Niedziela Miłosierdzia

Niedziela Miłosierdzia
23 kwietnia 2017r.

Dziś przeżywamy niedzielę Miłosierdzia Bożego. Śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa najdobitniej przekonują nas o tym, że Bóg jest miłoROK MILOSIERDZIA3sierną miłością, że potrafi jedynie kochać i przebaczać. Ojciec Święty Franciszek mówi wprost, że imieniem Boga jest miłosierdzie. Jakże więc nie dziękować za wielki dar miłosierdzia, za łaskę sakramentu pokuty. Jako Kościół, napełnieni paschalną radością, mamy teraz tylko jedno zadanie: głosić i uobecniać miłosierdzie Boga, objawione w Jezusie Chrystusie, który cierpiał za grzeszny świat, prawdziwie zmartwychwstał i żywy jest pośród nas.

W tym rozpoczynającym się dziś Tygodniu Miłosierdzia warto też przypomnieć słowa św. Jana Pawła II: „Trzeba przekazywać światu ogień miłosierdzia. W miłosierdziu Boga świat znajdzie pokój, a człowiek szczęście! To zadanie powierzam wam, drodzy bracia i siostry, Kościołowi w Krakowie i w Polsce oraz wszystkim czcicielom Bożego miłosierdzia, którzy tutaj przybywać będą z Polski i z całego świata. Bądźcie świadkami miłosierdzia!” (Łagiewniki, 2002 r.).

Jutro, w poniedziałek, 24 kwietnia, zgodnie z zasadami kalendarza liturgicimagesznego, będziemy obchodzili – przeniesioną z dzisiejszego dnia – uroczystość św. Wojciecha, biskupa i męczennika, głównego patrona Polski. Nasze myśli i serca skierujmy w stronę Gniezna, gdzie znajdują się jego relikwie. Będziemy dziękować Panu Bogu za dobro, jakie wyświadczył nam przez posługę św. Wojciecha na naszej ziemi. Od ponad tysiąca lat jesteśmy chrześcijanami. Z tej wielkiej łaski wypływają także zadania, przede wszystkim godnego wypełniania Ewangelii Chrystusowej w codziennym życiu. Jako spadkobiercy św. Wojciecha nie możemy się jej wstydzić i nie możemy spokojnie patrzeć, kiedy się ją poniewiera. Przykładnie i wiernie trwajmy przy krzyżu Chrystusowym i Ewangelii.

We wtorek, 25 kwietnia, będziemy obchodzić święto św. Marka Ewangelisty. Jednocześnie jest to dzień modlitw o urodzaje. Wszyscy, także mieszkańcy miast, proszą o błogosławieństwo dla pracujących na roli i o pomyślne zbiory. Módlmy o to, by nikomu na świecie nie brakowało chleba.

Tydzień zakończymy liturgicznym świętem św. Katarzyny Sieneńskiej (sobota, 29 kwietnia). Tak dalece wyróżniała się ona czynną miłością do Kościoła Chrystusowego i świadectwem wiary, że nadano jej tytuł doktora Kościoła. A w 1999 roku św. Jan Paweł II ustanowił ją patronką Europy.

W nadchodzącą sobotę naszą modlitwą ogarniemy również wszystkie ofiary nazistowskiego i stalinowskiego terroru, zwłaszcza osoby duchowne i konsekrowane, ponieważ tego dnia przypada Dzień Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego, upamiętniający rocznicę wyzwolenia obozu koncentracyjnego w Dachau w 1945 roku.

Przyszła, kończąca kwiecień trzecia niedziela Wielkanocy z ustanowienia Episkopatu Polski we wszystkich diecezjach w Polsce obchodzona jest jako Niedziela Biblijna, która rozpoczyna następujący po niej Tydzień Biblijny. Będzie to też Ogólnopolska Niedziela Modlitw za Kierowców.

SPOTKANIA:
Próba dla dzieci do Pierwszej Komunii Świętej będzie w czwartek 27 kwietnia br. o godz. 15.30.

NIEDZIELA BIBLIJNA
W związku ze zbliżającą się, przypadającą w tym roku 30 kwietnia, Niedzielą Biblijną, przekazujemy do wiadomości podstawowe informacje związane z jej tegorocznym tematem i przebiegiem.
W tps2ym roku po raz pierwszy Niedziela Biblijna zostanie związana z Narodowym Dniem Czytania Pisma Świętego.
Jest to ogólnopolska inicjatywa Dzieła Biblijnego im. św. Jana Pawła II oraz Fundacji Soar i Fundacji Dabar. Wydarzenie polega na poddaniu się szczególnej refleksji nad wybranym fragmentem Słowa Bożego. W tym roku będą to cytaty z „Listu św. Pawła do Galatów”. Hasło wydarzenia brzmi: „Weź i czytaj!”. Inspiracją do Narodowego Czytania Pisma Świętego są obchody 1050. rocznicy chrztu Polski, natomiast jego głównym celem jest, jak zaznaczają organizatorzy, rozwój życia w łasce chrztu świętego.
Narodowy Dzień Czytania Pisma Świętego ma za zadanie ukazywać Pismo Święte jako kod kulturowy chrześcijańskiej Polski i Europy, pomagać w odkrywaniu zalet wspólnotowego czytania Biblii, ukierunkowywać modlitwę i medytację wiernych na wybraną księgę. Dzień Czytania Pisma Świętego ma przybliżać najnowsze edycje Pisma Świętego i najlepsze publikacje egzegetyczno-teologiczne, pomocne w samo dzielnej interpretacji wybranej księgi biblijnej.

INTENCJE MSZALNE

Poniedziałek 24 kwietnia
7.30 1. Dziękczynna o Boże błogosławieństwo dla rodziny Koper.                                                     2. Za † Jana Kaczmarczyka w 1 rocznicę śmierci.
17.00 1. Msza św. gregoriańska za † Romana Jarosika.                                                                           2. Za † Jerzego Zacharskiego.

Wtorek 25 kwietnia
7.30 Za † Józefa Kisiel w 15 rocznicę śmierci.
17.00 1. Msza św. gregoriańska za † Romana Jarosika.                                                                           2. Za † Piotra Kowalczyka, Stanisława i Mariannę Lewandowskich.

Środa 26 kwietnia
7.30 Za † Danielę Brzezińską intencja męża i wnuków.
17.00 1. Msza św. gregoriańska za † Romana Jarosika.                                                                          2. Za † Eugeniusza Pietruchę i jego rodziców.                                                                                3. Za † Jana Kalinowskiego z Malwinowa z ofiar uczestników pogrzebu.

Czwartek 27 kwietnia
17.00 1. Za † Edwarda Groszkowskiego, Katarzynę, Tomasza i Jana Markowskich intencja                rodziny.                                                                                                                                          2. Za † rodzinę Szustakowskich i Kuczyńskich.                                                                             3. Msza św. gregoriańska za † Romana Jarosika.

Piątek 28 kwietnia
7.30 1. Za † Zofię Mąka intencja Kazimierza Dudzik zamiast kwiatów.                                               2. Za † Irenę Mięgoć z ofiar uczestników pogrzebu.                                                                     3. Za † Mariannę Kaczmarczyk z Pniewa z ofiar uczestników pogrzebu.
17.00 1. Msza św. gregoriańska za † Romana Jarosika.                                                                          2. Za † brata Henryka i rodziców Czesławę i Jana Frąckiewiczów intencja Marianny                Dana z Pniewa Kolonii.                                                                                                                   3. Za † Jadwigę Zacharską i rodzinę Dawidzkich.

Sobota 29 kwietnia
7.30 1. Za † męża Stanisława Deptułę, siostrę Henrykę Szczerba i rodziców Szczerbów                     intencja Zofii.                                                                                                                                 2. Za † Annę i Bartosza Siebierskich i rodzinę Grzywaczów.                                                         3. Za † Kazimierza Jóźwiaka z ofiar uczestników pogrzebu.
17.00 1. Msza św. gregoriańska za † Romana Jarosika.                                                                          2. Za † Franciszka Księżopolskiego i rodzinę Zdunków i Księżopolskich.                                 3. Za † Marka Gołębiewskiego z ofiar uczestników pogrzebu.

Niedziela 30 kwietnia
9.00 1. Za † ks. Henryka Dąbkowskiego i jego rodziców oraz Henryka Ciskowskiego.                     2. Msza św. gregoriańska za † Romana Jarosika.
11.00 1. W intencji parafian.
2. Dziękczynna o Boże błogosławieństwo dla Stanisławy i Romualda Jankowskich w 50            rocznicę ślubu.
16.00 1. Za † Kazimierza Kordowskiego w 6 rocznicę śmierci.                                                              2. Za † Mariana Puławskiego.                                                                                                         3. Za † Józefę w 1 rocznicę śmierci i Czesława w 27 rocznicę śmierci Czubkowskich.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.