I Niedziela Adwentu

I Niedziela Adwentu
29 listopada 2015r.

W dzisiejszą, pierwszą niedzielę Adwentu rozpoczynamy nowy rok liturgiczny, który przeżywać będziemy pod hasłem: „Nowe życie w Chrystusie”. Rozpoczynamy szczególny, bo jubileuszowy rok 10images (1)
50-lecia chrztu Polski oraz rok, w którym w naszej Ojczyźnie, w Krakowie, odbędą się Światowe Dni Młodzieży. Módlmy się zatem codziennie, by dobrze przeżyć ten wyjątkowy czas.
Taca z dzisiejszej niedzieli przeznaczona jest na Światowe Dni Młodzieży.

Każdy nowy rok liturgimages (2)iczny rozpoczyna się od Adwentu, który jest czasem radosnego oczekiwania na przyjście Pana. To nie jest tylko przygotowanie na kolejne święta Bożego Narodzenia, na pamiątkę pierwszego przyjścia Pana, ale jeimages (3)st to przygotowanie na ostateczne przyjście Chrystusa na końcu czasów.
Odczytywana dzisiaj Ewangelia wzywa nas do czujności i modlitwy. Zaangażujmy się więc całkowicie w to adwentowe oczekiwanie. Niech pomocą w tym będą tradycyjne Msze roratne ku czci Najświętszej Maryi Panny, na które serdecznie zapraszamy.
Obraz1.w dni powszednie Adwentu o godz. 7.15.
Zachęcamy do licznego udziału w „roratach” dzieci, młodzież i dorosłych, a rodziców prosimy, by w miarę swoich możliwości towarzyszyli dzieciom w drodze do kościoła.

W tym tygodniu przypadają: pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca.
W czwartek zapraszamy na Mszę Świętą w intencji powołanych do służby Bożej i o nowe powołania. Adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 15.00.
W pierwszy piątek spowiedź od godz. 16.20. Spotkanie dla kandydatów do Bierzmowania. Po mszy św. porannej wyjazdy do chorych.
W pierwszą sobotę zwrócimy się w ufnej modlitwie za wstawiennictwem Maryi. Różaniec po Mszy św. porannej poprowadzą KŻR z Gładczyna Szlacheckiego.

Pierwsza Niedziela Miesiąca Adoracyjna. Przypada również święto św. Mikołaja, zapraszamy wszystkie dzieci na spotkanie ze św. Mikołajem na mszy św. o godz. 9.00.

Wpisujemy się do księgi Trzeźwości.

Obraz2.Świąteczna Paczka. Zbiórka żywności 5 i 12 grudnia przez wolontariuszy z Gimnazjum, w sklepach państwa: Borowców, Kisielów i Słomków oraz na Stacji Paliw u P. Agnieszki Brzezińskiej. W Kościele do kosza na świąteczne dary, również ubrania, przedmioty użytku domowego.

W 2 Niedzielę Adwentu będzie zbiórka do puszek na pomoc Kościołowi na Wschodzie.

PODZIĘKOWANIE:
Ofiary na wywóz śmieci złożyli: P. Ryszard i Cecylia Borek z Wólki Folwark 30 zł. I na kościół 100 zł. Anna Łukasiak z Wólki Przekory 30 zł. Agnieszka i Bogdan Witkowscy z Gładczyna 40 zł. Stefania i Jan Witkowscy z Pniewa 30 zł. Mirosława i Eryk Piórkowscy 30 zł. Rodzina Kowalskich ze Zdzieborza 50 zł. Danuta i Zdzisław Jaworscy z Wielątek Folwark 30 zł. Andrzej Dana z Pniewa Kolonii 30 zł. Marianna Wiśniewska z Wólki Folwark 30 zł. Jan Markowski z Wólki Folwark 30 zł. Kazimierz Melion z Wypych Nowych 30 zł.
Na wycinkę drzew P. Krystyna Gorczyńska z Lutobroku 200 zł.
Bóg zapłać za ofiary na kościół i wywóz śmieci z cmentarza.

Kwiaty zmarzły znicze się wypaliły, prosimy wynieść je na wyznaczone miejsce (nie do lasu) i zostaną wywiezione aby uporządkować cmentarz przed zimą.

W tym Obraz3,tygodniu Pan Organista będzie roznosił pobłogosławiony opłatek w następujących wioskach:

Poniedziałek Wólka Folwark, Wólka Przekory, Placusin, Lutobrok Folwark
Środa Mystkówiec Stary, Wypychy Nowe, Wypychy Stare
Czwartek Gładczyn Szlachecki i Malwinowo
Piątek od 14.00 Gładczyn Osiedle
Sobota Pniewo Kolonia, Lemany, Cieńsza
Wszelkie ofiary składane za opłatek są wyrazem wdzięczności dla Pana Organisty za pracę w naszej parafii.

5 grudnia organizowany jest wyjazd do Torunia na XXIV rocznicę powstania
Radia Maryja. Wyjazd o godz. 6.00 rano sprzed Kościoła w Pniewie. Zapisy pod nr tel. 518 223 255.

I NIEDZIELA ADWENTU
Żyła kiedyś sędziwa pani, która spędzała wiele godzin dnia na pobożnych modlitwach. Pewnego razu usłyszała głos Boga, który mówił do niej:
– Dziś przyjdę odwiedzić cię.
Możecie sobie wyobrazić radość i dumę staruszki. Zaczęła sprzątać, czyścić, wyrabiać ciasto i piec ciastka. Potem ubrała się w najpiękniejszą suknię i zaczęła oczeki­wać na przybycie Boga.
Po pewnym czasie ktoś zapukał do drzwi. Staruszka pobiegła je otworzyć. Ale była to jedynie sąsiadka, która prosiła o pożyczenie odrobiny soli. Staruszka wypchnęła ją za drzwi.
– Na miłość Boską, odejdź zaraz, nie mam czasu na takie głupstwa! Czekam na dobrego Boga, który ma do mnie przyjść. Idź już! – pośpiesznie zamknęła drzwi przed sąsiadką.
Po pewnym czasie ktoś znowu zapukał. Staruszka spojrzała w lustro, poprawiła sobie włosy i pobiegła otworzyć. Ale któż to był? Chłopiec opatulony w zbyt szeroką marynarkę, który sprzedawał guziki i tanie mydełka. Staruszka wybuchła:
– Czekam na dobrego Boga. Nie mam czasu. Przyjdź innym razem!
– I zamknęła drzwi przed nosem biednego chłopca.
Po chwili znów zapukano do drzwi. Staruszka otworzyła i zobaczyła przed sobą starca w obdartym ubraniu. Szanowna pani, proszę o kawałek chociażby suchego chleba. A może pozwoliłaby pani odpocząć przez chwilę tu, na schodach swego domu – prosił biedak.
– O nie! Zostawcie mnie w spokoju! Oczekuję na Boga! l proszę odejść z moich schodów! – powiedziała staruszka zniecierpliwiona. Biedak odszedł kulejąc a staruszka nadal czekała na Boga.
Dzień mijał, godzina po godzinie. Nadszedł wieczór i Bóg nie pokazał się. Staruszka była głęboko rozczarowana. W końcu postanowiła położyć się do łóżka. Usnęła od razu i zaczęła śnić. We śnie ukazał się jej dobry Bóg i powiedział:
– Dziś trzykrotnie przyszedłem odwiedzić cię i po trzykroć nie przyjęłaś Mnie!
Bóg jest w każdym człowieku, którego spotkamy na swojej drodze. I to jest nieustanny „adwent”, trudny do odkrycia, ale rzeczywisty. Jezus przychodzi zapoczątkować mowy sposób życia, sposób na który składa się zrozumienie i miłość, dobroć i sprawiedliwość. Być człowiekiem „dobrej woli” oznacza przede wszystkim być człowiekiem gotowym – żyć w miłości i sprawiedliwości. W przeciwnym razie nawet modlitwy nie doprowadzą do spotkania przychodzącego Boga. A zatem Adwent jest czasem gotowości. Zawsze musimy być gotowi, by przyjąć Jezusa. A takiemu gościowi jak On nie możemy przecież poskąpić uroczystego przyjęcia.

KIERUNEK – DOM OJCA
Święty Jan Paweł II, rozważając znaczenie słowa ,,czuwam” w apelu jasnogórskim, skierował do nas wezwanie: ,,Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali” (18.06.1983). Powtórzył je na Westerplatte (12.06.1987) i w Gorzowie Wielkopolskim (2.06.1997). Wiedział, że potrzebujemy busoli, by obrać właściwy kurs: Królestwo Boże.
Rozpoczynamy Adwent. Czas łaski. Dar od Pana Boga, abyśmy wymagali od siebie i tak wzrastali w dojrzałości wiary. Pan, słowami Ewangelii, wzywa nas do czuwania, które jest – jak mówi św. Jan Paweł II – „odpowiedzią na miłość”. Ta odpowiedź to troska o prawe sumienie, które jak busola wskazuje właściwy kierunek życia: Dom Ojca. ,,Czuwam” – według papieża Polaka – ,,To znaczy, że staram się być człowiekiem sumienia. Że tego sumienia nie zagłuszam i nie zniekształcam. Nazywam po imieniu dobro i zło, a nie zamazuję. Wypracowuję w sobie dobro, a ze zła staram się poprawiać, przezwyciężając je w sobie”. Celem naszej adwentowej pracy nad sobą nie jest jednak samodoskonalenie, udowadniaObraz4.nie sobie (a może i innym), że jesteśmy „lepsi” np. od tych, którzy nie chodzą na roraty, są leniwi, kradną, no i w ogóle żyją niemoralnie.
Gdy szukamy okazji, aby „być ponad innymi”, zamiast „być dla innych”, gubimy właściwy kierunek, wskazany przez naszą busolę. Święty Jan Paweł II naucza: „Czuwam – to dostrzegam bliźniego. Nie zamykam się w sobie, w ciasnym podwórku własnych interesów czy własnych osadów”. Adwent to szansa, aby sprawdzić, czy trzymam właściwy kurs: miłość Boga i bliźniego, abym mógł stanąć przed Synem Człowieczym.
Anastazja Seul

INTENCJE MSZY ŚWIĘTEJ

Poniedziałek 30 listopada
7.15 1. Za † Teresę Sitek z ofiar uczestników pogrzebu.                                                                         2. Za † Kazimierza Deptułę z ofiar uczestników pogrzebu.
16.00 1. Za † Tadeusza Suskiego w 1 rocznicę śmierci, jego rodziców i braci.                                         2. Za † Andrzeja Kamińskiego z ofiar uczestników pogrzebu.                                                         3. Za † Jana Śliwkę w 4 rocznicę śmierci intencja córki.

Wtorek 1 grudnia
7.15 Za † Edmunda Tyburskiego intencja Dyrekcji pralni Edyta- Dąbczyn.
16.00 1. Za † Wiktora Dana.                                                                                                                         2. Za † Mariannę Ostrowską z ofiar uczestników pogrzebu.                                                           3. Za † Jana Światkowskiego z ofiar uczestników pogrzebu.

Środa 2 grudnia
7.15 Za † Józefa Mroza z ofiar uczestników pogrzebu.
16.00 1. Za † Edmunda Tyburskiego z ofiar uczestników pogrzebu.                                                         2. Za † Jacka Gorczyńskiego z ofiar uczestników pogrzebu.                                                            3. Za † zmarłych z rodziny Nożykowskich i Bartniczaków oraz dusze w czyśćcu cierpiące.

Czwartek 3 grudnia
7.15 Za † Stefanię Milczarczyk z ofiar uczestników pogrzebu.
16.00 1. Za † Mariannę Borkowską z ofiar uczestników pogrzebu.                                                           2. Za † Józefa Kuczyńskiego z ofiar uczestników pogrzebu.                                                             3. Za † Henryka Kowalskiego z ofiar uczestników pogrzebu.

Piątek 4 grudnia
7.15 1. Za † Tomasza Turka z ofiar uczestników pogrzebu.                                                                     2. Za † Weronikę Chełchowską z ofiar uczestników pogrzebu.
17.00 1. Za † Krystynę Fraszek z ofiar uczestników pogrzebu.                                                                  2. Za † Piotra Pogłoda z ofiar uczestników pogrzebu.

Sobota 5 grudnia
9.00 Za † Kazimierza Dworeckiego i rodziców Dworeckich.                                                                     2. Za † zmarłych z Gładczyna Szlacheckiego od KŻR z Gładczyna Szlacheckiego.
16.00 1. Za † Andrzeja Brzezinskiego intencja rodziny.                                                                             2. Za † Barbarę Śliwka intencja imieninowa od siostry Anny.                                                        3. Za † Zygmunta Milczarczyka z ofiar uczestników pogrzebu.

Niedziela 6 grudnia
9.00 Za † Stanisława Gołębiewskiego w 9 rocznicę śmierci.
11.00 W intencji parafian.
16.00 1. Za † Janusza Sierzna intencja od żony i dzieci.                                                                           2. Za † Stanisława Meliona w 10 rocznicę śmierci, rodziców Kazimierza i Katarzynę                       Melion, Edwarda i Stanisławę Szczubeł, Danutę Sosińską.                                                       3. Za † Wacława Stelmacha z ofiar uczestników pogrzebu.

Obraz5.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.