III Niedziela Adwentu

III Niedziela Adwentu
13 grudnia 2015 r.

„Radujcie się w Panu!” – słowa antyfony na wejście wskazują, że dzisiejsza niedziela to pobrane (1)niedziela radości, że Pan jest już blisko, że przychodzi, by nam udzielać swoich darów i łask. I nawet kolor szat liturgicznych jest dzisiaj jakby jaśniejszy, weselszy, bo nie fioletowy tylko różowy. Otwierajmy się na przychodzenie Pana Jezusa, który pragnie towarzyszyć naszej codzienności; otwierajmy się na Jego moc. Niech nam w tym pomoże oczyszczenie naszych serc w sakramencie pokuty, do którego można przystąpić każdego dnia.

W trzecim tygodniu adwentowego czuwania i oczekiwania jesimages (2)teśmy zaproszeni do szczególnej modlitwy o chrześcijańskie życie rodzin.  Rodzinie były poświęcone ubiegłoroczne i tegoroczne obrady synodu biskupów. Widzimy więc, że troska o rodzinę to bardzo ważny aspekt życia i działalności Kościoła.

Dzisiaj Rozpoczynamy Rekolekcje Adwentowe w naszej parafii przez otwarcie BramObraz6y Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia. Niech ten zewnętrzny znak będzie głębszym spojrzeniem na nasze życie chrześcijańskie. Jakie jest pojmowanie przez nas Bożego Miłosierdzia i realizacja w codziennym życiu. Rekolekcje prowadzi ks. kan. Andrzej Nowakowski z Płocka.

Zgłaszajmy chorych do, których pojedziemy w środę po mszy św porannej.

Przypominamy o Mszach Świętych roratnych w dni powszednie Adwentu
o godz. 7.1Obraz1.5.
Zachęcamy do licznego udziału w „roratach” dzieci, młodzież i dorosłych.

Do świąt Bożego Narodzenia jest coraz bliżej. Postarajmy się o ich piękny, chrześcijański obchód. W naszej polskiej tradycji wyraża się to zwłaszcza przez dzielenie się opłatkiem w Wigilię.

WłączmyObraz7 się również w akcje pomocowe Caritas: trwa sprzedaż świec Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom.

Dzisiaj wspominamy też dramatyczne wydarzenia sprzed 34 lat. Niech nie zabraknie modlitwy w intencji naszej umiłowanej Ojczyzny.

MODLITWA ZA OJCZYZNĘ
Boże, Ty powołałeś mnie do życia z polskich rodziców i na polskiej ziemi. Dziedzictwo mego Narodu kształtowało moje myśli, chleb polskiej ziemi żywił moje ciało. Nie mogę kochać Twojego świata, nie kochając na pierwszym miejscu mojej Ojczyzny. Proszę więc, ześlij na Nią, błogosławieństwo Swoje. Niech rozkwita w pokoju i sprawiedliwości, a ja niech poznam moje wobec Niej obowiązki i z Twoją pomocą je wypełnię. Amen.

PODZIĘKOWANIE:
Dziękujemy właścicielom sklepów państwa: Borowców, Kisielów i Słomków oraz na Stacji Paliw u P. Agnieszki Brzezińskiej oraz wszystkim darczyńcom, którzy robiąc zakupy ofiarowali różne produkty do Świątecznej Paczki.
Dziękujemy wszystkim wolontariuszom z naszego Gimnazjum za ofiarną pracę na rzecz ubogich.
Rozwożenie darów będzie w sobotę 19 grudnia.

Za pObraz3omoc w zrobieniu Bramy Jubileuszowej w Roku Miłosierdzia dziękujemy;  P. Krystynie Puławskiej, Elizie Nożykowskiej, Agnieszce Słomce, Joannie Kasińskiej, Janowi Brzezińskiemu, Sławomirowi Ickiewiczowi, dzieciom ze Szkoły Podstawowej w Pniewie.

Na śmieci ofiary złożyli: p. Teresa i Wojciech Dąbkowscy z Wielątek Folwark 30 zł., Wiesław Szulecki z Cieńszy 30 zł., Agnieszka i Sławomir Nasiadka z Wypych Nowych 50 zł., Teresa i Kazimierz Skura z Wypych Nowych 50 zł., Ryszard i Maria Światkowscy z Wielątek Rosochatych 30 zł., Hanna i Stanisław Kaczyńscy Wielątek Folwark 30 zł.
Bóg zapłać za ofiary na kościół i wywóz śmieci z cmentarza.

WObraz4 tym tygodniu Pan Organista będzie roznosił pobłogosławiony opłatek w następujących wioskach:
Środa pozostała część Pniewa i Drwały
Wszelkie ofiary składane za opłatek są wyrazem wdzięczności dla Pana Organisty za pracę w naszej parafii.

„Zauważ człowieka”pobrane
Betlejemskie Światło Pokoju – to coroczna harcerska akcja przekazywania symbolicznego ognia, wędrującego z Betlejem. Światełko to jest symbolem pokoju, braterstwa, ciepła, miłości i nadziei – tradycyjnie stawiane jest na wigilijnym stole

Dnia 20 grudnia 2015r. o godz. 9.00 odbędzie się msza z przekazaniem Betlejemskiego Światełka Pokoju przez harcerzy z 25 PDH „Zawieja”, oimages (1)soby które chciałby wziąć do domu Betlejemskie Światełko niech zaopatrzą się  w lampiony do przeniesienia światełka. W tym dniu harcerze i zuchy będą roznosić światełko w niektórych miejscowościach.

Obraz3

,,Miłosierni jak Ojciec”
NIEDZIELA 13.12.2015r.
9.00 Msza św. z nauką dla dzieci.
11.00 Msza św. z nauką dla wszystkich.
16.00 Msza Święta z nauką szczególnie dla młodzieży.
PONIEDZIAŁEK 14. 12. 2015r.
9.00 Msza św. z nauką dla wszystkich.
11.00 Msza święta dla wszystkich klas Szkół Podstawowych.
16.00 Msza św. z nauką dla chorych.
18.00 Msza Święta z nauką dla wszystkich.
WTOREK 15.12.2015r.
9.00 Msza św. z nauką dla wszystkich.
11.00 Msza święta dla młodzieży gimnazjalnej.
16.00 Msza Święta z nauką dla wszystkich.
18.00 Msza Święta z nauką dla młodzieży szkół średnich, dla młodzieży studiującej i pracującej. Zakończenie Rekolekcji.
Spowiedź w poniedziałek i wtorek
w czasie nabożeństw.

Firma OKO – LUX s. c. przeprowadzi komputerowe badanie wzroku i pomiar ciśnienia śródgałkowego w naszym Ośrodku Zdrowia 23. 12. 2015r. zapisy telefoniczne lub osobiście.

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
14 XII – św. Jan od Krzyża, wielki hiszpański mistyk, reformator zakonu karmelitańskiego i autor wielu dzieł z duchowości; św. Jan Paweł II nazwał go mistrzem w wierze i świadkiem Boga żywego. Relikwie Doktora Mistycznego znajdują się w kościele karmelitów w Segovii. Urodził się niedaleko Avila w Hiszpanii w roku 1542. Miał 21 lat, kiedy wstąpił do zakonu karmelitów. Po studiach teologicznych w Salamance w wieku 25 lat został kapłanem.

PRZYLGNIĘCIE RODZI RADOŚĆ
Dziś przypada połowa naszego adwentowego oczekiwania, dlatego ta niedziela ma charakter szczególny. Jej wyjątkowość podkreśla jaśniejszy – radośniejszy kolor szat liturgicznych oraz dzisiejsze czytania. W ten sposób Matka Kościół wzywa: Gaudete! Radujcie się! i wskazuje Jezusa, który pragnie naszej radości.
Dziś prorok Sofoniasz zachęca: „Ciesz się i wesel z całego serca” (I czytanie), i podobnie wzywa św. Paweł: „Radujcie się zawsze w Panu” (II czytanie). Apostoł Narodów sam doświadczył bezprawia rzymskich urzędników, którzy skazali go na chłostę i uwięzienie. On jednak, podobnie jak Jan Chrzciciel, wpatrywał się w Jezusa, Mesjasza, a nie w siebie. Nie zatrzymywał się na swoich brakach i niedostatkach. To przylgnięcie serca do Jezusa było powodem radości i Apostoła Narodów, i proroka znad Jordanu. Jan Chrzciciel wskazywał wszystkim, co mają czynić, i dawał wiele napomnień tym, którzy przyjmowali chrzest nawrócenia. Dobrze wiedział, że to nawrócenie serca, a więc skupienie na Bogu, a niObraz1e na sobie, jest źródłem prawdziwej radości.
Pomyślę o moich radościach na co dzień… Czym się cieszę? Rodziną? Przyjaciółmi? Powodzeniem w pracy? A jak często doświadczam, że to Pan Bóg jest źródłem mojej radości? Prośmy w tej Mszy św., abyśmy umieli od Boga przyjmować dar radości także wtedy, gdy przychodzi kryzys w naszych relacjach, gdy doświadczamy kłopotów w pracy, cierpienia, choroby. Obyśmy umieli każdą trudną sytuację traktować jako wezwanie do pełniejszego przylgnięcia serca do Jezusa – w wierze, że On jest źródłem radości, która nie przeminie.
Anastazja Seul

INTENCJE MSZY ŚWIĘTEJ

Poniedziałek 14 grudnia
9.00 Za † Mariannę Oleksiak z ofiar uczestników pogrzebu.
11.00 Za † Władysława Linkę z ofiar uczestników pogrzebu.
16.00 Za † Zygmunta Malika z ofiar uczestników pogrzebu.
18.00 1. Za † ks. Tadeusza Króla w 28 rocznicę śmierci.                                                                           2. Za † Stanisława Wielgolewskiego z ofiar uczestników pogrzebu.

Wtorek 15 grudnia
9.00 Za †Stefanię w 1 rocznicę śmierci i Władysława Milczarczyk i rodziców z obojga stron.
11.00 Za † Andrzeja Kamińskiegoz ofiar uczestników pogrzebu.
16.00 1. Za † Krystynę i Eugeniusza Pikorów, Małgorzatę i Piotra Pikorów.                                             2. Za † Wiktora Dana z ofiar uczestników pogrzebu.
18.00 Za † Mariannę Ostrowską z ofiar uczestników pogrzebu.

Środa 16 grudnia
7.15 1. Za † Józefa i Zofię Sokołowskich.                                                                                                   2. Za † Jana Światkowskiego z ofiar uczestników pogrzebu.                                                           3.Mariannę Grzywacz z ofiar uczestników pogrzebu.
16.00 1. Za † rodziców Mariannę i Antoniego Borkowskich.                                                                     2. Za † Piotra Turka, Stanisława i Helenę Kaczmarczyków.

Czwartek 17 grudnia
7.15 Za † Józefa Mroza z ofiar uczestników pogrzebu.
16.00 1. Za † Czesława Skocznia w 5 rocznicę śmierci, rodziców, braci i dziadków
z obojga stron, intencja Teresy.                                                                                                     2. Za † Stefanię Milczarczyk z ofiar uczestników pogrzebu.                                                           3. Za † Mariannę Borkowską z ofiar uczestników pogrzebu.

Piątek 18 grudnia
7.15 1. Za † Edmunda Tyburskiego z ofiar uczestników pogrzebu.                                                         2.Za † Edmunda Tyburskiego intencja pracowników pralni ,,Edyta Dobczyce”.
16.00 Za † Kazimierza Deptułę intencja syna Andrzeja z rodziną zamiast kwiatów.

Sobota 19 grudnia
7.15 Za † Antoniego Sieńkowskiego z ofiar uczestników pogrzebu.
15.00 1. Za † rodziców Uwijaków i Kalinowskich.                                                                                      2. Za † Agnieszkę i Leonarda Nagrodzkich.                                                                                     3. Za † Juliusza Turka intencja żony.

Niedziela 20 grudnia
9.00 Za † Andrzeja Sierzana w 2 rocznicę śmierci.
11.00 W intencji parafian.
16.00 1. Za † Stanisława Szczesnego intencja żony i dzieci.                                                                     2. Za † Czesławę w 2 rocznicę śmierci i Władysława Kowalskich, Henryka Kamińskiego                intencja rodziny.                                                                                                                             3. Za † Franciszka Załogę z ofiar uczestników pogrzebu.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.