XXV Niedziela zwykła

XXV Niedziela zwykła
20 września 2015 r.

       Dziś – dwudziesta piąta niedziela w ciągu roku, a zarazem trzecia niedziela września, w którą Kościół w Polsce obchodzi Dzień Środków SpObraz2ołecznego Przekazu. W bieżącym roku przeżywamy go pod hasłem: „Przekaz ukazujący rodzinę jako sprzyjające środowisko spotkania w bezinteresownej miłości”, zaczerpniętym z orędzia papieskiego przygotowanego na ten dzień. Dziś mamy dobrą okazję do zastanowienia się nad tym, jak korzystamy ze środków społecznego przekazu, także z mediów katolickich: TV Trwam, Radia Maryja i naszego radia diecezjalnego, a także z programów religijnych w innych mediach. Mamy też sposobność do zastanowienia się nad zagrożeniami, jakie mogą nieść ze sobą mass media, nad dokonywanymi przez nas wyborami programów i przygotowaniem młodego pokolenia do odpowiedzialnego korzystania ze środków przekazu. Dzisiejsza niedziela przypomina nam również obowiązek modlitwy za pracowników środków przekazu i finansowego wspierania mediów katolickich.

   Tegoroczne Orędzie, papież Franciszek, osadza mocno w kontekście całego Kościoła, w którym pomiędzy dwompobrane (4)a synodami poświęconymi rodzinie – nadzwyczajnym, 5-19 X 2014 r. i zwyczajnym, 4-15 X 2015 r. – toczy się ożywiona dyskusja na jej temat. Rodzina jest pierwszym miejscem gdzie każdy uczy się komunikować z innymi, a zatem staje się też szkołą komunikacji w świecie technologii. Od dojrzałości relacji ludzkich w rodzinie zależy, w dużej mierze, dojrzałość w korzystaniu z Internetu, telewizji czy nowoczesnych technologii.

Dzisiaj kończymy Triduum ku Czci Św. Stanisława Kostki patrona dla dzieci i młodzieży.

W czwartek 17 września w Zespole Szkół w Pniewie odbyły się rozgrywki piłkarskie im. Św. Stanisława Kostki o puchar Ks. Proboszcza.
Ze Szkoły Podstawowej:
I miejsce zdobyła kl. VI
II miejsce zdobyła kl. Vb
III miejsce zdobyła kl. IV
IV miejsce zdobyła kl. Va
Z Gimnazjum:
I miejsce zdobyła kl. IIIa
II miejsce zdobyła kl. I
III miejsce zdobyła kl. IIIb
IV miejsce zdobyła kl. II

Są karteczki – pamiątki niedzielne dla dzieci ze Szkoły Podstawowej.

Dziś po Mszach Świętych zbiórka do puszek na rzecz KUL.

    Jutro – święto św. Mateuspobrane (5)za, Apostoła i Ewangelisty. Zachęcamy do modlitwy w intencji celników, którym patronuje św. Mateusz, a także o nowe powołania do służby Bożej i o błogosławieństwo niebios dla dzieła nowej ewangelizacji.

       Za tydzień – dwudziesta szósta niedziela w ciągu roku a zarazem Światowy Dzień Turystyki.

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
25 IX – bł. Władysław z Gielniowa, zakonnik, prezbiter, był wieloletnim wikariuszem prowincjalnym bernardynów , wybitny kaznodzieja i twórca pieśni religijnych w języku polskim, żył na przełomie XV i XVI w.

Proszę nie wyrzucać śmieci z cmentarza za parkan do lasu.

Jest możliwość wycięcia drzew na cmentarzu zwłaszcza suchych. Prośba aby ci, którzy mają groby w pobliżu tych drzew wpłacali po 200 zł. do ks. Proboszcza.

Podziękowanie:
Ofiary na wywóz śmieci złożyli: Janina i Robert Mościńscy z Wypych Starych 30 zł., Stanisław Ożarek z Lutobroku 50 zł., Barbara i Tadeusz Postek z Wólki Przekory 30 zł. Bóg zapłać.

Spotkania:
Dziś po Mszy św. o godz. 11.00 w kościele spotkanie Zelatorów wszystkich Kół Różańcowych naszej parafii.

Spotkanie ministrantów z ks. Prefektem w najbliższą sobotę o godz. 11.00.

 POSPRZECZALI SIĘ MIĘDZY SOBĄ
        Jesienne popołudnie. Słońce jeszcze przygrzewa, ale podmuchy wiatru wskazują, że lato już minęło. Na ulicach spokój, większość ludzi jeszcze w pracy. Można spotkać jedynie emeryta albo grupki dzieci wracających ze szkoły. Kilkoro dzieci zatrzymuje się przy jednej z posesji. Mają po dziewięć, może dziesięć lat. Dwóch chłopców przeskakuje przez płot. Parę sekund później pobrane (6)jeden z nich stoi już na pierwszym konarze dorodnej jabłoni. Kilka ruchów ręką i jabłka lecą na ziemię. Gorączkowe zbieranie i za chwilę obaj są już z powrotem na chodniku. Ale natychmiast wybucha kłótnia: okazało się, że za mało jest owoców do podziału. Podchodzę, bo sumienie mówi, że nie można przejść obojętnie. Zdziwienie – nikt nawet nie próbuje uciekać, raczej są zaciekawieni, czego też mogę od nich chcieć.
– Czemu rwiecie jabłka w cudzym ogrodzie? – pytam.
– Bo nam smakują – pada odpowiedź. „Nawet logiczne” – myślę sobie.
– Czemu jednak nie zapytacie najpierw, czy wolno ?
– Ale my nie wiemy, czyja to jabłoń.
– Jak to czyja? Właściciela.
– Ale my go nie znamy. Nie wiemy, czyje to jabłka.
– A wolno to tak brać cudze rzeczy? Przecież to kradzież!
– Tak, ale on nie zna jeszcze przykazań – chłopcy wskazują na tego, który był na gałęzi.
– A wy znacie?
– My tak, bo już jesteśmy po pierwszej Komunii.
– To czemuście nie powiedzieli swemu koledze?
– Specjalnie. Myśmy go wybrali, żeby szedł na jabłka.
– A czemu się teraz kłócicie?
– Bo się nie chce z nami podzielić.
Czy ja jeszcze rozmawiam z dziećmi ? A może to po prostu zabawa „w dorosłych”? Dlaczego dzieci czasem zachowują się jak dorośli, a dorośli jak dzieci? Dlaczego ten świat przypomina pole walki, a nie ogród, w którym każdy wzrasta na swoim miejscu?
„Gdzie zazdrość i żądza sporu, tam też bezład i wszelki występek… Skąd się biorą wojny i skąd kłótnie między wami? Nie skądinąd, tylko z waszych żądz, które walczą w członkach waszych… Prowadzicie walki i kłótnie, a nic nie posiadacie, gdyż się nie modlicie. Modlicie się, a nie otrzymujecie, bo się źle modlicie”.
Dzisiejszy człowiek czasem nawet nie wie, kogo prosić, ani też kto jest Panem „ogrodu”, w którym mieszka. Niewielu też traktuje modlitwę jako rozmowę i rozeznanie woli Ojca, który jest w niebie. Ileż pytań, ile wątpliwości, ile trudnych decyzji niesie ze sobą obecny czas wyborów. Czy tym trudnym poszukiwaniom towarzyszy zawsze modlitwa?
Problem władzy, o którą ludzie tego świata tak często się kłócą, pojawia się w dzisiejszej Ewangelii: „Jeśli kto chce być pierwszym, niech będzie ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich”. Jezus odrzuca wszelki rodzaj kierowania i rządzenia oparty na panowaniu, ambicji i wyzysku. Gdy Jego uczniowie posprzeczali się w drodze między sobą o to, kto z nich jest największy, nie upomniał ich od razu. Uczynił to w domu. Ta rozmowa stała się prawdziwą modlitwą.
Dziecko, jeśli nie straciło jeszcze niewinności wieku, modli się całym sobą. Jego spontaniczną i naturalną czynnością jest patrzenie, podziwianie, kontemplowanie. Dopiero w późniejszym wieku pojawia się zamęt, pożądliwość i zazdrość – chęć panowania. Ludzie stopniowo opuszczają drogę modlitwy, a wchodzą na drogę kłótni i walki. Cywilizacja, w której człowiek się nie modli, jest cywilizacją egoizmu i panowania człowieka nad człowiekiem.
       Jan XXIII powiedział kiedyś, że człowiek jest wielkim wtedy, kiedy klęka do modlitwy. Czy stać nas dzisiaj na taką wielkość?
ks. Tadeusz Czakański

 TAJEMNICA UKRYTA W SŁUŻENIU
        Ludzkie relacje często opierają się na rywalizacji. Chcemy być od innych lepsi, bogatsi, silniejsi. Tak postawa jest jednak daleka od ducha ewangelicznego.
       Pana Jezus w swoim nauczaniu odwraca logikę, jaka płynie z myślenia jedynie w kategoriach ludzkich. Wychodząc od sporu o pierwszeństwo, jaki pojawia się pomiędzy uczniami, ustanawia zasadę: „Jeśli kto chce być pierwszym, niech będzie ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich”.
Ktoś, kto poświęca się wychowaniu dzieci, może w zamian otrzymać ich uśmiech i miłość, ale już dużo trudniej przychodzi mu zrobić tzw. karierę. Pomyślmy o rodzinach wielodzietnych. Tylko nieliczne są zamożne. Wychowanie dzieci pociąga za sobą ciągłe wydatki finansowe i rezygnację z czasu „tylko dla siebie”. Nie oznacza to jednak, że rodzi_2015_nr_46_aaany te są nieszczęśliwe. Jest wręcz przeciwnie. Choć żyją skromniej, w ich domach nie ma samotności, a postawy egoistyczne ustępują miejsca relacjom międzyosobowym.
Papież Franciszek w tegorocznym orędziu na 49. Dzień Środków Społecznego Przekazu podkreśla rolę rodziny jak miejsca spotkania w duchu  miłości, gdzie człowiek uczy się budować relacje oparte na poczuciu bliskości i dialogu. Postawa taka jest daleka od modelu zmierzającego do dominacji fizycznej bądź emocjonalnej nad drugim człowiekiem. Papież zachęca do aktywnego uczenia się dialogu bazującego na dzieleniu się sobą i naturalnym dla człowieka opowiadaniu o własnych przeżyciach, a nie tylko wytwarzania i konsumowania informacji, które mają niewiele wspólnego z kształtowaniem relacji.
ks. Mariusz Krawiec – paulista

INTENCJE MSZY ŚWIĘTEJ

Poniedziałek  21 września
7.30
   Msza św. gregoriańska za † Helenę Nowosielską.                                                       18.00   Msza św. dziękczynna od mieszkańców Wielątki Folwark za pomyślne zbiory.

Wtorek  22 września
7.30   Msza św. gregoriańska za † Helenę Nowosielską.                                                       18.00   1. Za † Mariannę w 4 rocznicę śmierci i Józefa Cholewskich, Stanisława, Henryka i                                 Jana, dziadków Pudlisów Jana i Józefę.                                                                                 2. Za † Annę Grzywacz z ofiar uczestników pogrzebu.

Środa 23 września
7.30 Msza św. gregoriańska za † Helenę Nowosielską.                                                           18.00 1. Za † Zygmunta, Czesławę i Edmunda Kasińskich.                                                                       2. Za † Czesława, Daniela i Lucjana Kmiołków.

Czwartek 24 września
7.30 Msza św. gregoriańska za † Helenę Nowosielską.                                                           18.00 1. Za † Sławomira Sieńkowskiego w 3 rocznicę śmierci, intencja chrześnicy Martyny                             Sobolewskiej.                                                                                                                          2. Za † Andrzeja Kamińskiego od sąsiadów zamiast kwiatów.

Piątek 25 września
7.30 Msza św. gregoriańska za † Helenę Nowosielską.                                                           18.00 1. Za † Jana Rogulskiego w 10 rocznicę śmierci, rodziców Jakubowskich, teściów                                     Rogulskich, siostrę Mariannę intencja Zofii.                                                                         2. Msza św. dziękczynna za zebrane plony od mieszkańców Lutobrok Folwark.

Sobota 26 września
7.30 Msza św. gregoriańska za † Helenę Nowosielską.                                                           18.00 1. Msza św. dziękczynna o Boże błogosławieństwo dla Krystyny i Kazimierza                                 Czarnowskich w 40 rocznicę ślubu.                                                                                                2. Za † Władysławę Rogulską intencja rodziny Kędzior zamiast kwiatów.                                      3. Za † Marcina Makowskiego i Stefana Szurawskiego.

Niedziela 27 września
9.00 Za † Kazimierza Wiśniewskiego w rocznicę śmierci.                                                       11.00 W intencji parafian.                                                                                                        16.00 1. Za † Tomasza Pędzicha, Lucjana Masłowskiego, rodzinę Masłowskich i Królów.                      2. Za † Władysława w rocznicę śmierci i Czesławę Kowalskich, Henryka Kamińskiego                             intencja rodziny.                                                                                                                     3. Msza św. gregoriańska za † Helenę Nowosielską.

Obraz1

 

Ten wpis został opublikowany w kategorii Informacje Parafialne. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.