XVIII Niedziela zwykła

XVIII Niedziela zwykła
31 lipca 2016r.

Dobiega końca piękny festiwal wiary i młodości, jaki przez ostatnie 10 dni przeżywpobranealiśmy w naszej Ojczyźnie podczas XXXI Światowych Dni Młodzieży i wizyty Ojca Świętego. Dziś przypada kulminacyjny moment dni młodzieży – tzw. Msza posłania pod przewodnictwem papieża.

Jutro będziemy przeżywać kolejną rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Niech wspomnienie tego patriotycimagesznego zrywu przypomina nam nieustannie o potrzebie modlitwy za naszą umiłowaną Ojczyznę, za tych, którzy za jej wolność oddali życie, oraz za tych, którym powierzono odpowiedzialne stanowiska.

Również jutro rozpoczyna się sierpień, miesiąc wielu ważnych wydarzeń w hispobrane (1)torii naszej Ojczyzny, miesiąc pieszych pielgrzymek do tronu Jasnogórskiej Madonny oraz miesiąc wytężonej pracy przy żniwach. Wesprzyjmy modlitwą nasz kraj i podejmujących trudy pielgrzymki bądź pracy na polu. Niech będzie to również dar całkowitej lub czasowej abstynencji od wszelkich używek, zwłaszcza od alkoholu.

Święty Franciszek z Asyżu żywił wyjątkową miłość do Maryi. Opieką otoczył kaplicę pw. Matki Bożej Anielskiej, zwanej Porcjunkulą, której rocznica poświęcenia przypada 2 sierpnia. W tej kaplicy Święty Franciszekpobrane otrzymał słynny odpust, który papieże zatwierdzili i którym objęli cały Kościół właśnie na dzień rocznicy jej poświęcenia.
Warunkiem jego uzyskania jest nawiedzenie kościoła parafialnego i odmówienie w nim Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo i Wierzę w Boga oraz wypełnienie zwykłych warunków odpustu, czyli stan łaski uświęcającej, modlitwa w intencjach wyznaczonych przez papieża oraz wyzbycie się przywiązania do grzechu, nawet lekkiego. Odpust można zyskać od południa dnia 1 sierpnia do północy 2 sierpnia i ofiarować za siebie lub za kogoś ze zmarłych. Korzystajmy z tej łaski darowania kar doczesnych za grzechy już odpuszczone nam w sakramencie pojednania.

W tym tygodniu przypadają: pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca.

W pierwszy czwartek w liturgii Kościoła wspominamy Świętego proboszcza z Ars. Naszą modlitwę ofiarujemy za powołanych do służby Bożej oraz o nowe i święte powołania. Prywatna adoracja od godziny 17.00.

W pierwszy piątek miesiąca spowiedź od 17.30 do 18.00. Po Mszy św. porannej wyjazdy do chorych.
W pierwszą sobotę miesiąca będziemy obchodzić święto Przemienienia Pańskiego. Zapraszamy w tym dniu na Msze Święte o godz. 9.00, 11.00 i 18.00. Warto uświadomić sobie, że każda Eucharystia jest naszym wejściem na górę Przemienienia i kontemplacją Chrystusowego oblicza. Po Mszy św. o godz. 9.00 różaniec poprowadzi KŻR z Gładczyna Bloki.

Pierwsza Niedziela miesiąca – po sumie Adoracja Najświętszego Sakramentu i procesja Eucharystyczna. Prosimy asystę w pełnym składzie.

Możemy zapisywać się na pieszą i duchową Pielgrzymkę do Częstochowy.

Karty pielgrzymki można wydrukować także z Internetu.

Spotkanie dla pielgrzymów jest dzisiaj w Kościele Szkolnym w Pułtusku o godz. 17.00.

Jest zamówiony autokar na przejazd pielgrzymów z Pniewa do Płocka. Zbiórka 6 sierpnia przed Kościołem o godz. 3:15, wyjazd o 3:30. Koszt przejazdu 30 zł. Proszę o zapisywanie się u ks. Proboszcza.
Od 6 do 15 sierpnia o godz. 21.00 Apele Maryjne Pielgrzymkowe. Serdecznie
zapraszamy.

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
1 sierpnia – św. Alfons Maria Liguori, biskup i doktor Kościoła, założyciel zgromadzenia redemptorystów; urodził się w bogatej, szlacheckiej rodzinie w 1696 roku.
„Kto się modli, ten się zbawi; kto się nie modli, ten się potępi”
4 sierpnia – św., Jan Maria Vianney, patron proboszczów, który przez swoją ascezę i gorliwą działalność duszpasterską odrodził duchowo i moralnie parafię w Ars, do której został posłany.

PODZIĘKOWANIA:
Ofiary na wywóz śmieci z cmentarza złożyli: Adam Skoczeń z Wielątek Rosochatych, Małgorzata i Ryszard Wielgolewscy z Lutobroku , Marianna Piórkowska z Komorowa po 30 zł., Chodyna Władysław – 30 zł. na śmieci i 50 zł na kościół. Bóg zapłać
14 sierpnia będzie w naszej parafii akcja honorowego oddawania krwi w godz.
10 – 14. Krew będą mogły oddawać osoby
od 18 do 65 roku życia.

Zbyt mało jest ludzi szczęśliwych (Phil Bosmans), czyli…
DLACZEGO WARTO IŚĆ NA PIELGRZYMKĘ DO CZĘSTOCHOWY?
Wartość pielgrzymek podkreśla już Stary Testament, ukazując Izraelitów wędrujących do Ziemi Obiecanej. Co więcej, dla Żydów to był obowiązek. Trzy razy do roku winni byli wędrować do Świętego Miasta. Jezus Chrystus nadał pielgrzymkom nowy sens. Celem już nie była świątynia murowana, określone miejsce tutaj na ziemi, ale świątynia rozumiana jako dom Ojca. Dla nas ważne w tym względzie jest pouczenie Soboru Watykańskiego II. Jest tam ukazana teologia pielgrzymowania. Przedstawia on Kościół jako wspólnotę w drodze, wspólnotę pielgrzymującą. Pielgrzymka staje się obrazem życia ludzkiego, które jest codziennym pielgrzymowaniem drogami tej ziemi do wieczności. Sobór też podkreśla wspólnotowy charakter pielgrzymowania. Nie idę sam, idę z innymi, ze wspólnotą, z Kościołem.
Aby pielgrzymka nie była tylko wycieczką, trzeba pamiętać o kilku sprawach. Wyruszając na pielgrzymi szlak, warto mieć intencję. Ponieważ każda pielgrzymka ma charakter pokutny, trzeba się liczyć z trudem, zmęczeniem, niedogodnościami. To wszystko także warto ofiarować Bogu
w jakiejś intencji. W czasie pielgrzymki jest też sporo modlitwy. Dla jednych to będzie czas nauki modlitwy, dla innych przeznaczenie większej ilości czasu na rozmowę
z Bogiem. Nie bez znaczenia jest fakt, że na pielgrzymce zawiązują się przyjaźnie, bo zasadniczo wszyscy mają podobne oczekiwania, cele i ideały. I jeszcze jedno: kiedy raz pójdziesz na pielgrzymkę, to będziesz chciał iść ponownie, a w ciągu roku zatęsknisz za tym czasem i spotkanymi na pielgrzymim szlaku osobami.
Pielgrzymka nie jest dla każdego. Jest dla ludzi wyjątkowych.
I jeszcze jedno. W oczach Bożych KAŻDY człowiek jest wyjątkowy.

INTENCJE MSZY ŚWIĘTEJ

Poniedziałek 1 sierpnia
7.30 1. Za † Krystynę Śliwka w 17 rocznicę śmierci i Mieczysława Śliwka.                        2. Za † Ryszarda Rogalińskiego z ofiar uczestników pogrzebu.
18.00 1. Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo dla Magdaleny i                            Marcina Izbickich w 1 rocznicę ślubu.                                                                               2. Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo dla Haliny i Henryka                      Kisiel w 35 rocznicę ślubu.

Wtorek 2 sierpnia
7.30 1. Za † Tadeusza Borkowskiego z ofiar uczestników pogrzebu.                                  2. Za † Henryka Machnowskiego z ofiar uczestników pogrzebu.
18.00 1. Za † Stefanię, Ignacego, Andrzeja Kowalczyków i Janinę Linka.                            2. Za † Stanisławę Jackiewicz z ofiar uczestników pogrzebu.

Środa 3 sierpnia
7.30 1. O Boże błogosławieństwo dla mieszkańców Wólki Przekory z racji                           zakończenia Nabożeństwa Majowego.                                                                             2. Za † Jana Bereskiego z ofiar uczestników pogrzebu.
18.00 1. Intencja dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo dla Lilianny                     Rakowskiej w 1 rocznicę urodzin.                                                                                       2. Za † Stanisława Barszcz z ofiar uczestników pogrzebu.

Czwartek 4 sierpnia
7.30 1. Za † Mariannę Linkę z ofiar uczestników pogrzebu.                                                  2. Za † Jana Szurawskiego z ofiar uczestników pogrzebu.
18.00 1. Za † Jana Sieńkowskiego i Sławomira Sieńkowskiego w 4 rocznicę                          śmierci.                                                                                                                                        2. Za † Wacława Wróbla z ofiar uczestników pogrzebu.

Piątek 5 sierpnia
7.30 1. Za † Kazimierza Borka w 5 rocznicę śmierci i jego rodziców Katarzynę i               Adama.                                                                                                                                          2. Za † Ryszarda Spodka z ofiar uczestników pogrzebu.
18.00 1. Za † rodziców Przychodzkich i Czajkowskich i Stanisławę Urbaniak.                   2. Za † Stanisława Ciok z ofiar uczestników pogrzebu.

Sobota 6 sierpnia
9.00 Za † Mariannę Brzezińską z ofiar uczestników pogrzebu.
11.00 Za † Jana Kaczmarczyka z ofiar uczestników pogrzebu.
17.00 Ślub Magdaleny Kisiel i Michała Doktorskiego.
18.00 Za † Janinę i Franciszka Zawadzkich.

Niedziela 7 sierpnia
9.00 Za † Tadeusza Łojka, rodzinę Łojków, rodzinę Sobolewskich i o zdrowie                          dla Henryki i Jana.
11.00 W intencji parafian.
16.00 1. Za † Andrzeja Młynarczyka w 6 rocznicę śmierci.                                                       2. Dziękczynna z prośbą o Boże łaski dla Jana Brzezińskiego w 70 rocznicę                urodzin i dla rodziny.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Informacje Parafialne. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.