XXVII Niedziela zwykła

XXVII Niedziela zwykła

8 października 2017r.

 

W dzisiejszą niedzielę obchodzimy Odpust Parafialny z racji Matki Bożej Różańcowej. Od godz. 11.30 rozpocznie się Różaniec w intencji parafii prowadzony przez KŻR mężczyzn z Mystkówca Szczucina i Mystkowca Starego.

O godz. 12.00 Suma Odpustowa, którą odprawi ks. Vice-dziekan kan. Janusz Zdunkiewicz a kazanie wygłosi ks. kan. Stanisław Nowak. Po sumie będzie Adoracja i Procesja. Prosimy Asystę w pełnym składzie.

W sobotę 7 października odbył się w całej Polsce ,,Różaniec do Granic”, ,,Ratuj Różańcem Polskę i Świat”, błagając o ochronę, pokój i nawrócenie za wstawiennictwem Matki Bożej Fatimskiej.

Odbył się również Dekanalny Zjazd KŻR w Sokołowie gdzie łączyliśmy się ze wszystkimi, którzy modlili na granicy naszego państwa.

Przez cały październik z Matką Bożą trwamy na modlitwie różańcowej. Różaniec towarzyszy nam w chwilach radości i doświadczenia. Rozważając tajemnice z życia Pana Jezusa i Maryi, w różańcowe dziesiątki wplatamy nasze sprawy osobiste, sprawy naszych rodzin, narodu, Kościoła, całej ludzkości. W ten sposób prosta modlitwa różańcowa pulsuje naszym życiem. Jakże wielka jest dziś potrzeba modlitwy o pokój na świecie i w intencji zagrożonej rodziny. Spróbujmy na nowo odkryć różaniec we wspólnocie parafialnej i w zaciszu domowego Kościoła. Na nabożeństwo październikowe gromadzimy się w naszym kościele codziennie o godz. 17.00. Wszystkich parafian serdecznie zapraszamy!

Różaniec w tym tygodniu o godz. 17.00 poprowadzą następujące wioski:

Poniedziałek – KŻR z Topolnicy tajemnice radosne

Wtorek – KŻR z Wólki Folwark tajemnice bolesne

Środa – KŻR z Placusina tajemnice chwalebne

Czwartek – KŻR z z Komorowa StaregoParceli i Kresów tajemnice światła

Piątek – Różaniec Fatimski i Procesja-dzieci ze Szkoły Podstawowej w Pniewie  – tajemnice bolesne

Sobota – KŻR z Lutobroku Folwark tajemnice radosne

Niedziela KŻR ze Zdzieborza tajemnice chwalebne.

Pamiętajmy i przypominajmy innym, że za odmówienie jednej części różańca, czyli pięciu tajemnic w sposób ciągły, można uzyskać odpust zupełny. Korzystajmy z tych duchowych dobrodziejstw, jakimi Kościół może nas obdarzyć.

W piątek 13 października Różaniec Fatimski i procesja z figurą Matki Bożej Fatimskiej.

W sobotę, 14 października, będziemy pamiętali o nauczycielach i wychowawcach, którzy obchodzą swoje doroczne święto. To ich dzień – Dzień Edukacji Narodowej. Wspierajmy ich naszą życzliwością, a przede wszystkim płynącą z serca gorącą modlitwą. Pamiętajmy w modlitwie o nauczycielach, wychowawcach, katechetach i wszystkich pracownikach oświaty z naszej parafii.

W poniedziałek, 16 października, przypada 39. rocznica wyboru kard. Karola Wojtyły – Jana Pawła II na Stolicę Piotrową, Ten dzień na trwałe wpisał się w kalendarz nie tylko Kościoła w Polsce, ale i w kalendarz ważnych rocznic i obchodów w naszej Ojczyźnie. Tego dnia swoimi ofiarami wspieramy Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, która została powołana przez Episkopat Polski dla upamiętnienia pontyfikatu św. Jana Pawła II. Głównym celem Fundacji jest promowanie nauczania papieża Polaka i wspieranie określonych przedsięwzięć społecznych, głównie w dziedzinie edukacji i kultury; między innymi fundowane są stypendia dla uzdolnionej młodzieży, pochodzącej z ubogich rodzin. Dziś po mszy św. zbiórka do puszek na Fundusz Stypendialny dla młodzieży.

XVII Dzień Papieski obchodzimy pod hasłem: Idźmy naprzód z nadzieją! Zostało ono zaczerpnięte ze słów zawartych w przesłaniu, które na przełomie tysiącleci skierował do Kościoła św. Jan Paweł II (NMI, 58). Dzisiaj, po 16 latach, słowa te nie straciły niczego ze swej aktualności. Nadal są dla nas bardzo trafnym przynagleniem. Tym bardziej, że jesteśmy ubogaceni przeżyciem Światowych Dni Młodzieży w Krakowie w lipcu 2016 roku i związaną z nimi wizytą papieża Franciszka w naszej Ojczyźnie. Ponadto zakończyliśmy obchody Jubileuszu 1050-lecia chrztu Polski, podczas którego dziękowaliśmy Bogu za dar wiary obecny w naszej Ojczyźnie od ponad tysiąclecia. Chciejmy więc na nowo usłyszeć dziś wezwanie do prawdziwie chrześcijańskiej na

15 października liczenie wiernych na mszach św. w Kościele.

W przyszłą niedzielę będzie zbiórka do puszek na Katolickie Radia Diecezji Płockiej, ponieważ 1.10.2017r. była na Meksyk.

Kancelaria będzie czynna od godz. 16.00 do 17.00.

Podziękowanie:

Na śmieci: Elżbieta i Krzysztof Gierek z Topolnicy30 zł, Mariola i Grzegorz Prus z Mystkówca Kalinówki 30 zł, Paweł Ciemerych z Cieńszy 30 zł.

 

„Zatrzymaj aborcję!”

Obywatelska inicjatywa ustawodawcza „Zatrzymaj aborcję!” ma na celu wyeliminowanie z polskiego prawa przesłanki eugenicznej – jednej z trzech przesłanek pozwalających na dokonanie legalnej aborcji na koszt podatnika w publicznym zakładzie opieki zdrowotnej. Przesłanka eugeniczna, czyli podejrzenie choroby lub niepełnosprawności poczętego dziecka, pozwala matce podjąć decyzje o aborcji do momentu osiągnięcia przez dziecko zdolności do samodzielnego życia poza organizmem kobiety, czyli – według polskich kryteriów ok. 24 tygodnia życia. Na mocy tej przesłanki w Polsce zabijanych jest obecnie 96 proc. dzieci spośród wszystkich poddawanych aborcji: w 2015 r. w polskich szpitalach było to 1000 spośród 1044 dzieci poddanych aborcji.

Projekt ustawy inicjatywy „Zatrzymaj aborcję” zakłada zmianę ustawy z dn. 7 stycznia 1993 r., znowelizowanej w 1996 r., o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży, wprowadzając do tejże trzy zmiany. Najistotniejszą z nich jest uchylenie art. 4a ust 1 pkt 2, brzmiącego: „Przerwanie ciąży może być dokonane wyłącznie przez lekarza, w przypadku gdy: badania prenatalne lub inne przesłanki medyczne wskazują na duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu”. Możemy powstrzymać to okrucieństwo. Za tydzień odbędzie się zbiórka podpisów pod obywatelskim projektem ustawy, który ma na celu zatrzymanie zabijania chorych nienarodzonych dzieci. Podpisać się może każdy, kto ukończył 18 rok życia. Potrzebny jest numer
PESEL.

 

W tym tygodniu patronują nam:

9 X – bł. Wincenty Kadłubek – urodził się ok. roku 1150. Wiedzę zdobywał najpierw w Krakowie, potem studiował w Paryżu lub w Bolonii, lub nawet na obu uniwersytetach. Bez wątpienia należał do najbardziej światłych Polaków swojej epoki. Krakowski książę Kazimierz Sprawiedliwy uczynił go swoim kapelanem i doradcą, on też namówił go do pisania „Kroniki”. Po śmierci księcia Wincenty został prepozytem kolegiaty w Sandomierzu, a w 1208 r. wybrano go biskupem krakowskim. Jako biskup wziął udział w Soborze Laterańskim IV (1215 r.). Prymas Tysiąclecia kard. Stefan Wyszyński w 200. rocznicę beatyfikacji bł. Wincentego, mówił: „Autor Kroniki polskiej stawia sobie jako cel uczyć cnoty, zwłaszcza miłości Ojczyzny, miłości własnego kraju, dziejów ojczystych, zachęcać do czynów rycerskich, do czynów wzniosłych. (…) Czegoś równie gorącego i żarliwego nie znajdziemy w piśmiennictwie polskim, bodajże dopiero w kazaniach sejmowych Piotra Skargi. Jest to księga ciekawa, niezwykła, bo jest pełna jakiegoś głębokiego szacunku dla dziejów narodu”

13 X – bł. Honorat Koźmiński – urodził się 16 października 1829 r. w Białej Podlaskiej, w rodzinie inteligenckiej, jako drugi syn Stefana i Aleksandry z Kahlów. Miał także dwie młodsze siostry. Był bardzo zdolny, po ukończeniu gimnazjum w Płocku studiował na wydziale budownictwa warszawskiej Szkoły Sztuk Pięknych. Będąc w gimnazjum zaniechał praktyk religijnych, a w czasie studiów zupełnie stracił wiarę. W 1895 r. został komisarzem generalnym polskiej prowincji kapucynów i przyczynił się do znacznego rozwoju zakonu. Wyczerpany pracą apostolską, zmarł w opinii świętości 16 grudnia 1916 r.

 

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.