X Niedziela Zwykła

X Niedziela Zwykła
7 czerwca 2015 r.

         Dziś – dziesiąta niedziela w ciągu roku, a zarazem Dzień Dziękczimages (1)ynienia za opiekę Bożą nad naszą Ojczyzną, narodem polskim i Kościołem w Polsce. Swoimi modlitwami i ofiarami wspieramy budowę świątyni pod wezwaniem Opatrzności Bożej w Warszawie, wznoszonej jako wotum wdzięczności Polaków. Przewiduje się, że jej poświęcenia dokona papież Franciszek, gdy przybędzie do naszego kraju na Światowe Dni Młodzieży.

           Dzisiaj także Pierwsza Niedziela Miesiąca po sumie procesja Eucharystyczna.

           W czwartek, w ostatni dzień tak zwanej „oktawy” uroczystości Obraz3Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Msza Święta z procesją Eucharystyczną o godz. 18.00. Prosimy Asystę i Strażaków. Po Mszy Świętej wieczornej i następującej po niej procesji – błogosławieństwo wianków.

          W piątek – uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, a zarimages (4)azem 21. Światowy Dzień Modlitw o Uświęcenie Kapłanów. W ten piątek ze względu na uroczystość nie obowiązuje wstrzemięźliwość od spożywania mięsa.

    W sobotę – wspomnienie Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny.

 13 czerwca Nabożeństwo fatimskie po Mszy św. o godz. 18.00.

                                           Treść objawień Matki Bożej
                                          w Fatimie 13 czerwca 1917 r.
W drugim objawieniu Matka Boża ponowiła prośbę: „Chcę, abyście odmawiali różaniec i nauczyli się czytać „. Na prośbę, by ich troje zabrała z sobą do Nieba, Pani odpowiedziała: „Wkrótce zabiorę Hiacyntę i Frania. Ale ty musisz pozostać tu na ziemi dłużej… Ja cię nigdy nie opuszczę. Moje Serce Niepokalane będzie twoją ucieczką i drogę, która cię zaprowadzi do Boga„.

     Proszę zelatorów o oddanie list z członkami KŻR i składką na legitymacje członkowskie oraz Świecznik wotywny – kandelabr.
Zachęcamy do czynienia duchowych zobowiązań jakie mamy składać do stągwi już od dzisiejszej niedzieli, dzieci, młodzież i dorośli. Są trzy stągwie na nasze deklaracje przy figurze Matki Bożej Fatimskiej. Niech Pan Jezus przemienia nasze zobowiązania czy prośby, w duchowe dary jako Boże owoce płynące z nieba za wstawiennictwem Matki Bożej. Propozycje tzw. Dary Duchowe są wyłożone przy gazetkach parafialnych.
Zakupimy Świecznik wotywny tzw. kandelabr na różne podziękowania
i prośby jako wotum peregrynacyjne. Koszt 4700 zł. Prosimy o składanie ofiar na ten cel np. na tacę w kopercie.
Są różne dekoracje na Peregrynację obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Można je nabyć przy wyjściu z kościoła. Zachęcamy do dekorowania w naszych domach: okien i balkonów i to nie tylko na trasie procesji, dając w ten sposób świadectwo naszej wiary.

PODZIĘKOWANIE:
Ofiarę na kandelabr złożyło:
KŻR z Suwina 200 zł.
KŻR z Cieńszy od strony Leman 200 zł
Bóg zapłać.
Za zrobienie ołtarzy na Boże Ciało dziękujemy mieszkańcom: Cieńszy, Drwał i Mierzęcina, Gładczyna Osiedle, Gładczyna Rządowego, Asyście Procesyjnej, Strażakom i wszystkim biorącym udział w procesji.

SPOTKANIA:
Dzisiaj po Mszy św. o godz. 11.00 spotkanie z wszystkimi sołtysami naszej parafii
W niedzielę 14 czerwca po Mszy św. o godz. 16.00 spotkanie dla wszystkich nowych kandydatów do bierzmowania.
Zostanie powołana Rada Gospodarcza i Duszpasterska w naszej parafii.

W najbliższą sobotę proszę członków KŻR do sprzątnięcia Domu Parafialnego na godz. 10.00.

ODNALEŹĆ DRUGIEGO CZŁOWIEKA
      W dzisiejszej Ewangelii słyszymy słowa, na które nie można pozostać obojętnym: „kto pełni wolę Bożą, ten Mi jest bratem, siostrą i matką” (Mk 3). Jest to jednocześnie wyrzut sumienia i program życia. Słowem kluczem tego programu jest „służba”. Ze służbą związana jest zaś wrażliwość na drugiego człowieka. Pewien przykład ilustruje w sposób wymowny tę prawdę.
       Na Litwie żyła uboga wdowa Danuta Puotkalis. Pracowała ciężko na utrzymanie pięciorga dzieci. Nie spodziewała się, Obraz2.że wkrótce opuści ten świat i zostawi je sierotami. Zachorowała. Widząc zbliżający się koniec życia, poprosiła, aby posłano po notariusza. Zdziwieni sąsiedzi pomyśleli, że postradała zmysły, nie miała bowiem majątku i nie było co zapisywać w testamencie. Chora jednak twierdziła, że ma wielkie skarby, które musi rozdzielić między swoje dzieci. Posłano mimo wszystko po rejenta, a kiedy ten przybył, wdowa podyktowała mu następujący testament: „Zostawiam was, kochane dzieci, sierotami, ale jestem spokojna o waszą przyszłość, bo zapisuję wam wielki
e skarby. Jest was pięcioro. A moje skarby to pięć ran ukrzyżowanego Zbawiciela. Są moje, bo za mnie wycierpiał je Pan Jezus. Wam – mówiła do najstarszych córek – zapisuję rany rąk Zbawiciela. Jako sieroty musicie ciężko pracować na kawałek chleba. Starając się o utrzymanie ziemskiego życia, nie zapominajcie o niebie, a wtedy rany rąk Chrystusa osłaniać was będą i błogosławić. Wam – zwróciła się do młodszych – zapisuję rany nóg Zbawiciela. Jako sieroty będziecie tułać się po świecie. Pamiętajcie jednak, aby nigdy nie schodzić z drogi Krzyża Świętego, którą nogi Chrystusa wam wskazały. Rany najświętsze bronić i strzec was będą. Tobie, jedyny synu, zapisuję ranę serca Jezusowego, boś najmłodszy i najbardziej potrzebujesz opieki Boga”.

Nigdy dotąd nie spisano za panowania cara Aleksandra podobnego testamentu. Wieść o dziwnym testamencie rozeszła się lotem błyskawicy wśród ludzi. Osierocone dzieci szybko znalazły przybrane rodziny.
      Jak więc widać, służba i poświęcenie dla drugiego człowieka pociągają za sobą następne dobro, niosą ze sobą powinność powielania dobra, likwidowania znieczulicy. Jezus w dzisiejszej scenie z Ewangelii solidaryzuje się z takimi właśnie ludźmi.
Warto ciągle poznawać najbliższych, a poprzez służbę dla nich otwierać nowe pokłady dobroci i miłości. „Kto pełni wolę Bożą, ten Mi jest bratem, siostrą i matką” (Mk 3) to program życia dla każdego, program człowieka posłusznego woli Bożej. Trzeba zatem pochylić się nad swoim postępowaniem i zapytać: Czy moje wybory sprawiają, że jestem bliski Chrystusowi?
ks. Janusz Mastalski

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
8 VI – św. Jadwiga, królowa znana z hojności dla ubogich, dzięki małżeństwu z Władysławem Jagiełłą przyczyniła się do nawrócenia Litwy. Własną biżuterię przeznaczyła na rozwój Akademii Krakowskiej:
10 VI – bł. Bogumił, biskup. Żył w XII wieku. Po rezygnacji z arcybiskupstwa w Gnieźnie został pustelnikiem. Zasłynął z daru modlitwy i nauczania ubogiej ludności;
11 VI – św. Barnaba, apostoł rodem z Cypru, bliski współpracownik św. Pawła i towarzysz jego pierwszej podróży misyjnej.

CZY NALEŻĘ, DO RODZINY PANA JEZUSA?
Zbawiciel ludzkości nie pojawił się wśród nas niespodziewanie. Mesjasz był wyczekiwany tysiące lat przez naród wybrany . On pokonał Szatana i pragnie, abyśmy należeli do Jego rodziny.
Według biblijnych zapowiedzi, potomek niewiasty miał zmiażdżyć głowę Szatana
(I czytanie ). Jezus rzeczywiście tego dokonał, ale diabeł nie chciał uznać swojej porażki. Niektórzy posądzali Chrystusa o kontakty z Szatanem, że jego mocą wyrzuca złe duchy. Było to absurdalne podejrzenie. Nie chcieli dostrzec znaków mesjańskich i zatwardzali swoje serca.
Budująco brzmi zapewnienie Chrystusa, że będziemy Jego siostrami i braćmi, gdy zechcemy pełnić wolę Bożą (Ewangelia). Nie zawsze jest to łatwe, ale możliwe. Przez wieki potwierdzali to święci i zwykli chrześcijanie, których imion nie zapisano w kronikach.
Członkowie ziemskiej rodz_2015_nr_30_rok_B_aaainy Jezusa chcieli powstrzymać Go, gdy usłyszeli, że nie oszczędza siebie. Ciągle otaczały Go tłumy, tak, że nawet posiłku nie mógł spożyć w spokoju. „Odszedł od zmysłów” – mówili. Co zatem robić? Odizolować Jezusa od innych? Posadzić za kraty więzienne, dobrze pilnować, aby nie głosił dziwnych nauk? Wykluczyć z życia politycznego, społecznego, kulturalnego, rodzinnego! Po dwudziestu wiekach znowu pojawiają się takie same propozycje.
Niech w codziennym życiu zwycięża nasz Pan i Zbawca. Obyśmy zawsze należeli do Jego rodziny. Tak będzie, jeśli postaramy się pełnić wolę Bożą, gdy świadomie i dobrowolnie przyjmiemy Dobrą Nowinę. W ten sposób zaciągniemy pokrewieństwo z Jezusem i staniemy się Jego braćmi i siostrami.
Ks. Jan Augustynowicz

Intencje Mszy świętej

Poniedziałek 8 czerwca
7.30 1. Msza św. gregoriańska za † Joannę Lipską.                                                                                 2. Za † dusze w czyśćcu cierpiące i o błogosławieństwo dla rodziny.
18.00 1. Za † Cezarego Ślubowskiego z ofiar uczestników pogrzebu.                                                       2. Za † Franciszka i Genowefę Zdunek.                                                                                             3. Za † Joannę Lipską – intencja rodziny Turek zamiast kwiatów.

Wtorek 9 czerwca
7.30 1. Msza św. gregoriańska za † Joannę Lipską.                                                                                 2. Za † Jerzego Rakowskiego i Wandę Rakowską w 2 rocznicę śmierci.
18.00 1. Za † Franciszka Załogę – int. rodziny Dawidczyków zamiast kwiatów.                                       2. Za † Zofię i Juliana Ostaszewskich.                                                                                               3. Za † Stefanię Milczarczyk z ofiar uczestników pogrzebu.

Środa 10 czerwca
7.30 1. Msza św. gregoriańska za † Joannę Lipską.                                                                                 2. Za † Wacława Linkę w 9 rocznicę śm, oraz Jana i Janinę Kostrzewskich.
18.00 1. Za † Józefa Chmielewskiego z ofiar uczestników pogrzebu.                                                       2. Za † Tadeusza Suskiego z ofiar uczestników pogrzebu.                                                             3. Za † Czesławę Mróz z ofiar uczestników pogrzebu.

Czwartek 11 czerwca
7.30 1. Msza św. gregoriańska za † Joannę Lipską.                                                                                2. O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Marioli i Konrada Petrykowskich z okazji 20                  rocznicy ślubu.
17.30 1. Za † Adama Chmielewskiego.                                                                                                       2. Za † Mariannę Grzywacz – int. od rodziny Jarosików i Nowosielskich.
18.00 1. Za † Mariannę Kaczmarczyk z ofiar uczestników pogrzebu.                                                       2. Za † Stanisława i Mariannę w 20 rocznicę śm. Skrzydel – intencja od wnuczek i                         wnuków zamiast kwiatów.

Piątek 12 czerwca
7.30 Msza św. gregoriańska za † Joannę Lipską.
17.00 Za † córkę Edytę Jaros w 4 rocznicę śmierci, rodziców Gołębiewskich i męża Stanisława             Skocznia.
17.30 1. Za † Bogusława Kordowskiego z ofiar uczestników pogrzebu.                                                   2. Za † Annę Grzywacz z ofiar uczestników pogrzebu.

Sobota 13 czerwca
7.30 1. Msza św. gregoriańska za † Joannę Lipską.                                                                                 2. Za † Mariannę i Aleksandra Banaszewskich.
17.30 1. O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Agnieszki i Dariusza Juźwiak – intencja              od całej rodziny.                                                                                                                             2. O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Zofii i Jana Burawskich z okazji 35 rocznicy                    ślubu.
18.00 1. Za † Jana Bajno z ofiar uczestników pogrzebu.                                                                           2. Za † rodziców Michalinę i Jana Wierzchoń i brata Tadeusza.

Niedziela 14 czerwca
9.00 1. O Boże łaski i dary Ducha Świętego dla ludzi niosących pomoc w chorobie i                               wypadkach – intencja od rodziny.
11.00 W intencji parafian.
14.00 O Boże błog. i zdrowie dla Krystyny i Zygmunta z ok. 50 rocznicy ślubu.
16.00 1. Za † Krystynę, Władysława, Józefę, Agnieszkę i zmarłych z rodziny Szczubeł.                           2. Za † Ryszarda Pawłowskiego w 6 rocznicę śmierci – intencja żony.                                          3. Msza św. gregoriańska za † Joannę Lipską.

Obraz4

Ten wpis został opublikowany w kategorii Informacje Parafialne. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.