XI Niedziela zwykła

XI Niedziela zwykła
12 czerwca 2016r.

Święty Łukasz Ewangelista nazywany jest piewcą Bożego miłosierdzia. W wielulukasz miejscach swojej Ewangelii przedstawia ten przymiot Pana Boga, m.in. we fragmencie, który dzisiaj usłyszeliśmy. Ufając w nieskończone miłosierdzie Boże, nie bójmy się do niego zbliżać – korzystajmy z tej łaski jak najczęściej. Objawia się ona zwłaszcza w sakramencie spowiedzi świętej, do którego można przystąpić przed i w czasie każdej Mszy Świętej.

Zapraszamy na czerwcowe nabożeństwa ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa.

Jutro, z okazji 13. dnia miesiąca, wspólna modlitwa za wstawiennictwem Pani Fatimskiej. Nabożeństwo fatimskie z procesją po Mszy św. o godz. 18.00.

„Weblog_vp_3801474_4845183_sz_maria15zwanie Maryi nie jest jednorazowe. Jest otwarte ku coraz nowym pokoleniom.
Ku coraz nowym znakom czasu. Trzeba do niego wciąż powracać. Podejmować je wciąż na nowo.”
Jan Paweł II, Fatima 1982 r

Nabożeństwo Fatimskie jest odpowiedzią na dwa wezwania Maryi: do modlitwy różańcowej i do czynienia pokuty za grzeszników. Wyzwala gorącą modlitwę, rodzi radość ze spotkania z Maryją, która prowadzi lud do Swojego Syna. Wieczorna procesja ze świecami i figurą Matki Bożej przypomina Fatimę i to, co się tam działo w czasie objawień Łucji oraz Hiacyncie i Franciszkowi – dziś już błogosławionym.
Nabożeństwo Fatimskie uczy nas codziennego trwania w zjednoczeniu z Chrystusem, poprzez stanie przy Sercu Maryi. Ona ogarnia nas swoim Niepokalanym Sercem i uczy żyć tym, czego pragnie od nas Bóg.

22 czerwca o godz. 20.00 w kościele na Popławach weźmiemy udział we mszy św. i koronce do Bożego miłosierdzia jako parafia, w kościele stacyjnym aby uzyskać Odpust Zupełny z racji Jubileuszu Miłosierdzia Bożego ogłoszonego przez Papieża Franciszka.

16 lipca organizowany jest wyjazd do Obór, gdzie odbędą się konferencje Ojca Jamesa Maniakala. Koszt pielgrzymki 50 zł. Zapisy pod numerem tel.: 517 776 231. Serdecznie zapraszamy.

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
13 VI – św. Antoni z Padwy, choć w ludowej tradycji czczony jest jako patron rzeczy znalezionych, to jest on jednym z najważniejszych świętych franciszkańskich i jednym z najwybitniejszych kaznodziejów średniowiecznych;
14 VI – bł. Michał Kozal, gorliwy duszpasterz i przewodnik seminarzystów, który do końca swoich dni niósł duchowną posługę współwięźniom w nazistowskim obozie koncentracyjnym w Dachau;
15 VI – bł. Jolanta, wzorowa żona i matka, fundatorka wielu franciszkańskich klasztorów, w końcu przykładna klaryska z Sącza i Gniezna, która zmarła w opinii świętości, a jej grób szybko stał się celem pielgrzymek;
17 VI – św. Brat Albert Chmielowski, który w krakowskim nędzarzu zobaczył przede wszystkim potrzebującego człowieka.
Wszystkim przeżywającym w tym tygodniu swoje osobiste święta, składamy najlepsze życzenia. Zmarłych polecajmy Bożemu miłosierdziu.

Obraz1

Czciciele Serca Jezusowego, odmawiając tę litanię, mają zawsze przed oczami głęboką treść teologiczną, którą ona zawiera. Do każdego wezwania dodimagesajemy błagalne: zmiłuj się nad nami, będące wołaniem o miłosierdzie i potrzebne łaski, tak dla poszczególnych osób, jak i całego Kościoła. Dzisiaj w niektórych wspólnotach zamiast zmiłuj się nad nami powtarzanych po poszczególnych wezwaniach, powtarza się słowa: naucz nas kochać. Można niekiedy używać tego nowego wezwania. Wydaje się, że ono pozwoli nam jeszcze głębiej przeżywać litanię do Bożego Serca i nauczy nas takiej miłości, jakiej wzorem jest Serce Jezusa.
Modlitwa końcowa po litanii swoją treścią odpowiada okolicznościom historycznym, w jakich została pierwszy raz publicznie odmówiona. Mieszkańcy Marsylii, dotknięci zarazą, błagają, by Bóg dał się przebłagać przez hołdy i zadośćuczynienia składane w imię Serca Jezusowego.
Kościół, rozciągając tę modlitwę na cały świat i na wszystkie czasy, przypomina, że grzechy ludzi są przyczyną klęsk duchowych, które niekiedy są gorsze od chorób ciała. Dlatego ciągle potrzebne jest wołanie o miłosierdzie dla całego świata i modlitwa wynagradzająca. Grzech bowiem przeciwstawia się miłości Boga do nas i odwraca od Niego ludzkie serca. Grzech jest wielkim złem w całym swoim wielorakim wymiarze, poczynając od pierworodnego, poprzez wszystkie grzechy osobiste każdego człowieka, poprzez grzechy społeczne, grzechy, które obciążają dzieje całej ludzkości” – mówił Ojciec Święty w Elblągu w 1999 roku. Tam też zwrócił się z apelem: Wynagradzajmy Sercu Bożemu za grzechy popełnione przez nas i naszych bliźnich. Wynagradzajmy za odrzucenie dobroci i miłości Boga.
W każdy pierwszy piątek miesiąca i Uroczystość Najświętszego Serca Jezusowego po litanii jest odmawiany akt poświęcenia całego rodzaju ludzkiego Bożemu Sercu. To modlitwa papieża Leona XIII, przez którą poświęcił on całą ludzkość Jezusowi Chrystusowi w nadchodzącym XX wieku. Natomiast w czasie nabożeństw czerwcowych po odmówionej lub odśpiewanej litanii dodajemy jeszcze antyfonę: Do Serca Twojego uciekamy się…

Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych
(Mt 11, 28-29).

INTENCJE MSZY ŚWIĘTEJ

Poniedziałek 13 czerwca
7.30 1. Za † Mariannę Barszcz z ofiar uczestników pogrzebu.                                                              2. Za † Andrzeja Delugę z ofiar uczestników pogrzebu.
18.00 1. Za † Mariana Puławskiego intencja urodzinowa.                                                                         2. Za † Stanisława i Mariannę Nowak, brata Krzysztofa i siostrę Annę.                                        3. Za † Krystynę Piątek z ofiar uczestników pogrzebu.

Wtorek 14 czerwca
7.30 1. Za † Mariannę Kaczmarczyk z ofiar uczestników pogrzebu.                                                       2. Za † Maksymiliana Dana z ofiar uczestników pogrzebu.                                                             3. Za † Zygmunta Malika z ofiar uczestników pogrzebu.
18.00 1. Za † Zygmunta Milczarczyka z ofiar uczestników pogrzebu.                                                       2. Za † Mariannę Oleksiak z ofiar uczestników pogrzebu.                                                               3. Za † Kazimierza Deptułę z ofiar uczestników pogrzebu.

Środa 15 czerwca
7.30 1. Za † Stefanię Błaszczyk z ofiar uczestników pogrzebu.                                                               2. Za † Stanisława Wielgolewskiego z ofiar uczestników pogrzebu.                                               3. Za † Janinę Groszkowską z ofiar uczestników pogrzebu.
18.00 1. Msza św. dziękczynna o Boże błogosławieństwo dla Marii i Jana Szczerbów w 25                       rocznicę ślubu in. dzieci.                                                                                                              2. Za † Małgorzatę i Franciszka Prusinowskich.                                                                                3. Za † Władysławę Linkę z ofiar uczestników pogrzebu.

Czwartek 16 czerwca
7.30 1. Za † Stanisława Światkowskiego z ofiar uczestników pogrzebu.                                                 2. Za † Andrzeja Kamińskiego z ofiar uczestników pogrzebu.
18.00 1. Za † Tadeusza Turka w 12 rocznicę śm. i synów Mirosława i Pawła.                                         2. Za † Czesławę Szczerba z ofiar uczestników pogrzebu.                                                               3. Za † Bożenę Rogalińską z ofiar uczestników pogrzebu.

Piątek 17 czerwca
7.30 1. Za † Włodzimierza Korytkowskiego z ofiar uczestników pogrzebu.                                             2. Za † Wiktora Dana z ofiar uczestników pogrzebu.                                                                      3. Za † Józefa Mroza z ofiar uczestników pogrzebu.
18.00 1. Za † Aleksandrę i Jana Turek intencja syna.                                                                                 2. Za † Jerzego Nowotko z ofiar uczestników pogrzebu.

Sobota 18 czerwca
16.00 Ślub- Nikodemska Sylwia i Borek Mateusz.
17.00 Ślub – Gołębiewska Anna i Bartczak Paweł.
18.00 1. Dziękczynna o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Marii i Janusza Bereda w 20                       rocznicę ślubu.                                                                                                                              2. Za † Piotra Turka, Stanisława i Helenę Kaczmarczyków.                                                              3. Za † Genowefę i Stanisława i córkę Wandę Wielgolewskich.

Niedziela 19 czerwca
9.00 1. Za † Kazimierę Wiszowatą w 3 rocznicę śmierci.                                                                         2. Za † Aleksandrę, Antoniego i Henryka Szczubeł.
11.00 W intencji parafian.
16.00 1. Za † Marię Karłowicz intencja urodzinowa i Stanisława Karłowicza intencja rodziny.             2. Za † Szczepana, Czesławę i Jana Baranowskich.                                                                         3. Za † rodziców Jana i Annę Sieńkowskich, siostrę Zofię i brata Stanisława.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Informacje Parafialne. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.