XII Niedziela zwykła

XII Niedziela zwykła
21 czerwca 2015 r.

      Dziś – dwunasta niedziela w ciągu roku. W Ewangelii słyszeliśmy o tym, że tłumy, które obserwowały działalność Pana Jezusa, zastanawiały się nad tym, kim On jest. I nam też nie wolno przejść obojętnie obok Jego osoby.

     We wtorek będziemy obchodzić Dzień Ojca. pobraneSwoimi modlitwami obejmijmy wszystkich naszych ojców, zarówno żyjących, jak i zmarłych. Składamy wszystkim tatom serdeczne życzenia, błogosławieństwa Bożego i wielu łask.

    W środę przypadpobrane (1)a uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela, proroka znad Jordanu, którego zadaniem było przygotować Naród Wybrany na przyjście Zbawiciela. Jan Chrzciciel urodził się jako syn kapłana Zachariasza i Elżbiety (Łk 1, 5-80). Św. Jan jest jednym z patronów Ruchu Trzeźwości w Polsce. Wszystkim, którym patronuje św. Jan Chrzciciel, życzymy aby każdego dnia doświadczali jego opieki i podobnie jak on pomagali innym zbliżyć się do Chrystusa.

    W sobotę 20 czerwca przybyła do naszej diecezji Matka Boża Częstochowska, którą powitaliśmy na Rynimages (2)ku Pułtuskim. Od dzisiejszej niedzieli przez Rekolekcje Maryjne, które poprowadzi O. Redemptorysta ks. Sławomir Podlach, przygotowujemy się jako parafia do Peregrynacji.
Obraz Matki Bożej przybywa do nas z parafii Obryte w Uroczystość Narodzenia Św. Jana Chrzciciela. Zachęcamy do czynienia duchowych zobowiązań jakie mamy składać do stągwi, bo już nie wiele czasu zostało. Składajmy nasze deklaracje do stągwi przy figurze Matki Bożej Fatimskiej. Niech Pan Jezus przemienia nasze zobowiązania czy prośby, w duchowe dary jako Boże owoce płynące z nieba za wstawiennictwem Matki Bożej. Propozycje tzw. Dary Duchowe są wyłożone przy gazetkach parafialnych.
Są różne dekoracje na Peregrynację obrazu Matki Bożej Częstochowskiej można je nabyć przy wyjściu z kościoła. Zachęcamy do dekorowania w naszych domach :okien i balkonów, dając w ten sposób świadectwo naszej wiary.
Podajemy program Rekolekcji Maryjnych Przygotowujących do Peregrynacji i przebieg Nawiedzenia Matki Bożej. Spowiedź będzie tylko w poniedziałek i we wtorek – dzisiaj spowiedzi nie ma wsłuchujemy się w Słowo Boże głoszone przez Ojca Rekolekcjonistę. Dla dzieci i młodzieży będzie to jednocześnie spowiedź na zakończenie roku szkolnego.
   Ofiary z trzeciego dnia rekolekcji tj. wtorku przeznaczamy dla Ojca Rekolekcjonisty, z czwartku na Sanktuarium Jasnogórskie w Częstochowie.

    Na powitanie Obrazu idziemy w następującym szyku: krzyż i świece, poczty sztandarowe strażackie i szkolne, Asysta procesyjna w strojach regionalnych, bez baldachimu, dzieci komunijne, ministranci, księża, ks. biskup, delegacja niosąca obraz Matki Bożej Częstochowskiej, lud wierny.

   Odbiór legitymacji KŻR, poświęconych przez Ojca kustosza Obrazu Jasnogórskiego, będzie w czwartek na Mszy św.
o godz. 10.00.

Odmawiamy Akt zawierzenia rodziny Matce Bożej Częstochowskiej.

  W piątek – zakończenie imagesroku szkolnego i katechetycznego. Młodzież i dzieci szkolne oraz ich rodziców, nauczycieli i wychowawców, zapraszamy na Mszę Świętą dziękczynną, która zostanie odprawiona w piątek 26 czerwca o godz. 8.00.
Po Mszy św. zakończenie Roku Szkolnego w Szkołach.

PODZIĘKOWANIE:
Ofiarę na kandelabr złożyli:
p. Krawczyk Wojciech z Pniewa Kolonii 100 zł. i 2 rodziny ze Zdzieborza po 110 zł. KŻR z Gładczyna Osiedle 200 zł. KŻR z Wielątek Rosochatzch150 zł. KŻR z Komorowa Parcele i Kresy 110 zł. KŻR z Mystkówca Szczucina od p. Króla męskie 200 zł. i żeńskie 200 zł. KŻR z Leman 125 zł. KŻR z Topolnicy 200 zł. Parafianka z Wólki Folwark 500 zł. KŻR z Placusina 255 zł. KŻR z Pniewa Kolonii 190 zł. KŻR z Malwinowa 220 zł. KŻR z Wielątek Folwark 100 zł. Ofiara bez imienna 30 zł. KŻR ze Starego Mystkówca 320 zł. KŻR z Lutobroku Folwark 350 zł. KŻR mężczyzn z Lutobroku 170 zł. KŻR z Pniewa 210 zł. KŻR z Gładczyna Szlacheckiego 200 zł. KŻR z Wólki Przekory 200 zł. KŻR z Wypych Nowych 200 zł.
Bóg zapłać.

Wywóz śmieci z cmentarza kosztował 5.750 zł. (pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt) Składamy podziękowanie P. Jerzemu Abramczyk
owi za bezpłatny załadunek.

Obraz728 czerwca po Mszy Świętej o gody. 16.00 zapraszamy na spotkanie biblijne w szkole w Pniewie. Poznamy historię proroka Jonasza, który trzy dni i trzy noce spędził we wnętrznościach wieloryba. Po spotkaniu odbędzie się wspólny grill przed budynkiem plebanii.

KIM ON JEST?
„Kim On właściwie jest?” Słyszeliśmy w Ewangelii, że wicher i jezioro były Jezusowi posłuszne, co wprawiło uczniów w osłupienie i stąd pojawiło się ich pytanie, ale nie to jest ważne. Istotne jest, że On z miłości umarł za nas „po to, aby ci, co żyją, już nie żyli dla siebie, ale dla Tego, który za nas umarł i zmartwychwstał”. I dopiero teraz rozważane przez nas pytanie znajduje stosowną odpowiedź: On jest Tym, który z miłości oddaje za mnie swoje życie i nie chce, żeby się to odbyło daremnie. Pragnie bowiem, abym odtąd i ja przestał żyć dla siebie, a „żył dla Tego, który za mnie umarł i zmartwychwstał”. To jest pełna odpowiedź. I w jej świetle widzimy, jak pytania „Kim On właściwie jest?” oraz „Kim ja jestem?” ściśle się ze sobą łączą. On oddał życie po to, abym swojego życia nie marnował, a dzieje się to zawsze wtedy, kiedy próbuję żyć tylko dla siebie.
„Przeprawmy się na drugą stronę” – to jest właśnie zachęta, aby ostatecznie przestać żyć dla siebie, by popłynąć – choćby była straszna burza i wielkie przeciwności – na drugi brzeg, gdzie zacznę żyć dla Tego, który za mnie umarł i zmartwychwstał.

CZY STAĆ MNIE NA ADEKWATNĄ ODPOWIEDŹ?
„U początku bycia chrześcijaninem nie ma decyzji etycznej czy jakiejś wielkiej idei, jest natomiast spotkanie z wydarzeniem, z Osobą, która nadaje życiu nową perspektywę, a tym samym decydujące ukierunkowanie” (Benedykt XVI, Deus caritas est).
Wiara jest odpowiedzią na objawienie Boże. Rodzi się ona ze zdumienia w obliczu Boga, który się objawia i oddaje w darze. Wiara w Katechizmie Kościoła katolickiego jest ukazana jako adekwatna odpowiedź człowieka na objawienie Boże (nr 142). Nieadekwatne byłoby odrzucenie objawienia, zlekceważenie go i niedocenienie. Jeżeli Bóg objawił się osobiście, to człowiek może mu odpowiedzieć, wyrażając zgodę na to objawienie i przeżywając komunię miłości, którą mu ofiaruje Pan.
Pan Bóg jednak nie działa jak automat z coca-colą, spełniając nasze banalne zachcianki. NObraz1ie rozwiązuje również bezpośrednio problemu bólu, cierpienia, którego doświadczył sprawiedliwy Hiob. Objawił mu jednak swoją wszechmoc, którą ujarzmił morze, tę chaotyczną potęgę – symbol wszelkiego zła, zagrażającego człowiekowi (I czytanie).
Jezus natomiast objawił się apostołom osobiście, uciszając burzę na jeziorze. Ten znak budzi wiarę w apostołach. Pokazuje, że Jezus jest prawdziwym Bogiem, który panuje nad wszechświatem i nad każdym śmiertelnym zagrożeniem. Zarzewie tej wiary zawiera się w bojaźni i lęku apostołów, a najbardziej w pytaniu: Kim właściwie On jest?
Prośmy pokornie, tak jak św. Piotr: Panie, przymnóż nam wiary! Ponieważ Jezus, gdy powtórnie przyjdzie w chwale, zapyta tylko o jedno: czy zachowaliśmy wiarę?
ks. Mariusz Habiniak

INTENCJE MSZY ŚWIĘTEJ

Poniedziałek 22 czerwca
9.00 Za † Janinę Skłucką.
11.00 Za † Jana i Genowefę Getka.
16.00 1. Za † Cezarego Ślubowskiego z ofiar uczestników pogrzebu.                                                       2. Za † Janinę Linkę.
18.00 1. Za † Józefa Sitek w 10 rocznicę śmierci.                                                                                      2. Za † Rozalię i Jacentego Tusińskich, Helenę i Mariana Tagów -intencja                                        od córki.

Wtorek 23 czerwca
9.00 Za † Jana Mroza i jego rodziców.
11.00 Za † Jana Jackowskiego z okazji imienin.
16.00 Za † ks. Jana Murziaka.
18.00 Za † Stanisława Senczyszyna z ofiar uczestników pogrzebu.

Środa 24 czerwca
7.30 1. O Boże błogosławieństwo i dary Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej                                          i św. Józefa dla Elizy i Grzegorza Nożykowskich za 15 lat małżeństwa.                                        2. † Jana Szustakowskiego i rodziców Szustakowskich – int. córki.                                                  3. Za † Jana Petrykowskiego.                                                                                                              4. Za † Stanisława Skocznia – intencja od rodziny Świerczów zamiast
kwiatów.

Czwartek 25 czerwca
7.30 Za † Jana Małeckiego.
9.00 Za † Wandę i Mieczysława Pajewskich.
10.00 Za † KŻR i chorych.
11.30 Za † Jana ŚLIWKĘ z ofiar uczestników pogrzebu.
12.30 Za † Mariana Kisiela z ofiar uczestników pogrzebu.
15.00 Msza św. dziękczynna za Nawiedzenie.

Piątek 26 czerwca
7.30 1. Za † Janinę i Stanisława Jackowskich – intencja od wnucząt.                                                       2. Za † Mieczysława Szczubła z ofiar uczestników pogrzebu.
8.00 MSZA NA ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO.
18.00 1. Za † Janinę i Władysława Piątek.                                                                                                  2. Za † Jana i Annę Ciesielskich.                                                                                                        3. Za † Stanisława Puławskiego w 2 rocznicę śmierci, i jego rodziców                                                         Mariannę i Stanisława.

Sobota 27 czerwca
7.30 Za † Władysława Krakowieckiego, Aleksandrę, Stanisława i Jana
Skrzecz, Marię Linkę i Piotra Wielgolewskiego.
15.30 1. Za † Jana Makowskiego – intencja imieninowa.                                                                           2. Za † ks. Henryka Wintera, jego rodziców i braci.                                                                         3. Za † Helenę i Piotra Jeż – z okazji imienin.
16.00 Ślub Justyny Salwin i Marcina Ostaszewskiego.
17.00 Ślub Wioletty Ciskowskiej i Piotr Karłowicz.

Niedziela 21 czerwca
9.00 1. Za † Piotra, Kazimierza, Józefa i Jacka Kordowskich – intencja od synów.                                   2. O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Honoraty i Sławomira w 29                                             rocznicę ślubu.
11.00 W intencji parafian.
16.00 1. Za † Stanisława Puławskiego – intencja od rodziny.                                                                    2. Za † Aleksandra Zadwornego, rodziców i rodzeństwo.                                                                3. Za † Zofię i Franciszka Falbów, Helenę, Stefanię, Adama i Jana                                                      Gaszczyńskich, siostry Jadwigę i Genowefę.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii, Informacje Parafialne. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.