Niedziela Zmartwychwstania

Niedziela Zmartwychwstania
27 marca 2016r.

W ten radosny dzień zmartwychwstania Jezusa Chrystusa przyszliśmy do nazmartwychwstanie_jpgszego parafialnego kościoła, aby wyśpiewać radosne Alleluja. Chcemy razem z całym stworzeniem dziękować za dzieło odkupienia, za Chrystusowe zwycięstwo nad śmiercią, grzechem i szatanem. Tak jak niewiasty i Apostołowie, biegniemy do grobu, który jest pusty, próbujemy zrozumieć to, co się wydarzyło tej nocy i poranka i chcemy wołać: „Zmartwychwstał już Chrystus, Pan mój i nadzieja!”. Dziś Msze Święte o godz. 6.00, 9.00, 11.00 i 16.00.

JuObraz4tro Poniedziałek w oktawie Wielkanocy. Msze Święte jak w każdą niedzielę. Składka z drugiego dnia świąt będzie przeznaczona na Wyższe Seminarium Duchowne w Płocku. Chociaż tylko jutro jest dzień wolny od pracy, postarajmy się w naszych domach i rodzinach utrzymać świąteczny charakter całej paschalnej oktawy – do przyszłej niedzieli włącznie. Przywróćmy w naszych rodzinach wielkanocne pozdrowienie Chrystus zmartwychwstał! Prawdziwie zmartwychwstał! i w dniach oktawy się nim pozdrawiajmy. Trwa Nowenna do Miłosierdzia Bożego przed Niedzielą Miłosierdzia Bożego.

Z racji oktawy w najbliższy piątek nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.

Obraz1Podczas paschalnej oktawy będziemy przeżywać czwartek przed pierwszym piątkiem, pierwszy piątek i pierwszą sobotę miesiąca. W te dni zapraszamy do kościoła na wspólną modlitwę:czwartek w intencji powołań do służby Bożej, w piątek do Najświętszego Serca Jezusowego w duchu wynagrodzenia za grzechy nasze i całego świObraz3ata. Spowiedź od 16.30. Ale jesteśmy w okresie wielkanocnym wystarczy być u komunii św. w tym dniu. Po mszy św. porannej wyjazd do chorych.
Pierwsza Sobota miesiąca Różaniec o godz. 9.00 poprowadzą KŻR z Wypych Starych.

W przysObraz2złą niedzielę będziemy obchodzić niedzielę Miłosierdzia Bożego i rozpoczniemy Tydzień Miłosierdzia. Naszym przygotowaniem do tego święta niech będzie codzienne odmawianie koronki do Bożego Miłosierdzia.

Przyszła niedziela to także Pierwsza Niedziela Miesiąca po sumie Adoracja Najświętszego Sakramentu i procesja Eucharystyczna, prosimy Asystę w pełnym składzie.

W przyszłą niedzielę 3 kwietnia po mszy św. o godz. 11.00 będzie odbiór strojów dla dzieci do Pierwszej Komunii św.
Taca z przyszłej niedzieli przeznaczona będzie na Caritas Diecezji Płockiej.

Podziękowania:
Dziękujemy za ofiary na kwiaty do Grobu Pańskiego KŻR z Komorowa mężczyzn, Wiosek: Mierzęcina i Pniewa.
Dziękujemy wszystkim włączających się w liturgię Triduum Paschalnego: lektorom: dzieciom, młodzieży, studentom i dorosłym, ministrantom, chórowi i scholii z p. organistą.
Dziękujemy za trzymanie warty przy grobie Pańskim strażakom z Cieńszy, Komorowa i Pniewa oraz ministrantom. Asyście procesyjnej za udział w procesji rezurekcyjnej.
Dziękujemy za Adoracje przy grobie dzieciom pod kierownictwem katechetów, młodzieży i mieszkańcom poszczególnych wiosek.
Dziękujemy za pomoc w dekoracji Grobu Pańskiego: księdzu Prefektowi, panu Kościelnemu, Wojciechowi Markowskiemu, Annie Tomaszewskiej, Agnieszce Sierzan, Elizie Nożykowskiej, Joannie Kasińskiej, Emilowi Brzezińskiemu, Zuzannie Kamińskiej i Mateuszowi Tomaszewskiemu.
Dziękujemy wolontariuszom za rozwiezienie darów dla najbiedniejszych w naszej parafii.
Za wywóz śmieci z cmentarza zapłaciliśmy 3150 zł. (trzy tysiące sto pięćdziesiąt).

 Śmierćc  i zmartwychwstanie
Fundamentalnym wydarzeniem świąt Wielkiej Nocy jest śmierć i zmartwychwstanie Jezusa. Pusty grób jest znakiem, że śmierć została pokonana; że Chrystus zmartwychwstał!
Bpobraneudując dom trzeba zacząć od fundamentu. Jest on bardzo ważny, szczególnie, gdy budujemy na niestabilnym terenie. Jeśli przy budowie domu fundament jest tak ważny, to, co powiemy o „fundamencie” naszego życia? Jaki on powinien być? Na czym postawić życie? Na czym je oprzeć?
Śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa są fundamentem naszego życia, naszej wiary. Na tym fundamencie opiera się chrześcijaństwo i na tym ma się opierać życie każdego chrześcijanina. Na tym fundamencie należy oprzeć nasze życie. Chrześcijanin stawia swoje życie na śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa.
Pewien młody lekarz chciał zrobić karierę. Chcąc osiągnąć ją jak najszybciej zaczął intensywnie uczestniczyć w różnych szkoleniach, kursach. Musiał poświęcić soboty i niedziele na studia i szkolenia. Wszystkie wolne „weekendy” spędzał nad książkami. Modlitwa poszła w zapomnienie. Na niedzielną Eucharystię nie miał czasu. Oddalił się od Boga. Tłumaczył sobie, że studiuje żeby pomagać innym. Wspiął się dość szybko na wysokie stanowisko. W wieku 47 lat dowiedział się, że ma raka. Załamał się. Pewnego dnia, późnym popołudniem w jego gabinecie spotkała go sprzątaczka. Siedział tam zrozpaczony. Zaczęli rozmawiać. W pewnym momencie ta prosta kobieta powiedziała mu: „Panie doktorze, …na czym Pan postawił swoje życie? Pan nie wiedział, że kariera to nie wszystko? Przecież Pan jest chrześcijaninem…”. Odpowiedział: „Wiedziałem, że są inne wartości; podstawy, ale….”. I tu się rozpłakał.
Używając obrazu z budowy domu wiemy, że aby założyć fundament trzeba zejść w dół. Skoro fundamentem życia chrześcijańskiego jest śmierć i zmartwychwstanie, to najpierw trzeba zejść w dół. Trzeba wejść w śmierć. Najpierw trzeba zejść niżej, żeby potem wznieść się ponad ziemię. Praktycznie każdy z nas uważa, że wie lepiej od Boga, na czym postawić swoje życie, co należy czynić. Opieramy nasze życie – podobnie jak ów lekarz – na karierze, na pieniądzu, na zdrowiu. Sądzimy, że to jest fundament. Tymczasem tak nie jest. Chrześcijanin każdego dnia ma umierać dla swojego „ja”, aby słuchać innego „JA”; „JA” pochodzące od Boga. JA jestem PAN, twój BÓG! Ta śmierć, to umieranie naszego „ja”, jest bolesne, ale to jedyny pobrane (1)sposób, aby wejść w posłuszeństwo Bogu i żyć prawdziwie.
Oprzyjmy solidnie nasze życie na
śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa.
Wejdźmy od dziś w śmierć naszego „ja”, aby doświadczyć zmartwychwstania i życia Jezusa w nas.

„Nie bójcie się!
Szukacie Jezusa z Nazaretu, ukrzyżowanego; powstał, nie ma Go tu…” (Mk 16,6)

Droimagesgim Parafianom i Gościom, pragniemy przekazać najserdeczniejsze życzenia, aby zmartwychwstały Pan i Zbawiciel opromieniał swoją łaską i błogosławieństwem każdą chwilę życia i by udzielał zdrowia i wszelkich potrzebnych darów i aby napełniał  prawdziwym pokojem.
Błogosławionych Świąt i radosnego świętowania. ALLELUJA!
Duszpasterze

 INTENCJE MSZY ŚWIĘTEJ

Poniedziałek 28 marca
9.00 1. Za † Jarosława Ujazdowskiego, rodziców Szczesnych, brata Jana oraz siostry Stefanię               i Zofię.                                                                                                                                             2. Za † Andrzeja Delugę z ofiar uczestników pogrzebu.
11.00  1. Za † ks. prałata Jana Murziaka.                                                                                                      2. Za † Ewę, Józefa i Stanisława Mróz i zmarłych z rodziny Mróz.
16.00 1. Za † Józefa Ciskowskiego w 7 rocznicę śmierci, intencja żony.                                                   2. Za † Genowefę w 6 rocznicę śmierci i Stanisława Szczerba.

Wtorek 29 marca
17.00 1. Dziękczynna i o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Kingi Sosnowicz w 18 rocznicę                urodzin, intencja rodziców i rodzeństwa.                                                                                     2. Za † Mariannę, Stanisława i Piotra Dana, intencja Krystyny Dana.                                             3. Za † Feliksa, Kazimierza i Hannę Nożykowskich, Antoniego i Genowefę Mosakowskich.

Środa 30 marca
7.30
Za † Helenę i Józefa Świercz.
17.00 1. Za † Tadeusza Madydę, intencja sąsiadów Światkowskich.                                                         2. Za † Stefanię, Ignacego i Andrzeja Kowalczyków.

Czwartek 31 marca
7.30 Za † Henryka Machnowskiego z ofiar uczestników pogrzebu.
17.00 1. Za † Tadeusza Nowosielskiego, Stefanię i Feliksa Nowosielskich.                                               2. Za † Urszulę Krawczyk w rocznicę śmierci, intencja mamy.

Piątek 1 kwietnia
17.00 1. Za † Lucynę i Henryka Samsel, rodzinę Kamińskich.                                                                   2. Za † Marię i Mariana w 2 rocznicę śmierci Kalinowskich.                                                          3. Msza św. gregoriańska za † Wacława Stelmacha.

Sobota 2 kwietnia
9.00 1. Za † Ryszarda Załogę intencja imieninowa.                                                                                 2. Msza św. gregoriańska za † Wacława Stelmacha.
17.00 1. Za † Józefa Chmielewskiego intencja imieninowa od rodziny.                                                   2. Za † Franciszka Czajkowskiego w dniu imienin.                                                                           3. Za † Jana Kaczyńskiego w 4 rocznicę śmierci.

Niedziela 3 kwietnia
9.00 1. Za † Jana Cholewskiego i rodzinę Cholewskich i Jechnów.                                                         2. Za † Kazimierza Mielczarczyka w 22 rocznicę śmierci, Antoniego i Ewę Mielczarczyk                         intencja rodziny.
11.00 1. W intencji parafian. Adoracja.                                                                                                     2. Msza św. gregoriańska za † Wacława Stelmacha.
16.00 1. Za † Henryka Frąckiewicz w 8 rocznicę śmierci, intencja żony i dzieci.                                     2. Za † Adama Pierzchałę w 16 rocznicę śmierci.

 

Ten wpis został opublikowany w kategorii Informacje Parafialne. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.