XI Niedziela zwykła

XI Niedziela zwykła
14 czerwca 2015 r.

        Dziś – jedenasta niedziela w ciągu roku, która w liturgii słowapobrane przybliżyła nam tajemnice królestwa Bożego, posługując się obrazem ziarna wrzuconego w ziemię. Ziarnem jest słowo Boże, które również dzisiaj Bóg kieruje do każdego i każdej z nas. Zostaliśmy włączeni do Królestwa Bożego przez sakrament chrztu, a dzisiaj naszym zadaniem jest troska o rozwój tego królestwa w nas i wokół nas.

W sobotę będziemy obchodzić Międzynarodowy Dzień Uchodźcy, wyznaczony przez ONZ w ropobrane (1)ku 2000 na dzień 20 czerwca. W swoich modlitwach pamiętajmy o tych wszystkich, którzy z obawy przed prześladowaniem ze względu na rasę, narodowość, religię lub poglądy polityczne opuścili kraj ojczysty, by szukać schronienia i pomocy na obcej ziemi.
W sobotę 20 czerwca przybywa do naszej diecezji MatkaObraz2. Boża częstochowska. Powitanie odbędzie się na Pułtuskim Rynku o godz. 15.00. Mamy zaproszenie na te uroczystości jako parafia. Stąd zachęta abyśmy wzięli udział w tych uroczystościach. Już od godz. 9.00 na rynku będą różne spotkania i Nowa ewangelizacja i spotkanie z Ojcem. Na zakończenie uroczystości Ks. proboszcz i dwoje przedstawicieli parafii odbierze z rąk ks. biskupa kaganek wiary do naszej parafii.
My od przyszłej niedzieli przez Rekolekcje Maryjne będziemy                                    przygotowywać się do Peregrynacji.

Proszę zelatorów o oddanie list z członkami KŻR i składką na legitymacje członkowskie oraz Świecznik wotywny – kandelabr.

       Zachęcamy do czynienia duchowych zobowiązań jakie mamy składać do stągwi, dzieci, młodzież i dorośli. Są trzy stągwie na nasze deklaracje przy figurze Matki Bożej Fatimskiej. Niech Pan Jezus przemienia nasze zobowiązania czy prośby, w duchowe dary jako Boże owoce płynące z nieba za wstawiennictwem Matki Bożej. Propozycje tzw. Dary Duchowe są wyłożone przy gazetkach parafialnych.

      Zakupimy Świecznik wotywny tzw. kandelabr na różne podziękowania i prośby jako wotum peregrynacyjne. Koszt 4700 zł. Prosimy o składanie ofiar na ten cel np. na tacę w kopercie.
        Są różne dekoracje na Peregrynację obrazu Matki Bożej Częstochowskiej można je nabyć przy wyjściu z kościoła. Zachęcamy do dekorowania w naszych domach :okien i balkonów, dając w ten sposób świadectwo naszej wiary.
Podajemy program Rekolekcji Maryjnych Przygotowujących do Peregrynacji i przebieg Nawiedzenia Matki Bożej. Spowiedź będzie w poniedziałek i wtorek i dla dzieci i młodzieży już na zakończenie roku szkolnego.

PODZIĘKOWANIE:
Ofiarę na kandelabr złożyli:
p. Elżbieta i Krzysztof Gierkowie
z Topolnicy 50 zł.
2 rodziny ze Zdzieborza po 30 zł.
KŻR z Lutobroku 200 zł.
KŻR z Mierzęcina 90 zł.
KŻR z Komorowa Starego 200 zł.
KŻR z Wólki Folwark 230 zł.
KŻR z Cieńszy od strony Lasu 130 zł.
KŻR z Mystkówca Kalinówki 180 zł.
z Cisk 150 zł.
Bóg zapłać.
Dziękujemy członkom KŻR za sprzątnięcie Domu Parafialnego.

SPOTKANIA:
Dziś po Mszy św. o godz. 16.00 spotkanie dla wszystkich nowych kandydatów do bierzmowania.

W „GoObraz3.ściu Niedzielnym” dziś warto przeczytać:
– Bronimy średniowiecza. Nie było ono ciemnym okresem, ale klejnotem, który zdarzył się w dziejach świata. W wielu sprawach nie dorastamy do poziomu ludzi żyjących w wiekach średnich.
– O młodych, dobrze wykształconych mężczyznach, którzy w Parlamencie Europejskim bronią każdego poczętego życia.
– Wybrani, wyświęceni i posłani – sylwetki siedmiu nowych kapłanów diecezji płockiej.

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
15 VI – bł. Jolanta, zakonnica, siostra św. Kingi. Żyła w XIII wieku. Była wzorową żoną i matką, a pod koniec życia zakonnicą klauzurową – klaryską, godną naśladowania w obecnym stuleciu;
17 VI – św. Brat Albert Adam Chmielowski, artysta – malarz, uczestnik powstania styczniowego 1863 roku, a w końcu zakonnik, który oddał się posługiwaniu ubogim i z myślą o nich założył dwa zgromadzenia zakonne. Zmarł 25 XII 1916 roku w Krakowie.

MOC PRZEBACZENIA
      Z przypowieści o ziarnie gorczycy wiemy, że to Królestwo może się rozwijać szybko i mieć wielki zasięg. Kiedy miłość jest „zasiewana”, nie wiemy jak i gdzie zapuści swoje korzenie, żeby się rozwijać. Dlatego, że nie wiemy jak się to dzieje, Królestwo Boże może się rozwijać w różnym miejscu i czasie.
     Poniższy przykład pokazuje nam, że to Królestwo Boże może się objawić w najmniej spodziewanym momencie. Jest to historia pewnej matki, która przebaczyła mordercy jej dziecka – syna. Kończył studia, był bardzo mądrym młodym człowiekiem, zginął na przejściu ulicznym – zabity przez człowieka, który jechał z nadmierną prędkością.
Matka, po tym incydencie nie mogła jakoś się pogodzić z tym, co się stało, ale po jakimś czasie od tego zdarzenia poszła do więzienia zobaczyć się z mordercą jej syna i przebaczyć mu. Napisała najpierw list do niego, że zamierza go odwiedzić, ale on nie odpowiedział na ten list, zaczęła chodzić do tego więzienia, ale człowiek ten początkowo nie miał zamiaru spotkać się z tą kobietą, aż w końcu przyszedł na spotkanie. Trwało dosyć długo, zaczął opowiadać jej historię swego dzieciństwa: że był niechcianym dzieckiem, że rodzice nigdy nie przestawali mu tego powtarzać, że był niechcianym dzieckiem. Ciągle był jakoś dręczony psychicznie i fizycznie przez rodziców. Stał się zupełnie antyspołecznym. W pewnym momencie powiedział tej kobiecie: „nie masz pojęcia, jaką miałem wewnętrzną radość kiedy udało mi się przejechać twego syna. To był moment w moim życiu, kiedy poczułem się silny, do tego stopnia, że mogłem go zabić”. Od tego czasu, kobieta ta, nie przestała go odwiedzać, kiedy kończyła każdą wizytę tuż przed wyjściem zawsze go obejmowała, pisała listy do niego. Po miesiącu czasu tych ciągłych wizyt zauważyła podczas jednej z nich małą łzę w oku tego człowieka. Została jego matką, a on stał się jej synem.
      Tak się rozwija Królestwo Boże i my nie wiemy, dlaczego tak jest. Łza się pojawia w oku człowieka, którego serce było z kamienia. W tym Bożym Królestwie nieraz różne sytuacje mogą zmienić nasze życie. W sercu tej matki, która nosiła wielką gorycz, pojawiło się przebaczenie – stała się jego matką a on jej synem. On odpowiedział miłością do niej i ta miłość wróciła do niego.
Oto Królestwo Boże!

Z BOŻEGO PUNKTU WIDZENIA
    Na świat i na siebie trzeba czasem spojrzeć z perspektywy Pana Boga. Jest ona inna od naszej. Bóg dostrzega szanse i możliwości tam, gdzie ich nie widzimy. Prowadzi nas drogami życia, zdumiewając i zaskakując.
     Prorok Ezechiel przekonuje o tym, że nikt nie może przeciwstawić się zamiarom Bożym. On zachwyca, okazując swą wszechmoc w słabości. Z tego, co małe, czyni wielkie. To, co wątłe, z Jego woli nabiera niezwyciężonej mocy. Pan sprawia, że z małej gałązki wyrasta „cedr wspaniały”. Niepozornym ludziom i wydarzeniom nadaje znaczenie. Bóg patrzy na rzeczywistość inaczej niż my – wypełniając swą wolę, posługuje się środkami, które wydają się najmniej przydatne. Awansuje to, co pokorne. Odrzuca tych, którzy widzą siebie na pierwszych miejscach. „Poniża drzewa wysokie, a wywyższa drzewo niskie” (I czytanie).
Nie lekceważmy rzeczy małych, codziennych lub pozornie bez znaczenia. Wydają się nam niepotrzebne i zbObraz1.ędne. Ale to z ziarenka gorczycy wyrasta wspaniały krzew (Ewangelia). Czyńmy starania, aby podobać się Chrystusowi (II czytanie), a On wyzwoli nas z ograniczeń i słabości.
Królestwo niebieskie wzrasta w ludzkich sercach dzięki Bogu, a nie nam (Ewangelia). Bo nie wszystko zależy od nas. Jesteśmy zaproszeni do współpracy, współodpowiedzialności, ale inicjatywa należy do Niego. Trzeba zawierzyć i czekać. Nie ponaglać nerwowo, lecz zdać się na Tego, który daje wzrost. Szanujmy to, co małe i błahe, co wydaje się bez znaczenia. Bóg  daje moc wzrastania ziarnu gorczycy. On również da moc naszemu wzrastaniu w dobru.
ks. Zbigniew Sobolewski

Intencje Mszy świętej

Poniedziałek 15 czerwca
7.30 1. Msza św. gregoriańska za † Joannę Lipską.                                                                                 2. Za † Stanisława Skrzydel z ofiar uczestników pogrzebu.
18.00 1. Za † Czarka Ślubowskiego z ofiar uczestników pogrzebu.                                                           2. Za † Piotra Turka – intencja żony.                                                                                                 3. Za † Małgorzatę i Franciszka Prusinowskich.

Wtorek 16 czerwca
7.30 1. Msza św. gregoriańska za † Joannę Lipską.                                                                                 2. Za † Sławomira Śliwkę z ofiar uczestników pogrzebu.
17.30 Za † Kazimierza Drążewskiego z ofiar uczestników pogrzebu.
18.00 1. Za † Jana Grzywacza w rocznicę śmierci i jego żonę Mariannę.                                                  2. Za † Tadeusza Turka w 11 rocznicę śmierci i synów Mirosława i Pawła.

Środa 17 czerwca
7.30 1. Za † Kazimierę Wiszowatą w 2 rocznicę śmierci – intencja od córki.                                         2. Za † rodziców i dziadków Grzywacz.
18.00 1. Za † Kazimierę Wiszowatą w 2 rocznicę śmierci.                                                                         2. Msza św. gregoriańska za † Joannę Lipską.                                                                                3. Za † Mariana Kisiela z ofiar uczestników pogrzebu.

Czwartek 18 czerwca
7.30 1. Za † Jana Krystmana.                                                                                                                     2. Za † Adama Chmielewskiego z ofiar uczestników pogrzebu.
17.00 1. Za † Jana Wróbla z ofiar uczestników pogrzebu.                                                                         2. Za † Aleksandrę i Jana Turek, zmarłych z rodziny Turków i Wiśniewskich – intencja od                       Henryka                                                                                                                                   3. Msza św. gregoriańska za † Joannę Lipską.

Piątek 19 czerwca
7.30 1. Za † Joannę Lipską z ofiar uczestników pogrzebu.                                                                        2. Za † Jana Śliwkę.
17.30 1. Za † Czesławę, Szczepana i Jana Baranowskich.
18.00 2. Za † rodziców Jana i Annę Sieńkowskich, siostrę Zofię i brata Stanisława.

Sobota 20 czerwca
7.30 Za † Antoniego i Helenę Kaczmarczyk.
17.30 O zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej Haliny Łucji i Mariusza Karuś w          10 rocznicę ślubu – intencja Matki.
18.00 1. Za † Stanisława i Janinę Krajewskich, brata Józefa.                                                                     2. Za † Antoniego Petrykowskiego w rocznicę śmierci – intencja od syna Eugeniusza.

Niedziela 21 czerwca
9.00 Za † Jana Petrykowskiego z okazji imienin i jego rodziców Stefanię i Antoniego.
11.00 1. W intencji parafian.                                                                                                                       2. Za † rodziców Teofila i Stefanię i syna Roberta Czarnowskich.
16.00 1. Za † Mariannę w 30 rocznicę śmierci, Stanisława Kanownik, Edwarda Jaworskiego.               2. Za † Mariannę w rocznicę śmierci i Stanisława Kanownik, i dziadków Kanowników.               3. Za † † Joannę Lipską.

Obraz4 Obraz5

Ten wpis został opublikowany w kategorii Informacje Parafialne. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.