XXVI Niedziela zwykła

XXVI Niedziela zwykła
27 września 2015 r.

       Dziś – dwudziesta szósta niedziela w ciągu roku, a zarazem Światowy Dzień Turystyki. Słowo Boże tej niedzieli wzywa nas do unikania zazdropobraneści, nieuczciwego bogacenia się i innych grzechów. Zdaniem Chrystusa – dla człowieka lepsza jest utrata ręki, nogi lub oka niż obraza Boga, pociągająca za sobą karę wieczną w piekle. Starajmy się mądrze korzystać z darów Bożych, w tym także w ramach podróżowania, aby przez to ubogacać swoje wnętrze.

      Obraz2We wtorek – święto św. Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała. Zachęcamy do częstego odmawiania modlitwy do św. Michała Archanioła, aby ograniczał wpływ szatana na nasze postępowanie.

     W tym tygodniu przypadają: pierwszy czwartek miesiąca. Prywatimagesna Adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 16.00.
Pierwszy piątek – spowiedź podczas nabożeństwa Różańcowego o godz. 17.00. Podczas Mszy Świętej uczci
my św. Aniołów Stróżów, których wspomnienie wypada właśnie w piątek.
      Pierwsza sobotę miesiąca. Różaniec o godz. 18.00 prowadzi Koło różańcowe z Pniewa.

      W czwartek rozpoczniemy nabożeństwa różańcowe, które odbywać się będą przez cały miesiąc w dni powszednie o godz. 17.00 a w niedziele – o godz. 16.00. Wiernych, którzy nie będą mogli brać w nich udziału, zachęcamy do odmawiania modlitwy różańcowej w swoich domach.

      RÓŻANIEC W TYM TYGODNIU POPROWADZĄ NASTĘPUJĄCE WObraz9IOSKI:
Czwartek KŻR z Gładczyna Szlacheckiego tajemnica światła
Piątek młodzież gimnazjalna tajemnica bolesna
Sobota KŻR z Pniewa radosna

      W ten czwartek ze względu na przypadające w nim wspomnienie św. Teresy od Dzieciątka Jezus, dziewicy i doktora Kościoła, obchodzić będziemy Dzień Misyjny Sióstr Zakonnych. W związku z tym w modlitwie za misje połączymy się z siostrami zakonnymi pracującymi w naszej parafii
i z niej pochodzącymi.
Za tydzień – dwudziesta siódma niedziela w ciągu roku i dzień imienin papieża Franciszka.

    Są karteczki – pamiątki niedzielne i na Różaniec dla dzieci ze Szkoły Podstawowej.

    4 października Pierwsza niedziela miesiąca AdoracyjnaOdpust w naszej parafii z okazji Wspomnienia:

Obraz5
Suma odpustowa o godz. 12.00, którą odprawi i kazanie wygłosi ks. kan. Zbigniew Zbrzezny z Płocka. Prosimy Asystę procesyjną w pełnym składzie.

    W sobotę 10 października będzie w naszej parafii zjazd KŻR z całego dekanatu pułtuskiego. Na spotkaniu z Zelatorami ustaliliśmy, że każde koło zrobi zbiórkę po 15 zł. od członka i upiecze ciasta według możliwości koła.

PRACE PRZY KOŚCIELE:
Od najbliższej środy 30 września w czwartek piątek i sobotę chcemy zrobić ogrodzenie przy plebanii od strony ogrodu i poszerzyć parking dla samochodów stąd potrzebna jest pomoc. Prośba do mężczyzn aby pomogli w tych dniach w pracach, po pięciu każdego dnia.
Proszę nie wyrzucać śmieci z cmentarza za parkan do lasu.
Jest możliwość wycięcia drzew na cmentarzu zwłaszcza suchych. Prośba aby ci, którzy mają groby w pobliżu tych drzew wpłacali po 200 zł. do ks. Proboszcza. Ofiary złożyli: Krystyna Trzcińska z Topolnicy 200 zł. Teresa Kowalska z Wypych Nowych 100 zł. Halina Wichrowska z Pułtuska 200 zł. Maria Zemło z Wyszkowa 200 zł.

PODZIĘKOWANIE:
Ofiary na wywóz śmieci złożyli: Marianna Śliwka z Gładczyna Osiedle 30 zł. i Beata Sierzan z Wólki Przekory 50 zł. Bóg zapłać.

SPOTKANIA:
Spotkanie dla kandydatów do bierzmowania w piątek po Mszy św. o godz. 17.00.
Spotkanie ministrantów z ks. Prefektem w najbliższą sobotę o godz. 11.00.

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
28 IX – św. Wacław, męczennik, król czeski, patron Czech i katedry wawelskiej; Wspomagał misjonarzy, którzy nawracali na chrześcijaństwo pogan.
30 IX – św. Hieronim, prezbiter i doktor Kościoła, któremu zawdzięczamy przekład Pisma Świętego z języków oryginału na powszechnie wówczas znany łaciński. Zmarł 30 IX 420 roku w Betlejem.

DBANIE O WNĘTRZE
    Franz Kafka (1883–1924) maluje w jednym ze swoich opowiadań taki paraboliczny obraz: „Do strażnika strzegącego tajemnic prawa zgłasza się wieśniak i chce wejść do środka, aby spotkać się oko w oko z prawem. Strażnik zwodzi go, ciągle pod jakimś pretekstem odmawia mu wstępu. W końcu chłop się starzeje, traci cały majątek i umiera w nędzy. Przed śmiercią pyta strażnika:
– Jak to jest? Wszyscy przecież pragną prawa, a przez te wszystkie lata nikt inny poza mną nie stał tu u bramy?
Strażnik odpowiada:
– Tędy nie mógł przejść nikt inny prócz ciebie, gdyż to wejście było przeznaczone tylko dla ciebie; teraz odchodzę i zamykam je”.
Można więc powiedzieć, że każdy ma swoją drogę, po której kroczy do Chrystusa, jednak od każdego z nas zależy sposób jej przebycia. W dzisiejszym fragmencie Ewangelii Jezus pokazuje w sposób jednoznaczny, że na tej drodze utrudnienia mogą istnieć w nas samych i trzeba je usunąć. To właśnie dziś Chrystus mówi: „Kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą, temu byłoby lepiej uwiązać kamień młyński u szyi i wrzucić go w morze”(Mk 9). Aby się tak nie stało, trzeba dbać o własne wnętrze, a więc o swoje sumienie. Potrzebne są tu odpowiednie kroki.
   Pierwszym z nich jest zauważanie własnych potknięć i tych wszystkich elementów w życiu, które rozszerzają sumienie lub je łamią. Można nawet wymienić kilka takich postaw, które trzeba wyeliminować. Oto one:
  Łamanie sumienia w imię powszechności jakiegoś postępowania. Łatwo można usprawiedliwić niemoralne działanie, wmawiając sobie, że inni też tak robią albo nie są lepsi.
  Oszukiwanie siebie poprzez pozorne działanie pod przymusem. Często człowiek nie widzi problemu w dokonanych wyborach, wmawiając sobie, że nie miał wyjścia.
Strach przed pójściem „pod prąd”. Lęk przed „innością” w postępowaniu jest wygodnym alibi dla działań, które łamią i degradują wnętrze.

NIE BĄDŹ KUSICIELEM!
    „Zgorszenie jest postawą lub zachowaniem, które prowadzi drugiego człowieka do popełnienia zła. Ten, kto dopuszcza się zgorszenia, staje się kusicielem swego bliźniego” (KKK nr 2284).
     Pana Jezus w dzisiejszej Ewangelii przestrzega przed zgorszeniem. Może ono dotyczyć wiary i obyczajów. Ludzi słabej wiary nietrudno doprowadzić do upadku. Przypuszczalnie największym zgorszeniem dawanym przez chrześcijan jest brak jedności między wyznawcami Jezusa. Ponadto, jeśli ktoś przyjmuje często Eucharystię, a w życiu postępuje jak poganin, to także oddala innych od Boga.
  Niektórzy demoralizują dzieci i młodzież. Inspirują do kradzieży, pijaństwa, nieuczciwości czy niemoralności. Na niwie społecznej zgorszeniem są oszustwa podatkowe i_2015_nr_47_aaa ubezpieczeniowe, wywieranie presji psychicznej i fizycznej, łamanie praw człowieka i nieprzestrzeganie kodeksu pracy.
     Święty Jakub Apostoł postrzega możnych, aby ich majętności nie powodowały odejścia od wiary (II czytanie). Zbytnie zaufanie pokładane w dobrach doczesnych może przyczynić się do zagubienia w życiu duchowym. Może też wywołać zgorszenie u innych. Słowa Apostoła traktujące o niegodziwych bogaczach prowadzą do refleksji nad współczesnymi formami niesprawiedliwości społecznej. Na pierwszym miejscu tymi na płaszczyźnie pracy. Krzyk niegodziwie opłacanych i krzywdząco traktowanych pracowników wznosi się z ziemi do Nieba. Bierność, przymykanie oczu za zło budzi zgorszenie.
Obowiązkiem chrześcijan jest ochrona innych przed zgorszeniem, umacnianie ich wiary i modelowanie życia moralnego stosownie do Dekalogu.

ks. Jan Augustynowicz

INTENCJE MSZY ŚWIĘTEJ

Poniedziałek 28 września
7.30 Msza św. gregoriańska za † Helenę Nowosielską.
18.00 1. Za † Janinę Piątek w 3 rocznicę śmierci.                                                                                       2. Za † Kazimierza Orłowskiego, Kazimierza Jeża w 25 rocznicę śmierci, intencja rodziny                       Jeżów z Gładczyna Szlacheckiego.

Wtorek 29 września
7.30 1. Msza św. gregoriańska za † Helenę Nowosielską.                                                                       2. Za † rodziców Stanisławę i Adama Kalinowskich, Michalinę Dana, intencja męża i                             dzieci.
18.00 1. Za † Michała Matuszewskiego, intencja matki chrzestnej.                                                          2. Dziękczynna i o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Agnieszki z okazji 50 rocznicy                  urodzin.

Środa 30 września
7.30 Msza św. gregoriańska za † Helenę Nowosielską
18.00 1. Za † Jana Grzechnika.                                                                                                                     2. Za † Mariannę i Stanisława Kanownik, Stefanię i Władysława Kumek.

Czwartek 1 października
7.30 Za † Stefanię w 3 rocznicę śmierci i Henryka Burawskich intencja syna Jana z rodziną.
17.00 1. Za KŻR z Gładczyna Szlacheckiego i Malwinowa.                                                                         2. Za † Czesławę Śliwkę w 8 rocznicę śmierci.                                                                                 3. Msza św. gregoriańska za † Marię Karłowicz.

Piątek 2 października
7.30 Msza św. gregoriańska za † Marię Karłowicz.
17.00 1. Za † Teresę Wróbel intencja imieninowa.                                                                                     2. Za † Stanisława, Mariannę , Małgorzatę i Helenę Linków.                                                           3. Za † Stanisławę i Romana Wasik.

Sobota 3 października
7.30 1. Msza św. gregoriańska za † Marię Karłowicz.                                                                             2. Za † Jana, Adama, Józefę i Konstantego Przybyszów.
17.00 Ślub Martyny Salwin i Grzegorza Chodyna.
18.00 1. Za KŻR z Pniewa i ks. kan. Stefana Siemiątkowskiego od parafian.                                             2. Za † Małgorzatę i Henryka Piotrowskich.                                                                                     3. Msza św. dziękczynna o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Anny i Romana                             Rogulskich.

Niedziela 4 października
9.00 1. Za † Piotra Wiszowatego w 14 rocznicę śmierci, intencja córki.                                                 2. Msza św. gregoriańska za † Marię Karłowicz.
12.00 W intencji parafian. Odpust.
16.00 1. Za † Danutę Makać.                                                                                                                       2. O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla dzieci.                                                                           3. O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Sebastiana Szczubła z okazji 18 rocznicy                       urodzin.

Obraz6 Obraz1

Ten wpis został opublikowany w kategorii Informacje Parafialne. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.