X Niedziela zwykła

X Niedziela zwykła
5 czerwca 2016r.

„Wielki prorok powstał wśród nas i Bóg łaskawie nawiedził lud swój” – tak komeneucharystia slajder-684x310towano fakt wskrzeszenia młodzieńca z Nain czy inne cuda dokonywane przez Pana Jezusa. Dziś również Pan Jezus chce przychodzić do nas ze swoją uzdrawiającą mocą i łaską. Czyni to przede wszystkim przez sakramenty, zwłaszcza w Eucharystii, kiedy staje się dla nas pokarmem na życie wieczne. Pozwólmy Panu Bogu działać w nas i przez nas. Korzystajmy z Jego darów jak najowocniej i jak najczęściej. Dlatego zachęcamy do udziału we Mszach Świętych również w dni powszednie.

Dziś na mObraz2szy św. o godz. 11.00 Uroczystość Jubileuszowa 100 lat istnienia OSP w Pniewie.

Dzisiejsza niedziela w naszej Ojczyźnie obchodzona jest jako Dzień Dziękczynienia. Podziękujmy Panu Bogu za Jego niepojętą i nieskończoną miłość, za dar Jego wcielenia i odkupienia. W to dziękczynienie włączajmy sprawy osobiste, dotyczące naszej parafialnej wspólnoty, ale i całego narodu. Wyrażamy wdzięczność za wolną i niepodległą Polskę, za każdą i każdego z nas, za wszelkie wyrazy wzajemnej życzliwości i solidarności.
Taca z dzisiejszej niedzieli będzie przeznaczona na cele diecezjalne.

Rozpoczęliśmy czerwiec poświęcony czci Najświętszego Serca Pana Jepobranezusa. Każdego wieczoru wspólnie śpiewamy litanię do Bożego Serca. Zapraszamy do udziału w tych nabożeństwach.

SPOTKANIA:
Na spotkanie formacyjne Ruchu Duchowości Małżeństw, które odbyło się w poprzednią niedzielę 29 maja po Mszy św. o godzinie 11.00 w domu parafialnym nikt nie przyszedł.

PODZIĘKOWANIA:
W czwartek 2 czerwca odbył się piknik z okazji Dnia Dziecka. Dziękujemy Radzie Duszpasterskiej, oraz innym osobom: harcerzom, młodzieży gimnazjalnej, którzy włączyli się bezinteresownie w pomoc, za zorganizowanie i prowadzenie wspólnego pikniku na zakończenie Oktawy Bożego Ciała.
Szczególnie dziękujemy sponsoromP. Honoracie i Jerzemu Abramczykom (za ufundowanie głównej nagrody – roweru, za fanty na loterię, napoje i kiełbaski na grilla).
Za pieczywo dziękujemy p. Sławomirowi Białczakowi z Pułtuska.
Dziękujemy p. Jadwidze i Edwardowi Kisiel z Cisk za ofiarę na Kościół 200 zł.
Bóg zapłać

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
8 VI – św. Jadwiga, królowa, której życie można podsumować słowami zaczerpniętymi
z kroniki Jana Długosza: „Ona była tak sławna i ceniona w całym świecie katolickim dla wspaniałej postawy moralnej, że wszyscy czcili ją za życia jako wzór świętości”;
10 VI – bł. Bogumił, biskup; jego imię oznacza „miły Bogu”, a jego życie stanowi potwierdzenie tego – najpierw gorliwy pasterz i misjonarz, a potem pustelnik i człowiek wielkiej modlitwy;
11 VI – św. Barnaba, Apostoł; Dzieje Apostolskie charakteryzują go jako „człowieka dobrego i pełnego Ducha Świętego i wiary”.
Solenizantom i jubilatom tygodnia przekazujemy wyrazy życzliwości i serdeczności.

Obraz1

Serce nie jest jedynie organem warunkującym życie człowieka. Serce stanowi symbol. Mówi ono o całym wewnętrznym życiu osoby.
Litania jest jedną z wielu praktyk pobożnych ku czci Bożego Serca. Warto, więc prznormal_23ypomnieć sobie, w jaki sposób powstała i jakie są jej główne myśli, by jeszcze pobożniej ją odmawiać. Dzięki niej można kontemplować miłość Serca Pana Jezusa i niepojęte bogactwa Chrystusa oraz odwieczny plan zbawienia ukazany nam przez tę litanijną modlitwę. Można wraz ze św. Pawłem Apostołem ogarnąć ludzkim umysłem: czym jest szerokość, długość, wysokość i głębokość i poznać miłość Chrystusa, przewyższającą wszelką wiedzę (Ef 3, 14-19).
Aby Litanię do Serca Jezusowego dobrze zrozumieć, należy przenieść się do środowiska, w którym powstała.
Oto krótka historia jej powstania. W 1720 roku Marsylię nawiedziła straszna epidemia cholery. Biskup tego miasta, oprócz pomocy charytatywnej, z jaką spieszył doświadczonym zarazą, starał się także pomóc duchowo swoim wiernym przez specjalne modlitwy błagalne i pokutę. Specjalnym dekretem zarządził uroczyste poświęcenie swej diecezji Sercu Jezusa i wieczysty obchód święta ku Jego czci. Akt poświęcenia odmówiono 1 listopada 1720 roku w czasie uroczystej ceremonii przebłagalnej. Od tej chwili epidemia poczęła szybko ustępować. Biskup zarządził też dodatkowe procesje pokutne i nakazał w 1721 roku odprawianie uroczystej nowenny do Najświętszego Serca Jezusowego. Odmawiano ten akt codziennie i wzywano ratunku u Pana Jezusa przez adorację wieczystą i litanię, która została ogłoszona drukiem w 1718 roku. Autorką i przekazicielką tej litanii była s. Anna Magdalena Remusat. Po ustaniu zarazy marsylczycy odmawiali nadal tę litanię z wdzięcznością za ocalenie.
Zanim dekret rzymskiej Kongregacji ds. Kultu Bożego, wydany w 1899 roku, rozciągnął ją na cały Kościół, prawie przez 150 lat litania była odmawiana w diecezjach: Marsylia, Autun i Annecy. Odmawiano ją również w klasztorach Wizytek i Jezuitów.
Litania do Serca Jezusowego składa się obecnie z 33 wezwań na cześć 33 lat ziemskiego życia Jezusa Chrystusa. Siostra Anna Magdalena ułożyła litanię z 27 wezwań, w tym 12 zaczerpnęła od o. Jana Croiset SJ, który już w 1691 roku
w ten sposób czcił Serce Pana Jezusa i dał początek tej pięknej modlitwie, 6 zaś dodała rzymska Kongregacja przy ostatecznym zatwierdzeniu litanii.
Układ wezwań litanii do Bożego Serca jest logicznie zestawiony. Można w niej wyróżnić trzy grupy wezwań: pierwsza grupa dotyczy stosunku Jezusa do Ojca i Ducha Świętego, ukazane jest Serce Jezusa w relacji do całej Trójcy Przenajświętszej (1-7); druga dotyczy przymiotów Serca Jezusowego (8-16); trzecia grupa kładzie akcent na stosunek Bożego Serca do ludzi (17-33).
Wezwania litanii mają głębokie odniesienie do Pisma Świętego. Większość z nich jest prawie dosłownym cytowaniem Biblii, a inne biorą z niej natchnienie. Każde wezwanie zostało poprzedzone zwrotem Serce Jezusa. Wypowiadając te dwa słowa mamy na myśli samego Chrystusa, który kocha nas swoim Sercem. Jan Paweł II w swoim pierwszym przemówieniu poświęconym Sercu Jezusa w 1979 roku ukazał nam głębię znaczenia tego określenia. Powiedział: Serce nie jest jedynie organem warunkującym życie człowieka. Serce stanowi symbol. Mówi ono o całym wewnętrznym życiu osoby. W wielu następnych wystąpieniach powracał do tej myśli: Serce jako centralny organ ludzkiego organizmu Chrystusa jest równocześnie prawdziwym symbolem Jego wewnętrznego życia: Jego myśli, Jego uczuć (1982 rok); Kiedy mówimy: Serce Jezusa Chrystusa – zwracamy się przez wiarę do całej chrystologicznej tajemnicy: tajemnicy Boga-Człowieka. Serce Jezusa Chrystusa stanowi wielkie i nieustanne wołanie, jakie Bóg kieruje do ludzkości, do każdego ludzkiego serca (1984 rok).

INTENCJE MSZY ŚWIĘTEJ

Poniedziałek 6 czerwca
7.30 Za † Ryszarda Spodka zamiast kwiatów od rodzin: Mięgociów, Delugów, Kmiołków,                  Światkowskich, Groszkowskich, Skalskich i Pietruchów.
18.00 1. Za † Zofię i Bolesława Grzywacz.                                                                                                   2. Za † Andrzeja Delugę z ofiar uczestników pogrzebu.

Wtorek 7 czerwca
7.30 1. Za † Anielę Czubkowską z ofiar uczestników pogrzebu.                                                             2. Za † Sławomira Śliwkę z ofiar uczestników pogrzebu.                                                                 3. Za † Marię Karłowicz z ofiar uczestników pogrzebu.
10.00 Msza św. dziękczynna z okazji 35-lecia święceń kapłańskich ks. Proboszcza i zjazd                     kursowy.
18.00 1. Za † Józefa i Zofię Sokołowskich.                                                                                                   2. Za † Mariannę Barszcz  z ofiar uczestników pogrzebu.

Środa 8 czerwca
7.30 1. Za † Czesława Wielgolewskiego z ofiar uczestników pogrzebu.                                                 2. Za † Mariannę Kaczmarczyk z ofiar uczestników pogrzebu.                                                       3. Za † Kazimierza Deptułę z ofiar uczestników pogrzebu.
18.00 1. Za † męża Stanisława Puławskiego w 3 rocznicę śmierci i jego rodziców Mariannę i                   Stanisława.                                                                                                                                     2. Za † Zygmunta Milczarczyka z ofiar uczestników pogrzebu.                                                       3. Za † Wacława Stelmacha z ofiar uczestników pogrzebu.

Czwartek 9 czerwca
7.30 1. Za † Annę i Bartosza Siebierskich zamiast kwiatów od rodziny Godlesiów i                                 Przybyłowskich.                                                                                                                               2. Za † Mariannę Oleksiak z ofiar uczestników pogrzebu.
18.00 1. Za † Władysławę Linkę z ofiar uczestników pogrzebu.                                                                 2. Za † Zygmunta Malika z ofiar uczestników pogrzebu.                                                                 3. Za † Stanisława Wielgolewskiego z ofiar uczestników pogrzebu.

Piątek 10 czerwca
7.30 1. Za † Krzysztofa Wróbla w 1 rocznicę śmierci, intencja żony i dzieci.                                         2. Za † Andrzeja Kamińskiego z ofiar uczestników pogrzebu.                                                         3. Za † Maksymiliana Dana z ofiar uczestników pogrzebu.
18.00 1. Za † Wiktora Dana z ofiar uczestników pogrzebu.                                                                       2. Za † Jana Światkowskiego z ofiar uczestników pogrzebu.                                                           3. Za † Józefa Mroza z ofiar uczestników pogrzebu.

Sobota 11 czerwca
7.30 1. Za † Edmunda Tyburskiego z ofiar uczestników pogrzebu.                                                         2. Za † Jacka Gorczyńskiego z ofiar uczestników pogrzebu.
16.00 Msza św. dziękczynna o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Krystyny i Stanisława                   Godlewskich w 50 rocznicę ślubu intencja dzieci.
17.00 Ślub – Koczara Joanna i Denis Jacek.

Niedziela 12 czerwca
9.00 Za † Stanisława Kisiela, rodziców Zofię i Stanisława Kisiel, Stanisława w 2 rocznicę                     śmierci i Helenę Burawskich intencja rodziny.
11.00 W intencji parafian. Chrzty
16.00 1. Za † córkę Edytę w 5 rocznicę śmierci, męża Stanisława i rodzinę Gołębiewskich.                   2. Za † Janusza Pierzchałę.                                                                                                                 3. Za † Bogdana Przybysza intencja Urszuli Żecieńskiej.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii, Informacje Parafialne. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.