XXI Niedziela zwykła

XXI Niedziela zwykła
22 sierpnia 2016r.

Pan Bóg wszystkich nas powołuje do wspólnoty ze sobą, powołuje do zbawie1443bnia. Ten dar, który jest ofiarowany każdej i każdemu z nas, staje się jednocześnie zadaniem, misją do wypełnienia. Trzeba nam wciąż „wchodzić przez ciasne drzwi”, nieustannie podejmować trud życia zgodnego z Chrystusową Ewangelią. Wytrwale módlmy się o łaskę wierności i o potrzebne siły.

Zachęcamy do udziału we Mszach Świętych w tygodniu. Znajdźmy czasu, by przyjść na Eucharystię i karmić się Bożym słowem i Ciałem Pańskim.

Wpobrane tym tygodniu towarzyszy nam szczególne wstawiennictwo Maryi, naszej Matki i Królowej. Jutro, w poniedziałek, 22 sierpnia przypada wspomnienie NMP Królowej, a w piątek, 26 sierpnia uroczystość NMP Częstochowskiej. Msze święte o godz. 9.00 i 18.00.

W piątek, z racji uroczystości, nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. W środę, 24 sierpnia obchodzimy święto Świętego Bartłomieja, Apostoła.

We wtorek, w kolejną rocznicę podpisania paktu Ribbentrop-Mołotow, odzien_pamiecibchodzimy ustanowiony przez Parlament Europejski Dzień Pamięci Ofiar Reżimów Totalitarnych. To dobra okazja, aby modlić się o pokój na świecie oraz za tych, którzy ucierpieli wskutek nazistowskiej i komunistycznej ideologii oraz by ludzkość została zachowana od podobnych zagrożeń.

Choć większość czasu wakacji już poza nami, to wszystkim, którzy korzystają z wypoczynku, pragniemy życzyć, by był on piękny i bezpieczny.

W dzisiejszą niedzielę są Dożynki Gminne o godz. 11.00 w Zatorach.

Dzisiaj odpust w Sadykszu parafii Obryte.

W przyszłą niedzielę na Mszy św. o godz. 11.00 Dożynki w naszej parafii, jako dziękczynienie Panu Bogu za tegoroczne zbiory.

PODZIĘKOWANIE:
Dziękujemy za ofiarę na kościół P. Jadwidze Deluga z Lutobroku Folwark 100 zł.

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
24 VIII – św. Bartłomiej, Apostoł, Natanael z Kany Galilejskiej, który według tradycji głosił Dobrą Nowinę w Indiach i tam poniósł śmierć męczeńską obdarty ze skóry;
27 VIII – św. Monika, matka św. Augustyna, jej łzy, a nade wszystko gorliwa i wytrwała modlitwa oraz święte życie doprowadziły do nawrócenia męża i syna. Pozostała do końca życia wdową pochłoniętą troską o dzieci. Miała ich troje: syna Nawigiusza, córkę, której imienia nie znamy, oraz syna Augustyna. Wielka jest siła miłości matki.

3 września organizowana jest autokarowa pielgrzymka do Torunia. Będzie to dzień dziękczynienia za Boże Łaski. Koszt wyjazdu 50 zł. Zainteresowanych prosimy o kontakt pod nr tel.: 517 776 231.

CZY ZALEŻY NAM NA ZBAWIENIU?
Nie tak dawno w prasie opublikowano wyniki ankiety dotyczącej sensu życia, którą przeprowadzono wśród Polaków. Cóż się okazało? W tej swoistej hierarchii pierwsze miejsce zajęło udane życie rodzinne. 70% respondentów, których CBOS poprosił o wskazanie pięciu kluczowych dla nich wartości, wybrało małżeństwo, dzieci. Twierdzą oni, że życie rodzinne stanowi o jakości życia. Drugie miejsce zajęło zdrowie własne i rodziny. Ten wybór potwierdziło 67%, w tym wielu ludzi starszych.
Okazuje się, że dla 54% Polaków najważniejsza jest miłość i przyjaźń. Kolejne miejsce zajęła praca. Posiadanie stałego zatrudnienia ważne jest dla 43% rodaków. Wiara w Boga i życie zgodne z wiarą najważniejsze jest tylko dla 40% Polaków. Można więc w kontekście tych badań zapytać: Czy wiara i religijność są jeszcze wartościami uniwersalnymi? Czy zbawienie i życie wieczne są jeszcze dla nas ważne? Czy ktoś przejmuje się tym, co będzie po śmierci? Czy ktoś przejmuje się sądem ostatecznym, na którym Bóg zapyta o naszą hierarchię wartości?
Dzisiejszy fragment Ewangelii podpowiada nam ważne wskazanie Chrystusa: zadbaj o swoje zbawienie! Przecież nie możesz poprzestać na minimalizmie! Współczesny świat nie sprzyja wybieraniu trudnych rozwiązań. Jakże wiele osób mówi: „Ja nic złego nie robię: nikogo nie zabiłem, nic nie ukradłem. Nie mam wielkich grzechów! Cóż mogę jeszcze uczynić?”.
Dziś Chrystus poucza nas wszystkich, jak zadbać o swoje zbawienie. Z naciskiem mówi: „Odstąpcie ode Mnie wszyscy dopuszczający się niesprawiedliwości”. Niesprawiedliwość oznacza niewierność. Nie chodzi tylko o niewierność zewnętrzną. Można to zilustrować stwierdzeniem: „Prowadzę się dobrze, przez sąsiadów czy znajomych jestem odbierany jako dobry człowiek”. Chrystus mówi także o niewierności wewnętrznej. W dzisiejszej przypowieści uczniowie mówili: „przecież jadaliśmy”. Uczniowie bronili się, mówiąc o swojej aktywności, gorliwości. A wydźwięk nauki Chrystusa jest zupełnie inny – nie chodzi o to, aby czynić coś na pokaz. Nie chodzi o to, aby sąsiad czy znajomy widział szlachetne postępowanie. Są takie małżeństwa, które na zewnątrz sprawiają wrażenie poprawnych, a nawet idealnych, ale gdy bliżej przyjrzymy się ich życiu, to zauważymy wiele skrywanych łez i cichych dramatów.
Jeśli więc mamy zadbać o swoje zbawienie, trzeba popatrzeć na swoją niewierność. Chrystus jednak mówi także dziwne, kontrowersyjne słowa: „Tak oto są ostatni, którzy będą pierwszymi, i są pierwsi, którzy będą ostatnimi”.
W tym zdaniu zawarte jest przesłanie Mistrza
z Nazaretu: Jeśli chcesz zadbać o swoje zbawienie, zweryfikuj własną hierarchię wartości. Ernest Hemingway pisał przed laty: „Teraz nie pora myśleć o tym, czego ci brak. Lepiej pomyśl, co możesz zrobić z tym, co masz”. Może lepiej nie narzekać, że inni mają lepiej, są zdrowsi, mają więcej pieniędzy. Trzeba na nowo ustawić własną hierarchię wartości, odpowiedzieć na pytanie: „Co mogę zrobić ze swoim życiem,
z tym, co posiadam?”. Chodzi więc o to, aby nauczyć się dzielić tym, co się ma; cieszyć się tymi, z którymi się mieszka pod jednym dachem.
Kiedy dziś Chrystus mówi: „Zadbaj o swoje zbawienie”, brzmi to szczególnie dramatycznie, bowiem życie ludzkie staje się jeszcze bardziej kruche. Trzeba więc przejąć się tym apelem. Kardynał Stefan Wyszyński mówił do nas, Polaków: „Z drobiazgów życiowych wykonywanych wielkim sercem powstaje wielkość człowieka”. Może więc wystarczy uśmiech, przyjazny gest, dobre słowo. Oby także w naszym życiu nie zabrakło ludzi, którzy nas dostrzegą.
Módlmy się więc razem z bł. matką Teresą z Kalkuty, abyśmy znaleźli ludzi, którzy pomogą nam zadbać o nasze zbawienie:
Panie, kiedy jestem głodny, poślij mi kogoś, kogo mógłbym nakarmić!
Kiedy jestem spragniony, poślij mi kogoś, kogo mógłbym napoić!
Kiedy jest mi zimno, poślij mi kogoś, kogo mógłbym ogrzać!
Kiedy jestem smutny, poślij mi kogoś, kogo mógłbym pocieszyć!
Kiedy jestem biedny, poślij mi kogoś jeszcze bardziej ubogiego ode mnie!
Kiedy nie mam czasu, poślij mi kogoś, kogo powinienem wysłuchać!
Kiedy jestem upokarzany, poślij mi kogoś, kogo mógłbym pochwalić!
Kiedy jestem zniechęcony, poślij mi kogoś, komu mógłbym dodać odwagi!
Kiedy czuję się niezrozumiany, poślij mi kogoś, kogo mógłbym do siebie przytulić!
Kiedy nie czuję się kochany, poślij mi kogoś, kogo powinienem pokochać!
ks. Janusz Mastalski

INTENCJE MSZY ŚWIĘTEJ

Poniedziałek 22 sierpnia
7.30 1. Za † Bożenę Rogalińską z ofiar uczestników pogrzebu.                                                           2. Za † Ryszarda Rogalińskiego z ofiar uczestników pogrzebu.                                                   3. Za † Mariannę Kacperską z ofiar uczestników pogrzebu.
18.00 1. Za † Henryka Machnowskiego.                                                                                                   2. Za † Józefę Czubkowską zamiast kwiatów od wnuczki z mężem i córką.                             3. Za † Zygmunta Malika z ofiar uczestników pogrzebu.

Wtorek 23 sierpnia
7.30 1. Za † Józefę Kaczyńską z ofiar uczestników pogrzebu.                                                             2. Za † Mariannę Krawczyk z ofiar uczestników pogrzebu.                                                         3. Za † Jerzego Skwarę z ofiar uczestników pogrzebu.
18.00 1. Za † Stanisława Ickiewicza, Mariannę i Franciszka Szczubeł.                                                   2. Za † Józefa Mroza z ofiar uczestników pogrzebu.                                                                    3. Za † Wiktora Dana z ofiar uczestników pogrzebu.

Środa 24 sierpnia
7.30 1. Za † Jacka Gorczyńskiego z ofiar uczestników pogrzebu.                                                       2. Za † Zygmunta Milczarczyka z ofiar uczestników pogrzebu.                                                   3. Za † Maksymiliana Dana z ofiar uczestników pogrzebu.
18.00 1. Dziękczynna o Boże bł. i zdrowie dla Elżbiety i Janusza i córki Ewy oraz o                               szczęśliwe rozwiązanie.                                                                                                                 2. Za † Edmunda Tyburskiego z ofiar uczestników pogrzebu.

Czwartek 25 sierpnia
7.30 1. Za † Czesława Wielgolewskiego z ofiar uczestników pogrzebu.                                             2. Za † Stefanię Błaszczyk z ofiar uczestników pogrzebu.
18.00 1. Za † Henryka Śliwkę w 2 rocznicę śmierci, Czesławę i Kazimierza Śliwka.                             2. Za † rodzinę Falbów i Drążewskich.

Piątek 26 sierpnia
9.00 1. Za † Stanisława Światkowskiego z ofiar uczestników pogrzebu.                                           2. Za † Czesławę Szczerba z ofiar uczestników pogrzebu.
18.00 1. Za † Mariannę Oleksiak z ofiar uczestników pogrzebu.                                                          2. Za † rodzinę Witkowskich, Mielczarczyków i Murzów.

Sobota 27 sierpnia
16.00 Ślub Bożena Krzyżewska i Rafał Fijak.
17.00 Ślub- Ewa Kaczmarczyk i Mariusz Barszcz.
18.00 1. Dziękczynna o Boże błogosławieństwo i łaski dla Jana i Teresy Burawskich w 35                   rocznicę ślubu od córek zięciów i wnuków.                                                                                2. O łaskę uzdrowienia dla córki Joanny i zdrowie Boże błogosławieństwo dla                            wszystkich swoich dzieci ich rodzin intencja matki.                                                              3. Za † Henryka Kamińskiego w rocznicę śmierci, Czesławę i Władysława
Kowalskich.

Niedziela 28 sierpnia
9.00 1. Dziękczynna o Boże bł. dla Dawida Mościńskiego w 18 rocznicę urodzin.                             2. Za † Kazimierza Deptułę z ofiar uczestników pogrzebu.
11.00 1. W intencji parafian. Dożynki.                                                                                                       2. Dziękczynna o Boże bł. i zdrowie dla Krystyny i Jerzego Sokołowskich w 35                          rocznicę ślubu
16.00 1. Dziękczynna o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Agnieszki i Sławomira w 25                 rocznicę ślubu.                                                                                                                                2. Za † Krystynę i Jana Sosnowicz.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Informacje Parafialne. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.