XXVII Niedziela Zwykła

XXVII Niedziela zwykła
4 października 2015 r.

      Dziś – dwudziesta siódma niedziela w ciągu roku, a zarazem pierwsza niedziela października. Miesiąc ten z woli papieża Leona XIII od 1885 roku jest miesiącem różańcowym. Liturgia słowa porusza dziś sprawę nierozerwalności małżeństwa. Wiele uwagi małżeństwu i rodzinie poświęca także obecny papież Franciszek, który obchodzi dziś swoje imieniny. Wspierajmy papieża oraz małżeństwa i rodziny modlitwą  różańcową odmawianą w kościele lub w domach rodzinnych.
Dzisiaj Pierwsza niedziela miesiąca – Adoracyjna.Obraz4,images

w naszej parafii z okazji Wspomnienia Najświętszej Maryi Panny Różańcowej. Sumę odpustową o godz. 12.00 odprawi i wygłosi kazanie ks. kan. Zbigniew Zbrzezny z Płocka. Dziś również Wspomnienie Św. Franciszka z Asyżu, dzień imienin Papieża Franciszka.

      Przypominamy, że nabożeństwa różańcowe w dni powszednie odprawiamy o godz. 17.00 a w niedziele – o godz. 16.00, na które zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych.
   W środę przypada wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Różańcowej, ustanowione na pamiątkę zwycięstwa floty chrześcijańskiej nad turecką w bitwie pod Lepanto w 1571 roku, odniesionego dzięki modlitwie różańcowej.

RÓŻANIEC W TYM TYGODNIU POPROWADZĄ NASTĘPUimages (1)JĄCE WIOSKI:
Poniedziałek Pniewo Kolonia Tajemnice Radosne
Wtorek Wypychy Stare Tajemnice Bolesne
Środa dzieci ze Szkoły Podstawowej Tajemnice Chwalebne
Czwartek Komorowa Nowe i Działki – Tajemnice Światła
Piątek Zdziebórz –Tajemnice Bolesne
Sobota młodzież gimnazjalna Tajemnice radosne

         Za tydzień – dwudziesta ósma niedziela w ciągu roku, a zarazem XV Dzień Papieski, który będzpobraneiemy przeżywać pod hasłem: „Jan Paweł II – Patron Rodziny”. Zbiórka do puszek na stypendia dla zdolnej młodzieży z niezamożnych i ubogich rodzin polskich, organizowana przez Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia.

    W sobotę 10 października będzie w naszej parafii zjazd KŻR z całego dekanatu pułtuskiego. Na spotkaniu z Zelatorami ustaliliśmy, że każde koło zrobi zbiórkę po 15 zł. od członka i upiecze ciasta według możliwości koła.
Zjazd Kół Żywego Różańca Dekanatu Pułtuskiego w Pniewie 10.10. 2015 r.
PROGRAM:
10.00 Powitanie uczestników zjazdu przez ks. Proboszcza parafii Pniewo.
           Nabożeństwo Maryjne – Ks. Proboszcz Dariusz Multon.
           Świadectwo i śpiew Pan Jan Tul.
11.30 Msza Święta – przewodniczy ks. kan. Wiesław Kosek, dziekan dekanatu              Pułtuskiego, kazanie wygłosi ks. kan. Cezary Siemiński Ojciec Duchowny            Dekanatu.
13.00 Agapa – w Zespole Szkół w Pniewie.
14.00 Nabożeństwo Fatimskie – Ks. kan. Tadeusz Kowalczyk.

    W sobotę 26 września br. zmarł ks. Kan. Eugeniusz Lubczyński, który był proboszczem w naszej parafii w latach 1974-1981. Jego działaniem zostały zrobione organy i ławki w naszym kościele, dokończono ogrodzenie cmentarza. Został pochowany w parafii Parciaki diec. Łomżyńskiej. Z naszej parafii była delegacja i wieniec na znak szacunku i wdzięczności dla zmarłego księdza. Niech Dobry Bóg przyjmie Go do chwały Nieba. 

PODZIĘKOWANIE:
Za pomoc w pracach przy plebanii dziękujemy P. Jerzemu Turek z Placusina, Arkadiuszowi Kasińskiemu z Cieńszy, z Suwina : Kazimierzowi Czarnowskiemu, Leszkowi Ickiewiczowi, Wojtkowi Wasikowi.
Za pomoc w wywiezieniu drzewa z cmentarz dziękujemy P. Zenobiuszowi, Marcinowi i Beacie Król. Bóg zapłać.

Na poszerzenie parkingu dla samochodów potrzebne jest kruszywo.

Jest możliwość wycięcia drzew na cmentarzu zwłaszcza suchych. Prośba aby ci, którzy mają groby w pobliżu tych drzew wpłacali po 200 zł. do ks. Proboszcza.

Ofiary na wycięcie drzew złożyli: Zofia Piątek z Gładczyna Rządowego – 100 zł. Wiktor Piątek z Gładczyna Rządowego 100 zł. Kasiński Jan z Cieńszy 200 zł.

Ofiary na zjazd Kół Różańcowych od KŻR: Komorowo i Działki – 270 zł. Komorowo Nowe i Działki – 295 zł. Wielątki Folwark – 300 zł. Cieńsza od strony Leman – 300 zł. Lutobrok – 270 zł. Stare Wypychy – 120 zł. Wielątki Rosochate 210 zł. Suwin – 300 zł. Lutobrok (męsko-żeńskie) – 260 zł. Pniewo – 300 zł. Mystkówiec Kalinówka 210 zł. Pniewo Kolonia – 275 zł. Topolnica – 260 zł.

Na wywóz śmieci z cmentarza : Teresa i Tadeusz Reszka z Pniewa – 50 zł. Adam Skoczeń Wielątki Rosochate – 30 zł. Henryk Kaczmarczyk z Pniewa – 30 zł. Barbara Kordowska z Lutobroku 50 zł. Bóg zapłać za ofiary na Zjazd KŻR, wycinkę drzew i wywóz śmieci z cmentarza.

SPOTKANIA:
Spotkanie ministrantów z ks. Prefektem w sobotę o godz. 11.00.

Kancelaria Parafialna czynna jest od wtorku do soboty od 16.00 do 17.00.

Są karteczki – pamiątki niedzielne i na Różaniec dla dzieci ze Szkoły Podstawowej.

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
5 X – św. Faustyna Kowalska, dziewica, zakonnica ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, sekretarka i apostołka Bożego Miłosierdzia, kanonizowana przez Jana Pawła II w roku 2000;
9 X – bł. Wincenty Kadłubek, biskup, pierwszy Polak, który opisał dzieje narodu w „Kronice polskiej”, zmarł jako cysters w Jędrzejowie 8 III 1223 r.

ZWYCIĘSTWA RÓŻAŃCOWE
Oto niektóre z miejsc, gdzie w różańcu odniesione zostało zwycięstwo:
Lepanto – 7 października 1571 r. rozegrała się bitwa morska pomiędzy Turcją a Ligą Świętą, zakończona zwycięstwem chrześcijan. Niewątpliwie w odniesionym tryumfie można dopatrzyć się pomocy Bożej, a wszystkie cudowne wydarzenia znajdują swe źródło w pobożności walczących żołnierzy i w gorliwej, różańcowej modlitwie tych, którzy pozostali na lądzie. Weneckie słowa, które stały się już legendą doskonale określają rozmiar i charakter zwycięskiej batalii: „Non virtus, non armia, non duces, sed Marae Rosiae victores nos fecit” (Nie odwaga, nie broń, nie dowódcy, ale Maryja Różańcowa  dała nam zwycięstwo).
Chocim– w 1621 roku Turcy ponownie zagrozili chrześcijanom, tym razem na ziemiach polskich. Pierwsza bitwa zakończyła się zwycięstwem Polaków, a przez kolejne 3 dni nieprzyjaciel nie mógł się zdecydować na kolejny atak. W końcu zaproponowano… pokój. W międzyczasie miała miejsce procesja różańcowa, w intencji wojsk pod Chocimiem. Mało kto ma wątpliwości, że to dzięki Maryi rokowania pokojowe zakończyły się sukcesem, a wręcz podpisaniem korzystnego traktatu dla Polski. To Matce Najświętszej udało się odsunąć Turków od granicy Rzeczypospolitej.
Wiedeń – w 1683 roku Turcy znowu zagrażają Europie. Wojska muzułmańskie  dotarły aż pod Wiedeń, a mimo to, Matka Boża ukazując się swojemu czcicielowi (ks. Stanisławowi Papczyńskiemu) zapewniła o zwycięstwie. Kościoły się wypełniały, a ludzkość poszcząc, modliła się całymi dniami. I tym razem turecka potęga rozsypała się w proch, a Jan III Sobieski tak to zdarzenie określił: „Przeżyłem, zobaczyłem, a Bóg zwyciężył”. Hasło rycerskie: „W imię Panny Maryi – Panie Boże, dopomóż” nie zawiodło.
,,Różaniec jest najpotężniejszą bronią, jaką możemy się bronić na polu walki”.
s. Łucja z Fatimy

POTĘGA MAŁŻEŃSTWA
   Wiele zła zagraża małżeństwu, próbując je ośmieszyć, rozbić lub zdeformować. Oddalenie żony, opuszczenie męża separacja na próbę, pozew rozwodowy, sprawa o podział majątku – już dziś mało kto pyta się, czy to wolno. A słowa Chrystusa są jednoznaczne: „Co Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela”.
   Pytanie faryzeuszów: Czy wolno mężowi oddalić żonę?, nie było bezpodstawne. W czasach Pana Jezusa istniały różne szkoły interpretacji Prawa Mojżeszowego, zajmujące się także kwestią „oddalenia żony” (Pwt 24,1). Przykładowo, rabin Hillel uważał, że wystarczającym do tego powodem jest fakt, że żona przestanie się podobać swemu mężowiObraz1 albo… przypali zupę. Jeżeli to wywołuje uśmiech na naszej twarzy lub przeciwnie – oburzenie, to pomyślmy o dzisiejszych przyczynach „listów rozwodowych”.
    Pan Jezus zwraca uwagę na błędne myślenie faryzeuszy, wynikające z „zatwardziałości ich serc”. Taką postawę piętnował już prorok Jeremiasz, który mówił, że „zatwardziałość serca” doprowadziła Izraelitów do wiarołomstwa względem Boga (por. Jr 9,13). Stali się oni przez to jak niewierna żona, którą mąż miał obowiązek oddalić. Pan Bóg jednak przez miłosierną miłość okazywał swą łaskę, wybaczał i trwał w przymierzu.
   Zgodnie z zamysłem Stwórcy, małżeństwo miało być obrazem jednoczącej miłości, której źródło jest w Bogu. „Kośc z moich kości” (I czytanie) pokazuje, że „z jednego są wszyscy” (II czytanie), a „ciało z mego ciała” jest ziemskim odbiciem jedności „Boga z Boga” (Wyznanie wiary). Taka jest potęga małżeństwa, na którą żaden trybunał ludzki nie ma prawa podnosić ręki.
ks. Mariusz Szmajdziński

Intencje Mszy Świętej

Poniedziałek 5 października
7.30 1. Msza św. gregoriańska za † Marię Karłowicz.                                                                             2. Msza Św. wstawiennicza do Boga o zdrowie dla Jacka.
16.30 Za † Henrykę w 7 rocznicę śmierci i Mariana w 36 rocznicę śmierci Szymańskich.
17.00 1. Dziękczynna o Boże błogosławieństwo i wszelkie łaski dla mieszkańców Pniewo                        Kolonia.                                                                                                                                           2. Za † Jana Kaczyńskiego.

Wtorek 6 października
7.30 Za † Andrzeja Kamińskiego z ofiar uczestników pogrzebu.
17.00 1. Dziękczynna o Boże błogosławieństwo dla mieszkańców Wypych Starych od KŻR.                   2. Za † rodziców Stanisława i Mariannę Cachel intencja córki.                                                       3. Msza św. gregoriańska za † Marię Karłowicz.

Środa 7 października
7.30 1. Msza św. gregoriańska za † Marię Karłowicz.                                                                             2. Za † Wiktora Danaz ofiar uczestników pogrzebu.
17.00 1. Dziękczynna o Boże błogosławieństwo dla mieszkańców Starego Mystkówca od KŻR.             2. Za † Zygmunta Rojek.

Czwartek 8 października
7.30 Za † Mariannę Kaczmarczyk z ofiar uczestników pogrzebu.
17.00 1. O zdrowie i Boże błogosławieństwo oraz opiekę NMP dla KŻR z Komorowa Nowego i                 Działek.                                                                                                                                          2. Msza św. gregoriańska za † Marię Karłowicz.

Piątek 9 października
7.30 Za † Jana Budzińskiego w 24 rocznicę śmierci, intencja żony.
17.00 1. Dziękczynna o Boże błogosławieństwo i wszelkie łaski za wstawiennictwem NMP dla                 mieszkańców Zdzieborza.                                                                                                              2. Msza św. gregoriańska za † Marię Karłowicz.

Sobota 10 października
16.00 Ślub – Joanna Dworecka i Adam Zdunek.
17.00 1. Za † Stanisława i Aleksandrę Dana, Małgorzatę i Jana Łachackich.                                           2. Za † Józefa Chmielewskiego z ofiar uczestników pogrzebu.                                                      3. Msza św. gregoriańska za † Marię Karłowicz.

Niedziela 11 października
9.00 1. Za † Bolesława Pikorę w 14 rocznicę śmierci, zmarłych z rodziny: Pikorów,                                   Kołakowskich i Witkowskich oraz Janinę Bojar intencja rodziny.                                                 2. Msza św. gregoriańska za † Marię Karłowicz.
11.00 W intencji parafian. Chrzty.
16.00 1. O Boże błogosławieństwo i zdrowie i potrzebne łaski dla Doroty i Roberta w 25                         rocznicę ślubu intencja dzieci i rodziny.                                                                                       2. O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla mieszkańców Mystkówca Kalinówki.                           3. Za † Mariannę Grzywacz intencja KŻR z Mystkówca Kalinówki.

Obraz5

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.