XIII Niedziela zwykła

XIII Niedziela zwykła
28 czerwca 2015 r.

       Dziś – trzynasta niedziela w ciągu roku. Dla wielu z nas tu obecnych jest to pierwsza niedziela w czasie ich tegorocznych wakacji. Udającym się na wakacje i urlopy przypominamy, że w czasie wolnym nikomu nie wolno zapomnieć o Panu Bogu, a wręcz przeciwnie, trzeba poświęcić Mu więcej czasu, by wynagrodzić Mu za zaniedbania, których dopuściliśmy się w ciągu roku. Zaś parafian, do których z okazji wakacji lub urlopu przyjadą krewni lub znajomi, prosimy, aby przyjęli ich serdecznie w przekonaniu, że w ich osobach przyjmują samego Pana Jezusa. Starajmy się dawać innym dobry przykład, do czego zobowiązuje nas fakt przyjęcia przez nas chrztu i bierzmowania.

images (1)      Dziś na Mszy Świętej o godz. 9.00 trzech ministrantów otrzymało nagrody rzeczowe za zdobyte punkty i całoroczne zaangażowanie. Pierwsze miejsce zajął – Sebastian Salwin, drugie miejsce – Emil Brzeziński i trzecie – Mateusz Tomaszewski. Pozostali ministranci otrzymali nagrody pocieszenia.

         W środę i czwartek przeżywaliśmy Peregrynację Ikony Matki Bożej Częstochowskiej, którąObraz5 powitaliśmy na początku wioski Pniewo, aby w procesji przynieść obraz do naszej świątyni. Mieliśmy czas łaski dla naszej parafii, naszych rodzin i nas samych aby porozmawiać z naszą Matką i Królową. Odnowić życie małżeńskie i rodzinne. Podziękować za wiele łask i błogosławieństw. Przeprosić za zło i grzechy oraz prosić w różnych intencjach. Ale przyszedł i czas rozstania kiedy odprowadziliśmy Obraz z nasza Matką do samochodu kaplicy ze łzami w oczach. Jadąc do parafii w Sokołowie, po drodze mijaliśmy ludzi, którzy klękali, machali kwiatami, flagami, kłaniali się Matce Bożej na znak szacunku i wyrażając w ten sposób swoją wiarę. My nie zostaliśmy sami, mamy wizerunek naszej Królowej w tym obrazie, który został dotknięty przez Ikonę Obrazu Nawiedzenia. Ten obraz obdarzony szczególną łaską będzie pielgrzymował po naszych domach w Peregrynacji parafialnej.

    Nasze wszystkie zobowiązania i deklaracje składane przez dzieci, młodzieży i dorosłych, w Stągwi Wiary pojechały do Częstochowy, aby zostały przedstawione Pani z Jasnej Góry z prośbą o błogosławieństwo. Zachęcamy do czynienia duchowych zobowiązań jakie możemy składać do stągwi przy figurze Matki Bożej Fatimskiej.

   Jest ustawiony przy figurze Pani Fatimskiej Świecznik Wotywny (kandelabr) jak widzimy to w sanktuariach, gdzie możemy polecać Bogu nasze intencje przez wstawiennictwo Matki Bożej.

       Jutro – uroczystość świętych Apostołów Piotra i Pawła. W naszej parafii doroczny ODPUST. Suma odpustowa o godz. 12.00, ktpobraneórą odprawi i kazanie wygłosi ks. kan. Mieczysław Ochtyra. Pozostałe Msze św. o godz. 9.00 i 16.00. Prosimy Asystę w pełnym składzie w strojach kurpiowskich oraz strażaków. Nasze uczestnictwo we Mszy Świętej w ich uroczystość jest wyrazem naszej wdzięczności za dzieło ich życia i świadectwo wiary oraz dowodem naszej troski o Kościół i jego pasterzy, a w szczególności o papieża Franciszka

       We wtorek – zakończenie nabożeństw czerwcowych.
Obraz4,W tym tygodniu przypadają: pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca.
W pierwszy czwartek – od 16.30- prywatna Adoracja Najśw. Sakramentu.
Spowiedź św. w pierwszy piątek miesiąca od godziny 17.00.
W sobotę o godz. 9.00 Msza Święta i Różaniec prowadzony przez KŻR z Gładczyna Osiedle.

Za tydzień pierwsza Niedziela miesiąca. Po sumie Adoracja Najświętszego Sakramentu i Procesja Eucharystyczna, prosimy Asystę w pełnym składzie.
7 lipca przez Komorowo będzie przechodziła Pielgrzymka z Ostrołęki do Niepokalanowa w int. Trzeźwości Narodu. Jest prośba ks. Bpa Łomżyńskiego o możliwość odpoczynku i śniadanie właśnie w Komorowie.

PODZIĘKOWANIE:
Za zrobienie Tronu dla Matki Bożej p. Wojciechowi Markowskiemu, za drewno p. Jerzemu Abramczykowi, za kwiaty i wystrój kwiatami p. Honoracie Abramczyk. Za uszycie flag do kościoła p. Marzenie Kucharczyk i zawieszenie p. Stanisławowi Borek i p. Kościelnemu. Za koronę i ustrojenie bramy przed kościołem p. Piotrowi Piątek i p. katechetce Izie Tułowieckiej, nauczycielom ze szkoły w Pniewie, wychowawcom i dziecom ze szkoły w Pniewie za wykonanie chabrów i innych dekoracji. Za dekoracje mieszkańcom Pniewa, Lutobroku, Lutobroku Folwark aż do granicy parafii z Obrytem. Domów, balkonów, okien, ogrodzeń, nawet wolnych przestrzeni. P. Halinie Witkowskiej z paniami z Kuźni Kurpiowskiej za dekoracje kurpiowskie do kościoła i Zespołowi Szkół w Pniewie. P. Andrzejowi Dworeckiemu za paliki, p. Mieczysławowi Linka wraz z pomagającymi mężczyznami za paliki i bramę powitalną, dla p. Katarzyny Tułowieckiej za pomalowanie korony i wykonanie ozdób. Strażakom za przyprowadzenie i odprowadzenie obrazu, nocną wartę, dbanie o porządek i bezpieczeństwo z Cieńszy, Komorowa, Lutobrok i Pniewa. Pocztom sztandarowym: Strażackim Cieńszy, Komorowa i Pniewa oraz Szkoły Podstawowej z Komorowa i Zespołu Szkół z Pniewa. Młodzieży i wszystkim czuwającym mieszkańcom z poszczególnych wiosek. Dyrekcji Zespołu Szkół w Pniewie, nauczycielom, katechetom dzieciom i młodzieży. Chórowi i scholii z p. Organistą. Delegacjom niosącym Obraz Matki Bożej. Asyście procesyjnej w strojach regionalnych, dzieciom komunijnym, ministrantom. Wszystkim czytającym komentarze, czytania mszalne, modlitwy wiernych, śpiewającym psalmy. P. Teresie Kalinowskiej za sprzedawanie dekoracji Maryjnej. Za wszystkie ofiary składane na różne cele.

Ofiarę na Świecznik Wotywny złożyli:
KŻR ze Zdzieborza 200 zł. Zdunek Danuta z Pniewa 30 zł. Bezimienna 200 zł. KŻR z Mystkówca Szczucina 110 zł. Od rodziny ze Zdzieborza 50 zł. Małgorzata Ożarek z Lutobroku 50 zł. Gładczyn Rządowy 200 zł. P. Kaczyńscy z Komorowa 50 zł. Agnieszka i Paweł Czarnowscy z Suwina 100 zł. Tadeusz Ochendowski z Cieńszy 20 zł. Anna i Roman Śliwka z Mystkówca Starego 100 zł. KŻR z Komorowa Nowego 146 zł. Na kwiaty dla Matki Bożej z Wólki Folwark 50 zł. na kościół Stanisław Światkowski Wielątki Rosochate 100 zł.
Bóg zapłać ofiarodawcom.

NIE ZWAŻAJĄC NA OTOCZENIE
Z tłumu piętrzącego się wokół Pana Jezusa wyłaniają się dwie postacie ‒ Jair oraz kobieta cierpiąca na krwotok. Obie wyznają otwarcie wiarę w Syna Bożego i z pełną determinacją, nie zważając na reakcję otoczenia, proszą Go o uzdrowienie.
Cudowne wyleczenie kobiety dokonało się jakby „przy okazji”, po drodze, gdy Jezus szedł wraz z Jairem do jego umierającej córki. Doszło do niego dzięki ogromnej wierze i determinacji tej kobiety. Zrobiła tylko tyle, ile w tej sytuacji uczynić mogła. Nie mówiąc wiele, przecisnęła się przez tłum i znajdując się gdzieś z tyłu, zaledwie dotknęła skraju płaszcza Jezusowego.
Czasem wydaje się nam, że aby otrzymać od Pana Boga jakąś łaskę, potrzeba wielu dni, miesięcy, a nawet lat długiej modlitwy. Dzisiejsza scena pokazuje, że najważniejsza w relacji do Boga jest nasza wiara. Jeśli z wiarą prosić będziemy, możemy otrzObraz1,ymać wiele łask i to nawet w bardzo krótkim czasie. Nie będą tutaj konieczne ani długie modlitwy, ani godziny umartwień. Kobieta uzdrowiona z krwotoku daje nam przykład prostej, a zarazem bardzo intensywnej wiary. Podobnie czyni Jair. Wyznając swoją wiarę, pada do stóp Jezusa, prosząc Syna Bożego o uzdrowienie córeczki. Czyni maksimum tego, co w tym krótkim spotkaniu mógł uczynić.
Nie bójmy się prosić Pana Jezusa o łaski potrzebne nam i naszym bliskim. Pamiętajmy o tym, że każdy czas i pora są stosowne, aby to uczynić. Nie krępujmy się reakcji otoczenia. Bóg oczekuje od nas: abyśmy stanęli pośród tłumu, który jest tak zróżnicowany i niedowierzający, i wyznali naszą wiarę.
ks. Mariusz Krawiec – paulista  

Intencje Mszy świętej

Poniedziałek 29 czerwca
9.00 Za † Piotra Kowalczyka, Stanisława i Mariannę Lewandowskich.
12.00 1. W intencji parafian.                                                                                                                      2. O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Piotra Skierkowskiego w dniu                                          imienin i w 18 rocznicę urodzin – intencja od rodziców i rodzeństwa.
16.00 1. Za † Piotra Wiszowatego – intencja imieninowa od syna.
2. Za † Piotra i Jerzego Zdunków i całą rodzinę.                                                                              3. O szczęśliwe zbiory dla rolników oraz Boże łaski i błogosławieństwo dla                                      rodzin – intencja z majowego z Placusina.

Wtorek 30 czerwca
7.30 1. Za † rodziców Woźniców, Świerczów oraz Ignaca i Wiesława Kostrzewskich.                           2. Za † Cezarego Ślubowskiego z ofiar uczestników pogrzebu.
17.00 1. Za † Piotra Wiszowatego – intencja imieninowa od córki.                                                          2. Za † Mieczysława Szczubła z ofiar uczestników pogrzebu.

Środa 1 lipca
7.30 Msza św. gregoriańska za † Stefanię Milczarczyk.
18.00 1. Za † Józefa Krzyżewskiego w 14 rocznicę śmierci – intencja od żony i                                        dzieci.                                                                                                                                                 2. Za † Mariana Kisiela – intencja żony, dzieci i wnuków.

Czwartek 2 lipca
7.30 1. Za † Jana Cholewskiego w 6 rocznicę śmierci, rodzinę Cholewskich
i Jechna.                                                                                                                                           2. Msza św. gregoriańska za † Stefanię Milczarczyk.
17.30 Za † dusze w czyśćcu cierpiące i błogosławieństwo dla rodziny.
18.00 Za † Stefanię i Kazimierza, oraz Henryka Kowalskich.

Piątek 3 lipca
7.30 1. Za † Wiktora Marczaka z ofiar uczestników pogrzebu.                                                              2. Msza św. gregoriańska za † Stefanię Milczarczyk.
17.30 Za † Wacława Stalmacha – intencja bratanicy Doroty z mężem i dziećmi.
18.00 Za † Mariana Kisiela pogrzebowa.

Sobota 4 lipca
9.00 Msza św. gregoriańska za † Stefanię Milczarczyk.
17.00 W intencji całej rodziny Wiśniewskich z podziękowaniem za otrzymane łaski                             i prośbą o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i za zmarłych z                                     rodziny Wiśniewskich.
17.30 Za † Stanisława Senczyszyna z ofiar uczestników pogrzebu.
18.00 1. Za † Władysława Jankowskiego w 30 rocznicę śmierci.                                                              2. O Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego, zdrowie dla Karoliny                                        Osowieckiej w 18 rocznicę urodzin.

Niedziela 5 lipca
9.00 Za † Antoniego Osowieckiego w dniu imienin i urodzin, oraz jego rodziców                                  Mariannę i Władysława – intencja od żony i dzieci.
11.00 W intencji parafian.
16.00 1. Za † Stanisława i Helenę Osowieckich, Mieczysława i Zdzisława, dziadków                                  Smyków i Osowieckich.                                                                                                                    2. Msza św. gregoriańska za † Stefanię Milczarczyk.Obraz2,

Ten wpis został opublikowany w kategorii Informacje Parafialne. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.