II Niedziela po Narodzeniu

II Niedziela po Narodzeniu
3 stycznia 2016 r.

    Dzisiejsza niedziela pozwala nam po raz kolejny wsłuchać w słowa Janowego Prologu i kontemplować tajemnicę Pana Boga, który stał się człowiekiem i „rozbił namiot” wśród swojego ludu – zamieszkał pośród nas. Nie ustawajmy w dziękczynieniu za nieskończoną miłość Pana Boga. Niech wyrazem tego stanie się rodzinne, wspólne śpiewanie kolęd.
Dzisiaj również Pierwsza Niedziela miesiąca Adoracyjna -poświecenie kredy.

  W Obraz2środę będziemy obchodzić UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO nazywaną w naszej polskiej tradycji świętem Trzech Króli. Święto to jest starsze niż Boże Narodzenie i przypomina prawdę, że Bóg przyszedł nie tylko do Narodu Wybranego, ale do wszystkich ludzi. Mędrcy ze Wschodu, przybywający z pokłonem do nowonarodzonego Króla, są reprezentantami wszystkich narodów i ludów. Jest to uroczystość, która zobowiązuje katolików do uczestnictwa w Eucharystii. Msze Święte o godz. 9.00, 11.00 i 16.00.

   W uroczystość Objawienia Pańskiego obchodzimy Misyjny Dzień DzieciBędziemy chcieli pamiętać w modlitwie o misjach i misjonarzach.Obraz7 Naszą materialną ofiarą pragniemy wesprzeć tych, którzy głoszą Dobrą Nowinę o zbawieniu oraz ich działalność w krajach misyjnych (inicjatywy edukacyjne, zdrowotne czy cywilizacyjne). 

        Poświęconą kredą oznaczamy drzwi na znak, że w naszym mieszkaniu przyjęliśmy Wcielonego Syna Bożego. Piszemy na drzwiach litery K+M+B, które mają oznaczać imiona Mędrców lub też mogą być pierwszymi literami łacińskiego zdania: (Niech) Chrystus mieszkanie błogosławi – po łacinie: Christus mansionem benedicat. Zwykle dodajemy jeszcze aktualny rok. Według św. Augustyna napis C+M+B należy tłumaczyć: Chrystus Multorum Benefaktor – Chrystus dobroczyńcą wielu. Lub jak wyżej Chrystus Mansioni Benedicat – Niech Chrystus błogosławi temu domowi.  Przez nasze ręce, często nieświadomie kreślące kredą ten napis, ma zostać więc przekazane błogosławieństwo Boże.

    W przyszłą niedzielę przypada święto Chrztu Pańskiego, które kończy Obraz8liturgiczny okres Bożego Narodzenia. To święto to uroczyste rozpoczęcie publicznej działalności Chrystusa Pana. To jednocześnie wezwanie dla nas, abyśmy powracali zarówno do wydarzenia nad Jordanem, jak i do naszego chrztu, kiedy zostaliśmy wszczepieni w Chrystusa, umiłowanego Syna Bożego, i stawiali sobie pytania: czy rzeczywiście jesteśmy Jemu wierni i czy naszą wierność wciąż pogłębiamy i umacniamy?

    Wszystkim solenizantom i jubilatom tygodnia składamy najserdeczniejsze życzenia obfitości Bożych darów.

PODZIĘKOWANIE:
P. Barbara i Tadeusz Aniszewscy z Lutobroku Folwark złożyli ofiarę na Kościół 100zł. i na media kat. 100zł. i śmieci-30zł.
Na śmieci: Anastazja i Andrzej Wiśniewscy z Komorowa 30 zł. Anna i Janusz Raczyńscy z Gładczyna 3/9 30 zł. ofiara bez imienna 50 zł. Z Wypych Starych – Tadeusz Rogulski 20 zł. Ryszard Kaczmarczyk 30 zł. Henryk Twardowski 30 zł. Z Wypych Nowych Czesława Korytkowska 30 zł. Bogusław Grzywacz 30 zł. Franciszek Załoga 20 zł. Zdzisław Załoga 50 zł. Andrzej Szczerba 30 zł. Cecylia Mróz 50 zł. Henryk Jeż 30 zł. Irena Mróz 30 zł. Andrzej Grzywacz 30 zł.
Z Wielątek Folwark – Leszek Kwaśny 110 zł. Ryszard Kaczmarczyk 30 zł. Zbigniew Załoga 30 zł. Marian skoczeń 30 zł. Hanna Kowalczyk 30 zł. Tadeusz Marzoch 30 zł. Robert Kaczyński 30 zł. Józef Kosieradzki 30 zł. Sylwester Kanownik 30 zł. Krzysztof Ślubowski 30 zł. Kazimiera Świdwa 30 zł.
Z Mystkówca Kalinówki – Roman Rosiński 30 zł, Kazimierz Rosiński 30 zł, Jerzy Śliwka 30 zł, Andrzej Rosiński 30 zł, Mirosław Frąckiewicz 30 zł, Tadeusz Sieńkowski 30 zł, Jerzy Sieńkowski 50 zł, Stanisław Woźnica 30 zł, Marek Woźnica 30 zł, Franciszek Sieńkowski 50 zł.
Bóg zapłać za ofiary na wywóz śmieci z cmentarza.

Obraz9

Trwa kolęda. Jest to okazja do spotkania i bliższeObraz5go poznania się. Razem z wami pragniemy się modlić i przynosić wam dar Bożego błogosławieństwa. Możemy również omówić ważne sprawy dotyczących życia parafii i rodziny Przygotowujemy stół nakryty białym obrusem, stawiamy krzyż i świeczki, oraz kładziemy Pismo Święte. Dzieci pokazują zeszyty od religii, kandydaci do Bierzmowania dodatkowo indeksy. Z racji Światowych Dni Młodzieży będzie pytać podczas kolędy naszych parafian o możliwość noclegu dla pielgrzymów.
PORZĄDEK KOLĘDY:
Poniedziałek od 9.00 Placusin 1 ksiądz
                          od 15.30 Gładczyn blok nr. 2 i 3 – 1 ksiądz
Wtorek od 9.00 Mystkówiec Stary- dwóch księży i Mystkówiec Szczucin                                  1 ksiądz
Czwartek od 9.00 Wielątki Rosochate – jeden ksiądz
                   15.30 – Gładczyn bl. Nr. 4 i 5. – 1 ksiądz
Piątek od 9.00 – Zdziebórz – 2 księży
Sobota od 9.00 – Cieńsza – 2 księży
Kolęda codziennie od godz. 9.00. Pojazd prosimy przed godz.9.00.

Kościół Domowy rejonu pułtuskiego zaprasza na BezalkoObraz3holowy Bal Karnawałowy, który odbędzie się 6 lutego w domu weselnym „Natalia”. Zapraszamy wszystkich chętnych do wspólnej zabawy. Jest to też okazja do bliższego poznania naszej wspólnoty. Koszt od osoby wynosi 75 zł. Prosimy o zgłoszenie się do 20 stycznia pod numer telefonu: 505 442 361.

WŁASNE SERCE
Obraz4„Niech każdy postąpi tak,
jak nakazuje jego własne serce,
nie żałując i nie czując się przymuszonym”

Wiem, że każda sytuacja daję inną siłę i nowe spojrzenie na własne życie, które jest dla nas takie wyjątkowe a jednocześnie trudne do przeżycia. Pełne pokus, które dotykają nas w kroczeniu wyznaczoną ścieżką sprawia zachwianie nie tylko w sercu, ale także i w wierze. Czy czyniąc każdy codzienny krok nikogo nie urażę i nie zranię? Czy krok ten jest robiony świadomie?
Postępując zgodnie z własnym głosem serca i sumienia czujemy się lżejsi, pełni siły stajemy się bardziej radośni, piękniejsi. To wszystko niech nie będzie pełne żalu i smutku, a tym bardziej przymusem. Niech to co ma się wydarzyć, zdarzy się z naszym udziałem. Abyśmy pełni świadomi swych czynów mogli brać za nie odpowiedzialność.
Z podniesioną głowa idąc w stronę Słońca, które świeci najjaśniej chwytali to, co nam jest ofiarowane, bez żadnych wątpliwości i zastanowień. Bo w końcu, to co mamy na wyciągnięcie ręki ofiarował nam Chrystus, byśmy mogli iść do przodu, czerpiąc z tego wszystkie soki, i przynosić owoce na jakie On czeka. Dlatego dzisiaj Bóg – Twój Ojciec czeka na Ciebie, byś ofiarowując dzisiaj siebie samego Jemu, On – mógł w Tobie gościć bezgranicznie. Chciałabym by każdy z nas mógł odpowiedzieć Bogu – oddaję Ci się Panie w całości… Ty mnie prowadź!!!

SŁOWO DAJĄCE ŻYCIE
Jesteśmy wyznawcami religii opartej na Słowie, które stało się Ciałem. Ale Słowo to nie jest jedynie zapisem utrwalonym na kartach księgi. Ono jest życiodajną światłością, która, przenikając mroki ciemności, daje ludziom prawdziwe życie.
Kiedy czytamy Pismo Święte, poznajemy utrwaloną tam historię. Nie możemy jednak zatrzymywać się jedynie na niej, bo wówczas jesteśmy tylko historykami badającymi przeszłość. Jeśli natomiast otwieramy serca na łaskę Bożą płynącą z zapisanego na kartach Pisma Świętego słowa, to zostajemy przez nią dotknięci. Słowo to przenika naszą doczesność i wskazuje drogę prowadzącą ku Bogu, a nasze życie nabiera innego, bardziej duchowego wymiaru. Święty Jan Ewangelista podkreśla to bardzo dobitnie: ,,Wszystkim, Obraz1którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi” (Ewangelia). Słowo jest najcenniejszym darem, jaki może otrzymać człowiek. W nim jest Jezus Chrystus, który odtąd staje się dla nas drogą, prawdą i życiem (J 14,6), wkraczając tym samym w naszą osobistą historię.
Początek roku otwiera nas na nowość. Wyznacza ją rozciągający się przed nami horyzont, na którym niczym błyszczące na niebie gwiazdy, jawi się 366 dni. Jednocześnie św. Jan przestrzega nas, abyśmy nie byli takimi ludźmi, którzy Słowa wcielonego, gdy przyszło na świat, nie rozpoznali (Ewangelia).
Otwórzmy zatem u progu nowego roku nasze serca i umysły na dary Ducha Świętego, prosząc Go szczególnie o zdolność do wykorzystania w pełni tych wszystkich łask, jakie płyną przez Słowo Boże, które słyszymy i które widzą nasze oczy.
ks. Mariusz Krawiec – paulista

INTENCJE MSZY ŚWIĘTEJ

Poniedziałek 4 stycznia
7.30 1. Za † Krystynę i Mieczysława Śliwka.                                                                                             2. Msza św. gregoriańska za † Andrzeja Delugę.                                                                             3. Za † Urszulę Krawczyk z ofiar uczestników pogrzebu.

Wtorek 5 stycznia
7.30 1. Msza św. gregoriańska za † Andrzeja Delugę.                                                                             2. Za † Maksymiliana Dana z ofiar uczestników pogrzebu.                                                             3. Za † Mariannę Brzezińską  z ofiar uczestników pogrzebu.

Środa 6 stycznia
9.00 Za † Stanisława Senczyszyna w 1 rocznicę śmierci.
11.00 1. Za † Jacka Gorczyńskiego intencja urodzinowa od KŻR męsko-żeńskiego z Lutobroku.           2. Za † Juliannę Barszcz ofiar uczestników pogrzebu.
16.00 1. Za † rodziców Annę i Jana Sieńkowskich oraz siostrę Zofię.                                                       2. Za † Janusza Sierzana intencja żony i dzieci.                                                                               3. Msza św. gregoriańska za † Andrzeja Delugę.

Czwartek 7 stycznia
7.30 1. Msza św. gregoriańska za † Andrzeja Delugę.                                                                             2. Za † Henryka Dawidczyka w 2 rocznicę śmierci, intencja rodziny.                                             3. Za † Stefanię Błaszczyk z ofiar uczestników pogrzebu.

Piątek 8 stycznia
7.30 1. Msza św. dziękczynna o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Adama Kasińskiego w 1                rocznicę urodzin.                                                                                                                           2. Za † Stefanię Mięgoć.                                                                                                                     3. Msza św. gregoriańska za † Andrzeja Delugę.

Sobota 9 stycznia
7.30 1. Msza św. gregoriańska za † Andrzeja Delugę.                                                                             2. Za † Adama Jabłońskiego w 5 rocznicę śmierci.                                                                           3. Za † Stanisława Światkowskiego.

Niedziela 10 stycznia
9.00 Msza św. dziękczynna w 30 rocznicę ślubu Urszuli i Henryka Piątek, o Boże                                 błogosławieństwo i zdrowie intencja dzieci.
11.00 W intencji parafian.
16.00 1. Za † Kazimierza i Adama Przybysz, rodziców Aleksandra i Zofię Gójskich intencja                       Jadwigi Przybysz.                                                                                                                           2. Za † Helenę i Antoniego Kasińskich.                                                                                             3. Msza św. gregoriańska za † Andrzeja Delugę.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Informacje Parafialne. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.