IV Niedziela Wielkiego Postu

IV Niedziela Wielkiego Postu
26 marca 2016r.

Dzisiejsza, już czwarta niedziela Wielkiego Postu różni się nieco od pozostałych. W tradycji Kościoła nazywamy ją niedzielą Laetare, czyli niedzielą radości. Widzimy to nawet w zmianie postnego fioletu na różowy kolor szat liturgicznych. W połowie Wielkiego Postu Kościół wzywa wiernych dimageso radości, aby wszyscy podejmujący trud przemiany serca wytrwali w tym niełatwym codziennym wysiłku.

DZIŚ GORZKIE ŻALE NA MSZY ŚW. O GODZ. 9.00.

Dzisiejsza niedziela przykrywa wspomnienie Dobrego Łotra. Jego kult rozpowszechnili franciszkanie, którzy przedstawiali go jako patrona skazanych na śmierć. Patronuje on również więźniom, kapelanom więziennym, przewoźnikom, proszącym o dobrą śmierć, pokutującym i nawróconym grzesznikom, a także skruszonym złodziejom. Wszyscy życiowo pogubieni zwracają się do niego o pomoc i wstawiennictwo, ponieważ jest on wzorem doskonałego żalu za grzechy. Wspomnienie Dobrego Łotra od 2009 roku obchodzimy w Kościele jako Dzień Modlitw za Więźniów. Od średniowiecza znane są dwie nowenny i litania do Dobrego Łotra. Może dzisiaj warto sięgnąć do tych modlitewnych tekstów.

Wielki Post, który przeżywamy, to wyjątkowa okazja do nawrócenia, do odnObraz2owienia naszej przyjaźni z Panem Bogiem. To czas powracania do korzeni wiary i zadziwienia tajemnicą Bożej miłosiernej miłości. Dobrze wykorzystajmy ten czas, aby ugruntować w sobie człowieka prawego sumienia i autentycznie zaangażowanego w budowanie królestwa Bożego: królestwa prawdy i życia, sprawiedliwości, miłości i pokoju w naszych rodzinach, we wspólnocie parafialnej, w miejscach pracy i w całym społeczeństwie.

W duchu wielkopostnej solidarności wspierajmy w tym czasie działalność charytatywnych instytucji Kościoła, zwłaszcza Caritasu, która tak skutecznie, choć bez wielkiego rozgłosu, pomaga najuboższym w całej Polsce oraz ludziom doświadczonym klęskami żywiołowymi. Niech wszyscy zaznają radości świąt Zmartwychwstania Pańskiego, zwłaszcza dzieci, samotni i opuszczeni, zapomniani przez najbliższych i pozostawieni własnemu losowi.

Okres Wielkiego Postu, to czas przemian, modlitwy i jałmużny. W naszej parafii także można dać jałmużnę wielkopostną, wspierając najbardziej potrzebuObraz3jące rodziny. W naszym kościele jest wystawiony kosz,w którym można złożyć żywność długoterminową, środki czystości, słodycze. Zbiórki żywności były prowadzone w sklepach Państwa: Kisiel, Słomków i Borowiec oraz na CPN u P. Agnieszki Brzezińskiej. Bóg zapłać wszystkim właścicielom sklepów
i wszystkim darczyńcom. Dary będą rozwożone 4 kwietnia. Można zgłaszać osoby potrzebujące na paczki świąteczne pod nr tel: 517 776 231.

W tym tygodniu przypada pierwsza sobota miesiąca. Powierzymy naszą wspólnotę, każde rodzące się w niej i godnie kończące się życie Sercu Maryi – najlepszej z matek.
Różaniec po Mszy św. o godz. 9.00 poprowadzą KŻR z Mięrzęcina.

Za tydzień Pierwsza Niedziela Miesiąca Adoracyjna po sumie Gorzkie Żale.

W niedzielę 26 marca na Mszy świętej o godz. 11.00 będzie przekazanie obrazu Matki Bożej, który peregrynuje po domach naszej parafii, mieszkańcom Drwał. Zakończenie peregrynacji w Drwałach będzie 2 kwietnia na mszy św. dziękczynnej w kościele o godz. 11.00. Natomiast 17 kwietnia, czyli w drugi dzień Wielkanocy na Mszy św. o godz. 11.00 obraz zostanie przekazany mieszkańcom Cieńszy.

31 marca o godz. 17.00 Droga Krzyżowa i Sakrament Bierzmowania, którego udzieli Ks. Biskup Mirosław Milewski.
Są do nabycia baranki wielkanocne Caritasu po 5 zł.

PODZIĘKOWANIE:
Dziękujemy za ofiary na kwiaty do Grobu Pańskiego mieszkańcom Lutobroku Folwark, Wielątki Folwark, KŻR z Wólki Folwark, Pniewo Kolonia, Mystkówca Szczucina Męski i Żeński, z Komorowa Nowego i Działek od P. Piotrowskiej, Mystkówca Szczucina Kobiet, P. Bożenie i Leszkowi Kamińskim.
P. Stanisław na Kościół 100 zł. i na śmieci 30 zł. Jan Zacharski z Pniewa 30 zł. na śmieci

INTENCJE MSZALNE

Poniedziałek 27 marca
9.00 Dziękczynna o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej oraz zdrowie dla dzieci            Krzysztofa, Grzegorza i Tomasza intencja rodziców.
11.00 Za † Mariana w 5 rocznicę śmierci i Natalię Nowosielskich i zmarłych z całej rodziny              Nowosielskich.
16.00 Za † rodzinę Kuczyńskich i Siankowskich oraz dziadków Cachlów.
18.00 Za † Henryka Kowalskiego, Jana i Annę Ciesielskich.

Wtorek 28 marca
9.00 Za † Kazimierza Jóźwiaka intencja sąsiadów Markowskich i Piórkowskich zamiast                   kwiatów.
11.00 Za † Marka Gołębiewskiego intencja KŻR męskiego i żeńskiego ze Starego                               Mystkówca.
16.00 Za † Czesława Fijałkowskiego w 6 rocznicę śmierci, jego rodziców i dziadków,                       Franciszka Zawadzkiego i jego żonę i rodziców.
18.00 Za † Jarosława Ujazdowskiego.

Środa 29 marca
7.30 1. Za † Jana Kalinowskiego z Malwinowa z ofiar uczestników pogrzebu.                                   2. Za † Irenę Mięgoć z ofiar uczestników pogrzebu.
17.00 Za † Mariannę Kaczmarczyk z Pniewa z ofiar uczestników pogrzebu.

Czwartek 30 marca
7.30 Za † Halinę Grzybowską intencja rodziny Mościńskich zamiast kwiatów.
17.00 1. Za † Mariannę Szczesną w 15 rocznicę śmierci, Mieczysława, Jana
i Stanisława Szczesnych.                                                                                                                2. Za † Marka Gołębiewskiego z ofiar uczestników pogrzebu.

Piątek 31 marca
7.30 1. Za † Urszulę Krawczyk w 2 rocznicę śmierci, intencja matki.                                                   2. Za † Mariana Salwina z ofiar uczestników pogrzebu.                                                              3.Za † Józefę Grążewska z ofiar uczestników pogrzebu.
17.00 BIERZMOWANIE

Sobota 1 kwietnia
9.00 Za † Jana Kaczyńskiego w 5 rocznicę śmierci.
17.00 1. Za † Annę i Bartosza Siebierskich oraz Jerzego Grzywacz.                                                       2. Za † Kazimierza Milczarczyka w rocznicę śmierci, Leszka i Mariannę Milczarczyk                  intencja rodziny z Pniewa.

Niedziela 2 kwietnia
9.00 Za † Franciszka Czajkowskiego.
11.00 1. W intencji parafian.                                                                                                                       2. Za † Jana Abramczyka w 6 rocznicę śmierci i dusze w czyśćcu cierpiące.
16.00 1. Dziękczynna o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Krystyny i Stanisława                             Gaszczyńskich w 50 rocznicę ślubu.                                                                                           2. Za † Marię i Mariana Kalinowskich.                                                                                            3. Za † Henryka Frąckiewicza w 9 rocznicę śmierci, intencja córki z rodziną.

Sakrament małżeństwa mają zamiar przyjąć:
Klaudia Nowosielska z parafii Białebłoto-Kobyla i Piotr Kasiński z Pniewa
zapowiedź II
Justyna Łazarecka z Nowej Wsi i Przemysław Chełchowski z Lutobroku Folwark
zapowiedź I
Ktokolwiek znałby przeszkody między tymi osobami zobowiązany jest powiadomić Kancelarię Parafialną.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Informacje Parafialne. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.