IV Niedziela Wielkiego Postu

IV Niedziela Wielkiego Postu
6 marca 2016r.

     Świeckie francuskie kalendarze wspominają dzień określany Mi-Carême, który wyznacza połowę czasu pomiędzy Popielcem a Wielkim Czwartkiem. ChrObraz1ześcijanom ten czas wyznacza dzisiejsza, czwarta niedziela Wielkiego Postu – niedziela Laetare. Wyjątkowość tej niedzieli podkreśla różowy kolor szat liturgicznych. W dawnej polskiej tradycji nazywano ją „śródpościem” bądź „półpościem”. Wszystko to wskazuje dobitnie, że połowa okresu paschalnego przygotowania jest już za nami. Warto zatem zrobić pewne podsumowania i zastanowić się, czy postąpiłem na drodze nawrócenia i przemiany oraz podjąć jeszcze większy wysiłek, by dobrze wykorzystać przeżywany okres liturgiczny.

Usłyszeliśmy w Ewangelii jedną z najpiękniejszych przypowieści – przypowieść o miłosiernym Ojcu. Bóg, jak ojciec z przypowieści, czeka na każdegimages (2)o z nas, pragnie naszego powrotu. Nie bójmy się przyjść do Niego z naszą słabością i grzechem. On codziennie na nas czeka w sakramencie pokuty i pojednania, by nas oczyszczać z grzechu i przytulić do swojego kochającego Serca.

Obraz7Zapraszamy do udziału w nabożeństwach tego okresu – w gorzkich żalach, które śpiewamy w niedzielę, oraz w drodze krzyżowejObraz3 w każdy piątek o godz. 17.00.
Kto nie widzi celu swojej podróży, niech nigdy nie oddala się od krzyża, a sam krzyż będzie go prowadził. (św. Augustyn)

Bierzmowanie w naszej parafii będzie 19 marca o godz. 10.00. Spowiedź dla kandydatów do Bierzmowania i świadków będzie w czasie rekolekcji.
Uroczystość Pierwszej Komunii Św. będzie 22 maja o godz.11.00.

We wtorek, 8 marca przypada Międzynarodowy Dzień Kobiet. Pamiętajmy w tym dniu, ale nie tylko, o naszych babciach, mamach, żimagesonach, córkach i wnuczkach. Wyraźmy im naszą życzliwość dobrym słowem i drobnym gestem i nie ustawajmy w modlitwach za nie. Wszystkim paniom składamy serdeczne życzenia.

baranki wielkanocne po 5 zł. Kupując je do wielkanocnego koszyczka wspieramy dzieła Caritasu.

SPOTKANIA:
W sobotę 12 marca o godz. 11.00 spotkanie ministrantów.
W niedzielę 13 marca po Mszy św. o godz. 16.00 spotkanie dla kandydatów do bierzmowania.
PODZIĘKOWANIE:
Dziękuję za prowadzenie Drogi Krzyżowej nauczycielom i katechetom z Zespołu Szkół w Pniewie, młodzieży gimnazjalnej klas III z Pniewa i dzieciom ze szkoły w Komorowie.
Za ofiary do Grobu Pańskiego z Gładczyna Rządowego i KŻR z Topolnicy.    

                Bóg zapłać.

Obraz4

Trwa Okres Wielkiego Postu i Jubileuszowy Rok Miłosierdzia. JesObraz2t to okazja do spełniania uczynków miłosierdzia na rzecz najbardziej potrzebujących. W dniach 5 i 12 marca w sklepach P. Słomków, Kisielów, Borowiec oraz na stacji paliw P. Agnieszki Brzezińskiej będą wystawione kosze, do których będziemy mogli wkładać różne produkty dla najbardziej potrzebujących. Można zgłaszać osoby potrzebujące świątecznej paczki pod nr. telefonu:
517 776 231.

Obraz2

NIEDZIELA 6.03.2016r.
,,Miłosierni jak Ojciec”
9.00 Msza św. z nauką dla dzieci.
11.00 Msza św. z nauką dla wszystkich.
16.00 Msza św. z nauką dla młodzieży.
PONIEDZIAŁEK 7. 03. 2016r.
9.00 Msza św. i nauka dla wszystkich.
11.00 Msza św. i nauka dla wszystkich klas szkół Podstawowych.
16.00 Msza św. i nauka dla wszystkich.
18.00 Msza św. i nauka dla wszystkich.
WTOREK 8.03.2016r.
9.00 Msza Święta z nauką dla chorych (sakrament namaszczenia chorych).
11.00 Msza św. i nauka dla młodzieży
gimnazjalnej.
16.00 Msza św. i nauka dla wszystkich.
18.00 Msza św. i nauka dla młodzieży szkół średnich, dla młodzieży studiującej i pracującej.
Zakończenie rekolekcji.
Spowiedź w poniedziałek i wtorek w czasie wszystkich nabożeństw. Nie będzie spowiedzi w niedzielę.
Rekolekcje poprowadzi ks. kan. mgr Mieczysław Ochtyra – Emerytowany Kapelan Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Płocku.

Modlitwa o dobre przeżycie rekolekcji wielkopostnych
Dobry i Miłosierny Boże. Prosimy Cię, o błogosławieństwo na dobre i owocne przeżycie rekolekcji w naszej parafii. Niech ten czas będzie błogosławiony dla całej naszej wspólnoty parafialnej. Pragniemy, aby wszyscy doszli do poznania prawdy i zostali zbawieni. Potrzeba nam do tego Twojej łaski i dlatego z ufnością wołamy, „Przyjdź Królestwo Twoje”. Dopomóż nam dobrze przygotować się do tego czasu, aby wszyscy wyznawcy Jezusa Chrystusa, żyli jak prawdziwi wyznawcy miłości i przebaczenia. Napełnij nas pragnieniem nie tylko ratowania siebie, ale i wszystkich naszych braci i sióstr żyjących w ciemnościach grzechu i w odwróceniu od Boga.
Użycz rekolekcjoniście światła i łaski, aby nam wskazał jaka jest Boża wola i co nam służy do zbawienia. Niech Boskie Twoje słowo przez niego głoszone oświeci nas i pouczy, uzdrowi i wzmocni, uświęci i zbawi. Prosimy Cię o to, przez Syna Twojego Jezusa Chrystusa.
Duchu Święty Boże, pomagaj rekolekcjoniście, i całej parafii, aby przez rekolekcje i spowiedź zostało odnowione oblicze naszej wspólnoty przed Bogiem.
Matko Kościoła, bądź Matką naszej parafii i razem ze świętymi Patronami naszymi wspieraj nas swoim wstawiennictwem u Tego który żyje i króluje na wieki wieków. AMEN
Pod Twoją obronę…………….
Duchu Święty Boże – zmiłuj się nad nami
Stolico mądrości – módl się za nami
Święci patronowie nasi – módlcie się za nam.

INTENCJE MSZY ŚWIĘTEJ

Poniedziałek 7 marca
9.00 Za † Jerzego Chmielewskiego, Henrykę i Józefa Kozon, intencja dzieci.
11.00 Za † Zbigniewa Bednarczyka w 24 rocznicę śmierci, Stefanię i Bogdana Mąkę, Zofię i                         Piotra Bednarczyk.
16.00 Za † Mariannę, Jana, Barbarę i Tadeusza Linków, Eugeniusza i Cecylię Janzów.
18.00 Za † Cezarego Marczaka w 17 rocznicę śmierci, Stanisława Marczaka i całą rodzinę                           Trzcińskich.

Wtorek 8 marca
9.00 Za † Jadwigę i Henryka Kuczyńskich, dziadków Szczepaników i Kuczyńskich.
11.00 Za † rodziców Stefanię i Antoniego Pikorów, brata Czesława i siostrę Mariannę.
16.00 Za † Czesława Fijałkowskiego w 5 rocznicę śmierci jego rodziców i dziadków Franciszka                  i Stefanię, Mariannę i Stanisława Zawadzkich intencja rodziny Fijałkowskich z                           Topolnicy.
18.00 Dziękczynna o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Natalii Sierzan z okazji 18 rocznicy           urodzin intencja mamy, rodzeństwa i rodziny.

Środa 9 marca
7.30 Dziękczynna o Boże bł. i opiekę Matki Bożej, zdrowie i wszelkie łaski dla Marianny                     Mroczkowskiej in. rodziny.
17.00 1. Za † Krystynę Ciok w 1 rocznicę śmierci, intencja synów z rodzinami.                                      2. Za † Kazimierza Deptułę intencja imieninowa od syna Bogdana z rodziną.                              3. Za † Maksymiliana Dana z ofiar uczestników pogrzebu.

Czwartek 10 marca
7.30 Za † Wiktora Krzyżewskiego intencja żony i dzieci.
17.00 1. Za † Aleksandra Zadwornego, rodzeństwo i rodziców.                                                               2. Za † Mariannę Krawczyk intencja Teodozji i Bolesława Krawczyków.                                         3. Za † Stefanię Błaszczyk z ofiar uczestników pogrzebu.

Piątek 11 marca
7.30 Za † Józefa Chełchowskiego w 25 rocznicę śmierci.
17.00 DROGA KRZYŻOWA.
17.30 1. Za † Stanisława Jackowskiego w 2 rocznicę śmierci.                                                                   2. Za † Katarzynę w 50 rocznicę śmierci i Adama Borków, Jana Petrykowskiego.

Sobota 12 marca
7.30 1. Za † ks. Kazimierza Dawidczyka, rodziców Dawidczyków i Siedleckich.
17.00 1. Za † Irenę Wielgolewską i jej rodziców.                                                                                         2. Za † Stanisława Liszewskiego w 5 rocznicę śmierci, Olgę Ickiewicz, Krystynę Salwin,                           rodziców Stefanię i Czesława Melion.

Niedziela 13 marca
9.00 Za † Piotra Kordowskiego w 10 rocznicę śmierci i wnuczka Jacka Kordowskiego.
11.00 W intencji parafian.
16.00 1. Za † Danielę Brzezińską intencja męża z wnuczkami.                                                                 2. Za † Krystynę Jeż i Krystynę Śliwka intencja rodziny.                                                                  3. Dziękczynna o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Janiny Ciskowskiej w 70 rocznicę                urodzin.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Informacje Parafialne. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.