V Niedziela Wielkanocna

V Niedziela Wielkanocna
24 kwietnia 2016r.

W dzisiejszej Ewangelii Jezus przypomina nam o tym, byśmy się wzajemnipar2e miłowali. W początkach chrześcijaństwa wzajemna miłość pomiędzy uczniami Chrystusa przyciągała i inspirowała pogan. Warto o tym pamiętać i żyć tak, by inni widzieli, że jesteśmy uczniami Jezusa.

Przeżywamy dziś już ostatnią niedzielę kwietnia, która według programu duszpasterskiego jest Ogólnopolską Niedzielą Modlitw za Kierowców i wszystkich poruszających po drogach. Niech nasza wspólna modlitwa owocuje większą rozwagą i mądrością w czasie naszych pieszych, rowerowych czy samochodowych wojaży, tym bardziej że coraz cieplejsze dni zachęcają do organizowania wycieczek. Starajmy się być bezpiecznymi użytkownikami dróg i pojazdów mechanicznych.

Wolontariusze z naszej parafii przedstawią okolicznościowy program i przeprowadzą zbiórkę do puszek ,,Napełnij Dzban” na Światowe Dni Młodzieży. pobraneNazwa akcji nawiązuje do Ewangelii o Samarytance, a tym samym do nazwy diecezji na czas ŚDM – Studnia Jakubowa. Samarytanka przychodziła do studni Jakuba, aby napełnić swój dzban wodą. Przy studni spotkała Jezusa, który odmienił jej życie. Dlatego też i my chcemy za pomocą symbolicznego napełniania dzbana, odmieniać życie młodych i umożliwić im spotkanie żywego i prawdziwego Boga, a miejscem i okazją są Światowe Dni Młodzieży w Krakowie.

Jutrzejsze święto Świętego Marka Ewangelisty to tradycyjny dzień modlitwy o urodzaje. Chociaż dopiero w przyszłym tygodniu przeży3cfbdf36-c263-44f1-86d1-4ac475aa7be8_bigwać będziemy specjalne dni modlitw o dobre urodzaje i za kraje głodujące, chciejmy w naszej osobistej modlitwie prosić dobrego Boga, by pobłogosławił wszelkie ludzkie wysiłki, aby przyniosły one obfity plon i owoc i aby nikomu nie brakowało codziennego chleba.
Zachęcamy i zapraszamy do modlitwy w intencji Europy w dniu święta patsw_katarzyna_ze_sienyronki naszego kontynentu, Świętej Katarzyny Sieneńskiej. Naszą modlitwą ogarnijmy również wszystkie ofiary nazistowskiego i stalinowskiego terroru, zwłaszcza osoby duchowne i konsekrowane w przypadający tego dnia Dzień Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego, upamiętniający rocznicę wyzwolenia obozu koncentracyjnego w Dachau.

W dzisiejszą niedzielę w naszej parafii odbędzie się Powołanie i zaprzysiężenie Rady Gospodarczej i Duszpasterskiej na mszy św. o godz. 11.00.

Przyszła niedziela Pierwsza miesiąca, po sumie Adoracja NajśwObraz1iętszego. Sakramentu i procesja Eucharystyczna, zapraszamy Asystę procesyjną.

W przyszłą niedzielę rozpoczniemy maj. W naszej polskiej tradycji to miesiąc szczególnej modlitwy razem z Maryją. Każdego dnia o godz. 18.00, będziemy odprawiać nabożeństwa majowe ze śpiewem litanii loretańskiej.

Naszą modlitwą i życzliwością otaczamy solenizantów i jubilatów tygodnia. Zmarłych polecamy Bożemu miłosierdziu.

Podziękowania:
Dziękujemy za ofiarę na wywóz śmieci z cmentarza P. Mariannie Baranowskiej z Placusina 30 zł.

Spotkania:
Próba dla dzieci do Pierwszej Komunii św. odbędzie się w piątek 29 kwietnia o godz. 16.00 w kościele. Obecność obowiązkowa.
W dniu 30 kwietnia w sobotę odbędzie się III Pielgrzymka Strażaków Diecezji Płockiej do Popowa Kościelnego na godz. 10.00.

Msze św. popołudniowe będą odprawiane o godz. 18.00 a kancelaria będzie czynna od godz. 17.00.

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
25 IV – św. Marek, Ewangelista, uczeń i towarzysz misyjnych wypraw św. Pawła, następnie uczeń św. Piotra, którego naukę przedstawił w swojej Ewangelii;
29 IV – św. Katarzyna ze Sieny, dziewica, Doktor Kościoła i patronka Europy, która odegrała w historii Kościoła i średniowiecznej Europy bardzo doniosłą rolę.

 „Daję wam przykazanie nowe, abyście się wzajemnie miłowali tak, jak Ja was umiłowałem”

Tęsknove_zobrazhennjanota i ból – to one towarzyszą człowiekowi, gdy tak czysto po ludzku zostaje sam, gdy osoba bliska jego sercu odchodzi na zawsze. Ale towarzyszy mu coś jeszcze, coś, co pragniemy, by brzmiało w naszych uszach już zawsze, a mianowicie ostatnie słowa wypowiedziane przez ukochaną osobę. Stają się one niczym niepisany duchowy testament, który na stałe zostaje wyryty w naszych sercach.
„Daję wam przykazanie nowe, abyście się wzajemnie miłowali tak, jak Ja was umiłowałem” – Jezus narodził się z Miłości, żył Miłością i dla Miłości, w końcu umarł dla Miłości i z Miłości. On sam jest Miłością, która trwa. Więc czy potrafimy wyobrazić sobie piękniejsze przesłanie, doskonalsze wyrażenie tego, co w swoim trzyletnim nauczaniu pragnął nam przekazać?
Tylko miłość potrafi uśmierzyć ból rozstania i tęsknotę, która rani serce. Tylko miłość potrafi łączyć nierozerwalnie. Tylko miłość pozwala zawiązywać wspólnotę – małżeńską, przyjaźni, parafialną, szkolną i wiele innych, które pragniemy by trwały w naszym życiu. Tylko miłość sprawi, że staniemy się uczniami Chrystusa. Tylko miłość uczyni nas szczęśliwymi.
Dlatego… kochajmy!
Aby móc praktykować w życiu codziennym przykazanie miłości, należy trwać przy Jezusie w Eucharystii, nie tylko być zewnętrzne w kościele na Mszy Świętej, lecz także przyjmowanie Ciała Chrystusa. Trwać przy Jezusie na modlitwie, która jest osobistą rozmową z Nim. Trwać w Kościele, we Wspólnocie Parafialnej… To daje siły do życia przykazaniem miłości bliźniego.

INTENCJE MSZY ŚWIĘTEJ

Poniedziałek 25 kwietnia
7.30
1. Za † Piotra Kowalczyka, Stanisława i Mariannę Lewandowskich.                                               2. Za † Mariannę Linkę od KŻR z Gładczyna Szlacheckiego.                                                           3. Za † Andrzeja Delugę z ofiar uczestników pogrzebu.
18.00 1. Za † Władysławę Rogulską z ofiar uczestników pogrzebu.                                                         2. Za † Stefanię i Czesława Piwowarskich, Bronisława Rutkę, dziadków Piwowarskich i                   Salwinów.                                                                                                                                       3. Msza św. gregoriańska za † Wacława Stelmacha

Wtorek 26 kwietnia
7.30 1. Za † Małgorzatę Frąckiewicz z ofiar uczestników pogrzebu.                                                       2. Za † Mariannę Kaczmarczyk z ofiar uczestników pogrzebu.
18.00 1. Dziękczynna o Boże błogosławieństwo dla Wandy i Jerzego Śliwka w 30 rocznicę                       ślubu, intencja dzieci.                                                                                                                   2. Za † Eugeniusza Pietruchę i Jego rodziców, rodzinę Ślesików i Krawczyków.                             3. Msza św. gregoriańska za † Wacława Stelmacha.

Środa 27 kwietnia
7.30 1. Za † Mariannę Oleksiak z ofiar uczestników pogrzebu.                                                               2. Za † Zygmunta Milczarczyka z ofiar uczestników pogrzebu.                                                       3. Za † Maksymiliana Dana z ofiar uczestników pogrzebu.

18.00 1. Za † Jana Rogulskiego w 23 rocznicę śmierci i rodziców Malików.                                             2. Za † Tadeusza Madydę in. rodziny.                                                                                               3. Msza św. gregoriańska za † Wacława Stelmacha.

Czwartek 28 kwietnia
7.30 1. Za † Zygmunta Malika z ofiar uczestników pogrzebu.                                                                 2. Za † Stefanię Błaszczyk z ofiar uczestników pogrzebu.                                                               3. Za † Janinę Groszkowską z ofiar uczestników pogrzebu.
18.00 1. Za † Władysławę Linkę – pog.                                                                                                         2. Za † Andrzeja i Mariana Machnowskich.                                                                                     3. Msza św. gregoriańska za † Wacława Stelmacha.

Piątek 29 kwietnia
7.30 1. Za † Mariannę Linkę – pog.                                                                                                           2. Msza św. gregoriańska za † Wacława Stelmacha.
18.00 1. Za † Stanisława Deptułę, Henrykę Szczerbę i rodziców Szczerbów.                                            2. Za † Ryszarda Rogalińskiego intencja pracowników L.O. im. C. K. Norwida w                              Wyszkowie.

Sobota 30 kwietnia
7.30 1. Dziękczynna o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Emila Kmiołka z ok. 18               urodzin in. rodziny.                                                                                                                       2. Msza św. gregoriańska za † Wacława Stelmacha.                                                                      3. Za † Stanisława Światkowskiego z ofiar uczestników pogrzebu.
16.00 Ślub-Iwony Rosińskiej i Marcina Pawelec.
17.00 1. Za † Mariana Puławskiego in. im.                                                                                                 2. Za † rodzinę Makowskich, Szczubłów, Osowieckich i Zdzisława w 17 rocznicę śmierci.           3. Za † Franciszka Księżopolskiego w 16 rocznicę śmierci, dziadków Zdunków i                                Księżoplskich.

Niedziela 1 maja
9.00 1. Dziękczynna o Boże bł. zdrowie wszelkie łaski dla Anny i Piotra Pawłowskich w 1                      rocznicę ślubu.                                                                                                                              2. Za † Lucynę i Henryka Samsel, rodzinę Kamińskich.
11.00 W intencji parafian.
16.00 1. Dziękczynna o Boże bł. Dary Ducha Św. i opiekę Matki Bożej dla Agnieszki i Pawła                    Stępkowskich w 20 rocznicę ślubu i ich dzieci.                                                                            2. Za † Stanisława Szczesnego i całą rodzinę Szczesnych.                                                              3. Za † Adama i Kazimierza Przybysz, rodziców Aleksandra i Zofię Gójskich, dziadków                            Gójskich in. Jadwigi Przybysz.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Informacje Parafialne. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.