XV Niedziela zwykła

XV Niedziela zwykła
12 lipca 2015 r.

     Dziś, w piętnastą niedzielę w ciągu roku, liturgia słowa zwróciła naszą uwagę na obowiązek apostObraz1ołowania przez wszystkich członków Kościoła, w tym także przez ludzi świeckich. Spotkania naszych parafian z gośćmi przybyłymi do nas na wypoczynek stanowią dobrą okazję do wypełniania tego zadania.

Nasze życie bywa trudne, naznaczone problemami, cierpieniem, pożegnaniami. Tęsknimy za spokojem, szczęściem.. Przez to tak naprawdę tęsknimy za niebem. Tam to wszystko będzie nam dane! A na razie możemy przeczuć „przedsmak” nieba. To każda Msza Święta. Jest ona wielką modlitwą całego Kościoła. Tego pielgrzymującego na ziemi i tego w chwale nieba. Msza św. łączy modlitwy nas żyjących z modlitwami aniołów i świętych.

Jutro 13 czerwca po Mszy św. o godz. 18.00 Nabożeństwo fatimskie.

Treść objawień Matki Bożej w Fatimie 13 lipca 1917 r.Obraz3
Podczas trzeciego objawienia dzieci otacza już ponad pięć tysięcy osób. Nikt jednak, oprócz dzieci, nie widzi Pani, która prosi: „W dalszym ciągu odmawiajcie codziennie różaniec na uproszenie pokoju… Ofiarujcie się za grzeszników i powtarzajcie często, zwłaszcza spełniając jakąś ofiarę:
„O Jezu, to z miłości do Ciebie za nawrócenie grzeszników… Przyjdę, aby prosić o poświęcenie Rosji memu Niepokalanemu Sercu i o Komunię świętą wynagradzającą w pierwsze soboty…”
Przed odejściem Pani poleciła dodawać po każdej dziesiątce różańca: „O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, chroń od ognie piekielnego; zaprowadź do nieba wszystkie dusze, a szczególnie te, które najwięcej potrzebują Twego miłosierdzia”.

    W czwObraz2artek obchodzić będziemy wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z góry Karmel, nazywane inaczej wspomnieniem Matki Bożej Szkaplerznej. Karmelici świętowali ten dzień już od XIV w. W całym Kościele czynimy to od wieku XVIII.

   W miesiącach letnich wielu ludzi odpoczywa, ale dla rolników jest to czas wytężonej pracy. Niech towarzyszy im nasza modlitwa, będąca wyrazem wdzięczności za ich trud podejmowany dla dobra wspólnego.

PODZIĘKOWANIE:
Ofiarę na Świecznik Wotywny złożyło:
KŻR z Wypych Starych – 80 zł.
Dziękujemy mieszkańcom Komorowa za zebrane ofiary w kwocie 1000 zł i przygotowanie śniadania dla pielgrzymów.
Można się zapisywać na pielgrzymkę pieszą do Częstochowy. Druki są wyłożone na stoliku pod chórem. Jak również można się zapisywać na pielgrzyma duchowego.

OGŁOSZENIE
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Gołotczyźnie zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty edukacyjnej. W roku szkolnym 2015/2016 są organizowane wyżej wymienionej szkole następujące bezpłatne Kursy dla Dorosłych: Rolnik-kwalifikacja R.3. (Prowadzenie produkcji rolniczej – 1,5 roku), Technik rolnik-kwalifikacja R.16. (Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej – 1 semestr), Technik agrobiznesu – kwalifikacja R.6. (Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie – 1 rok). Szkoły Policealne dla Dorosłych: Technik weterynarii (2 lata), Technik turystyki wiejskiej (2 lata).

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
13 VII – święci pustelnicy Andrzej Świerad i Benedykt, którzy żyli na przełomie X i XI wieku i przez pewien czas przebywali w Tropiu nad Dunajcem z myślą o pociągnięciu tamtejszych mieszkańców do wiary chrześcijańskiej;
15 VII – św. Bonawentura, biskup i doktor Kościoła, jeden z najwybitniejszych teologów średniowiecza, który jako przełożony generalny zakonu franciszkanów przyczynił się do jego rozwoju;

PRZYWOŁANI I ROZESŁANI
Od ołtarza słychać: „Idźcie w pokoju Chrystusa”. Niektórzy zniecierpliwieni, inni lekko znudzeni zaczynają opuszczać zajmowane w kościele miejsca i zerkając na zegarki sprawdzają czas trwania liturgicznej celebry. Być może czekali na „idźcie”, jak żołnierz czeka na „spocznij”. Zadowoleni z poczucia spełnionego, niedzielnego obowiązku wnet wejdą w toczące się sprawy i zajęcia codzienności. Czy nadchodzący tydzień będą przeżywać i kształtować po chrześcijańsku?
Także dzisiaj w liturgii słyszymy, że Jezus zaczął rozsyłać Dwunastu, ale wpierw „przywołał ich do siebie”. Nie może iść w świat z posłaniem Jezusa ten, kto nie pozwala Mu się przedtem przywołać. Osobisty kontakt z Jezusem jest warunkiem posłania. W tym kontakcie wzrasta miłość i pogłębia się wiara. Kontakt ten przydaje odwagi i gorliwości. U Jezusa nabiera się przeświadczenia, że pójdzie się do innych w Jego imię, w oparciu o Jego autorytet i w Jego sprawie, która też jest sprawą człowieka. Taki był porządek rzeczy w posłaniu Dwunastu i taki został zachowany w życiu Kościoła.
Nie można wykreślić z Ewangelii jeszcze jednego „idźcie”: „Idźcie precz ode Mnie, przeklęci, w ogień wieczny…” (Mt 25,41). To już nie jest słowo rozesłania.
Oby posłuszeństwo słowu rozesłania uchroniło ludzkość przed słowem najdramatyczniejszego odesłania.

LEKARSTWO, KTÓREGO NIE MOŻNA KUPIĆ
   Pan Jezus, posyłając swoich uczniów w drogę, nie pozwalał im zabierać tego, co wydawało się konieczne: prowiantu, torby podróżnej i pieniędzy. W zamian dał im władzę nad duchami nieczystymi. Mogli uzdrawiać ludzi z chorób duszy i ciała.
W życiu ciągle uczymy się wybierać pomiędzy tym, co ludzkie, a tym, co pochodzi od Boga. Każdy kolejny dzień jest dla nas wyzwaniem. Apostołowie, wyruszając w drogę, mieli zdać sObraz4ię całkowicie na Bożą opatrzność. Pan Jezus zabronił im brać prowiant i pieniądze, nie po to, aby ich upokorzyć i narazić na niepotrzebny stres, ale aby nauczyć ich wiary. W zamian otrzymali coś o wiele bardziej cennego, bo władza nad duchami nieczystymi i charyzmat uzdrawiania znaczą dużo więcej niż nawet najbardziej wykwintny obiad.
    Chrystus ofiarowuje nam wolność od tego co przyziemne i śmiertelne. Niestety często wpadamy w pułapkę pełnego portfelu i sytego żołądka, stawiając sprawy materialne ponad to, co duchowe i nieśmiertelne.
   Dzisiejsza Ewangelia nie odnosi się tylko do tych, którzy Chrystusa naśladują przez śluby zakonne czy święcenia kapłańskie. Każdy chrześcijanin jest zaproszony do tego, aby być świadkiem wyznawanej wiary. Mamy wychodzić naprzeciw drugiemu człowiekowi i uzdrawiać go przede wszystkim przez miłość, która jest najcenniejszym i najskuteczniejszym lekarstwem. Miłości tej nie można ani nauczyć się w szkole, ani kupić w sklepie. Ona jest darem, który otrzymujemy dzięki zjednoczeniu się z Bogiem. Tylko ta miłość jest w stanie usunąć z ludzkich serc demony ciemności, grzechu i chorób.
ks. Mariusz Krawiec – paulista

INTENCJE MSZY ŚWIĘTEJ

Poniedziałek 13 lipca
7.00 1. Za † Weronikę Chełchowską z ofiar uczestników pogrzebu.                                                       2. Za † Wacława Stalmacha z ofiar uczestników pogrzebu.
7.30 1. Msza św. gregoriańska za † Stefanię Milczarczyk.                                                                       2. Za † Marię Karłowiecz – int. od wystawców Biobazar z Warszawy.                                             3. Za † Józefa Chmielewskiego z ofiar uczestników pogrzebu.
17.00 Za † Józefa Pęk z ofiar uczestników pogrzebu.
17.30 Za † Mieczysława Gorczyńskiego w 11 rocznicę śmierci i rodziców z obojga stron –                             intencja żony.
18.00 Za † Teresę Wróbel, rodziców Stanisławę i Józefa Wróbel, teściów Mariannę i                                     Władysława Rogulskich – intencja od Wacława.

Wtorek 14 lipca
7.00 1. Za † Henryka Witkowskiego z ofiar uczestników pogrzebu.                                                         2. Za † Krystynę Ciok z ofiar uczestników pogrzebu.
7.30 1. Msza św. gregoriańska za † Stefanię Milczarczyk.                                                                       2. Za † Jacka Dawidczyka z ofiar uczestników pogrzebu.                                                                 3. Za † Franciszka Załogę z ofiar uczestników pogrzebu.
17.30 Za † Sławomira Śliwkę – intencja od sąsiadów zamiast kwiatów.
18.00 Za † Stanisława Skocznia, Aleksandrę i Mariana Skoczeń, Annę i Jana
Ciesielskich.

Środa 15 lipca
7.00 1. Za † Stefanię Mięgoć z ofiar uczestników pogrzebu.                                                                   2. Za † Mariannę Brzezińską z ofiar uczestników pogrzebu.
7.30 1. Msza św. gregoriańska za † Stefanię Milczarczyk.                                                                       2. Za † Tadeusza Twardowskiego z ofiar uczestników pogrzebu.                                                   3. Za † Urszulę Krawczyk z ofiar uczestników pogrzebu.
17.30 Za † rodziców Wacławę i Czesława Juźwiak, Stanisława Wróbel – intencja dzieci.
18.00 Za † ks. Henryka Wintera, jego rodziców i braci, Adama i Małgorzatę Krawczyków.

Czwartek 16 lipca
7.00 1. Za † Adama Chmielewskiego z ofiar uczestników pogrzebu.                                                     2. Za † Wiktora Marczaka z ofiar uczestników pogrzebu.
7.30 1. Msza św. gregoriańska za † Stefanię Milczarczyk.                                                                       2. Za † Stanisława Skrzydel z ofiar uczestników pogrzebu.                                                             3. Za † Sławomira Śliwkę z ofiar uczestników pogrzebu.
17.30 Za † Henryka Musiałowicza – intencja od Mieczysława Kisiela i Henryka Makowskiego.
18.00 Za † Antoniego Osowieckiego w 3 rocznicę śmierci i Mariannę Osowiecką w rocznicę                       śmierci – intencja żony i dzieci.

Piątek 17 lipca
7.00 1. Za † Juliannę Barszcz z ofiar uczestników pogrzebu.                                                                   2. Za † Mariannę Grzywacz z ofiar uczestników pogrzebu.
7.30 1. Msza św. gregoriańska za † Stefanię Milczarczyk.                                                                       2. Za † Krzysztofa Wróbla z ofiar uczestników pogrzebu.                                                               3. Za † Wiesława Miecieckiego z ofiar uczestników pogrzebu.
17.30 Za † Irenę i Czesławę Roszak i Grzegorza Peszyńskiego.
18.00 O zdrowie i potrzebne łaski dla Anety Ciepiela z okazji 18 rocznicy urodzin.

Sobota 18 lipca
7.00 1. Za † Tadeusza Suskiego z ofiar uczestników pogrzebu.                                                             2. Za † Jana Bajno z ofiar uczestników pogrzebu.
7.30 1. Za † Józefa Kuczyńskiego z ofiar uczestników pogrzebu.                                                             2. Msza św. gregoriańska za † Stefanię Milczarczyk.
17.00 Za † Jana, Małgorzatę i Jadwigę Szymczak.
17.30 Za † Kazimierę Dawidczyk intencja od męża i dzieci.
18.00 Za † Aleksandrę, Jana, Eugeniusza i Marię Bocian.

Niedziela 19 lipca
9.00 Za † Czesława Kowalczyka z Suwina w 19 rocznicę śmierci – intencja syna Pawła z                             rodziną.
11.00 W intencji parafian.
16.00 1. Za † Jasia Rutka w 1 rocznicę śmierci.                                                                                            2. Msza św. gregoriańska za † Stefanię Milczarczyk.

Obraz5

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.