Najświętszej Trójcy

Najświętszej Trójcy
31 maja 2015 r.

Dziś obchodzimy uroczystość Najświętszej Trójcy. Wyznajemy wiarę w Jednego images (2)Boga w Trzech Osobach, pochylamy się nad tajemnicą wewnętrznego życia Boga i dziękujemy Mu za chrzest święty, który daje nam udział w tym życiu. Kończy się czas Komunii Wielkanocnej. Dziś o godz. 16.00 zapraszam na ostatnie nabożeństwo majowe.

Dziś na Mszy św. o godz. 9.00 obłóczyny nowych ministrantów

Po images (1)południu od godz. 14.00 w Pułtusku ,,Marsz dla Życia i Rodziny”
* Wyjazd z przed Kościoła o godz. 14.00.
* O godz.15.00 wymarsz z przed Szkoły Podstawowej nr. 3 w Pułtusku ul. Al. Tysiąclecia.
* Godz. 16.00 – Piknik Rodziny i występy artystyczne w Amfiteatrze Domu Polonii. Są wyłożone ulotki informacyjne przy gazetkach.

Jutro – Dzień imagesDziecka. Składamy najserdeczniejsze życzenia wszystkim dzieciom, zdrowia i Bożego błogosławieństwa.
Rozpoczynamy nabożeństwo czerwcowe.

Odmawiajmy litanię do Najświętszego Serca Pana Jezusa.

W czwartek – pierwszy w pobraneczerwcu – obowiązkowa
Obraz3

nazywana dawniej uroczystością Bożego Ciała. Msze Święte w naszym kościele o godz. 9.00, 11.00 i 16.00
Po Mszy Świętej o godz. 11.00 – wyruszy procesja eucharystyczna do czterech ołtarzy. Prosimy asystę w pełnym składzie, strażaków, dzieci po Pierwszej Komunii św., dziewczynki do sypania kwiatkami i dzieci po Komunii Generalnej.

Ołtarze w tym roku przygotowują np. wioski:
1. Koło państwa Wróbel – Cieńsza
2. Przy sklepie P. Kisiel – Drwały i Mierzęcin
3. Przy Zespole Szkół – Gładczyn osiedle
4. Koło P. Zacharskich – Gładczyn Rządowy

    Wszyscy wierni na mocy uczestnictwa w powszechnym kapłaństwie Chrystusa są zobowiązani do oddawania chwały Bogu, w tym także przez zaangażowanie się w zorganizowanie i przebieg procesji.
     W Oktawie będziemy śpiewać Nieszpory o Najświętszym Sakramencie.

       W tym tygodniu przypadają także pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. Spowiedź św. przed pierwszym piątkiem kilka minut przed mszami św.
 W Pierwszą sobotę Różaniec o godz. 9.00 poprowadzi KŻR z Cisk i Msza św.
W najbliższą niedzielę, dziesiątą niedzielę w ciągu roku, przypadającą tym razem w „oktawie” uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, obchodzić będziemy Dzień Dziękczynienia Panu Bogu za Jego Opatrzność nad naszą Ojczyzną, narodem polskim i Kościołem na ziemi polskiej.
      W przyszłą niedzielę po mszy św. o godz. 11.00 procesja eucharystyczna.

Zachęcamy do czynienia duchowych zobowiązań jakie mamy składać do stągwi jużimages (1) od dzisiejszej niedzieli, dzieci, młodzież i dorośli. Są trzy stągwie na nasze deklaracje przy figurze Matki Bożej Fatimskiej. Niech Pan Jezus przemienia nasze zobowiązania czy prośby, w duchowe dary jako Boże owoce płynące z nieba za wstawiennictwem Matki Bożej. Propozycje tzw. Dary Duchowe są wyłożone przy gazetkach parafialnych.
Zakupimy Świecznik wotywny tzw. kandelabr na różne podziękowania i prośby jako wotum peregrynacyjne. Koszt 4700 zł. Prosimy o składanie ofiar na ten cel np. na tacę w kopercie.

Są różne dekoracje na Boże Ciało i Peregrynację obrazu Matki Bożej Częstochowskiej można je nabyć przy wyjściu z kościoła. Zachęcamy do dekorowania w naszych domach :okien i balkonów i to nie tylko na trasie procesji, dając w ten sposób świadectwo naszej wiary.
Proszę zelatorów o oddanie list z członkami KŻR i składką na legitymacje członkowskie oraz Świecznik wotywny – kandelabr.

Mamy nowego Pana prezydenta naszego kraju, składamy Mu gratulacje i życzymy siły wbudowaniu porozumienia wśród polaków, przezwyciężania patologii, niesprawiedliwości, a budowaniu ładu moralnego i jedności. W tym niech mu błogosławi Bóg Wszechmogący a natchnienie daje Duch Św. bo w dniu Jego zesłania został głową państwa. Niech Pan zmienia oblicze tej ziemi.

PODZIĘKOWANIE:
Ofiarę na kandelabr złożyło KŻR z Komorowa Nowego 200 zł. Bóg zapłać.

PRACE PRZY KOŚCIELE:
Od wtorku rozpoczęliśmy remont parkanu przy kościele.
Potrzebny jest stolarz do zrobienia remontu okien w wierzy kościelnej. Chodzi o wymianę spróchniałych desek.

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
1 VI – św. Justyn, męczennik i filozof, żył w II w. Napisał wiele dzieł w obronie wiary. Wykorzystując autorytet, jaki sobie zdobył prawością charakteru i posiadaną wiedzą, zgromadził koło siebie uczniów i chętnie prowadził z nimi dyskusje na tematy filozoficzne, etyczne i religijne. Sam przekonany o tym, że tylko w chrześcijaństwie jest pełna prawda, dążył do tego, by i jego uczniowie byli o tym przekonani;
3 VI – święci męczennicy z Ugandy w Afryce, Karol Lwanga i jego 21 Towarzyszy, którzy zginęli 3 VI 1886 roku;
5 VI – św. Bonifacy, biskup i męczennik, benedyktyn, legat papieski na całe Niemcy. Został zamordowany wraz z 52 towarzyszami w dzień Zielonych Świąt 5 VI 754 roku.

Zanurzeni w Tajemnicę
Objawienie Tajemnicy Trójcy Przenajświętszej przyniósł nam Człowiek, który jest Bogiem – Jezus z Nazaretu. Tylko On podczas ziemskiego życia doświadczał najpełniej i najgłębiej więzów z Ojcem i Duchem Świętym. Z tego doświadczenia wyrastało całe życie i posługiwanie Jezusa.
Jezus mówiący o swoim Ojcu, wielokrotnie mówi też o Ojcu naszym. Dobitnym przykładem tego jest początek Modlitwy Pańskiej. Jezus w ten sposób ukazuje swoją głęboką solidarność z całym rodzajem ludzkim. Wskazuje też na ojcostwo Boga wobec wszystkich ludzi, którzy będąc Jego dziećmi, jednocześnie są braćmi Jezusa.
Kościół pojmuje, że nie może wierzyć w Boga inaczej, jak tylko wierząc w tajemnicę Jednego Boga w trzech Osobach. Osoby nie dzielą między sobą jednego Bóstwa, lecz każda Osoba jest całym Bogiem. Najgłębsze zjednoczenie Osób sprawia, że można mówić tylko o jednym Bogu. Jeden Bóg nie jest zaś samotnikiem, ale najściślejszą wspólnotą Osób. Z kolei Ojciec, Syn i Duch Święty to nie odmiany jednego Boga. Ta Różnica Osób jest rzeczywista, a mimo to Ojciec jest cały w Synu i Duchu, Syn jest cały w Ojcu i Duchu, Duch Święty jest cały w Ojcu i Synu. Tak więc Jedyny Bóg jest współistotnością Trzech Osób. Mają one to samo całe Bóstwo, chwałę i majestat. „Są nierozdzielne w bycie i działaniu. W każdym Boskim działaniu uczestniczy Trójca, lecz każda Osoba objawia to, co jest Jej właściwe w Trójcy”.
Wiara w Jednego, Trójosobowego Boga jest dla chrześcijan nie tylko prawdą podaną do wierzenia. Trójca Przenajświętsza, jako pełna i doskonała aż do wymiaru tajemnicy wspólnota, stanowi wezwanie skierowane do człowieka, aby zawsze widział siebie w kontekście wspólnoty ludzkiej. W niej zaś nie można tylko tkwić. Współistnienie gdzieś staje się współdziałaniem, z którego rodzi się lojalność, życzliwość, miłość. Ta zaś nieraz daje początek najwierniejszej jedności, zyskującej znamiona tajemnicy.
ks. Jan Waliczek

WSPÓLNOTA DROGĄ ODKRYWANA TRÓJCY
Nadszedł czas pożegnania uczniów z Panem Jezusem, który odchodzi do Ojca. Przychodzą do Niego, widzą Go i oddają Mu pokłon. Ewangelista zauważa, że „Niektórzy jednak wątpili”. Ich wiara była krucha i chwiejna, podobnie jak nasza!
Jezusowi to jednak nie przeszkadza, aby uczniów obdarzyć misją. Misja jest bowiem darmowym darem Pana Boga. Włączeniem w Jego władzę służenia innym. Na misję niemożna sobie „zasłużyć”. Ją można przyjąć w duchu wdzięczności i zawierzenia. Dopiero przyjęta misja, potwierdzona darem Ducha Świętego, czyni z uczniów prawdziwych apostołów, pokornie i odważnie niosących wszędzie orędzie Ewangelii i łaskę chrztu świętego.
Dzieło ewangelizacji to wprowadzanie innych w życiodajną relację miłości Trójcy Świętej! To dar i misja, którą każdy z nas otrzymał w chrzcie świętym! Duch Święty ukazuje nam przez słowo Boże i sakramenty piękno Chrystusa i czyni nas podobnyObraz1mi do Niego. Stając się coraz bardziej podobnymi do Jezusa w miłości, naszym życiem głosimy innym prawdę o Ojcu. Jednak i my – podobnie jak uczniowie – mamy momenty zwątpienia. Dlatego Bóg obdarował nas wspólnotą, podobnie jak On sam jest Wspólnotą Miłości! To we wspólnocie Kościoła możemy odnaleźć umocnienie w wierze, wsparcie w chwilach zwątpień i poszukiwań, zrozumienie, świadectwo życia, modlitwę, braterskie upomnienie, radość bycia razem. My bardzo potrzebujemy wspólnoty, lecz i wspólnota bardzo potrzebuje nas! Naszego zaangażowania, bezinteresowności, odważnego świadczenia, wzajemnej służby.
s. Anna Maria Pudelka – apostolinka

Intencje Mszy świętej

Poniedziałek 1 czerwca
17.30 1. Za † rodziców Zofię i Stanisława Jeżów.                                                                                       2. Msza św. gregoriańska za † Joannę Lipską.
17.00 1. Za † Weronikę Chełchowską, intencja od Jadwigi Kordowskiej zamiast kwiatów.                     2. Za † Joannę Lipską – intencja od ojca chrzestnego.
17.30 Za † Władysława Łach w rocznicę śmierci i Jana Skłuckiego w rocznicę śmierci.

Wtorek 2 czerwca
7.30 1. Za † Mariannę i Wincentego Świadkowskich, Andrzeja Sulejewskiego.                                     2. Za † Małgorzatę i Aleksandra Nasiadka, Mariannę i Józefa Kisiel, brata Stefana Kisiela.
17.30 1. O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Karoliny w 18 rocznicę urodzin.                                 2. Za † Mariannę Grzywacz – intencja od chrześnicy Genowefy z rodziną.
18.00 1. Msza św. gregoriańska za † Joannę Lipską.                                                                                 2. Za † rodziców Czajkowskich, Małgorzatę i Stanisławę Urbaniak i wujków Gąsiorów.

Środa 3 czerwca
7.30 Msza św. gregoriańska za † Joannę Lipską.
17.00 Za † Zofię Tyburską w 25 rocznicę śmierci i Zygmunta.
17.30 Za † Ireneusza Pajewskiego.

Czwartek 4 czerwca
9.00 Bolesława Pochmarę, ks. Stanisława Borka, zmarłych z rodziny Borków i Pochmarów.
11.00 W intencji parafian.
16.00 1. Za † Jana, Feliksa i rodziców Kurowskich.                                                                                     2. Za † rodziców Rakowskich, intencja od córki.                                                                               3. Msza św. gregoriańska za † Joannę Lipską.

Piątek 5 czerwca
7.30 Msza św. gregoriańska za † Joannę Lipską.
16.00 1. Za † Jadwigę Chełchowską w 1 rocznicę śmierci.                                                                         2. Za † Krystynę Ciok – zamiast kwiatów od sąsiadów Godlewskich.
17.00 Ślub Piotra Zdunek i Iwony Piątek.
18.00 Za † Piotra i Jadwigę Skwarskich, Jerzego i Natalię Kamińskich.

Sobota 6 czerwca
9.30 1. Msza św. gregoriańska za † Joannę Lipską.                                                                                 2. Za † Mariannę Brzezińską – int. od rodziny Zawadzkich i Nowotków.
16.00 1. Za † Henrykę i Henryka Biernackich, Irenę Bielską.                                                                     2. Za † Zofię i Bolesława Grzywacz.
17.00 Ślub Mateusza Krakowieckiego i Kamili Kozon.
18.00 Za † Ryszarda Jackiewicza i jego rodziców, Wacława i Jadwigę Anklewicz i Grażynę Natkowską.

Niedziela 7 czerwca
9.00 1. Za † Józefa Sokołowskiego w 5 rocznicę śmierci i jego żonę Zofię.                                             2. Za † Aleksandrę, Antoniego, Henryka Szczubeł.
11.00 1. W intencji parafian.                                                                                                                       2. Zygmunta w 2 rocznicę śmierci i Mariannę Kalinowskich.
16.00 1. O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Krystyny i Kazimierza w 45 rocznicę ślubu.               2. Msza św. gregoriańska za † Joannę Lipską.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Informacje Parafialne. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.