Świętej Bożej Rodzicielki

Świętej Bożej Rodzicielki
1 stycznia 2017 r.

W pierwszy dzień nowego roku   Pańskiego 2017 Kościół celebruje liturgiczną uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. Dziś stajemybozej-rodzicielki-maryi obok Matki Bożej, prosząc Trójjedynego Boga o błogosławieństwo dla naszych rodzin, dla Ojczyzny i całego świata. Nie wiemy, jaki ten rok będzie ani co przyniesie. Ale z wielowiekowych doświadczeń naszego narodu wynika, że Matka Boga i nasza Matka nigdy nas nie zawiodła, zwłaszcza w trudnych chwilach. Wpatrujmy się w Nią. Ona nosiła pod swoim Sercem źródło i początek naszego życia – Jezusa Chrystusa, przez którego wszystko się stało, a bez Niego nic się nie stało i nadal się nie dzieje. Ona od początku trwała przy danym Bogu słowie, od zwiastowania, przez betlejemską noc, aż po Golgotę, wpisując się w Boże dzieło odkupienia. Prośmy Maryję, aby zbawienie ofiarowane każdemu z nas przez Jej Syna nie zostało zmarnowane.

Po mszy św. zbiórka do puszek na ogrzewanie naszego kościoła.

W Betlejem Aniołowie głosili chwałę Pana Boga i pokój ludziom dobrej woli”. Maryja, wydając na świat Bożego Syna, staje się Królową Pokoj1290u. Dlatego dzisiejsza uroczystość Bożej Rodzicielki Maryi, ogłoszona z inicjatywy papieża bł. Pawła VI (list z 1967 r.), jest obchodzona jako Światowy Dzień Modlitw o Pokój. Świat i ludzkość ciągle potrzebują pokoju. Nie szczędźmy czasu i serca na modlitwę w tej intencji przez wstawiennictwo Maryi – Jej niczego Bóg nie odmawia.

Dzisiaj za publiczne odmówienie lub odśpiewanie hymnu O Stworzycielu, Duchu, przyjdź można uzyskać odpust zupełny. Wszyscy potrzebujemy Bożej pomocy, Bożej łaski, skorzystajmy więc z tego daru Kościoła.

We wtorek, 3 stycznia, tradycyjnie wspominamy Najświętsze Imię Jezus. U św. Łukasza czytamy: „Gdy nadszedł dzień ósmy i należałimageso obrzezać Dziecię, nadano Mu imię Jezus, którym Je nazwał anioł, zanim się poczęło w łonie [Matki]” (Łk 2,21). Już w pierwszej połowie XVI wieku papież Klemens XII pozwolił na sprawowanie Mszy Świętej o Imieniu Jezus, a Innocenty XIII na początku XVIII wieku rozciągnął to święto na cały Kościół. Pamiętajmy o zapewnieniu samego Pana Jezusa, który powiedział: „Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: o cokolwiek byście prosili Ojca, da wam w imię moje” (J 16,23). Choć jest to dowolne liturgiczne wspomnienie, tego dnia do codziennej modlitwy dołączmy choćby kilka wezwań z Litanii do Imienia Jezus.

W piątek, 6 stycznia, przypada uroczystość Objawienia Pańskiego, w naszej trobraz1adycji zwana świętem Trzech Króli. Przypomina nam ona, że Syn Boży przyszedł do ludzi wszystkich narodów, ras i języków. Msze Święte o godz. 9.00, 11.00 i 16.00. Tego dnia w kościele pobłogosławimy kadzidło i kredę, którą – zgodnie z dawnym polskim zwyczajem – na drzwiach naszych domostw nakreślimy pierwsze litery imion Mędrców ze Wschodu: Kacpra, Melchiora i Baltazara. Po literach C + M + B napiszemy cyfry roku Pańskiego 2017, co tłumaczymy również jako prośbę, aby Chrystus błogosławił nasz dom: Christus mansionem benedicat. Takie oznakowanie drzwi naszych domów ma rangę świadectwa wiary wobec naszych braci i sióstr, którzy od nas tego świadectwa żądają i na nie oczekują.

W uroczystość Objawienia Pańskiego rokrocznie obchodzimy Misyjny Dzień Dzieci. Szczególną modlitwą otaczamy misjonarzy i misjonarki, modlimy się o liczne i święte powołania kapłańskie i misyjne, może także z naszej parafii.

W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. W modlitwach prosimy o liczne i święte powołania kapłańskie, a w piątek przepraszamy Boże Serce za brak miłości, za lekceważenie Bożych darów, zwłaszcza Eucharystii. Prosimy o miłosierdzie dla tych, którzy Pana Boga przeprosić nie chcą. W sobotę prosimy Niepokalane Serce Maryi o wstawiennictwo przed Bożym tronem. W piątek od godz. 15.00 do 16.00 prywatna Adoracja Najświętszego Sakramentu. Adoracja przeniesiona z czwartku. Na mszy św. o godz. 16.00 będzie śpiewanie kolęd. Pierwsza sobota miesiąca po mszy św. o godz. 8.00 Różaniec poprowadzą KŻR z Leman.

W niedzielę, 8 stycznia, przypada święto Chrztu Pańskiego. Niedziela ta zamyka liturgiczny okres Narodzenia Pańskiego. Będziemy celebrować pamiątkę puchrzest-p-jezusa-w-jordanieblicznego ogłoszenia mesjańskiej misji Pana Jezusa. W minionym roku pogłębialiśmy duchowe owoce naszego własnego chrztu i powołania do zbawienia, także we wspólnocie polskiego narodu. Tym bardziej warto zdać sobie sprawę, że przez chrzest stajemy się dzieckiem Bożym, nowym stworzeniem, przeznaczonym do nowego, lepszego – świętego życia, że przez chrzest św. rozpoczęła się nasza komunia z Panem Bogiem.

obraz2

Trwa wizyta duszpasterską zwaną kolędą. Pragniemy spotkać się z naszymi wiernymi aby wspólnie się pomodlić w intencji odwiewizyta-duszpasterska-01dzanej rodziny, poświęcić mieszkanie i otrzymać Boże błogosławieństwo na cały Nowy Rok. Niech nie zabraknie krzyża, świeczek, wody święconej i Pisma św. Dzieci pokazują zeszyty do religii, kandydaci do Bierzmowania indeksy.

PORZĄDEK KOLĘDY:
Poniedziałek Lutobrok Folwark – 2 księży                                                                                               od godz. 15.30 Gładczyn – domki prywatne i bl. Nr. 5 – 1 ksiądz Wtorek Komorowo Parcele 1 ksiądz                                                                                                       Komorowo Nowe i Działki – 2 ks.
Środa Komorowo Stare 2 księży                                                                                                          od godz. 15.30 Pniewo ul. Pułtuska i Armii Krajowej– 1 ksiądz
Czwartek Drwały i Mierzęcin – 1 ksiądz                                                                                                  Placusin – 1 ksiądz                                                                                                                        od godz. 15.00 Gładczyn- bl. Nr. 1 i 2 – 1 ksiądz
Sobota Nowe Wypychy – 1 ksiądz                                                                                                          Zdziebórz– 2 księży
Kolęda codziennie od godz. 9.00. Pojazdy prosimy przed godz. 9.00.

PODZIĘKOWANIA:
Na śmieci: z Mystkówca Kalinówki po 30 zł. – Irena i Roman Rosińscy, Zofia i Kazimierz Rosińscy, Honorata i Kazimierz, Genowefa Osowiecka, Barbara i Andrzej Rosińscy, Bożena i Edward Lasoccy, Irena i Józef Grzywacz, Hanna i Mariusz Hanusz, Dorota i Artur Woźnica, Beata i Krzysztof Gościniak, Teresa i Stanisław Kaczmarczyk, Irena i Franciszek Sieńkowscy 50 zł. Katarzyna i Sławomir Osowieccy 50 zł. Anna i Janusz Raczyńscy Gładczyna 3/5 30 zł. Malwinowo: Sylwester Jackiewicz 30 zł. Zdzisław Jarosik 50 zł. Bogdan Kalinowski 50 zł. Gładczyn Szlachecki po 30 zł.: Henryk Nowosielski, Hanna Purgacz, Jarosław Zadworny, Marianna Jadacka, Jan Wołoszyn, Ryszard Jeż, Marek Zyskowski, Bogdan Ciosek, Ireneusz Kostrzewski, Waldemar Dukalski 20 zł. Mystkówiec Szczucin po 30 zł: Mirosław Rakowski, Zofia Packa, Robert Król, Jan Samsel, Jerzy Sokołowski, Dariusz Siebierski, Marianna Skoczeń, Jan Masłowski, Dariusz Szczubeł, Konstanty Masłowsaki, Zenobiusz Król 50 zł. Wypychy Stare po 30 zł: Henryk Twardowski, Ryszard Kaczmarczyk. Mystkówiec Stary po 30 zł: Jan Mróz, Artur Mróz, Józefa Liszewska, Marianna Rogulska, Roman Rogulski, Andrzej Sieńkowski, Henryk Jeż, Mieczysław Depta, Marianna Marczak, Wiesław Krawczyk, Anna Osowiecka, Maria Końska, Wiesław Lewandowski, Wiesław Falba, Krystyna Mosakowska, Marek Gołębiewski, Adam Wójcik, Bogdan Jabłoński, Genowefa Krystman, Barbara Puławska, Jacek Nożykowski, Stanisław Kacperski, Stanisław Gołębiewski, Henryk Dylak, Halina Jankowska, Teresa Światkowska, Jan Puławski, Stanisław Kamiński, Krystyna Marczak 20 zł. Andrzej Drożdż 60 zł Bóg zapłać.

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
2 I – św. Bazyli Wielki i św. Grzegorz z Nazjanzu, biskupi i doktorzy Kościoła żyjący w IV wieku.

U progu nowego roku kalendarzowego 2017 jeszcze bardziej otwórzmy się na Bożą20162017 miłość, aby mogła napełnić nasze domy, nasze rodziny i stać się w nas źródłem życia Bożego, z którego będą czerpać inni. W ten sposób stwarzamy szansę spełnienia się naszych najlepszych życzeń, aby budując dom naszej rodziny, naszej wspólnoty parafialnej i naszej Ojczyzny, promieniować Bożym szczęściem, niezależnie od tego, co posiadamy i jaką drogą Pan Bóg nas prowadzi. Niech ten kolejny, rozpoczynający się rok Pański dla nas wszystkich, dla naszych rodzin, dla naszej wspólnoty parafialnej i dla naszej Ojczyzny będzie czasem prawdziwie błogosławionym.

„Niech cię Pan błogosławi i strzeże. obraz2 Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad tobą (…).
Na progu Nowego 2017 Roku życzymy Wam Drodzy Parafianie pokoju ducha, zdrowia i przyjaźni z Bogiem, by Miłosierny Bóg był z Wami w każdej chwili życia, by Wam błogosławił i strzegł od wszelkiego złego. Duszpasterze

INTENCJE MSZALNE

Poniedziałek 2 stycznia
7.30 1. Za † Zygmunta Milczarczyka z ofiar uczestników pogrzebu.                                                  2. Za † Bożenę Rogalińską z ofiar uczestników pogrzebu.                                                            3. Za † Ryszarda Spodka z ofiar uczestników pogrzebu.

Wtorek 3 stycznia
7.30 1. Za † Józefę Czubkowską z ofiar uczestników pogrzebu.                                                         2. Za † Jana Sieńkowskiego z ofiar uczestników pogrzebu.                                                        3. Za † Genowefę Mariańską intencja imieninowa.

Środa 4 stycznia
7.30 1. Za † Mariannę Krawczyk z Pniewa Kolonii intencja Teodozji i Bolesława Krawczyk z               Pułtuska.                                                                                                                                       2. Za † Genowefę Kmiołek z ofiar uczestników pogrzebu.                                                           3. Za † Stanisława Światkowskiego z Pniewa z ofiar uczestników pogrzebu.

Czwartek 5 stycznia
7.30 1. Za † Bogdana Tomczaka z ofiar uczestników pogrzebu.                                                         2. Za † Stanisława Kalinowskiego z ofiar uczestników pogrzebu.                                              3. Za † Henryka Szczesnego z ofiar uczestników pogrzebu.

Piątek 6 stycznia
9.00 1. Za † Krystynę i Mieczysława Śliwka.                                                                                           2. Za † rodziców Annę i Jana Sieńkowskich, siostrę Zofię i brata Stanisława.
11.00 Za † Annę Dawidczyk.
16.00 1. Za † Mariannę, Antoniego, Andrzeja i Józefa Oleksiak.                                                            2. Za † Aleksandra Krzyżewskiego w 19 rocznicę śmierci.

Sobota 7 stycznia
8.00 1. Za † Zofię Kacperską w 1 rocznicę śmierci i Eugeniusza Kacperskiego.                                 2. Za † Henryka Dawidczyka w 3 rocznicę śmierci, intencja rodziny.                                         3. Za † Wiesława Sieńkowskiego z ofiar uczestników pogrzebu.

Niedziela 8 stycznia
9.00 Za † rodziców Rozalię w 10 rocznicę śmierci i Jana Koczarów.
11.00 W intencji parafian.
16.00 1. Za † Jana i Helenę Pogłód, dziadków i brata Piotra Pogłodów.                                               2. Za † Janinę i Franciszka Zawadzkich.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Informacje Parafialne. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.