XVII Niedziela zwykła

XVII Niedziela zwykła
26 lipca 2015 r.

Dziś – siedemnasta niedziela w ciągu roku, a zarazem ze względu na przypadające dziś wspomnienie świętych Joachima i Anny, images (1)rodziców Najświętszej Maryi Panny – dzień wdzięczności rodzicom, dziadkom i emerytom. Zarówno w pierwszym czytaniu mszalnym, jak i w Ewangelii była mowa o cudownym rozmnożeniu chleba. To była wyjątkowa interwencja Chrystusa. Zwykle człowiek zdobywa chleb dzięki swojej pracy. Dziś swoją modlitwą wyrażamy wdzięczność naszym rodzicom, dziadkom i emerytom za chleb zdobyty ich ciężką pracą.

    Dziś po każdej Mszy Świętej błogosławieństwo kierowców i pojazdów mechaniimagescznych. Samochody ustawiają się w szeregu, przy głównym wejściu do kościoła. Ofiary z poświęcenia pojazdów są przeznaczone na pojazdy dla Polskich misjonarzy pracujących na różnych kontynentach. Jest to akcja MIVA Polska – 1 grosz za 1 km jazdy. „Akcja Św. Krzysztof 2015”. Od 2000 r. misjonarze otrzymali 405 samochodów, 90 motocykli, 449 rowerów, 3 traktory, 2 quady, 7 silników, 12 łodzi, 2 konie, 7 busów, 10 ambulansów, i 2 skutery śnieżne.

DEKALOG KIEROWCY
Jesteś kierowcą na drodze i nie jesteś na niej sam. Ponad wszystkim jesObraz9t Pan Bóg Twój, więc zawsze o tym pamiętaj:
1. Nie będziesz egoistą na drodze.
2. Nie będziesz ostry w słowach, czynach i gestach wobec innych ludzi.
3. Pamiętaj o modlitwie i uczczeniu Św. Krzysztofa, kiedy wyruszasz w drogę – umiej też podziękować.
4. Szanuj pieszych.
5. Nie zabijaj – bądź trzeźwy.
6. Zapnij pasy –  będziesz bezpieczny.
7. Nie bądź brawurowy w prędkości.
8. Nie narażaj siebie i innych na niebezpieczeństwo.
9. Pomagaj potrzebującym na drodze.
10. Przestrzegaj przepisy drogowe, szanuj pracę naszej Policji.

Obraz10    W tym tygodniu przypada pierwsza sobota miesiąca. Zachęcamy parafian i gości do uczczenia Matki Bożej, a także do modlitwy za poległych za Ojczyznę z okazji przypadającej w tę sobotę 71 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.
O godz. 9.00 Msza Święta i Różaniec prowadzony przez KŻR
z Gładczyna Rządowego.

    Za tydzień – osiemnasta niedziela w ciągu roku. Jest to pierwsza niedziela miesiąca. Po sumie adoracja Najświętszego Sakramentu i procesja Eucharystyczna. Prosimy asystę w pełnym składzie.

      Przed nami sierpień, miesiąc pielgrzymek do sanktuariów maryjnych, a zarazem miesiąc pamięci o ważnych wydarzeniach z historii naszego narodu. Biskupi polscy apelują do nas i do wszystkich wiernych Kościoła katolickiego w naszej Ojczyźnie, abyśmy przeżyli go w trzeźwości. W związku z tym zachęcamy parafian i gości do podejmowania zobowiązań abstynencji od alkoholu w sierpniu lub przez dłuższy okres czasu, a nawet aż do końca życia.

                   Można się zapisywać na pielgrzymkę pieszą do Częstochowy. Druki są wyłObraz3ożone na stoliku pod chórem. Jak również możObraz11na się zapisywać na pielgrzyma duchowego.
Dalsze informacje o pielgrzymce pieszej odbite na ksero wyłożone są na stoliku przy wyjściu z kościoła.
Jeśli ktoś chciałby wrócić z pielgrzymki, z Częstochowy do Pułtuska, wynajętym autobusem przez ks. Jarosława Bukowskiego, to trzeba odebrać specjalny bilet w zakrystii. Koszt powrotnego przyjazdu – 50 zł. 14 sierpnia 2015 r. o godz. 14.15 zbieramy się przy pomniku Rodziców Jana Pawła II (naprzeciw Domu Pielgrzyma) i idziemy do autobusu. Odjazd o 15.00.
Jest zamówiony autokar na przejazd pielgrzymów z Pniewa do Płocka. Zbiórka przed Kościołem o godz. 3.15. Wyjazd o 3.30. Koszt przejazdu 25 zł. Proszę o zapisywanie się w tym tygodniu u ks. Roberta.
13 sierpnia organizowany jest wyjazd na Jasną Górę. O godz. 19.00 spod remizy strażackiej w Komorowie, a następnie o 19.30 spod kościoła w Pniewie. Zapisy pod nr tel. 518 223 255.

Święta Anna
Św. Anna jest patronką szczęśliwego małżeństwa i dzieciństwa, matek, wdów, kobiet oczekujących dziecka, gospodyń, górników, tkaczy, tokarzy, stolarzy Obraz12artystycznych, młynarzy, kramarzy, żeglarzy, krawców, koronkarzy, służących; jest wzywana w modlitwie o deszcz, o poprawę pogody, o znalezienie rzeczy zgubionych. Na wizerunkach często przed stawiana jest z książką – symbolem nauki.
Św. Anna – Patronka kościoła. O świętej Annie, matce Maryi, nie zachowało się zbyt wiele informacji. Ewangelie o niej milczą, nieco miejsca poświęcają jej jedynie apokryfy: Ewangelia Jakuba, Ewangelia Pseudo-Mateusza i Księga Narodzenia Maryi. Dowiadujemy się z nich, że św. Anna pochodziła z Betlejem, z rodziny kapłańskiej. Została żoną Joachima. Małżonkowie długo nie mieli dzieci; dopiero 40-dniowy post i modlitwy Joachima na pustyni spowodowały, że urodziła im się córka, której nadali imię Mniam – radosna pani. Gdy dziewczynka ukończyła trzy lata, rodzice oddali ja na wychowanie do świątyni.

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
29 VII – św. Marta, siostra Łazarza i Marii, znana z Ewangelii, patronka gospodyń domowych i hotelarzy;
31 VII – św. Ignacy z Loyoli, prezbiter, założyciel zakonu jezuitów, z pochodzenia Hiszpan, który żył na przełomie XV i XVI wieku, patron rekolekcji i ćwiczeń duchownych;
1 VIII – św. Alfons Maria Liguori, biskup i doktor Kościoła, założyciel Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela, nazywanego też Zgromadzeniem Redemptorystów.

MY GŁODNI I WYCZERPANI
         Czy znak ma być ważniejszy od tego, co oznacza?
       Dzisiaj czytamy w Ewangelii o wielkim i cudownym wydarzeniu rozmnożenia chleba. Należy jednak wziąć pod uwagę, że u Jana (a właśnie dzisiejsza Ewangelia jest napisana przez niego) przez codzienne sprawy ujawnia się sens głębszy. W wydarzeniach o materialnym charakterze widoczny jest sens duchowy, np. przez uzdrowienie niewidomego od urodzenia ukazuje się Chrystus – Światłość świata.
        Jan ma też zwyczaj przedstawiania konkretnych osób jako uosobienia, reprezentacje, symbole danej grupy ludzi. Przykładem jest Nikodem oznaczający judaizm oficjalny, ortodoksyjny, następnie urzędnik królewski z Kafarnaum symbolizujący świat pogański, a także Marta i Maria reprezentujące wierzących w Chrystusa i służących Mu na różne sposoby. Natomiast Obraz4sam Jan pod krzyżem uosabia wszystkich wierzących w Chrystusa i do końca wiernych Ukrzyżowanemu.
     A rozmnożenie chleba? Czyż mamy być ślepi i nie zauważyć, że chodzi o uroczystą zapowiedź Eucharystii? Czyż przez rozmnożenie chleba nie ujawnia się tutaj Chrystus − Chleb życia? Ten cud był znakiem, a czy znak ma być ważniejszy od tego, co oznacza? Czy długo będzie na nas głodnych i wyczerpanych czekał Ten, który sam jest Chlebem dającym życie wieczne?
         Ludzie będący świadkami tamtego wydarzenia wcale go nie zrozumieli, skoro chcieli zaraz obwołać Jezusa ziemskim królem. Nam też to grozi: nie spłycajmy dzisiejszego rozmnożenia chleba do charytatywnej działalności, lecz dostrzegajmy Rzeczywistość, którą oznaczał tamten cudownie rozmnożony chleb.
ks. Adam Rybicki

INTENCJE MSZY ŚWIĘTEJ

Poniedziałek 27 lipca
7.00 1. Za † Henryka Kowalskiego z ofiar uczestników pogrzebu.                                                           2. Za † Krystynę Fraszek z ofiar uczestników pogrzebu.
7.30 1. Msza św. gregoriańska za † Stefanię Milczarczyk.                                                                       2. Za † Piotra Pogłoda z ofiar uczestników pogrzebu.
17.00 Za † Weronikę Chełchowską z ofiar uczestników pogrzebu.
17.30 Za † Edwarda Jackowskiego w 17 rocznicę śmierci.
18.00 Za † Mariannę Piątek – zamiast kwiatów od rodziny Beredów.

Wtorek 28 lipca
7.00 1. Za † Wacława Stelmacha z ofiar uczestników pogrzebu.                                                             2. Za † Franciszka Załogę z ofiar uczestników pogrzebu.
7.30 1. Msza św. gregoriańska za † Stefanię Milczarczyk.                                                                       2. Za † Tadeusza Twardowskiego z ofiar uczestników pogrzebu.
17.00 Za † Mariannę Brzezińską z ofiar uczestników pogrzebu.
17.30 O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla uczestników majowego z Mystkówca           Starego.
18.00 Za † Wiktorię i Ignacego Puławskich – intencja od rodziny ze Starego Mystkówca.

Środa 29 lipca
7.00 1. Za † Stanisława Skrzydel z ofiar uczestników pogrzebu.                                                             2. Za † Andrzeja Delugę z ofiar uczestników pogrzebu.
7.30 1. Msza św. gregoriańska za † Stefanię Milczarczyk.                                                                       2. Za † Sławomira Pietrzak – 30 dni po pogrzebie.
17.00 Za † Władysławę Rogulską – 30 dni po pogrzebie.
17.30 Za † Władysława Rogulskiego, Janinę Świercz i Zofię Kostrzewską.
18.00 Za † Sabinę Drążewską w 18 rocznicę śmierci.

Czwartek 30 lipca
7.00 1. Za † Adama Chmielewskiego z ofiar uczestników pogrzebu.                                                     2. Za † Krzysztofa Wróbel z ofiar uczestników pogrzebu.
7.30 1. Msza św. gregoriańska za † Stefanię Milczarczyk.                                                                       2. Za † Sławomira Śliwkę z ofiar uczestników pogrzebu.
17.30 Za † Waldemara Mościńskiego w 11 rocznicę śmierci i jego rodziców, brata                                       Mieczysława Mościńskiego.
18.00 Za † Mariannę Czajkowską w 2 rocznicę śmierci i zmarłych z rodziny Czajkowskich.
18.30 W intencji rodziców i rodzeństwa zmarłego dziecka Kasi Winniewskiej.

Piątek 31 lipca
7.00 1. Za † Wacława Stelmacha z ofiar uczestników pogrzebu.                                                             2. Za † Tadeusza Twardowskiego z ofiar uczestników pogrzebu.
7.30 1. Za † Piotra Pogłoda z ofiar uczestników pogrzebu.                                                                     2. Za † Krystynę i Stanisława Śliwka i dziadków Śliwków.
17.00 Za † Mariannę Brzezińską z ofiar uczestników pogrzebu.
17.30 Za † Henryka Kowalskiego i zmarłych z rodziny Przychodzkich.
18.00 Za † Stefanię i Mieczysława Myślak.

Sobota 1 sierpnia
9.00 Za † Danutę Wielgolewską.
16.00 Ślub Magdaleny Szczerba i Marcina Izbickiego.
17.00 Ślub Patrycji Jackowskiej i Ireneusza Gregajtysa.

Niedziela 2 sierpnia
9.00 Za † Genowefę i Jana Koczarów.
11.00 W intencji parafian.
16.00 1. Za † Stefana Linkę, Stanisławę i Stanisława Mięgoć, Edwarda
i Krystynę Mięgoć.                                                                                                                 2. O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Anny i Grzegorza Tomaszewskich w 20                           rocznicę ślubu.

Obraz13 Obraz14

Ten wpis został opublikowany w kategorii Informacje Parafialne. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.