Niedziela Zmartwychwstania

Niedziela Zmartwychwstania
16 kwietnia 2017r.

Miłość ostatecznie zwycięża śmierć. Przyobleczmy nasze życie w zwycięską miłość Zbawiciela i jej doświadczajmy. Grzech i jego owoc, to zObraz3naczy śmierć, nie jest już w stanie zagrodzić nam drogi do domu Ojca. Przez Jezusa w Duchu Świętym mamy na zawsze otwarty dostęp do Ojca pełnego miłosierdzia. Niech to będzie wielkanocne życzenie: aby każdy z nas doświadczył i przyjął tę zwycięską miłość Boga Ojca. Ogarnięci Bożą miłością dzielmy się tym darem z naszymi braćmi. Potrzeba bowiem tej miłości w każdym wymiarze naszego życia, zwłaszcza społecznym i narodowym. Współczesność ciągle domaga się od nas świadectwa, że rzeczywiście tylko na Chrystusie i Jego zwycięstwie nad wszelkim złem, na głoszonej przez Niego prawdzie, sprawiedliwości i miłości można budować lepszą przyszłość.
DZIŚ MSZE ŚWIĘTE JESZCZE O GODZ. 9.00, 11.00 I 16.00.

Jutro drugi dzień świąt – Poniedziałek Wielkanocny. Pamiętajmy, że nasza radość i cała przedświąteczna krzątanina miały swój cel przede wszystkim w wydarzeniach męki, śmierci i zmartwychwstania Pana Jezusa. Zadbajmy o nasz udział w świątecznej Mszy Świętej. Będziemy je sprawować o godz. 9.00, 11.00 i 16.00. Zachęcam także, o ile to możliwe, do uczestnictwa we Mszach Świętych przez całą oktawę Wielkanocy. W czasie wolnym warto zajrzeć też do innych kościołów i obejrzeć wystrój grobów Pańskich.

Liturgiczny okres Wielkanocy będzie trwał aż do Zesłania Ducha Świętego – Zielonych Świąt. Ten pierwszy tydzień Wielkanocy ma tak uroczysty charakter, że nie obchodzimy w tym czasie żadnych innych uroczystości. W ten sposób Kościół podkreśla fundamentalne znaczenie zmartwychwstania Chrystusa dla chrześcijaństwa. Cieszmy się więc i radujmy największym cudem Pana Jezusa, który na powrót otwiera nam bramy nieba. Postarajmy się jednak, aby formy tej radości i kultura naszej zabawy, zwłaszcza w ten lany poniedziałek, były godne i roztropne.

Taca z drugiego dnia świąt będzie przeznaczona na Wyższe Seminarium Duchowne w Płocku

W ramach świątecznego popołudniowego wypoczynku, może przechadzki czy przejażdżki, pamiętajmy także o chwili modlitwy przy grobach naszych najbliższych, którzy przez chrzest zostali włączeni w Chrystusa i teraz oczekują na pełny udział w Jego zmartwychwstaniu.

Z racji oktawy w najbliższy piątek nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.

Przyszła niedziela, przypadająca 23 kwietnia, kończy oktawę Wielkanocy. To tak zwana niedziela przewodnia lub biała, a z ustanowienia Kościoła niedziela Miłosierdzia Bożego. Jej sercem, oprócz Eucharystii, jest nabożeństwo do miłosierdzia Bożego. Dobrym przygotowaniem do teimages (2)j niedzieli będzie codzienne odmawianie Koronki do miłosierdzia Bożego. Przypomnijmy, że nabożeństwo do miłosierdzia Bożego nierozerwalnie łączy się z osobą św. Siostry Faustyny Kowalskiej. Święty Jan Paweł II powiedział o niej: „Ta prosta zakonnica przybliżyła Polsce i światu paschalne orędzie Jezusa Miłosiernego. W tej godzinie dziejów wołamy o miłosierdzie Boże. Pascha jest to przyjście i zmartwychwstanie Chrystusa. Jest to paschalne objawienie się miłosierdzia Bożego”.

„Jestem miłością i miłosierdziem samym”
– mówił o sobie Jezus, prosząc siostrę Faustynę, żeby ogłosiła to orędzie całemu światu. Pan Jezus wskazał s. Faustynie pięć sposobów, w jaki ludzie mogą wypraszać zbawienie dla siebie i całego świata: koronkę do Miłosierdzia Bożego, modlitwę przed obrazem Jezusa Miłosiernego z napisem: „Jezu, ufam Tobie”, modlitwę w godzinie konania Chrystusa na krzyżu, zwaną Godziną Miłosierdzia (godz. 15.00), obchodzenie święta Miłosierdzia i szerzenie czci Miłosierdzia Bożego modlitwą, słowem i czynem.

Taca z przyszłej niedzieli przeznaczona będzie na Caritas Diecezji Płockiej.

PODZIĘKOWANIA:
Dziękujemy za liczny udział w adoracji przy Grobie Pańskim mieszkańcom poszczególnych wiosek.
Dziękujemy za trzymanie warty przy grobie Pańskim strażakom z Cieńszy, Komorowa i Pniewa oraz ministrantom i harcerzom.
Dziękujemy wszystkim włączających się w liturgię Triduum Paschalnego: lektorom: dzieciom, młodzieży, studentom i dorosłym, ministrantom, chórowi i scholii z p. organistą.
Dziękuję Asyście procesyjnej za udział w procesji rezurekcyjnej.
Dziękujemy za Adoracje przy grobie dzieciom pod kierownictwem katechetów, młodzieży i mieszkańcom poszczególnych wiosek.
Dziękujemy za pomoc w dekoracji Grobu Pańskiego: księdzu Prefektowi, panu Wojciechowi Markowskiemu, panu Kościelnemu, Annie Tomaszewskiej, Elizie Nożykowskiej, Joannie Kasińskiej, oraz uczniom II klasy gimnazjum w Pniewie.
Dziękujemy panu Stanisławowi Kachel za przywóz kwiatów do Grobu Pańskiego.
Dziękujemy za ofiary na kwiaty do Grobu Pańskiego KŻR Gładczyna Szlacheckiego, Mystkówca Szczucina mężczyzn i Zdzieborza.
Na śmieci Janina Szczerba z Gładczyna Rządowego 30 zł.
Bóg zapłać ofiarodawcom.

Robi się problem z noszeniem parametrów procesyjnych. Jedni się starzeją, inni chorują i nie maja siły. Prośba do młodych aby się włączali do procesji.

„Jest taka Noc, gdy czuwając przy Twoim grobie, najbardziej jesteśmy Kościołem – jest to noc walki, jaką toczy w nas rozpacz z nadzieją (…).

Obraz2Tej Nocy obrzęd ziemi dosięga swego początku, Tysiąc lat jest jak jedna noc: Noc czuwania przy Twoim grobie”
Z okazji święta Wielkiej Nocy, życzymy by Jezus Chrystus napełnił Was mocą Zmartwychwstania, a radość rodzącego się nowego życia dodawała sił i motywacji na cały rok. By Zwycięzca Śmierci, który w tę Noc uczynił nas wolnymi, pomnażał w Was wiarę prowadzącą do nieba, zapalił światło nadziei kierujące nas po ścieżkach życia, a swoją miłością błogosławił Waszym rodzinom, by odważnie świadczyły o Jego Zmartwychwstaniu w dzisiejszym świecie.
Wasi Duszpasterze

INTENCJE MSZALNE

Poniedziałek 17 kwietnia
9.00 Za † Jerzego Wierzchonia intencja imieninowa.
11.00 1. Dziękczynna o Boże błogosławieństwo dla Tomasza Przybysz z okazji 30 rocznicy               urodzin.                                                                                                                                            2. Za † Cecylię i Bronisława Kucińskich, Antoniego Ciskowskiego.
16.00 1. Msza św. gregoriańska za † Romana Jarosika.                                                                          2. Za † Lucjana Masłowskiego, Tomasza Pędzicha, rodzinę Królów i Masłowskich.                  3. Za † Marka Gołębiewskiego intencja imieninowa od brata Zdzisława.

Wtorek 18 kwietnia
17.00 1. Msza św. gregoriańska za † Romana Jarosika.                                                                           2. Za † Antoniego Barszcz int. córki.                                                                                               3. Za † Franciszka i Józefa Szymańskich.

Środa 19 kwietnia
7.30 1. Za † Henryka Śliwka w 4 rocznicę śmierci, Mariannę i Adama Śliwka.                                   2. Za † Mariannę Zych z ofiar uczestników pogrzebu.                                                                  3. Za † Mariannę Krawczyk z Pniewa Kolonii z ofiar uczestników pogrzebu.
17.00 1. Msza św. gregoriańska za † Romana Jarosika.                                                                           2. Za † Edwarda Dana i rodziców Zofię i Jana, intencja Marianny Dana z Pniewa                          Kolonii.                                                                                                                                           3. Za † Krystynę w 2 rocznicę śmierci i Stanisława Ciok w 1 rocznicę śmierci, intencja               rodziny.

Czwartek 20 kwietnia
7.30 1. Za † Mariannę Skóra z ofiar uczestników pogrzebu.                                                                 2. Msza św. gregoriańska za † Romana Jarosika.
18.00 1. Za † Edwarda Dawidczyka i rodziców Dawidczyków i Frąckiewiczów.                                   2. Za † Arkadiusza Fraszek w 25 rocznicę śmierci, intencja rodziców.

Piątek 21 kwietnia
7.30 1. Za † Jana Kozona z ofiar uczestników pogrzebu.                                                                       2. Za † Jana Kalinowskiego intencja rodziny Kisiel i Surdukowskich.
18.00 1. Msza św. gregoriańska za † Romana Jarosika.                                                                           2. Za † Ryszarda, Jana i Mariannę Jackiewicz, Jadwigę i Wacława Anklewicz.

Sobota 22 kwietnia
7.30 1. Za † Stefanię i Czesława Piwowarskich, Bronisława Rutka, dziadków Piwowarskich i             Salwinów.                                                                                                                                      2. Za † Ryszarda Spodka z ofiar uczestników pogrzebu.
16.00 Ślub Karolina Deptuła i Artur Marczak.
17.00 Ślub Milena Postek i Piotr Ochtabiński.
18.00 1. Msza św. gregoriańska za † Romana Jarosika.                                                                           2. Za † Juliannę i Stanisława Barszcz w rocznicę śmierci, intencja córki.                                   3. Za † Edwarda Łachackiego w 25 rocznicę śmierci, rodziców Stanisława i                                  Aleksandrę Łachackich.

Niedziela 23 kwietnia
9.00 Za † Jana Piątek w 3 rocznicę śmierci.
11.00 W intencji parafian.
16.00 1. Za † ks. Kazimierza Dawidczyka i jego rodziców oraz rodziców Siedleckich.                         2. Msza św. gregoriańska za † Romana Jarosika.                                                                           3. Za † rodzinę Jadackich, Tadeusza i Wiesława Jadackich

Ten wpis został opublikowany w kategorii Informacje Parafialne. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.