XVIII Niedziela zwykła


XVIII Niedziela zwykła

2 sierpnia 2015 r.

Dziś – osiemnasta niedziela w ciągu roku, a zarazem pierwsza niedziela sierpnia, miesiąca trzeźwości. Jak przed wiekami Bóg karmił IObraz2zraelitów manną, by nie ustali w drodze do ziemi obiecanej, tak nas tu zgromadzonych Pan Jezus posilił Chlebem Eucharystycznym, który dodaje nam sił w dążeniu do nieba.
Dziś pierwsza niedziela miesiąca. Po sumie adoracja Najświętszego Sakramentu i procesja eucharystyczna.

SIERPIEŃ – MIESIĄC TRZEŹWOŚCI

Postarajmy się też odpowiedzieć Obraz3na apel biskupów
polskich, wzywających nas do trzeźwości i abstynencji w sierpniu. Podjętą przez nas decyzję o abstynencji od alkoholu w sierpniu lub przez dłuższy czas odnotujmy w Parafialnej Księdze Trzeźwości, która została wyłożona przy Figurze Matki Bożej Fatimskiej. Narzeczonym i ich rodzinom sugerujemy przemyślenie sprawy urządzenia wesela bez alkoholu. Takich udanych wesel bez alkoholu odbyło się już wiele w naszym kraju.

W czwartek – pierwszy w tym miesiącuświęto Przemienienia Pańskiego. Msze Święte w naszym kościele o godz. 9.00 i 18.00. Adoracja Najświętszego Sakramentu od godziny 17.00.

W tym tygodniu przypada również pierwszy piątek miesiąca. Spowiedź św. przed pierwszym piątkiem od godziny 17.00.
Za tydzień – dziewiętnasta niedziela w ciągu roku.

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
4 VIII – św. Jan Maria Vianney, prezbiter, który będąc proboszczem w Ars, zasłynął jako spowiednik i mąż modlitwy. Żył w latach 1786–1859. pobrane (3)Do I Komunii przystąpił potajemnie podczas Rewolucji Francuskiej w 1799 r. Po raz pierwszy przyjął Chrystusa do swego serca w szopie, zamienionej na prowizoryczną kaplicę, do której wejście dla ostrożności zasłonięto furą siana. Obecnie czczony jest jako patron proboszczów;
8 VIII – św. Dominik, prezbiter, założyciel Zakonu Kaznodziejskiego, nazywanego także od jego imienia Zakonem Dominikanów. Żył na przełomie XII i XIII wieku, ale jego dzieło trwa do dziś. Jego rodzicie: Feliks i Joanna (uznana później za błogosławioną) mieli jeszcze kilkoro dzieci, z których jeden – Mames został błogosławionym, a Antoni księdzem diecezjalnym

PODZIĘKOWANIE:
Dziękujemy asyście procesyjnej za udział w procesji.

Obraz6 Obraz5Spotkanie organizacyjne z pątnikami dziś – w niedzielę 2 sierpnia w kościele parafii św. Jana Pawła II w Pułtusku o godzinie 18.00 z przewodnikiem grupy srebrnej ks. Jarosławem Bukowskim.
Na spotkaniu omówiony zostanie temat bagażu oraz rozdanie legitymacji i gadżetów pielgrzymkowych. Wszystkich zapisanych na pielgrzymkę prosimy o udział w tym spotkaniu organizacyjnym!
Pielgrzymi z parafii Pniewo dojeżdżają do Płocka tradycyjnie zorganizowanym autokarem. Jest jeszcze wolnych ok. 19 miejsc. Koszt 25 zł. Wyjazd sprzed kościoła w Pniewie o 3.30. Zbiórka 3.15 w dniu 6 sierpnia (czwartek). Zapisy u księdza Proboszcza.
Prosimy o zapisywanie się na pielgrzymkę duchową. Są jeszcze książeczki.
13 sierpnia organizowany jest
O godz. 19.00 spod remizy strażackiej w Komorowie, a następnie o 19.30 spod kościoła w Pniewie. Zapisy pod nr tel. 518 223 255.

Od 6 sierpnia codziennie o goObraz7dz. 21.00 będą w naszym kościele Apele Pielgrzymkowe. Serdecznie zapraszamy.

Obraz1

Święto Przemienienia Pańskiego znane już było w VI wieku na Wschopobranedzie. Jednak dopiero papież Kalikst III wprowadził je do Kościoła powszechnego, po zwycięskiej bitwie wojsk chrześcijańskich pod Belgradem 6 sierpnia 1456 roku.

Uroczystość ta przypomina nam, iż w każdej chwili Jezus może przemienić nasze życie, nasze serca. Jednocześnie ten dzień napawa nas radością, że kiedyś zmartwychwstaniemy i zobaczymy pełną chwałę Ojca, oraz to, że będziemy mogli razem z nim królować w królestwie niebieskim.
„Jezus wziął ze sobą Piotra, Jana i Jakuba i wyszedł na górę, aby się modlić. Gdy się modlił, wygląd Jego twarzy się odmienił, a Jego odzienie stało się lśniąco białe. A oto dwóch mężów rozmawiało z Nim. Byli to Mojżesz i Eliasz. Ukazali się oni w chwale i mówili o Jego odejściu, którego miał dokonać w Jerozolimie. A z obłoku odezwał się głos: ”To jest mój Syn, Wybrany, Jego słuchajcie”. (Łk. 9, 28-35)
Jezus wziął ze sobą Piotra, Jana i Jakuba i wyszedł na górę, aby się modlić.
Wszystkie ważniejsze wydarzenia podczas misji Jezusa mają miejsce na górze: kazanie na górze, modlitwa na Górze Oliwnej, przemienienie na Górze Tabor, ukrzyżowanie na Górze Golgota…
Góra, szczyt góry, symbolizuje bliskość Boga. Dopiero na szczycie dochodzi do spotkania. Bez wysiłku, bez wspinaczki nie można spotkać Boga. Aby się modlić trzeba oddalić się od wszystkiego, w czym tkwimy na co dzień. Jezus wychodzi na górę. Zostawia w dole wszystko to, co mogłoby przeszkodzić w modlitwie albo uniemożliwić ją. Przed modlitwą dobrze jest wyjść z „siebie”, ze swojego otoczenia, aby nikt nie rozpraszał nas podczas spotkania z Bogiem. Bo modlitwa to spotkanie ze Stwórcą. Dlatego ważne jest aby się do niej właściwie przygotować. Zadbać o spokój i ciszę, o odosobnienie. Dziś mało kto ma pod oknem góry, aby się wspiąć i modlić. Ale wystarczy, że w swoim wnętrzu odsuniemy wszystkie sprawy codzienne, aby na modlitwie spotkać się z Bogiem, osobiście w pełni świadomości i skupienia. Podczas wspinaczki na górę człowiek koncentruje się na tu i teraz. Bo wspinaczka wymaga całej uwagi, nie da się wspinać na górę z myślami błądzącymi gdzieś indziej. Góra domaga się uwagi jest bezlitosna dla nieostrożnych i zamyślonych, potrzebna jest 100% koncentracja.
Największą przeszkoda w modlitwie to stawanie do niej bez koncentracji, z rozleniwieniem, znużeniem, z tysiącem spraw w głowie. O ileż lepiej wypadłaby modlitwa, gdybyśmy mogli autentycznie wspiąć się na górę. Podczas wspinaczki zostawiamy w dole za sobą rozproszenia i roztargnienie, i z otwartą głową stajemy na szczycie, aby spotkać się z Bogiem. Wydaje się, że sztuka modlitwy jest trudna i trzeba długo się jej uczyć, aby zbliżyć się do takich efektów, jakie pokazał
nam Jezus. On jest mistrzem modlitwy.

Niech przygotowanie do modlitwy będzie jak wspinaczka na górę, podczas której zostawiamy wszystko i na szczycie stajemy skupieni przed Bogiem.
Często w modlitwie obecne są rozproszenia i roztargnienia, ale najważniejsze to próbować. Jeżeli podczas kilkunastominutowej modlitwy przez sekundę spotkam się z Bogiem, to korzyść będzie ogromna. Ta sekunda będzie ważniejsza niż parę lat uśpionego życia. Zmaganie z górą podczas wspinaczki, zmaganie z własną słabością można porównać do zmagania ze swoimi rozproszeniami, z myślami, które atakują i krążą, nie pozwalając na skupienie podczas modlitwy. Może to zmaganie z rozproszeniami jest metaforą wspinaczki na górę. Oby udało się wejść na szczyt, szczyt skupienia – sekundę spotkania z Bogiem.

OBUDZIĆ GŁÓD
Uczęszczam na niedzielną Eucharystię, czasami przychodzimy także w tygodniu. W miarę często się spowiadamy. Wydaje się nam, że jesteśmy porządnymi katolikami i Pan Jezus powinien być z nas zadowolony. Dziś jednak może zaniepokoić serca niejednego z nas Jego pytanie: „Dlaczego mnie szukasz?”. Czyli, po co do Mnie przychodzisz? Czy chodzi ci naprawdę o Mnie? Czy po raz kolejny szukasz czegoś dla siebie?
No właśnie! Czy nie jesteśmy często podobni do bohaterów dzisiejszego fragmentu Ewangelii, którzy szukali Jezusa, bo nasycił ich głód chleba? Potrzebowali kogoś, kto się o nich zatroszczy, zadba o ich potrzeby. Nie był ważny Jezus, Jego słowo, Jego miłość do nich, ale to, co od Niego otrzymywali.
I my możemy Obraz8przychodzić do Boga, bo czegoś potrzebujemy. Z łatwością prosimy, aby nam coś „załatwił” czy „ułatwił” w życiu, ale wcale nie chodzi nam o Niego. On i Jego tajemnica nas nie zachwyca, nie pociąga, nie intryguje lub pociąga jeszcze za mało!
Jezus w swoich słuchaczach i dziś w każdym z nas pragnie obudzić prawdziwy głód, o wiele głębszy niż głód chleba, zysku, sławy czy prestiżu. Pragnie obudzić w nas głód Boga, czyli głód spotkania z Tym, który nas miłuje! Jeśli szczerze pragniemy wypełnić „dzieło Boże”, potrzebujemy przyjąć Jezusa i pragnąc Go coraz bardziej poznawać, coraz częściej słuchać, coraz więcej wielbić i dziękować Mu.
To Jezus syci nasze głody – wszelakie – On bowiem jest prawdziwym chlebem z nieba, który daje nam Ojciec. Pan Jezus syci nasz głód miłości, wierności, radości, zaufania, mocy w cierpieniu, nadziei.
S. Anna Maria Pudełko – apostolinka

INTENCJE
MSZY ŚWIĘTEJ

Poniedziałek 3 sierpnia
7.30 1. Za † Mariannę Oleksiak – intencja od rodziny Zacharskich.                                                       2. Za † Jana Wróbla z ofiar uczestników pogrzebu.
18.00 1. Za † Franciszka i Zofię Orłowskich i brata Kazimierza Orłowskiego.                                           2. Za † Annę Grzywacz z ofiar uczestników pogrzebu.

Wtorek 4 sierpnia
7.30 O Boże błogosławieństwo i dary Ducha Świętego dla Patrycji Ickiewicz z okazji 18                        rocznicy urodzin.
18.00 Za † Sławomira Sieńkowskiego w 3 rocznicę śmierci, Jana, Annę i Stanisława                                       Brzezińskich.

Środa 5 sierpnia
7.30 1. O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Julii Świderskiej z okazji 10 rocznicy urodzin.             2. Za † Jana Bajno z ofiar uczestników pogrzebu.
18.00 1. Za † Danielę Brzezińską – intencja od męża z wnuczkami.                                                         2. Za † Mariannę Kaczmarczyk z ofiar uczestników pogrzebu.

Czwartek 6 sierpnia
9.00 1. Za † rodziców Piotra i Małgorzatę Turek, Józefa i Czesławę Osowieckich, córkę Joannę i                     siostrę Jadwigę, Krystynę, Pawła i Jerzego.                                                                          2. Za † Józefa Kuczyńskiego z ofiar uczestników pogrzebu.
18.00 1. Za † Andrzeja Młynarczyka w 5 rocznicę śmierci.                                                                       2. Za † Mariannę Borkowską z ofiar uczestników pogrzebu.

Piątek 7 sierpnia
7.30 1. Za † Kazimierza Borka w 4 rocznicę śmierci i jego rodziców Katarzynę i Adama.                     2. Za † Józefa Chmielewskiego z ofiar uczestników pogrzebu.
17.30 Za † Tadeusza Łojka, rodzinę Łojków i Sobolewskich.
18.00 Za † Tadeusza Suskiego z ofiar uczestników pogrzebu.

Sobota 8 sierpnia
7.30 1. Za † Mariannę Łach i rodziców Rogulskich.                                                                                 2. Za † Czesławę Mróz z ofiar uczestników pogrzebu.
18.00 1. Za † Janinę i Franciszka Zawadzkich.                                                                                           2. Za † Kazimierza Kordowskiego – intencja od wnuczka Jakuba.

Niedziela 9 sierpnia
9.00 1. Za † Henryka Kalinowskiego i zmarłych z rodziny Kalinowskich i Przygodzkich.                       2. Za † Henryka Kowalskiego z ofiar uczestników pogrzebu.
11.00 W intencji parafian.
16.00 1. Za † Mieczysława w 1 rocznicę śmierci i Krystynę Szczubeł, Czesławę i Henryka                                 Szczubeł.                                                                                                                                 2. Za † Stefanię Mielczarczyk z ofiar uczestników pogrzebu.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.