Niedziela Trójcy Świętej

Niedziela Trójcy Świętej
22 maja 2016r.

Wiarę w jednego Boga w Trzech Osobach wyznajemy za każdym razem, kiedy czynimy znak krzypoczta2ża świętego. Niech zatem każdy znak krzyża będzie wykonywany właśnie z tą świadomością, że dotykamy niepojętej tajemnicy, niech będzie zawsze naszym odważnym wyznaniem wiary w Ojca i Syna, i Ducha Świętego – jednego Boga w Trójcy Osób.

Przez wszystkie dni maja trwa w naszym kościele wspólna modlitwa maryjna. Zachęcamy do udziału w niej.

Dziś na mszy św. o godz. 11.00 Uroczystość Pierwszej Komuniipobrane
Świętej.
Biały tydzień od poniedziałku do piątku o godz. 18.00.

We wtorek, 24 maja przypada wspomnienie NMP Wspomożycielki Wiernych. Jest tMARYJA1o również, ogłoszony przez Benedykta XVI, dzień powszechnej modlitwy za Kościół w Chinach. Ta intencja będzie nam towarzyszyć podczas nabożeństwa majowego. Zachęcamy też wszystkich parafian do indywidualnej modlitwy w tej intencji oraz w intencji naszych sióstr i braci chrześcijan cierpiących prześladowania.

W czwartek, 26 maja będziemy obchodzić uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Uczestnicząc w tym dniu w procesji pubboze-cialo-10licznie wyznajemy wiarę w ukrytego w Hostii Jezusa Chrystusa. Msze Święte zostaną odprawione o godz. 9.00, 11.00 i 16.00. Po Eucharystii o godz. 11.00 wyruszymy w procesji z Jezusem Eucharystycznym do czterech ołtarzy po ulicach naszej parafii. Prosimy o przygotowanie ołtarzy, sztandarów, feretronów i chorągwi, udekorowanie naszych domów i trasy procesji. Dziewczynki zapraszamy do sypania kwiatków. Przypominamy, że jest to uroczystość, w którą katolicy są zobowiązani do uczestnictwa we Mszy Świętej.
Ołtarze wystawienia przygotują:
1. Przy posesji państwa Wróbel i przygotują mieszkańcy wioski Gładczyn Szlachecki i Malwinowo.
2. Przy Strażnicy przygotują strażacy z Pniewa.
3. Przy posesji państwa Zacharskich przygotują mieszkańcy wioski Lutobrok.
4. Przy Zespole Szkół i przygotują mieszkańcy wioski Lemany.
Oktawa Bożego Ciała od Bożego Ciała do następnego czwartku codziennie
o godz.18.00.

W tym roku uroczystość Bożego Ciała zbiega się ze świętem naszyimagesch mam. O naszych mamach w tym uroczystym dniu będziemy pamiętać w modlitwie. Wszystkim mamom składamy najserdeczniejsze życzenia, zdrowia radości, uśmiechu i Bożego błogosławieństwa.

W sobotę, 28 maja przypadnie 35. rocznica śmierci Prymasa Tysiąclecia, Stefana kard. Wyszyńskiego. W tym dniu módlmy się o jego rychłe wyniesienie do chwały ołtarzy.

Składamy najlepsze życzenia imieninowe i urodzinowe tym, którzy będą obchodzić te uroczystości w tym tygodniu. Modlitwą ogarniamy ostatnio zmarłych parafian.

SPOTKANIA:
Spotkanie formacyjne Ruchu Duchowości Małżeństw odbędzie się 29 maja po Mszy św. o godz. 11.00 w domu parafialnym.
WYJAZDY:
Dnia 29.05.2016r. Organizowany jest wyjazd do Lichenia dla dzieci przystępujących do I Komunii Świętej wraz z rodzicami. Inne chętne osoby równie zapraszamy. Zapisy u pań: Małgorzata Wielgolewska, tel.: 516 561 139. Anna Kowalska, tel.: 502 367 426.

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
26 V – św. Filip Nereusz, kapłan i założyciel zakonnego zgromadzenia oratorianów (filipinów), odznaczający się wielką miłością bliźniego, ewangeliczną prostotą i radosną służbą Bogu.

Boże Ciało – Eucharystyczna obecność Jezusa Chrystusa

Święto Bożego Ciała zostało ustanowione w średniowieczu jako reakcja na wątpliwości Berengariusza z Tours co do rzeczywistej obecnoblog_cw_4036658_5424420_tr_jezus_zyje-320x160ści Chrystusa w Eucharystii. Jednak bezpośrednią przyczyną jego ustanowienia były objawienia udzielone w 1209 r. siostrze zakonnej, bł. Juliannie z Mont-Cornillon z okolic Liége we Francji. Pan Jezus domagał się w nich ustanowienia specjalnego dnia poświęconego czci Najświętszego Sakramentu.
Dopiero w 1264 r. mocą bulli Transiturus papieża Urbana IV, święto Bożego Ciała stało się świętem całego Kościoła. Jego przeżywaniu towarzyszyły uroczyste procesje, które przybrały dwojaką formę: rzymską, polegającą na pochodzie wybranymi ulicami Wiecznego Miasta, zakończonym błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem i niemiecką, połączoną z błaganiami o pogodę i urodzaj. Wychodziła ona z kościoła, w którym sprawowana była Msza św. do czterech ołtarzy i kończyła się również błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem przy ostatnim z nich.
W Polsce pierwsze procesje Bożego Ciała miały miejsce w Płocku pod koniec XIV w., które od XV w. stały się powszechną forma uroczystości w całym kraju. Od 1967 r. procesja jest ubogacona o czytania stosownych fragmentów Ewangelii przy każdym z ołtarzy, nawiązujących do Eucharystii oraz o śpiew Suplikacji – Święty Boże, Święty Mocny. Ich treść i melodia mają głęboką wymowę.

Co oznacza udział w procesji Bożego Ciała?
Jest on wyrazem naszej wiary w rzeczywistą obecność Jezusa Chrystusa w Najświętszym Sakramencie. Gdy przebywamy na jego adoracji ze świadomością obecności w nim Jezusa Chrystusa i Jego spojrzenia na nas, doświadczamy prawdziwości Jego słów: „Ja jestem z wami po wszystkie dni” (Mt 28, 20).
Ta wiara powinna przenikać nasze życie. Uczestnicząc w procesji Bożego Ciała, uświadamiamy sobie i przeżywamy także wspólnotę wiary, posilającą się Ciałem i Krwią Chrystusa. Przyjęcie Go w Eucharystii wyraża tę jedność z Nim w wymiarze wewnętrznym, procesja wyraża to na zewnątrz. Jedna i druga zobowiązuje do zachowania i pogłębiania jedności w życiu rodzinnym, sąsiedzkim, w relacjach z przyjaciółmi.”Jeśli Bóg tak nas umiłował, to i my winniśmy się wzajemnie miłować” (1 J 4,11). Jedność z Nim oznacza jedność z innymi.
Przez udział w procesji wyznajemy, że Jezus jest naszym Zbawicielem i Panem. Dajemy świadectwo temu, że wiara jest nie tylko wartością skrywaną w sercu, ale również sprawą społeczną, „światłem świata”. Słuchając słowa Bożego przy każdym z ołtarzy, przyjmujemy wezwanie do kształtowania naszego życia osobistego, rodzinnego, politycznego, kulturowego, gospodarczego w duchu sprawiedliwości i miłości, której źródłem jest Jezus Chrystus. Oznacza to, że jako chrześcijanie nie możemy pozostawać bierną, milczącą większością w naszej Ojczyźnie, lecz powinniśmy być ewangelicznym fermentem, który przemienia otoczenie i świat na lepszy, bardziej ludzki i godny każdego z nas.

INTENCJE MSZY ŚWIĘTEJ

Poniedziałek 23 maja
7.30 1. Za † Mariannę Kacperską z ofiar uczestników pogrzebu.                                                           2. Za † Stanisława Cioka z ofiar uczestników pogrzebu.                                                                 3. Za † Małgorzatę Frąckiewicz z ofiar uczestników pogrzebu.
18.00 1. Za † Dorotę Rybakiewicz i Jana Marciniaka.                                                                                 2. Za † Iwonę Lusę in. rodziców.                                                                                                      3. Za † Mariannę i Aleksandra Jóźwiak.

Wtorek 24 maja
7.30 1. Za † Władysławę Trzcińską z ofiar uczestników pogrzebu.                                                         2. Za † Henryka Kowalskiego z ofiar uczestników pogrzebu.                                                           3. Za † Mariannę Brzezińską z ofiar uczestników pogrzebu.
18.00 1. Za † rodzc. Łach i Skłuckich .                                                                                                         2. Za † Halinę Marzoch z ofiar uczestników pogrzebu.                                                                   3. Dziękczynna o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Janiny i życie wieczne dla Jana                  Kaczmarczyków

Środa 25 maja
7.30 1. Za † Henryka Nowosielskiego z ofiar uczestników pogrzebu.                                                     2. Za † Andrzeja Delugę z ofiar uczestników pogrzebu.                                                                 3. Za † Wacława Stelmacha z ofiar uczestników pogrzebu.
18.00 1. Dziękczynna o Boże bł. w dalszej pracy kapłańskiej dla ks. prałata Jerzego                                Sieńkowskiego in. rodziców.                                                                                                           2. Za † Annę Turek.                                                                                                                             3. Za † Mariannę Krawczyk z ofiar uczestników pogrzebu.

Czwartek 26 maja
9.00 1. Za † rodziców Mariannę i Józefa Turków, siostrę Małgorzatę.                                                    2. Za † Barbarę Śliwkę w Dniu Matki intencja córek.
11.00 W intencji parafian. Procesja do 4 ołtarzy.
16.00 1. Za † rodziców Czesława i Zofię Prusinowskich i dziadków Grzesiaków.                                     2. Za † Annę Rączkowską in. dzieci.

Piątek 27 maja
7.30 1. Za † Jerzego Skwarę z ofiar uczestników pogrzebu.                                                                    2. Za † Jana Kaczmarczyka z ofiar uczestników pogrzebu.
18.00 1. Za † Teresę i Wacława Wróbel intencja dzieci i wnuków.                                                           2. Za † Mariannę Borkowską z okazji Dnia Matki i brata Stanisława i Piotra Borkowskich.          3. Za † rodziców Zofię i Józefa Załogów i brata Henryka intencja córki Marianny.

Sobota 28 maja
7.30 1. Za † Marię Karłowicz z ofiar uczestników pogrzebu.                                                                   2. Za † Sławomira Pietrzaka z ofiar uczestników pogrzebu.
16.00 Ślub- Agnieszka Masłowska i Robert Rychlicki.
18.00 1. Za † Tadeusza Madydę od chrześnicy Beaty Dudek z mężem.                                                   2. Za † Kazimierza Śliwkę w 14 rocznicę śmierci.                                                                            3. Za † Ryszarda Rogalińskiego z ofiar uczestników pogrzebu.

Niedziela 29 maja
9.00 Za † ks. Henryka Dąbkowskiego i jego rodziców .
11.00 1. W intencji parafian.                                                                                                                       2. Za † Władysławę i Piotra Kuligowskich.
16.00 1. Za † Mariannę Kacperską.                                                                                                             2. Za † Tadeusza Madydę.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Informacje Parafialne. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.