Intencje Mszalne

 INTENCJE MASZALE OD 19 SIERPNIA   

                   DO 25 SIERPNIA 

 

 

Poniedziałek 19 sierpnia

7.30 Za † Kazimierza Zemło, intencja rodziny Pierońkiewiczów.

18.00 1. Za † Jana Sieńkowskiego w 16 rocznicę śmierci, Janinę, brata Jana i Sławomira Sieńkowskich.

 1. Za † Bolesława Pochmarę, Feliksę i Stanisława Ambroziak.

 

Wtorek 20 sierpnia

7.30 1. Dziękczynna o Boże błogosławieństwo, Dary Ducha Św. i opiekę Matki Bożej i zdrowie dla mieszkańców Wólki Folwark z nabożeństwa majowego i czerwcowego.

 1. Za † Mariana Salwina z ofiar uczestników pogrzebu. 

18.00 1. Za † Edwarda Jakubiaka z ofiar uczestników pogrzebu.

 1. Za † Jana, Czesławę i Franciszka Kaczmarczyków, Henryka, Stefanię
  i Kazimierza Kowalskich oraz
  za zmarłych z rodziny Kowalskich, Ciesielskich i Kaczmarczyków.

 

Środa 21 sierpnia

7.30 1. Za † Kamila Śliwkę intencja kolegów i koleżanek z Mystkówca Kalinówki.

 1. Za † Edwarda Jakubiaka z ofiar uczestników pogrzebu. 

18.00 1. Za † Czesławę Krakowiecką intencja rodziny Dąbkowskich. 

 1. Za † rodziców Lucynę i Henryka Samsel oraz rodzinę Kamińskich

 

Czwartek 22 sierpnia

7.30 1. Za † Kazimierza Sobolewskiego intencja matki chrzestnej.

 1. Za † Halinę Majewską z ofiar uczestników pogrzebu.

18.00 1. Za † Jana Przybołowskiego, Genowefę Końską i rodziców Kołodziejczyków. 

 1. Za † Barbarę Śliwka intencja zięcia Radosława.

 

Piątek 23 sierpnia

7.30 1. Dziękczynna o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej, zdrowie dla rodziny Milczarczykow. 

 1. Za † Stanisława Ickiewicza,
  Mariannę, Franciszka i Jana Szczubeł.

18.00 1. Za † Stanisława Liśkiewicza, dziadków Wiśniewskich, wujka Jerzego Wiśniewskiego intencja Rafała.

 1. Za † Czesławę Ciszewską.

 

Sobota 24 sierpnia

7.30 1. Za † Mirosława Sieńkowskiego z ofiar uczestników pogrzebu.

 1. Za † Stanisława Kuczyńskiego  z ofiar uczestników pogrzebu. 

18.00 1. O Boże błogosławieństwo, dary Ducha Św. wszelkie łaski, opiekę Matki Bożej, zdrowie dla Honoraty i Andrzeja Rzemek w 20 rocznicę ślubu. 

 1. Za † Andrzeja Machnowskiego w 9 rocznicę śmierci.

 

Niedziela 25 sierpnia

9.00 Za † Krystynę i Jana Sosnowskich. 

11.00 1. Msza Św. dziękczynna za mieszkańców Pniewa Kolonii z racji peregrynacji obrazu Matki Bożej. 

 1. Dziękczynna o Boże błogosławieństwo, Dary Ducha Św., opiekę Matki Bożej i zdrowie dla Marianny i Ludwika Kucińskich z okazji 50 rocznicy ślubu. 

16.00 1. Za † Mariannę i Stanisława Burawskich, brata Wiesława.

 1. Za † Zdzisława Szczęsnego z ofiar uczestników pogrzebu.