XXIV Niedziela zwykła

XXIV Niedziela zwykła
13 września 2015 r.

         Dziś – dwudziesta czwarta niedziela w ciągu roku, a zarazem kObraz4olejny dzień fatimski i rozpoczęcie V Tygodnia Wychowania, którego częścią są kwartalne dni modlitw za dzieci, młodzież i wychowawców. Przeżywać go będziemy pod hasłem: Wychowywać do pełni człowieczeństwa.

        Teksty dzisiejszej liturgii słowa podpowiadają nam, że w wychowaniu młodego pokolenia i samowychowaniu należy kłaść nacisk na naśladowanie Chrystusa w dźwiganiu krzyża i na mobilizowaniu do wiary, która wyrażać się będzie w czynach, a przy tym liczyć na pomoc Bożą.

Dzisiaj o godz. 9.00 poświęcenie przyborów szkolnych dla pierwszoklasistów.

Są karteczki – pamiątki niedzielne dla dzieci ze Szkoły Podstawowej. 

Jak każdego 13 dnia miesiąca Nabożeństwo fatimskie dziś po Mszy Świętej celebrowanej o godz. 16.00.

pobrane (1)Jutro przypada święto Podwyższenia Krzyża Świętego, obchodzone na pamiątkę odnalezienia relikwii krzyża, na którym umarł Pan Jezus, i wniesienia ich do bazyliki, zbudowanej na miejscu Grobu Pańskiego i Zmartwychwstania Chrystusa. Żyjemy w czasach, gdy znak krzyża bywa źle traktowany przez niektórych, zatem weźmy udział we Mszy Świętej i uczczeniu relikwii krzyża św.

           We wtorek – wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Bolesnej. Jimages (1)ej opiece powierzymy wszystkich chorych i cierpiących w naszej parafii. Przez wspomnienie Maryi Bolesnej uświadamiamy sobie cierpienia, jakie były udziałem Matki  Bożej, która – jak nikt inny – była zjednoczona z Chrystusem, w Jego męce, cierpieniu i śmierci.

           W czwartek przypada 76. rocznica najazdu Związku Radzieckiego na Polskę. W naszych modlitwach będziemy polecać Bogu wszystkich, którzy zginęli na Wschodzie, a także naszą Ojczyznę i sprawę pokoju na świecie.

 Obraz3

                     dla dzieci i młodzieży, będzie w najbliższą środę, czwartek i piątek o godz. 18.00Obraz5.  Od godz. 17.30 będzie spowiedź na rozpoczęcie roku szkolnego. W piątek przypada Uroczystość Św. Stanisława Kostki, zakonnika, patrona Polski, zapraszamy również dorosłych, będzie ucałowanie relikwii świętego. W czwartek 17 września w Zespole Szkół w Pniewie będą rozgrywki piłkarskie im. Św. Stanisława Kostki o puchar Ks. Proboszcza.

          W sobotę o godz. 8.00 z przed Kościoła w Pniewie będzie wyjazd na pielgrzymkę do Sanktuarium Św. Stanisława Kostki w Rostkowie. W niedzielę 20 września zakończenie uroczystości.

                 W sobotę – zakończenie V Tygodnia Wychowania.

                Za tydzień – dwudziesta piąta niedziela w ciągu roku a zarazem Dzień Środków Społecznego Przekazu, obchodzony w Polsce w trzecią niedzielę września.

W przyszłą niedzielę będzie zbiórka do puszek na rzecz KUL.

Podziękowanie:
Dziękujemy Asyście Procesyjnej za uświetnienie Procesji Eucharystycznej w poprzednią niedzielę.

Za zrobienie mechanizmu do odsłaniania obrazu Matki Bożej dziękujemy Panom: Andrzejowi Kasińskiemu i Sławomirowi Ickiewiczowi.

Na wywóz śmieci ofiarę złożyli: Janina i Robert Mościńscy 30 zł. Bóg zapłać.

Spotkania:
Dziś po mszy św. o godz. 11.00 spotkanie dla dzieci klas trzecich Szkoły Podstawowej i ich rodziców, obecność obowiązkowa.

W niedzielę 20 września po Mszy św. o godz. 11.00 będzie w kościele spotkanie Zelatorów wszystkich Kół Różańcowych naszej parafii.

Spotkanie ministrantów z ks. Prefektem w najbliższą sobotę o godz. 11.00.

Proszę nie wyrzucać śmieci z cmentarza za parkan do lasu.

Za wywóz śmieci zapłaciliśmy ostatnio 7.350 zł (siedem tysięcy trzysta pięćdziesiąt).

           Jest możliwość wycięcia drzew na cmentarzu zwłaszcza suchych. Prośba aby ci, którzy mają groby w pobliżu tych drzew wpłacali po 200 zł. do ks. proboszcza. Na ten cel ofiarę złożył P. Jacek Gorczyński z Lutobroku, Janina i Robert Mościńscy z Wypych Starych. Bóg zapłać.

       27.09.2015r. w Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie, o godz. 10.30, odbędzie się beatyfikacja Czcigodnej Sługi Bożej Klary Ludwiki Szczęsnej, córki ziemi mazowieckiej, pochodzącej z miejscowości Cieszki, należącej do parafii Lubowidz.

W dniach 5-6 października br. będzie Kurs liturgiczno-pastoralny dla fotografów i kamerzystów w Płocku w ,,Metanoii”.

27 września odbędą się w Płocku Dożynki diecezjalne.

        Rekolekcje formacyjne zelatorek i zelatorów KŻR będą w dniach 18 -20 października br., w Ośrodku w Popowie. Koszt 150 zł.

Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów zezwoliła, aby w polskiej wersji Litanii do Najświętszej Maryi Panny po wezwaniu ,,Matko Łaski Bożej” dodać wezwanie ,,Matko Miłosierdzia”

 W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:

16 IX – święci męczennicy Korneliusz papieżbył synem Kastyna z rodu Cornelia. Jako kapłan rzymski był bliskim współpracownikiem papieża św. Fabiana (236-250). i Cyprian biskup – urodził się około 210 r. w rodzinie pogańskiej, najprawdopodobniej w Kartaginie. Jego ojciec był senatorem i należał do najznakomitszych obywateli miasta. Byli oni obrońcami prawdziwej wiary.

 19 września organizowana jest pielgrzymka do Obór. Zapisy pod numerem tel: 798 199 215.

 WIARA TO ŻYCIE

     „Wiara bez uczynków jest martwa”. Dziś tak wielu ludzi ochrzczonych usiłuje twierdzić, że należą do wierzących, mimo że odrzucili praktyki religijne, a niejednokrotnie nawet zasady moralne dekalogu. Trzeba ich wówczas zapytać, gdzie są owoce ich wiary. Po owocach poznaje się wiarę i przynależność do Chrystusa. Tak to On sam ustawił.

   Wiara jest żywa jak drzewo. Jeśli ono żyje, to wydaje owoce. Nikt też nie pyta o życie drzewa, którego gałęzie uginają się pod ciężarem owoców. Zachwycamy się owocami, a nie drzewem. Takie podejście do wiary posiada Bóg. On zachwyca się owocami wiary w naszych sercach i wcale nie czeka na to, byśmy wiarę deklarowali wargami. Owocem zaś wiary jest posłuszeństwo Bogu i Jego przykazaniom.

   Jakub przypomina, że „wiara bez uczynków jest martwa”. Czyli nie istnieje. Tak jak martwe drzewo jest już tylko drewnem na spalenie i nikt nie może się spodziewać po nim owoców. Niedzielna Eucharystia jest zawsze pieśnią dziękczynienia śpiewaną przez tych, którzy niosą owoce żywej wiary.Gdyby ludzie łączyli swą wiarę z perspektywą życia wiecznego, to martwej by się wstydzili i ukrywali ją, jak ukrywa się największe skandale w życiu. Drżeliby z tego powodu, że ich martwa wiara może się ujawnić i zostaną skompromitowani w oczach całego świata, ludzi i aniołów. To jedna z największych iluzji naszego pokolenia.

Zanim odpowiemy na pytanie, czy należymy do ludzi wierzących, należy sprawdzić, czy nasza wiara jest żywa, czy martwa. Jeśli martwa i nie wydaje owoców, to nie należy się do niej przyznawać, bo sami na siebie wydajemy wyrok. Twierdzenie: „Jestem wierzącym i niepraktykującym” jest kompromitacją tego, kto taką deklarację składa.

Wiara jest życiem pełnym dobrych owoców.

 PYTANIA O WIARĘ

Jezus i Piotr mają radykalnie różą koncepcję wiary. Chrystus mówi o niej jako o drodze do królestwa niebieskiego. Nie ukrywa, że jest zaproszeniem do podjęcia trudów, wyzwań i nawet cierpień. Rysuje przed swoimi uczniami kontury krzyża (Ewangelia). Mówi o tym jasno. W ten sposób oczyszcza motywację pójścia za Nim.
Piotr z radością wyznaje: „Ty jesteś Mesjaszem”, ale chyba nie do końca rozumie Jezusa. Dostrzega w Nim szansę na zdobycie upragnionego szczęścia. Mówi „tak” Chrystusowi”, a „nie” Jego krzyżowi. Akceptuje Go jako przywódcę i pewnie liczy na to, że za służbę i wierność otrzyma uznanie, władzę i bogactwo. Podobnie myśleli i inni uczniowie.
Chrystus rozwiewa naiwne „sny o potędze” Piotra. Jest to zresztą zgodne z całą logiką Biblii, gdzie Bóg – jak zaświadcza Izajasz (I czytanie), próbuje wiarę człowieka w ogniu cierpienia, prześladowań i niedostatków. Wiara Izajasza wykracza poza doczesność. Jest naznaczonaObraz2 nadzieją wieczną. Jest naznaczona nadzieją wieczną. Prorok Izajasz wie, „że wstydu nie zazna”. Powierza się ufnie Bogu jako Zbawcy.
Burzliwy dialog Jezusa z Piotrem rodzi pytanie o to, do czego chcemy wykorzystać wiarę. Czym jest dla nas w swej istocie? Polisą ubezpieczeniową na wszelki wypadek? Środkiem przeciwbólowym na przykre sytuacje? Czy też idziemy za Jezusem, oczekując czegoś więcej niż dobrobyt i zadowolenie?
Trzeba zatem zweryfikować swoją wizję wiary. Sam fakt wiary nie wystarcza. Musi mieć ona kształt krzyża i kształt miłości do innych (II czytanie). Nie każda wiara zasługuje na pochwałę: „[…] przecież także i złe duchy wierzą i drżą”.

ks. Zbigniew Sobolewski

 INTENCJE MSZY ŚWIĘTEJ

Poniedziałek  14 września
7.30
   Msza św. gregoriańska za † Helenę Nowosielską.                                                       18.00   1. Za † Mirosława Turka w 15 rocznicę śmierci, Pawła Turka i rodzinę Kalinowskich.                   2. Za † Zygmunta Malika od rodziny Rogulskich i Petrykowskich zamiast kwiatów.

Wtorek   15 września
7.30   Msza św. gregoriańska za † Helenę Nowosielską.                                                         18.00 1. Za † Irenę w 38 rocznicę śmierci i Jana Lipińskich, Kazimierza Postka i Halinę                                     Wojtkowską.                                                                                                                           2. Za † Annę Grzywacz z ofiar uczestników pogrzebu.

Środa 16 września
7.30 Msza św. gregoriańska za † Helenę Nowosielską.                                                           18.00 1. Za † Ks. Jana Murziaka w 8 rocznicę śmierci.                                                                               2. Za † Mariannę Kaczmarczyk z ofiar uczestników pogrzebu.

Czwartek 17 września
7.30 Msza św. gregoriańska za † Helenę Nowosielską.                                                           18.00 1. Za † Zygmunta Malika z ofiar uczestników pogrzebu.                                                                 2. Za † Teresę Sitek  z ofiar uczestników pogrzebu.

Piątek 18 września
7.30 Msza św. gregoriańska za † Helenę Nowosielską.                                                           18.00 1. Za † Czesławę Murziak w 27 rocznicę śmierci.                                                                             2. Za † Stanisława Wielgolewskiego  z ofiar uczestników pogrzebu.

Sobota 19 września
7.30 Msza św. gregoriańska za † Helenę Nowosielską.                                                               18.00 1. Za † Mariana Kisiela w 1 rocznicę śmierci, intencja rodziny.                                                     2. Za † Mariannę i Henryka Rosińskich oraz Piotra, Stanisława i Mieczysława Rosińskich.

Niedziela 20 września
9.00 Za † Mariana Borka w rocznicę śmierci.                                                                          11.00 1. W intencji parafian.                                                                                                                      2. Msza św. gregoriańska za † Helenę Nowosielską.                                                             16.00 1. Za † Józefa Dąbkowskiego, rodziców Dąbkowskich i Piórkowskich, dziadków Sitków i                           Piórkowskich.                                                                                                                        2. Za † Jadwigę i Henryka Kuczyńskich oraz dziadków Kuczyńskich i Szczepaników.

Obraz1

 

 

 

Ten wpis został opublikowany w kategorii Informacje Parafialne. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.