XXIV Niedziela zwykła

XXIV Niedziela zwykła
17 września 2017r.

Dzisiaj 17 września, w rocznicę napaści Związku Radzieckiego na Polskę w 1939 roku, w modlitwach pamiętajmy o wszystkich poległych w obronie naszej Ojczyzny na Wschodzie.

Na dobre rozpoczął się rok szkolny i katechetyczny. Proszę, aby dla dzieci, młodzieży, ale i rodziców, katechetów i wychowawców był to czas rozpoczęty w imię Boże. Zachęcam też do odważnego rozglądania się, aby poza nauką znaleźć właściwe miejsce dla swojego wzrostu duchowego, dla umacniania swojej przyjaźni z Panem Bogiem.

Dzisiejsza niedziela w szczególny sposób w Kościele jest poświęcona środkom społecznego przekazu. Siłę mediów podkreśla Katechizm Kościoła Katolickiego, zauważając ich wielki wpływ na przekaz informacji oraz rozwój kultury i kształcenie. Jakim mogą być dobrem, wielokrotnie przekonywaliśmy się podczas pielgrzymek papieskich do naszej Ojczyzny, najpierw św. Jana Pawła II, a także papieża Benedykta XVI, a ostatnio papieża Franciszka, widzieliśmy podczas tylu transmisji z uroczystości kościelnych, tylu programów katolickich. Wiemy, że media, jeśli chcą, mogą być wspaniałym narzędziem ewangelizacyjnym. Umiejmy roztropnie korzystać z dobrodziejstw mediów, ale pamiętajmy, że one powinny służyć człowiekowi, a nie odwrotnie. Zadbajmy też o to, aby właściwie i dla swojego ubogacenia umiejętnie korzystało z nich nasze młode pokolenie.

Dzisiaj rozpoczynają się też kwartalne dni modlitw za dzieci, młodzież i wychowawców. W kalendarzu liturgicznym pod datą 18 września (jutrzejszy poniedziałek) przypada święto św. Stanisława Kostki, patrona polskiej młodzieży. Mimo upływu stuleci jest on nadal czytelnym wzorem życia dla młodego pokolenia. Przez wstawiennictwo św. Stanisława Kostki, prośmy Pana Boga o świętość naszych dzieci i młodzieży, bo od nich zależy przyszłość naszego narodu i Kościoła.

Zakończyliśmy Nabożeństwa ku czci Świętego Stanisława Kostki patrona dzieci i młodzieży.
Odbyły się również rozgrywki piłkarskie im. świętego Stanisława o puchar ks. proboszcza.

Szkoła Podstawowa:
Pierwsze miejsce zajęła kl. VI,

drugie miejsce kl. V i trzecie miejsce kl. IV a.

Gimnazjum:
Pierwsze miejsce kl. III, gr. I. kap. Krystiana Kwiatkowskiego.

Drugie miejsce kl. III, gr. II kap. Karola Szczerby. Trzecie miejsce kl. II.

Gratulujemy zwycięzcom i dziękujemy P. Dyrektorowi Szkoły podstawowej w Pniewie, włefistom za organizację i poprowadzenie całej rozgrywek, nauczycielom, katechetom, dzieciom i młodzieży.

Na Radio Maryja wysłaliśmy 510 zł. z Lutobroku Folwark wpłynęło 100 zł.
Za wywóz śmieci zapłaciliśmy 4000zł.(cztery tysiące)

8 października odbędzie się Dzień Papieski zbiórka do puszek na Fundusz Stypendialny dla młodzieży.
15 października liczenie wiernych na mszach św. w Kościele.

Spotkania:
Dzisiaj po mszy św. o godz. 11.00 spotkanie dla dzieci i rodziców dzieci komunijnych.

Pielgrzymki:
7 października organizowana jest pielgrzymka autokarowa do Kodnia gdzie odbędzie się różaniec za Polskę. Koszt 40 zł. Zapisy pod nr tel. 517 776 231.
30 września organizowana jest pielgrzymka do Kalisza i Lichenia. Wyjazd o godz. 4.30. Koszt wyjazdu 60 zł. Zapisy pod nr tel. 517 776 231.

1 października nie będzie Adoracji ani procesji, gdyż 8.10.2017r. będzie Odpust Parafialny z racji Matki Bożej Różańcowej i wtedy będzie Adoracja i Procesja. Prosimy Asystę w pełnym składzie.

W tym tygodniu patronują nam:
20 IX – św. Andrzej Kim Taegon (†1839), Urodził się w 1821 r. w koreańskiej prowincji Tcziong-Czu w rodzinie katolickiej. Prezbiter koreański, który zginął podczas prześladowań chrześcijan; św. Paweł Chong Hasano, kleryk koreański, i Towarzysze, którzy ponieśli śmierć męczeńską pomiędzy 1839 a 1867 rokiem.
W czwartek, 21 września, obchodzimy święto św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty. Przez jego pośrednictwo podczas Mszy Świętej będziemy się szczególnie modlić o to, abyśmy jak on, zajęci sobą i własnymi sprawami, dotknięci spojrzeniem Chrystusa, umieli pozostawić wszystko i pójść za Nim. Podczas tej Eucharystii będziemy dziękować Panu Bogu za dar naszego powołania do wspólnoty Kościoła.

 23 IX – św. ojciec Pio (1887-1968), Francesco Forgione urodził się w Pietrelcinie (na południu Włoch) 25 maja 1887 r. Już w dzieciństwie szukał samotności i często oddawał się modlitwie i rozmyślaniu. Gdy miał 5 lat, objawił mu się po raz pierwszy Jezus. W wieku 16 lat Franciszek przyjął habit kapucyński i otrzymał zakonne imię Pio. Rok później złożył śluby zakonne i rozpoczął studia filozoficzno-teologiczne. W 1910 r. przyjął święcenia kapłańskie. Już wtedy od dawna miał poważne problemy ze zdrowiem. Po kilku latach kapłaństwa został powołany do wojska. Ze służby został zwolniony ze względu na zły stan zdrowia. Pod koniec lipca 1916 r. przybył do San Giovanni Rotondo i tam przebywał aż do śmierci. Był kierownikiem duchowym młodych zakonników.

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA

XXIII Niedziela zwykła
10 września 2017r.

Jutro, w poniedziałek, 11 września, przypada rocznica tragicznych zamachów w Nowym Jorku. Z powodu nienawiści 16 lat temu zginęło tylu niewinnych ludzi. Chrystus nieustannie poucza nas: „Błogosławieni ubodzy w duchu…, błogosławieni cisi…, błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości…, błogosławieni miłosierni…, błogosławieni, którzy wprowadzają pokój…”. Ale taki może być tylko ten, kto naprawdę żyje w wielkiej przyjaźni z Panem Bogiem, kto idzie drogą wiary, nadziei i miłości. Módlmy się dzisiaj także o to, aby Chrystus, którego na krzyż zawiodła miłość do każdego człowieka, przyciągnął do siebie jak największe rzesze ludzi. Prośmy o prawdziwy Boży pokój w naszych rodzinach, w naszej wspólnocie parafialnej, w naszej Ojczyźnie i na całym świecie.
Dzisiaj poświęcenie tornistrów dla pierwszoklasistów  na mszy św. o godz. 9.00.   Są karteczki dla dzieci uczestnictwa we mszy św. niedzielnej.

W nadchodzący czwartek, 14 września, przypada święto Podwyższenia Krzyża Świętego. Krzyż jest naszym chrześcijańskim godłem – znakiem męki i śmierci naszego Odkupiciela. Jednak po nim nadeszło zmartwychwstanie i wniebowstąpienie. Krzyż jest więc także znakiem naszej nadziei. Pamiętajmy też, że Chrystusowym krzyżem staje się ołtarz w naszej świątyni i we wszystkich kościołach na całym świecie. Na nim podczas każdej Eucharystii Chrystus ponawia swoją paschalną Ofiarę „za życie świata”. Nasza Ojczyzna i jej dzieje znaczone są krzyżami. Jak nigdzie w Europie, zwłaszcza Zachodniej, wszędzie górują u nas krzyże. Zachowujmy je w szacunku i dbałości nie tylko przy okazji święta Podwyższenia Krzyża. Zachęcam do licznego udziału w Mszy Świętej.

 

 

W tym tygodniu, w piątek, 15 września, przypada jeszcze jedno maryjne     wspomnienie liturgiczne – Najświętszej Maryi Panny Bolesnej. Matka Boża od chwili poczęcia aż po krzyż na Kalwarii jest dla nas wzorem trwania przy Chrystusie, naszym Zbawicielu, nawet poprzez tak bolesne tajemnice. Uczmy się od Niej wiary, nawet wtedy gdy dotyka nas potęga zła. Będziemy Ją o to prosić podczas Mszy Świętej

 W przyszłą niedzielę, 17 września, w rocznicę napaści Związku Radzieckiego na Polskę w 1939 roku, w modlitwach pamiętajmy o wszystkich poległych w obronie naszej Ojczyzny na Wschodzie.
Tego samego dnia rozpoczną się też kwartalne dni modlitw za dzieci, młodzież i wychowawców oraz Tydzień Wychowania. Będzie to również Dzień Środków Społecznego Przekazu.

Triduum ku czci Św. Stanisław Koski będzie 14 i 15 września. W czwartek 14 września rozgrywki piłkarskie im. św. Stanisława Kostki w Publicznej Szkole Podstawowej w Pniewie o puchar ks. Proboszcza. W sobotę 16 września wyjazd na pielgrzymkę do Rostkowa o godz. 8:00 z przed kościoła w Pniewie.

SPOTKANIA:

Spotkanie dla dzieci do Pierwszej Komunii św. klas trzecich i do Generalnej Komunii św. klas czwartych i ich rodziców będzie w niedzielę 17 września po mszy św. o godz.11.00.Obecność obowiązkowa.

Pierwsza Komunia św. dla dzieci klas trzecich będzie 20 maja o godz. 11.00 a Generalna Komunia dla dzieci klas czwartych będzie 27 maja o godz. 11.00.
Dzieci chodzące do szkół w Ulasku, Woli Mystkowskiej i Zatorach zgłaszają się po dzienniczki przygotowania się do Pierwszej Komunii Św. do ks. proboszcza.

PIELGRZYMKI:
7 października organizowana jest pielgrzymka autokarowa do Kodnia gdzie odbędzie się różaniec za Polskę. Koszt 40 zł. Zapisy pod nr tel. 517 776 231.

Chrzty w październiku br. będą 1 października ponieważ w drugą niedzielę 8.10. 2017r. będzie Odpust Parafialny z racji Matki Bożej Różańcowej.

W tym tygodniu patronują nam:
13 IX – św. Jan Chryzostom (ok. 349-407), biskup i doktor Kościoła, który zasłynął jako wielki obrońca czystości wiary i moralności, kaznodzieja i pisarz, obrońca ubogich; Pochodził z możnej rodziny. Jego ojciec był oficerem cesarskim. Wcześnie osierocił syna. Wszechstronne wykształcenie zapewniła Janowi matka. U jej boku wiódł życie na pół mnisze. Rozczytywał się w klasykach i uczył się ich na pamięć. Lubił jednak także rozrywkę i nie gardził młodzieńczymi figlami.Chrzest przyjął dopiero, gdy miał 20 lat. To był punkt zwrotny w jego dotychczasowym życiu. Wstąpił do stanu duchownego. Jako lektor uczestniczył w służbie liturgicznej u boku biskupa Antiochii, Melecjusza. Jednak po śmierci matki (372) opuścił Antiochię i udał się na pustkowie, by tam prowadzić życie ascetyczne.
16 IX – św. Korneliusz, papież, i św. Cyprian, biskup; obydwaj gorliwie bronili wiary chrześcijańskiej i ponieśli śmierć męczeńską w połowie III wieku. Z listu św. Cypriana z Kartaginy dowiadujemy się, że Korneliusz został namiestnikiem Chrystusa nie dzięki własnej inicjatywie, ale został wybrany głosem ludu rzymskiego ze względu na swoją pokorę, łagodność i roztropność. Cyprian pisze, że Korneliusz przeszedł wszystkie stopnie w hierarchii kościelnej, zanim został wybrany biskupem rzymskim. Z tego wynika, że w Kościele rzymskim był już od dłuższego czasu. Po męczeńskiej śmierci św. Fabiana (+ 250), poniesionej w czasie prześladowania, jakie rozpętał cesarz Decjusz, Stolica Rzymska była przez dłuższy czas nieobsadzona. W tym okresie Kościołem zarządzali wspólnie duchowni, których rzecznikiem był prezbiter Nowacjan.

 

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

XXII NIEDZIELA ZWYKŁA

XXII Niedziela zwykła
3 września 2017 r.

 

Dzisiaj w naszej parafii Uroczystości Dożynkowe na Mszy św. o godz. 11.00. jako dziękczynienie Bogu za tegoroczne zbiory. Po sumie Procesja Eucharystyczna z Asystą i delegacjami z poszczególnych wiosek z wieńcami dożynkowymi.

Przed kościołem jest Ambulans i możliwość oddania krwi. Po mszy św. będzie zbiórka do puszek na sztandar dla klubu honorowych dawców krwi.

W tym tygodniu Pierwszy Czwartek Miesiąca. Adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 17.00.

Wrzesień, podobnie jak sierpień, przemierzamy z Maryją. W piątek, 8 września, obchodzimy jedno z najstarszych świąt maryjnych: Narodzenie Najświętszej Maryi Panny.
W naszej polskiej tradycji znane jest jako święto Matki Bożej Siewnej. Polecając Bożej Opatrzności za przyczyną i wstawiennictwem Matki Bożej przyszłoroczne plony podczas Mszy Świętej o godz. 9.00 i 18.00, pamiętajmy, że i my jesteśmy „uprawną rolą”, na którą pada ziarno słowa Bożego. Jaki ono wydaje w moim życiu owoc? – oto pytanie, jakie w kontekście tego święta warto sobie samemu postawić. Podczas Mszy św. poświęcenie ziarna.

 Nadal pielgrzymujemy i gromadzimy się w wielu maryjnych sanktuariach, aby uczyć się Chrystusa, aby rozwijać w sobie wiarę, nadzieję i miłość w szkole Maryi. Ona raz powiedziała Panu Bogu fiat i wytrwała w nim do końca. Także na Jasnej Górze, jak każdego roku, gromadzą się rolnicy, harcerze, kombatanci. My również, zachwyceni Jej wzorem, postarajmy się tak pogłębiać naszą przyjaźń z Panem Bogiem, żeby przetrwała wszystkie życiowe burze i wszelkie zakusy szatana na nasze dusze.

Triduum ku czci Św. Stanisław Koski będzie 14 i 15 września a w sobotę 16 września wyjazd na pielgrzymkę do Rostkowa . Zapisy u katechetów. Koszt wyjazdu 20 zł.

SPOTKANIA:

Spotkanie dla ministrantów w najbliższą sobotę 9 września o godz. 11.00 dla kandydatów na ministrantów o godz. 12.15.

Spotkanie dla dzieci do Pierwszej Komunii św. klas trzecich i do Generalnej Komunii św. klas czwartych i ich rodziców będzie w niedzielę 17 września po mszy św. o godz.11.00. Obecność obowiązkowa.

W przyszłą niedzielę po mszy św. o godz. 16.00 zapisy dla kandydatów do Bierzmowania.

Pierwsza Komunia św. dla dzieci klas trzecich będzie 20 maja o godz. 11.00 a Generalna Komunia dla dzieci klas czwartych będzie 27 maja o godz. 11.00.

Chrzty w październiku br. będą 1 października ponieważ w drugą niedzielę 8.10. 2017r. będzie Odpust Parafialny z racji Matki Bożej Różańcowej.

 

W pierwszych dniach września modlimy się o pokój i dobre wychowanie młodego pokolenia. Warto więc dziś przypomnieć słowa św. Jana Pawła II: „Osiągniemy pokój, wychowując do pokoju! […] Kościół nie przestaje powtarzać: pokój jest obowiązkiem”  (z orędzia na XXXVII Światowy Dzień Pokoju). Prośmy więc Chrystusa – Księcia Pokoju, aby nasze dzieci wzrastały w poczuciu bezpieczeństwa i w harmonii, a nasza Ojczyzna uniknęła okrucieństwa terroryzmu.

Poświęcenie tornistrów dla pierwszoklasistów będzie w przyszłą niedzielę 10 września na mszy św. o godz. 9.00.

Zapraszamy dzieci, młodzież, rodziców, Dyrekcję szkół, wychowawców, katechetów i nauczycieli na wspólną modlitwę aby wypraszać Boże bł. Dla dzieci i uczących w nowym roku katechetycznym i szkolnym.

W związku ze zbliżającym się rozpoczęciem roku szkolnego w naszej parafii prowadziliśmy akcję: „Plecak pełen uśmiechu i przyborów szkolnych”. Dziękujemy wszystkim , którzy włączyli się w tę akcję. 21 dzieci otrzymało plecki. Bóg zapłać wszystkim darczyńcom.

                                     INFORMACJA     

Dyrekcja i nauczyciele Publicznej Szkoły Podstawowej w Pniewie zapraszają uczniów
i rodziców na inaugurację roku szkolnego 2017/2018, która odbędzie się 4 września 2017r. (poniedziałek). Uroczystość rozpocznie się Mszą św. o godz. 8.00 w parafialnym kościele 

pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Pniewie. Dalsza część uroczystości odbędzie się 

w Publicznej Szkoły Podstawowej w Pniewie o godz. 9.00.

Organizacja dowożenia uczniów w dniu 04.09.2017r.

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

XXI NIEDZIELA ZWYKŁA

XXI Niedziela zwykła
27 sierpnia 2017r.

Wakacje, urlopy dobiegają końca. Na progu nowego roku szkolnego Kościół apeluje o dołożenie wszelkich starań, aby uczestnictwo dzieci i młodzieży
w kat2016_09_01_rozp_rokuechezie szkolnej było od samego początku pełne świadomego zaangażowania. Wzrost wiary i wrażliwość na prawo Boże nie dokonują się okazjonalnie, ale przez systematyczne słuchanie i rozważanie słowa Bożego na katechezie i podczas niedzielnej Eucharystii, która stanowi osobiste spotkanie z Panem na łamaniu chleba.

Przy tej okazji przypominamy rodzicom, że edukacja szkolna i katechetyczna powinna być przedmiotem ich szczególnej troski. Rodzina jest pierwszym miejscem, w którym dzieci zdobywają wychowanie także religijne. Szkoła, katecheza i Kościół nigdy nie zastąpią rodziców. Podczas sakramentalnego ślubowania małżonkowie zobowiązywali się do katolickiego wychowania potomstwa. W najbliższych dniach będziemy modlić się o to, aby wszyscy rodzice temu podołali.

We wtorek, 29 sierpnia, w liturgii wspominamy Męczeństwo św. Jana Chrzciciela. Jest to drugie wspomnienie w kalendarzu liturgicznym tego świętego po czerwcowej uroczystości jego narodzenia (24 VI). Za swoją bezkompromisową postawę Jan Chrzciciel, podobnie jak inni prorocy, a później Apostołowie, zapłacił najwyższą cenę. Tego dnia prośmy go o ład moralny w naszych rodzinach, wspólnotach i w całym naszym narodzie.

W tym tygodniu przypada czwartek przed pierwszym piątkiem miesiąca, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. Tym bardziej zachęcam wszystkich do skorzystania z sakramentu pokuty, aby z czystym sercem rozpocząć nowy rok szkolny i katechetyczny. W naszym kościele będzie taka możliwość od godz. 17.30. Będzie to również spowiedź na rozpoczęcie Roku Szkolnego dla dzieci i młodzieży. Po mszy św. porannej wyjazdy do chorych.

Pierwsza Sobota miesiąca po mszy św. o godz. 9.00 Różaniec poprowadzą KŻR z Topolnicy. Nasze osobiste i wspólnotowe intencje przedstawimy Niepokalanemu Sercu Maryi. Zachęcam też do chwili adoracji Najświętszego Sakramentu w piątek oraz modlitwy o dobrą pogodę dla pracujących na roli, aby mogli kontynuować zbiory plonów.

Pierwszy piątek miesiąca przypada dokładnie 1 września, będzie to również 78. rocznica wybuchu drugiej wojny światowej. Naszą powinnością jest s4_15798_nowy_dwor_gdanski_zapraszamy_na_obchody_78_rocznicy_wybuchu_ii_wojny_swiatowej_-pamięć o poległych w obronie Ojczyzny w latach 1939-1945 na frontach i w obozach oraz o pomordowanych przez braci po skończonej wojnie w więzieniach politycznych. Podczas piątkowej Mszy Świętej o prośmy Pana, aby ofiara ich życia nie była daremna.

Dzisiaj Dożynki Diecezji Płockiej w Sierakowie koło Przasnysza Połączone z dożynkami Województwa Mazowieckiego i Ziemi Przasnyskiej o godz. 11.00 na płycie lotniska. Uroczystość rozpocznie się poświęceniem wieńców żniwnych i Mszą Świętą dziękczynną.
Natomiast w naszej parafii Uroczystości Dożynkowe odbędą się w niedzielę 3 września na Mszy św. o godz. 11.00. jako dziękczynienie Bogu za tegoroczne zbiory. Prosimy o przygotowanie przez poszczególne wioski wieńców dożynkowych. W tym dniu przyjedzie Ambulans i będzie możliwość oddania krwi.

PIELGRZYMKI:
2 września organizowana jest pielgrzymka do Torunia. Wyjazd o godz. 5.00. Zapisy pod nr tel.: 517 776 231.
10 września organizowana jest pielgrzymka do Gietrzwałdu. Wyjazd o godz. 4.00. Koszt wyjazdu 50 zł. Zapisy pod nr tel.: 517 776 231.

Chrzty w październiku br. będą 1 października ponieważ w drugą niedzielę
8.10. 2017r. będzie Odpust Parafialny z racji Matki Bożej Różańcowej.

W związku ze zbliżającym się rozpoczęciem roku szkolnego w naszej parafii organizujemy akcję: „Plecak pełen uśmiechu i przyborów szkolnych”. Jeśli chcemy się włączyć i pomóc potrzebującym dzieciom w naszej parafii to możempobrane (1)y do końca sierpnia zakupić przybory szkolne i wyposażyć plecaki. Dziękujemy P. Katarzynie
i Marcinowi Redosz z Cieńszy za przekazanie dużej ilości przyborów szkolnych dla dzieci. Otrzymali je jako upominki ślubne aby móc dzielić się prezentami z potrzebującymi kształcenia dziećmi. Bóg zapłać wszystkim darczyńcom.

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
27 VIII – św. Monika (332–387) nie miała łatwego życia. Wydano ją młodo za poganina, który okazał się niewiernym mężem i człowiekiem skorym do gniewu. Dodatkowym krzyżem stała się wrogo nastawiona teściowa. Cierpliwością i mądrością Monika potrafiła okiełznać temperament męża i zjednać przychylność teściowej. Doprowadziła do nawrócenia męża, który tuż przed śmiercią przyjął chrzest. Pozostała do końca życia wdową pochłoniętą troską o dzieci. Miała ich troje: syna Nawigiusza, córkę, której imienia nie znamy, oraz syna Augustyna. Ten ostatni przysporzył jej najwięcej zmartwień, ale to on wystawił jej w swoich „Wyznaniach” najpiękniejszy pomnik.
28 VIII – św. Augustyn (354-430), syn św. Moniki, po nawróceniu został biskupem
i wybitnym teologiem; w uznaniu dla jego ciągle aktualnych przemyśleń teologicznych obwołano go doktorem Kościoła; Augustyn zmarł w 430 roku, po prawie 40 latach ofiarnej służby Kościołowi, gdy Wandale oblegali jego siedzibę biskupią. Od VIII w. jego ciało spoczywa w Pawii. W sztuce przedstawia się go trzymającym serce przeszyte strzałą: jest to symbol miłości, która w jego życiu i nauczaniu zajmuje centralne miejsce. Augustyn był wielkim myślicielem, który wywarł ogromny wpływ na rozwój zachodniej teologii i filozofii. Ale nie należy pomijać jego wkładu także w życie zakonne Kościoła, gdyż z tego źródła on sam czerpał siłę dla swoich wielkich działań.
1 IX – bł. Bronisława (1204-1259), dziewica, norbertanka pochodzącą z polskiego rodu Odrowążów. Jej kuzynami byli św. Jacek i bł. Czesław, a jej stryj Iwo piastował godność biskupa krakowskiego. Bronisława została wychowana w środowisku żywej wiary, szlachetności i pobożności. W jej otoczeniu z wiary w Boga czerpano siłę do służby bliźniemu.

 

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

XVI Niedziela zwykła

XVI Niedziela zwykła
23 lipiec 2017 r.

1. Dziś XVI Niedziela zwykła. Trwa okres wakacji. Dla rolników to gorący czas przygotowania do żniw. Prośmy o dobrą pogodę, o Boże błogosławieństwo na ten trud i wysiłek pracujących na roli, aby tegoroczne żniwa przebiegały spokojnie i bezpiecznie, aby nie było tragicznych wypadków i nieszczęść.
2. Trwają zapisy do udziału w XXXVI Pieszej Pielgrzymce z Płocka na Jasną Górę. Zapraszamy również do udziału w pielgrzymce duchowej.
3. Spotkanie organizacyjne z przewodnikiem grupy srebrnej będzie miało miejsce w kościele św. Jana Pawła II w Pułtusku 30 lipca o godz. 17.00.
4. Jest organizowany wyjazd autokaru do Płocka 6 sierpnia o godz. 3.45 sprzed kościoła. Można się już zapisywać. Koszt wyjazdu 20 zł.
5. 25 lipca obchodzimy wspomnienie św. Krzysztofa. Dzisiaj po każdej Mszy św. będzie błogosławieństwo kierowców i poświęcenie pojazdów. Ofiary złożone z tej okazji przeznaczymy na środki transportu dla misjonarzy.

6. W ubiegłym tygodniu odeszli do wieczności:
W piątek 21 lipca śp. Stefania Pikora ze Zdzieborza. Przeżyła 80 lat.
W sobotę 22 lipca śp. Antoni Palasek z Pniewa. Przeżył 89 lat.

INTENCJE MSZALNE

Poniedziałek 24 lipca
7.30 1. Za † Henryka Zdunka w 10 rocznicę śmierci i Stanisława Skocznia.              2. Za † Barbarę Siemieniewską
18.001. Msza św. gregoriańska za † Annę i Bartosza Siebierskich.                             2. Za † Mariannę w 4 rocznicę śmierci i Eugeniusza w 5 rocznicę                         śmierci Osowieckich intencja dzieci.

Wtorek 25 lipca
7.30 1 Za † Waldemara Pogłód w 28 rocznicę śmierci, rodziców Pogłodów,                Świdwów, Zdzisława Świdwa, braci Mariana, Stanisława, Ryszarda i                Annę Pogłód.                                                                                                            2. Za † Stanisława Puławskiego z ofiar uczestników pogrzebu.
18.001. Msza św. gregoriańska za † Annę i Bartosza Siebierskich.                              2. Za † Krzysztofa Wróbla w dniu imienin, za jego rodziców Jana i                        Mariannę.

Środa 26 lipca
7.30 1. Za † Stefana Szurawskiego i Marcina Makowskiego.                                       2. Za † Irenę Mięgoć z ofiar uczestników pogrzebu.
18.001. Msza św. gregoriańska za † Annę i Bartosza Siebierskich.                              2. Za † Janinę Szczesną w 18 rocznicę śmierci, Czesława Szczesnego,                  Jana i Henryka.

Czwartek 27 lipca
7.30 1. Za † Waldemara Mościńskiego w 13 rocznicę śmierci, rodziców                       Mościńskich i Mieczysława Mościńskiego.                                                         2. Za † Marka Gołębiewskiego z ofiar uczestników pogrzebu.
18.001. Msza św. gregoriańska za † Annę i Bartosza Siebierskich.                              2. Za † Edwarda Jackowskiego w 19 rocznicę śmierci.

Piątek 28 lipca
7.30 1. Za † Mariannę Oleksiak w 2 rocznicę śmierci, Antoniego, Józefa i                   Andrzeja Oleksiak.                                                                                                 2. Za † Edytę Jędrzejczyk z ofiar uczestników pogrzebu.
18.001. Msza św. gregoriańska za † Annę i Bartosza Siebierskich.                              2. Msza św. gregoriańska za † Kazimierę Nowosielską.

Sobota 29 lipca
7.30 Za † Sabinę w 20 rocznicę śmierci i Jana Drążewskich.
17.00 Ślub Katarzyna Zaręba i Przemysław Rolka.
18.00 1. Msza św. gregoriańska za † Annę i Bartosza Siebierskich.                             2. Msza św. gregoriańska za † Kazimierę Nowosielską.

Niedziela 30 lipca
9.00 Msza św. gregoriańska za † Annę i Bartosza Siebierskich.
11.00 1. W intencji parafian.                                                                                               2. Msza św. gregoriańska za † Kazimierę Nowosielską.
16.00 Za †Aleksandrę, Jana, Marię, Eugeniusza Bocian, Władysławę i                        Michała Kosieradzkich.

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA MAJĄ ZAMIAR PRZYJĄĆ:

Katarzyna Szczerba z Pniewa i Błażej Mróz z Mystkówca Starego
zapowiedź II

Martyna Jędrzejczyk z Cieńszy i Adrian Jackiewicz z Cieńszy
zapowiedź II

Sylwia Magdalena Kuczyńska z Koziegłów i Michał Szustakowski
z Gładczyna Rządowego zapowiedź I

W tym tygodniu obchodzimy liturgiczne wspomnienia następujących świętych:
W poniedziałek wspomnienie św. Kingi dziewicy.
We wtorek święto św. Jakuba Apostoła.
W środę wspomnienie św. Joachima i Anny, rodziców NMP.
W sobotę wspomnienie św. Marty.

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

XIV Niedziela zwykła

XIV Niedziela zwykła
9 lipca 2017 r.

Dziś XIV Niedziela zwykła. To kolejna niedziela wakacyjna. Pamiętajmy o świętowaniu dnia pańskiego, prośmy za dzieci i młodzież aby bezpiecznie i szczęśliwie spędzali wakacje.

W ubiegły piątek Piesza Pielgrzymka w Intencji Trzeźwości zatrzymała się na śniadanie i odpoczynek w Komorowie. Dziękujemy mieszkańcom Komorowa za przygotowanie śniadania. Na ten cel zostało zebrane 809 zł do puszek.

13 lipca w czwartek po Mszy św. o godz. 18.00 Nabożeństwo Fatimskie.

W tym tygodniu obchodzimy liturgiczne wspomnienia następujących świętych:
We wtorek 11 lipca święto św. Benedykta, opata, patrona Europy.
W środę 12 lipca wspomnienie św. Brunona, Bonifacego z Kwerfurtu, biskupa i męczennika.
W czwartek 13 lipca wspomnienie św. pustelników Andrzeja Świerada
i Benedykta.
W piątek 15 lipca wspomnienie św. Bonawentury biskupa i doktora Kościoła.

W ubiegły czwartek odszedł do wieczności śp. Rafał Piekarski z Leman. W jego intencji zostanie odprawionych 45 Mszy z ofiar uczestników pogrzebu.

INTENCJE MSZALNE

Poniedziałek 10 lipca
7.30 Za † Janinę Mieciecką od rodziny Hutniczaków z Suchej Beskidzkiej.
18.001. Msza św. gregoriańska za † Annę i Bartosza Siebierskich.                                                      2. Za † Tadeusza Spodka i dziadków Rudowskich i Ryszarda Spodka.

Wtorek 11 lipca
7.30 1 Za † Stanisława Tyburskiego od Bogdana i Daniela Deptuła z rodziną, od Moniki                   Wronowskiej z rodziną, zamiast kwiatów.                                                                                  2. Za † Jadwigę Prus od rodziny Bruszkiewiczów, zamiast kwiatów.
18.00  1. Msza św. gregoriańska za † Annę i Bartosza Siebierskich.                                                       2. Za † Karola, Józefę i Aleksandra Szumertów, Mariannę Sowińską, intencja                                      imieninowa.

Środa 12 lipca
7.30 1. Za † Genowefę i Szczepana Sieńkowskich, Jana Wróbla i całą rodzinę Sieńkowskich,               Dudzików i Wróblów.                                                                                                                  2. Za † Janinę Mieciecką z ofiar uczestników pogrzebu.
18.00 1. Msza św. gregoriańska za † Annę i Bartosza Siebierskich.                                                        2. Za † Helenę i Stanisława Nowosielskich, dziadków Szczerbów i Nowosielskich.

Czwartek 13 lipca
7.30 1. Za † Józefa Krzyżewskiego w 16 rocznicę śmierci od żony i dzieci.                                          2. Za † Marię Fijałkowską z ofiar uczestników pogrzebu.
18.00 1. Msza św. gregoriańska za † Annę i Bartosza Siebierskich.                                                       2. Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo i dary Ducha Świętego dla Piotra                        Ślubowskiego w 18 rocznicę urodzin.

Piątek 14 lipca
7.30 1. Za † Kazimierza Śliwkę w 15 rocznicę śmierci, rodziców Henryka i Czesławę.                       2. Za † Jadwigę Prus z ofiar uczestników pogrzebu.
18.00 1. Msza św. gregoriańska za † Annę i Bartosza Siebierskich.                                                        2. Za † Kazimierza Gorczyńskiego w 1 rocznicę śmierci.

Sobota 15 lipca
7.30 1. Za † Mieczysława Gorczyńskiego w 13 rocznicę śmierci intencja żony.                                 2. Za † Stanisława Tyburskiego z ofiar uczestników pogrzebu.
18.00 1. Msza św. gregoriańska za † Annę i Bartosza Siebierskich.                                                       2. Za † Jadwigę, Henryka i Krystynę Kaczmarczyków od Marka.

Niedziela 16 lipca
9.00 1. Za † Henryka Brzezińskiego intencja od żony.
11.00 1. W intencji parafian.                                                                                                                       2. Za † Antoniego Osowieckiego w 5 rocznicę śmierci i bratową Mariannę Osowiecką                   w rocznicę śmierci intencja od żony i dzieci.
16.00 1. Msza św. gregoriańska za † Annę i Bartosza Siebierskich.                                                      2. Za † Czesławę i Mariana Borek, dziadków Borków, Świadkowskich, intencja od                     Stanisława.

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA MAJĄ ZAMIAR PRZYJĄĆ:
Karolina Lasota z Gładczyna Osiedle i Konrad Damian Szymański z Wielątek Rosochatych
zapowiedź II

Małgorzata Gryc z Marynina i Kamil Stępkowski z Wielątek Folwark
zapowiedź II

Paulina Kowalczyk z Wyszkowa i Artur Bloch z Komorowa
zapowiedź I

Małgorzata Przybysz z Wielątek Rosochatych i Tomasz Matwiejczyk z Wyszkowa
zapowiedź I

Katarzyna Krawczyk z Pniewa i Łukasz Szymański z Zator
zapowiedź I

Kamila Świderek z Porządzia i Dawid Jackowski z Komorowa
zapowiedź I

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

Zdjęcia „Boże Ciało”

Zapraszamy do galerii zdjęć z Bożego Ciała:
https://goo.gl/photos/rQ88ryyGkg3oV6Ag9

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

XI Niedziela zwykła

XI Niedziela zwykła
18 czerwca 2017r.

Minęła połowa czerwca, miesiąca poświęconego Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Zapytajmy się, na ilu nabożeństwach czerwcowych byłem, ile razy pobożnie odmówiłem Litanię do Serca Pana sacredheartJezusa czy Koronkę do miłosierdzia Bożego albo Akt poświęcenia rodzaju ludzkiego, może jakąś inną modlitwę wynagrodzenia i przebłagania, ile chwil poświęciłem na cichą adorację i rozmowę z Bogiem ukrytym w Najświętszym Sakramencie? On codziennie na nas czeka podczas każdej Mszy Świętej i czerwcowego nabożeństwa. Możliwości mamy wiele i tylko od nas samych zależy, jak spożytkujemy czas, który jest nam zadany, abyśmy się uświęcali i abyśmy pomagali także innym dojść do świętości.

Dziś po mszy św. będzie zbiórka do puszek na cele diecezjalne tzw. ,,Leonianum”.

We wtorek, 20 czerwca, przypada ustanowiony przez ONZ w 2000 roku Międzynarodowy Dzień Uchodźcy. Przypomnijmy: uchodźca images (1)to osoba, która z powodu obaw przed prześladowaniem, ze względu na rasę, religię, narodowość, poglądy polityczne pozostaje poza swoim krajem i nie może liczyć na ochronę swoich praw w kraju ojczystym. Takich osób na całym świecie są setki tysięcy. Ten dzień ma upamiętnić ich odwagę i siłę, ich tęsknotę za rodzinną ziemią i za bliskimi. Również w naszych modlitwach starajmy się przynieść im ulgę w ich cierpieniach.

W czwartek 22 czerwca br. zakończenie Oktawy Bożego Ciała. Msza św. i procesja Eucharystyczna o godz. 18.00, poświęcenie wianków. Prosimy asystę w pełnym składzie.

W tym tygodniu, w piątek, 23 czerwca, przypada uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, a jednocześnie ustanowiony z inicjatywy św. Jana Pawła II Światowy dzień modlitw o uświęcenie kapłanów. Podczas Eucharystii będziemy gorąco prosić, aby Pan Jezus uczynił serca nasze według Serca swego oraz o święte życie dla kapłanów w naszej diecezji i w całym Kościele powszechnym. Z racji uroczystości w piątek nie będzie obowiązywał post od potraw mięsnych.

W ten sam dzień, 23 czerwca, obchodzimy Dzień Ojca. Naszymi modlitwami obejmijmy wszystkich ojców z naszej wspólnoty parafialnej, aby godnie i z miłością wypełniali swoje obowiązki w codziennych staraniach o swoje rodziny.

W sobotę, 24 czerwca, przypada kolejna uroczystość – Narodzenie św. Jana Chrzciciela, który przygotował drogę Jezusowi Chrystusowi. W Litanii do wszystkich świętych jest wymieniany na pierwszym miejscu, zaraz po Maryi. To wielki nauczyciel i świadek Bożej prawdy, który był gotów oddać za nią życie. Ciesząc się narodzinami św. Jana Chrzciciela, warto pomyśleć nad swoim życiem, nad zgodnością naszych czynów, słów i postaw z wyznawaną przez nas wiarą, z praktykowaną pobożnością. Wpatrując się we wzór św. Jana Chrzciciela, prosząc go o siłę, kroczmy przez naszą codzienność w obecności Pana Boga.

Zbliża się koniec roku katechetycznego i szkolnego. Przypominam dzieciom, młodzieży i rodzicom, że każde dzieło, aby przyniosło dobre owoce, aby było dobrzZakonczenie_roku_szkolnego_2016e zakończone, powinno być ofiarowane Panu Bogu. Warto w modlitwach nie tylko prosić, ale i dziękować za otrzymane dobro, za przeżyty z Bogiem czas. Niech nie zabraknie tego dziękczynienia w nadchodzących dniach. Będziemy też prosić o dobre przeżycie czasu wakacji. Spowiedź dla dzieci i młodzieży w czwartek od godz.17.30.do 18.00.

PIELGRZYMKI:
5 lipca organizowana jest pielgrzymka do Obór. Wyjazd z pod kościoła o godz. 5.30. Koszt wyjazdu 50 zł. Zapisy pod nr tel.: 517 776 231.
10 września organizowana jest pielgrzymka do Gietrzwałdu. Koszt wyjazdu 50 zł. Zapisy pod nr tel.: 517 776 231.

W dniu 20 czerwca organizowany jest rajd rowerowy szlakiem Powstania Styczniowego z Pniewa do Suwina. (Małe dzieci do klas szóstych z rodzicami). Gromadzimy się na cmentarzu parafialnym w Pniewie przy grobie ppor. Jana Salwina, uczestnika walk 1863r. na modlitwie i wyruszamy do Suwina. Zapraszamy dzieci młodzież i dorosłych. Aby krzepić ducha wiary , pamięci o bohaterskich synach i córkach naszej ziemi i uczyć ducha patriotyzmu. W Suwinie będzie odprawione Nabożeństwo Patriotyczne (nie msza św.) spotkanie z Piłsudczykami, i okolicznościowy Piknik -zapraszamy.

W dniu 29.czerwca będzie doroczny Odpust parafialny na Św. Piotra i Pawła, przepiękny dzień dla parafian, dlatego pragniemy żeby ten dzień był wyjątkowy i niezapomniany. Zapraszamy wszystkich parafian do degustacji naszych tradycyjnych przysmaków. Prosimy, żeby każdy włączył się tyle ile może, poprzez upieczenie ciasta, chleba, jagodzianek, przygotowanie ogórków małosolnych, smalcu, lemoniady itp.. Po Mszach św. wspólna degustacja i konkurs na najlepsze ciasto. Podczas degustacji będzie można wspomóc najbardziej potrzebujące osoby z naszej parafii składając dowolną ofiarę. Osoby chcące pomóc w przygotowaniu prosimy o kontakt z parafialnym zespołem charytatywnym. Kontakt telefoniczny: 517 776 231.

PODZIĘKOWANIE:
Za przygotowanie ołtarzy dziękujemy mieszkańcom: Cisk, Lutobroku Folwark, Mystkówca Kalinówki, strażakom z Komorowa, Pocztom Sztandarowym i wszystkim strażakom biorącym udział w Uroczystości.
Asyście Procesyjnej, dziewczynkom sypiącym kwiatkami, chórowi z p. Organistom oraz ministrantom.

Są do nabycia książki ,,Wszystko o Jezusie z Nazaretu” po 10 zł. można nabyć przy wyjściu z kościoła.

W niedziele 25 czerwca na mszy św. dziękczynnej będzie odprowadzenie obrazu Matki Bożej Częstochowskiej z Cieńszy i przekazanie do Gładczyna Osiedle.

W niedzielę bierzmowani otrzymają dyplomy.

SPOTKANIA:
Zbiórka dla kandydatów na ministrantów w sobotę o godz. 12.00.

INTENCJE MSZALNE

Poniedziałek 19 czerwca
7.30 1. Msza św. gregoriańska za † Irenę Mięgoć.                                                                                 2. Msza św. gregoriańska za † Mariannę Kaczmarczyk z Pniewa od dzieci.
18.00 1. Msza św. gregoriańska za † Mariannę Grzywacz.                                                                       2. Za † Czesławę, Jana i Szczepana Baranowskich.                                                                       3. Za † rodziców Jana i Annę Sieńkowskich, siostrę Zofię i brata Stanisława.

Wtorek 20 czerwca
7.30 1. Za † Marka Gołębiewskiego w Dniu Ojca intencja dzieci.                                                         2. Za † Zofię i Piotra Pogłód, dziadków Jończyków i Stanisława Zemło.                                   3. Msza św. gregoriańska za † Irenę Mięgoć.
8.00 Msza św. gregoriańska za † Mariannę Kaczmarczyk.
18.00 1. Dziękczynna o Boże błogosławieństwo i łaski dla Hanny i Zbigniewa                                       Gołębiewskich w 30 rocznicę ślub intencja dzieci.                                                                     2. Msza św. gregoriańska za † Mariannę Grzywacz – koniec gregorianki.

Środa 21 czerwca
7.30 1. Za † Stanisława i Helenę Kaczmarczyków oraz braci Kaczmarczyków.                                   2. Za † Mariannę Skóra z ofiar uczestników pogrzebu.
18.00 1. Msza św. gregoriańska za † Irenę Mięgoć.                                                                                 2. Msza św. gregoriańska za † Mariannę Kaczmarczyk.                                                               3. Za † Antoniego i Stefanię Petrykowskich.

Czwartek 22 czerwca
7.30 1. Dziękczynna o Boże błogosławieństwo i łaski dla Stefanii Witkowskiej w 80                           rocznicę urodzin intencja męża i dzieci.                                                                                      2. Za † Henryka Machnowskiego.                                                                                                    3. Za † Jana Kozon z ofiar uczestników pogrzebu.
18.00 1. Za † Jana Makowskiego intencja imieninowa.                                                                            2. Za † Wincentego, Mariannę, Stanisława i Jana Światkowskich.                                             3. Msza św. gregoriańska za † Mariannę Kaczmarczyk.

Piątek 23 czerwca
7.30 1. Msza św. gregoriańska za † Mariannę Kaczmarczyk.                                                               2. Za † Wacława Stelmacha z okazji Dnia Ojca intencja dzieci.                                                    3. Za † Janinę Szczerbę od KŻR mężczyzn z Mystkówca Szczucina.
18.00 1. Za † rodzinę Kowalskich i Jackiewiczów.                                                                                   2. Za † Jana Kalinowskiego intencja Andrzeja.                                                                              3. Za † Jana Śliwkę intencja urodzinowa i imieninowa od córki.

Sobota 24 czerwca
7.30 1. Msza św. gregoriańska za † Mariannę Kaczmarczyk.                                                              2. Za † Jana w 18 rocznicę śmierci i Janinę w 8 rocznicę śmierci Skłuckich.                              3. Za † Jana Szurawskiego, Janinę i Jana Kacperskich.
18.00 1. Za † Jana Świadkowskiego intencja imieninowa od żony, dzieci i wnuków.                         2. Za † Jana Petrykowskiego, jego rodziców Stefanię i Antoniego.                                            3. Za † . Józefa Ciskowskiego intencja dzieci.

Niedziela 25 czerwca
9.00 1. Za † Wandę i Mieczysława Pajewskich.                                                                                       2. Msza św. gregoriańska za † Mariannę Kaczmarczyk.
11.00 W intencji parafian.
16.00 1. Za † Jana Małeckiego intencja imieninowa.                                                                               2. Za † Władysława Krakowieckiego, Aleksandrę, Stanisława, Jana Skrzecz, Marię                      Linkę i Piotra Wielgolewskiego, Ryszarda Kuleszę.                                                                3. Za † Genowefę, Wandę i Stanisława Wielgolewskich.

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

Najświętszej Trójcy

Najświętszej Trójcy
11 czerwca 2017r.

Dzisiaj, w uroczystość Trójcy Przenajświętszej, ze szczególną czcią Kościół wypowiada modlitwę: „Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu…”. Warto też zdać sobie sprawętrojca1, że ile razy świadomie i pobożnie wykonujemy znak krzyża, modlitewnie wielbimy Trójcę Przenajświętszą – jednego Boga w trzech Osobach. Jeśli dzisiaj człowiekowi, nawet chrześcijaninowi, trudno pojąć tę prawdę, tym bardziej potrzeba naszej modlitwy o Bożą mądrość i o światło Ducha Świętego. Oby wszystko w naszym życiu było czynione na chwałę Trójcy Świętej. Dziś odpust parafialny w Obrytem o godz. 12.00.

We wtorek 13 czerwca po mszy św. o godz. 18.00 Różaniec i Procesja Fatimska.

W najbliższy czwartek, 15 czerwca, będziemy celebrować uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa – Boże Ciało. Z Chrystusem utajonym w Najpobrane (2)świętszym Sakramencie wyjdziemy w uroczystej eucharystycznej procesji z kościołów na ulice naszych miast i drogi naszych wiosek. Będziemy dziękować Panu Bogu za dar Eucharystii, będziemy prosić Chrystusa o błogosławieństwo i pokój dla Kościoła powszechnego, dla naszej Ojczyzny i naszego narodu. Udział w tej procesji jest publicznym wyznaniem wiary w to, że Pan Jezus jest wśród nas, w naszym życiu zawsze obecny. Przygotujmy cztery ołtarze, udekorujmy nasz parafialny wieczernik i nasze domy, mieszkania, a przede wszystkim otwórzmy Panu Jezusowi nasze serca, aby mogło je opromienić Jego błogosławieństwo.

W Boże Ciało Msze Święte o godz. 9.00, 11.00 i 16.00. Uroczysta procesja ulicami naszej parafii wyruszy z kościoła po Mszy Świętej o godz. 11.00.

O przygotowanie tradycyjnych ołtarzy na procesję prosimy:
przy posesji państwa Wróbel-mieszkańcy Lutobrok –Folwark,
przy strażnicy – strażaków z Komorowa,
przy posesji p. Zacharskich – mieszkańców Cisk,
przy szkole – mieszkańców Mystkówca Kalinówki.

Prosimy Asystę w pełnym składzie, dziewczynki od Pierwszej Komunii Św. do sypania kwiatkami, ministrantów.

Prosimy Strażaków o zabezpieczenie trasy procesji.

W dzisiejszą niedzielę w Pułtusku odbędzie się Marsz dla Życia i Rodziny. Grmarsz-o-nas2omadzimy się o godz. 14.30 przed Szkołą Podstawowa nr. 3 na ul. Al. Tysiąclecia nr 3 w Pułtusku. Tam będą rozdawane specjalne kupony dla wszystkich na loterię jaka będzie na Pikniku przy Tawernie Domu Polonii. Specjalne zaproszenia są dla dzieci Pierwszokomunijnych. W ramach tych zaproszeń będzie Rejs Gondolą, słodka niespodzianka i nagroda główna rower. (Dzieci w strojach komunijnych). Wyjazd autokaru o godz. 13.45 z przed kościoła. Są jeszcze wolne miejsca.

PIELGRZYMKI:
17.06.2017r. jest organizowany wyjazd do Lichenia dla dzieci pierwszej i Generalnej Komunii Świętej. Koszt 60 zł od osoby, wyjazd o godz. 5.30 z przed kościoła w Pniewie. Tel: P. Anna Kowalska 502 367 426 i P. Małgorzata Wielgolewska 516 561 139.
18 czerwca organizowana jest pielgrzymka do Sokółki. Wyjazd o godz. 6.30 sprzed kościoła. Zapisy pod nr tel: 798 199 215.
5 lipca organizowana jest pielgrzymka do Obór. Wyjazd z pod kościoła o godz. 5.30. Koszt wyjazdu 50 zł. Zapisy pod nr tel.: 517 776 231.
10 września organizowana jest pielgrzymka do Gietrzwałdu. Koszt wyjazdu 50 zł. Zapisy pod nr tel.: 517 776 231.

20 czerwca organizowany jest rajd rowerowy szlakiem Powstania Styczniowego z Pniewa do Suwina. (Małe dzieci do klas szóstych  z rodzicami.) Gromadzimy się na cmentarzu parafialnym w Pniewie przy grobie ppor. Jana Salwina uczestnika walk 1863r. na modlitwie i wyruszamy do Suwina. Zapraszamy dzieci młodzież i dorosłych. Aby krzepić ducha wiary, pamięci o bohaterskich synach i córkach naszej ziemi i uczyć ducha patriotyzmu.

Zbliża się odpust w naszej Parafii. Jest to przepiękny dzień dla parafian, dlatego pragniemy żeby ten dzień był wyjątkowy i niezapomniany. Zapraszamy wszystkich parafian do degustacji naszych tradycyjnych przysmaków. Prosimy, żeby każdy włączył się tyle ile może, poprzez upieczenie ciasta, chleba, jagodzianek, przygotowanie ogórków małosolnych, smalcu, lemoniady itp.. Po Mszach św. wspólna degustacja i konkurs na najlepsze ciasto. Podczas degustacji będzie można wspomóc najbardziej potrzebujące osoby z naszej parafii składając dowolną ofiarę. Osoby chcące pomóc w przygotowaniu prosimy o kontakt z parafialnym zespołem charytatywnym. Kontakt telefoniczny: 517 776 231.

PODZIĘKOWANIE:
Na śmieci Marianna Światkowska z Wypych Nowych 30 zł.

W przyszłą niedziele będzie zbiórka do puszek na cele diecezjalne.

Są do nabycia książki ,,Wszystko o Jezusie z Nazaretu” po 10 zł. można nabyć przy wyjściu z kościoła.

Proszę o pilny kontakt z proboszczem, rodzinę grobu śp. Sergiusza Kaliszczuka.

W niedziele 25 czerwca na mszy św. dziękczynnej będzie odprowadzenie obrazu Matki Bożej Częstochowskiej z Cieńszy i przekazanie do Gładczyna Osiedle.

Dzieci od Komunii Św. generalnej na misje złożyły 650 zł.

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
13 VI – św. Antoni z Padwy (1195-1231), prezbiter i doktor Kościoła, do którego tak chętnie zwracamy się w różnych potrzebach;
14 VI – bł. Michał Kozal (1893-1943), biskup i męczennik obozu w Dachau;
17 VI – św. Albert Chmielowski (1845-1916), zakonnik, rozmodlony pokutnik, który odznaczał się heroiczną miłością bliźniego, dzieląc los z najuboższymi i pragnąc przywrócić im godność; to on uczy, że trzeba być „dobrym jak chleb”

ZAPROSZENIE
Serdecznie Zapraszamy Szanownych Państwa na I Zjazd Rodzinny Kisielów, który odbędzie się 02.07.2017r. w Pniewie. Zaprasza
Ks. kan. dr Dariusz Kisiel
Zapraszamy również osoby wywodzące się z rodziny Kisielów w linii żeńskiej i ich rodziny. Więcej informacji na plakatach. Zaproszenia do odebrania w zakrystii w kościele w Pniewie.
Każda rodzina zamawia i opłaca obiad we własnym zakresie w domu weselnym ,,Natalia’’ w Pniewie do 29.06.2017r., po uprzednim zgłoszeniu liczby osób z danej gałęzi. Tel. Kom. 506 046 845. Wersja obiadu a/25 zł, b/40zł.                                                                                                                                                                       Ks. Dariusz Kisiel

INTENCJE MSZALNE

Poniedziałek 12 czerwca
7.30 1. Za † Janinę Mieciecką intencja firmy ,,Stolarstwo meblowe” Ceremuga Jan z                            Juszczyna.                                                                                                                                      2. Msza św. gregoriańska za † Mariannę Kaczmarczyk z Pniewa od dzieci.
18.00 1. Msza św. gregoriańska za † Irenę Mięgoć.                                                                                 2. Msza św. gregoriańska za † Mariannę Grzywacz.

Wtorek 13 czerwca
7.30 1. Msza św. gregoriańska za † Irenę Mięgoć.                                                                                 2. Msza św. gregoriańska za † Mariannę Kaczmarczyk.
18.00 1. Za † Mariana Puławskiego w dniu urodzin.                                                                               2. Msza św. gregoriańska za † Mariannę Grzywacz.                                                                       3. Za † Marka Gołębiewskiego z ofiar uczestników pogrzebu.

Środa 14 czerwca
7.30 1. Za † Piotra Turka.                                                                                                                         2. Za † Krystynę Archacką z ofiar uczestników pogrzebu.
17.00 Dziękczynna o Boże błogosławieństwo dla Doroty i Roberta Kaczyńskich w 25                        rocznicę ślubu intencja dzieci.
18.00 1. Msza św. gregoriańska za † Mariannę Kaczmarczyk.                                                               2. Msza św. gregoriańska za † Mariannę Grzywacz.                                                                       3. Msza św. gregoriańska za † Irenę Mięgoć.

Czwartek 15 czerwca
9.00 1. Msza św. gregoriańska za † Mariannę Grzywacz.                                                                      2. Msza św. gregoriańska za † Mariannę Kaczmarczyk.
11.00 1. W intencji parafian.                                                                                                                       2. Msza św. gregoriańska za † Irenę Mięgoć.
16.00 1. Za † Marię, Stanisława i Annę Karłowicz.                                                                                   2. Za † Małgorzatę i Franciszka Prusinowskich.                                                                            3. Dziękczynna o Boże błogosławieństwo i łaski dla Barbary i Roberta Witkowskich w                 20 rocznicę ślubu.

Piątek 16 czerwca
7.30 1. Msza św. gregoriańska za † Irenę Mięgoć.                                                                                 2. Msza św. gregoriańska za † Mariannę Kaczmarczyk.                                                                3. Za † Stanisława Puławskiego z ofiar uczestników pogrzebu.
18.00 1. Za † Tadeusza Turka w 13 rocznicę śmierci i synów Mirosława i Pawła.                               2. Msza św. gregoriańska za † Mariannę Grzywacz.                                                                       3. Za † Zdzisława i Jana w 38 rocznicę śmierci Krystmanów.

Sobota 17 czerwca
7.30 1. Dziękczynna o Boże bł. i łaski dla Jana Czajkowskiego w 85 rocznicę urodzin                          intencja wnuczka z rodziną.                                                                                                       2. Za † Kazimierę Wiszowatą w 4 rocznicę śmierci.
18.00 1. Msza św. gregoriańska za † Mariannę Grzywacz. – msza św. w Licheniu.                                2. Msza św. gregoriańska za † Irenę Mięgoć.                                                                                  3. Msza św. gregoriańska za † Mariannę Kaczmarczyk.

Niedziela 18 czerwca
9.00 1. Za † Aleksandrę i Jana Turek intencja synowej.                                                                         2. Msza św. gregoriańska za † Mariannę Kaczmarczyk..
11.00 1. W intencji parafian.                                                                                                                       2. Dziękczynna o Boże bł. i opiekę Matki Bożej z ok. 40-lecia kapłaństwa ks. prał.                       Konstantego Kordowskiego.
16.00 1. Msza św. gregoriańska za † Mariannę Grzywacz.                                                                       2. Msza św. gregoriańska za † Irenę Mięgoć.                                                                                3. Za † Stefanię i Ignacego Kowalczyków oraz Janinę Linkę.

Zaszufladkowano do kategorii Informacje Parafialne | Dodaj komentarz

Zesłanie Ducha Świętego

Zesłanie Ducha Świętego
4 czerwca 2017r.

W dzisiejszą uroczystość Zesłania Ducha Świętego, nazywaną w Polsce Zielonymi Świątkami, kończy się okres Wielkanocy. Kościół modli się: „Panie, n0d081ff5d4dece87d3ac815d2198f452asz Boże, spraw, aby zgodnie z obietnicą Twojego Syna Duch Święty dał nam głębiej zrozumieć tajemnicę Eucharystii i doprowadził nas do całej prawdy”. On umacnia to, co słabe, prostuje to, co błędne, rozgrzewa oziębłe i przynosi błogosławieństwo pokoju. A my, poddając się Jego światłu i Jego ciepłu, jak uczniowie zgromadzeni wokół Maryi w Wieczerniku, możemy o tym zaświadczyć w codziennym życiu. Nie lękajmy się, On wszystkiego nas nauczy. Otwórzmy się tylko na Jego światło i pamiętajmy, że każda Eucharystia jest wciąż dokonującą się Pięćdziesiątnicą.

Z inicjatywy metropolity warszawskiego, kard. Kazimierza Nycza, od 2008 roku pierwsza niedziela czerwca obchodzona jest jako Święto Dziękczynienia. Przede wszystkim dziękujemy naszemu Ojcu w niebie za dar odkupienia. Ale jednocześnie dziękujemy sobie wzajemnie za wszelkie gesty dobroci i braterskiej solidarności.

Na mszy św. o godz. 11.00 Uroczystość Generalnej Komunii. Św. Biały tydzień do czwartku włącznie. Z racji Generalnej Komunii Św. nie będzie procesji Eucharystycznej.

W poniedziałek, 5 czerwca (tradycyjnie drugi dzień Zielonych Świąt), obchodz2015-05-25_ksap_25_maryja_matka_kosc_droh_1imy święto Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła. Podczas Soboru Watykańskiego II biskupi polscy złożyli
w Stolicy Apostolskiej prośbę o ogłoszenie Najświętszej Maryi Panny Matką Kościoła i oddanie całej ludzkości Jej macierzyńskiemu Sercu. Zamykając drugą sesję soborową, papież bł. Paweł VI ogłosił Maryję Matką Kościoła. Poniedziałkowe święto podkreśla rolę, jaką Maryja odgrywa w historii zbawienia i w mistycznym ciele Chrystusa – Kościele. Msze Św. będą o godz. 9.00, 11.00 i 17.00. Rozpoczynamy Okres zwykły w Kościele.

We wtorek, 6 czerwca, przypada rocznica beatyfikacji ks. Jerzego Popiełuszki w Warszawie. Przez wstawiennictwo tego polskiego błogosławionego prośmy o sprawiedliwość społeczną w naszej Ojczyźnie oraz o mądrość i roztropność dla rządzących naszym narodem.

W tym tygodniu, w czwartek, 8 czerwca, będziemy obchodzili święto Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana. Niech to będzie dzień szczególnej modlitwy naszej wspólnoty parafialnej za powołanych do kapłaństwa, o ich świętość i wytrwałość w kapłańskim posługiwaniu. Naszą modlitewną pamięcią obejmiemy też diakonów naszej diecezji, którzy w tym roku otrzymali święcenia kapłańskie.

W czerwcu codziennie o godz. 18.00 w naszym kościele celebrujemy nabożeństwo do Serca Pana Jezusa. Zastanówmy się, czy nasze serca nie są nazbyt oziębłe, obojętne, nieczułe, gdyż za mało wpatrują się w otwarte Serce Zbawiciela. Prośmy jak najczęściej, nie tylko w czerwcu: „Jezu, uczyń serca nasze według Serca Twego” i nie zrywajmy naszej przyjaźni z Panem Bogiem.

W przyszłą niedzielę będziemy obchodzili Uroczystość Trójcy Przenajświętszej. Odpust parafialny w Obrytem o godz. 12.00

W czwartek 15 czerwca br. Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa-Boże Ciało. O przygotowanie ołtarzy prosimy: 
przy posesji państwa Wróbel-mieszkańcy Lutobrok –Folwark,
przy strażnicy – strażaków z Komorowa,
przy posesji p. Zacharskich – mieszkańców nie Mierzęcina,  tóry stroił dwa lata temu ale Cisk,
przy szkole – mieszkańców Mystkówca Kalinówki.

W niedziele 11 czerwca w Pułtusku odbędzie się Marsz dla Życia i Rodziny. Gpobrane (1)romadzimy się o godz. 14.30 przed Szkołą Podstawowa nr. 3 na ul. Al. Tysiąclecia nr 3 w Pułtusku. Tam będą rozdawane specjalne kupony dla wszystkich na loterię jaka będzie na Pikniku przy Tawernie Domu Polonii. Specjalne zaproszenia są dla dzieci Pierwszokomunijnych. W ramach tych zaproszeń będzie Rejs Gondolą, słodka niespodzianka i nagroda główna rower. Jest organizowany wyjazd autokarowy, zapisy w Zespole Szkół w Pniewie.

Dnia 17.06.2017r. jest organizowany wyjazd do Lichenia dla dzieci pierwszej i Generalnej Komunii Świętej. Koszt 60 zł od osoby, wyjazd o godz. 5.30 z przed kościoła w Pniewie. Kontakt telefoniczny: P. Anna Kowalska 502 367 426 i P. Małgorzata Wielgolewska 516 561 139.

SPOTKANIA:
Spotkanie Rady Duszpasterskiej będzie we wtorek 6 czerwca po mszy św. wieczorowej o godz. 19.00.

PODZIĘKOWANIE:
Na śmieci Genowefa Gołębiewska
z Wólki Przekory 30 zł.

W TYM TYGODNIU PATRONUJE NAM:
10 VI – bł. Bogumił (ok. 1135-1204), biskup poznański i gnieźnieński. Bogumił urodził się w Koźminie (Wielkopolska). Pochodził ze znakomitego rodu Leszczyców. Przyszedł na świat ok. 1135 r. O jego rodzicach dokumenty milczą. Jego bliższym krewnym, może nawet bratem, był cysters w Łeknie, Boguchwał. Nie są znane bliższe okoliczności wstąpienia Bogumiła do klasztoru cystersów. Nie wiemy również, czy jego imię Piotr jest chrzestnym, czy też zakonnym. W roku 1185 miał powstać klasztor cystersów w Koprzywnicy, a jego opatem miał być wybrany wówczas właśnie Bogumił-Piotr. W roku 1186 Bogumił został powołany na urząd biskupa w Poznaniu. Do dziś w skarbcu katedry przechowywana jest jego stuła. Jednak już w roku następnym, 1187, po śmierci arcybiskupa gnieźnieńskiego Zdzisława, Bogumił został powołany do Gniezna na jego następcę. Tak szybka kariera wskazuje, że musiał wyróżniać się niezwykłymi zaletami ducha.  Bogumił był rzeczywiście chlubą zakonu cysterskiego dzięki swojej mądrości, uczynności, dzielności, świętości
i hojnej fundacji na cele misyjne.

INTENCJE MSZALNE

Poniedziałek 5 czerwca
9.00   1. Za † Marię Fijałkowską intencja brata Mirosława z żoną.                                                       2. Za † Edytę Jędrzejczyk  z ofiar uczestników pogrzebu.
11.00   Msza św. gregoriańska za † Mariannę Grzywacz.
17.00   1. Msza św. gregoriańska za † Irenę Mięgoć.                                                                                 2. Msza św. gregoriańska za † Mariannę Kaczmarczyk z Pniewa od dzieci.

Wtorek 6 czerwca
7.30 1. Dziękczynna o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Marianny i Ryszarda w 25                      rocznicę ślubu.                                                                                                                               2. Za † Jerzego Chmielewskiego, Stanisława i Genowefę Chmielewskich intencja                        rodziny.                                                                                                                                          3. Msza św. gregoriańska za † Mariannę Kaczmarczyk.
18.00 1. Za † Zofię i Bolesława Grzywacz.                                                                                                 2. Msza św. gregoriańska za † Mariannę Grzywacz.                                                                       3. Msza św. gregoriańska za † Irenę Mięgoć.

Środa 7 czerwca
7.30 1. Za † Zofię i Józefa Sokołowskich.                                                                                                2. Msza św. gregoriańska za † Mariannę Grzywacz.                                                                      3. Msza św. gregoriańska za † Irenę Mięgoć.
18.00 Msza św. gregoriańska za † Mariannę Kaczmarczyk.

Czwartek 8 czerwca
7.30 1. Za † Krzysztofa Wróbla w 2 rocznicę śmierci, intencja żony i dzieci.                                        2. Za † Marka Gołębiewskiego z ofiar uczestników pogrzebu.                                                    3. Za † Zofię Mąka z ofiar uczestników pogrzebu.
18.00 1. Msza św. gregoriańska za † Mariannę Grzywacz.                                                                       2. Msza św. gregoriańska za † Irenę Mięgoć.                                                                                 3. Msza św. gregoriańska za † Mariannę Kaczmarczyk.

Piątek 9 czerwca
7.30 1. Dziękczynna o Boże błogosławieństwo i łaski dla Danuty i Tadeusza Śliwka w 30                   rocznicę ślubu.                                                                                                                                2. Za † Mieczysława i Jolantę Gorczyńskich, rodziców Gorczyńskich i Deptułów oraz                     zmarłych z rodziny Kozonów.                                                                                                  3. Za † Mariannę Godlewską  z ofiar uczestników pogrzebu.
18.00 1. Msza św. gregoriańska za † Mariannę Grzywacz.                                                                       2. Msza św. gregoriańska za † Irenę Mięgoć.                                                                                 3. Msza św. gregoriańska za † Mariannę Kaczmarczyk.

Sobota 10 czerwca
7.30 1. Za † Antoniego i Helenę Kaczmarczyk w rocznicę śmierci.                                                       2. Za † Halinę Grzybowską z ofiar uczestników pogrzebu.                                                            3. Za † Krystynę Archacką z ofiar uczestników pogrzebu.
16.00 Ślub- Marty Wiśniewskiej i Adama Tag.
18.00 1. Msza św. gregoriańska za † Mariannę Grzywacz.                                                                       2. Msza św. gregoriańska za † Irenę Mięgoć.                                                                                 3. Msza św. gregoriańska za † Mariannę Kaczmarczyk.

Niedziela 11 czerwca
9.00 1. Za † Stanisława Kisiela i jego rodziców Zofię i Stanisława Kisiel, Stanisława w 3                       rocznicę śmierci i Helenę Burawskich intencja rodziny.                                                         2. Dziękczynna o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Wojtka Króla.
11.00 W intencji parafian. Chrzty.
16.00 1. Msza św. gregoriańska za † Mariannę Grzywacz.                                                                       3. Msza św. gregoriańska za † Irenę Mięgoć.                                                                                 3. Za † . Msza św. gregoriańska za † Mariannę Kaczmarczyk.

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz