XXIX Niedziela zwykła

XXIX Niedziela zwykła
16 października 2016r.

Pan Jezus w Ewangelii przypomina o tym, że powinniśmy wytrwale się modlić; że nasza modlitwa winna być ufna, żarliwa, pokorna, szczera, cierpliwa i wytrwała. Wierność modlitwie różańcowej − przesuwaniu pacirozaniec-receorków i powtarzaniu tych samych zdań może nam dopomóc, by nasza modlitwa charakteryzowała się wymienionymi przymiotnikami, bo „modlitwa różańcowa – jak przed laty powiadał Prymas Polski kard. August Hlond – jest modlitwą potężną” i że „każdy Polak powinien odmawiać różaniec”, bo „tą bronią pokonamy zło”. Zatem zapraszamy każdego wieczoru o godz. 17.00 na wspólne różańcowe nabożeństwa. W niedzielę o godz. 16.00.

Dzisiaj powracamy pamięcią do pamiętnych wydarzeń sprzed 38 lat, gdy nasz Rodpobrane-1ak, dziś już nasz Święty orędownik w niebie, Karol Wojtyła został wybrany na papieża i przyjął imię Jana Pawła II. Pragniemy wciąż na nowo odczytywać i rozważać dzieło życia oraz nauczanie papieża Polaka.

Dziś będzie liczenie wiernych na mszach świętych.

We wtpobrane-2orek, 18 października, w liturgiczne święto Świętego Łukasza Ewangelisty, na wieczorną Eucharystię zapraszamy lekarzy i pielęgniarki z okazji przypadającego w tym dniu ich patronalnego święta.

W sobotę, 22 października Kościół w liturgii wspomina Świętego Jana Pawła II. Jest to rocznica inauguracji jego pontyfikatu, podczas której padły słowa zachęty do odwagi i otwarcia drzwi Chrystusowi. Sobotnie rozważania różańcowe, tak jak i te dzisiejsze, będą oparte o myśli naszego wielkiego Rodaka, oraz wokół refleksji Prymasa Polski, kard. Augusta Hlonda, którego 68. rocznica śmierci przypada w tym dniu. We wspólną modlitwę włączymy również prośbę o jego rychłą beatyfikację.

W przyszłą niepobrane-3dzielę będziemy obchodzić Światowy Dzień Misyjny i rozpoczniemy Tydzień Misyjny. W tym dniu naszą modlitwą,a także materialną ofiarą będziemy chcieli wspomóc tych, którzy angażują się w dzieło misyjne Kościoła – misjonarki i misjonarzy świeckich i duchownych oraz ich działalność. Taca przeznaczona będzie na misje.

Możemy zamawiać wypominki i msze św. na następny rok.

PODZIĘKOWANIE:
Na śmieci Marianna Kurowska z Cieńszy 30 zł. Na Kościół Jakub Rudawski z Komorowa 100 zł.
Bóg zapłać

RÓŻANIEC W TYM TYGODNIU POPROWADZĄ NASTĘPUJĄCE WIOSK1411491737_1_f6I:
Poniedziałek KŻR z Lutobroku Folwark tajemnice radosne
Wtorek KŻR z Mystkówca Starego tajemnice bolesne
Środa KŻR z Gładczyna Osiedle tajemnice chwalebne
Czwartek Młodzież Gimnazjalna tajemnice światła
Piątek KŻR z Cieńszy tajemnice bolesne
Sobota KŻR z Wypych Nowych tajemnice radosne
Niedziela Rodziny z Ruchu Duchowości Małżeńskiej (Eguipes Notre-Dam) tajemnice chwalebne

Zaproszenie
23pobrane października o godz. 16.00 modlitwę różańcową poprowadzą małżeństwa z naszej parafii. Rozważania zostały przygotowane przez ruch duchowości małżeńskiej Equipes Notre-Dame (END). Serdecznie zapraszamy wszystkie małżeństwa sakramentalne do wspólnej modlitwy różańcowej.

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
17 X – św. Ignacy Antiocheński, sławny męczennik, drugi po św. Piotrze biskup Antiochii Syryjskiej, autor kilku listów, w których wyłożył naukę o Chrystusie, Kościele i życiu chrześcijańskim;
18 X – św. Łukasz, Ewangelista, uczeń i towarzysz św. Pawła Apostoła, autor Ewangelii i Dziejów Apostolskich, w których opisał życie pierwotnego Kościoła; Św. Łukasz jest patronem Hiszpanii i miasta Achai; introligatorów, lekarzy, malarzy i rzeźbiarzy, notariuszy, rzeźników, złotników
19 X – bł. Jerzy Popiełuszko, kapłan i męczennik, którego biografia i działalność duszpasterska jest wielu z nas dobrze znana,
a której charakterystycznym rysem było przypominanie i realizowanie myśli z Listu do Rzymian: „Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj!”;
20 X – św. Jan Kanty, najpierw student, a następnie profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, kapłan odznaczający się wielkim miłosierdziem dla ubogich, pracowitością i prawdomównością;
21 X – bł. Jakub Strzemię, arcybiskup halicko-lwowski, który odznaczał się wielkim nabożeństwem do Najświętszego Sakramentu i Matki Bożej;
22 X – św. Jan Paweł II, papież, którego pontyfikat jest dobrze nam znany i naznaczony duchowością całkowitego powierzenia się Maryi, o czym przypomina jego zawołanie Totus Tuus.

INTENCJE MSZALNE

Poniedziałek 17 października
7.30 1. Za † Stefanię Archacką w 10 rocznicę śmierci.                                                                           2. Za † Mariannę Krawczyk z ofiar uczestników pogrzebu.                                                        3. Za † Wiktora Dana z ofiar uczestników pogrzebu.
17.00 1. Msza dziękczynna o Boże łaski za wstawiennictwem Matki Bożej dla KŻR i                             mieszkańców Lutobroku Folwark.                                                                                            2. Dziękczynna o Boże błogosławieństwo dla Wioletty i Rafała w 1 rocznicę ślubu,                     intencja rodziców.                                                                                                                        3. Msza św. gregoriańska za † Anielę Czubkowską.

Wtorek 18 października
7.30 1. Za † Maksymiliana Dana z ofiar uczestników pogrzebu.                                                         2. Za † Jacka Gorczyńskiego z ofiar uczestników pogrzebu.                                                       3. Msza św. gregoriańska za † Anielę Czubkowską.
17.00 1. Msza św. dziękczynna o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla KŻR i                     mieszkańców Mystkówca Starego.                                                                                            2. Dziękczynna o zdrowie, wszelkie łaski i Boże błogosławieństwo dla rodziny                          Szczerbów.

Środa 19 października
7.30 1. Za † Zygmunta Milczarczyka z ofiar uczestników pogrzebu.                                                  2. Za † Henryka Machnowskiego z ofiar uczestników pogrzebu.
17.00 1. Msza dziękczynna o Boże łaski za wstawiennictwem Matki Bożej dla mieszkańców               Gładczyna Osiedle i zmarłe siostry KŻR.                                                                                    2. Msza św. gregoriańska za † Anielę Czubkowską.                                                                      3. Za † Edmunda Tyburskiego w 1 rocznicę śmierci, intencja żony.

Czwartek 20 października
7.30 1. Za † Jana Bereskiego z ofiar uczestników pogrzebu.                                                               2. Za † Mariannę Linkę z ofiar uczestników pogrzebu.                                                                 3. Za † Jana Szurawskiego z ofiar uczestników pogrzebu.
17.00 1. Msza św. dziękczynna o Boże łaski za wstawiennictwem Matki Bożej dla Zofii i                     Zenobiusza Król w 53 rocznicę ślubu.                                                                                        2. Za † Krystynę Szustakowską w 3 rocznicę śmierci i jej męża.                                                 3. Msza św. gregoriańska za † Anielę Czubkowską.

Piątek 21 października
7.30 1. Za † Urszulę Krawczyk intencja imieninowa i urodzinowa od matki Haliny.                         2. Za † Wacława Wróbel z ofiar uczestników pogrzebu.                                                               3. Za † Annę i Bartosza Siebierskich z ofiar uczestników pogrzebu.
17.00 1. Msza dziękczynna o Boże łaski za wstawiennictwem Matki Boże dla KŻR i                               mieszkańców Cieńszy.                                                                                                                2. Za † Jerzego Wróbla w 15 rocznicę śmierci.                                                                                3. Msza św. gregoriańska za † Anielę Czubkowską.

Sobota 22 października
7.30 1. Za † Mariannę w 1 rocznicę śmierci i Władysława Kaczmarczyk oraz synów                            Ryszarda i Eugeniusza i córkę Zofię.                                                                                             2. Za † Bożenę Rogalińską z ofiar uczestników pogrzebu.
16.00 Ślub- Regina Senczyszyn i Daniel Budzyński
17.00 1. Msza św. dziękczynna o Boże łaski za wstawiennictwem Matki Boże dla KŻR i                       mieszkańców Wypych Nowych.                                                                                                   2. Dziękczynna o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Genowefy Gorczyńskiej w 85                  rocznicę urodzin intencja dzieci.                                                                                                 3. Msza św. gregoriańska za † Anielę Czubkowską.

Niedziela 23 października
9.00 1. Za † ks. Kazimierza Dawidczyka i jego rodziców oraz rodziców Siedleckich.                         2. Dziękczynna o Boże błogosławieństwo, zdrowie i wszelkie łaski dla Ewy i Andrzeja               w 25 rocznicę ślubu.
11.00 1. W intencji parafian.                                                                                                                        2. Za † Wincentego i Józefę oraz braci Jana, Mariana i Stanisława.
16.00 1. Za † Mariannę i Edwarda Szczerbów, Krystynę i Edwarda Chmielewskich.                           2. Msza św. gregoriańska za † Anielę Czubkowską.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Informacje Parafialne. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.