XVI Niedziela zwykła


XVI Niedziela zwykła

19 lipca 2015 r.

       Dziś – szesnasta niedziela w ciągu roku. Ewangelia tej niedzieli ukazała nam troskę Pana Jezusa o Jego uczniów, zmęczonych wykonywaniem zleconej im przez Niego misji. Pan Jezus jako dobry Pasterz troszczy się również o nas. Niech ta prawda towarzyszy nam zarówno w czasie pracy jak i odpoczynku.

Jezus Chrystus jest Tajemnicą. Jest jednocześnie naszym Pasterzem i Barankiem. Ten Pasterz prowadzi nas do źródła wody żywej, jakim jest Msza Święta. Aby tu oddać życie jako Baranek zabity za każdego z nas. A potem, aby zmartwychwstać wraz z nami do nowego życia.

        W czwartepobrane (1)k – będziemy obchodzić święto św. Brygidy, zakonnicy, patronki Europy. Pochodziła ze Szwecji i wiele wniosła w życie narodów europejskich, dlatego w 1999 roku Jan Paweł II ogłosił ją patronką Europy. Żyła w XIV wieku, ale przykład jej życia najpierw jako żony i matki, a potem jako zakonnicy, jest ciągle aktualny.

    W sobotę przyimagespada święto św. Jakuba Apostoła, nazywanego Jakubem Starszym lub Większym. Jest on drugim męczennikiem po św. Szczepanie. Został ścięty mieczem w 44 roku po narodzeniu Chrystusa. Szczególnym miejscem jego kultu i celem pielgrzymek (udających się także z Polski) jest Santiago de Compostela w Hiszpanii.

    Również w sobotę przypada wspomnienie św. Krzysztofa, męczennika z połowy IIIpobrane (2) wieku, patrona kierowców i podróżujących.
 
Z tej okazji w przyszłą niedzielę, po każdej Mszy Świętej odbędzie się błogosławieństwo kierowców i pojazdów mechanicznych. Samochody ustawiają się w szeregu, przy głównym wejściu do kościoła.

      Za tydzień – siedemnasta niedziela w ciągu roku, a zarazem dzień wdzięczności rodzicom, dziadkom i emerytom z uwagi na przypadające tego dnia wspomnienie świętych Joachima i Anny, rodziców Najświętszej Maryi Panny.


TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:

20 VII – bł. Czesław, urodził się w 1180 roku w Kamieniu Opolskim, prezbiter, dominikanin, bardzo mocno związany z Wrocławiem. Tam spoczywają jego relikwie. Żył na przełomie XII i XIII wieku, ale i dziś od niego możemy się uczyć wierności powołaniu;
22 VII – św. Maria Magdalena, nazywana „Apostołką Apostołów” z uwagi na to, że zaniosła im radosną wiadomość o zmartwychwstaniu Chrystusa, którego spotkała w poranek wielkanocny;
24 VII – św. Kinga, urodziła się 5 marca 1234 roku w Ostrzyhomiu, dziewica, pochodząca z Węgier, znana jako miłosierna pani Ziemi Sądeckiej, żyła w XIII wieku, ale jej kult przetrwał i rozwijał się w ciągu wieków. Kanonizował ją dopiero Jan Paweł II w 1999 roku w Starym Sączu.

        Można się zapisywać na pielgrzymkę pieszą do Częstochowy. Druki są wyłożone na stoliku pod chórem. Jak również można się zapisywaćpobrane (3) na pielgrzyma duchowego.
Dalsze informacje o pielgrzymce pieszej odbite na ksero wyłożone są na stoliku przy wyjściu z kościoła.
Jeśli ktoś chciałby wrócić z pielgrzymki, z Częstochowy do Pułtuska, wynajętym autobusem przez ks. Jarosława Bukowskiego, to trzeba odebrać specjalny bilet w zakrystii. Koszt powrotnego przyjazdu – 50 zł. 14 sierpnia 2015 r. o godz. 14.15 zbieramy się przy pomniku Rodziców Jana Pawła II (naprzeciw Domu Pielgrzyma) i idziemy do autobusu. Odjazd o 15.00.
13 sierpnia organizowany jest wyjazd na Jasną Górę. O godz. 19.00 spod remizy strażackiej w Komorowie, a następnie o 19.30 spod kościoła w Pniewie. Zapisy pod nr tel. 518 223 255.

MODLITWA O DESZCZ
Prosimy Cię Panie, ześlij nam deszcz zbawienny i rozlej litościwie strumienie wód niebieskich na wyschłą powierzchnię ziemi. Który żyjesz i królujesz na wieki. Amen.

    Pomoc Matki Bożej jest zawsze niezawodna. Wiele jest ocaleń od pogody za jej przyczyną. Przypomnijmy tu tylko jedno takie zdarzenie – związane ze św. Janem Bosko. Głosił on misje przez świętem Wniebowzięcia w miejscowości Montemagno d’Asti we Włoszech. W tym czasie trwała tam niszcząca susza i mieszkańcy obawiali się o swoje zbiory. Św. Jan Bosko obiecał mieszkańcom, że spadnie tam deszcz, lecz pod pewnymi warunkami. Wszyscy rolnicy mieli chodzić na ćwiczenia duchowe przez trzy dni, przygotować się do dobrej spowiedzi, wyspowiadać się i przyjąć Komunię święta w dniu Wniebowzięcia. Miejscowy ksiądz proboszcz był oburzony. Zarzucał ks. Bosko butę, a gdy w dniu Wniebowzięcia nie widać było żadnych oznak zbliżającego się deszczu, wręcz przepowiedział klęskę. Ludzie jednak czekali cierpliwie. Wszyscy prawie byli już po spowiedzi i komunii świętej. Gdy wieczorem zadzwoniono na nieszpory kościół był przepełniony, ludzie spoglądali w niebo, lecz było ono całkowicie czyste. Rozpoczęły się nieszpory. Ks. Bosko żarliwie modlił się do Matki Bożej. Gdy skończono śpiewać Magnificat, ks. Bosko wraz z ludem odmówił Zdrowaś Maryjo i w tej chwili nad kościołem zaczęły się zbierać chmury. Usłyszano pierwsze grzmoty. Ksiądz Bosko wszedł na ambonę i długo mówił o Matce Bożej i o tym, że chrześcijanin powinien ufać Maryi. Deszcz padał długo. Wierni długo musieli czekać w przedsionku, aż mogli rozejść się po domach.

DOBRY PASTERZ POZWALA ODPOCZĄĆ
      Jesteśmy bez mała na półmetku wakacji. Większość z nas odpoczywa od codziennych obowiązków. Czas wytchnienia jest każdemu nieodzowny, niezależnie od tego, czy pełnimy mniej czy bardziej ważne funkcje. Także Jezus wysyła apostołów, by odpoczęli, ale nie zapomina o tych, którzy czekają na pokrzepiające słowo.
Dzisiejsza Ewangelia ukazuje nam Chrystusa, który jako Dobry Pasterz nigdy nie opuszcza swoich wyznawców i podtrzymuje ich na duchu swoim słowem. Pan Jezus zachęca apostołów, aby odzyskali nadwyrężone siły po trudzie głoszenia Dobrej Nowiny. Widząc idące za Nim rzesze, doznaje na ich widok współczucia.
     Zbawiciel jest Dobrym Pasterzem. Pasterzami nazywano w Izraelu ludzi postawionych na czele ludu, którzy mieli go prowadzić do zjednoczenia z Bogiem. Ich zadaniem było przypominanie nakazów Prawa, ale też ich skrupulatne przestrzeganie. Tymczasem przywódcy narodu wybranego nie tylko je naginali do swoich potrzeb, ale kompletnie nie troszczyli się o powierzony im lud.
Obraz1     Pan Jezus jest prawdziwym Pasterzem, bo jednoczy z Bogiem całą ludzkość. „Dobry Pasterz nie potrzebuje straszyć swych owieczek. Tego rodzaju postępowanie właściwe jest dla źle rządzących. Dlatego nic dziwnego, że są znienawidzeni i osamotnieni” (św. Josemaria Escriva).
Dobry Pasterz jest najlepszym wzorem dla duszpasterzy, pedagogów, nauczycieli, wychowawców i animatorów. Uczmy się od Niego chrześcijańskiej postawy wobec każdego. Chrystus nie opuszcza będących w potrzebie. Zaprośmy zatem Pana Jezusa, by nam towarzyszył nie tylko na wakacjach, ale każdego dnia.

ks. Jan Augustynowicz

INTENCJE MSZY ŚWIĘTEJ

Poniedziałek 20 lipca
7.00 1. Za † Weronikę Chełchowską z ofiar uczestników pogrzebu.                                                       2. Za † Wacława Stelmacha z ofiar uczestników pogrzebu.
7.30 1. Msza św. gregoriańska za † Stefanię Milczarczyk.                                                                       2. Za † Józefa Chmielewskiego z ofiar uczestników pogrzebu.
17.00 Za † Mariannę, Aleksandra i brata Stanisława Chrostków.
17.30 Za † Marcjannę, Antoniego, Jana i Janinę oraz Mariana Kacperskich.
18.00 Za † Czesława Jastrzębskiego w dniu imienin.

Wtorek 21 lipca
7.00 1. Za † Henryka Witkowskiego z ofiar uczestników pogrzebu.                                                         2. Za † Krystynę Ciok z ofiar uczestników pogrzebu.
7.30 1. Msza św. gregoriańska za † Stefanię Milczarczyk.                                                                       2. Za † Marię Karłowicz – 30 dni po pogrzebie.
17.30 Za † Janinę Król w 6 rocznicę śmierci.
18.00 Za † Czesławę Melion w 10 rocznicę śmierci – od męża, i zmarłych z rodziny Melionów.
18.30 Za † Jerzego Zacharskiego i Jerzego Kępczyńskiego.

Środa 22 lipca
7.00 1. Za † Mariannę Brzezińską z ofiar uczestników pogrzebu.                                                           2. Za † Andrzeja Delugę z ofiar uczestników pogrzebu.
7.30 1. Msza św. gregoriańska za † Stefanię Milczarczyk.                                                                       2. Za † Tadeusza Twardowskiego z ofiar uczestników pogrzebu.
17.00 Za † Józefa Kuczyńskiego z ofiar uczestników pogrzebu.
17.30 Za † Janinę Szczesną w 16 rocznicę śmierci i Czesława Szczesnego, Jana Szczesnego i                       Jarosława Ujazdowskiego.
18.00 Za † Ewę, Stanisława i Czesława Dudzik, oraz Jana Flur.

Czwartek 23 lipca
7.00 1. Za † Adama Chmielewskiego z ofiar uczestników pogrzebu.                                                     2. Za † Stanisława Skrzydel z ofiar uczestników pogrzebu.
7.30 1. Msza św. gregoriańska za † Stefanię Milczarczyk.                                                                       2. Za † Sławomira Śliwkę z ofiar uczestników pogrzebu.
17.00 Za † Tadeusza Spodka i jego rodziców Stanisławę i Adama Skurów.
17.30 Za † Józefa w 39 rocznicę śmierci, Antoniego i Annę Piątek, Teresę Rudnicką, Tadeusza                     Suskiego i dusze w czyśćcu – intencja od Elżbiety Suskiej.
18.00 O Boże błogosławieństwo dla Martyny w 18 rocznicę urodzin.

Piątek 24 lipca
7.00 Za † Krzysztofa Wróbla z ofiar uczestników pogrzebu.
7.30 Msza św. gregoriańskaza † Stefanię Milczarczyk.
17.00 Za † Waldemara, Mariana i Stanisława Pogłód, rodziców Pogłodów, Świdwów i brata                         Zdzisława.
17.30 Za † Aleksandrę, Jana i Stanisława Wiśniewskich.
18.00 Za † Rozalię i Czesława Nowotków.

Sobota 25 lipca
7.00 Za † Henryka Kowalskiego z ofiar uczestników pogrzebu.
7.30 Za † Krystynę Salwin w 3 rocznicę śmierci – intencja od dzieci.
17.00 Za † Krzysztofa Wróbla w dniu imienin.
17.30 1. Za † Józefa Chmielewskiego z ofiar uczestników pogrzebu.                                                       2. Msza św. gregoriańska za † Stefanię Milczarczyk.
18.00 1. O Boże błogosławieństwo i dary Ducha Świętego dla Damiana Kasińskiego z okazji 18              urodzin.                                                                                                                                           2. Za † Annę Rączkowską – intencja imieninowa od dzieci.

Niedziela 26 lipca
9.00 1. Za † Andrzeja Machnowskiego.                                                                                                     2. Za † rodziców Zofię i Stanisława Siemieniak, brata Jana i dziadków Siemieniaków i                             Wielgolewskich.
11.00 W intencji parafian.
16.00 1. Za † Daniela i Czesława Kmiołek – intencja od rodziny.                                                               2. Msza św. gregoriańska za † Stefanię Milczarczyk.

Obraz2.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.