                                                                   2. Za † Czesława Kowalczyka, Helenę i Wincentego Jakackich.                                                  3. Za † Mariannę Kacperską z ofiar uczestników pogrzebu.

Wtorek 15 listopada
16.00 1. Za † Bożenę Rogalińską z ofiar uczestników pogrzebu.                                                          2. Za † Mariannę Krawczyk z ofiar uczestników pogrzebu.                                                          3. Za † Zygmunta Milczarczyka z ofiar uczestników pogrzebu.

Środa 16 listopada
7.30 1. Za † całą rodzinę Groszek.                                                                                                           2. Za † Józefę Czubkowską z ofiar uczestników pogrzebu.                                                         3. Za † Czesława Wielgoleskiego z ofiar uczestników pogrzebu.
16.00 1. Za † Mariannę w 2 rocznicę śmierci i Antoniego Borkowskich intencja dzieci i                        wnuków.                                                                                                                                       2. Za † Jana Bereskiego z ofiar uczestników pogrzebu.                                                               3. Za † Stanisławę Jackiewicz  z ofiar uczestników pogrzebu.

Czwartek 17 listopada
16.00 1. Za † Ryszarda Spodka z ofiar uczestników pogrzebu.                                                             2. Za † Jana Szurawskiego z ofiar uczestników pogrzebu.                                                           3. Za † Stanisława Ciok  z ofiar uczestników pogrzebu.

Piątek 18 listopada
7.30 1. Za † Wiesława Sieńkowskiego z ofiar uczestników pogrzebu.                                               2. Za † Jana Kaczmarczyka z ofiar uczestników pogrzebu.                                                           3. Za † Anielę Czubkowską z ofiar uczestników pogrzebu.
16.00 1. Za † Romana Jarosik, intencja imieninowa od rodziny.                                                           2. Za † Janusza Kaczmarczyka, Mieczysława i Mariannę Kaczmarczyk, Czesława                        Przybysza.

Sobota 19 listopada
7.30 1. Za † Tadeusza Murza z ofiar uczestników pogrzebu.                                                               2. Za † Jacka Gorczyńskiego  z ofiar uczestników pogrzebu.                                                       3. Za † Mieczysława Bulwickiego z ofiar uczestników pogrzebu.
16.00 1. Msza św. dziękczynna o Boże łaski za wstawiennictwem Matki Bożej dla Żanety i                Damiana Leszczyńskich w 1 rocznicę ślubu.                                                                              2. Za † Stefana Lasockiego w 12 rocznicę śmierci.                                                                        3. Za † Annę i Bartosza Siebierskich z ofiar uczestników pogrzebu.

Niedziela 20 listopada
9.00 Za † Stefanię Błaszczyk w 1 rocznicę śmierci.
11.00 W intencji parafian.
16.00 1. Za † Janinę w 3 rocznicę śmierci i Jana Sieńkowskich oraz syna Jana                                      Sieńkowskiego intencja rodziny.                                                                                                  2. Za † Cecylie Kozon, jej rodziców, Jana Kaczmarczyka i jego rodziców.                                 3. Za † Janusza Sierzana intencja imieninowa od brata Adama z rodziną.