Niedziela Miłosierdzia Bożego

NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
12 kwietnia 2015

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Dziś Obraz3druga niedziela Wielkanocy, kończąca oktawę uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego, nazywana niedzielą białą – od zwyczaju noszenia białych szat w pierwszym tygodniu po Wielkanocy przez nowo ochrzczonych w początkach chrześcijaństwa, lub niedzielą Miłosierdzia Bożego – ze względu na obchodzone w tę niedzielę na wyraźne życzenie Chrystusa święto Miłosierdzia Bożego.

Obraz4Dziś obchodzimy także patronalne święto Caritas i rozpoczynamy 71. Tydzień Miłosierdzia pod hasłem: „Caritas dla rodziny”. Do roku 2012 Tydzień Miłosierdzia obchodzono w październiku, a od 2013 roku rozpoczyna się go w drugą niedzielę Wielkanocy, w święto Miłosierdzia Bożego. Doświadczając bowiem Miłosierdzia Bożego, powinniśmy sami być miłosierni dla naszych sióstr i braci.
Obraz5
W wielkim poście dzieci zbierały ofiary do skarbonek przygotowanych przez Caritas. Dziś w czasie mszy św. dzieci złożą zebrane ofiary przy ołtarza.

Miłość chrześcijańska, czyli caritas, wpływa na budowanie postawy wyrażanej czynami miłosierdzia, jest zachęta do bycia miłosiernym. Postawy miłości miłosiernej uczymy się
w rodzinie. W myśl przysłowia „słowa pouczają, a przykłady porywają” postawa ojca i matki jest wzorcem postępowania dla dorastających dzieci. Szacunku dla osób starszych i chorych uczymy się w rodzinie. Rodzina jako Kościół Domowy jest więc najlepszą szkołą w realizacji uczynków miłosierdzia względem duszy i ciała. Miłość bliźniego nierozdzielnie związaną        z miłością Boga objaśniają bliżej:

Uczynki miłosierdzia względem ciała:
Głodnych nakarmić,
Spragnionych napoić,
Nagich przyodziać,
Podróżnych w dom przyjąć,
Więźniów pocieszać,
Chorych nawiedzać,
Umarłych pogrzebać.

Uczynki miłosierdzia względem duszy:
Grzeszących upominać,
Nieumiejętnych pouczać,
Wątpiącym dobrze radzić,
Strapionych pocieszać,
Krzywdy cierpliwie znosić,
Urazy chętnie darować,
Modlić się za żywych i umarłych.

„Po tym poznają wszyscy, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali” /J 13,35/
Obraz6W czwartek przypada 87. rocznica urodzin papieża seniora Benedykta XVI. Zachęcamy do modlitwy w jego intencjach, a także w intencjach obecnego papieża Franciszka i Kości
oła powszechnego.
Za tydzień – trzecia niedziela Wielkanocy a zarazem VII Niedziela Biblijna, rozpoczynająca obchody Tygodnia Biblijnego w Polsce.
Dziś po mszy św. o godz. 11.00 będzie możliwość odebrania alb zamówionych dla dzieci do Pierwszej komunii Świętej.
Dziękujemy p. Zofii i Sylwestrowi Kanownik z Wielątek Folwark za ofiarę na wywóz śmieci
z cmentarza.

Obraz7

W przyszłą niedzielę 19 kwietnia w szkole po Mszy św. o godz. 16.00 Obraz8odbędzie się kolejne spotkanie biblijne. Na spotkaniu porozmawiamy w jaki sposób Maryja obecna jest w Piśmie Świętym. Omówimy także Księgę Judyty w Starym Testamencie.Obraz1

Działo się to dawno a może nie dawno, nie jest ot istotne. Pewien Bogaty Człowiek, postanowił odebrać sobie życie, ponieważ stwierdził, że już dłużej nie może tak szybko żyć. Wiecznie tylko praca, praca, praca w domu stał się Gościem. Ale z drugiej strony nie potrafił się z tej matni wyzwolić. Ten stan spowodował, że nie widział innej możliwości jak tylko wysiąść z tego pociągu, jakim jest życie.
Jak postanowił tak też szukał okazji do zrealizowania swego pomysłu. Tak się jednak złożyło, że spotkał swego Znajomego z wojska. Bardzo się ucieszył na to spotkanie. W czasie rozmowy nasz Bohater zwierzył się ze swego postanowienia. Wtedy to Znajomy z wojska zaprosił Go do siebie. Z początkowymi oporami, ale jednak nasz Bogaty Człowiek zdecydował się
z Znajomym udać do jego domu.
Było dla Niego wielkim zaskoczeniem, że ów Znajomy to Zakonnik a Domem jego jest Klasztor. Wtedy przypomniał sobie, że już dawno nie był w Kościele, już dawno się nie modli bo zawsze mówił nie mam czasu. Zakonnik zaprowadził Bogatego Człowieka do celi powiedział mu, że może być tu tak długo jak zechce i aby swe postanowienie jeszcze raz przemyślał. Bogaty Człowiek spytał się czy może wykonać jeszcze parę telefonów do swoich firm na co Zakonnik mu odparł: Przecież chcesz się zabić to po co się jeszcze martwisz o firmę zostaw to. I odszedł.
Bogaty Człowiek usiadł na łóżku w swojej celi i zaczął wzrokiem wodzić po skromnym wystroju. I rozmyślał. Rozmyślał o życiu, o czasie, o Rodzinie, o Przyjaciołach, o Śmierci,
o Bogu, o Radości, o Szczęściu, o Miłości, o…
Minęły cztery tygodnie Ubogi Człowiek, ale Radosny przychodzi do Zakonnika i mówi Mu: dziękuję Ci, żeś mnie tu przyprowadził to był piękny czas. Czas zatrzymania, czas, w którym odkryłem, że jestem Człowiekiem ale, że nie zawsze potrafiłem zachować się jak Człowiek. Był to czas, który pozwolił mi zrozumieć, że nie wszystko zależy ode mnie i nie ja o wszystkim decyduję. Czas, w który zrozumiałem, że jedno, o co w życiu chodzi to MIŁOŚĆ. A ja o tym zapomniałem i to zapomnienie kosztowałoby mnie Wieczne Zapomnienie.
A czy Ty nie myślisz się zatrzymać i na nowo zobaczyć, że najważniejsza jest MIŁOŚĆ.
BÓG JEST MIŁOŚCIĄ!

Modlitwa Jana Pawła II do Ducha Świętego

Duchu Święty, proszę Cię
o dar mądrości do lepszego poznawania Ciebie i Twoich doskonałości Bożych,
o dar rozumu do lepszego zrozumienia ducha tajemnic wiary świętej,
o dar umiejętności, abym w życiu kierował się zasadami tejże wiary,
o dar rady, abym we wszystkim u Ciebie szukał rady i u Ciebie ją zawsze znajdował,
o dar męstwa, aby żadna bojaźń ani względy ziemskie nie mogły mnie od Ciebie oderwać,
o dar pobożności, abym zawsze służył Twojemu Majestatowi z synowską miłością,
o dar bojaźni Bożej, abym lękał się grzechu, który Ciebie, o Boże, obraża.

Modlitwy tej nauczył Jana Pawła II jego ojciec Karol Wojtyła, kiedy pewnego dnia zauważył, że syn niezbyt gorliwie wypełnia obowiązki ministranta.
Tak to zdarzenie po latach wspominał papież: „W wieku dziesięciu, dwunastu lat byłem ministrantem, ale niezbyt gorliwym. Mój ojciec, spostrzegłszy moje niezdyscyplinowanie, powiedział pewnego dnia: «Nie jesteś dobrym ministrantem. Nie modlisz się do Ducha Świętego». I pokazał mi jakąś modlitwę. Nie zapomniałem jej… Z jakim on przekonaniem do mnie mówił! Jeszcze dziś słyszę jego głos”.
Jan Paweł II polecał właśnie tę modlitwę młodzieży na spotkaniu przy kościele św. Anny
w Warszawie podczas pierwszej pielgrzymki do Polski w 1979 r. Powiedział wtedy: „Przyjmijcie ode mnie tę modlitwę, której nauczył mnie mój ojciec i pozostańcie jej wierni”.

EUCHARYSTIA, CZYLI DOTKNIĘCIE PANA

Święty TomasObraz10z stał się przykładem człowieka, który musi dotknąć, czyli doświadczyć realnie pewnego taktu, aby go zaakceptować. Pamiętajmy jednak o tym, że złożył on jedno
z piękniejszych wyznań zapisanych w Ewangeliach: .Pan mój
i Bóg mój”.

Nie wiemy, dlaczego nie było Tomasza razem z innymi apostołami, gdy przyszedł Zmartwychwstały. Może uznał, że lepiej będzie wrócić do dawnych zajęć? A może sam wybrał się w drogę, aby odnaleźć Jezusa, o którym już usłyszał, że żyje? W czasie ostatniej wieczerzy powiedział odważnie: Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. Jak więc możemy znać drogę?”. W odpowiedzi usłyszał: Ja jestem drogą i prawdą, i życiem” (J 14,5n). Może teraz sam rozpoczął poszukiwanie drogi do pełni życia? A gdy zawiedziony powrócił do pozostałych, oświadczył: „Jeśli nie dotknę, to nie uwierzę”.
Odnalazł Pana Jezusa dopiero wtedy, gdy ponownie wszedł we wspólnotę, która trwała w miłości Boga i była umocniona Duchem Świętym. Chrystus objawił się wówczas tak wyraźnie, że Tomasz rozpoznał w Nim już nie tylko Syna, ale i Ojca. .Pan mój i Bóg mój” to odpowiedź na Jezusowe słowa: „Kto Mnie widzi, widzi także i  Ojca” (J 14,9). Więcej, to wyznanie ukazuje wielką relację osobową – Bóg staje się Bogiem Tomasza.
Podczas Eucharystii Jezus pozwala się dotknąć jak niegdyś Tomaszowi. Mogę i ja wejść w tę osobistą relację, dzięki której stanie się On moim Panem i moim Bogiem. Przyjmując Jego Ciało, dotykam samego Chrystusa. Msza św. umożliwia mi spotkanie z Bogiem i sprawia, że także ja jestem człowiekiem błogosławionym, tzn. szczęśliwym.

ks. Mariusz Szmajdziński 

NOSIMY KONANIE JEZUSA
Nosimy nieustannie w ciele naszym konanie Jezusa, aby życie Jezusa objawiało się w naszym ciele. 

(2 Kor 4,10)

To wielka rzecz, znać Ewangelię.
Ale jeszcze większą rzeczą jest, nosić w sobie Jezusa cierpiącego, konającego i umierającego na drzewie Krzyża.
Wtenczas Jezus zmartwychwstały da nam przeżyć Alleluja, którego nikt i nic nam nie odbierze.

PRZYWRÓCENIE ŻYCIA
Ten, który wskrzesił Jezusa, z Jezusem przywróci życie także nam. (2 Kor 4,14)

Wiara w zmartwychwstanie Chrystusa otwiera przed nami granice doczesności i ukazuje perspektywę życia wiecznego.
Dlatego Jezu żył, cierpiał umarł i zmartwychwstał, abyśmy z Nim żyjąc, cierpiąc i umierając,
z Nim i zmartwychwstali.
Bóg przywróci i mnie życie.
Obym tylko umiał w Bogu przeżyć doczesność.

NISZCZENIE I ODNOWA
Chociaż bowiem niszczeje nasz człowiek zewnętrzny, to jednak ten, który jest wewnątrz, odnawia się z dnia na dzień. (2 Kor 4,16)

Niszczeje moje ciało.
Włosy siwieją i wypadają.
Serce coraz częściej odmawia posłuszeństwa.
Wątroba dolega.
Nerki dają znać o sobie.
Itd… itd…
A dusza zawsze młoda, bo nieśmiertelna.
Oby tylko z dnia na dzień odnawiała się w Bogu i Jego Łasce.

„Pawłowy siew” Władysław Kluz

INTENCJE MSZY ŚWIĘTEJ

Poniedziałek        13 kwietnia
 7.30   1. Za † Krystynę Ciok z ofiar uczestników pogrzebu.
2. Za † Krzysztofa, Romana, Irenę Ickiewicz i dziadków Jabłońskich.
18.00   1. Za † Józefa Kuczyńskiego z ofiar uczestników pogrzebu.
2. Za † Henryka Kowalskiego z ofiar uczestników pogrzebu.

Wtorek 14 kwietnia
7.30   1. Za † Tadeusza Twardowskiego z ofiar uczestników pogrzebu.
2. Za † Piotra Pogłoda z ofiar uczestników pogrzebu.
18.00  1. Za † Krystynę Fraszek  z ofiar uczestników pogrzebu.
2. Za † Waldemara Ciemerycha z ofiar uczestników pogrzebu.

Środa 15 kwietnia
7.30 Za † Jana Turka w rocznicę śmierci, intencja rodziny.
18.00 1. Za † Franciszka i Józefę Szymańskich.
2. Za † rodziców Stefanię i Antoniego Petrykowskich, siostry: Irenę i Janinę, braci:
Jana i Stanisława intencja Marianny Mroczkowskiej.

Czwartek 16 kwietnia
7.30 Za † Cezarego Ślubowskiego z ofiar uczestników pogrzebu.
18.00 1. Za † Antoniego w 5 rocznicę śmierci i Helenę Baranowskich.
2. Za † Andrzeja Delugę z ofiar uczestników pogrzebu.

Piątek 17 kwietnia
7.30 Za † Edwarda Groszkowskiego w 15 rocznicę śmierci, Katarzynę, Tomasza i Jana                               Markowskich in. Rodziny.
18.00 1. Za † Stanisława Skocznia z ofiar uczestników pogrzebu.
2. Za † Kazimierza Skocznia w 18 r. śmierci z Wielątek Folwark.

 Sobota 18 kwietnia
7.30 O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Marcela Piątek w 1 r. urodzin.
16.00 Dziękczynna o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Haliny i Stanisława Gołębiewskich             w 50 rocznicę ślubu intencja synów z rodzinami.
16.30 Za † Agnieszkę Karaszek intencja rodziny.
17.00 1. Za † Kazimierza Kordowskiego w 5 rocznicę śmierci, intencja rodziny.
2. Za † rodziców Cecylię i Bronisława Kucińskich intencja syna.

Niedziela  19 kwietnia
9.00 Za † rodziców Aleksandrę i Stanisława Łachackich i Edwarda Łachackiego intencja córek                 z Komorowa Nowego.
11.00 W intencji Parafian.
16.00 1. Za † Henrykę Śliwkę w 2 rocznicę śmierci, rodziców Czesława i Katarzynę Król.
2. Za † Ryszarda, Genowefę i Bronisława Beredę oraz Danielę Brzezińską w 17 rocznicę                       śmierci.
3. Za † Jana Piątek w 1 rocznicę śmierci.

Obraz12

 

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.