XXVIII

XXVIII Niedziela zwykła
11 października 2015 r.

      Dziś – dwudziesta ósma niedziela w ciągu roku, a zarazem XV Dzień Papieski, który przeżywamy pod hasłem: „Jan Paweł II – Patron Rodzimagesiny”. Celem dni papieskich obchodzonych od 2001 roku w niedzielę przypadającą 16 października lub wcześniej, jest propagowanie nauczania św. Jana Pawła II i niesienie pomocy zdolnej, a ubogiej młodzieży polskiej przez Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia. Dziękujemy wszystkim, którzy złożyli już lub złożą ofiary do puszek na stypendia dla tej młodzieży.

    We Obraz113 października po Mszy św. o godz. 17.00.
Treść objawień Matki Bożej w Fatimie 13 października 1917 r.

   Cała Portugalia z wielkim napięciem oczekiwała na ten dzień. Mimo ulewnego despobranezczu, w miejscu objawień zebrało się ponad 50 tysięcy osób. Wspólnie odmawiano różaniec. Pani przedstawiła się dzieciom: „Jestem Królową Różańca świętego. Przychodzę zachęcić wiernych do zmiany życia, aby nie zasmucali grzechami swymi Zbawiciela, który jest tak obrażany, aby odmawiali różaniec, aby się poprawili i czynili pokutę za grzechy. Chcę, aby zbudowano tu kaplicę ku mej czci „. Wtem Łucja zwraca się do zebranych: „Patrzcie na słońce! „
W tej chwili deszcz przestaje padać i chmury się rozpraszają. Ukazuje się słońce, podobne do tarczy srebrnej i poczyna się obracać jakby koło ogniste. Ziemia, drzewa, skały, ludzie, wszystko przybiera kolejno barwę żółtą, różową, niebieską i fioletową. Słońce zatrzymuje się na chwilę. I znów poczyna się obracać jako olbrzymia tarcza. Zatrzymuje się po raz drugi, by Ta chwilę ponowić swój „taniec” fantastyczny, trwający dziesięć minut. Gdy zebrani oprzytomnieli stwierdzili, że mają suche ubrania.
Bp Leirii stwierdził w liście pasterskim z 1930 roku: „Świadkami tego zjawiska, nie odnotowanego przez żadne obserwatorium astronomiczne, a zatem nie będące zjawiskiem natury, byli ludzie wszystkich środowisk i klas społecznych, wierzący i niewierzący, dziennikarze głównych portugalskich dzienników a także osoby oddalone o wiele kilometrów, co wyklucza możliwość zbiorowej halucynacji… „

   W środę przypapobrane (1)da Dzień Edukacji Narodowej. Zapraszamy parafian na modlitwę w intencji naszych nauczycieli i wychowawców w ramach nabożeństwa różańcowego.

    Za tydzień – dwudziesta dziewiąta niedziela w ciągu roku a zarazem Światowy Dzień Misyjny rozpoczynający Tydzień Misyjny w Polsce. Składka na tacę przeznaczona jest na cele misyjne Kościoła. W przyszłą niedzielę będziemy też przeżywać dzień modlitw za pracowników służby zdrowia z racji przypadającego w dniu 18 października święta ich patrona – św. Łukasza, lekarza i ewangelisty. Taca przeznaczona będzie na misje.

W niedzielę 25 października, będzie liczenie wiernych obecnych na Mszach świętych.
Przypominamy, że nabożeństwa różańcowe w dni powszednie odprawiamy o godz. 17.00 a w niedziele – o godz. 16.00, na które zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych.

RÓŻANIEC W TYM TYGODNIU POPROWADZĄ NASTĘPUJĄCE WIOSKI:
Poniedziałek Wielątki Folwark Tajemnice RadosneObraz4.
Wtorek Wypychy Nowe Tajemnice Bolesne
Środa Komorowa Stare, Parcele, Kresy i dzieci ze Szkoły                  Podstawowej  Tajemnice Chwalebne
Czwartek Wólka Przekory Światła
Piątek Ciski Tajemnice Bolesne
Sobota Lutobrok Folwark Tajemnice radosne

PODZIĘKOWANIE:
Dziękujemy Panu Włodzimierzowi Kaczmarczykowi Dyrektorowi Powiatowego Zarządu Dróg w Pułtusku, dawnemu Wójtowi w Zatorach, za położenie asfaltu na parkingu przy ogrodzeniu plebanii.

W sobotę 10 października odbył się w naszej parafii zjazd KŻR z całego dekanatu pułtuskiego. Bóg zapłać Zelatoram za zbiórkę pieniędzy i upieczone ciasta i wszelką pomoc w kościele i Szkole.
Pani Annie i Sławomirowi Kachel z „Natalii” i pracowników za posiłek dla KŻR w Zespole Szkół.
Dyrekcji Zespołu Szkół w Pniewie za udostępnienie Szkoły na możliwość zrobienia posiłku dla uczestników Zjazdu Kół Różańcowych, pracowników szkoły i młodzieży gimnazjalnej.
Bóg zapłać.
Na poszerzenie parkingu dla samochodów potrzebne jest kruszywo.

Jest możliwość wycięcia drzew na cmentarzu zwłaszcza suchych. Prośba aby ci, którzy mają groby w pobliżu tych drzew wpłacali po 200 zł. do ks. Proboszcza.
Ofiary na wycięcie drzew złożyli: P. Józefa Czubkowska z Cieńszy – 100 zł. Potrzeba jeszcze 1300 zł.
Ofiary na zjazd Kół Różańcowych od KŻR: Komorowo Stare – 250 zł. Wólka Folwark – 250 zł. Wielątki Folwark – 300 zł. Placusin 285 zł. Komorowo (mężczyźni) 75 zł. Komorowo Parcele i Kresy – 300 zł. Gładczyn Rządowy – 285 zł. Mystkówiec Szczucin (męskie i żeńskie) – 450 zł. Mystkówiec Stary (modlitwa rodziców za dzieci) – 90 zł. Gładczyn Osiedle – 230 zł. Nowe Wypychy – 300 zł. Malwinowo – 180 zł. Mystkówiec Szczucin – ( P. Szczerby-męskie) – 200 zł. Lemany – 200 zł. Gładczyn Szlachecki – 210 zł. Cieńsza od strony lasu – 180 zł. Stary Mystkówiec (męskie i żeńskie) – 370 zł. Zdziebórz – 545 zł.
Na wywóz śmieci z cmentarza : Barbara Ujazdowska z Gładczyna Osiedle – 40 zł. Andrzej Kalinowski z Wólki Folwark 100 zł. Krystyna i Kazimierz Czarnowscy z Suwina – 40 zł.
Bezimienna ofiara na Kościół – 50 zł.
Bóg zapłać za ofiary na Zjazd KŻR, kościół, wycinkę drzew i wywóz śmieci z cmentarza.

SPOTKANIA:
Spotkanie ministrantów z ks. Prefektem w sobotę o godz. 11.00.
Kancelaria Parafialna czynna jest od wtorku do soboty od 16.00 do 17.00.
Są karteczki – pamiątki niedzielne i na Różaniec dla dzieci ze Szkoły Podstawowej.
17 października organizowana jest pielgrzymka do Lichenia. Zapisy pod numerem tel.: 798 199 215.

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
13 X – bł. Honorat Koźmiński, prezbiter, kapucyn, ceniony kaznodzieja, poszukiwany spowiednik i kierownik dusz, pisarz religijny i założyciel wielu zgromadzeń zakonnych, przede wszystkim bezhabitowych. Zmarł 16 XII 1916 roku;
15 X – św. Teresa od Jezusa, dziewica i doktor Kościoła, karmelitanka pochodząca z Avila i reformatorka swojego zakonu oraz mistyczka. Żyła w XVI wieku;
16 X – św. Jadwiga Śląska, księżna, wzorowa żona i matka siedmiorga dzieci, troskliwa opiekunka ubogich i chorych, fundatorka szpitali. Po śmierci męża zamieszkała w klasztorze trzebnickim i w nim zmarła 15 X 1243 roku;
17 X – św. Ignacy Antiocheński, biskup i męczennik, następca św. Piotra na stolicy biskupiej w Antiochii. Poniósł śmierć męczeńską około 107 roku w Rzymie.

CZY SZLACHETNOŚC WYSTARCZY?
         „Jak trudno jest bogatym wejść do królestwa Bożego” (Ewangelia).
      Czasem wydaje się nam, że o tym, kim jesteśmy, świadczy to, ile mamy. Powiększając swój majątek, udowadniamy, że jesteśmy dobrymi gospodarzami, przedsiębiorczymi biznesmenami, oszczędnymi emerytami. Gdy grono znajomych na Facebooku i lista numerów w telefonie liczy się w setkach, jesteśmy dumni. Możemy też chlubić się przed dziećmi, ile to maratonów tatuś przebiegł. Będą i herosi ducha, niedoścignięci, gdy chodzi o prawość obyczajów i pobożne życie. Płomienni kaznodzieje, przyciągający tłumy.
Ewangelia opisuje spotkanie Jezusa z człowiekiem, który pełen dobrej woli pragnie życia wiecznego, czyli świętości. Trudno odmówić mu szlachetności w postępowaniu, choć jak się okazuje, jest niegotowy do podjęcia radykalnej decyzji pójścia za Jezusem. Być może, pytając Mistrza z Nazaretu o wymagania, jakie stawia On swoim naśladowcom, liczył na to, że uda mu się po raz kolejny wykazać jakimś heroicznym czynem. Chrystus tymczasem burzy jego sposób myślenia. Masz stracić, by zyskać. Życia wiecznego nie zdobywają ci, którzy liczą na własne siły, budują na sobie, aleObraz3, ubodzy duchem i pokorni sercem. Obywatelami królestwa Bożego są ludzie prawdziwie wolni. Taką drogą szedł św. Jan Paweł II. Z każdym rokiem życia tracił ludzkie siły, wzrastając w Bożej mocy. W ostatnich swych dniach nie mógł już wypowiedzieć ani jednego słowa. Ten, który był wyśmienitym mówcą i nauczycielem narodów. Stracił to, czym służył światu, po to, by zdobyć świat milczącą postawą pokory wobec wielkości Boga.

o. Jarosław Krawiec – dominikanin

INTENCJE MSZY ŚWIĘTEJ

Poniedziałek 12 października
7.30 Msza św. gregoriańska za † Marię Karłowicz.
17.00 1. Dziękczynna o Boże błogosławieństwo i wszelkie łaski dla mieszkańców Wielątki                       Folwark.                                                                                                                                           2. Za † rodziców i braci intencja Henryka Makowskiego.

Wtorek 13 października
7.30 Msza św. gregoriańska za † Marię Karłowicz.
17.00 1. Dziękczynna za zbiory i o Boże błogosławieństwo dla mieszkańców Wypych Nowych.             2. O poprawę zdrowia dla wnuczki Raminy.                                                                                     3. Za † dusze czyśćcu cierpiące i Boże błogosławieństwo dla rodziny.

Środa 14 października
7.30 Msza św. gregoriańska za † Marię Karłowicz.
17.00 1. Dziękczynna o Boże błogosławieństwo dla mieszkańców Komorowa Starego, Parceli i               Kresów od KŻR.                                                                                                                               2. O Boże błogosławieństwo i Dary Ducha św. dla Damiana Wnorowskiego z okazji 18                    rocznicy urodzin, intencja rodziców i dziadków.                                                                         3. Za † Helenę i Stanisława Nowosielskich.

Czwartek 15 października
7.30 1. Msza św. gregoriańska za † Marię Karłowicz.                                                                              2. Za † Jerzego Kępczyńskiego z ofiar uczestników pogrzebu.
17.00 1. O Boże błogosławieństwo oraz opiekę NMP dla mieszkańców Wólki Przekory od KŻR.
2. Za † Jana Petrykowskiego w 7 rocznicę śmierci i Katarzynę i Adama Borków.                           3. Za † Iwonę Lusę intencja rodziców.

Piątek 16 października
7.30 Za † Andrzeja Kamińskiego od rodziny Kalbarczykow zamiast kwiatów.
17.00 1. Dziękczynna i o Boże błogosławieństwo i wszelkie łaski za wstawiennictwem NMP dla               mieszkańców Cisk.                                                                                                                         2. Za † rodziców Palasków intencja syna Antoniego.                                                                       3. Msza św. gregoriańska za † Marię Karłowicz.

Sobota 17 października
7.30 Msza św. gregoriańska za † Marię Karłowicz.
15.00 Ślub Wioletty Sieńkowskiej i Rafała Ziółkowskiego.
16.00 1. O Boże błogosławieństwo dla mieszkańców Lutobrok Folwark.                                                 2. Za † Marię Karłowicz od rodziny Królów zamiast kwiatów.                                                        3. Za † Józefa Gałązkę, rodziców Józefa i Mariannę Drążewskich intencja Genowefy                                Gałązki.

Niedziela 18 października
9.00 1. Za † Józefa Ciskowskiego, rodziców, Ciskowskich i Suskich.                                                         2. Dziękczynna za szczęśliwe zbiory i o Boże błogosławieństwo dla mieszkańców                           Zdzieborza.
11.00 1. W intencji parafian.                                                                                                                      2. Dziękczynna o Boże błogosławieństwo dla Stanisława z okazji 40 rocznicy urodzin i                  Elżbiety Król.
16.00 1. Msza św. gregoriańska za † Marię Karłowicz.                                                                             2. Za † Mariannę Dąbkowską.                                                                                                           3. Za † Czesława Fijałkowskiego, jego rodziców i dziadków, Stanisława i Mariannę                                 Zawadzkich intencja Stefanii Fijałkowskiej.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.