V Niedziela zwykła

V Niedziela zwykła
5 lutego 2017r.

Piąta niedziela w ciągu roku liturgicznego gromadzi nas przy stole Eucharystii. Pamiętajmy, że nikt z nas osobiście ani nasza wspólnotsakrament_eucharystii_12a parafialna nie jest
w stanie pogłębić swojej więzi z Panem Bogiem bez Eucharystii. Dopiero tutaj, karmiąc się prawdziwą miłością, każdy chrześcijanin uczy się ofiarnego życia. Częściej wczytujmy się w objawienie Boże zawarte w Piśmie Świętym i wsłuchujmy się w to, co mówi Kościół, którego zadaniem jest ciągłe przybliżanie nas do zbawienia. Tylko w ten sposób możemy stać się świadkami Chrystusa w świecie.

Dziś Pierwsza Niedziela miesiąca, adoracyjna. Zbiórka do puszek na ogrzewanie naszego kościoła.

W sobotę, 11 lutego, przypada liturgiczne wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes. Dokładnie tego dnia w 1858 roku, cztery lata po ogłoszeniu dogmatu o Niepokalanym Poczęciu, Matka Najświętsza objawiła się ubogiej pasterclourdese, Bernadecie Soubirous w Grocie Massabielskiej. Tamte wydarzenia upamiętnia znana i chętnie śpiewana pieśń Po górach, dolinach. Podczas osiemnastu spotkań z Bernadetą Maryja wzywała do modlitwy oraz pokuty i prosiła, aby na miejscu objawień został zbudowany kościół. Tak też się stało. Lourdes zasłynęło z licznych nawróceń i uzdrowień, stając się w krótkim czasie centrum kultu maryjnego we Francji. Dziś do Lourdes przybywają chorzy i zdrowi pielgrzymi z całego świata. Święto Matki Bożej z Lourdes łączymy z obchodami Światowego Dnia Chorych. Mamy więc szczególną okazję do pogłębienia postawy wrażliwości, refleksji i czynnego działania wobec cierpiących i chorych, osamotnionych, wobec tych, do których mamy bardzo blisko siebie, i wobec tych, których nie znamy. Współczesny świat bardzo potrzebuje wielu dobrych Samarytan.

W naszym kościele Mszę Świętą ze specjalnym nabożeń835stwem i błogosławieństwem dla chorych będziemy sprawowali w sobotę o godz. 9.00. Serdecznie proszę o pomoc wszystkim chorym, niepełnosprawnym, seniorom w dotarciu do naszej świątyni.

W trudnym okresie zimowym ze szczególną uwagą rozejrzyjmy się wokół siebie. Wielu ludzi boryka się z codziennymi problemami. Może blisko nas jest bieda, są jakieś strapienia, panuje głód. Bądźmy wrażliwi i nie szczędźmy zwykłej, samarytańskiej pomocy, zwłaszcza dzieciom, które nie doznały w swym życiu zbyt wiele serca. Dzielmy się z tymi, którzy doświadczają niedostatku, a Pan Bóg z pewnością nam to wynagrodzi.

Zespół charytatywny działający w naszej parafii informuje, iż ma meble dla rodziny potrzebującej bądź będącej w trudnej sytuacji. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod nr. telefonu: 517 776 231.

Od pierwszej niedzieli Wielkiego Postu rozpoczniemy Peregrynację obrazu w domach naszej parafii od Cisk. Niech to będzie dobre przygotowanie do przeżywania tego jubileuszu i odnowi nasze relacje z Matka Bożą, której tak wiele zawdzięczamy. Są do nabycia ilustrowane książki o Fatimie, z historią, modlitwami- wydanie specjalne. Ministranci będą rozprowadzać te modlitewniki przy wyjściu z Kościoła.

PODZIĘKOWANIA:
Ofiarę na śmieci złożyli: Daniel Kozon z Mystkówca Szczucina 20 zł. Józef Milczarczyk z Pniewa 30 zł. Marianna Rączkowska z Mystkówca Starego 50 zł.
Bóg zapłać

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
6 II – św. Paweł Mika i jego Towarzysze, pierwsi męczennicy Dalekiego Wschodu;
10 II – św. Scholastyka (†542), dziewica, siostra św. Benedykta, wielkiego założyciela zakonu benedyktynów i patrona Europy; na wzór brata założyła zakon żeński według reguły benedyktyńskiej i całkowicie poświęciła się Panu Bogu.

INTENCJE MSZALNE

Poniedziałek 6 lutego
16.00 1. Za † Grzegorza Mańkowskiego.                                                                                                   2. Za † Jana Kalinowskiego z Malwinowa z ofiar uczestników pogrzebu.                                  3. Za † Stanisława Kalinowskiego z Leman z ofiar uczestników pogrzebu.

Wtorek 7 lutego
16.00 1. Za † Jana Kalinowskiego intencja sąsiadów Jarosików i Nowosielskich zamiast                      kwiatów.                                                                                                                                         2. Za † Irenę Mięgoć z ofiar uczestników pogrzebu.                                                                     3. Za † Tadeusza Murza z ofiar uczestników pogrzebu.

Środa 8 lutego
16.00 1. Za † Kazimierza Kalinowskiego w 8 rocznicę śmierci.                                                              2. Za † Zdzisława Sieńkowskiego w rocznicę śmierci i jego rodziców i teściów.                        3. Za † Waldemara Myślaka z ofiar uczestników pogrzebu.

Czwartek 9 lutego
16.00 1. Za † Szczepana Baranowskiego w 30 rocznicę śmierci, Czesławę i Jana                                     Baranowskich.                                                                                                                                2. Za † Marka Gołębiewskiego intencja matki chrzestnej z rodziną.                                         3. Za † Mariannę Krawczyk z Pniewa Kolonii z ofiar uczestników pogrzebu.

Piątek 10 lutego
7.30 Za † Bogdana Tomczaka z ofiar uczestników pogrzebu.
16.00 1. Za † Marka Gołębiewskiego od kolegów i koleżanek z pracy –ochrony Securitas.               2. Za † Władysława Barszcz z ofiar uczestników pogrzebu.

Sobota 11 lutego
9.00 Msza św. za chorych.
16.00 1. Za † Barbarę Śliwka intencja rodziców.                                                                                       2. Za † Antoniego w 4 rocznicę śmierci i Mariannę Wóltańskich.

Niedziela 12 lutego
9.00 1. Za † Adama Piątek w 3 rocznicę śmierci.                                                                                  2. Dziękczynna za 65 lat życia Cecylii i Ryszarda Borek oraz 50 lat pracy artystycznej                Ryszarda.
11.00 1. W intencji parafian. Chrzty.                                                                                                        2. Dziękczynna o Boże błogosławieństwo dla Marianny Trzcińskiej z okazji 80                            rocznicy urodzin, intencja dzieci, wnucząt i prawnucząt.
16.00 Za † zmarłe siostry KŻR z Cieńszy od strony Leman.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.