Niedziela Chrztu Pańskiego

Niedziela Chrztu Pańskiego
10 stycznia 2016r.

Dzisiejsze święto to również święto epifanii, czyli objawienia się Boga. To uroczysteblog_zy_4790570_7347589_tr_3 rozpoczęcie publicznej działalności Pana Jezusa. Wydarzenia nad Jordanem to także zapowiedź naszego chrztu, podczas którego każdy z nas stał się umiłowanym dzieckiem Boga. W kościele rozpocznie się okres zwykły.

Święto Chrztu Pańskiego kończy liturgiczny okres Narodzenia Pańskiego. My jednak przedłużymy okres śpiewania kolęd, zgodnie z dawną polską tradycimagesją, do święta Ofiarowania Pańskiego 2 lutego. Będziemy je śpiewać podczas liturgii. Do 2 lutego w naszej świątyni pozostanie również bożonarodzeniowa szopka.

Podziękowanie:
Ofiary na wywóz śmieci z cmentarza złożyli:

Wólka Folwark; Stanisław Kmiołek, Rafał Mroczkowski, Marian Mroczkowski, Stanisław Mroczkowski, Dariusz Rogulski, Henryk Nowotkw, Adam Kowalczyk, Stanisław Bereski, Wojciech Markowski po 30zł.

Mystkówiec Stary: Bogdan Jabłoński, Genowefa Krystian, Bogusław Puławski, Barbara Puławska, Józef Kamiński, Stanisław Kacperski, Stanisław Gołębiewski, Halina Jankowska, Marian Linka, Jan Mróz, Artur Mróz, Józefa Liszewska, Halina Krawczyk, Roman Rogulski, Andrzej Sieńkowski, Zofia Mosakowska, Marianna Rączkowska, Mieczysław Deptuła, Marianna Marczak, Krystyna Marczak, Anna Osowiecka, Maria Końska, Stanisław Krajewski, Krystyna Mosakowska po 30 zł, Wiesław Grzybowski 60 zł, Jacek Nożykowski 50 zł.

Placusin: Czesław Kasiński 50 zł. Henryk Turek 50 zł. Konrad Petrykowski, Andrzej Kisiel, Józef Abramczyk, Jacek Kasza po 30 zł.

Mystkówiec Szczucin: Konstanty Masłowski 20 zł. Dariusz Szczubeł 40 zł. Tadeusz Śliwka, Mirosław Rakowski, Zofia Packa, Robert Król, Jerzy Sokołowski, Dariusz Sobierajski, Marianna Skoczeń, Jan Masłowski, Zbigniew Burawski po30zł.

Gładczyn bl. nr. 2:– Dariusz Kądziela i Tomasz Cyran po 30 zł.
Bl. nr. 3 – Sławomir Samsel, Jadwiga Młynarczyk, Andrzej Kuczyński, Krzysztof Kuczyński po 30 zł.
Bl. nr. 4 Wanda Kucharska 20 zł.

Wielątki Rosochate: Marianna Kaczyńska, Marianna Rutka, Małgorzata Rutka, Renata Szymańska, Dariusz Szymański 20 zł, Teresa Grześkiewicz, Stefania Bocian, Hanna Bednarska, Stanisław Król, Henryka Świdwa, Andrzej Świdwa, Elżbieta Twardowska po 30 zł. Zofia Gołębiewska i Sławomir Biernacki po 20 zł.

Zdziebórz: Rafał Turek, Krzysztof Turek, Jan Król po 50 zł, Andrzej Jeż, Paweł Jankowski, Kazimierz Sobolewski, Stanisław Sieńkowski, Zofia Sieńkowska, Stanisław Stępkowski, Jan Turek, Tomasz Król, Waldemar Mielczarczyk, Mateusz Szczesny, Wiesław Turek, Zdzisław Szczesny po 30 zł, Cezary Stepnowski, Jarosław Wykowski po 20 zł.
Bóg zapłać za ofiary na wywóz śmieci z cmentarza.

Obraz9

Kontynuujemy odwiedziny kolędowe naszych parafian. Jest to okazja do spotkania i bliższego poznania się. Razem z wami pragniemy się modlić i przynosić wam dar Bożego błogosławieństwa. MożeObraz5my również omówić ważne sprawy dotyczących życia parafii i rodziny Przygotowujemy stół nakryty białym obrusem, stawiamy krzyż i świeczki, oraz kładziemy Pismo Święte. Dzieci pokazują zeszyty od religii, kandydaci do Bierzmowania dodatkowo indeksy.
Z racji Światowych Dni Młodzieży będzie pytać podczas kolędy naszych parafian o możliwość noclegu dla pielgrzymów.

Porządek kolędy:
Poniedziałek   od 9.00 Wólka Przekory 1 ksiądz                                                                                              od 15.30 Gładczyn blok nr. 1 i domki prywatne – 1 ksiądz (pojazd                              na 15.15)
Wtorek od 9.00 – Lutobrok – dwóch księży
Środa od 9.00 – Gładczyn Rządowy – 2 księży
Czwartek od 9.00 Drwały i Mierzęcin – jeden ksiądz                                                                             od 15.30 – Pniewo ul. Sosnowa, Spokojna i Szkolna – 1 ksiądz (pojazd                     na 15.15)
Piątek od 9.00 – Suwin – 2 księży
Sobota od 9.00 – Topolnica – 2 księży

Pojazd prosimy przed godz. 9.00 lub na 15.15.

 Kościół Domowy rejonu pułtuskiego zaprasza na Bezalkoholowy BObraz3al Karnawałowy, który odbędzie się 6 lutego w domu weselnym „Natalia”. Zapraszamy wszystkich chętnych do wspólnej zabawy. Jest to też okazja do bliższego poznania naszej wspólnoty. Koszt od osoby wynosi 75 zł. Prosimy o zgłoszenie się do 20 stycznia pod numer telefonu: 505 442 361.

 Obraz1

Dzisiaj, w Niedzielę Chrztu Pańskiego, patrzymy na Jezusa, który przychodzi do Jana nad Jordan, by przyjąć od niego chrzest. Jezus nie potrzebował chrztu, gdyż był bez grzechu, dlatego też Jan wzbraniał się Mu go udzielić. Jednakże Jezus przyjął chrzespobrane (1)t, wziąwszy na siebie nasze grzechy, które potem zgładził swoją śmiercią na drzewie krzyża. W czasie chrztu Jezusa otwarło się niebo i Duch Święty w postaci gołębicy zstąpił na Niego. Otrzymanie chrztu połączone z przyjęciem mocy Ducha Świętego i świadectwem Ojca, było zapoczątkowaniem publicznej działalności Chrystusa. Jezus wyszedł z Jordanu, by nauczać i czynić wszystkim dobrze. Od samego początku swego działania był żywą Ewangelią, czynami i słowami głosił chwałę Ojca, który Go posłał.
W przyjętym sakramencie chrztu zostaliśmy obmyci z grzechu pierworodnego i naznaczeni świętą pieczęcią Ducha Świętego. Bóg Ojciec, przez Chrystusa, w Duchu Świętym uczynił nas swoimi dziećmi, braćmi Jezusa i świątynią Ducha Świętego. W sakramencie chrztu św. dostąpiliśmy niezwykłego wyniesienia. Przez łaskę darmo daną staliśmy się uczestnikami Boskiej natury. To właśnie w czasie naszego chrztu Duch Święty zstąpił na nas i Ojciec Niebieski przyjął nas jako swoje przybrane dzieci: umiłowanych synów i córki. Bóg sobie w nas upodobał. W czasie chrztu spojrzał na nas i jakby powiedział: „jesteś moja, jesteś mój, jesteś moim dzieckiem umiłowanym, w tobie mam upodobanie. Chcę cię mieć dla siebie na zawsze. Chcę dla ciebie szczęścia na ziemi i w niebie”. Nie pamiętamy tej doniosłej chwili naszego życia, ale wiemy, że był taki dzień i takie miejsce na ziemi, na którym woda chrztu św. spłynęła po naszej głowie. Był kapłan, który tego dokonał. Dziś już się zestarzał, a może już nie żyje. Był to z pewnością szczególny moment naszego życia, chwila naszych narodzin dla Boga, do życia dziecka Bożego. Warto, aby każdy z nas z wdzięcznością obchodził rocznicę tego jakże ważnego wydarzenia.
Wspominając dziś chrzest Jezusa i mając świadomość naszego chrztu, winniśmy postawić sobie pytanie, co się stało po naszym chrzcie? Czy żyjemy łaską chrztu świętego, czy mocą Ducha Świętego – tak jak Jezus – czynimy innym dobrze, czy jesteśmy dla drugich miłosierni – my, umiłowani przez Boga, naznaczeni pieczęcią Ducha Świętego, w których Bóg ma upodobanie? Czy jako ochrzczeni naprawdę chcemy być świętymi, czy mamy odwagę życzyć komuś świętości, np. podczas składania sobie życzeń świątecznych czy noworocznych?
Nie zawiedźmy zatem Bożego zaufania i Jego miłosierdzia. Myślmy, mówmy i postępujmy jak przystało na ochrzczonych, prawdziwych uczniów Chrystusa. 

 OWOCE CHRZTU ŚWIĘTEGO
Dlaczego Pan Jezus przyjął chrzest? Jak rozumiem mój własny chrzest? Dlaczego proszę Kościół o chrzest dziecka? Jakich owoców tego sakramentu spodziewam się w życiu osobistym, małżeńskim, rodzinnym i społecznym?
Zstąpienie Ducha Świętego na Pana Jezusa przyjmującego chrzest i głos Boga Ojca nakazujący Wypełnianie Jego przykazań miały miejsce podczas modlitwy. Wydarzenie nad Jordanem jest zapowiedzią Pięćdziesiątnicy, kiedy apostołowie zgromadzą się na modlitwie w Wieczerniku razem z Maryją. Oznacza to, że zesłanie Ducha Świętego jest odpowiedzią Boga na modlitwę zjednoczonej w miłości wspólnoty. Pan Jezus objawia się jako wzór Osoby modlącej się i wypełniającej wolę Bożą.
Chrzest Chrystusa nad Jordanem jest epifanią, czyli objawieniem się Trójcy Świętej, i jednocześnie ukazaniem Go jako Syna umiłowanego i cierpiącego Sługi zapowiedziane go przez Izajasza, wydarzenie chrztu było uniżeniem się Pana Jezusa, który stał się pokornym Sługą i Barankiem biorącym na siebie grzechy świata.
SObraz4akrament chrztu świętego jest zanurzeniem naszego wcześniejszego sposobu życia, w którym bronimy siebie kosztem innych, w mękę i śmierć Chrystusa. Wówczas wyrzekamy się złego ducha, ducha życia dla siebie, a otrzymujemy Ducha, którego Jezus Chrystus zesłał Kościołowi po swoim zmartwychwstaniu. Dlatego sakrament chrztu świętego uzdalnia do umierania, czyli tracenia życia, a tym samym do dzielenia się swoim życiem, odpłacania dobrem za zło, a nade wszystko przebaczania.
Prośmy Pana Jezusa, by dał nam moc Ducha Świętego do życia zgodnego z tajemnicą chrztu.
ks. Mariusz Habiniak

 INTENCJE MSZY ŚWIĘTEJ

Poniedziałek  11 stycznia
7.30  1. Za † Henryka Brzezińskiego intencja synowej i wnuków.                                                            2. Msza św. gregoriańska za † Andrzeja Delugę.                                                                            3. Za † Zofię, Mariannę, Jana i Antoniego Dziubełów intencja rodziny.

Wtorek  12 stycznia
7.30   1. Msza św. gregoriańska za † Andrzeja Delugę.                                                                             2. Za † Janinę Jackowską w 9 rocznicę śmierci.                                                                                 3. Za † Konstantego Przybysza w 14 rocznicę śmierci.

Środa 13 stycznia
7.30 1. Msza św. gregoriańska za † Andrzeja Delugę.                                                                             2. Za † Dariusza Skocznia.                                                                                                                3. Za † Franciszka w 4 rocznicę śmierci i Janinę Zawadzkich.

Czwartek 14 stycznia
7.30 1. Msza św. gregoriańska za † Andrzeja Delugę.                                                                             2. Za † Mariannę, Antoniego, Józefa i Andrzeja Oleksiaków intencja rodziny.                               3. Za † Dariusza Skocznia.

Piątek 15 stycznia
7.30 1. O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Marka.                                                                           2. Za † Janinę Groszkowską z ofiar uczestników pogrzebu.                                                             3. Msza św. gregoriańska za † Andrzeja Delugę.

Sobota 16 stycznia
7.30 1. Msza św. gregoriańska za † Andrzeja Delugę.                                                                             2. Za † Jana Ostrowskiego w 9 rocznicę śmierci i rodziców z obojga stron.                                   3. Za † Natalię i Mariana Nowosielskich.

Niedziela 17 stycznia
9.00 Za † Wandę i Mieczysława Pajewskich.                                                                             11.00 W intencji parafian.                                                                                                                 16.00 1. Za † Stanisława Kisiela intencja urodzinowa od żony, dzieci i wnuków.                                   2. Za † Andrzeja Delugę w 1 rocznicę śmierci, intencja syna Daniela z rodziną.                          3. Msza św. gregoriańska za † Andrzeja Delugę.

 Czas ofiarowany Chrystusowi nigdy nie jest czasem straconym, ale raczej czasem, który zyskujemy, aby nadać głęboko ludzki charakter naszym relacjom z innymi i naszemu życiu”.
Jan Paweł II

 

 

 

Ten wpis został opublikowany w kategorii Informacje Parafialne. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.