III NIEDZIELA WIELKANOCY

III NIEDZIELA WIELKANOCY
19 kwietnia 2015 r.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

Dziś – trzecia niedziela Wielkanocy, a zarazem VII Niedziela Biblijna, rozpoczynająca Tydzień Biblijny, kpobrane (1)tóry przeżywać będziemy pod hasłem „Nawracajcie się
i wierzcie w Ewangelię (Mk 1, 15)
.  Przypominają nam one, by zwrócić uwagę na Biblię, czyli Pismo Święte, najważniejszą księgę dla całego Kościoła i dla każdego z nas tu obecnych. Zawiera ona bowiem objawienie Boże dotyczące naszego zbawienia. Tej księgi nie może zabraknąć w żadnym domu. Nie może też nikomu zabraknąć czasu na jej czytanie. Niedziela dzisiejsza przeżywana jest jako Niedziela Biblijna i początek Tygodnia Biblijnego. Niech ta Święta Księga towarzyszy nam każdego dnia, w każdej modlitwie. Nie rozstawajmy się z owym najwspanialszym listem Boga do człowieka.

pobraneW czwartek – uroczystość św. Wojciecha, biskupa i męczennika, głównego patrona Polski obok Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski i św. Stanisława, biskupa i męczennika. Zapraszamy na wspólną modlitwę
w intencji misjonarzy, dla których św. Wojciech jest wzorem.

W sobotę – święto św. Marka, Ewangelisty, a zarazem Dzień Modlitw o Urodzaje. Marek Ewangelista jest pochodzenia żydowskiego. Jego matka, Maria, była zamożną kobietą jerozolimską. Posiadała obszerny dom, w którym gromadzili się images (3)pierwsi chrześcijanie. Istnieje przekonanie, że w tym właśnie domu odbyła się Ostatnia Wieczerza Chrystusa z Apostołami. Dlatego żaden z Ewangelistów nie znał tego domu tak doskonale jak Marek. On też w swojej Ewangelii podał najwięcej szczegółów o Wieczerniku (Mk 14,13-17). „Człowiek niosący dzban wody” (Mk 14,13), to właśnie Marek. Za nim szli wysłani przez Chrystusa dwaj uczniowie i trafili do wskazanego im domu, w którym przygotowali Wieczerzą paschalną. On również okryty prześcieradłem szedł za Jezusem, po aresztowaniu Go w Ogrodzie Oliwnym (Mk 14,50-52). Piotr po wyjściu z więzienia jerozolimskiego „poszedł do domu Marii, matki Jana, zwanego Markiem, gdzie zebrało się wielu na modlitwie” (Dz 12,12). Tam Marek zetknął się bliżej z Piotrem, który prawdopodobnie go pouczał i ochrzcił. Dlatego w pierwszym swoim liście nazwał Marka swoim synem (1 P 5,13)

Za tydzień – czwarta niedziela Wielkanocy – niedziela Dobrego Pasterza. Będziemy obchodzić 52. Światowy Dzień Modlitw o Powołania do Służby Bogu w Kościele, rozpoczynający kwartalne dni modlitw o powołania w Kościele powszechnym, a w Polsce – Tydzień Modlitw o Powołania.

Ponadto przyszła niedziela jako ostatnia niedziela kwietnia będzie ogólnopolskim dniem modlitw za kierowców z inicjatywy polskiego oddziału Stowarzyszenia na rzecz Misyjnych Środków Transportu, MIVA Polska.

 W images (2)piątek był dzień imienin naszego ks. Prefekta Roberta. Składamy mu najserdeczniejsze  życzenia, dużo zdrowia, radości i zadowolenia w pracy duszpasterskiej a nade wszystko Bożego błogosławieństwa.


Próby i spotkania:
Próby dla dzieci do Pierwszej Komunii Św. będą 27 i 30 kwietnia o godz. 16.00 w kościele, obecność obowiązkowa.
Spotkanie Zelatorów KŻR będzie w przyszłą niedziele po sumie w kościele.

Ofiary na wywóz śmieci złożyli:
Małgorzata i Ryszard Wielgolewscy z Lutobroku Folwark, Marek Krzyżewski z Suwina i Jacek Kasza z Placusina.

Bóg zapłać ofiarodawcom

Obraz4Obraz1

1. Lectio divina= Boże Czytanie, BożaLektura. Od poznania Chrystusa – żywego słowa apostołowie pragnęli nim żyć. Chrześcijanie wszystkich czasów zawsze pielęgnowali żywą relację wobec Bożego Słowa. Kościół w ciągu wieków dawał Słowo i uczył nas czytania Słowa, a zarazem uczy nas, że Jezus – Słowo czyta nasze życie. Jeśli Mu na to pozwolimy wejdzie w nie krok po kroku, oświeci, uleczy, przemieni, ożywi. Oto zasadnicze etapy:

I.LECTIO (lektura): CO MÓWI TEKST?
– Znajdź sobie miejsce, które pomoże Ci wyciszyć się zewnętrznie i wewnętrznie.
– Ucałuj Pismo Święte z miłością i adoracją.
-Czytaj wybrany tekst słowa Bożego powoli i półgłosem. Takie czytanie pomaga w zrozumieniu opisanej sytuacji, zanalizowaniu postaci, miejsca, wydarzenia.
– Staraj się czytać tekst całym sobą: całym umysłem, sercem i wolą.

II.MEDITATIO (medytacja): CO MÓWI DO MNIE?
– Staraj się zrozumieć tekst dogłębnie. Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie?”.
– Skup swój umysł i poszukaj ukrytej prawdy.
– Koncentruj się na słowie, a nie na sobie. Bogactwo słowa będzie Ci pomagało poznać i zrozumieć siebie.
-Zatrzymaj się nad fragmentem, który przykuł Twoją uwagę- to jest Twoje „słowo-klucz”, czyli emocje, czyny, które dotykają cię szczególnie.
– Rozpocznij lekturę cichym głosem – Powtarzaj to słowo lub zdanie, które przykuwa twoją uwagę – nasycaj się nim.
– Szukaj wyjaśnienia Pisma przez Pismo – tzn. powiąż słowo lub zdanie z jakimś innym słowem Pisma, które przychodzi ci na myśl Przylgnij do słowa nowego, które cię zadziwia lub niepokoi.
– Powtarzaj je i rozważaj. Jak Maryja zachowuj słowo w sercu i czekaj na światło i zrozumienie.
– Wypisz słowa, które dzisiaj najbardziej do ciebie przemówiły. Umieść je na widocznym miejscu jako „drogocenny klejnot dnia”.

III.ORATIO (modlitwa): CO MÓWIĘ BOGU?
– Wsłuchaj się w poruszenia własnego serca. Otwórz swoje serce i pozwól mu mówić do Pana.
– Módl się prosto i spontanicznie – mów o przeżyciach które rodzi w Tobie Słowo, podziel się owocami wcześniejszej „lectio” i „meditatio”.
-Wyrażaj Słowo szczerze przed Bogiem: uwielbiaj, dziękuj i proś.
– Uwielbiaj Boga i dziękuj Mu za to Kim jest w twoim życiu.
– Przywołaj na pamięć co Bóg uczynił w historii twojego życia.
– Możesz tak się modlić w każdej chwili, w wybranym czasie, podczas Eucharystii i Liturgii Słowa, różańca…

– CONTEMPLATIO (kontemplacja): CO BÓG MI MÓWI?
Kontemplacja to czas bezsłownego westchnienia Ducha, ukojenia w Bogu. Rozmowa serca z sercem. Jest to godzina nawiedzenia Słowa.Trwaj przed Bogiem całym sobą. Trwaj w zachwycie, dziękczynieniu, uwielbieniu…Módl się obecnością…
– Staraj się milczeć i pozostawać w bezruchu, w skupieniu.
– Otwórz się na łaskę kontemplacji, czyli bądź z Bogiem tam gdzie On przebywa
– Trwaj w doświadczeniu oczekiwania i spojrzenia. Najważniejsze jest przebywanie w głębokiej więzi z Nim samym.
– Staraj się patrzeć Jego oczyma na siebie, na drugich, na wydarzenia i pozwól, aby wszystko przenikała Jego łaska. Kiedy zaczniesz widzieć z perspektywy Boga, wtedy zaznasz pokoju.

– ACTIO (działanie): I na tym nie koniec!
Słowo powinno stać się życiem! Gdzie? W Twoich myślach, słowach, wyborach dnia dzisiejszego!

BEZMIAR CHWAŁY
Niewielkie bowiem utrapienia nasze obecnego czasu gotują bezmiar chwały przyszłego wieku dla nas. (2 Kor 4,17)

Wobec przyszłej chwały w niebie, wszelkie cierpienia i utrapienia w doczesności są małe. Dlatego w momentach utrapień i cierpień będę powtarzał za świętymi: wieczność… wieczność… niebo… niebo…

WIDZIALNE I NIEWIDZIALNE
Wpatrujemy się nie w to, co widzialne, lecz w to, co niewidzialne. (2 Kor 4,17)

Łatwo poznawać rzeczy zmysłowe, bo są widzialne.
Trudniej poznawać dziedzinę życia intelektualnego.
Ale najtrudniej poznawać to, co nadprzyrodzone, bo niewidzialne.
Czy zaspokajam się poznaniem tylko rzeczy widzialnych?
Jeżeli tak, to moje poznanie niedaleko odbiega od poznania zwierząt.
A to stanowczo za mało!

PRZEMIJA
To bowiem co widzialne, przemija. (2 Kor 4,18)

Przemijają stanowiska i urzędy.
Przemijają zaszczyty i odznaczenia.
Przemijają pomniki.
Przemijają pałace i majątki.
Przemija uroda.
To co widzialne – przemija.
„Pawłowy siew” Władysław Kluz

WŁAŚCIWE ROZMIARY RZECZY

W latach 60. XX wieku, gdy rozwijał się w USA ruch hippisowski, grupa młodych chrześcijan opublikowała list gończy, który rozwieszono w wielu wielkich miastach. Pod wizerunkiem Jezusa był napis: „Poszukuje się Jezusa Chrystusa, pseudonim: Mesjasz. Jest winien następujących przestępstw: uzdrawianie bez dyplomu lekarskiego, produkcja wina, rozdawanie środków żywnościowych bez licencji, zakłócanie spokoju kupcom w świątyni, kontakty z marginesem społecznym, wywrotowcami i oszustami. Uwaga! Ten mężczyzna wciąż pozostaje na wolności! Wciąż działa!”.
Wciąż żyje i działa przede wszystkim przez swoje słowo. Sam jest przecież Słowem Wcielonym! Dlatego potrafi przemieniać ludzkie życie i nadawać mu właściwy wymiar. Uświadamiamy to sobie szczególnie dziś, w Niedzielę Biblijną. Uważna lektura Pisma św. zmienia sposób widzenia świata, Pana Boga, ludzi, samego siebie. Niekiedy codzienność sprawia, żeObraz3 nasze spojrzenie na świat staje się nieostre. Rzeczy błahe urastają do olbrzymich rozmiarów, sprawy istotne zaś uciekają z pola widzenia. Lektura Biblii przywraca właściwe rozmiary rzeczom. Pozwala nabrać dystansu do spraw, w które jesteśmy na co dzień włączeni. Pozwala spojrzeć na siebie z pewnego oddalenia. Lektura Biblii to nic innego jak pozwolenie, aby Pan Jezus przybliżył się do nas i Pisma nam wyjaśniał. Jak uczniom zmierzającym do Emaus lub zebranym w Jeruzalem (Ewangelia). A wtedy oczy nam się otworzą i Go rozpoznamy. Bo lektura Biblii jest uczeniem się Bożego spojrzenia na siebie i na świat. Spojrzenia w świetle słowa, które jest wciąż żywe.

ks. Mariusz Rosik

INTENCJE MSZY ŚWIĘTEJ

Poniedziałek   20 kwietnia
7.30   1. Za † Edwarda Dana w 9 rocznicę śmierci i jego rodziców Zofię i Jana Dana.
2. Za † Urszulę Krawczyk od chrzestnej Haliny Lewandowskiej zamiast kwiatów.
17.30  O Boże błogosławieństwo i wszelkie łaski z ok. 20 rocznicy ślubu dla Beaty i Jacka                      Bechcickich,Agnieszki i Zbigniewa Żuchowskich intencja rodziców.
18.00   1. Za † Arkadiusza Fraszek w 23 rocznicę śmierci, intencja siostry Agnieszki.
2. Za † Tadeusza Twardowskiego zamiast kwiatów od rodziny Kasińskich i Kamińskich.

Wtorek       21 kwietnia
7.30   1. Za † Wiesława Miecieckiego z ofiar uczestników pogrzebu.
2. O zdrowie i Boże łaski dla Mirosławy i nawrócenie dla Grzegorza intencja rodziny.
18.00 1. Za † rodzinę Kuczyńskich i Szustakowskich.
2. Za † Czesławę, Jana, i Henryka Frąckiewiczów intencja rodziny.
3. Za † Mieczysława Szczubła z ofiar uczestników pogrzebu.

Środa 22 kwietnia
7.30 1. Za † Urszulę Krawczyk z ofiar uczestników pogrzebu.
2. Za † Józefa i Małgorzatę Puławskich oraz męża Stanisława Puławskiego.
18.00 1. O Boże bł. i Dary Ducha Św. zdrowie dla Alicji Kasińskiej z ok. 18r. urodzin int.                           rodziców i rodzeństwa.
2. Za † Mariannę i Aleksandra Jóźwiak.
3. Za † Jana Śliwkę z ofiar uczestników pogrzebu.

Czwartek   23 kwietnia
7.30   1. Za † Jerzego Wierzchonia w dniu imienin.
2. Za † Józefa Kisiela w 13 rocznicę śmierci.
18.00 1. Za † Jerzego Zacharskiego w 2 rocznicę śmierci.
2. Za † Czesława Czubkowskiego i jego braci Stanisława i Mariana oraz rodziców                                   Mariannę i Józefa.
3. Za † Bolesława i Henrykę Kamińskich.

Piątek       24 kwietnia
7.30 1. Za † Stanisława Deptułę w 30 rocznicę śmierci.
2. Za † Zofię, Stanisława i Jana Archackich, oraz rodziców Maliszewskich.
18.00 1. Za † Franciszka Jeża.
2. Za † Henryka Witkowskiego od Stanisława Salwina z rodziną zamiast kwiatów.
3. Za † Stefanię i Czesława Piwowarskich, Bronisława Rutkę, dziadków Piwowarskich i                           Salwinów.

Sobota       25 kwietnia
7.30 Za † Piotra Kowalczyka, Stanisława i Mariannę Lewandowskich.
16.00 Ślub Marty Murza i Artura Ickiewicz.
17.30 O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Wiesławy i Wiesława Ickiewicz w 30 rocznicę                 ślubu.
18.00 1. Za † ks. Kazimierza Dawidczyka w 5 rocznicę śmierci i jego rodziców.
2. Za † rodziców Przychodzkich, Krystynę i Marka Zaorskich, Władysławę Leszczyńską i                         rodzinę Kacperskich.

Niedziela       26 kwietnia
9.00 Za † Jerzego Grzywacza i zmarłych z rodzin Grzywacz i Grzeszczak.
11.00 W intencji Parafian.
16.00 1. Za † Marka Wróbla, dziadków Wróblów i Napiórkowskich.
2. O Bożę bł. i potrzebne łaski oraz zdrowie dla Anny i Sławomira Kalinowskich w 20r.                 Ślubu.
3. Za † Henryka Kowalskiego intencja pracowników Urzędu Skarbowego z Wyszkowa.

Obraz7Obraz5.

 


 

Ten wpis został opublikowany w kategorii Informacje Parafialne. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.