XXVII Niedziela zwykła

XXVII Niedziela zwykła

8 października 2017r.

 

W dzisiejszą niedzielę obchodzimy Odpust Parafialny z racji Matki Bożej Różańcowej. Od godz. 11.30 rozpocznie się Różaniec w intencji parafii prowadzony przez KŻR mężczyzn z Mystkówca Szczucina i Mystkowca Starego.

O godz. 12.00 Suma Odpustowa, którą odprawi ks. Vice-dziekan kan. Janusz Zdunkiewicz a kazanie wygłosi ks. kan. Stanisław Nowak. Po sumie będzie Adoracja i Procesja. Prosimy Asystę w pełnym składzie.

W sobotę 7 października odbył się w całej Polsce ,,Różaniec do Granic”, ,,Ratuj Różańcem Polskę i Świat”, błagając o ochronę, pokój i nawrócenie za wstawiennictwem Matki Bożej Fatimskiej.

Odbył się również Dekanalny Zjazd KŻR w Sokołowie gdzie łączyliśmy się ze wszystkimi, którzy modlili na granicy naszego państwa.

Przez cały październik z Matką Bożą trwamy na modlitwie różańcowej. Różaniec towarzyszy nam w chwilach radości i doświadczenia. Rozważając tajemnice z życia Pana Jezusa i Maryi, w różańcowe dziesiątki wplatamy nasze sprawy osobiste, sprawy naszych rodzin, narodu, Kościoła, całej ludzkości. W ten sposób prosta modlitwa różańcowa pulsuje naszym życiem. Jakże wielka jest dziś potrzeba modlitwy o pokój na świecie i w intencji zagrożonej rodziny. Spróbujmy na nowo odkryć różaniec we wspólnocie parafialnej i w zaciszu domowego Kościoła. Na nabożeństwo październikowe gromadzimy się w naszym kościele codziennie o godz. 17.00. Wszystkich parafian serdecznie zapraszamy!

Różaniec w tym tygodniu o godz. 17.00 poprowadzą następujące wioski:

Poniedziałek – KŻR z Topolnicy tajemnice radosne

Wtorek – KŻR z Wólki Folwark tajemnice bolesne

Środa – KŻR z Placusina tajemnice chwalebne

Czwartek – KŻR z z Komorowa StaregoParceli i Kresów tajemnice światła

Piątek – Różaniec Fatimski i Procesja-dzieci ze Szkoły Podstawowej w Pniewie  – tajemnice bolesne

Sobota – KŻR z Lutobroku Folwark tajemnice radosne

Niedziela KŻR ze Zdzieborza tajemnice chwalebne.

Pamiętajmy i przypominajmy innym, że za odmówienie jednej części różańca, czyli pięciu tajemnic w sposób ciągły, można uzyskać odpust zupełny. Korzystajmy z tych duchowych dobrodziejstw, jakimi Kościół może nas obdarzyć.

W piątek 13 października Różaniec Fatimski i procesja z figurą Matki Bożej Fatimskiej.

W sobotę, 14 października, będziemy pamiętali o nauczycielach i wychowawcach, którzy obchodzą swoje doroczne święto. To ich dzień – Dzień Edukacji Narodowej. Wspierajmy ich naszą życzliwością, a przede wszystkim płynącą z serca gorącą modlitwą. Pamiętajmy w modlitwie o nauczycielach, wychowawcach, katechetach i wszystkich pracownikach oświaty z naszej parafii.

W poniedziałek, 16 października, przypada 39. rocznica wyboru kard. Karola Wojtyły – Jana Pawła II na Stolicę Piotrową, Ten dzień na trwałe wpisał się w kalendarz nie tylko Kościoła w Polsce, ale i w kalendarz ważnych rocznic i obchodów w naszej Ojczyźnie. Tego dnia swoimi ofiarami wspieramy Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, która została powołana przez Episkopat Polski dla upamiętnienia pontyfikatu św. Jana Pawła II. Głównym celem Fundacji jest promowanie nauczania papieża Polaka i wspieranie określonych przedsięwzięć społecznych, głównie w dziedzinie edukacji i kultury; między innymi fundowane są stypendia dla uzdolnionej młodzieży, pochodzącej z ubogich rodzin. Dziś po mszy św. zbiórka do puszek na Fundusz Stypendialny dla młodzieży.

XVII Dzień Papieski obchodzimy pod hasłem: Idźmy naprzód z nadzieją! Zostało ono zaczerpnięte ze słów zawartych w przesłaniu, które na przełomie tysiącleci skierował do Kościoła św. Jan Paweł II (NMI, 58). Dzisiaj, po 16 latach, słowa te nie straciły niczego ze swej aktualności. Nadal są dla nas bardzo trafnym przynagleniem. Tym bardziej, że jesteśmy ubogaceni przeżyciem Światowych Dni Młodzieży w Krakowie w lipcu 2016 roku i związaną z nimi wizytą papieża Franciszka w naszej Ojczyźnie. Ponadto zakończyliśmy obchody Jubileuszu 1050-lecia chrztu Polski, podczas którego dziękowaliśmy Bogu za dar wiary obecny w naszej Ojczyźnie od ponad tysiąclecia. Chciejmy więc na nowo usłyszeć dziś wezwanie do prawdziwie chrześcijańskiej na

15 października liczenie wiernych na mszach św. w Kościele.

W przyszłą niedzielę będzie zbiórka do puszek na Katolickie Radia Diecezji Płockiej, ponieważ 1.10.2017r. była na Meksyk.

Kancelaria będzie czynna od godz. 16.00 do 17.00.

Podziękowanie:

Na śmieci: Elżbieta i Krzysztof Gierek z Topolnicy30 zł, Mariola i Grzegorz Prus z Mystkówca Kalinówki 30 zł, Paweł Ciemerych z Cieńszy 30 zł.

 

„Zatrzymaj aborcję!”

Obywatelska inicjatywa ustawodawcza „Zatrzymaj aborcję!” ma na celu wyeliminowanie z polskiego prawa przesłanki eugenicznej – jednej z trzech przesłanek pozwalających na dokonanie legalnej aborcji na koszt podatnika w publicznym zakładzie opieki zdrowotnej. Przesłanka eugeniczna, czyli podejrzenie choroby lub niepełnosprawności poczętego dziecka, pozwala matce podjąć decyzje o aborcji do momentu osiągnięcia przez dziecko zdolności do samodzielnego życia poza organizmem kobiety, czyli – według polskich kryteriów ok. 24 tygodnia życia. Na mocy tej przesłanki w Polsce zabijanych jest obecnie 96 proc. dzieci spośród wszystkich poddawanych aborcji: w 2015 r. w polskich szpitalach było to 1000 spośród 1044 dzieci poddanych aborcji.

Projekt ustawy inicjatywy „Zatrzymaj aborcję” zakłada zmianę ustawy z dn. 7 stycznia 1993 r., znowelizowanej w 1996 r., o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży, wprowadzając do tejże trzy zmiany. Najistotniejszą z nich jest uchylenie art. 4a ust 1 pkt 2, brzmiącego: „Przerwanie ciąży może być dokonane wyłącznie przez lekarza, w przypadku gdy: badania prenatalne lub inne przesłanki medyczne wskazują na duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu”. Możemy powstrzymać to okrucieństwo. Za tydzień odbędzie się zbiórka podpisów pod obywatelskim projektem ustawy, który ma na celu zatrzymanie zabijania chorych nienarodzonych dzieci. Podpisać się może każdy, kto ukończył 18 rok życia. Potrzebny jest numer
PESEL.

 

W tym tygodniu patronują nam:

9 X – bł. Wincenty Kadłubek – urodził się ok. roku 1150. Wiedzę zdobywał najpierw w Krakowie, potem studiował w Paryżu lub w Bolonii, lub nawet na obu uniwersytetach. Bez wątpienia należał do najbardziej światłych Polaków swojej epoki. Krakowski książę Kazimierz Sprawiedliwy uczynił go swoim kapelanem i doradcą, on też namówił go do pisania „Kroniki”. Po śmierci księcia Wincenty został prepozytem kolegiaty w Sandomierzu, a w 1208 r. wybrano go biskupem krakowskim. Jako biskup wziął udział w Soborze Laterańskim IV (1215 r.). Prymas Tysiąclecia kard. Stefan Wyszyński w 200. rocznicę beatyfikacji bł. Wincentego, mówił: „Autor Kroniki polskiej stawia sobie jako cel uczyć cnoty, zwłaszcza miłości Ojczyzny, miłości własnego kraju, dziejów ojczystych, zachęcać do czynów rycerskich, do czynów wzniosłych. (…) Czegoś równie gorącego i żarliwego nie znajdziemy w piśmiennictwie polskim, bodajże dopiero w kazaniach sejmowych Piotra Skargi. Jest to księga ciekawa, niezwykła, bo jest pełna jakiegoś głębokiego szacunku dla dziejów narodu”

13 X – bł. Honorat Koźmiński – urodził się 16 października 1829 r. w Białej Podlaskiej, w rodzinie inteligenckiej, jako drugi syn Stefana i Aleksandry z Kahlów. Miał także dwie młodsze siostry. Był bardzo zdolny, po ukończeniu gimnazjum w Płocku studiował na wydziale budownictwa warszawskiej Szkoły Sztuk Pięknych. Będąc w gimnazjum zaniechał praktyk religijnych, a w czasie studiów zupełnie stracił wiarę. W 1895 r. został komisarzem generalnym polskiej prowincji kapucynów i przyczynił się do znacznego rozwoju zakonu. Wyczerpany pracą apostolską, zmarł w opinii świętości 16 grudnia 1916 r.

 

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

XXVI Niedziela zwykła

XXVI Niedziela zwykła
1 października

Dziś jest pierwsza niedziela października. W kościołach i we wspólnotach rodzinnych rozpoczynamy nabożeństwa różańcowe. Zachęcam do udziału w codziennej Mszy Świętej i w codziennie celebrowanym w naszym kościele o godz. 17.00 październikowym nabożeństwie. Tych, którym trudniej dotrzeć do kościoła, proszę o odmawianie różańca w domach. Święty Jan Paweł II w liście apostolskim Rosarium Virginis Mariae z 2002 roku napisał: „Za pośrednictwem różańca wierzący czerpie obfitość łaski, otrzymując ją niejako wprost z rąk Matki Odkupiciela” (nr 1).
Różaniec w tym tygodniu o godz. 17.00 poprowadzą następujące wioski:
Poniedziałek KŻR z Cisk – tajemnice radosne
Wtorek – KŻR – Komorowa Nowego tajemnice bolesne
Środa – KŻR z Pniewa – tajemnice chwalebne
Czwartek – KŻR z Mystkówca Kalinówki – tajemnice światła
Piątek – KŻR z Malwinowa i Gładczyna Szlacheckiego – tajemnice bolesne
Sobota – KŻR z Wielątek Folwark – tajemnice radosne
Niedziela godz. 11.30 KŻR Mystkówiec Szczucin i Mystkowiec Stary – mężczyzn  tajemnice Chwalebne odpowiedzialny za różaniec P. Zenobiusz Król 

Pamiętajmy i przypominajmy innym, że za odmówienie jednej części różańca, czyli pięciu tajemnic w sposób ciągły, można uzyskać odpust zupełny. Korzystajmy z tych duchowych dobrodziejstw, jakimi Kościół może nas obdarzyć. Przypominam, że w niedziele i środy odmawiamy tajemnice chwalebne, w poniedziałki i soboty tajemnice radosne, we wtorki i piątki – bolesne, a w czwartki – tajemnice światła. W tym duchu przeżyjemy też liturgiczne wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Różańcowej, które przypada pod koniec tygodnia, w sobotę, 7 października. Zjazd dekanalny KŻR w Sokołowie o godz. 10.00

W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. Pamiętajmy, że z daru Bożego miłosierdzia możemy korzystać zwłaszcza przez ręce kapłanów. W czwartek prywatna adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 16.00. Prośmy o liczne i święte powołania do kapłaństwa, także z naszej parafii, o wytrwanie dla tych, którzy zostali już powołani do pracy w winnicy Pańskiej. W pierwszy piątek miesiąca wprost doświadczajmy Bożej miłosiernej miłości, płynącej z przebitego Serca Pana Jezusa. Okazja do spowiedzi świętej pierwszopiątkowej w naszym kościele będzie od godz. 16.30. Wyjazdy do chorych po Mszy św. porannej.

W pierwszą sobotę miesiąca nabożeństwo różańcowe o godz. 18.00.
W przyszłą niedzielę 8 października odbędzie się Dzień Papieski i zbiórka do puszek na Fundusz Stypendialny dla młodzieży.
15 października liczenie wiernych na mszach św. w Kościele.
Kancelaria będzie czynna od godz. 16.00 do 17.00.

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

XXV Niedziela zwykła

XXV Niedziela zwykła
24 września

Dzisiaj przypada ostatnia niedziela września. W ciągu tego miesiąca, przez wstawiennictwo Matki Bożej i wielu świętych, polecaliśmy Panu Bogu losy naszej Ojczyzny, życie i rozwój naszych dzieci, nasze rodziny. Nadal prośmy o żywą wiarę, nadzieję i miłość, gotową dzielić z braćmi to, co posiadamy, choćby w najskromniejszym wymiarze. Może w pobliżu nas żyją biedne dzieci, które trzeba wesprzeć, aby i one godnie i radośnie uczęszczały do szkoły. Pamiętajmy, że dzieci są naszym największym skarbem i najlepszą „inwestycją” na przyszłość. Niech nasze rodziny, jako domowe Kościoły, promieniują Ewangelią, a czerpią do tego moc ze wspólnej modlitwy i Eucharystii, nie tylko niedzielnej i świątecznej, ale i tej codziennej.

W piątek, 29 września, w kalendarzu liturgicznym przypada święto Archaniołów: Michała, Gabriela i Rafała, a po kolejnej niedzieli, 2 października, wspomnienie św. Aniołów Stróżów. Może na co dzień nie zawsze pamiętamy, że miłosierny Bóg troszczy się o każdego z nas, posyłając swoich Aniołów, którzy chronią nas i nam pomagają. Anioły są bowiem namacalnym przejawem obecności Pana Boga w świecie, Jego głosem. Łączą niebo z ziemią. Wszędzie, gdzie spotykamy dobroć, miłość, jedność i pokój, tam też są obecne Anioły. Archaniołowie cieszą się wyjątkową bliskością Pana Boga, dlatego korzystajmy z ich pośrednictwa, prośmy o pomoc, zwłaszcza w trudnych sprawach, kiedy zaczyna brakować nadziei.

W przyszłą niedzielę rozpoczynamy październik – miesiąc modlitwy różańcowej. Różaniec poprowadzą uczniowie kl. III Gimnazjum. Już dzisiaj zachęcam wszystkich parafian: dzieci, młodzież i dorosłych, do licznego udziału w codziennej Mszy Świętej i w nabożeństwie różańcowym, które w naszym kościele będziemy celebrowali o godz. 18.00. W niedzielę o godz. 16.00.

W przyszłą niedzielę będziemy obchodzili Dzień Misyjny Sióstr Zakonnych. W naszych modlitwach pamiętajmy też o studentach, wszak z początkiem października rozpoczyna się nowy rok akademicki.

W przyszłą niedzielę będzie zbiórka do puszek na K U L.

Są do nabycia książeczki o Matce Bożej, które można nabyć przy wyjściu z kościoła.

W niedziele 8.10.2017r. będzie Odpust Parafialny z racji Matki Bożej Różańcowej. Od godz. 11.30 rozpocznie się Różaniec w intencji parafii prowadzony przez KŻR mężczyzn z Mystkówca Szczucina i Mystkowca Starego. O godz. 12.00 Suma Odpustowa, którą odprawi ks. Vice-dziekan kan. Janusz Zdunkiewicz, a kazanie wygłosi ks. kan. Stanisław Nowak. Po sumie Adoracja i Procesja. Prosimy Asystę w pełnym składzie.

W sobotę 7 października będzie Dekanalny Zjazd KŻR w Sokołowie o godz. 10.00.

W tym tygodniu patronują nam:
25 IX – bł. Władysław z Gielniowa (1440-1505), prezbiter, należał do zakonu braci mniejszych zwanych bernardynami; miał szczególne nabożeństwo do męki Pańskiej, wsławił się też niezwykłą czcią Najświętszego Imienia Jezus, które brał za osnowę swoich kazań;
27 IX – św. Wincenty à Paulo (1581-1660), prezbiter, „duszpasterz galerników”, założyciel Zgromadzenia Księży Misjonarzy – lazarystów, i Sióstr Miłosierdzia – szarytek;
28 IX – św. Wacław (ok. 903-935?), książę czeski, który zginął za wiarę w Chrystusa z rąk swego brata, poganina, patron Czech;
30 IX – św. Hieronim (ok. 345-419 lub 420), prezbiter, doktor Kościoła, któremu zawdzięczamy tłumaczenie Pisma Świętego na język łaciński.

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

XXIV Niedziela zwykła

XXIV Niedziela zwykła
17 września 2017r.

Dzisiaj 17 września, w rocznicę napaści Związku Radzieckiego na Polskę w 1939 roku, w modlitwach pamiętajmy o wszystkich poległych w obronie naszej Ojczyzny na Wschodzie.

Na dobre rozpoczął się rok szkolny i katechetyczny. Proszę, aby dla dzieci, młodzieży, ale i rodziców, katechetów i wychowawców był to czas rozpoczęty w imię Boże. Zachęcam też do odważnego rozglądania się, aby poza nauką znaleźć właściwe miejsce dla swojego wzrostu duchowego, dla umacniania swojej przyjaźni z Panem Bogiem.

Dzisiejsza niedziela w szczególny sposób w Kościele jest poświęcona środkom społecznego przekazu. Siłę mediów podkreśla Katechizm Kościoła Katolickiego, zauważając ich wielki wpływ na przekaz informacji oraz rozwój kultury i kształcenie. Jakim mogą być dobrem, wielokrotnie przekonywaliśmy się podczas pielgrzymek papieskich do naszej Ojczyzny, najpierw św. Jana Pawła II, a także papieża Benedykta XVI, a ostatnio papieża Franciszka, widzieliśmy podczas tylu transmisji z uroczystości kościelnych, tylu programów katolickich. Wiemy, że media, jeśli chcą, mogą być wspaniałym narzędziem ewangelizacyjnym. Umiejmy roztropnie korzystać z dobrodziejstw mediów, ale pamiętajmy, że one powinny służyć człowiekowi, a nie odwrotnie. Zadbajmy też o to, aby właściwie i dla swojego ubogacenia umiejętnie korzystało z nich nasze młode pokolenie.

Dzisiaj rozpoczynają się też kwartalne dni modlitw za dzieci, młodzież i wychowawców. W kalendarzu liturgicznym pod datą 18 września (jutrzejszy poniedziałek) przypada święto św. Stanisława Kostki, patrona polskiej młodzieży. Mimo upływu stuleci jest on nadal czytelnym wzorem życia dla młodego pokolenia. Przez wstawiennictwo św. Stanisława Kostki, prośmy Pana Boga o świętość naszych dzieci i młodzieży, bo od nich zależy przyszłość naszego narodu i Kościoła.

Zakończyliśmy Nabożeństwa ku czci Świętego Stanisława Kostki patrona dzieci i młodzieży.
Odbyły się również rozgrywki piłkarskie im. świętego Stanisława o puchar ks. proboszcza.

Szkoła Podstawowa:
Pierwsze miejsce zajęła kl. VI,

drugie miejsce kl. V i trzecie miejsce kl. IV a.

Gimnazjum:
Pierwsze miejsce kl. III, gr. I. kap. Krystiana Kwiatkowskiego.

Drugie miejsce kl. III, gr. II kap. Karola Szczerby. Trzecie miejsce kl. II.

Gratulujemy zwycięzcom i dziękujemy P. Dyrektorowi Szkoły podstawowej w Pniewie, włefistom za organizację i poprowadzenie całej rozgrywek, nauczycielom, katechetom, dzieciom i młodzieży.

Na Radio Maryja wysłaliśmy 510 zł. z Lutobroku Folwark wpłynęło 100 zł.
Za wywóz śmieci zapłaciliśmy 4000zł.(cztery tysiące)

8 października odbędzie się Dzień Papieski zbiórka do puszek na Fundusz Stypendialny dla młodzieży.
15 października liczenie wiernych na mszach św. w Kościele.

Spotkania:
Dzisiaj po mszy św. o godz. 11.00 spotkanie dla dzieci i rodziców dzieci komunijnych.

Pielgrzymki:
7 października organizowana jest pielgrzymka autokarowa do Kodnia gdzie odbędzie się różaniec za Polskę. Koszt 40 zł. Zapisy pod nr tel. 517 776 231.
30 września organizowana jest pielgrzymka do Kalisza i Lichenia. Wyjazd o godz. 4.30. Koszt wyjazdu 60 zł. Zapisy pod nr tel. 517 776 231.

1 października nie będzie Adoracji ani procesji, gdyż 8.10.2017r. będzie Odpust Parafialny z racji Matki Bożej Różańcowej i wtedy będzie Adoracja i Procesja. Prosimy Asystę w pełnym składzie.

W tym tygodniu patronują nam:
20 IX – św. Andrzej Kim Taegon (†1839), Urodził się w 1821 r. w koreańskiej prowincji Tcziong-Czu w rodzinie katolickiej. Prezbiter koreański, który zginął podczas prześladowań chrześcijan; św. Paweł Chong Hasano, kleryk koreański, i Towarzysze, którzy ponieśli śmierć męczeńską pomiędzy 1839 a 1867 rokiem.
W czwartek, 21 września, obchodzimy święto św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty. Przez jego pośrednictwo podczas Mszy Świętej będziemy się szczególnie modlić o to, abyśmy jak on, zajęci sobą i własnymi sprawami, dotknięci spojrzeniem Chrystusa, umieli pozostawić wszystko i pójść za Nim. Podczas tej Eucharystii będziemy dziękować Panu Bogu za dar naszego powołania do wspólnoty Kościoła.

 23 IX – św. ojciec Pio (1887-1968), Francesco Forgione urodził się w Pietrelcinie (na południu Włoch) 25 maja 1887 r. Już w dzieciństwie szukał samotności i często oddawał się modlitwie i rozmyślaniu. Gdy miał 5 lat, objawił mu się po raz pierwszy Jezus. W wieku 16 lat Franciszek przyjął habit kapucyński i otrzymał zakonne imię Pio. Rok później złożył śluby zakonne i rozpoczął studia filozoficzno-teologiczne. W 1910 r. przyjął święcenia kapłańskie. Już wtedy od dawna miał poważne problemy ze zdrowiem. Po kilku latach kapłaństwa został powołany do wojska. Ze służby został zwolniony ze względu na zły stan zdrowia. Pod koniec lipca 1916 r. przybył do San Giovanni Rotondo i tam przebywał aż do śmierci. Był kierownikiem duchowym młodych zakonników.

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA

XXIII Niedziela zwykła
10 września 2017r.

Jutro, w poniedziałek, 11 września, przypada rocznica tragicznych zamachów w Nowym Jorku. Z powodu nienawiści 16 lat temu zginęło tylu niewinnych ludzi. Chrystus nieustannie poucza nas: „Błogosławieni ubodzy w duchu…, błogosławieni cisi…, błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości…, błogosławieni miłosierni…, błogosławieni, którzy wprowadzają pokój…”. Ale taki może być tylko ten, kto naprawdę żyje w wielkiej przyjaźni z Panem Bogiem, kto idzie drogą wiary, nadziei i miłości. Módlmy się dzisiaj także o to, aby Chrystus, którego na krzyż zawiodła miłość do każdego człowieka, przyciągnął do siebie jak największe rzesze ludzi. Prośmy o prawdziwy Boży pokój w naszych rodzinach, w naszej wspólnocie parafialnej, w naszej Ojczyźnie i na całym świecie.
Dzisiaj poświęcenie tornistrów dla pierwszoklasistów  na mszy św. o godz. 9.00.   Są karteczki dla dzieci uczestnictwa we mszy św. niedzielnej.

W nadchodzący czwartek, 14 września, przypada święto Podwyższenia Krzyża Świętego. Krzyż jest naszym chrześcijańskim godłem – znakiem męki i śmierci naszego Odkupiciela. Jednak po nim nadeszło zmartwychwstanie i wniebowstąpienie. Krzyż jest więc także znakiem naszej nadziei. Pamiętajmy też, że Chrystusowym krzyżem staje się ołtarz w naszej świątyni i we wszystkich kościołach na całym świecie. Na nim podczas każdej Eucharystii Chrystus ponawia swoją paschalną Ofiarę „za życie świata”. Nasza Ojczyzna i jej dzieje znaczone są krzyżami. Jak nigdzie w Europie, zwłaszcza Zachodniej, wszędzie górują u nas krzyże. Zachowujmy je w szacunku i dbałości nie tylko przy okazji święta Podwyższenia Krzyża. Zachęcam do licznego udziału w Mszy Świętej.

 

 

W tym tygodniu, w piątek, 15 września, przypada jeszcze jedno maryjne     wspomnienie liturgiczne – Najświętszej Maryi Panny Bolesnej. Matka Boża od chwili poczęcia aż po krzyż na Kalwarii jest dla nas wzorem trwania przy Chrystusie, naszym Zbawicielu, nawet poprzez tak bolesne tajemnice. Uczmy się od Niej wiary, nawet wtedy gdy dotyka nas potęga zła. Będziemy Ją o to prosić podczas Mszy Świętej

 W przyszłą niedzielę, 17 września, w rocznicę napaści Związku Radzieckiego na Polskę w 1939 roku, w modlitwach pamiętajmy o wszystkich poległych w obronie naszej Ojczyzny na Wschodzie.
Tego samego dnia rozpoczną się też kwartalne dni modlitw za dzieci, młodzież i wychowawców oraz Tydzień Wychowania. Będzie to również Dzień Środków Społecznego Przekazu.

Triduum ku czci Św. Stanisław Koski będzie 14 i 15 września. W czwartek 14 września rozgrywki piłkarskie im. św. Stanisława Kostki w Publicznej Szkole Podstawowej w Pniewie o puchar ks. Proboszcza. W sobotę 16 września wyjazd na pielgrzymkę do Rostkowa o godz. 8:00 z przed kościoła w Pniewie.

SPOTKANIA:

Spotkanie dla dzieci do Pierwszej Komunii św. klas trzecich i do Generalnej Komunii św. klas czwartych i ich rodziców będzie w niedzielę 17 września po mszy św. o godz.11.00.Obecność obowiązkowa.

Pierwsza Komunia św. dla dzieci klas trzecich będzie 20 maja o godz. 11.00 a Generalna Komunia dla dzieci klas czwartych będzie 27 maja o godz. 11.00.
Dzieci chodzące do szkół w Ulasku, Woli Mystkowskiej i Zatorach zgłaszają się po dzienniczki przygotowania się do Pierwszej Komunii Św. do ks. proboszcza.

PIELGRZYMKI:
7 października organizowana jest pielgrzymka autokarowa do Kodnia gdzie odbędzie się różaniec za Polskę. Koszt 40 zł. Zapisy pod nr tel. 517 776 231.

Chrzty w październiku br. będą 1 października ponieważ w drugą niedzielę 8.10. 2017r. będzie Odpust Parafialny z racji Matki Bożej Różańcowej.

W tym tygodniu patronują nam:
13 IX – św. Jan Chryzostom (ok. 349-407), biskup i doktor Kościoła, który zasłynął jako wielki obrońca czystości wiary i moralności, kaznodzieja i pisarz, obrońca ubogich; Pochodził z możnej rodziny. Jego ojciec był oficerem cesarskim. Wcześnie osierocił syna. Wszechstronne wykształcenie zapewniła Janowi matka. U jej boku wiódł życie na pół mnisze. Rozczytywał się w klasykach i uczył się ich na pamięć. Lubił jednak także rozrywkę i nie gardził młodzieńczymi figlami.Chrzest przyjął dopiero, gdy miał 20 lat. To był punkt zwrotny w jego dotychczasowym życiu. Wstąpił do stanu duchownego. Jako lektor uczestniczył w służbie liturgicznej u boku biskupa Antiochii, Melecjusza. Jednak po śmierci matki (372) opuścił Antiochię i udał się na pustkowie, by tam prowadzić życie ascetyczne.
16 IX – św. Korneliusz, papież, i św. Cyprian, biskup; obydwaj gorliwie bronili wiary chrześcijańskiej i ponieśli śmierć męczeńską w połowie III wieku. Z listu św. Cypriana z Kartaginy dowiadujemy się, że Korneliusz został namiestnikiem Chrystusa nie dzięki własnej inicjatywie, ale został wybrany głosem ludu rzymskiego ze względu na swoją pokorę, łagodność i roztropność. Cyprian pisze, że Korneliusz przeszedł wszystkie stopnie w hierarchii kościelnej, zanim został wybrany biskupem rzymskim. Z tego wynika, że w Kościele rzymskim był już od dłuższego czasu. Po męczeńskiej śmierci św. Fabiana (+ 250), poniesionej w czasie prześladowania, jakie rozpętał cesarz Decjusz, Stolica Rzymska była przez dłuższy czas nieobsadzona. W tym okresie Kościołem zarządzali wspólnie duchowni, których rzecznikiem był prezbiter Nowacjan.

 

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

XXII NIEDZIELA ZWYKŁA

XXII Niedziela zwykła
3 września 2017 r.

 

Dzisiaj w naszej parafii Uroczystości Dożynkowe na Mszy św. o godz. 11.00. jako dziękczynienie Bogu za tegoroczne zbiory. Po sumie Procesja Eucharystyczna z Asystą i delegacjami z poszczególnych wiosek z wieńcami dożynkowymi.

Przed kościołem jest Ambulans i możliwość oddania krwi. Po mszy św. będzie zbiórka do puszek na sztandar dla klubu honorowych dawców krwi.

W tym tygodniu Pierwszy Czwartek Miesiąca. Adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 17.00.

Wrzesień, podobnie jak sierpień, przemierzamy z Maryją. W piątek, 8 września, obchodzimy jedno z najstarszych świąt maryjnych: Narodzenie Najświętszej Maryi Panny.
W naszej polskiej tradycji znane jest jako święto Matki Bożej Siewnej. Polecając Bożej Opatrzności za przyczyną i wstawiennictwem Matki Bożej przyszłoroczne plony podczas Mszy Świętej o godz. 9.00 i 18.00, pamiętajmy, że i my jesteśmy „uprawną rolą”, na którą pada ziarno słowa Bożego. Jaki ono wydaje w moim życiu owoc? – oto pytanie, jakie w kontekście tego święta warto sobie samemu postawić. Podczas Mszy św. poświęcenie ziarna.

 Nadal pielgrzymujemy i gromadzimy się w wielu maryjnych sanktuariach, aby uczyć się Chrystusa, aby rozwijać w sobie wiarę, nadzieję i miłość w szkole Maryi. Ona raz powiedziała Panu Bogu fiat i wytrwała w nim do końca. Także na Jasnej Górze, jak każdego roku, gromadzą się rolnicy, harcerze, kombatanci. My również, zachwyceni Jej wzorem, postarajmy się tak pogłębiać naszą przyjaźń z Panem Bogiem, żeby przetrwała wszystkie życiowe burze i wszelkie zakusy szatana na nasze dusze.

Triduum ku czci Św. Stanisław Koski będzie 14 i 15 września a w sobotę 16 września wyjazd na pielgrzymkę do Rostkowa . Zapisy u katechetów. Koszt wyjazdu 20 zł.

SPOTKANIA:

Spotkanie dla ministrantów w najbliższą sobotę 9 września o godz. 11.00 dla kandydatów na ministrantów o godz. 12.15.

Spotkanie dla dzieci do Pierwszej Komunii św. klas trzecich i do Generalnej Komunii św. klas czwartych i ich rodziców będzie w niedzielę 17 września po mszy św. o godz.11.00. Obecność obowiązkowa.

W przyszłą niedzielę po mszy św. o godz. 16.00 zapisy dla kandydatów do Bierzmowania.

Pierwsza Komunia św. dla dzieci klas trzecich będzie 20 maja o godz. 11.00 a Generalna Komunia dla dzieci klas czwartych będzie 27 maja o godz. 11.00.

Chrzty w październiku br. będą 1 października ponieważ w drugą niedzielę 8.10. 2017r. będzie Odpust Parafialny z racji Matki Bożej Różańcowej.

 

W pierwszych dniach września modlimy się o pokój i dobre wychowanie młodego pokolenia. Warto więc dziś przypomnieć słowa św. Jana Pawła II: „Osiągniemy pokój, wychowując do pokoju! […] Kościół nie przestaje powtarzać: pokój jest obowiązkiem”  (z orędzia na XXXVII Światowy Dzień Pokoju). Prośmy więc Chrystusa – Księcia Pokoju, aby nasze dzieci wzrastały w poczuciu bezpieczeństwa i w harmonii, a nasza Ojczyzna uniknęła okrucieństwa terroryzmu.

Poświęcenie tornistrów dla pierwszoklasistów będzie w przyszłą niedzielę 10 września na mszy św. o godz. 9.00.

Zapraszamy dzieci, młodzież, rodziców, Dyrekcję szkół, wychowawców, katechetów i nauczycieli na wspólną modlitwę aby wypraszać Boże bł. Dla dzieci i uczących w nowym roku katechetycznym i szkolnym.

W związku ze zbliżającym się rozpoczęciem roku szkolnego w naszej parafii prowadziliśmy akcję: „Plecak pełen uśmiechu i przyborów szkolnych”. Dziękujemy wszystkim , którzy włączyli się w tę akcję. 21 dzieci otrzymało plecki. Bóg zapłać wszystkim darczyńcom.

                                     INFORMACJA     

Dyrekcja i nauczyciele Publicznej Szkoły Podstawowej w Pniewie zapraszają uczniów
i rodziców na inaugurację roku szkolnego 2017/2018, która odbędzie się 4 września 2017r. (poniedziałek). Uroczystość rozpocznie się Mszą św. o godz. 8.00 w parafialnym kościele 

pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Pniewie. Dalsza część uroczystości odbędzie się 

w Publicznej Szkoły Podstawowej w Pniewie o godz. 9.00.

Organizacja dowożenia uczniów w dniu 04.09.2017r.

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

XXI NIEDZIELA ZWYKŁA

XXI Niedziela zwykła
27 sierpnia 2017r.

Wakacje, urlopy dobiegają końca. Na progu nowego roku szkolnego Kościół apeluje o dołożenie wszelkich starań, aby uczestnictwo dzieci i młodzieży
w kat2016_09_01_rozp_rokuechezie szkolnej było od samego początku pełne świadomego zaangażowania. Wzrost wiary i wrażliwość na prawo Boże nie dokonują się okazjonalnie, ale przez systematyczne słuchanie i rozważanie słowa Bożego na katechezie i podczas niedzielnej Eucharystii, która stanowi osobiste spotkanie z Panem na łamaniu chleba.

Przy tej okazji przypominamy rodzicom, że edukacja szkolna i katechetyczna powinna być przedmiotem ich szczególnej troski. Rodzina jest pierwszym miejscem, w którym dzieci zdobywają wychowanie także religijne. Szkoła, katecheza i Kościół nigdy nie zastąpią rodziców. Podczas sakramentalnego ślubowania małżonkowie zobowiązywali się do katolickiego wychowania potomstwa. W najbliższych dniach będziemy modlić się o to, aby wszyscy rodzice temu podołali.

We wtorek, 29 sierpnia, w liturgii wspominamy Męczeństwo św. Jana Chrzciciela. Jest to drugie wspomnienie w kalendarzu liturgicznym tego świętego po czerwcowej uroczystości jego narodzenia (24 VI). Za swoją bezkompromisową postawę Jan Chrzciciel, podobnie jak inni prorocy, a później Apostołowie, zapłacił najwyższą cenę. Tego dnia prośmy go o ład moralny w naszych rodzinach, wspólnotach i w całym naszym narodzie.

W tym tygodniu przypada czwartek przed pierwszym piątkiem miesiąca, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. Tym bardziej zachęcam wszystkich do skorzystania z sakramentu pokuty, aby z czystym sercem rozpocząć nowy rok szkolny i katechetyczny. W naszym kościele będzie taka możliwość od godz. 17.30. Będzie to również spowiedź na rozpoczęcie Roku Szkolnego dla dzieci i młodzieży. Po mszy św. porannej wyjazdy do chorych.

Pierwsza Sobota miesiąca po mszy św. o godz. 9.00 Różaniec poprowadzą KŻR z Topolnicy. Nasze osobiste i wspólnotowe intencje przedstawimy Niepokalanemu Sercu Maryi. Zachęcam też do chwili adoracji Najświętszego Sakramentu w piątek oraz modlitwy o dobrą pogodę dla pracujących na roli, aby mogli kontynuować zbiory plonów.

Pierwszy piątek miesiąca przypada dokładnie 1 września, będzie to również 78. rocznica wybuchu drugiej wojny światowej. Naszą powinnością jest s4_15798_nowy_dwor_gdanski_zapraszamy_na_obchody_78_rocznicy_wybuchu_ii_wojny_swiatowej_-pamięć o poległych w obronie Ojczyzny w latach 1939-1945 na frontach i w obozach oraz o pomordowanych przez braci po skończonej wojnie w więzieniach politycznych. Podczas piątkowej Mszy Świętej o prośmy Pana, aby ofiara ich życia nie była daremna.

Dzisiaj Dożynki Diecezji Płockiej w Sierakowie koło Przasnysza Połączone z dożynkami Województwa Mazowieckiego i Ziemi Przasnyskiej o godz. 11.00 na płycie lotniska. Uroczystość rozpocznie się poświęceniem wieńców żniwnych i Mszą Świętą dziękczynną.
Natomiast w naszej parafii Uroczystości Dożynkowe odbędą się w niedzielę 3 września na Mszy św. o godz. 11.00. jako dziękczynienie Bogu za tegoroczne zbiory. Prosimy o przygotowanie przez poszczególne wioski wieńców dożynkowych. W tym dniu przyjedzie Ambulans i będzie możliwość oddania krwi.

PIELGRZYMKI:
2 września organizowana jest pielgrzymka do Torunia. Wyjazd o godz. 5.00. Zapisy pod nr tel.: 517 776 231.
10 września organizowana jest pielgrzymka do Gietrzwałdu. Wyjazd o godz. 4.00. Koszt wyjazdu 50 zł. Zapisy pod nr tel.: 517 776 231.

Chrzty w październiku br. będą 1 października ponieważ w drugą niedzielę
8.10. 2017r. będzie Odpust Parafialny z racji Matki Bożej Różańcowej.

W związku ze zbliżającym się rozpoczęciem roku szkolnego w naszej parafii organizujemy akcję: „Plecak pełen uśmiechu i przyborów szkolnych”. Jeśli chcemy się włączyć i pomóc potrzebującym dzieciom w naszej parafii to możempobrane (1)y do końca sierpnia zakupić przybory szkolne i wyposażyć plecaki. Dziękujemy P. Katarzynie
i Marcinowi Redosz z Cieńszy za przekazanie dużej ilości przyborów szkolnych dla dzieci. Otrzymali je jako upominki ślubne aby móc dzielić się prezentami z potrzebującymi kształcenia dziećmi. Bóg zapłać wszystkim darczyńcom.

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
27 VIII – św. Monika (332–387) nie miała łatwego życia. Wydano ją młodo za poganina, który okazał się niewiernym mężem i człowiekiem skorym do gniewu. Dodatkowym krzyżem stała się wrogo nastawiona teściowa. Cierpliwością i mądrością Monika potrafiła okiełznać temperament męża i zjednać przychylność teściowej. Doprowadziła do nawrócenia męża, który tuż przed śmiercią przyjął chrzest. Pozostała do końca życia wdową pochłoniętą troską o dzieci. Miała ich troje: syna Nawigiusza, córkę, której imienia nie znamy, oraz syna Augustyna. Ten ostatni przysporzył jej najwięcej zmartwień, ale to on wystawił jej w swoich „Wyznaniach” najpiękniejszy pomnik.
28 VIII – św. Augustyn (354-430), syn św. Moniki, po nawróceniu został biskupem
i wybitnym teologiem; w uznaniu dla jego ciągle aktualnych przemyśleń teologicznych obwołano go doktorem Kościoła; Augustyn zmarł w 430 roku, po prawie 40 latach ofiarnej służby Kościołowi, gdy Wandale oblegali jego siedzibę biskupią. Od VIII w. jego ciało spoczywa w Pawii. W sztuce przedstawia się go trzymającym serce przeszyte strzałą: jest to symbol miłości, która w jego życiu i nauczaniu zajmuje centralne miejsce. Augustyn był wielkim myślicielem, który wywarł ogromny wpływ na rozwój zachodniej teologii i filozofii. Ale nie należy pomijać jego wkładu także w życie zakonne Kościoła, gdyż z tego źródła on sam czerpał siłę dla swoich wielkich działań.
1 IX – bł. Bronisława (1204-1259), dziewica, norbertanka pochodzącą z polskiego rodu Odrowążów. Jej kuzynami byli św. Jacek i bł. Czesław, a jej stryj Iwo piastował godność biskupa krakowskiego. Bronisława została wychowana w środowisku żywej wiary, szlachetności i pobożności. W jej otoczeniu z wiary w Boga czerpano siłę do służby bliźniemu.

 

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

XVI Niedziela zwykła

XVI Niedziela zwykła
23 lipiec 2017 r.

1. Dziś XVI Niedziela zwykła. Trwa okres wakacji. Dla rolników to gorący czas przygotowania do żniw. Prośmy o dobrą pogodę, o Boże błogosławieństwo na ten trud i wysiłek pracujących na roli, aby tegoroczne żniwa przebiegały spokojnie i bezpiecznie, aby nie było tragicznych wypadków i nieszczęść.
2. Trwają zapisy do udziału w XXXVI Pieszej Pielgrzymce z Płocka na Jasną Górę. Zapraszamy również do udziału w pielgrzymce duchowej.
3. Spotkanie organizacyjne z przewodnikiem grupy srebrnej będzie miało miejsce w kościele św. Jana Pawła II w Pułtusku 30 lipca o godz. 17.00.
4. Jest organizowany wyjazd autokaru do Płocka 6 sierpnia o godz. 3.45 sprzed kościoła. Można się już zapisywać. Koszt wyjazdu 20 zł.
5. 25 lipca obchodzimy wspomnienie św. Krzysztofa. Dzisiaj po każdej Mszy św. będzie błogosławieństwo kierowców i poświęcenie pojazdów. Ofiary złożone z tej okazji przeznaczymy na środki transportu dla misjonarzy.

6. W ubiegłym tygodniu odeszli do wieczności:
W piątek 21 lipca śp. Stefania Pikora ze Zdzieborza. Przeżyła 80 lat.
W sobotę 22 lipca śp. Antoni Palasek z Pniewa. Przeżył 89 lat.

INTENCJE MSZALNE

Poniedziałek 24 lipca
7.30 1. Za † Henryka Zdunka w 10 rocznicę śmierci i Stanisława Skocznia.              2. Za † Barbarę Siemieniewską
18.001. Msza św. gregoriańska za † Annę i Bartosza Siebierskich.                             2. Za † Mariannę w 4 rocznicę śmierci i Eugeniusza w 5 rocznicę                         śmierci Osowieckich intencja dzieci.

Wtorek 25 lipca
7.30 1 Za † Waldemara Pogłód w 28 rocznicę śmierci, rodziców Pogłodów,                Świdwów, Zdzisława Świdwa, braci Mariana, Stanisława, Ryszarda i                Annę Pogłód.                                                                                                            2. Za † Stanisława Puławskiego z ofiar uczestników pogrzebu.
18.001. Msza św. gregoriańska za † Annę i Bartosza Siebierskich.                              2. Za † Krzysztofa Wróbla w dniu imienin, za jego rodziców Jana i                        Mariannę.

Środa 26 lipca
7.30 1. Za † Stefana Szurawskiego i Marcina Makowskiego.                                       2. Za † Irenę Mięgoć z ofiar uczestników pogrzebu.
18.001. Msza św. gregoriańska za † Annę i Bartosza Siebierskich.                              2. Za † Janinę Szczesną w 18 rocznicę śmierci, Czesława Szczesnego,                  Jana i Henryka.

Czwartek 27 lipca
7.30 1. Za † Waldemara Mościńskiego w 13 rocznicę śmierci, rodziców                       Mościńskich i Mieczysława Mościńskiego.                                                         2. Za † Marka Gołębiewskiego z ofiar uczestników pogrzebu.
18.001. Msza św. gregoriańska za † Annę i Bartosza Siebierskich.                              2. Za † Edwarda Jackowskiego w 19 rocznicę śmierci.

Piątek 28 lipca
7.30 1. Za † Mariannę Oleksiak w 2 rocznicę śmierci, Antoniego, Józefa i                   Andrzeja Oleksiak.                                                                                                 2. Za † Edytę Jędrzejczyk z ofiar uczestników pogrzebu.
18.001. Msza św. gregoriańska za † Annę i Bartosza Siebierskich.                              2. Msza św. gregoriańska za † Kazimierę Nowosielską.

Sobota 29 lipca
7.30 Za † Sabinę w 20 rocznicę śmierci i Jana Drążewskich.
17.00 Ślub Katarzyna Zaręba i Przemysław Rolka.
18.00 1. Msza św. gregoriańska za † Annę i Bartosza Siebierskich.                             2. Msza św. gregoriańska za † Kazimierę Nowosielską.

Niedziela 30 lipca
9.00 Msza św. gregoriańska za † Annę i Bartosza Siebierskich.
11.00 1. W intencji parafian.                                                                                               2. Msza św. gregoriańska za † Kazimierę Nowosielską.
16.00 Za †Aleksandrę, Jana, Marię, Eugeniusza Bocian, Władysławę i                        Michała Kosieradzkich.

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA MAJĄ ZAMIAR PRZYJĄĆ:

Katarzyna Szczerba z Pniewa i Błażej Mróz z Mystkówca Starego
zapowiedź II

Martyna Jędrzejczyk z Cieńszy i Adrian Jackiewicz z Cieńszy
zapowiedź II

Sylwia Magdalena Kuczyńska z Koziegłów i Michał Szustakowski
z Gładczyna Rządowego zapowiedź I

W tym tygodniu obchodzimy liturgiczne wspomnienia następujących świętych:
W poniedziałek wspomnienie św. Kingi dziewicy.
We wtorek święto św. Jakuba Apostoła.
W środę wspomnienie św. Joachima i Anny, rodziców NMP.
W sobotę wspomnienie św. Marty.

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

XIV Niedziela zwykła

XIV Niedziela zwykła
9 lipca 2017 r.

Dziś XIV Niedziela zwykła. To kolejna niedziela wakacyjna. Pamiętajmy o świętowaniu dnia pańskiego, prośmy za dzieci i młodzież aby bezpiecznie i szczęśliwie spędzali wakacje.

W ubiegły piątek Piesza Pielgrzymka w Intencji Trzeźwości zatrzymała się na śniadanie i odpoczynek w Komorowie. Dziękujemy mieszkańcom Komorowa za przygotowanie śniadania. Na ten cel zostało zebrane 809 zł do puszek.

13 lipca w czwartek po Mszy św. o godz. 18.00 Nabożeństwo Fatimskie.

W tym tygodniu obchodzimy liturgiczne wspomnienia następujących świętych:
We wtorek 11 lipca święto św. Benedykta, opata, patrona Europy.
W środę 12 lipca wspomnienie św. Brunona, Bonifacego z Kwerfurtu, biskupa i męczennika.
W czwartek 13 lipca wspomnienie św. pustelników Andrzeja Świerada
i Benedykta.
W piątek 15 lipca wspomnienie św. Bonawentury biskupa i doktora Kościoła.

W ubiegły czwartek odszedł do wieczności śp. Rafał Piekarski z Leman. W jego intencji zostanie odprawionych 45 Mszy z ofiar uczestników pogrzebu.

INTENCJE MSZALNE

Poniedziałek 10 lipca
7.30 Za † Janinę Mieciecką od rodziny Hutniczaków z Suchej Beskidzkiej.
18.001. Msza św. gregoriańska za † Annę i Bartosza Siebierskich.                                                      2. Za † Tadeusza Spodka i dziadków Rudowskich i Ryszarda Spodka.

Wtorek 11 lipca
7.30 1 Za † Stanisława Tyburskiego od Bogdana i Daniela Deptuła z rodziną, od Moniki                   Wronowskiej z rodziną, zamiast kwiatów.                                                                                  2. Za † Jadwigę Prus od rodziny Bruszkiewiczów, zamiast kwiatów.
18.00  1. Msza św. gregoriańska za † Annę i Bartosza Siebierskich.                                                       2. Za † Karola, Józefę i Aleksandra Szumertów, Mariannę Sowińską, intencja                                      imieninowa.

Środa 12 lipca
7.30 1. Za † Genowefę i Szczepana Sieńkowskich, Jana Wróbla i całą rodzinę Sieńkowskich,               Dudzików i Wróblów.                                                                                                                  2. Za † Janinę Mieciecką z ofiar uczestników pogrzebu.
18.00 1. Msza św. gregoriańska za † Annę i Bartosza Siebierskich.                                                        2. Za † Helenę i Stanisława Nowosielskich, dziadków Szczerbów i Nowosielskich.

Czwartek 13 lipca
7.30 1. Za † Józefa Krzyżewskiego w 16 rocznicę śmierci od żony i dzieci.                                          2. Za † Marię Fijałkowską z ofiar uczestników pogrzebu.
18.00 1. Msza św. gregoriańska za † Annę i Bartosza Siebierskich.                                                       2. Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo i dary Ducha Świętego dla Piotra                        Ślubowskiego w 18 rocznicę urodzin.

Piątek 14 lipca
7.30 1. Za † Kazimierza Śliwkę w 15 rocznicę śmierci, rodziców Henryka i Czesławę.                       2. Za † Jadwigę Prus z ofiar uczestników pogrzebu.
18.00 1. Msza św. gregoriańska za † Annę i Bartosza Siebierskich.                                                        2. Za † Kazimierza Gorczyńskiego w 1 rocznicę śmierci.

Sobota 15 lipca
7.30 1. Za † Mieczysława Gorczyńskiego w 13 rocznicę śmierci intencja żony.                                 2. Za † Stanisława Tyburskiego z ofiar uczestników pogrzebu.
18.00 1. Msza św. gregoriańska za † Annę i Bartosza Siebierskich.                                                       2. Za † Jadwigę, Henryka i Krystynę Kaczmarczyków od Marka.

Niedziela 16 lipca
9.00 1. Za † Henryka Brzezińskiego intencja od żony.
11.00 1. W intencji parafian.                                                                                                                       2. Za † Antoniego Osowieckiego w 5 rocznicę śmierci i bratową Mariannę Osowiecką                   w rocznicę śmierci intencja od żony i dzieci.
16.00 1. Msza św. gregoriańska za † Annę i Bartosza Siebierskich.                                                      2. Za † Czesławę i Mariana Borek, dziadków Borków, Świadkowskich, intencja od                     Stanisława.

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA MAJĄ ZAMIAR PRZYJĄĆ:
Karolina Lasota z Gładczyna Osiedle i Konrad Damian Szymański z Wielątek Rosochatych
zapowiedź II

Małgorzata Gryc z Marynina i Kamil Stępkowski z Wielątek Folwark
zapowiedź II

Paulina Kowalczyk z Wyszkowa i Artur Bloch z Komorowa
zapowiedź I

Małgorzata Przybysz z Wielątek Rosochatych i Tomasz Matwiejczyk z Wyszkowa
zapowiedź I

Katarzyna Krawczyk z Pniewa i Łukasz Szymański z Zator
zapowiedź I

Kamila Świderek z Porządzia i Dawid Jackowski z Komorowa
zapowiedź I

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

Zdjęcia „Boże Ciało”

Zapraszamy do galerii zdjęć z Bożego Ciała:
https://goo.gl/photos/rQ88ryyGkg3oV6Ag9

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz