III Niedziela Wielkiego Postu
19 marca 2017r.

Pamiętajmy, że najważniejszym zadaniem w tym świętym czasie jest nasze nawrócenie. Chodzi o nawrócenie we wszystkich wymiarach naszego życia osobistego i społecznnailsego, rodzinnego. Potrzeba wiele pokory i silnej wiary w Boże miłosierdzie. Nawrócenie ma się bowiem dokonać przede wszystkim w naszym sercu. Pomagają nam w tym zewnętrzne praktyki pokutne oraz udział w wielkopostnych nabożeństwach: piątkowej drodze krzyżowej o i n
iedzielnych gorzkich żalach. Przypominam, że za pobożny udział w tych nabożeństwach można uzyskać odpust zupełny. DZIŚ GORZKIE ŻALE NA MSZY ŚW. O GODZ. 16.00.

Wielki Post jest czasem dobrych postanowień, odwrócenia się od zła i czynienia dobra. Warto, żeby te postanowienia miały bardzo konkretny wymiar. Niech to będą konkretne wyrzeczenia, niech to będzie codzienna dodatkowa chwila przeznaczona na lekturę Pisma Świętego, na rozmyślanie męki i śmierci Pana Jezusa, na modlitwę i zastanowienie się nad własnym życiem, postępowaniem. Pamiętajmy o dobrym przeżyciu sakramentu pokuty i pojednania. Przystąpienie do niego w tym czasie jest przecież naszym obowiązkiem.

Przez cały Wielki Post trwa wielkopostna akcja trzeźwości. W tym roku trud związany z abstynencją ofiarujemy w intencji dzieci przygotowujących się do Pierimageswszej Komunii Świętej oraz ich rodzin, aby Chrystus naprawdę i w pełni zamieszkał w ich sercach i aby ta przyjaźń przetrwała wszelkie życiowe próby. Niech nasze rodziny będą prawdziwymi Kościołami domowymi, które będą promieniowały wśród świata żywą wiarą.

W kalendarzu liturgicznym rozpoczynającego się tygodnia przypadną dwie ważne uroczystości. Ponieważ w tym roku 19 marca przypadł w niedzielę, dlatego w poniedziałek, 20 marca, Kościół będzie obchodził uroczystość św. Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny i opiekuna Pana Jezusa. Papież bł. Pius IX w 1870 roku ogłosił św. Józefa patronem Kościoła powszechnego i rodzin chrześcijańskich. Podczas Mszy Świętej tego dnia przez wstawiennictwo opiekuna Najświętszej Rodziny będziemy modlić się za mężów i ojców z naszej wspólnoty parafialnej i o godne wypełnianie przez nich swojego powołania. Kiedy wokół tyle trudności, codziennych kłopotów, niepewności z powodu braku pracy i środków do godnego życia, warto zwracać się o pomoc do św. Józefa nie tylko w dniu jego święta, ale także w każdy wtorek szczególnie jemu poświęcony. Święty Józef jest też patronem dobrej śmierci. Według tradycji odszedł z tego świata w ramionach samego Pana Jezusa. Jego wstawiennictwu będziemy zatem polecać wszystkich konających.

Natomiast w sobotę, 25 marca, przypada uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Uroczystość tę obchodzimy w Kościele jako Dzień Świętości Życia oraz Dzień Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Życie – wielki dar Stwórcy – jest święte od poczęcia w łonie matki aż do śmierci, domaga się poszanowania i obrony. Pamiętajmy, że nikt oprócz Pana Boga nie ma nad nim władzy.

W niedziele 26 marca na mszy świętej o godz. 11.00 będzie przekazanie obrazu Matki Bożej, który Peregrynuje w domach naszej parafii mieszkańcom Drwał.

Obraz4w każdy piątek o godz. 17.00 w kościele. Zachęcamy dorosłych, dzieci i młodzież do uczestnictwa w tych nabożeństwach.

31 marca o godz. 17.00 Droga Krzyżowa i Sakrament Bierzmowania, którego udzieli Ks. Biskup Mirosław Milewski.

Trwa okres Wielkiego Postu, czasu przemian, modlitwy i jałmużny. W naszej parafii także będzie można dać jałmużnę wielkopostną, wspierając najbardziej potrzebujące rodziny. Już od dzisiejszej niedzieli w naszym kościele wystawiony będzie kosz, w którym będzie można złożyć żywność długoterminową, środki czystości, słodycze. Zbiórki żywności będą także jak co roku przeprowadzane w sklepach w naszej parafii: 18 i 25 marca. Bóg zapłać wszystkim darczyńcom.

SPOTKANIE:
Dziś po mszy św. o godz. 11.00 będzie spotkanie dla dzieci do Generalnej Komunii Św. czyli kl. czwartych i piątych i ich rodziców.

PODZIĘKOWANIE:
Dziękujemy za ofiary na kwiaty do Grobu Pańskiego mieszkańcom Malwinowa, Placusina i Cieńszy od strony Leman.
Ofiarę na wywóz śmieci złożyła Bożena Nowosielska z Cieńszy 30 zł.

Są do nabycia baranki wielkanocne Caritasu po 5 zł.

Można kupić książeczki peregrynacyjne.

Na Radio Maryja wysłaliśmy 400 zł. z ofiar składanych przy figurce Matki Bożej Fatimskiej i w kopertach.

25 marca (sobota) o godz. 16.00 w Zespole Szkół im. Żołnierzy Armii Krajowej w Pniewie odbędzie się spotkanie z ILONĄ GOŁĘBIEWSKĄ, autorką powieści „POWRÓT DO STAREGO DOMU”, której akcja rozgrywa się w PNIEWIE, PUŁTUSKU, WYSZKOWIE i WARSZAWIE. Na spotkanie zaprasza autorka oraz organizatorzy: Wydawnictwo MUZA SA, Zespół Szkół im. Żołnierzy Armii Krajowej w Pniewie oraz Kuźnia Kurpiowska w Pniewie. Na gości czeka wiele wspaniałych niespodzianek i atrakcji! Będzie możliwość nabycia książki na spotkaniu. SERDECZNIE ZAPRASZAMY.

Obraz1

NIEDZIELA 26.03.2017r.
9.00   Msza św. z nauką dla dzieci.
11.00 Msza św. z nauką dla wszystkich.
16.00   Msza św. z nauką szczególnie dla młodzieży.

PONIEDZIAŁEK 27. 03. 2017r.
9.00  Msza św. z nauką dla wszystkich.
11.00 Msza św. z nauką dla wszystkich klas szkół Podstawowych.
16.00 Msza św. z nauką dla wszystkich.
18.00 Msza św. z nauką dla wszystkich.

WTOREK 28.03.2017r.
9.00 Msza św. z nauką dla chorych. Sakrament namaszczenia chorych.
11.00 Msza św. z nauką dla młodzieży gimnazjalnej.
16.00 Msza św. z nauką dla wszystkich.
18.00 Msza św. i nauka dla młodzieży szkół średnich, dla młodzieży studiującej i pracującej. Zakończenie rekolekcji.

Spowiedź w poniedziałek i wtorek w czasie wszystkich nabożeństw. Spowiedzi nie będzie w niedziele 26 marca.
Rekolekcje poprowadzi ks. Proboszcz mgr Stanisław Pietkiewicz z Troszyna.

 INTENCJE MSZALNE

Poniedziałek 20 marca
7.30 Za † Teresę, Annę oraz Wacława Wróbela w 1 rocznicę śmierci, intencja Grażyny i               Kazimierza Wróbel.
17.00 1 Za † Stefanię, Ignacego i Andrzeja Kowalczyków oraz Janinę Linkę.                                      2. Za † Józefa i Aleksandra Gałązków i ich rodziców.                                                                    3. Za † Józefa i Zofię Sokołowskich intencja córki Haliny.

Wtorek 21 marca
17.00 1. Za † Ryszarda Spodka z ofiar uczestników pogrzebu.                                                            2. Za † Mariannę Krawczyk z Pniewa Kolonii z ofiar uczestników pogrzebu.                           3. Za † Władysława Barszcz z ofiar uczestników pogrzebu.

Środa 22 marca
17.00 1. Za † Jana Kalinowskiego z Malwinowa z ofiar uczestników pogrzebu.                                  2. Za † Irenę Mięgoć z ofiar uczestników pogrzebu.                                                                     3. Za † Mariannę Kaczmarczyk z Pniewa z ofiar uczestników pogrzebu.

Czwartek 23 marca
7.30 Za † Jana Szurawskiego w 1 rocznicę śmierci.
17.00 1. Za † Mariana Króla intencja urodzinowa .                                                                                  2. Za † Marka Gołębiewskiego.                                                                                                        3. Za † Kazimierza Jóźwiaka.

Piątek 24 marca
16.15 Za † Irenę Masłowską w 16 rocznicę śmierci, intencja męża.
17.00 1. Za † Jana Małeckiego w 9 rocznicę śmierci.                                                                               2. Za † Stanisława i Mariannę i Czesławę Zajdów, siostrę Stefanię i Genowefę Śliwka             intencja Krystyny Dana.

Sobota 25 marca
7.30 Za † Mariannę, Piotra i Stanisława Dana intencja Krystyny Dana.
17.00 1. Za † Stanisława i Adama Skórów, Stanisława, Tadeusza i Ryszarda.                                     2. Za † Kazimierza i Stefanię Kowalskich oraz syna Henryka Kowalskiego.

Niedziela 26 marca
9.00 1. Za † Józefa Makowskiego i zm. z rodziny Makowskich in. córki.                                             2. Za † Mariannę w 1 rocznicę śmierci, Wacława Linka, Jana i Janinę Kostrzewskich.
11.00 1. W intencji parafian. Msza św. dziękczynna za mieszkańców Cisk.                                         2. Za † Józefa Ciskowskiego w 8 rocznicę śmierci, rodziców Ciskowskich i Suskich.
16.00 1. Za † Eugeniusza Myślewskiego w 7 rocznicę śmierci, dziadków Kubatów i                            Myślewskich.                                                                                                                                    2. Za † Mariana Salwina z ofiar uczestników pogrzebu.                                                               3. Za † Józefę Grążewską z ofiar uczestników pogrzebu.

Sakrament małżeństwa mają zamiar przyjąć:
Milena Zawadzka z Rząśnika  i Marcin Kasiński z Lutobroku                                       zapowiedź II

Klaudia Nowosielska z parafii Białebłoto-Kobyla i Piotr Kasiński z Pniewa
zapowiedź I

Ktokolwiek znałby przeszkody między tymiosobami zobowiązany jest powiadomić Kancelarię Parafialną.

 

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.