Niedziela Miłosierdzia

Niedziela Miłosierdzia 3 kwietnia 2016r.

Dzisiejsza niedziela w tradycji ma wiele przydomków: przewodnia, biała, Mimages (1)iłosierdzia Bożego. O ten ostatni tytuł prosił sam Pan Jezus za pośrednictwem Świętej Siostry Faustyny. Ustanowił ją w 2000 roku Święty Jan Paweł II. Od kilku lat niedziela ta rozpoczyna Tydzień Miłosierdzia. Chcemy uwielbiać nieskończone Boże miłosierdzie, a jednocześnie podjąć refleksję, czy sami jesteśmy miłosierni. Warto się nad tym zastanowić zwłaszcza w trwającym jubileuszowym Roku Miłosierdzia.

Dziś po sumie Adoracja Najświętszego Sakramentu i procesja Eucharystyczna.

Taca z dzisiejszej niedzieli decyzją Biskupa Płockiego przeznaczona jest na Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Płocku.

Na mszy św. o godz. 9.00 dzieci przyniosą w darach ofiarpobraney zbierane do specjalnych skarbonek Caritasu.

Z racji przeżywanych w ostatnim czasie dni Wielkiego Tygodnia i Oktawy Wphilippe_de_champaigne17ielkanocnej jutro przypada przeniesiona z 25 marca uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Dziękujemy Panu Bogu, że z miłości do nas Syn Boży przyjął ludzką naturę, stał się jednym z nas, by nas odkupić i na nowo przywrócić nam godność dziecka Bożego. Jego wcielenie jest początkiem naszego odkupienia. Naszą wdzięczność wyrażamy również Maryi, Matce Bożej, która swoim fiat zgodziła się uczestniczyć w Bożym planie zbawiania świata. Msze Święte o godz. 9.00, 11.00 i 17.00.

Jest to także Dzień Świętości Życia i Dzień Duchowej Adopcji Dziecka Pohm5622_aborcja3czętego. Będzie można podjąć dzieło adopcji, składając zobowiązanie codziennej modlitwy w intencji nienarodzonego dziecka i jego rodziców.

Pierwszy czwartek miesiąca od godz. 16.00 wystawienie Najświętszego Sakramentu i modlitwy w intencji powołań do służby Bożej.

W ppobrane (1)rzyszłą niedzielę, która będzie przeżywana jako Niedziela Biblijna, rozpoczniemy w Kościele w Polsce Tydzień Biblijny. Zachęcamy nie tylko w tym szczególnym tygodniu wszystkich parafian do lektury Pisma Świętego.

W dniach 14-16 kwietnia (czwartek – sobota) będziemy przeżywać główne uroczystości związane z jubileuszem 1050-lecia chrztu Polski. Historycy są zgodni, że chrzest Mieszka I odbył się 14 kwietnia, w Wielką Sobotę. Tego dnia uroczystości będą odbywać się w Gnieźnie. Natomiast w piątek i w sobotę w Poznaniu z udziałem biskupów i władz państwowych. Punktem kulminacyjnym będzie sobotnie dziękczynienie i Eucharystia z udziałem Episkopatu Polski na stadionie w Poznaniu.

Kończy się oktawa najważniejszych świąt chrześcijańskich – świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Wszystkim, a szczególnie tym, którzy w rozpoczynającym się tygodniu obchodzą swoje osobiste uroczystości, pragniemy przekazać nasze serdeczności i życzliwości, aby radość paschalna nieustannie trwała w Was, w Waszych rodzinach i domach.

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM: 7 IV – św. Jan Chrzciciel de la Salle, gorliwy duszpasterz wśród ubogich, pragnący ich dobrego wychowania i wykształcenia i zakładający dla nich szkoły i internaty; dla swego dzieła znalazł wielu ofiarodawców i pomocników, z których z czasem wyłoniło się Zgromadzenie Braci Szkół Chrześcijańskich.

PODZIĘKOWANIA: Dziękujemy za ofiary na wywóz śmieci z cmentarza p. Antoniemu Mąka z Komorowa. Dziś po mszy św. o godz. 11.00 będzie odbiór strojów dla dzieci do Pierwszej Komunii św.

Pożegnałem babcię słowami Koronki Moja babcia zmarła w styczniu 2002 r. Przez całe życie była głęboko wierzącą osobą. W ostatnich kilkunastu latach jeszcze bardziej przylgnęła do Boga. Od rana do wieczora słuchała Radia Maryja, codziennie, jeśli tylko mogła, uczestniczyła we Mszy św., odmawiała różaniec, litanie i umiłowaną koronkę doimages (4) Bożego miłosierdzia, do której odmawiania również i nas zachęcała. Pół roku przed śmiercią prawie już nie chodziła. Na przemian siedziała i leżała na łóżku. Trzeba było wszystko przy niej robić. Co jakiś czas wpadałem do pokoju babci i pytałem jej, czy czegoś nie potrzebuje, czy jej czegoś nie przynieść. Dzisiaj uważam za wielką łaskę to, że mogłem jej przyjść z pomocą. Babcia, czując się coraz gorzej, najczęściej prosiła mnie i innych domowników o modlitwę w intencji szczęśliwej i spokojnej śmierci. Jakieś cztery miesiące przed jej odejściem zacząłem prosić Jezusa o łaskę, bym mógł przy babci w godzinie śmierci odmówić koronkę do Bożego miłosierdzia, bo wiedziałem, jaką ma ona moc, gdy odmawia się ją przy konającym. Pewnego popołudnia bez żadnego powodu usiadłem na łóżku obok chorej. Tutaj, tak blisko niej, zacząłem przygotowywać się do czekającego mnie w sesji egzaminu. Nigdy tego nie robiłem, jak wspomniałem, zwykle tylko wpadałem do pokoju i pytałem babci, czy czegoś nie potrzebuje. Po pewnym czasie przyszła do mnie myśl, by odmówić koronkę do Bożego miłosierdzia. Zacząłem ją odmawiać i tak patrząc na babcię zachciało mi się płakać. Zauważyłem, że chyba umiera… Wyszedłem na kilka sekund, by otrzeć zapłakane oczy. Gdy wróciłem do babci, ze spokojem dokończyłem modlitwę. W jej trakcie babcia oddała ostatnie tchnienie, bardzo spokojnie i w całkowitej ciszy. Dopiero po trzech tygodniach od jej śmierci zdałem sobie sprawę z tego, że Jezus wysłuchał mojej prośby. Delikatnie i w sposób subtelny namówił mnie do nauki przy jej łóżku, a potem, gdy ja – nawet nie wiedząc o tym – „odprowadzałem” babcię słowami: Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata, zabrał j ą do siebie. Dzisiaj uważam, że ja sam otrzymałem wielką łaskę od Boga, mogąc odmówić przy umierającej koronkę do Bożego miłosierdzia. Do końca mojego życia będę za nią Jezusowi dziękował. Świadectwo

Kiedy przy konającym odmawiają tę koronkę, uśmierza się gniew Boży, a miłosierdzie niezgłębione ogarnia duszę, i poruszają się wnętrzności miłosierdzia mojego, dla bolesnej męki Syna mojego. (Dz. 811)

INTENCJE MSZY ŚWIĘTEJ

Poniedziałek 4 kwietnia 9.00 Za † Annę Dawidczyk w 18 rocznicę śmierci i o Boże błogosławieństwo dla Mateusza               Dawidczyka w 18 rocznicę urodzin. 11.00 Msza św. gregoriańska za † Wacława Stelmacha. 17.00 Za † Pawła Stelmacha w 6 rocznicę śmierci i brata Jana Ickiewicza w 18 rocznicę śmierci           intencja rodziny. Wtorek 5 kwietnia 7.30 1. Za † Tadeusza Madydę od Wielgolewskiego z córką zamiast kwiatów.                                     2. Za † Andrzeja Delugę z ofiar uczestników pogrzebu. 17.00 1. Za † Zygmunta Trzcińskiego w 8 rocznicę śmierci, intencja żony.                                             2. Msza św. gregoriańska za † Wacława Stelmacha.

Środa 6 kwietnia 7.30 1. Za † Stanisławę Jackiewicz z ofiar uczestników pogrzebu.                                                         2. Za † Sławomira Śliwkę z ofiar uczestników pogrzebu. 17.00 1. Dziękczynna, o Boże błogosławieństwo dla Mateusza w 18 rocznicę urodzin.                         2. Msza św. gregoriańska za † Wacława Stelmacha.

Czwartek 7 kwietnia 7.30 1. Msza św. gregoriańska za † Wacława Stelmacha.                                                                       2. Za † Krzysztofa Wróbla z ofiar uczestników pogrzebu. 17.00 1. Za † Ryszarda Grześkiewicza, Genowefę i Stanisława Nowotka, Bronisławę, Józefa,                    Zygmunta i Aleksandra Szymańskich, Zofię i Tadeusza Chmielewskich.                                     2. Za † Czarka Ślubowskiego w dniu 21 urodzin.

Piątek 8 kwietnia 7.30 1. Za † Jana Bereskiego z ofiar uczestników pogrzebu.                                                                   2. Za † Marię Karłowicz z ofiar uczestników pogrzebu. 17.00 1. Za † Mariannę Krawczyk intencja Teodozji i Bolesława Krawczyk.                                             2. Msza św. gregoriańska za † Wacława Stelmacha.

Sobota 9 kwietnia 7.30 Za † Zdzisława Bułakowskiego i dziadków Bułakowskich. 11.00 Dziękczynna o Boże błogosławieństwo dla Hanny i Jana Królów w 50 rocznicę ślubu. 17.00 1. Za † Stanisława Piątka.                                                                                                                   2. Msza św. gregoriańska za † Wacława Stelmacha.

Niedziela 10 kwietnia 9.00 Za † Genowefę Kwiatkowską w 20 rocznicę śmierci, intencja córek z rodzinami.                        2. Msza św. gregoriańska za † Wacława Stelmacha. 11.00 W intencji parafian. Chrzty. 15.00 Dziękczynna o Boże błogosławieństwo, zdrowie, wszelkie łaski dla Zofii i Czesława                     Kasińskich w 50 rocznicę ślubu. 16.00 1. Za † Mariannę i Stefana Blochów.                                                                                                2. Za † Mariannę Brzezińską, intencja rodziny.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Informacje Parafialne. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.