XXIX Niedziela zwykła


XXIX Niedziela zwykła

18 października 2015 r.

Dziś – dwudziesta dziewiąta niedziela w ciągu roku, oraz

Obraz1images
będący świętem patronalnym Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary. Przeżywamy go pod hasłem: „Od nawrócenia do misji”. Dzisiejsza niedziela rozpoczyna Tydzień Misyjny w Polsce. Obchody te mają na celu pobudzić nas do wspierania misji i misjonarzy modlitwą, cierpieniem ofiarowanym w tej intencji oraz środkami finansowymi. Naszą chlubą są misjonarze i wolontariusze misyjni diecezji i Ojczyzny. Biorąc udział w nabożeństwach różańcowych, módlmy się za misje oraz o nowe powołania do pracy na misjach. Taca przeznaczona jest na cele misyjne Kościoła.

Dziś swoją modlitwą images (1)obejmujemy również pracowników służby zdrowia z racji święta św. Łukasza, ewangelisty i lekarza, wyznaczonego w kalendarzu liturgicznym na dzień 18 października. Większość egzegetów uważała Łukasza Ewangelistę za osobę związaną z medycyną. Tym samym został on patronem lekarzy oraz grzeszników, ubogich i pokrzywdzonych.

W czwartek przypada 67. rocznica śmierci Sługi Bożego kardynała Augimages (2)usta Hlonda wielkiego Prymasa Polski i opiekuna polskiej emigracji, założyciela Towarzystwa Chrystusowego (chrystusowcy) – zgromadzenia zakonnego powołanego właśnie do duszpasterstwa wśród Polonii na całym świecie. Módlmy się o rychłą jego beatyfikację.

W przyszłą niedzielę 25 października, w Uroczystość Poświęcenia Kościoła Własnego (obchodzi się ją w ostatnią niedzielę października w tych kościołach, których data poświęcenia nie jest znana), będzie liczenie wiernych obecnych na Mszach świętych i przystępujących do komunii św. oraz zbiórka ,,napełnij dzban” gdzie młodzież naszej parafii będzie zbierać na Światowe Dni Młodzieży.

Zbliża się wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych i listopad, miesiąc poświęcony ich pamięci. W związk images (3)u z tym przypominamy, że w najbliższych dniach można składać ofiary na wypominki listopadowe i roczne w kancelarii parafialnej lub w zakrystii.

W sobotę 24 października o godz. 11.00 w ,,Katoliku” będzie Msza św. za mieszkańców Cisk i poświęcenie odnowionego Krzyża i Kapliczki – zapraszamy.

Przypominamy, że nabożeństwa różańcowe w dni powszednie odprawiamy o godz. 17.00 a w niedziele – o godz. 16.00, na które zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych.

Różaniec to prosta i głęboka modlitwa. Pomaga rozważać życie Chrystusa i tajemnice Zbawienia; dzięki nieustannemu przyzywaniu Maryi oddala niebezpieczeństwo rozpadu rodziny; jest niezawodną wiezią Komunii i Pokoju. Zachęcam wszystkich a w szczególny sposób chrześcijańskie rodziny, aby podążając codzienną drogą wierności szukały w Różańcu wzmocnienia i oparcia.” (Jan Paweł II papież)

RÓŻANIEC W TYM TYGODNIU POPROWADZĄ NASTĘPUJĄCE WIOSKI:Obraz2
Poniedziałek Gładczyn Osiedle Tajemnice Radosne
Wtorek Suwin Tajemnice Bolesne
Środa dzieci ze Szkoły Podstawowej i Wólka Folwark Tajemnice Chwalebne
Czwartek Lemany i Mystkówiec Szczucin Tajemnice Światła
Piątek Cieńsza Tajemnice Bolesne
Sobota Mierzęcin Tajemnice radosne

PODZIĘKOWANIE:
Ofiary od KŻR na zjazd dekanalny: z Mierzęcina -180 zł., Mystkówca Szczucina -110 zł. i Wólki Przekory- 285 zł.
Na wywóz śmieci ofiary złożyli: Krystyna Rogulska z Lutobroku 30 zł. Mieczysław Kisiel z Cieńszy 30 zł. Jan Chmielewski z Wólki Folwark 30 zł. Marianna i Mieczysław Zając z Topolnicy 30 zł. Władysława i Stanisław Bartosiak z Leman 30 zł. Jadwiga i Jerzy Krawczyk z Mystkówca Kalinówka 30 zł. Henryk Jeż z Mystkówca Starego 30 zł.
Ofiara bez imienna na remonty przy plebanii 100 zł.
Dziękujemy za kruszywo na parking P. Radosławowi Lasockiemu z Mystkówca Szczucina. Na ten parking aby można było z niego korzystać potrzebny jest żwir. Dobrze by było gdyby się to udało do Uroczystości Wszystkich Świętych.
Bóg zapłać za ofiary na Zjazd KŻR, wycinkę drzew i wywóz śmieci z cmentarza oraz remonty przy plebanii.

Jest możliwość wycięcia drzew na cmentarzu zwłaszcza suchych. Prośba aby ci, którzy mają groby w pobliżu tych drzew wpłacali po 200 lub 100 zł. do ks. Proboszcza. Ofiary na ten cel złożyli : Stanisław Kmiołek z Wólki Folwark 200 zł. Krzysztof i Edward Kuczyńscy z Gładczyna Osiedle 100 zł. Marianna Dana z Pniewa Kolonii 100 zł. Potrzeba jeszcze 900 zł.

SPOTKANIA:
Spotkanie ministrantów z ks. Prefektem w sobotę o godz. 11.00.
W czwartek 22 października w Pułtusku na Popławach w kościele pw. Miłosierdzia Bożego będzie spotkanie z P. dr Rafałem Brzeskim, znawcą służb specjalnych, wywiadu i kontrwywiadu na temat ,,Mechanizmy Manipulacji”.

W „GoObraz6ściu Niedzielnym” warto przeczytać:
– proroctwo z Neapolu;
– po Mszy św. jestem wesoła;
                           – o Różańcu – zły duch nie znosi tej modlitwy;
                           – Węgry na celowniku.

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
20 X – św. Jan Kanty, prezbiter, który studiował na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, a później został jego profesorem. Zasłynął z wielkiego miłosierdzia względem ubogich. Zmarł 24 XII 1473 roku;
21 X – bł. Jakub Strzemię, franciszkanin, misjonarz kresów wschodnich Rzeczypospolitej, a w końcu arcybiskup halicko-lwowski. Urodził się w 1340 r. Pochodził z diecezji krakowskiej, ale rodzina jego osiedliła się we Włodzimierzu na Rusi. Zmarł 20 X 1409 roku;
22 X – św. Jan Paweł II, papież. Uroczyście rozpoczął swój pontyfikat 22 X 1978 roku i wprowadzał w życie Kościoła uchwały Soboru Watykańskiego II, kanonizowany
27 IV 2014 roku.

MIEJSCE W NIEBIE
     „Kto by między wami chciał się stać wielki, niech będzie sługą waszym” (Ewangelia).
    W rozpoczynającym się dziś Tygodniu Misyjnym bardzo mocno brzmią słowa Jezusa z Ewangelii o byciu niewolnikiem wszystkich i służbie innym. Ale właśnie taka jest przewodnia myśl Jego misyjnej nauki- być dla innych, nie dla siebie; służyć innym i siebie innym dawać. Mają tę świadomość wszyscy misjonarze. Nie wyobrażam sobie, by ktoś, decydując się na taką pracę, liczył tylko na niezły zarobek czy korzyści, które miałby osiągnąć. Korzyści owszem są, owoce też – ale nieprzeliczalne na pieniądze czy rzeczy materialne. To dobro duchowe, które daje się innym i od innych się też otrzymuje. To służba niewymierna ani w godzinach, ani w żadnej walucie. Chyba że walutą są dzieci ochrzczone, pierwszokomunijne i te uczące się o Bogu. Kaplice wybudowane gdzieś w dżungli czy afrykańskim buszu. Tego nie da się przeliczyć na żadne pieniądze – naprawdęObraz3 na żadne!
 Dziś może trochę drażnić prośba synów Zebedeusza skierowana do Jezusa. Ale jeśli pomyślimy o tych, którzy służą na misjach innym -to miejsce obok Chrystusa należy im się jak najbardziej.
    A nam nie? Ależ tak – trzeba nam tylko w różnoraki sposób wspierać tych, którzy często są misjonarzami za nas, gdzieś tam, gdzie nawet ,,wzrok nie sięga”. Bądźmy przy nich modlitwą, myślą, duchowym i materialnym wsparciem. Oni wielokrotnie wracają w myślach do nas i chcą czuć, że nie są sami. Chcą wierzyć, że jest z nimi nie tylko Pan Bóg, ale i my. Że o nich myślimy i za nich się modlimy. A to skarb najcenniejszy!
ks. Krzysztof Stosur

INTENCJE MSZY ŚWIĘTEJ

Poniedziałek 19 października
7.30 Za † Henryka Frąckiewicza in. żony.
16.30 Msza św. gregoriańska za † Marię Karłowicz.
17.00 1. Dziękczynna o Boże błogosławieństwo i wszelkie łaski dla mieszkańców Gładczyna                  Osiedle i zmarłe siostry różańcowe.                                                                                               2. Za † Andrzeja Kamińskiego od sąsiadów zamiast kwiatów.

Wtorek 20 października
7.30 Za † Kazimierza i Annę Świadkowskich.
17.00 1. Dziękczynna i o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla mieszkańców z Suwina od KŻR.           2. Za † Krystynę Szustakowską w 2 rocznicę śmierci i jej męża Henryka.                                       3. Msza św. gregoriańska za † Marię Karłowicz.

Środa 21 października
7.30 Msza św. gregoriańska za † Marię Karłowicz.
17.00 1. Dziękczynna o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla mieszkańców Wólki Folwark od                  KŻR.                                                                                                                                                 2. Za † Stanisław Puławskiego w 50 rocznicę śmierci.                                                                     3. Za † Mariannę Kaczmarczyk z ofiar uczestników pogrzebu.

Czwartek 22 października
7.30 Za † Józefa Chmielewskiego z ofiar uczestników pogrzebu.
17.00 1. O Boże błogosławieństwo i zdrowie oraz opiekę NMP dla mieszkańców Mystkówca                   Szczucina od KŻR P. Król.                                                                                                                2. Za † Dziękczynna o Boże błogosławieństwo i zdrowie oraz wszelkie łaski dla                                     mieszkańców Leman od KŻR.                                                                                                  3. Msza św. gregoriańska za † Marię Karłowicz.

Piątek 23 października
7.30 Za † Stefanię Mielczarczyk z ofiar uczestników pogrzebu.
17.00 1. Dziękczynna o Boże błogosławieństwo i wszelkie łaski za wstawiennictwem NMP dla                 mieszkańców Cieńszy.                                                                                                                   2. Za † ks. Kazimierza Dawidczyka, rodziców Dawidczyków i Siedleckich.                                     3. Msza św. gregoriańska za † Marię Karłowicz.

Sobota 24 października
7.30 Msza św. gregoriańska za † Marię Karłowicz.
15.00 Ślub – Joanna Cal i Adrian Melion.
16.00 Ślub – Patrycja Skóra i Mateusz Sieńkowski.
17.00 1. Dziękczynna o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla mieszkańców Mierzęcina.                       2. Msza św. dziękczynna o Boże błogosławieństwo i zdrowie w 27 rocznicę ślubu.                     3. Msza św. dziękczynna o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Ewy w 1 rocznicę                         urodzin.

Niedziela 25 października
9.00 Dziękczynna o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla mieszkańców Komorowa Parceli i                Kresów intencja z majowego.
11.00 1. W intencji parafian.                                                                                                                       2. Msza św. gregoriańska za † Marię Karłowicz.
16.00 1. Za † Józefę, Jana, Stanisława i Czesławę i zmarłych z rodziny Sokołowskich.                             2. Za † Janusza i Adama Pierzchała.                                                                                                 3. Za † Stanisława Sobolewskiego intencja żony i jego rodziców.

Obraz5 Obraz4

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.