II Niedziela Adwentu

II Niedziela Adwentu
4 grudnia 2016r.

Dziś przeżywamy drugą niedzielę Adwentu. Niech ten święty czas mobilizuje każdegoobraz3 do duchowej odnowy, zacieśniania więzi z Panem Bogiem i braćmi. Przygotowujemy się bowiem na spotkanie z Panem, który z miłości do nas przyjmuje na siebie nasze człowieczeństwo, aby je przemienić, uświęcić. Nie pozwólmy, aby religijny charakter Adwentu zagłuszyły nachalne reklamy i przedświąteczna gorączka panująca w marketach.

Wśród adwentowych umartwień i wyrzeczeń niech znajdzie się także miejsce na walkę z nałogami i słabościami, zwłaszcza z alkoholizmem. Może warto właśnie w tym czasie włączyć się w wielką krucjatę walki o trzeźwość naszego narodu. Ten adwentowy wysiłek pięknie wpisuje się w zadania, jakie stawia przed nami tegoroczny program duszpasterski. Tylko w pełni trzeźwym umysłem jesteśmy zdolni świadomie głosić innym zbawienie i wołać: Przyjdź, Panie Jezu!

Dzisiejsza niedziela przykrywa liturgiczne wspomnienie św. Barbary, dziewicy i męczennicy z przełomy III i IV wieku, która jest szczegsw-barbaraólną patronką górników i hutników, choć nie tylko. Wzywana jest też jako wspomożycielka. Ponieważ z inicjatywy Episkopatu Polski dzień 4 grudnia jest Dniem Modlitw w Intencji Bezrobotnych, przez jej wstawiennictwo polecajmy Bożej Opatrzności wszystkich borykających się z trudnościami w znalezieniu odpowiedniej pracy, polecajmy cierpiące z tego powodu rodziny, zwłaszcza z naszej wspólnoty parafialnej.
Dzisiaj także pierwsza niedziela miesiąca. Po mszy św. zbiórka do puszek na ogrzewanie naszego kościoła.

W dpobranezisiejszą niedzielę przypada też XVII Dzień modlitw i pomocy materialnej Kościołowi na Wschodzie. Zbiórka do puszek na ten cel będzie w przyszłą niedzielę.

W najbliższy wtorek, 6 grudnia, o wstawiennictwo prosimy św. Mikołaja, biskupa Miry Licyjskiej, który żył na przełomie III i IV wiekupobrane-1. Sławę i cześć w Kościele zyskał sobie dzięki wyjątkowej dobroci i mądrości. Tego dnia tradycyjnie obdarujemy prezentami nasze dzieci i bliskich. Niech to liturgiczne wspomnienie św. Mikołaja usposobi nas także do szerokiego otwarcia oczu i serc na dzieci, o których bliscy zapomnieli albo się ich wyparli. Oprócz wielu podarunków niech nie zabraknie także daru naszej modlitwy w ich intencji przez wstawiennictwo tego wspaniałego Świętego Biskupa.
W przyszłą niedzielę na mszy św. o 9.00 najmłodszych odwiedzi św. Mikołaj

W czwartek, 8 grudnia, przypada uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Pochylamy się nad tajemnicą wiary, która mówi, że Paobraz4n Bóg, wybierając Maryję na Matkę swego Syna, zachował Ją od grzechu pierworodnego. Kościół uczy także, że Matka Boża nie popełniła żadnego grzechu uczynkowego. Prawda ta sięga źródeł chrześcijaństwa, pochodzi z czasów apostolskich. Właściwą rangę uroczystość ta otrzymała wówczas, gdy dogmat o Niepokalanym Poczęciu Maryi ogłosił papież Pius IX w 1854 roku. Prośmy naszą Najlepszą Matkę o wstawiennictwo u Jej Syna we wszelkich potrzebach, zwłaszcza o wytrwałość w walce z grzechami. Msze św. o godz. 7.15 i 16.00.

obraz2w dni powszednie Adwentu o godz. 7.15.
Do licznego udziału zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych. W ten sposób, w blasku światła lampionów roratnych i świec, rozbudźmy w naszych sercach oczekiwanie na przyjście Chrystusa. Niech nie zabraknie podejmowanych dobrowolnych umartwień, zwłaszcza powstrzymania się od hucznych zabaw. Pamiętajmy o wsparciu potrzebujących: dzieci z ubogich rodzin, osób starszych, samotnych, choćby przez włączenie się w Wigilijne Dzieło Pomocy dzieciom (płomień Miłosierdzia) i zakup świec Caritasu po 6 i 12 zł., które są już do nabycia przy wyjściu z kościoła.

Wobraz2 dniach 10 i 17 grudnia odbędzie się zbiórka żywności dla najbardziej potrzebujących. Tak jak co roku w sklepach w tych dniach będą wystawione kosze, do których możemy włożyć produkty. Serdecznie prosimy o włączenie się w tę zbiórkę dając innym światełko radości, miłości i nadziei. Zespół charytatywny parafii Pniewo. Zapraszamy.

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM
4 XII – św. Jan Damasceński (ok. 650-750), prezbiter i doktor Kościoła, autor kanonów Kościoła Wschodniego;
7 XII – św. Ambroży, biskup Mediolanu, żyjący w IV wieku, gorliwy duszpasterz
i uczony teolog, wielki doktor Kościoła;
9 XII – św. Jan Diego (1474-1548), Indianin z plemienia Azteków, który przyjął chrzest; jakby w nagrodę za jego chrześcijańską gorliwość 9 grudnia 1531 roku na wzgórzu Tepeyac (dzisiaj w granicach miasta Meksyk) objawiła mu się Maryja w znanym i czczonym do dziś wizerunku Matki Bożej z Guadalupe.

PODZIĘKOWANIE:
Ofiary na wywóz śmieci z cmentarza złożyli: Jarosław i Sylwia Fraszek z Wielątek Folwark 30 zł, rodzina Zawadzkich z Wólki Folwark 50 zł, Lidia i Andrzej Kalinowscy z Wólki Folwark 50 zł, Andrzej Dana z Pniewa Kolonii 30 zł, Stanisława i Henryk Nożykowscy z Cieńszy 30 zł. Bóg zapłać.

Fundacja Pomoc Kościołowi w Potrzebie organizuje zbiórkę sprzętu elektronicznego i elektrycznego. Odbiór takiego sprzętu w naszej parafii odbędzie się 08.12.2016. o godz. 9.30 z przed kościoła. Prosimy sołtysów o zorganizowanie takiej zbiórki na wioskach.

obraz1

NIEDZIELA 11.12.2016r.
9.00 Msza św. z nauką dla dzieci.
11.00 Msza św. z nauką dla wszystkich.
16.00 Msza św. z nauką szczególnie dla młodzieży.

PONIEDZIAŁEK 12.12.2016r.
9.00 Msza św. z nauką dla wszystkich.
11.00 Msza święta dla wszystkich klas Szkół Podstawowych.
16.00 Msza św. z nauką dla wszystkich.
18.00 Msza św. z nauką dla wszystkich.

WTOREK 13.12.2016r.
9.00 Msza św. z nauką dla chorych.
11.00 Msza św. dla młodzieży gimnazjalnej.
16.00 Msza św. z nauką dla wszystkich.
18.00 Msza Święta z nauką dla młodzieży szkół średnich, dla młodzieży studiującej i pracującej. Zakończenie Rekolekcji.
Rekolekcje poprowadzi Ojciec Mariusz Mąka – misjonarz.
Spowiedź w poniedziałek i wtorek w czasie wszystkich nabożeństw. Nie będzie spowiedzi w niedzielę 11 grudnia. Módlmy się za ojca Rekolekcjonistę o dobre owoce tych rekolekcji, a zwłaszcza o nawrócenie dla zatwardziałych grzeszników.

obraz1W tym tygodniu Pan Organista będzie roznosił pobłogosławiony opłatek w następujących wioskach:
Poniedziałek Lemany i Cieńsza
Środa od 12.30 ul. Armii Krajowej w Pniewie
Czwartek Mystkówiec Stary i Wypychy Nowe
Piątek od 13.30 Gładczyn Osiedle
Sobota Pniewo Kolonia, Lutobrok Folwark i Placusin
Opłatek roznosi sam P. Organista, a nie ktoś inny.

INTENCJE MSZALNE

Poniedziałek 5 grudnia 
7.15   1. Za † Józefa, Małgorzatę i Helenę Wierzchoń, rodzinę Wierzchoń.                                           2. Za † Waldemara Myślaka z ofiar uczestników pogrzebu.
16.00  1. Za † Andrzeja Brzezińskiego intencja żony i dzieci.                                                                 2. Za † Kazimierza Dworeckiego w rocznicę śmierci i rodziców Dworeckich.                             3. Za † Kazimierza Deptułę z ofiar uczestników pogrzebu.

Wtorek 6 grudnia
7.15 Za † Jacka Gorczyńskiego z ofiar uczestników pogrzebu.                                           16.00 1. Za † Zdzisława Świdwa w rocznicę śmierci, intencja rodziny.                                                 2. Za † Ryszarda Spodka z ofiar uczestników pogrzebu.                                                            3. Za † Józefę Czubkowską z ofiar uczestników pogrzebu.

Środa 7 grudnia
7.15 Za † Piotra Turka, Stanisława i Helenę Kaczmarczyków.
16.00 1. Za † Stanisława Światkowskiego w 1 rocznicę śmierci, Mariannę i całą rodzinę                       Światkowskich.                                                                                                                            2. Za † Wacława Wróbel z ofiar uczestników pogrzebu.                                                              3. Za † Jana Szurawskiego z ofiar uczestników pogrzebu.

Czwartek 8 grudnia
7.15 1. Za † rodziców Łach i Skłuckich.                                                                                                   2. Za † ks. Tadeusza Króla w 28 rocznicę śmierci, intencja rodziny.
16.00 1. Za † Mariannę Oleksiak intencja imieninowa od rodziny.                                                       2. Za † Annę i Bartosza Siebierskich z ofiar uczestników pogrzebu.                                          3. Za † Zygmunta Milczarczyka z ofiar uczestników pogrzebu.

Piątek 9 grudnia
7.15 Za † Czesława Wielgoleskiego z ofiar uczestników pogrzebu.
16.00 1. Za † Franciszka Czajkowskiego w 4 rocznicę śmierci.                                                              2. Za † Bożenę Rogalińską z ofiar uczestników pogrzebu.                                                            3. Za † Jana Kaczmarczyka z ofiar uczestników pogrzebu.

Sobota 10 grudnia
7.15 1. Za † Juliusza Turka intencja żony.                                                                                               2. Za † Józefa Sieńkowskiego w 10 rocznicę śmierci.
16.00 1. Za † Stefana, Józefa i Jadwigę Bocian, Pawła i Mariannę Pawlik.                                             2. Za † Anielę Czubkowską  z ofiar uczestników pogrzebu.

Niedziela 11 grudnia
9.00 1. Za † Aleksandrę i Mariana Mielczarczyk, dziadków Mielczarczyków i Krystmanów.           2. Za † Czesławę Szczerba z Gładczyna Rządowego intencja rodziny.
11.00 1. W intencji parafian.                                                                                                                       2. Za † ks. kan. Stefana Siemiątkowskiego i zmarłe członkinie KŻR z Leman i dusze w               czyśćcu cierpiące intencja KŻR z Leman.
16.00 1. Za † Marcina Szuleckiego intencja rodziny.                                                                               2. Za † Franciszka Ryszarda Załogę intencja żony.                                                                         3. Za † Annę i Bartosza Siebierskich z ofiar uczestników pogrzebu.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Informacje Parafialne. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.