Uroczystość Chrystusa Króla

Uroczystość Chrystusa Króla
22 listopada 2015 r.

Dziś – uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata. Ustanowił jąarticle_13284855 papież Pius XI w 1925 roku i polecił obchodzić ją w ostatnią niedzielę października. Po Soborze Watykańskim II przeniesiono ją na  ostatnią niedzielę roku liturgicznego, aby zwrócić uwagę na to, że Pan Jezus objawi w pełni swoją władzę królewską w dniu ostatecznym, gdy przyjdzie sądzić żywych i umarłych.

W tym dniu za publiczne odmówienie aktu poświęcenia rodzaju ludzkiemu NSPJ można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.

Z racji przypadającego pobranew dniu 22 listopada wspomnienia św. Cecylii, kierujemy wyrazy uznania i wdzięczności pod adresem: p. organisty z chórem parafialnym i scholą, a także wszystkich którzy służą Panu Bogu i naszej parafii, przez śpiew.
Z tej okazji składamy wszystkim najserdeczniejsze życzenia.

Dzisiejsza niedziela jest ostatnią niedzielą roku liturgicznego, który przeżywaliśmy pod hasłem: „Nawróćcie się i wierzcie w Ewangelię”. Za tydzień – pierwsza niedziela Adwentu nowego roku liturgicznego, któremu przyświecać będzie hasło: „Nowe życie w Chrystusie”.

Taca z przyszłej niedzieli przeznaczona będzie na Światowe Dni Młodzieży.

Podziękowanie:
Ofiarę na wycinkę drzew złożyła P. Marianna Zacheja 150 zł.
Ofiarę na wywóz śmieci złożyli: Halina Światkowska z Cieńszy 30 zł. Genowefa i Henryk Wyrzykowscy z Cieńszy 30 zł. Marian Turek ze Zdzieborza, Leokadia i Zdzisław Stępkowscy ze Zdzieborza 30 zł. Agnieszka i Jan Skierkowscy z Gładczyna Szlacheckiego 30 zł. Jadwiga i Konstanty z Suwina 30 zł. Celina i Stanisław Szymańscy z Pniewa 30 zł. Zofia i Jan Burawscy z Cieńszy 30 zł. Wojciech Kisiel z Cieńszy 30 zł. Krzysztof Chmielewski z Pniewa 40 zł.

Bóg zapłać za ofiary na wycinkę drzew i wywóz śmieci z cmentarza.

Są kalendarze rolnicze po 27 zł. Można je  nabyć przy wyjściu z kościoła.

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
24 XI – święci męczennicy wietnamscy Andrzej Dung-lac, prezbiter, i Towarzysze, których 19 VI 1988 r. kanonizował papież Jan Paweł II. Przynieśli wiarę chrześcijańską do Wietnamu, przybyli tam w XVI w.

22. XI św. Cecylia – jedna z najsłynniejszych męczennic Kościoła Rzymskiego. Jest patronką chórzystów, lutników, muzyków, organistów, zespołów wokalno-muzycznych. Legenda bowiem głosi, że grała na organach.

25 XI  św. Katarzyna, dziewica i męczennica. Według legendypobrane (3) Katarzyna urodziła się w Aleksandrii, stolicy Egiptu, jako córka króla Kustosa. Była osobą nie tylko bardzo zamożną, ale także wykształconą. Słynęła z urody.

W niedzielę zostały poświęcone opłatki wigilijne. Od przyszłego tygodnia Pan Organista bępobrane (2)dzie je roznosił do naszych domów. Wszelkie ofiary składane za opłatek są wyrazem wdzięczności dla Pana Organisty za pracę w naszej parafii. Opłatek będzie roznoszony w następujących wioskach:
Poniedziałek Ciski i Mierzęcin
Sobota Mystkówiec Kalinówka, i Mystkówiec Sczucin

5 grudnia organizowany jest wyjazd do Torunia na XXIV rocznicę powstania
Radia Maryja. 
Wyjazd o godz. 6.00 rano sprzed Kościoła w Pniewie. Zapisy pod nr tel. 518 223 255.

 Modlitwa do Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata
Wszechmogący Boże, który wszystko odnowić chciałeś przez Najmilszego Syna Twojego Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata, racz sprawić, aby wszystkie narody rozdzielone przez grzech, poddały się Twojej władzy. Były posłuszne Twojej łasce, aby przez miłość budowały Królestwo Boże na całym świecie, na pamiątkę Twojej śmierci na krzyżu i Zmartwychwstania.
O mój Jezu, który pragniesz królować powszechnie w sercach ludzi, udziel im swojej łaski na drodze ziemskiej pielgrzymki. Oczyść nasze serca, abyśmy byli godni przekazać Twoje święte miłosierdzie i doznawać obfitości w stanie naszego życiowego powołania.
Jezu Chryste, Królu Wszechświata, błogosław Ojczyźnie, światu i każdemu człowiekowi.
Uczyń mnie swoim narzędziem pokoju, przebaczenia, świętości i miłości przez wszystkie wieki, wieków. Amen.

Chrystus Król — rządzi światem w imię miłości, a sądzi świat w imię prawdy. Dlatego On jest jedynym, sprawiedliwym Władcą świata.

 PRZEZNACZENIE
W pewnym lesie rosły trzy drzewa, każde z nich miało jakieś marzenie. Pierwsze z nich chciałoby zrobiono z niego dużą i piękną skrzynie, w której przechowywano by cenne skarby oraz klejnoty. Drugie pragnęło być wielkim i wspaniałym statkiem, w którym pływałyby ważne osobistości. Trzecie marzyło o tym, by urosło tak wysokie, żeby sięgnąć nieba, by być jak najbliżej Boga.
Drzewa rosły sobie bezimages (5)trosko, do czasu…. Pewnego dnia przyszli drwale i ścięli je. Pierwsze dwa drzewa były szczęśliwe, miały nadzieje, że zostaną tym, czym sobie wymarzyły, trzecie straciło nadzieję, że jego marzenie się spełni. Zabrano je do tartaku.
Pierwsze drzewo okazało się być za słabe na to, by móc stać się statkiem i zostało tylko małą łódką. Drugie ścięto za wcześnie, więc nie urosło tak wysokie jak chciało, zrobiono z niego krzyż. Z trzeciego nie zrobiono wielkiej skrzyni na skarby, ale żłób.
Żadne z drzew nie było zadowolone z tego, co się z nim stało. Jednak po pewnym czasie zrozumiały sens tego, co zaszło.
W żłobie położono siano, a na nim małe dziecko, do którego przybywali zamożni goście, oddawali mu cześć i składali dary. Drzewo zrozumiało, iż złożono w nim największy skarb.
Do łódki wsiadło kilku ludzi i wypłynęło w morze. Podczas ich podróży rozpętała się ogromna burza, a wraz z nią sztorm. Drzewo myślało, że łódź tego nie wytrzyma, ale jeden z przebywających w niej ludzi powstał i uciszył burze. Drzewo, z którego była wykonana łódź zrozumiało, że na jego pokładzie przebywa najważniejsza osoba na świecie.
Krzyż wykonany z trzeciego drzewa umieszczono na wysokiej górze i ukrzyżowano na nim człowieka. Gdy ta osoba zmarła zapanowała ciemność i rozpętała się burza. Drzewo zrozumiało, że jest tak blisko Boga, iż bliżej już być nie może.
Tak oto te trzy drzewa pomimo tego, iż ich losy nie potoczyły się według marzeń osiągnęły swój wymarzony cel.
Musimy wiedzieć, że Bóg ma wobec każdego z nas jakieś plany. Mimo tego, że czasami mamy wątpliwości czy to jest tym, co nam się wymarzyło, pamiętajmy, że Bóg najlepiej wie, co jest nam naprawdę potrzebne.

 KRÓLOWANIE W NAS
W wyglądzie Chrystus
a Króla wszystko jest tak różne od majestatu królewskości i przepychu dworskości, że Piłat musiał zadać pytanie: „Czy Ty jesteś Królem’?”, a potem przypomnieć, kto tak naprawdę wisi na krzyżu, umieszczając napis: „To jest król żydowski”.
Widzimy Króla ubiczowanego, poranionego, ukrzyżowanego, wyszydzonego przez wszystkich. Dlaczego my, chrześcijanie, mamy takiego właśnie Króla? Przecież łatwiej byłoby nam przyjąć i zaakceptować dostojną postać znaną z filmów czy obrazów Matejki.
„Królestwo moje nie jest z tego świata” (Ewangelia). Rzeczywiście tak jest. ile znamy potężnych królestw z historii? Potęgę Egiptu i Asyrii, wielkość Aleksandra Macedońskiego i Oktawiana Augusta, monarchię Karola Wielkiego i Napoleona. A co z tego przetrwało do tej pory? Każde ziemskie królestwo przemija, każda ziemska potęga upada, a „Jego królestwo nie ulegnie zagładzie” (I czytanie). Jezus przychodzi, aby królować, ale nie nad nami, jak władcy narodów, lecz królować w nas.
Chrystus zwyciężył śmierć i żyje. Odtąd jako Synowi Obraz1Człowieczemu powierzono Mu panowanie, chwałę i władzę. Jego królewska moc objawiła się w tym, że przez Niego jesteśmy pojednani z Bogiem i uwolnieni spod władzy ciemności, która często jest udziałem władców tego świata. Dzięki naszemu Królowi już tu na ziemi jesteśmy królestwem i kapłanami poświęconymi Bogu (II czytanie). Na końcu czasów przeniesie nas do swego odwiecznego Królestwa.
Czy jesteśmy w stanie uwierzyć w takiego Króla i Mu służyć? Musimy pamiętać, że On przyjdzie na końcu świata i dokona sądu nad każdym z nas.
ks. Mariusz Szmajdziński

INTENCJE MSZY ŚWIĘTEJ

Poniedziałek  23 listopada
7.30
1. Za † Jacka Gorczyńskiego z ofiar uczestników pogrzebu.                                                             2. Za † Krzysztofa Wróbla z ofiar uczestników pogrzebu.

16.00  1. Za † Kazimierza, Czesławę i Emilię Król.                                                                                      2. Za † Wiktora Marczaka z ofiar uczestników pogrzebu.

Wtorek 24 listopada
7.30 1. Za † Mariannę Barszcz z ofiar uczestników pogrzebu.                                                               2. Za † Krystynę Piątek z ofiar uczestników pogrzebu.

16.00 1. Za † Stanisława i Bronisława Melion i dziadków Melion.                                                             2. Za † Marię Karłowicz z ofiar uczestników pogrzebu.                                                                   3. Za † Sławomira Pietrzaka z ofiar uczestników pogrzebu.

Środa 25 listopada
7.30 1. Za † Władysławę Rogulską z ofiar uczestników pogrzebu.                                                         2. Za † Mariannę Kaczmarczyk z ofiar uczestników pogrzebu.

16.00 1. Za † Mariannę Linka i jej zmarłe dzieci.                                                                                       2. Za † Mariana Kacperskiego i jego rodziców intencja rodziny.                                                     3. Za † Małgorzatę Frąckiewicz z ofiar uczestników pogrzebu.

Czwartek 26 listopada
7.30 Za † Mariannę Oleksiak z ofiar uczestników pogrzebu.

16.00 1. Za † Janinę Rakowską intencja męża.                                                                                           2. Za † Józefa Chmielewskiego w 1 rocznicę śmierci, Edwarda, Mariannę i Janinę                           Milczarczyk, całą rodzinę Chmielewskich i Kaliszewskich intencja rodziny.                              3. Za † Władysławę Linkę z ofiar uczestników pogrzebu.

Piątek 27 listopada
7.30 Za † Zygmunta Malika z ofiar uczestników pogrzebu.

16.00 1. Za † Mariannę Kaczmarczyk z ofiar uczestników pogrzebu.                                                       2. Za † Pawła Jastrzębskiego w 10 rocznicę śmierci, zięcia Pawła Mróz i rodziców                            Jastrzębskich i Gołębiewskich intencja rodziny.                                                                         3. Za † Stefanię Milczarczyk z ofiar uczestników pogrzebu.

Sobota 28 listopada
7.30 Za † Józefa Mróz intencja Cecylii Mróz z rodziną zamiast kwiatów.

16.00 1. Za † Zdzisława Świdwa w 20 rocznicę śmierci intencja żony.                                                     2. Za † Andrzeja Sierzana intencja syna Adama.                                                                             3. Za † Stanisława Wielgolewskiego z ofiar uczestników pogrzebu.

Niedziela 29 listopada
9.00 Za † Józefa Szadkowskiego w 40 rocznicę śmierci i jego rodziców.                                         11.00 W intencji parafian.                                                                                                         16.00 1. Za † Henryka i Czesławę Kwiatkowskich.                                                                                     2. Za † Andrzeja Delugę intencja imieninowa od żony.                                                                   3. Za † Andrzeja Machnowskiego intencja imieninowa od Kamili.

 Obraz2

 

 

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.