Uroczystość Wszystkich Świętych

Uroczystość Wszystkich Świętych
1 listopada 2015 r.

Dziś obchodzimy UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH i rozpoczęcie Tygodnia Mimages (4)odlitw za Zmarłych. Porządek Mszy Świętej o godz. 9.00, 10.30 i 12.00. Po mszy św. o godz. 12.00 będzie procesja na cmentarz grzebalny w czasie, której będą wypominki jednorazowe. Na cmentarzu będzie pokropienie wodą święconą, okadzenie i specjalne modlitwy za zmarłych. Nie będzie mszy św. o godz. 16.00. Natomiast o godz. 18.00 będzie wspólna modlitwa za zmarłych na cmentarzu przy krzyżu – zapraszamy.

  Jutro – wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych, nazywane inaczej Dniem Zadusznym. Uroczyste Msze Święte w naszym kościele o godz. 9.00, 11.00 i 16.00. Na tej mszy św. o 16.00 będziemy szczególnie modlić się za zmarłych w ostatnim roku czyli od 1 listopada 2014 do 1 listopada 2015r. i w czasie tej mszy św. rodzina zmarłego lub zmarłej podczas słownego wspomnienia przyniesie znicz do ołtarza na znak szczególnej pamięci. U p. Kościelnego zamawiamy tzw. ,,podzwonne” za naszych zmarłych.

Obraz4

W tym tygodniu przypadają: pierwszy czwartek. Prywatna adoracja Najświpobraneętszego Sakramentu od godz.15.00.
Pierwszy piątek. Spowiedź od 15.30 i spotkanie dla kandydatów do Bierzmowania. Po mszy św. porannej wyjazd do chorych.
Pierwsza sobota miesiąca. Różaniec o godz. 9.00.

Za tydzień – 32. niedziela w ciągu roku i VII Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym, oraz zakończenie Tygodnia Modlitw za Zmarłych. Będzie zbiórka do puszek na ten cel.

PODZIĘKOWANIE:
Składamy podziękowanie dla wszystkich, tych którzy w październiku prowadzili Różaniec w kościele: dzieciom, młodzieży i dorosłym.
Na wycięcie suchych drzew na cmentarzu ofiarę złożyli Bogusława i Mieczysław Koczara z Gładczyna Rządowego 100 zł.
Ofiarę na kościół złożyli Kazimiera i Jan Witkowscy z Leman 50 zł.
Ofiary na wywóz śmieci z cmentarz złożyli: Marianna Zacharska z Pniewa – 30 zł. Aneta Stańczak z Komorowa 30 zł. Lucyna i Marian Dawidczyk z Mierzęcina 50 zł. Janina Szczerba z Gładczyna Rządowego 30 zł. Rodzina Gaszczyńskich ze Zdzieborza 30 zł. Genowefa Górczyńska z Drwał 30 zł. Elżbieta i Krzysztof Gierek z Topolnicy 30 zł. Zofia i Stanisław Mroczkowscy z Wólki Folwark 30 zł. Mieczysław Linka z Pniewa 50 zł. Henryk Borek z Komorowa 30 zł. Stanisław Kaczmarczyk z Komorowa 30 zł. Dorota i Artur Woźnica z Mystkówca Kalinówki 30 zł. Danuta i Jerzy Turek z Placusina 30 zł.
Bóg zapłać za ofiary na kościół, wycinkę drzew i wywóz śmieci z cmentarza.
Dziękujemy P. Jerzemu Abramczykowi za pomoc w załadowaniu śmieci a P. Jerzemu Lusie za wywóz.

SPOTKANIA:
W piątek o godz. 16.00 spotkanie dla kandydatów do Bierzmowania.
W przyszłą niedzielę 8 listopada po mszy św. o godz. 11.00 spotkanie dla dzieci, które mają przystąpić do Pierwszej Komunii Św. i ich rodziców.

Są kalendarze rolnicze po 27 zł.

Msze św. popołudniowe będą o godz. 16.00, a kancelaria będzie czynna po mszy św.

Odpusty za zmarłych:
wierni, którzy nabożnie odwiedzą cmentarz i przynajmniej w myśli pomodlą się za zmarłych, zyspobrane (1)kają odpust dla dusz w czyśćcu cierpiących; odpust ten w dniach od 1 do 8 listopada jest zupełny, w pozostałe zaś dni roku – cząstkowy. Jest to odpust pod zwykłymi warunkami; odpust zupełny można zyskać (dla jednej duszy w czyśćcu cierpiącej) jeden raz na dzień;
wierni, którzy odwiedzą kościół lub kaplicę (tę z której prawnie korzystają) w celu przyjścia z pomocą duszom zmarłych i odmówią tam Ojcze nasz i Wierzę w Boga, mogą w Dzień Zaduszny zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami; spowiedź św., Komunia św. i modlitwa w intencji wyznaczonej przez papieża. Odpust ten można zyskać od południa dnia poprzedniego aż do północy z drugiego na trzeciego listopada. W intencjach papieża można odmówić na przykład jedno Ojcze nasz i jedno Zdrowaś Maryjo lub jakąkolwiek inną modlitwę. Do zyskania odpustu zupełnego wymagane jest nadto wyzbycie się przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, również lekkiego. Jeżeli brak jest wspomnianej dyspozycji lub wymaganych warunków, wówczas odpust ten będzie cząstkowy.

WIDZENIA I DUSZE W CZYŚĆCU
Pewnego wieczoru Ojciec Pio był w klasztorze, w pokoju gościnnym na parterzepobrane (2). Kiedy położył się na pryczy, nagle pojawił się człowiek otulony czarnym płaszczem. Ojciec Pio zaskoczony wstał, żeby zapytać kim jest ów przybysz i czego chce. Nieznajomy powiedział, ze jest Duszą czyśćcowa. „Nazywam się Pietro Di Mauro” – powiedział – „zginąłem w pożarze 18 sierpnia 1908 roku tutaj, w tym klasztorze, który został zamieniony na hospicjum dla ludzi starych. W tym pokoju zginałem w płomieniach, podczas snu na słomianym materacu. Musiałem tu przyjść, żeby prosić Cię  o odprawienie Mszy św. za moją Duszę jutro rano. Pan Bóg mi na to pozwolił. Dzięki tej mszy będę mógł wejść do Nieba.”
Ojciec Pio odpowiedział, ze chciałby odprawić te Msze.
Potem, kiedy chciał odprowadzić nieznajomego do klasztornej furty, zdał sobie sprawę, że rozmawiał ze zmarłym, bo kiedy wyszli na dziedziniec, nieznajomy raptem znikł. Jeszcze tego samego wieczoru Ojciec Pio udał się do przełożonego klasztoru, Ojca Paolino z Casacalenda, żeby prosić go o możliwość odprawienia porannej Mszy św. za Duszę tego nieszczęśnika.
Kilka dni później Ojciec Paolino chcąc zweryfikować informacje, które usłyszał od Ojca Pio, udał się do biura rejestracji ludności w St. Giovanni Rotondo, gdzie otrzymał pozwolenie na sprawdzenie listy zgonów z 1908 r. Pośród nazwisk ludzi zmarłych we wrześniu Ojciec Paolino odnalazł to, czego szukał. Zapis brzmiał: „We wrześniu 1908 r. w pożarze hospicjum zginał Pietro Di Mauro”.

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
4 XI – św. Karol Boromeusz, biskup i kardynał, który odegrał wybitną rolę na Soborze Trydenckim

CIESZCIE SIĘ I RADUJCIE!
Kto jest najszczęśliwszy na świecie?
Gdybyśmy znaleźli się na przesyconym słońcem ateńskim rynku niemal 25 wieków wstecz, gdzieś pomiędzy monumentalnymi świątyniami starożytnych bogów a tchnącymi klasycznym pięknem rzeźbami Fidiasza, moglibyśmy spotkać Arystotelesa nauczającego o szczęściu. Wyjaśniał swym słuchaczom, że jest to stały stan zadowolenia z życia i że szczęściem jest już samo dążenie do celu, a nie tylko jego osiągnięcie. Porównywał szczęście do zdobywania góry. Cała radość płynie nie tyle ze zdobycia szczytu, ile z samej wędrówki, z każdego kroku, który przybliża nas do celu.
Dążenie do szczęścia stale towarzyszy człowiekowi. Bohater Homera, Odyseusz, z wytrwałoścObraz5ią podróżuje do swej Itaki, gdyż tylko tam może być szczęśliwy. Starożytny mit o Graalu głosi, iż ten, kto wyruszy w drogę poszukiwania kielicha Ostatniej Wieczerzy i odnajdzie go, odnajdzie szczęście. Według Platona, szczęśliwi mogli być tylko bogowie. O szczęściu również uczy nas dzisiaj Chrystus. Moglibyśmy parafrazować błogosławieństwa, mówiąc: „Szczęśliwi ubodzy, cisi, wprowadzający pokój”. Kto jest najszczęśliwszy na świecie? Odpowiedź może być tylko jedna: wszyscy święci! Dla nich szczęście przybiera twarz Chrystusa. Głęboka i pełna zażyłości relacja z Nim, intymna więź z Jezusem, prawdziwa przyjaźń -jest źródłem szczęścia. Można czuć się szczęśliwym pomimo zewnętrznych trudności. Błogosławieństwa wyznaczają drogę do szczęścia. Innymi słowy – drogę do świętości.

ks. Mariusz Rosik

INTENCJE MSZY ŚWIĘTEJ

Poniedziałek 2 listopada
9.00 1. Za † rodziców Stanisława i Mariannę Lewandowskich i Piotra Kowalczyka.                               2. Za † Henryka Kowalskiego z ofiar uczestników pogrzebu.
11.00 1. Za † Zygmunta Trzcińskiego intencja urodzinowa od żony Marianny i za rodziców                             Trzcińskich i Koczarów.                                                                                                         2. Za † Rafała Światkowskiego w 13 rocznicę śm. rodziców Światkowskich i                                             Sieńkowskich, Janinę i Józefa Deptułów, Waldemara Michałowskiego.
16.00 1. Za † ks. Jana Murziaka.                                                                                                                   2. Za † Krystynę Fraszek z ofiar uczestników pogrzebu.                                                                 3. Msza św. za zmarłych w ostatnim roku.

Wtorek 3 listopada
7.30 Za † Wiktora Dana od Zofii Kisiel zamiast kwiatów.
16.00 1. Dziękczynna za zbiory i o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla mieszkańców                             Mystkówca Kalinówki.                                                                                                                      2. Za † Adama i Katarzynę Borków, intencja córki.                                                                          3. Za † Waldemara Ciemerycha z ofiar uczestników pogrzebu.

Środa 4 listopada
7.30 Za † Stanisława Mróz w 12 rocznicę śmierci, Ewę i Józefa Mróz, Aleksandrę i Jana Zajda.
16.00 1. Za † Dorotę Rybakiewicz.                                                                                                               2. Za † Mariannę i Władysława Osowieckich, braci: Jana i Antoniego oraz dziadków                               Osowieckich.                                                                                                                           3. Za † Aleksandrę, Józefa i Stanisława Cachel .

Czwartek 5 listopada
7.30 1. Za † Pawła Stelmacha intencja mamy.                                                                                         2. Za † Tadeusza Milczarczyka, Jerzego i Sylwestra Grzywacz.
16.00 1. Za † Leokadię i Aleksandra Stelmach.                                                                                           2. Za † Sławomira Sieńkowskiego, Jana i Janinę Sieńkowskich.                                                       3. Za † rodziców Twardowskich, Mariusza i Radosława Twardowskich.

Piątek 6 listopada
7.30 Za † Piotra Pogłoda z ofiar uczestników pogrzebu.
16.00 1. Msza św. dziękczynna za zebrane zbiory i o Boże błogosławieństwo od mieszkańców               Pniewa Kolonii.                                                                                                                               2. Za † Stanisława Krawczyka w 17 rocznicę śmierci, intencja żony.                                             3. Za † Józefa i Czesławę Osowieckich, Piotra i Małgorzatę Turek, córkę Joannę, siostry:                         Jadwigę i Krystynę oraz Pawła i Jerzego.

Sobota 7 listopada
7.30 1. Za † Józefa Kisiela w 4 rocznicę śmierci, Mikołaja Kisiel, dziadków Kisiel i Puławskich.           2. Za † Andrzeja Delugę z ofiar uczestników pogrzebu.
16.00 1. Za † Teresę, Bogdana, Krzysztofa i Karola Osińskich.                                                                 2. Za † Mariannę Czajkowską w 15 rocznicę śmierci.                                                                       3. Za † Wiktora Dana od rodziny Mościńskich zamiast kwiatów.

Niedziela 8 listopada
9.00 Za † Jana Turka i zmarłych z rodziny Turków intencja Henryka.
11.00 W intencji parafian. Chrzty.
16.00 1. Msza św. dziękczynna o Boże błogosławieństwo dla mieszkańców Wielątki Folwark                   intencja z majowego i czerwcowego.                                                                                           2. Za † Zdzisława Nożykowskiego, Aleksandrę i Stanisława Śliwkę.                                              3. Za † Daniela Kmiołek w 4 rocznicę śmierci.

Obraz2

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.