XXVII Niedziela zwykła

XXVII Niedziela zwykła
2 października 2016r.

W każdej chwili życia jesteśmy zaproszeni, by pogłębiać naszą wiarę, nasze zaufanie wobec Boga. Dlatego tak jak Apostołowie z dzisiejszej Ewangelii wołamy: „Panie, przymnóż nam wiary!”.

W dzisiejszą niedzielę Odpust w naszej parafii z okazji Wspomnienia

obraz1o godz. 12.00. Uroczystą sumę odprawi i kazanie wygłosi ks. dr Marek Wilczewski Dyrektor Wydziału Katechetycznego w Płocku.

Po sumie Adoracja Najświętszego Sakramentu i Procesja Eucharystyczna. Prosimy Asystę w pełnym składzie.

Dzisiaj o godz. 16.00 różaniec poprowadzą KŻR z Wólki Folwark.

Rozpoczęliśmy październik – miesiąc modlitwy różańcowej, o której Święty Jan Paweł II mówił, że zajmowała ona ważne miejsce w jego życiu duchowym, towarzyszyła mu w chwilach radości i doświadczenia. Papież Franciszek podkreśla, że otwiera ona nas na Pana Boga, pomaga przezwyciężyć egoizm i wnosi pokój w serca, w rodziny, w społeczeństwo i w świat, że to modlitwa, która wspiera nas w zmaganiach ze złem. Zachęceni tymi świadectwami weźmy różaniec i módlmy się, powierzając Panu Bogu naszą codzienność oraz rozważajmy tajemnice z życia Chrystusa i Jego Matki. Zapraszamy na wspólne różańcowe nabożeństwa o godz. 17.00. W niedzielę o godz. 16.00.

RÓŻANIEC W TYM TYGODNIU POPROWADZĄ NASTĘPUJĄCE WIOSKI:pobrane
Poniedziałek KŻR z Mystkówca Kalinówki tajemnice                                                                                     radosne
Wtorek KŻR z Lutobroku     tajemnice bolesne
Środa KŻR z Pniewa Kolonii     tajemnice chwalebne
Czwartek KŻR z Pniewa     tajemnice światła
Piątek Młodzież Gimnazjalna    tajemnice bolesne
Sobota KŻR ze Zdzieborza    tajemnice radosne
Niedziela KŻR z Mystkówca Szczucina    tajemnice chwalebne

W tym tygodniu przypadają pierwszy czwartek i pierwszy piątek miesiąca.
W czwartek szczególną intencją będzie prośba o nowe i święte powołania zakonne i kapłańskie. Prywatna adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 16.00.
W piątek zaś wynagrodzenie zniewag, jakie Serce Jezusowe doświadcza przez oziębłość ludzkich serc. Po mszy porannej wyjazdy do chorych; spowiedź od 16.30.
W piątek także przypada wspomnienie NMP Różańcowej, ustanowione na pamiątkę wyproszonego przez modlitwę różańcową zwycięstwa floty chrześcijańskiej pod Lepanto w 1571 roku. Uświadamia to nam po raz kolejny wielką moc tej modlitwy, zatem nie zaniedbujmy jej.

Wpapi przyszłą niedzielę już po raz 16. będziemy w całym kraju obchodzić Dzień Papieski. To wspaniała okazja, aby zagłębić się w nauczanie naszego wielkiego Rodaka – Świętego Jana Pawła II.

Są karteczki, pamiątki niedzielne dla dzieci ze Szkoły Podstawowej.

W sobotę 8 października IV Diecezjalna Pielgrzymka Kół Żywego Różańca do sanktuarium MB Różańcowej w Smardzewie. Koszt 20 zł. zapisy w zakrystii. Wyjazd sprzed Kościoła w Pniewie o godz. 8.00

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
4 X – św. Franciszek z Asyżu – po burzliwej młodości nawrócił się i wyrzekłszy się wszelkich dóbr, postanowił naśladować Chrystusa w całkowitym ubóstwie; radykalizm jego życia do dziś znajduje wielu naśladowców;
5 X – św. Faustyna Kowalska, apostołka, sekretarka Bożego Miłosierdzia.; jej Dzienniczek jest zaliczany do najwybitniejszych dzieł mistycznych.

Są do nabycia kalendarze rolnicze po 27zł.

PODZIĘKOWANIE:
Kisiel Mieczysław Cieńsza 66 na wywóz śmieci 30 zł.

INTENCJE MSZALNE

Poniedziałek 3 października
7.30 1. Za † Stefanię w 4 rocznicę śmierci i Henryka Burawskich, intencja syna Jana z                        rodziną.                                                                                                                                         2. Msza św. gregoriańska za † Anielę Czubkowską.                                                                     3. Za † Czesława Wielgolewskiego z ofiar uczestników pogrzebu.
17.00 1. Msza dziękczynna o Boże łaski za wstawiennictwem Matki Boże dla KŻR i                               mieszkańców Mystkówca Kalinówki.                                                                                         2. Za † Jerzego Wierzchonia.                                                                                                             3. O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Janiny w 82 rocznicę urodzin i o życie                       wieczne dla Franciszka i Wiktorii i dla siostry Malickiej.

Wtorek 4 października
7.30 1. Za † Stanisława i Mariana, Małgorzatę i Helenę Linków.                                                         2. Za † Konstantego Przybysza, jego rodziców i brata Jana.                                                        3. Za † Zygmunta Milczarczyka z ofiar uczestników pogrzebu.
17.00 1. Msza św. dziękczynna o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla KŻR i                      mieszkańców Lutobroku.                                                                                                            2. Msza św. gregoriańska za † Anielę Czubkowską.                                                                      3. Za † Jacka Gorczyńskiego z ofiar uczestników pogrzebu.

Środa 5 października
7.30 1. Za † Henryka Szczesnego z ofiar uczestników pogrzebu.                                                         2. Za † Mieczysława Bulwickiego z ofiar uczestników pogrzebu.                                               3. Za † Jana Sieńkowskiego z ofiar uczestników pogrzebu.
17.00 1.Msza dziękczynna o Boże łaski za wstawiennictwem Matki Boże dla KŻR i                              mieszkańców Pniewa Kolonii.                                                                                                      2. Msza św. gregoriańska za † Anielę Czubkowską.                                                                      3. Za † Jacka Gorczyńskiego w 1 rocznicę śmierci.

Czwartek 6 października
7.30 1. Dziękczynna o zdrowie, wszelkie łaski i Boże błogosławieństwo w naszym domu                dla Agnieszki, Adama i Pauliny i całej rodziny oraz szczęśliwe rozwiązanie.                          2. Za † Mariannę Łukasiak z ofiar uczestników pogrzebu.                                                          3. Za † Kazimierza Nowosielskiego z ofiar uczestników pogrzebu.
17.00 1. Msza dziękczynna o Boże łaski za wstawiennictwem Matki Boże dla KŻR i                               mieszkańców Pniewa i za śp. Ks. Stefana Siemiątkowskiego od mieszkańców                        Pniewa.                                                                                                                                        2. Msza św. gregoriańska za † Anielę Czubkowską.                                                                      3. Za † Józefę i Kazimierza Orłowskich oraz Kazimierza Jeża intencja rodziny Jeżów z                   Gładczyna Szlacheckiego.

Piątek 7 października
7.30 1. Za † Małgorzatę, Władysława i Bogdana Krajewskich intencja córki.                                     2. Za † Tadeusza Borkowskiego z ofiar uczestników pogrzebu.                                                3. Za † Genowefę Kniołek z ofiar uczestników pogrzebu.
17.00 1. Msza dziękczynna o Boże łaski za wstawiennictwem Matki Boże dla KŻR i                               mieszkańców Gładczyna Szlacheckiego i Malwinowa.                                                            2. Msza św. gregoriańska za † Anielę Czubkowską.                                                                      3. Za † rodzinę Jana i Rozalię, dziadków Koczarów i Skurów oraz Katarzynę i                              Antoniego Dygów.

Sobota 8 października
16.00 Ślub – Patrycja Archacka i Kamil Krawczyk.
18.00 1. Msza dziękczynna o Boże łaski za wstawiennictwem Matki Boże dla KŻR i                                mieszkańców Zdzieborza.                                                                                                           2. Za † Jana Światkowskiego w 1 rocznicę śmierci i jego rodziców intencja żony.                   3. Msza św. gregoriańska za † Anielę Czubkowską.

Niedziela 9 października
9.00 1. Za † Piotra Wiszowatego.                                                                                                             2. Dziękczynna o Boże błogosławieństwo dla pielgrzymów (dzieci komunijnych i                        pozostałych pielgrzymów będących w Licheniu).
11.00 1. W intencji parafian.                                                                                                                       2. Za † Jana Budzińskiego w 25 rocznicę śmierci, intencja żony.
16.00 1. Dziękczynna o Boże bł. opiekę Matki Najświętszej i zdrowie dla mieszkańców                       Mystkówca Szczucina.                                                                                                                  2. Za † Monikę Kmiołek.                                                                                                                  3. Msza św. gregoriańska za † Anielę Czubkowską.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.