Z okazji Świąt Zmartwychwstania Chrystusa Pana, jako duszpasterze, składamy najlepsze życzenia, gościom i parafianom, aby Chrystus Zmartwychwstały był zawsze Naszą siłą, Naszą nadzieją, Naszą miłością i Naszym życiem. Niech ta moc płynąca z Jego Zmartwychwstałego Serca rozpala Nasze codzienne życie, obejmuje wszystkie troski, pomaga w pracy i tak prowadzi, abyśmy w każdej chwili Naszego życia i w każdym działaniu czuli i ufali, że Bóg jeden jest naszym prawdziwym życiem gdyż jest Bogiem żywych. Niech te Święta Wielkanocne, tak waśnie przeżywane, pomogą na nowo odkryć, że Bóg jest zawsze z nami.

Duszpasterze

 

ŻYCZENIA WIELKANOCNE
BISKUPA PŁOCKIEGO.

„Łaska i miłosierdzie nad Jego wybranymi
i nad świętymi Jego opatrzność” (Mdr 4,15).

Umiłowani Diecezjanie!

Stajemy ze wzruszeniem przy pustym grobie Zmartwychwstałego Chrystusa, aby z radosną wiarą spotykać Go w ten uroczysty Dzień Paschy, szczególnie w wielkanocnej Eucharystii.

To spotkanie opromienia i odmienia nas samych i naszą codzienność, budzi w nas wdzięczność wobec Przedwiecznego Ojca – za Jego łaskę i miłosierdzie, za Jego cudowną opatrzność, objawioną w odmianie losu „Pierworodnego spośród umarłych” – Jezusa Chrystusa. Nasz Zbawiciel zwyciężył grzech i śmierć, a nam daje udział w Swoim triumfie. Życzę Wam Kochani, aby stale doświadczać – jak tylu świętych, w tym nasz szczególny Patron św. Stanisław Kostka – zachwytu i zadziwienia Bożą miłością, która wszystko przemienia. Niech zawsze towarzyszą Wam pokój i radość oraz błogosławione owoce wzrastania w przyjaźni z Panem i w świętości. A św. Stanisław z Rostkowa niech stale oręduje za nami u Zmartwychwstałego, niech wyprasza potrzebne łaski naszej młodzieży, naszym rodzinom, wspólnotom parafialnym, naszej Ojczyźnie świętującej 100-lecie odzyskania niepodległości, całemu Kościołowi i światu!

Pascha A.D. 2018

† Piotr Libera

Biskup Płocki

 

Alleluja Jezus żyje!!!

„Niech w święto radosne

Paschalnej Ofiary

Składają jej wierni uwielbień swych dary.

Odkupił swe owce Baranek bez skazy,
pojednał nas z Ojcem
i zmył grzechów zmazy.
Śmierć zwarła się z życiem
i w boju, o dziwy,
Choć poległ Wódz życia, króluje dziś żywy.
Maryjo, Ty powiedz,

coś w drodze widziała?
Jam Zmartwychwstałego

blask chwały ujrzała.

(sekwencja wielkanocna)

 

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.