III Niedziela Wielkanocna

III Niedziela Wielkanocna
10 kwietnia 2016r.

Dziś – trzecia niedziela Wielkanocy, a zarazem VII Niedziela Biblijna. Po swoim zmartwychwstaniu Pan Jezus wielokrotnie ukazywał się swObraz1oim uczniom i przyjaciołom, spotykał się z nimi i dawał im dowody, że żyje. Dziś o jednym z takich spotkań opowiada nam Ewangelia. Od 8 lat trzecia niedziela Wielkanocy w naszej Ojczyźnie, dzięki inicjatywie Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II, jest Niedzielą Biblijną, inaugurującą w Kościele w Polsce Tydzień Biblijny.

Tegorocznym hasłem całego VIII Tygodnia Biblijnego (10–16 kwietnia) są słowa pobranezaczerpnięte z Dziejów Apostolskich: „Gdy usłyszeli Ewangelię, przyjęli chrzest w imię Pana Jezusa” (19,5). To nawiązanie do hasła roku duszpasterskiego i do 1050. rocznicy chrztu Polski. Celem tego tygodnia jest ponowne odkrywanie i pogłębianie znaczenia Słowa Bożego w życiu Kościoła i w osobistym życiu wiernych.

Znajdźmy w tym tygodniu czas na spotykanie się z Panem w Jego słowie. Zachęcamy do indywidualnej lektury i medytacji słowa Bożego.

W tym tygodniu, w dniach 14-16 kwietnia (czwartek – sobota) będziemy przeżywać główne uroczystości związane z jubileuszem 1050-lecia Obraz2chrztu Polski. Historycy są zgodni, że chrzest Mieszka I odbył się 14 kwietnia, w Wielką Sobotę. Tego dnia uroczystości będą odbywać się w Gnieźnie. Natomiast w piątek i w sobotę w Poznaniu z udziałem biskupów i władz państwowych. Punktem kulminacyjnym będzie sobotnie dziękczynienie i Eucharystia z udziałem Episkopatu Polski na stadionie w Poznaniu. Msza św. dziękczynna będzie odprawiona w przyszłą niedzielę o godz. 11.00. Przed każdą Mszą św. młodzież będzie się starała przybliżyć tą datę.

Dkatastrofa-smolenskaziś przypada 6 rocznica katastrofy pod Smoleńskiem. Módlmy się w intencji Ojczyzny o jedność i pojednanie w naszym narodzie oraz w intencji 96 ofiar lotniczej katastrofy pod Smoleńskiem i za pomordowanych z rąk hitlerowskiego i sowieckiego okupanta.

„Chodźcie, posilcie się!” – te słowa Pana Jezusa są zaproszeniem dla nas, abyśmy karmili się Jego słowem. Jeszcze raz zachęcamy i zapraszamy, byśmy w Tygodniu Biblijnym znaleźli czas choćby na krótką lekturę Świętych Ksiąg. Pan niech umacnia nas swoim błogosławieństwem na podjęcie tego zobowiązania i na codzienne prace i obowiązki.

PODZIĘKOWANIA:
Dziękujemy P. Józefowi Grzywaczowi z Mystkówca Kalinówki za porżnięcie i przywiezienie drzewa na deski.

SPOTKANIA:
Kolejne spotkanie Koła Różańcowego Dzieci Fatimskich będzie 23 kwietnia o godz. 15.00 w domu parafialnym przy kościele. Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci, które należą, oraz chętne dzieci, które chciałyby dołączyć do Koła.
Próba dla dzieci do Pierwszej Komunii św. odbędzie się w sobotę 16 kwietnia o godz. 15.30 w kościele. Obecność obowiązkowa.

Powołanie i zaprzysiężenie Rady Gospodarczej i Duszpasterskiej w naszej parafii odbędzie się w niedzielę 24 kwietnia na mszy św. o godz. 11.00.
Do Rady Gospodarczej należą: wszyscy Sołtysi poszczególnych wiosek naszej parafii, oraz P. Zdzisław Lasocki i Sławomir Ickiewicz.
Do Rady Duszpasterskiej należą: ks. Mirosław Wółkiewicz, P. Marek Siemieniak i przedstawiciele grup i stanów naszej parafii.

Remont blachy na kościele wyniósł 2.500 zł. W przyszłą niedzielę będzie zbiórka do puszek na zapłacenie rachunku za ogrzewanie kościoła, który wynosi 1 659 zł.

NIEZNAJOMOŚĆ PISMA ŚWIĘTEGO JEST NIEZNAJOMOŚCIĄ CHRYSTUSA  – (św. Hieronim).

 Prawie każdy z nas nosi ze sobą telefon komórkowy. Dlaczego? Ponieważ chcemy być dostępni dla tych, którzy do nas zadzwonią i sami chcemy mieć do nich dostęp. Kiedy ktoś mówi do Ciebie: Przyjedź do mnie, ale Ty nie znasz drogi, to czasem zapraszający mówi: Zabierz telefon, kiedy będziesz się zbliżał, to Cię dokładnie pokieruję.  Czy w takiej sytuacji zlekceważysz tę wskazówkę i zostawisz telefon w domu? Innym razem czekamy na bardzo ważną i pilną informację. Jeśli sprawa dotyczy naszej rodziny albo zdrowia, lub pracy, czy wyłączymy telefon? Bożym telefonem jest Pismo Święte. Przez Biblię Bóg chce przekazać nam ważne sprawy i pokierować w życiu. A przecież tak rzadko do tej Biblii zaglądamy, tak rzadko ten „boży telefon” nosimy ze sobą. Zmieńmy to! Bóg do Ciebie dzwoni! ODBIERZESZ ? Odkrywaj serce Boga w słowach Boga (Św. Grzegorz Wielki).

Gdyby się tak zdarzyło, że obcokrajowiec, nic nie wiedzący o Polsce wysiadłby z samolotu na lotnisku w Krakowie imieniem Jana Pawła II, jadąc taksówką zobaczyłby pomnik, szkołę, uczelnię, Jana Pawła II, przejeżdżając Alejami Jana Pawła II dojechałby do szpitala imieniem Jana Pawła II i gdyby ten turysta zapytał się ciebie, kto to był Jan Paweł II? Za co tyle czci i szacunku dla Tego Polaka? – to, co byś odpowiedział?…  Bez problemu powtórzysz niejedne słowa, wypowiadane przez różnych ludzi, powtórzysz niejeden wiersz, niejedną piosenkę, ale czy możesz powtórzyć, co nauczał Karol Józef Wojtyła?  Możesz –  odpowiedz, że Jan Paweł II powtarzał: „Uczmy się korzystać z Pisma Świętego”. – „Zachęcam wszystkich do jak najbliższych i najczęstszych kontaktów ze Słowem Bożym”. – „Umiejętność czytania Pisma Świętego, ma podstawowe znaczenie dla każdego wierzącego”. – „Aby każdy chrześcijanin stał się pielgrzymem Pisma Świętego”. – „Chrześcijanie powinni powrócić z odnowionym zapałem do Biblii”. – „Stawajcie się jak Apostołowie głosicielami świadkami Dobrej Nowiny aż po krańce ziemi”.   Skorzystaj z tych podpowiedzi Ojca Św. – to mądre rady!

Tyle jest możliwości i dróg do Boga, ilu jest ludzi. Bo Bóg ma inną drogę dla każdego człowieka. Nie Kościół ma się przystosować do świata, tylko świat ma się przystosować do Ewangelii. Nie wystarczy w Boga wierzyć, trzeba jeszcze Bogu zawierzyć. Nie wystarczy o Bogu słyszeć, trzeba Go jeszcze usłyszeć (Kardynał Stefan Wyszyński). Jeśli Bóg istnieje, to musimy z Nim rozmawiać
(Łk 11,9).

 INTENCJE MSZY ŚWIĘTEJ

Poniedziałek 11 kwietnia
7.30   1. Msza św. gregoriańska za † Wacława Stelmacha.                                                                       2. Za † Zygmunta Malika z ofiar uczestników pogrzebu.
17.00   1. Za † Zofię i Piotra Pogłód, Barbarę Zdunek i Tadeusza Nowosielskiego.                                   2. Za † Stanisławę i Mariana Krawczyk, intencja syna Jana z rodziną.                                           3. Za † Helenę i Antoniego Kaczmarczyk.

Wtorek 12 kwietnia
7.30
1. Za † Stanisława Barszcz z ofiar uczestników pogrzebu.                                                             2. Za † Stanisława Wielgolewskiego z ofiar uczestników pogrzebu.
17.00 1. Za † Henrykę w 3 rocznicę śmierci i Jana Śliwkę.                                                                        2. Za † Aleksandrę, Stanisława i Edwarda Łachackich w rocznicę śmierci.                                    3. Msza św. gregoriańska za † Wacława Stelmacha.

Środa 13 kwietnia
7.30 1. Msza św. gregoriańska za † Wacława Stelmacha.                                                                       2. Za † Mariannę Brzezińską z ofiar uczestników pogrzebu.                                                           3. Za † Stanisława Skrzydel  z ofiar uczestników pogrzebu.
17.00 1. Za † Krzysztofa, Irenę i Romana Ickiewicz, Ewę i Józefa Jabłońskich.                                         2. Za † Jadwigę Zacharską, Helenę, Stanisława i Henryka Dawidzkich.

Czwartek 14 kwietnia
7.30 Msza św. gregoriańska za † Wacława Stelmacha.                                                                 17.00 Za † Bolesława i Henrykę Kamińskich.
17.30 Za † Antoniego w 6 rocznicę śmierci i Helenę Baranowskich.

Piątek 15 kwietnia
7.30 Za † Franciszka i Józefę Szymańskich.
17.00 1. Za † Tadeusza Madydę od rodziny Sieńkowskich i Borowiec zamiast kwiatów.                         2. Msza św. gregoriańska za † Wacława Stelmacha.                                                                       3. Za † Jana Turka w 14 rocznicę śmierci.

Sobota 16 kwietnia
7.30 1. Za † Andrzeja Delugę z ofiar uczestników pogrzebu.                                                                 2. Za † Henryka Kowalskiego z ofiar uczestników pogrzebu.                                                          3. Za † Krystynę Fraszek  z ofiar uczestników pogrzebu.
17.00 1. Za † Marcina Szuleckiego intencja rodziny.                                                                                 2. Msza św. gregoriańska za † Wacława Stelmacha.                                                                       3. Za † Wacława i Wiktorię Pochmarów w 30 rocznicę śmierci, Bolesława i Kazimierza                  Pochmarów.

Niedziela 17 kwietnia
9.00 1. Za † Tadeusza i Wiesława Jadackich i całą rodzinę Jadackich.                                                   2. Msza św. gregoriańska za † Wacława Stelmacha.
11.00 1. W intencji parafian.                                                                                                                   2. Dziękczynna, o Boże błogosławieństwo, zdrowie, wszelkie łaski dla Zofii Król z okazji 70             rocznicę urodzin.
16.00 1. Za † Stanisława w 33 rocznicę śmierci i Andrzeja Delugę i rodziców Fijałkowskich.                 2. Za † ks. infułata Zdzisława Króla i jego rodziców.                                                                       3. Za † Cecylię i Bronisława Kucińskich, Antoniego Ciskowskiego.

 

 

Ten wpis został opublikowany w kategorii Informacje Parafialne. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.