VI Niedziela zwykła

VI Niedziela zwykła
12 lutego 2017r.

Tylko czerpiąc obficie ze stołu słowa Bożego i eucharystycznego, zostajemy uzdrowieni i umocnieni, aby świadczyć o Chrystusie wśród tych, do których On nas po1424862513eucharystia_(1)syła. Pamiętajmy, że w każdym spotkaniu drugi człowiek potrzebuje naszej miłości. Nie będziemy jej mieli, jeśli nie ugruntujemy naszej przyjaźni z Panem Bogiem. Pan Bóg najpełniej objawił nam swoją mądrość w osobie Jezusa Chrystusa i Jego dziele zbawienia. Każde spotkanie z tą Wcieloną Mądrością ma nas kształtować i pociągać wzwyż. Msza Święta jest lekcją. Tutaj słuchamy natchnionego słowa i uczestniczymy w Ofierze Jezusa, w której to słowo staje się rzeczywistością. Tutaj również otrzymujemy łaskę, mocą której możemy w życiu wypełnić to, czego się uczymy w szkole Jezusa Mistrza.

Rozpoczynają się ferie zimowe dla dzieci i młodzieży. Dzieciom, młodzieży i nauczycielom życzymy dobrego wypoczynku.

W najbliższy wtorek, 14 lutego, przypada święto św. Cyryla (826-869), mnicha, i Metodego (815-885), biskupa. Ci urodzeni w Cesarstwie Wschodnim bracia, bardzo cyryl_metodywykształceni, znający różne języki z hebrajskim, syryjskim i łaciną włącznie, piastujący różne godności kościelne, podjęli wiele udanych wypraw misyjnych, między innymi do kraju Chazarów na Krymie, do Bułgarii i na Morawy, gdzie wprowadzili do liturgii język słowiański pisany alfabetem greckim (głagolicę). Cyryl przetłumaczył Pismo Święte na język staro-cerkiewno-słowiański. Tym językiem nadal posługuje się kilkadziesiąt milionów braci prawosławnych i kilka milionów grekokatolików. Obaj święci są uważani za apostołów Słowian. W 1980 roku papież św. Jan Paweł II ogłosił ich współpatronami Europy, podnosząc tym samym ich wspomnienie do rangi święta.
Święto Cyryla i Metodego jest Dniem Modlitwy za Narody Słowiańskie. Pamiętajmy, że Kościół jest jeden, choć od wieków gromadzi rozmaite narody, tradycje i obrządki. Jako chrześcijanie, jesteśmy budowniczymi jedności, choćby poprzez codziennie kierowaną do Pana Boga prośbę o pokój na świecie, ład moralny, o zgodę między narodami i swobodę głoszenia Chrystusowej Ewangelii.

Tego samego dnia tradycja wspomina św. Walentego, kapłana rzymskiego, który9056526d5bf0_cW_orig w 269 roku poniósł śmierć męczeńską, gdyż podczas tortur nie chciał się wyrzec Chrystusa. Na Zachodzie, zwłaszcza w Anglii i Stanach Zjednoczonych, a od jakiegoś czasu także u nas, przyjęło się go czcić jako patrona zakochanych. Niech to będzie okazja do radości i wspólnej zabawy, wszak trwa jeszcze karnawał, ale także do modlitwy, podziękowania Panu Bogu za miłość, którą nas obdarzył, i za bliskich, którzy nas kochają. Pamiętajmy też o narzeczonych z naszej wspólnoty parafialnej i prośmy, aby ich wzajemna miłość się umacniała i aby z Panem Bogiem weszli na wspólną drogę życia.

Oddanie się pod opiekę św. Walentego
Św. Walenty! Cieszę się z chwały, którą teraz doznajesz w niebie i czci, jaką jesteś otaczany tu na ziemi. Tobie polecam wszystkie moje potrzeby duchowe i cielesne, abyś je przedstawił Bogu wszechmogącemu. Mniej mnie w opiece, szczególnie w ostatniej godzinie mojego życia, abym za Twoją przyczyną dostąpił spotkania z Bogiem i z Tobą w społeczności świętych. Amen.

Od 5 marca br. czyli pierwszej niedzieli Wielkiego Postu, rozpoczniemy Peregrynację obrazu Matki Bożej w domach naszej parafii. Na mszy świętej o godz. 11.00 będzie przekazanie obrazu mieszkańcom Cisk. Można nabyć modlitewniki nawiedzenia.

PODZIĘKOWANIA:
Ofiarę na śmieci złożyli: Teresa i Kazimierz Skura z Nowych Wypych 30 zł.
Bóg zapłać

Dzięki inicjatywie obecnego rządu, po 80 latach, udało się sprowadzić 156 osób polskiego pochodzenia z Kazachstanu do Polski. Opiekę nad nimi sprawuje Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”. Repatrianci na okres przejściowy do czerwca br. zamieszkali w Domu Polonii w Pułtusku. Jak poinformował nas pan Michał Kisiel, dyrektor Domu Polonii w grupie tej znajduje się; 10-cioro dzieci do 1 roku życia, ok. 30 dzieci w wieku szkolnym, młodzież i 100 osób dorosłych, w tym 20 osób w podeszłym wieku. Wszyscy nasi Rodacy biorą udział w kursie języka polskiego. Dzieci rozpoczęły już naukę w szkole i przedszkolu. W ostatnich dniach w tej grupie urodziło się już pierwsze dziecko. Obecnie wszyscy zostali ubezpieczeni, zameldowani w Pułtusku i oczekują na polskie dokumenty. Za pół roku będą mogli rozpocząć samodzielne życie w Polsce. Część z nich być może zamieszka i będzie pracować w Pułtusku. Generalnie mają wszystkie podstawowe potrzeby zapewnione przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, ale dodatkowa pomoc będzie ważnym wsparciem od mieszkańców Ziemi Pułtuskiej.
Każdy z nas wie, co to znaczy zaczynać życie od początku. Dlatego prosimy i już dziękujemy za każdy dar serca, za pomoc materialną i rzeczową dla naszych Rodaków z Kazachstanu. Ubrania można dostarczyć do recepcji hotelowej Domu Polonii każdego dnia do godz. 22.00. W przyszłą niedzielę będzie zbiórka do puszek we wszystkich parafiach w naszym dekanacie na wsparcie dla naszych rodaków.

INTENCJE MSZALNE

Poniedziałek 13 lutego
8.00 Za † Bogdana Tomczaka z ofiar uczestników pogrzebu.
17.00 1. Za † Zbigniewa Fraszek w 13 rocznicę śmierci.                                                                        2. O zdrowie i opatrzność Bożą dla wnuczki w 1 rocznicę urodzin i jej rodziców.

Wtorek 14 lutego
17.00 1. Za † Irenę Mięgoć od Ewy i Pawła Najduk zamiast kwiatów.                                                   2. Za † Mariannę Kaczmarczyk z ofiar uczestników pogrzebu.

Środa 15 lutego
17.00 1. Za † Henryka Machnowskiego w 1 rocznicę śmierci.                                                               2. Za † Ryszarda Spodka z ofiar uczestników pogrzebu.

Czwartek 16 lutego
17.00 1. Za † Krystynę Jeż intencja urodzinowa.                                                                                     2. O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Emilki Rakowskiej w 2 rocznicę urodzin i                  jej rodziców.

Piątek 17 lutego
17.00 1. Za † Aleksandra, Józefę i Karola Szumertów.                                                                             2. Za † rodziców Józefa i Mariannę Turkow, brata Tomasza i Juliusza.                                       3. Za † Annę Turek.

Sobota 18 lutego
17.00 1. O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Beaty i Waldemara Kacprzyńskich z okazji                25 rocznicy ślubu.                                                                                                                        2. Za † Weronikę Chełchowską intencja córek.                                                                              3. Za † Stanisława Kalinowskiego z ofiar uczestników pogrzebu.

Niedziela 19 lutego
9.00 Za † Wacława Stelmacha w 2 rocznicę śmierci, intencja żony.
11.00 1. W intencji parafian.                                                                                                                       2. Dziękczynna o Boże błogosławieństwo dla Damiana z okazji 18 rocznicy urodzin                    intencja rodziny.
16.00 Za † Henryka Mościńskigo i jego rodziców, brata Kazimierza i szwagra Kazimierza,                     dziadków Mościńskich.

Msze św. od poniedziałku 13 lutego będą o godz. 17.00 a kancelaria będzie czynna w godz. od 16.00 do 17.00.
Pierwsza msza święta za śp. Kazimierza Jóźwiaka będzie odprawiona 3 marca 2017 r.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.