Intencje Mszalne

 INTENCJE MASZALE OD 21 PAŹDZIERNIKA   

                   DO 27 PAŹDZIERNIKA 

 

Poniedziałek 21 października

7.30 1. Dziękczynna za zebrane plony o Boże błogosławieństwo i wszelkie łaski dla mieszkańców Pniewa Kolonii.

 1. Dziękczynna za zebrane plony o Boże błogosławieństwo i wszelkie łaski dla mieszkańców Mystkówca
  Kalinówki. 
 2. Dziękczynna za tegoroczne zbiory o Boże błogosławieństwo i wszelkie łaski dla mieszkańców Starego
  Mystkówca.

17.00 1. Dziękczynna o Boże błogosławieństwo i wszelkie łaski za wstawiennictwem Matki Bożej Różańcowej
dla KŻR i mieszkańców Wielątek Rosochatych. 

 1. Za † Urszulę Krawczyk intencja Chrześniaka Leszka.
 2. Msza św. Gregoriańska za † Kazimierza Sobolewskiego.

 

Wtorek 22 października

7.30 1. Za † Jana Burawskiego intencja KŻR P. Szczerby z Mystkówca Szczucina.

 1. Za † Stanisława, Mariana, Małgorzatę i Helenę Linków z Wypych Nowych.
 2. Za † Stanisława, Mariana, Małgorzatę i Helenę Linków z Wypych Nowych.

17.00 1. Dziękczynna o Boże błogosławieństwo i wszelkie łaski za wstawiennictwem Matki Bożej Różańcowej dla KŻR i mieszkańców Lutobroku.

 1. Msza św. Gregoriańska za † Kazimierza Sobolewskiego.
 2. Za † Jacka i Lucjana Gorczyńskich.

 

Środa 23 października

7.30 1. Za † ks. Kazimierza Dawidczyka, rodziców Dawidczyków i Siedleckich.

 1. Dziękczynna za szczęśliwe zbiory o Boże błogosławieństwo i wszelkie łaski zdrowie dla mieszkańców
  Lutobroku Folwark. 
 2. Msza św. Gregoriańska za † Kazimierza Sobolewskiego.

17.00 1. Dziękczynna o Boże błogosławieństwo i wszelkie łaski za wstawiennictwem Matki Bożej Różańcowej
dla KŻR i mieszkańców Pniewa i o zbawienie dla ks. kan. Stefana Siemiątkowskiego.

 1. Za † Edmunda Tyburskiego w 4 rocznicę śmierci. 
 2. Za † Mariana Marczaka. 

 

Czwartek 24 października

7.30 1. Dziękczynna o Boże bł. Dary Ducha Św. zdrowie i wszelkie łaski za wstawiennictwem Matki Bożej Fatimskiej i dla mieszkańców Wielątek Rosochatych z okazji poświęcenia figurki. 

 1. Za † Henryka, Czesławę i Kazimierza Śliwka.
 2. Za † Karola Skwarskiego z ofiar uczestników pogrzebu.

17.00 1. Dziękczynna o Boże błogosławieństwo i wszelkie łaski za wstawiennictwem Matki Bożej Różańcowej dla KŻR i mieszkańców Lutobroku Folwark oraz dusze w czyśćcu cierpiące. 

 1. Msza św. Gregoriańska za † Kazimierza Sobolewskiego.
 2. Za † Krystynę i Kazimierza Deptuła intencja syna Bogdana z rodziną.

 

Piątek 25 października

7.30 1. Za † Zdzisława Szczęsnego, intencja Agnieszki i Marcina z rodzinami zamiast kwiatów.

 1. Za † Genowefę Krakowiecką intencja rodziny Oleksów zamiast kwiatów.
 2. Za † Witolda Zdunka z ofiar uczestników pogrzebu.

17.00 1. Dziękczynna za tegoroczne zbiory o Boże bł. i wszelkie łaski za wstawiennictwem Matki Bożej Różańcowej dla KŻR i mieszkańców Nowych Wypych.

 1. Za † Stanisława Sobolewskiego w 10 rocznicę śmierci i za jego rodziców.
 2. Msza św. Gregoriańska za † Kazimierza Sobolewskiego.

 

Sobota 26 października

7.30 1. Dziękczynna o Boże błogosławieństwo, zdrowie i wszelkie łaski za wstawiennictwem Matki Bożej dla Marka Króla w 1 rocznicę urodzin intencja Rodziców.

 1. Za † Jana Markiewicza w 25 rocznicę śmierci i za rodzinę Markiewiczów i Garbaczów. 
 2. Za † Kamila Śliwkę z ofiar uczestników pogrzebu.

17.00 1. Dziękczynna o Boże błogosławieństwo i wszelkie łaski za wstawiennictwem Matki Bożej Różańcowej
dla KŻR i mieszkańców Gładczyna Rządowego 

 1. Dziękczynna o Boże bł. i wszelkie łaski za wstawiennictwem Matki Bożej Różańcowej dla Janiny i Kazimierza Rogulskich w 50 rocznicę ślubu. 
 2. Msza św. Gregoriańska za † Kazimierza Sobolewskiego. 

 

Niedziela 27 października

9.00 Za † Leokadię i Aleksandra Stelmach. 

11.00 1. W intencji parafian.

 1. Dziękczynna o Boże błogosławieństwo, Dary Ducha Świętego i wszelkie łaski za wstawiennictwem Matki Bożej dla Agnieszki i Adama Sierzan z okazji 20 rocznicy ślubu, intencja dzieci, rodziców i sióstr z rodzinami. 

16.00 1. Msza św. Gregoriańska za † Kazimierza Sobolewskiego. 

 1. Za † Tadeusza Topczewskiego i zmarłych z rodziny Topczewskich intencja Ewy Topczewskiej.
 2. Za † Ryszarda Ciszewskiego w 15 rocznicę śmierci Henrykę Ciszewska.