Niedziela Świętej Rodiny

Niedziela Świętej Rodziny
27 grudnia 2015 r.

  Dzisiejsze święto skłania nas do głębokiej refleksji nad rodziną chrześcijańską, nad jej powołaniem, godnością pobranei wielkością. Rodzina zbudowana na prawie Bożym jest ojczyzną życia, miłości, wierności, radości i szczęścia. Stanowi sanktuarium życia i świętości, dlatego módlmy się nieustannie w intencji naszych rodzin.

 Jutro, święto Świętych Młodzianków, czyli dzieci betlejemskich zamordowanych z rozkazu Heroda.

      W tym tygodniu pożegnamy 2015 rok i powitamy rok 2016. Niech będzie to okazja nie tylko do zabawy, ale i do przyjścia na modlitwę do naszej parafialnej śpobrane (1)wiątyni. W ostatni dzień roku, w czwartek, 31 grudnia, podziękujemy dobremu Bogu za wszelkie łaski i dary podczas Mszy Świętej i nabożeństwa dziękczynno-przebłagalnego o godz. 17.00.

   Odśpiewamy uroczyste Te Deum (za którego odmówienie w ostatnim dniu roku można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami).

   Postarajmy się nowy rok rozpocząć w imię Boże. W tym dniu przpobrane (2)ypada uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi, która jest tzw. świętem nakazanym, czyli obowiązuje nas uczestnictwo we Mszy Świętej. Jest to również Światowy Dzień Pokoju. Msze św. jak w niedzielę o  godz. 9.00, 11.00 i 16.00.

  Kandydaci do Bierzmowania przychodzą na mszę św. na godz. 16.00 i spotkanie. Ponieważ jesteśmy po spowiedzi św. wystarczy w tym dniu być u komunii św. [informacja dla kandydatów do bierzmowania i odprawiających Pierwsze Piątki Miesiąca].
Pierwsza Sobota miesiąca różaniec po mszy św. o godz. 9.00 poprowadzą KŻR z Wielątek Folwark.

Obraz1

Od wtorku rozpoczynamy duszpasterskie odwiedziny kolędowe. Jespobrane (3)t to okazja do spotkania i bliższego poznania się. Razem z wami pragniemy się modlić i przynosić wam dar Bożego błogosławieństwa. Możemy również omówić ważne sprawy dotyczących życia parafii i rodziny Przygotowujemy stół nakryty białym obrusem, stawiamy krzyż i świeczki, oraz kładziemy Pismo Święte. Dzieci pokazują zeszyty od religii, kandydaci do Bierzmowania dodatkowo indeksy.
PORZĄDEK KOLĘDY:
Wtorek Wypychy Stare i Nowe – dwóch księży
Środa Wielątki Folwark – dwóch księży
Czwartek Wólka Folwark – jeden ksiądz Mystkówiec Kalinówka – jeden ksiądz
Kolęda codziennie od godz. 9.00

W dniach oktawy i całego okresu Bożego Narodzenia zachęcamy do śpiewania kolęd w rodzinnym czy przyjacielskim gronie. I życzmy sobie, by Pan Jezimages (1)us rodził się w naszych sercach, przemieniał je i obdarzał nas wieloma łaskami.
Wszystkim parafianom i gościom życzymy pięknego i błogosławionego czasu Narodzenia Pańskiego. Nie zapominamy o tych naszych braciach i siostrach, którzy obchodzą swoje osobiste uroczystości. Zapewniamy o naszej pamięci, życzliwości i modlitwie.

Na zakończenie obchodów istnienia 200 lecia Kół Żywego Różańca nasza parafia otrzymała szczególne Błogosławieństwo od papieża Franciszka.

Przyszła Niedziela Pierwsza miesiąca Adoracyjna.
W przyszłą niedzielę będzie poświecenie kredy i kadzidła.

PODZIĘKOWANIE:
Dziękujemy za zrobienie żłóbka P. Wojciechowi Markowskiemu.
Za strojenie kościoła: P. Krystynie Puławskiej, Elizie Nożykowskiej, Emilowi Brzezińskiemu, Andrzejowi Salwinowi, Sławomirowi Ickiewiczowi, uczniom Gimnazjum w Pniewie kl. II i III A i B z ks. Prefektem.
Za rozwiezienie darów P. Grzegorzowi, Elizie i Oli Nożykowskim, Emilowi Brzezińskiemu i Wiolecie Ormanowskiej.
Za Jasełka przed Pasterką P. Bożenie Grzechnik, Jolancie Kasińskiej, Jolancie Kisiel i Markowi Siemieniakowi i uczniom Zespołu Szkół w Pniewie.
Za ofiary na wywóz śmieci: P. Jerzy Archacki z Komorowa Parcele 30 zł. Krakowiecki i Zaremba z Komorowa 50 zł. Stanisław Szulecki 30 zł. Bóg zapłać za ofiary na wywóz śmieci z cmentarza.

Ostatni wywóz śmieci 23 grudnia kosztował nas 6 300 zł. (sześć tysięcy trzysta).

31.12.2015r. organizowany jest wyjazd na noc sylwestrową na Jasną Górę. Wyjazd o godz. 14.00 sprzed kościoła w Pniewie. Zapisy pod nr tel. 518 223 255.

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
28 XII – Święci Młodziankowie, niewinne dzieci z Betlejem zamordowane z rozkazu Heroda obawiającego się o swoją władzę i przywileje; dzień ich liturgicznego święta to dzień modlitw w intencji niemowląt i dzieci nienarodzonych;
31 XII – Święty Sylwester, urodził się prawdopodobnie w drugiej połowie III wieku. papież w okresie od 31 stycznia 314 do 31 grudnia 335 r., Święty Kościoła katolickiego i prawosławnego, wzywany w modlitwie o dobre zbiory paszy a także o szczęśliwy nowy rok.
2 I – Święci Bazyli Wielki i Grzegorz z Nazjanzu, dwaj wielcy nauczyciele chrześcijańskiego Wschodu z IV wieku, nazywani Ojcami Kapadockimi, którzy bronili czystości wiary przed błędami heretyków.

„Rodzina Bogiem silna staje się siłą człowieka i całego narodu”.
Jak wynika z badań przeprowadzonych w 2013 r. przez CBOS, hierarchia wartości cenionych przez Polaków pozostaje dość stabilna. W czołówce znalazły się: zdrowie (74%), uczciwość (26%), praca zawodowa (21%). Miejsce pierwsze od wielu lat to szczęście rodzinne, które wymienia aż 82% ankietowanych.
O randze rodziny świadczą słowa św. Jana Pawła II z „Listu do rodzin” z 1994 r. Napisał wtedy: Pośród tych wielu dróg rodzina jest drogą pierwszą i z wielu względów najważniejszą. Jest drogą powszechną, pozostając za każdym razem drogą szczególną, jedyną i niepowtarzalną, tak jak niepowtarzalny jest każdy człowiek. Rodzina jest tą drogą, od której nie może on się odłączyć. Wszak normalnie każdy z nas w rodzinie przychodzi na świat, można więc powiedzieć, że rodzinie zawdzięcza sam fakt bycia człowiekiem.

Życie
Życie jest okazją-WYKORZYSTAJ JĄ
Życie jest pięknem – ZACHWYCAJ SIĘ NIM
Życie jest rozkoszą – SKOSZTUJ JEJ
Życie jest marzeniem – URZECZYWISTNIJ JE
Życie jest wyzwaniem – PODEJMIJ JE
Życie jest obowiązkiem – WYPEŁNIJ GO
Życie jest podróżą – WYBIERZ SIĘ W NIĄ
Życie jest zabawą – BAW SIĘ
Życie jest drogie – CEŃ JE
Życie jest bogactwem – CHROŃ JE
Życie jest miłością – KOCHAJ JE
Życie jest tajemnicą – ODKRYJ JE
Życie jest cierpieniem – POKONAJ JE
Życie jest pieśnią – ŚPIEWAJ JĄ
Życie jest walką – WYGRAJ W NIEJ
Życie jest teatrem – ZAGRAJ W NIM
Życie jest przygodą – DOŚWIADCZAJ JEJ
Życie jest życiem – PRZEŻYJ JE
Życie jest szczęściem – WEŹ JE

PROSZĘ, NIE MARNUJ GO. ONO JEST BARDZO CENNE

SEKRET SZCZĘŚLIWEJ RODZINY
Kiedy słyszę słowo „rodzina”, od razu przypomina mi się pewna zabawna piosenka. Jej refren brzmi jeszcze w mojej głowie: ,,Rodzina, rodzina, rodzina, ach rodzina. Rodzina nie cieszy, nie cieszy, gdy jest, lecz kiedy jej nima samotnyś jak pies”.
Ktoś mógłby W tym miejscu zaprotestować: jak to nie cieszy, kiedy cieszyć powinna i to jeszcze w święto Świętej Rodziny. Też chciałbym, aby cieszyła, ale pomyślmy, czy nasze katolickie rodziny są miejscem radości i szczęścia? Oczywiście, nie wszystkie, ale są. I to nawet pomimo nieporozumień i trudności, których żadnej rodzinie nie brakuje.
Nie brakowało ich również Świętej Rodzinie. O takim nieporozumieniu związanym z zagubieniem się Jezusa wspomina dzisiejsza Ewangelia. Wiemy też, że rodzinie Jezusa nie oszczędzono różnych trudności. A jednak nie mamy wątpliwości co do tego, że Chrystus wychObraz2ował się w szczęśliwym domu. Nieprzypadkowo na Jego widok jedna z kobiet z podziwem stwierdziła: „Błogosławione łono, które Cię nosiło, i piersi, które ssałeś” (Łk 11,27).
Jaki jest sekret szczęśliwych rodzin? Czy nie właśnie ten, o którym mówi św. Paweł w dzisiejszym drugim czytaniu: ,,Umiłowani, obleczcie się w serdeczne miłosierdzie, dobroć, pokorę, cichość, cierpliwość, znosząc jedni drugich i wybaczając sobie nawzajem, jeśliby miał ktoś zarzut przeciw drugiemu: jak Pan wybaczył wam, tak i wy. Na to zaś wszystko przyobleczcie miłość, która jest więzią doskonałości. A sercami waszymi niech rządzi pokój Chrystusowy, do którego też zostaliście wezwani, w jednym Ciele. I bądźcie wdzięczni”.
o. Marek Cul – dominikanin

„Niech cię Pan błogosławi i strzeże. Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad tobą (…).

Drodzy Parpobrane (4)afianie!
Życzymy wam, abyście w Nowym 2016 Roku d
oświadczali bliskości Boga i drugiego człowieka, abyście puste karty nowego kalendarza zapisywali wszelakiego rodzaju dobrem, byście otwierali się na Bożą łaskę i pełnili Jego wolę. Niech Bóg obdarzy WAS POKOJEM…

INTENCJE MSZY ŚWIĘTEJ

Poniedziałek 28 grudnia
16.30  Za † Jana Salwina z ofiar uczestników pogrzebu.
17.00 1. Za † syna Roberta Czarnowskiego w 13 rocznicę śmierci, intencja rodziców.                           2. Za † Mieczysława Kaczmarczyka.

Wtorek 29 grudnia
7.30 1. Za † Weronikę Chełchowską z ofiar uczestników pogrzebu.                                                       2. Za † Wacława Stelmacha z ofiar uczestników pogrzebu.

Środa 30 grudnia
7.30 1. Za † Krystynę Fraszek w rocznicę śmierci.                                                                                   2. Za † Wiesława Ożarka w 13 rocznicę śmierci.                                                                            3. Za † Mariannę Borkowską z ofiar uczestników pogrzebu.

Czwartek 31 grudnia
17.00 1. Msza św. na zakończenie Roku Kalendarzowego.                                                                      2. Za † Stanisława Senczyszyna w 1 rocznicę śmierci.                                                                    3. Za † Henryka Kowalskiego z ofiar uczestników pogrzebu.

Piątek 1 stycznia
9.00 1. Za † Józefa Kordowskiego.                                                                                                             2. Za † Piotra Pogłoda ofiar uczestników pogrzebu.
11.00 Msza św. gregoriańska za † Andrzeja Delugę.
16.00 1. Za † Franciszka, Jana i rodziców Sieńkowskich i dusze w czyśćcu cierpiące.                             2. Za † Franciszka Załogę ofiar uczestników pogrzebu.

Sobota 2 stycznia
9.00 1. Msza św. gregoriańska za † Andrzeja Delugę.                                                                             2. Za † Jana i Helenę, Piotra i Anielę i brata Piotra Pogłodów.                                                         3. Za † Mariannę Grzywacz z ofiar uczestników pogrzebu.
12.00 Dziękczynna o Boże błogosłwieńtwo zdrowie dla Ireny i Franciszka Sieńkowskich z                     okazji 60 rocznicy ślubu intencja dzieci i wnuków.

Niedziela 3 stycznia
9.00 Msza św. gregoriańska za † Andrzeja Delugę.                                                                       11.00 W intencji parafian.
16.00 1. Za † Mariannę Barszcz intencja KŻR z Topolnicy.                                                                       2. Za † Krzysztofa Wróbla intencja urodzinowa od żony i dzieci.                                                   3. Za † Tadeusza Twardowskiego z ofiar uczestników pogrzebu.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.